KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!

11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 202)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

  KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Khuyên Bảo Con: Thuyền Đó Lên Đò! cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 26 tháng 12 năm Canh Tý (7/2/2021), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

3. CHÁNH KINH

KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!

Giảng

ĐÃ ĐẾN LÚC THIÊN ĐÌNH ĐỊNH LUẬT
Khắp cả hồng [trần] tu thật [được] bảo tồn
Cần giác ngộ rõ thông nạn ách
Bao nhiêu việc chúng sanh tạo hạch

NGHIỆP DẪY ĐẦY CỨ TRÁCH ĐỨC ÂN [ÔNG TRỜI]
CÕI THẾ GIAN SÀNG SẢY TẨY TRẦN
Mọi sự khổ chúng dân gánh chịu
Kỳ sắp tới mau mau định liệu

SỰ MẤT CÒN CHƯA HIỂU HAY SAO?!
RA CHƠN THÀNH LÃNH SỨ MẠNG TRÀO [TAM]
Vô hình hoá điển trao tỉnh ngộ
Nhập tâm con MẸ đà thố lộ

ĐẠI PHONG THẦN trần khổ mãi mê
Đêm canh khuya giọt luỵ MẸ phê
Cuộc trần lắm não nề điên đảo
CƠ THƯỞNG PHẠT KỲ BA RỐT RÁO

Tuỳ việc làm trộn xáo nơi trần
Chớ mê đời khổ lụy tấm thân
Ham quyền lợi xử phân làm trái
Chẳng biết mùi cung vi trở lại

Ham mà chi cứ dại mơ màng
Không chi đạo chánh lý trần gian
Khó đoạt vị THIÊN ban với MẪU
Muốn tu tỉnh con ơi hiểu thấu

Tư tưởng lành cần thấu chánh tà
Đã rõ thông ma nghiệp quấy ta
Nó cũng giỏi như ta đạo lý
Màn vô minh hữu lậu che kỹ

Thấu triệt con nhân ý nơi lòng
TÀI PHÉP ẢO NGỰ TRỊ HỒN TRONG
Trong ngũ tạng mê hồn ma nghiệp
Sự hành ý nhiễm lây khủng kiếp

PHÉO TÀI NÀO CŨNG KỊP ĐI THEO
Trong tâm đủ hồn mê ngắt xéo
Làm việc gì cho khéo xét phân
CHỚ NÊN TIN nhiễm sắc chuốc [họa vào] thân

BỎ SỰ ĐẠO TRẦM LUÂN MÃI MÃI 
Biết phận sự con đừng nên dại
Đạo lòng ghi trai gái hẳn tường
Đạo muôn đời mãi mở lòng thương

Đừng than thở ách ương trần thế
Nhục vinh chẳng màng ta không nệ
Dầu gian nan con [của] MẸ bước đi
CHỚ CHÁN NẢN HỌC PHÉP TỪ BI

DẦU ĐAU KHỔ XÁ GÌ CHÂN BƯỚC
CHỚ CHẦN CHỪ CHÓT KỲ THAO LƯỢC
QUYỀN LỰC XOAY TẠO CUỘC TÂN DÂN
SỢ [E RẰNG] CHIẾU MÀN LONG HỘI HOA VÂN

KHÔNG THOÁT KHỎI CẢNH TÀN NHỰT NGUYỆT 
Cơ tuyển lựa rán lo tu riết
Qua sông đò thoát kiếp trần lao
MẸ xét suy tội phước thể nào

Cuộc thiên biến động rào lựa tuyển
CÓ THUYỀN ĐÒ ĐI VÀO THUẦN CHUYỂN 
Mãi lướt sông ẩn hiện xa xa
Một kỳ chót MẸ rước sang đà

Thoát ma quỷ lâm la ngang dọc
Chọn đức ân kỳ này giục tốc
Tu là tu chớ học [cái] giả [cái]
Giả lòng thâm hiền giả bôi hề

Ra tranh lợi hưởng bề thói xấu
Con của MẸ hãy hiền quy đậu
CHỌN ĐỨC ÂN PHỤC TẤU BỆ RỒNG
Đừng sa ngã vui trần hư hỏng

MẸ thương con tạo hồn nuôi dưỡng
Hấp thụ linh quang khí âm dương
Nếu không giữ đau thương lòng MẸ
Ân hấp thụ điển quang con trẻ

Quả kiếp căn thân thể đời cùng
Tình thâm ân hấp thụ điểm chung
Đưa con trẻ lai cung tạo dưỡng
Đời căn lộn khó dò trầm phướn

Dụng hình THIÊN thâu chưởng mất còn
LUẬT phạt thưởng đạo lòng ớ con
Tâm đủ pháp sanh tồn thử thách
Lòng MẸ rải bao nhiêu đường vạch

Vận chuyển hành muôn cách thước nhân
Con nào biết đạo đức chuyên cần
Thông tri đạo linh căn MẪU tạo
NGỌC căn chiếu diệu soi sắc hạo

Gặt quả lãnh điểm đạo linh căn
Tuyển lựa kỳ quý mới ơn ban
CON CẦN THẤU LỜI VÀNG ĐẠO LÝ
CƠ BÁ ĐẠO DỄ LẦM TÀ MỊ

Màn vô minh đạt vị trở về
Muốn tu tỉnh chịu nhồi ủ ê
Rõ ma nghiệp mọi bề dấn tới
Nghĩ sự đạo đạt thành khí bởi

Ma lâu đời khảo nhồi thân ta
RÕ THÔNG MA KHỎI LẦM TRƯỢC TÀ
LÀNH CHỮ ĐẠO KỲ BA CHUYẾN CHÓT
Kim ngươn MẸ châu phê chót lọt

ĐIỆN DIÊU CUNG LỘ LUẬT THIÊN HÌNH
Hẳn từ đây trai gái tử linh
CĂN MẪU TẠO thâm tình thấm thiết
Xưa cung vi linh hồn dáng tuyệt

Kể từ ngày xuống miệt trần hồng
Mang lớp người thay đổi trược lòng
KHÔNG CÒN NHỚ QUÊ BỒNG [LAI] CUNG ĐIỆN
Cứ tung hoành chỉ biết bạc tiền

Đời lăn lộn đảo điên kiếp đoạ
Màn đau thương trong cơn loạn xạ
Phạt kiếp căn tai hoạ trần suy
Tường cặn kẽ khảo nhồi bi luỵ

Bất kể sự chót kỳ tiêu hoại
Hồn ngục tù còn dọc ngang sai
Cảnh âm u tiêu hoại mỗi ngày
Bao giờ thoát sông mê trở lại
 
Xét cho kỹ lời ngay lẽ phải
Toàn chơn linh màn chót không hai
THẦN QUANG TẢ chẳng sai ghi chép
LONG HOA HỘI HOẰNG KHAI SẮP KHÉP

Chọn đức ân không hẹp cửa vào
ĐẠI HỘI KỲ đã tới bước mau
MẸ chẳng thấy con nào nam nữ
CHIẾU KỲ BA LUẬT TRỜI HỘI DỰ

LẬP ĐẠO MẦU THI CỬ TỪ ĐÂY
Tạo chơn lý hoằng khai trọng đại
Ngày thiên số con nay liệu lấy
Cuộc hồng trần lắm nổi nạn tai

Ham uy quyền chưa thấy trị răn
LUẬT TIẾN HÓA VÔ HÌNH PHÂN ĐOẠN
TÌNH THƯƠNG MẸ linh căn vạn ức
MẸ ĐẠI ĐỒNG khó bì ân đức

PHỤ MẪU SANH OAI LỰC DIÊU CUNG
Vô hình biến dạng cảnh nguy cùng
Bây giờ chưa thấy trung hiếu nghĩa
Có mong sống còn CHỚ MAI MĨA

Đời Hạ Ngươn tạo kìa rán tu
THƯỢNG LAI THÁNH ĐỨC ĐÓN SĨ PHU
TAM KỲ MỞ HỘI TỪ GIÁC NGỘ 
CÕI THẾ ĐẠO NHÂN RÁN KỊP GIỜ
 
THIÊN CAO TRỜI ĐẤT MỞ CUỘC CƠ 
Phân đời thượng cổ chừng khi khó
MẸ tỏ hết lời chớ chờ vờ
CÀN KHÔN LINH HIỂN TAM GIÁO PHỔ

CĂN TIÊN đừng để khổ ma chôn
UỔNG CÔNG MẸ TẠO SINH RA CHƠN [THẦN]
Lừa lọc căn nghiệp hườn chuyển hoá
Mượn đạo Phật Tiên phổ cơ đà

MÀN TUYỂN LỰA XẢY RA DÂU BỂ
ĐẨY MỘT MÀN CỘNG NGHIỆP THẢM THÊ
Trả quả trần tục thế ủ ê
Vì danh lợi mưu sinh lởm về

Mất tình nhân nghĩa bề đổi thay
Đời này lắm sự nạn thiên tai
Đừng bê trễ sau này hối tiếc
Ngàn tình thâm cơ huyền MẸ triết

Mót bòn công độ tiếp chúng nhân
Gương hy sinh công đức mỗi phần
Mực MẸ xét cung ân nhắc nhở
Muôn kiếp thân địa cảnh chơi vơ

BẢNG ĐẠO KHAI KÍP [NHANH] CÓ MẸ CHỜ
TÊN GIỮ TRỌN ĐẠO MẦU CON Ớ
Chiêu kỳ độ mau vô thoát tục
Đã hết lòng khuyên lơn thúc giục

Kịp ngày về thành nhứt hiệp qui
HỘI LONG HOA TRƯỚC KHI LUẬN KỲ
ĐẠO MỘT NHÀ CHUNG QUI TỎ RÕ
Hỡi linh căn cuộc đời gắng lo

KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
CƠ ĐIỂN TIẾP THẤU NGUỒN THỐ LỘ 
BỬU TÒA NGHỊ HUYỀN CƠ VI DIỆU 
ĐẠI XÁ ÂN THẤM TÌNH MẸ KHIẾU [KÊU]

ĐỪNG PHÂN CHIA CHUNG LIỆU CÙNG LO
ĐẠO KỲ BA PHÂN XÉT LẬP GIỜ
Lấy nghĩa tục bước cờ Phật đạo
Về bốn ức điều hiu chung bảo

TRIẾT TỎ TƯỜNG TÁI TẠO NHÂN GIAN
Thuở xa xưa CHA MẸ tạo hằng
Mới nắm rõ thiên đằng CHA MẸ
Cung vi các cõi thiên ngôi bệ

CHA MẸ phân vạch kẻ lắm phen
Tìm hạt giống không lo ắt đến
Tường đã thấy kề bên bảo hộ
CỔ CHÍ KIM TIỀN LỀ TRỜI MỞ

VẠN PHÁP QUI TỪ CỔ CHÍ KIM
THẤU CỘI NGUỒN ĐẠI ĐẠO QUYẾT TÌM 
Lời MẸ dặn lên thuyền hưởng giọt
Ngàn tuổi tên đài danh chót lọt

Hậu đức cả màn chót giảng rành
Cuộc sảy sàng không hở một manh
Vòng sanh tử liệt canh sắp đến
CẨM NANG THƠ BÊN MÌNH SỨ MỆNH 

[GIẢ] DẠI GIẢ KHÙNG NHỚ LỆNH PHỤNG TRÌ 
Ở HAY VỀ định thần tâm suy
Không một chữ không bi không lấn
Lo thân tu hậu đức tài danh

Đường quả nhân mất tánh khó tầm
Hườn minh đáo đắc nhân mau nắm
XA TRẦN TRƯỢC MAU TẦM ĐẠO CHÁNH
DIÊU TỰ CUNG MÀ ĐẶNG VIÊN THÀNH 

LỐI BỒ ĐỀ ĐỨC HẠNH RẠNG DANH 
Nhiều không ngộ con đường mất tánh
Bùa linh thuốc tan tành nếu chẳng
Khó vượt thời sanh tạo tội mang
 
Vô lễ khi kiêu căng [với] MẪU HOÀNG
Đoạ ngục hình ngang tàng giả dối
HÀNH XỬ ĐẠO KỲ NÀY MỞ HỘI 
CHÁNH VÀ TÀ PHÂN LỐI HAI ĐƯỜNG 
 
ĐẠO CHƠN LINH MẸ TẠO TÌNH THƯƠNG
NGÀY VỀ ĐẾN TRUNG ƯƠNG HOA HỘI
Cuộc sảy sàng đường về không lối
Vui lòng tu đại hội ghi tên

Dưỡng hữu hình xây đắp đạo nền
Kỳ phổ độ tuổi tên chờ sẵn.
MỘT KỲ CHÓT MẪU HOÀNG PHÊ CHUẨN
LỆNH CỬU TRÙNG SẮC CHI TỨ BAN

ĐỨC ÂN SÂU NGHĨA CẢ MẸ DÀNH
ĐÒ CÒN ĐƯA KHÁCH ĐẢO NGƯỢC NHÂN.

Thi
 
DÙ TRONG THỜI NÀO RÁN TỪ BI 
Lời khuyên giải thoát Đạo Tâm ghi
Phật quả mỗi ngày công cố tạo
Có đạo yên thân niệm A DI.
 
Tu hiền đến lúc cải sửa mau
Hồi tâm tự hối dứt mê sầu
BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG HƯỚNG PHẬT PHÁP 
Phúc đời lấy đạo luận sáu câu.
 
Biết rõ trần gian đày đoạ thân
Kiếp sống ô nhiễm biển khổ trần
Trẻ già thắt chặt tu giải cứu
LIÊN HOA DÀNH SẴN RÁN TU LẦN.
 
GIÁC TÂM ĐỨC TỐT DO MÌNH CẢ
NGỘ ĐƯỢC CHƠN TÂM GẶP DI ĐÀ
TỪ NIỆM NAM MÔ TINH THẦN VỮNG
BI TÂM GIÚP ĐỠ HẠNH PHÚC HÒA.
 
Giảng

Đảo điên loạn lạc thế nhân
Rán tu cảnh khó cuộc trần ách tai
Năm châu bốn bể chạy dài
Đón xuân Tân Sửu trâu cày đất nông
 
Hai mốt [2021] chuyển hoá lần vòng
Không may tiếc chuyện bảo phong phải kỳ
Sanh nan khổ nẩy trần nguy
Cảnh đau cảnh khổ đạo thì khó khăn

Bàn tay năm ngón ngắn tằng [tầng, lớp]
Tâm trần chướng ngại phù sanh xế chiều
Trần gian cửa ải đìu hiu
Vô hình thấy rõ bao nhiêu cuộc dài

SỬU TÂN ĐÁO CÕI LÀNH THAY
HƯỚNG VỀ CHA MẸ THIÊN NHAI CỬU TRÙNG 
TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC NGỌC CUNG
CHUNG QUY HƯỚNG THIỆN HUYỀN KHUNG NGỌC ĐÌNH.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT
 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn