NGỌC KINH: SỬA LẠI THẾ GIỚI HỘI NÀY PHỤC NGUYÊN

28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 255)
 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH
SỬA LẠI THẾ GIỚI HỘI NÀY PHỤC NGUYÊN
 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Sửa Lại Thế Giới Hội Này Phục Nguyên cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 3 năm Tân Sửu (29/4/2021), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2021

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. 

3. CHÁNH KINH

NGỌC KINH
SỬA LẠI THẾ GIỚI HỘI NÀY PHỤC NGUYÊN

 
Giảng

TRỐNG LỊNH KHAI BA HỒI VANG VỌNG
HIỆU CAO HOÀNG CHUYỂN GIỌNG LÂM XAN
THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN] CHUYỂN ĐẠO KHAI BAN
PHÁP CẨN VÔ THƯỢNG MẬT ĐÀN KỲ KHAI.
 
ĐOẠN TUỒNG CỔ THIÊN ĐÀI CƠ LỘ
CHÓT NGƯƠN BA PHỔ ĐỘ ĐẠO KHAI
PHÁP TÂN MINH HIỆU CHUYỂN XOAY
HUYỀN LINH THỐNG NHẤT GIÁO KHAI VI TRUYỀN.
 
Khởi đầu công bước tiến đạo chơn
Lưỡng cảnh tu ta chọn lựa đường
Tầm nhìn tạm giả trần nương
Chơn không chơn tánh tạm đường chúng sanh
 
Thiện nhơn đắc tu thành diệu thủ
Thay sắc không đồng trụ lọc xuyên
Sửu Tân thành tại toại duyên
Xem coi kỳ phận trần miền bao phân
 
THUYỀN ĐỨC LỚN TẠI TRẦN TÒA CHUYỂN
Mình thoát vào một chuyến kỳ công
Vô vi kỳ đuốc minh lòng
Ánh đèn chiếu rọi màn không THIÊN HOÀNG
 
KHAI GIÁO ĐẠO rõ ràng hầu chuyển
Chiếu cẩm nang lựa tuyển vào trong 
Vi truyền Thiên định điển đồng
ĐÒ KỲ BA CHÓT đưa đồng nguyệt sơn
 
NGỌC [ĐẾ] XUẤT THẾ HUYỀN CHƠN KHAI ĐẠO
LỰC VÔ KHÔNG TAM GIÁO CHỈ TRUYỀN
LỘ CƠ PHỔ ĐỘ KỲ DUYÊN
NHỨT TÂM VÔ THỊ ĐẠO HUYỀN MINH CÔNG
 
AI BIẾT ĐẠO THIÊN CÔNG TỪ PHỤ
XUẤT ẨN KỲ TÂN CỰU QUY MINH
ÂN DI DANH TÁ KHAI HÌNH 
VÔ HÌNH TÚC PHỤ OAI THINH CHỌN HIỀN
 
Ngó trở lại lên thuyền QUỐC ĐẠO
Nhờ có thang quí báo bước vô
Chúng ta lên đến Tây hồ
THÁNH KHAI MỞ CỬA NAM MÔ LÊN ĐÒ
 
Bốn cửa khổ lánh cho thân hỉ
Chớ mê say tỉnh nghỉ lo tu
Chớ mê sa đoạ mê mù
Phải chịu lặn hụp nhiễm từ khỏi lên
 
Đường QUỐC ĐẠO đem lên níu nắm
Chắc một lòng bước dặm ngàn xa
Muôn ngàn đường quả mau ra
NHỜ ĐỨC DÌU ĐẮC MA HA MỚI MẦU
 
LÀNH với ĐỨC thi nhau bước đến
Chúng ta cùng NHẬN LỆNH THIÊN HOÀNG
Phân tô chia giới rõ ràng
Gieo giống tốt hưởng tội răn công bình 
 
TA CHỦ GIÁO HUYỀN MINH BAN BỐ
CHA MẸ LÀNH HỮU LỘ GỌI HIỀN
Thương dân TRỜI mới tỏ khuyên
Phân rành cội mạch gọi liền ráng nghe
 
LỜI HOÀNG PHỤ tiếp thu dễ hiểu
PHÁP CHÁNH CHƠN soi chiếu Kỳ Ba
Tha răn ơn ĐỨC PHỤ hoà
PHẠM LUẬT TRỜI KHÓ DUNG THA NƠI NÀO
 
Tam cõi xét biết bao ngàn tội
THÁNH MINH VƯƠNG HỐI VỘI CHÚNG TU
Là người dơ uế sình phù
Mang rong hình xác tối u dơ là
 
Theo đạo đức ấy ta niệm Phật
Dốc tu hành niệm Phật từ bi
Không nhiễm tứ khổ thoát qui
Nhờ mối đạo giáo quy y tu hành
 
Bông hoa tốt con lành đến chốn
ĐỨC TỪ BI MỞ RỘNG CỬA VÔ 
Liên Hoa ta đặng điểm tô
Đừng để hoa tàn nam mô chẳng kịp
 
QUAN THẾ ÂM LIÊN HIỆP ĐẠO XÂY 
Chúng tự nghĩ kỳ này áng đạo
QUAN ÂM NAM HẢI chỉ giáo
Tu chuộc tội lỗi nhờ tháo mở tù
 
NỮ HOA THÁNH MẪU CỬU THIÊN SOI
Lầm lạc quỷ thôi rồi ác gây
Thế gian rộng xét tội đầy
Muôn loài vạn vật tiêu thây xác hồn
 
Trên quở phạt ngàn muôn bổ hoá
Tu cầu trừ sửa dạ thiện lành
ĐẾN TÒA THÁNH ĐẠO TU HÀNH
NGỌC PHỤ CỬU VỊ BAN LÀNH PHƯỚC ÂN
 
Người biển khổ tỏ phân CHƯ THÁNH
Cung thỉnh cầu CHÍ THÁNH OAI LINH
ĐỨC CẢ ra phép mầu gìn
Đem thân bổ báo đem hình thánh [làm] bia
 
Tu tỉnh chuộc lỗi kia lầm lạc
Lỗi đời nay ta phát tâm tu
Vì chúng phờ phỉnh si ngu
Phật Trời quở phạt ngôi TỪ hiện BI 
 
TÂY VƯƠNG MẪU ĐỊA VI VÔ THỦY
MỞ CUNG NGÔI CÁC VỊ LÃO TIÊN
VÌ NGƯỜI QUÊN PHÁP MINH HUYỀN
CỬU TRÙNG NGỌC ĐẾ CHA TRUYỀN ĐẠO KHAI
 
Phân ngũ châu ba ngai thế giới
Đẹp hình thân sáng rọi dạy răn
Tiếng LÀNH PHỤ dạy kệ rằng:
NỮ NAM GIÀ TRẺ BA NGÀN HÓA SANH
 
Đem hiền ngu thiện lành trở lại
Phật Đường truyền hội này rõ ghi
Noi theo chánh đạo quy y
DI ĐÀ PHẬT TỔ TỪ BI GIẢI TRỪ
 
Lo gây giống CHA TỪ THÁI CỰC
Điểm hồng linh trợ lực chuyển xoay
Càn khôn phổ độ không hai
Đem võ trụ hiệp thái lai THIÊN ĐƯỜNG
 
MỞ LONG HOA THIÊN THƯỢNG ĐIỂM KHÔNG 
DI LẠC GIÁO PHÁP ĐỒNG BỔ HÓA
Hai ngàn năm [Kỳ] Ba thuyết hạ
Quày tâm trau sửa dạ NHỜ THẦY 
 
Từ THÁNH THỦY mở khai Bát Quái
Mở càn khôn hiệp lại lấp xây
Thiên địa tuần hườn nơi này
HÓA LIÊN HOA CỨU MUÔN LOÀI THOÁT QUA
 
Đừng để ách phong ba bão tố
Ngôi địa cầu tang lộ bao trùm
Bạch huê xà vẫy họa um
TRÁI ĐẤT NỨT TÁM HỌA TRÙM NĂM CHÂU
 
Không nơi nào thoát đâu vùng vẫy
Khiến cho dân tiêu bấy nào nương
Bể trầm ai thoát lệ rưng
Nhờ THẾ CHÍ cứu muôn dân kiếp này
 
Người phàm tục không ai dòm rõ
Đến tội rồi thấy khổ nạn tai
VẠN DÂN THIÊN HẠ TỪ NAY
SỬA LẠI THẾ GIỚI HỘI NÀY PHỤC NGUYÊN
 
Thức tỉnh lại con hiền dại dột
Đừng rẽ chia thương một giống loài
Phân màu da tiếng hình hài
GIỐNG TRỜI THÁNH PHẬT CHỜ NGÀY ĐẮC QUA
 
DẠY NHÂN ĐẠO DUNG HÒA HIẾU ĐỨC
Tính sự ngay TRUNG THỰC TÂM THÀNH
Đem nền đạo phổ chúng sanh
CẦM CÂN BÁC ÁI dạy [người] lành bước ra
 
Truyền thiên cơ dòm ra mới thấy
Một gánh thơm từ ái đạo lành
VÔ VI CHỦ GIÁO HÓA SANH
PHÂN TƯỜNG BIỆN BẠCH ĐÀNH RÀNH VÀNG KHOE
 
Cảm đức đạo tha ân cho trẻ
Sửa trị đời thỏ thẻ năm châu
Thọ ơn QUỐC ĐẠO ân sâu
THÁNH KIM điều trợ đạo mầu oai ân.

Thi
 
KHAI MỞ ĐẠO CHO DÂN TU BỔ
NĂM NGÔI TÀ PHÁ HOẠI CHÚNG VÔ
BỐN MA BA QUỶ PHÁ ĐẠO ĐỒ
VẠN DÂN THẾ GIỚI NIỆM NAM MÔ.
 
CẢI PHÁP BỬU VÔ HÌNH NGOẠI CÕI
VẬN ĐỔI XÂY NGŨ TÁNH NHÂN LOẠI
KHÔNG TUÂN GIÁO CHỈ NGŨ HÀNH ĐÀNG 
THÁNH CẦM CÂN TẠO HÓA TIÊU ÔI.
 
Giảng

Đắc thành đạo bạch trình CHA MẸ
Mau rửa tay lè lẹ về ngai
PHONG THẦN RẠNG VẼ LIÊN ĐÀI
CHỜ NGƯỜI TU BƯỚC ĐẶNG NGAY TRỞ VỀ 
 
TÂY THIÊN TỰ bốn bề phóng độ
ĐẠO VÔ VI phân chỗ thoát qua
An dòng ĐẠI ĐẠO THƯỢNG TÒA
Mở thiên soi đuốc ĐỨC ba kỉnh NGÀI
 
Khai truyền độ MỞ KHAI TRUYỀN LỘ
Đạo cảm linh BẠCH LỘ CHIẾT THÂN
Đem muôn ngàn điểm gội nhuần
Cảm linh xét tánh tình QUÂN xuất HIỀN
 
Chiếu ngũ canh trung hiền tu chánh
Nguyệt tinh quang xét tánh đạo soi
Võ trụ đêm thanh chiếu hồi
NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN 
 
NGÔI DỰNG TẠO TINH QUANG QUỐC ĐẠO
TIÊN ĐẠO [KỲ] BA ĐỰNG TẠO ĐỘ ĐỜI 
DÒNG HỒNG LẠC CHÚA [CỦA] DÂN TÔI
THƯỢNG THIÊN HẠ ĐỊA TỌA NGỒI HÓA THÂN 
 
Hoá thân cốt trở lần nhân loại
Nuôi dưỡng thân nhân loại chúng sanh
Thuyết răn truyền đọc thiện lành
Đem phước thiện vớt hoạ sanh tiếp hườn
 
NGỌC TIỀN CHƠN HOÀNG THƯỢNG ĐUỐC SOI
LỐ LỐ KHAI THƠI THỚI CHÍ MẦU
KHÔNG CHÙA KHÔNG MIỄU KHÔNG LẦU
AN DÂN QUỐC ĐẠO NGŨ CHÂU THIỆN TÒA
 
LONG VÂN hoá THÁNH TÒA chờ lệnh
Cứu khổ hườn PHÁP CHUYỂN độ sanh
NGŨ CHÂU TRUYỀN ĐẠO CƠ THÀNH
Hạ Ngươn tận thế tranh danh làm gì
 
Văn độn giáp chữ gì hiệp nhất
Coi láo lơ mê tật tranh giành
Đà khoanh tay áo tranh danh
Mười ba lớp trận khó thành hại vương
 
Đời khổ hải thế dương nhân tạo
Nhìn gớm ghê quả báo thế muôn
Sông mê chìm đắm đời buồn
Ngũ Lôi hành đánh khó luồn được đâu
 
TA thấy khổ ngũ châu mau lánh
Tai hoạ trời khó lánh thiệt là
Đem thây lấp biển quỷ tà
Hoạ tai rơi lụy yêu ma hiệp bè
 
Giữ phước đức trở về đạo chánh
Đợi lệnh CHA mô chánh an bề
Pháp này thức tỉnh chúng mê
Thiết tha tha thiết gọi về thế gian
 
Ra kinh pháp đành rành thấy đó
Muốn tu thân hành khổ từ bi
Nghịch lòng mắc hoạ trời thì
Chọn hiền ngay thảo cứu nguy an bề
 
Tu nhẫn nhẫn làm hề hoá độ
Hội đổi xây lại trở ngôi lành
Cho qua tai khổ tử sanh
Đạo mầu học hỏi chung quanh ĐỨC HIỀN  
   
Nhờ trên QUẢNG TỨ THIÊN suy xét
Thế khỏi tai thế thiệt thọ quy
HOÀNG THIÊN SẮC TRIỆU ĐÚNG KỲ
TRUYỀN LINH GIÁC TÁNH THIÊN VI HƯỜN HÌNH
 
Trong lục phương THÁNH MINH gia vọng
NGỌC TRỜI CÔNG trụ cổng VẠN THIÊN
Phong can âm vũ vô chiêng
MINH LONG HOA PHÁP QUÁN KIỀN CHƯỞNG KHAI
 
Khôi đẳng bất cực lai độ chúng
Dân bổ tu đạo dụng hiến thân
Đọc coi xét kỷ từng hàng
DỊCH RÀNH ĐẠO LUẬT MINH HẰNG CHƯ VƯƠNG
 
GIÀ HÓA TRẺ soi gương nhân loại
HÓA CỐT THÂN TRỞ LẠI NHƯ XƯA 
Thể ta như cũ hình vừa
Tái sanh bầu lại nhiệm thừa cùng nhau.
 
Thông hanh cảm hữu chờ thực diện
Khách trang khương quới bất phùng HUYỀN
THIÊN nhai lư chánh xuyên tương kiết
Nhu đắc nhiên y tư lưỡng nhiên.
 
Tân suy đối đối nguy cầu tại
Hồi phản kỳ ngươn thỏ thẻ tai
Ngược thời khoan trỗi mau tu bước
Mất còn tiển bạn sắp cận nầy.

Thi
 
NGỌC CHIẾU LỘ BÀN ĐÁO CÁO SANH
HOÀNG THIÊN CHI HỐI HÁ TU LÀNH 
THƯỢNG TỪ DỤNG HƯỚNG TƯƠNG NHƠN HÓA 
ĐẾ THƯỢNG THẢ ĐỀ XUẤT ĐẠI THÀNH.
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn