CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI

27 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 328)
 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

  

CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Chuyến Đò Kỳ Chót Con Ơi cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 20 tháng 7 năm Tân Sửu (27/8/2021), giờ Mão; ngày 29 tháng 7 năm Tân Sửu (5/9/2021), giờ Mão; và ngày 6 tháng 8 năm Tân Sửu (12/9/2021), giờ Mão, tại Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V1. 2021

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH
 

CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI

Thi

TỪ mở mang trời đất đến nay

ẤU giống MẪU sanh nhi trần tái

NHI học đạo rộng sâu ngay thảo

HỌC chữ hiền nghĩa hoá truyền khai.

CHO vạn vật con người từ ấu

ĐẾN hậu lai sáng tạo đạo mầu

LÃO thâm thâm biển thánh dò Tiên

THÀNH CHỦ GIÁO khuyên người có thấu.

 

THẾ sự chưa hay tận diệt lần

GIỚI trần nhân loại tự cứu thân

NGÀY tàn tận diệt ai còn mất

NAY phút giây tu lẹ bước chân.

 
Giảng

Cảnh tử sinh nhân loài thấy rõ

Giữa thế gian biển khổ rã tan

Có sanh có tử điêu tàn

Cuộc hoàn tro bụi nào ngăn chết người

 

Một lữ hành xác rồi cũng hết

Cõi tạm thân cũng chết rã thây

Vui ít khổ nhiều xưa nay

Tàn hơi thở dứt bỏ thây ngoài đồng

 

Khổ nhơn loại cảnh không người tới

Trâu mãi gậm sáng tối chẳng ngưng

Giàu nghèo thắng bại chung cùng

Gò hoang xanh cỏ số chung tiêu tàn

 

Hỷ Hỷ HỶ CỐ ban hiện tại

Nạn kéo dài tiêu bấy mòn hao

Vô thường đồng kiếp lệ trào

Không nơi trốn thoát lộn nhào chết lăn

 

Ai tránh nổi dịch hành luống cuống

Nào chạy ra tìm chốn chỗ nương

Ai ngờ bí lối cùng đường

Tẩu đào kiếp chết vô phương kiếp phàm

 

Tạo nghiệp ác lu tâm tu khó

Lời kệ ra khách đó trần gian

Khởi tâm niệm Phật cho an

Tỉnh lay một giấc mộng sang mới là

 

Ngày hết loạn muôn nhà cố định

NGỘ MAU TU CHA ĐỊNH MẸ KHAI

KỲ BA ĐẠI ĐẠO CHUNG TAY

Hết mê Phật pháp gần ngay chỉ đường

 

Đắc thành quả được trường minh đạo

LÃO MẪU CUNG chọn thảo tu hiền

Số căn tạm giả trần miền

Nên không tất trở hoa liên dự ngồi

 

KHÔNG THAY ĐỔI THIÊN TRỜI CÁO LỆNH

Gây nạn tai dịch bệnh nạn tiêu

Chưa khỏi tay kiếp khổ nhiều

Thuỷ phong gió bão điều hiu ai lường

 

TU TU TU TÌM ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Cần tinh thần niệm Phật trợ tương

Thương người như thể nhịn nhường

Đổi vui Phật đạo sáng gương hết sầu

 

THƯỢNG ĐỘNG [CỐ] HỶ còn sầu thế giới

Người chẳng lo học hỏi tu năng

Bất lương thì thích gia tăng

Từ tâm không có lăng xăng hung đời

 

Khổ khổ khổ tránh TRỜI sao khỏi

Đại hoạ ương trị tội càng tiêu

Đớn đau đau đớn xế chiều

NĂM CHÂU NHƠN LOẠI HỌA TIÊU MẤT CÒN

 

Chết chóc tổn tử không thể trị

Bệnh tật tai khổ luỵ chúng sanh

Khá nghĩ lo tu thiện lành

Năm canh giấc ngủ tử sanh vương còn

 

ĐẠO ĐẠO ĐẠO ĐẠI ĐỒNG PHÚC LỢI

Cứu xác thân người nói lẫn nhau

Tình thương Phật đạo thâm sâu

Ra tay dìu dắt níu nhau tương đồng

 

CỐ CỐ HỶ ngó trông bá tánh

Mực thẳng ngay càng mạnh luyện tu

Soi gương cho chúng cõi phù

Nghe kinh nghe pháp sáng lu ngộ lòng

 

Trong tâm tánh ngoài không loạn bạo

Thật học câu tình đạo Phật ban

Phận lo tu học sửa đàng

THEO ĐƯỜNG PHẬT PHÁP MẪU HOÀNG ĐẠI KHAI

 

LÃO MẪU CUNG chọn tài thiện đức

HỘI LONG HOA chí bực Thánh cao

Quy y Phật giáo bước vào

Đó là hạnh phúc đạo mầu bước qua

 

Người khá nhớ THÍCH CA xưa cổ

Vì chúng sanh đường khổ đạo tầm

Thoát ly trần tục âm thầm

Vượt qua chướng ngại rừng lâm định thiền

 

Tai nghe kệ đạo duyên chỉ dẫn

BÓNG TỪ BI giải luận dễ tu

Dứt lòng hung dữ diệt trừ

Lợi danh buôn bỏ chịu tu chịu hành

 

Phải tìm lối tu nhanh hiện tại

Nghe pháp kinh đường giải thoát đi

Dại ngu khinh nhạo Phật y

Không gìn đạo hiếu tu trì chăm nom

 

Nghe hết kệ lo ôn chẳng đợi

Ngọn gió qua bất lợi bản thân

Tới đây sóng gió sắp gần

Sự rung sự chuyển cảnh phân khó lường

 

Thiên tai ập tứ phương ách khổ

Nạn chiến tranh bùng nổ tới đây

Mau lo niệm Phật hàng ngày

Rán lo bồi đắp công dầy đạo tu

 

Trời sắp tối âm u khó thấy

Vận hạn trời đưa đẩy chúng sanh

Kiếp trần tạm giả mong manh

Ấy mà chẳng sớm lo hành thiện lương

 

Câu hỷ xã tình thương không có

Mãi tạo gây sóng gió tà tâm

Xét rồi khổ não kiếp phàm

CÀN KHÔN XOAY CHUYỂN MẤT TĂM LINH HỒN 

 

Lo khen chê ảo đồng mộng tưởng

Đời u minh bành chướng cuồng quây

Hoạ tai tai hoạ hoạ tai

ĐẠO NGƯỜI BIẾT ĐỔI CHUNG XÂY CHẲNG SẦU.

Kệ

 

Sự mong manh cõi thế

Tuồng diễn hề sắp xong

Xét cho minh trần hồng

Kiếp trần không tự mãn

Biết tu chưa dở án

Trọng sanh mạng lo tu

Dù nghèo khó cần cù

Đừng để lu tâm chất

Người sanh ra mặt đất

Giả chứ thật gì đâu

Đức hạnh lo làm đầu

Khuyên cùng nhau bớt khổ

Việc tốt lành báo bổ

Có thể trở thiện lành

Kệ kinh pháp nghe rành

Dữ làm lành cải hối

Người tánh thiện chay giới

Hoà bình mọi muôn nhà

Hành thiện sự tâm ta

Phước kể ra lành tốt

Xấu là ngu dại dột

Làm việc tốt ôn hoà

Trong tất cả người ta

Khổ Ta Bà khổ khổ

Cảnh chiến tranh lệ đổ

Cảnh máu đổ thành dòng

Cảnh ngập lụt Châu Phong

Cảnh trần ngọc đại nạn

Cảnh thê lương tiêu tán

Cảnh đói tản di cư

Cảnh thế giới chung cù

Cảnh âm u trời đất

Cảnh phá tan ngã lật

Cảnh người vật tiêu tan

Cảnh dịch ôn lan tràn

Cảnh thế gian tan hoại

Cảnh người tự xử lấy

Cảnh ngu dại không tu

Cảnh người hơn thua đủ

Cảnh sanh tử còn ai

Cảnh bụi tro nhơn loại

Nghĩ đến đây vô thường

Sống làm lành Phật nương

Khởi tâm tưởng có Phật.

 
Thi

Tí qua trâu cày cấy mãi sang

Đất bung động lo hoang tiêu tành

Hai trâu nhà cột thức não giành

Ai mà chẳng tu nhanh đặng nhờ.

NGỌC HOÀNG NÓI NAY PHẦN CỐT LỘ 

HẠ GIÁO TRUYỀN PHÁP RÕ ĐỘ THÂN 

Không lo tu yêu quỷ đàng phân

Quỷ nó đón tám phần lôi xả.

Họa thêm họa chết trùm như rạ

Xem rõ ràng ách họa do đâu

Ngày diệt tiêu hổ báo đối đầu

Cơ trời ách đâu đâu cũng khổ.

Trâu qua dần khổ nạn càng lo

Tới mẹo rước co giò mà chạy

Mèo nó kêu vang trời rung rẩy

Nạn dữ to sấm dậy mà nghe.

Thấy ủ ê nhiều việc ê chề

Rằng đâu biết mọi bề sóng dậy

Ai tu niệm sau đặng cứu rày

Đừng bỏ qua mỗi ngày niệm Phật.

Chuyện tới rồi xét coi tất tật

Trước và sau thây chật dẫy đầy

Kẻ làm ác còn đâu xem thấy

Đời đã hết hội này coi lại.

Biết đâu tìm báu quí trong tay

NGỌC [ĐẾ] chiếu soi những ai tu đức

Sửu lộ trương quỷ vương túc trực

Đốt từng người mãnh lực rống kêu.

Rán mà tu trời sắp màn chiều

Mở hội khổ thay nhiều các nơi

Sửu dần bịnh ôn tai xuất khởi

Rao kệ này sao nói chẳng an.

Lo tu đi dần tới ách nàn

Nào có khác sửu toan kêu chạy

Cọp gầm gừ thân lánh chạy ngay

Chưa kịp xong nước chảy ngập tràn.

Phong thuỷ lửa hổ lang hung loạn

Niệm Phật trồng tâm thản an vui

Tường sau trước tiến tới chớ lùi

Tu tích đức lau chùi ngày sau.

Thảm thương thay thế giới nạn sầu

Mèo kêu mãi phát rầu lắm đẩy

Trẻ già lo ác thú quỷ sai

Sửu dần bịnh nạn tai liền liền.

ĐỜI RỐT RÁO MAU MAU TỈNH LUYỆN 

HỌC CHỮ TU NIỆM TIẾNG NAM MÔ.


Giảng
 

Niệm Phật cận lắm bây giờ

Trâu gầm bở kéo rã bờ xác tây

Niệm Phật Phật dắt Bồng Lai

Phật cứu khỏi nạn nay mai coi đời

Niệm Phật đừng có sai lời

Ngọn tâm biết trỗ dắt người từ bi

Niệm Phật đạo hạnh lo trì

Chuông ngân tiếng kệ từ bi chơn thành

Niệm Phật mới tịnh tâm lành

Sẵn sàng chịu khổ lo hành thiện lương

Niệm Phật bỏ tánh gạt lường

Tục phàm biết hối biển thường lặng trong

Niệm Phật siêu niệm trong lòng

Buồn lòng bỏ hết bỏ hờn trong tâm

Niệm Phật giữ dạ âm thầm

Tai nàn hết khỏi tục phàm đổi thay

Niệm Phật giữ ngắm thân hài

Bước đi bước đứng chí tài đức nhân

Niệm Phật Phật độ thoát thân

Bây giờ hỗn lộn thế nhân chết hoài

Niệm Phật trí tuệ mở khai

Tai nạn trần thế cũng bay xa lần

Niệm Phật có Phật cạnh bên

Mỗi câu hăng hái đắc lên Lai Bồng

 

Chớ buồn mưa gió giông to

Chết thì phải chết mãn lo hết đời

Sanh rồi lại tử người ơi

Đời nay cảnh khổ thây trôi dạt bờ

Đổi ngày đổi tháng đổi giờ

Lửa đèn lần tắt lờ mờ rồi tan

Gần xa gởi lại đôi hàng

Rán tu sống thiện bình an sau này

Từ tâm nghe pháp MẸ THẦY

Ta Bà khổ khổ quên ngày tháng năm

Một cơn giải mộng xa xăm

Hết mê hết khổ lại tầm đường tu

DẶN DÒ THEO PHẬT CÔNG PHU  

PHÁT TÂM THEO PHẬT DỨT TRỪ ĐUA TRANH

NGƯỜI ĐƯỢC PHẬT ĐỘ PHẢI LÀNH  

LÒNG TIN NƠI PHẬT TU HÀNH ĐỪNG QUÊN

 

Tưởng tin vững chí cho bền

Tâm mình niệm Phật ắt lên Tây Đài

Đạo không tranh lợi đua tài

Tu hành đạo đức mỗi ngày thực thi

NGƯỢC TỪ BI PHẬT LỰC KHÓ THA 

SÁU CÂU LỤC TỰ DI ĐÀ

CỨ LO NIỆM MÃI THÂN TA AN NHÀN.

 
Thi

NGÓ thấy trần gian sắp chiều tàn

KIẾP người mươi mấy rồi cũng tan

PHÙ du mộng mị đường không lối

SANH tử tử sanh cảnh thay màn.

 

SỚM biết phù sanh cõi mộng sầu

HÔM nay ta tỉnh niệm vài câu

NIỆM niệm niệm ta tu thân luyện

PHẬT dắt chơn tu rõ nhiệm mầu.

 

GẶP thấy con đường Đại Đạo duyên

ĐẠO rán cố tu học chữ hiền

VẠN niên khó gặp DI ĐÀ PHẬT

PHƯỚC lành khỏi khổ Phật độ liền.

 

SỐNG mối bữa tiến sâu chánh đạo

TỐT cho đời nhân thiện đạo trao

SỐNG giác ngộ DI ĐÀ tâm nhớ

LÀNH thiện gieo phước đức nhờ vào.

 

LÃO VÉN MÀN BA ĐỊNH RÕ KỲ

MẪU HOÀNG KHAI ĐẠO MỞ TRƯỜNG THI

KỲ BA MÀN CHÓT LO TU GẤP

VÂN VI DU KHẮP CHỌN CĂN QUI.Thi

THIÊN nhai KIM trọng luận hiệp công

Ngộ bổn tương nhơn ký quân đồng

NHỨT nhứt ngôn thính tư xuất cánh
Hạnh lý trực quan nguyệt cảm hồng.


[THIÊN NHỨT KIM = thiên danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường, thế danh Thái Kim Anh, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.  Chữ KIM 金 kết hợp với chữ TRỌNG 重 thành chữ CHUNG 鍾.  Cho nên câu đầu có thể đọc là THIÊN NHAI CHUNG LUẬN HIỆP CÔNG.]
 

LIỄU liễu lẫm hoá tác nhơn đàng

Tha nại lưu phong trở lệ sang

Khước khước thực diện thanh nan hảo

Đáo thính tuỳ duyên hạ cân quàng.

 

LIỄU lai niên bất vận tân điền

HẠNH tiết bình quân phục vạn nguyên

Đáo trung mục hạ hồi khứ phục
Thành bảo như lôi hoả cấp niên.


[LIỄU HẠNH = Liễu Hạnh Tiên Tử = Đệ Nhất Vân Hương Thánh Mẫu = Mẫu Thiên Y A Na = Ngũ Nương Diêu Trì Cung = Ngũ Nương Phật Mẫu Diêu Cung.]

Cứu chúng sanh thực hành sửa đổi

Biển tử sanh hành nghịch chưa vơi

Đã từ lâu tha lợi gia tăng

Khổ đau dập tối tăm tăm tối.

 

Tây Đông Nam Bắc dịch lộng lan

NGỘ CHỮ TU THÂN ẮT THOÁT NÀN 

Đa sự do mình mau cải hối

Vọng vọng mê cơn liệu hoạ mang.

 
Giảng
 

Tu các pháp thậm thâm hiểu được

Giác ngộ duyên thao lược duyên lành

Tu hành đầy đủ thân căn

Gặp pháp hữu phước khai đàng nhân thiên

 

Đời thống khổ đảo điên nhân nghiệp

Giác tu thân cho kịp đời nay

Dịch ôn tả bịnh đêm ngày

Hồi chuông cảnh giác vùi thây xác trần

 

Người gây khổ tự thân gây khổ

Biển nghiệp trần ta cố đức lành

Hỷ hoan hoan hỷ xung quanh

Tự tâm chủ được tu hành lặng yên

 

[CỰC TÂY THIÊN] ĐẠI ĐẠO MẸ HIỀN LÃO MẪU

Dạy từ bi tâm hậu có dư

Phát tâm sáng suốt thiện từ

Tình thương lành nguyện tâm như tuyệt vời

 

Nay thế giới khắp nơi ách khổ

Kêu gọi mau tu bổ lánh nàn

THIỆN LƯƠNG NIỆM PHẬT BƯỚC SANG

Tâm lành tươi sáng kho tàng ngọc châu

 

Tích pháp dễ từng câu để học

Được nhân duyên trên lọc lựa sàng

Mau mau tu gấp thoát nàn

Tâm cầu phát khởi tu sang liên đài

 

Chữ pháp đó nghĩa đầy thông thái

Hồi tỉnh tâm đọc mấy kinh thơ

Ai duyên hạnh ngộ sang bờ

Việc chi tài mạng mà chờ trông mong

 

Tuỳ cảnh biến ngoài trong công dụng

Hiểu được tâm sanh chúng làm sao

Tâm sanh địa ngục rớt vào

Kẻo nguy tâm ý tu sao kiến tà

Rằng nguy hiểm bá gia bá tánh

Khúc tri âm đạo chánh ân ban

Lỗi lầm hung bạo nghịch càng

Tức thời chịu đoạ ngục mang tan tành

 

Toàn thế giới gia tăng ôn dịch

Khắp các nơi người tịch tích tan

Kêu nhau niệm Phật toàn năng

Đau thương bớt khỏi trần gian vui vầy

 

Hướng tu tập những ngày động thế

Lực càn khôn xoay bế nơi đâu

Thì nơi đó sắp nạn sầu

Tử thần gõ cửa biết đâu mà lường

 

Nay pháp cương tỏ tường có được

Mau kịp tu đẩy trược nơi tâm

Được thân thật khó nơi phàm

Tạo công đức hội siêng làm thiện lương.

 
Thi
 

CHUYẾN này sanh chúng tự thân lo

ĐÒ ngang hồi kết gắng sớm dò

KỲ chót lo sớm không kẻo trễ

BA khổ lấp vùi một chuyến đò.

 
Giảng

Lệ mạt buồn vui khổ đến rồi

Không còn thao lợi chết ôi thôi

Hồi chuông cảnh giác ta mau tỉnh

Thức tỉnh nhẹ nhàng đi đến nơi.

 

Trâu gần nguy hiểm chẳng được yên

Trâu tâm cũng hiển một góc điền

Trâu cày cuộc kéo bao khổ nạn

Trâu rừng ai tạo khổ liên miên

 

Khả vi tự tác thượng khả vi

Di đức di nhân bất khả y

Tắc thị thị tắc nhân thị tắc

Phục dã phi tâm chân mục chi.

 

Mục chi thâm tính vong kỷ hoại

Khẩu khẩu đa ngôn vô dụng tai

THÁNH HIỀN NĂNG HÀNH YÊN TỈNH LẶNG

Túc tri tri túc hữu lực tài.

 

Bất thủ bất thủ niên hoạn thế

Thiên thiên lượng vị dĩ bất tề

Chiêu hạ hối nhân thiên tác nghiệt

Dĩ thắng tác hung giải giải mê.

 

Điển diệu âm ngọc thanh mục lộ

Nhân trí túc tri hiển chân vô

Thiền tâm thể lộ âm thanh phát

Tâm phúc phúc tâm cảnh giới đồ.

 

Trần ai giả lòng nhân hoạ hoại

ĐẠO KHÔNG HÀNH QUÁN PHÁP KHÔNG LAI

Tâm là gốc khởi tâm thiện ác

Giải thoát an phát ý chánh mài.

 

Đời đã tới giáo khuyên việc rõ

ĐỨC NGỌC HOÀNG CHẲNG BỎ MỘT AI

Sao người chẳng một khi đặng giải

THƯỢNG ĐẾ ĐỊNH TRONG NGOÀI RỒI TỚI.

 

Mãn lo lành bày tỏ trần người

Chín sáu ức con người căn mạng

HỘI LONG HOA trần hạ lăng xăng

Lớp ôn dịch mở màn vừa kéo.

 

Lớp ngập lụt chạy lo sợ nghèo

Lớp tà quỷ bám theo thân nọ

Lớp bịnh hoạn côn trùng sâu bọ

Lớp khốn nàn nghèo khó khổ lao.

 

Lớp mất cha mẹ đổ lệ trào

Lớp con lìa lao xao lửa dậy

Lớp cả nhà lăng xăng bỏ chạy

Lớp lửa bay rực cháy tiêu tan.

 

Lớp kẻ thời nát ruột tim gan

Lớp đau bấy tràn lan thế giới

Lớp nước ngập binh đao trận tới

Lớp hổ lang ta nói héo von.

 

Lớp sấm nổ người mất kẻ còn

Lớp ma quỷ dấy con người khổ

Lớp dữ mất mà coi lọt hố

Lớp thây xác trôi bờ nó nổi.

 

Lớp giặc kia chinh chiến các nơi

Lớp phù tang việc đời thảm khốc

Lớp cạnh tranh cấu xé lừa lọc

Lắm cơn giông chất độc chảy ra.

 

Tranh tước quyền thoái hoá mê tà

Nên điều thảm bá gia tan nát

Lời giục thúc tu hành tâm phát

Cơ trời xoay chóc lát tiêu tan.

 

Việc đến nơi thưa thớt lần lần

Muốn vượt ải ta cần tu gấp

Tới xem qua cảnh hư Tiên Phật

CUỘC VÉN MÀN ÔI THẬT THIÊNG LIÊNG.

 

ĐIỆN NGỌC RA THẤY CHÍNH CỬU THIÊN

MẦU NHIỆM PHÉP NGỌC TUYÊN PHÂN ĐỊNH

Phân chư quốc nơi nơi hãy tỉnh

Cuộc hầu gần chờ lịnh biết lời.

 

Nước ngập tràn mau tỉnh dân ơi

Chúng thưa thớt dòm đời có mấy

XEM HƯ THIỆT BẤY GIỜ RÕ THẤY

MỞ CUỘC MÀN CHẾT BẢY CÒN BA.

 

Quỷ nhiều ma đang quấy trần hà

Thêm đại dịch dữ a tan nát

Ngừa đặng đâu mới biết Trời Phật

Thế liệu toan tất bật chẳng an.

 

Thuỷ kiệt phong cảnh báo nhân gian

Bầu trái đất nứt đang vận chuyển

Xế chiều Tây thảm thương ách biến

Thấy quỷ ma nó khiển sinh linh.

 

Bởi do tâm bày ác không tin

Có nhân quả nay mình phải chịu

CỐ nói trước lâu nay lo liệu

HỘI LẬP CÔNG phải chịu lọc lừa.

 

Mẹo tới đây thi đức bản thưa

Thưa đạo đức vì chưa căn hạnh

Thi đạo đức chọn lành bản tánh

Bại hay thành chờ lãnh nay mai.

 

Cơ chuyển xoay trường thi qui lại

Đợi chờ xem CỐ khải lắng nghe

Hoa Long tới nhìn xem NGỌC ĐẾ

Định phân đồng công lẽ một ngôi.

 
Thi

CỐ HỶ THƯỢNG ĐỘNG kêu kêu gọi

HỶ biết phong thần dựng bản coi

LÂM hạ xuất thế thiên binh tướng

SAN hướng Nam tri chuyển biến hồi.


Giảng

Tịch tịch tình tình tang tang

Rồi đây thấy khổ xóm làng phân ly

Sau một trận dịch sao y

Sau coi biển sóng việc chi ở đời

 

Thây trôi không lấp thúi hôi

Nước không mà uống cõi đời chiều mai

Lao xao bịnh tật không thầy

Thời cơ manh mỏng gái trai bây giờ

 

Không lo tu kịp đặng nhờ

Đến ngày diệt tận co giò chạy đâu

Vong tồn sau chót mà rầu

Bởi trần gây tạo hồi đầu sớm mai

 

Lưu truyền Đông Bắc Nam Tây

Thời nghe nghĩ lại gái trai trẻ già

HỘI LONG TU NIỆM VƯỢT QUA 

LỰA COI NHIỀU ÍT LẬP RA ĐỨC HIỀN.
 

 Thi


CỐ
cảm thương trần sắp sóng to

HỶ trên mây bạc giữa thời lo

THƯỢNG buồn bốn phía không yên giấc

ĐỘNG chuyển càn khôn đẩy chuyến đò.
 

Giảng 

 
Đàn kêu hai mốt giữa đàng

Thế suy cùng động rần rần lặn trăng

Đàn kêu trâu kéo đất bằng

Gió Tây Nam Bắc Đông càng thắm âu

 

Đàn kêu trâu cụng suy bầu

Bốn phương đổi gió quay đầu chuyển âm

Đàn kêu dần tới hỏi thăm

Cọp rừng dằn dữ chịu cam thảm sầu

 

Đàn kêu mạt kiếp đâu đâu

Báo nguy là chẳng còn lâu thì giờ

Đàn kêu trước đó huyền cơ

Tương lai dữ dội xác xơ lược trình

 

Đàn kêu ách khó giữ mình

Chịu cơn quỷ vận chỉ nhìn vong suy

Đàn kêu thay đổi lạ kỳ

Đổi thay nhân vật một khi phạt hành

 

Đàn kêu vùi lấp trần sanh

Địa cầu tan rã chúng sanh nhân loài

Đàn kêu một nấc bước sai

Diệt thì lần chót trong ngoài một phen

 

Đàn kêu nhắc nhở chớ quên

Đời sắp thảm khổ ta nên qui hồi

Đàn kêu bước khéo về ngôi

Hữu căn hữu phước biết đời hậu lai

 

Đàn kêu ai thấu thở dài

Xa đường tội lỗi bỏ ngay làm lành

Đàn kêu đạo đức tu hành

Thuận theo thiên lý khôn lanh mà về.

 
Thi
 

CỐ đạo bàn qua dạo ngồi chơi

HỶ bày tỏ nổi tiên tri lời

THƯỢNG đảnh đối đầu trừ gian ác

ĐỘNG xào trâu gậm cụng thây phơi.

 

ĐỘNG tiếng ai bi xiết ưu phiền

THƯỢNG PHỤ luỵ tuôn mẹo chưa yên

HỶ xả kêu riết lo tu tập

CỐ gắng gian lao thoát đảo điên.

 

Duyên sự chờ trông rán tu sang

Gặp HỘI LONG HOA sảy lựa sàng

Lo tu bồi đức ra khỏi loạn

Nhịn trầu thuốc biến CỐ ý ban.

 Giảng


Nay cơ điển CỐ dạy nhắc rành
Lời CỐ dạy chỉ rành con hỡi
Vì đời ma quỷ chớ lơi
Nó chỉ tìm kiếm tâm người việc hung
 
Bởi ma quỷ nó tùng con nếu
Mở cửa vào nó níu nó lôi
Con nào mở cửa tạo thời
Nó chen vào ở miệng người xông vô
 
Quỷ làm vua nó dò chỉ dạy
Ma làm người nó hại lòng ham
Đứa mù liều mạng chém đâm
Nhiều người mở miệng gõ bầm đầu luôn
 
Miệng con tính cho suôn tay vịnh
Cá ngậm câu ắt dính chết tươi
Chờ người đem tới ăn chơi
Nuốt vào mắc cổ nó cười mình ngu
 
CỐ xuống trần dạy tu luôn dỗ
Khổ cố con đau khổ CỐ GIÀ
Bơi đưa con tới Liên Hoa
Chuyến đò theo kịp CỐ BÀ mừng vui
 
Sơn băng thủy kiệt ngùi con mất
HỘI LONG HOA vui thật lắm con
Rồng nằm chờ miệng châu tròn
Phun ra ngọn lửa cháy mòn thế gian
 
CỐ CHUYỂN PHÁP LUẬT TÂN VÌ BỞI 
CÓ LUẬT RA DÂN MỚI LO TU 
Vì do thiếu luật sanh thù
Tranh quyền vướng hoạ tai nhừ loạn sanh
 
Điên đảo bỏ xác tanh hôi thúi
Ngồi vực sâu té nhủi níu đâu
Đồng chen đâu sợ hố sâu
Mắt nhắm tay bít nghe đâu mà còn
 
CỐ nhìn xuống héo mòn hành phạt
CHA CẦM QUI LUẬT PHÁP HUYỀN VI 
LONG HOA TÂN LUẬT ĐỂ THI 
SAU NÀY ĐẠI HỘI ĐẶC KỲ HIỀN NHƠN 
 
Hạ Ngươn hết mất còn sẽ rõ
Nay đúng thời thân khó tu về
MỰC NÀY NẢY MỰC GỚM GHÊ 
NẾU MÀ SAI TRẬT LUẬT PHÊ KHÓ TOÀN
 
Nếu lầm lỗi mau toan chỉnh sửa
Mở màn công chọn lựa hiền tài
PHONG THẦN TRỞ LẠI NAY MAI 
PHẢI LO TU TRỌN SỬA SAI LÀM LÀNH 
 
Chỉ tu tắt học hành CỐ nhắc
Bước đường đi CỐ dắt mà đi
BA BƯỚC LÀ ĐỂ CỨU NGUY
CÁC CON CẦN NHỚ MÀ GHI VÀO LÒNG 
 
Bước thứ nhất CỐ mong tất cả
Một phải hành tu dạ ngay lành
Đừng làm người thảm thù ganh
Đừng hờn đừng giận đàng lành nhịn câu
 
Mình nhịn được cùng nhau huynh đệ
Nội ngoại trong đừng nệ giàu nghèo
Chung tay tu tập lái lèo
Ăn chay niệm Phật cùng đèo nhau lên
 
Bước thứ hai không nên mắng nhiếc
Chửi ức oan chẳng biết đúng sai
Người làm ra của biết xài
Xài đâu cho đúng đủ đầy việc to
 
Nhớ lời CỐ tu cho hoà thuận
Ghi vào tâm chữ nhẫn chữ nhường
Đừng nên tính chuyện ghét thương
Kíp lo tu sửa bước đường con đi
 
Bước thứ ba chung qui một mối
Cố tránh thân gian dối người chê
Phải lo xa lánh đừng mê
Nội trong ba bước mình về cõi tiên
 
Cần suy nghĩ bước lên ba bước
Đạo lý rành học được mà ghi
Ngọn ngành CỐ nhắc dắt đi
Tuy là nặng xác tu thì ngồi an
 
Đủ ba bước CỐ mang về hết
Cũng sắp gần cái chết khổ than
Giữa cơn thay đổi thế gian
Mất còn định rõ lo toan tu hành
 
CỐ thương chỉ ngọn ngành hiếu thảo
ĐẠO KỲ BA ĐẠI ĐẠO CHÁNH MINH
Không hơn cao thấp chống kình
Cho rằng mình giỏi người tin tôn sùng
 
Thế là chết TRÊN đùng đùng giận
NGƯỜI THẾ TRẦN SAO NHẬN CHƯNG CAO 
Ỷ chút tài học khoe rao
Đua tranh kình chống khổ nào lợi danh
 
CỐ nhìn thấy chẳng lành thế giới
Tự mình gây lầm lỗi khó toàn
Màn này sàng lựa chẳng an
Võng dù quên hết thế nhân trễ màn
 
Con nào cũng TRỜI ban no ấm
Tại do mình ham lắm bậc cao
CHƠN KINH BA TẠNG NGÓ VÀO 
LỖI [VỚI] CHA LỖI [VỚI] MẸ CON NÀO TÀN HUNG
 
Nếu con muốn về CUNG CHA MẸ
Có đôi khi MẸ GHÉ THỬ AI
Giỏi hay công quả coi hoài
MẸ CHA THỬ CẢ GÁI TRAI DỮ LÀNH 
 
Nay ma quỷ nó hành ngăn cản
NHỮNG ĐẠI CĂN LÀ TẠNG BỰC TÀI 
Chen vào khó tránh nói dai
MỞ MIỆNG XĂNG DẦU TỨC CHÁY CHỨ SAO
 
Cần đóng cửa kín bao ngầm tắt
Định trong tâm niệm Phật cho an
LỬA VÀO TẤT CHÁY TÂM CAN
MỘT CÂU NIỆM PHẬT BÌNH AN VÔ CÙNG
 
Con có đạo mình dùng bòn mót
Màn cuối đời phút chót thi nhân
MỚI LÀ TRÁNH ĐƯỢC PHONG THẦN
CỐ DẠY BẬC THẤP NHẮC RÀNH CHỈ CON 
 
Dạy bậc cao con không hiểu biết
Bảo khó hành tu thiệt chẳng vô
BƯỚC LUI BƯỚC TỚI NAM MÔ 
TU NHÂN HỌC PHẬT SAO CHO HẠP PHÙ 
 
Con nghe CỐ công phu đầy đủ
Gắng lòng bền THƯỢNG PHỤ mót bòn
CHUYẾN ĐÒ GẤP CHÓT HỚ CON 
MỘT GIÂY MỘT PHÚT CHẲNG CÒN KỊP TAY 
 
Tu phải biết tròn ân THẦY MẸ
Tu quyết tìm chờ sẽ danh tài
Tu THẦY trông đợi MẸ khai
Tu nay cố gắng sắt mài thành kim
 
Tu bền đạt lý tìm thông hiểu
Tu trau dồi thảo hiếu MẸ CHA
Tu đường đạo đức nở hoa
Tu duyên tu phước tu gia với đời
 
Tu trau sửa lẹ hồi lòng bước
Tu bỏ hờn tẩy trượt bản thân
Tu lo giúp đỡ chúng dân
Tu sao chống bán hại dân đồng bào
 
Tu đâu có tính hao mòn xác
Tu bao năm chay lạc lòng nhân
Tu chiều tích đức bốn ân
Tu nhịn tu sửa bản thân cho tròn
 
Tu tánh hạnh trọn xong ĐẠO THÁNH
Tu thẳng đường ngồi thảnh thơi an
Tu mau kẻo trễ đò ngang
Tu đi sẽ rõ sảy sàng ra sao
 
Tu cho chắc thân vào CỐ nhắc
Tu khâu này đi tắt đường về
Tu thì CỐ nói vâng kề
Tu dạy mức thấp đồng về để thi
 
TU CÔNG QUẢ VÀ THI BÀI CHÉP
TU HẰNG NGÀY LỄ PHÉP MẸ CHA
TU LO BỎ DỤC [BỚT HAM MUỐN] ẤY LÀ
TU ÂN TRẢ HIẾU ÔNG BÀ THÂM SANH 
 
Tu nhớ kỹ thi hành bốn chữ
TU BỐN ÂN PHẢI GIỮ CHO TRÒN 
Tu là thủy thổ nước non
Tu ân Thầy Tổ làm con hiếu hiền
 
Tu phải cố lòng bền chí dạ
Tu chuẩn y dù lạ hay quen
Tu bòn công đức nhớ nên
Tu lành CỐ chỉ GHI TÊN VÀO TRƯỜNG 
 
Tu tu tu khai trương sở định
Tu tu tu do LỊNH HUYỀN KHUNG
Tu tu không còn dữ hung
Tu SÀNG BA LƯỢT kiết hung hãn tường
 
CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI
ĐỪNG LƠ BỮA TRỄ HUẤN LỜI MÀN BA
Chuyển cơ chỉ dạy trước là
Lo tu cho kịp phong ba đến gần
 
LONG HOA CHƠN CHÁNH TRỌN PHẦN 
Lợi danh xa lánh thù hằn bỏ đi
MỞ MÀN TÍ XÍU mà kỳ
CHẾT ÔI LÀ CHẾT xác gì không chôn
 
MÀN BA ĐỊNH SẮP MẤT CÒN  
Mượn cơ xác điển hiền con chỉ bày
Trong ba còn một điều hay
Muốn nên đắc bực danh tài đừng lơi
 
Phải cần học hỏi tu bồi
Lớp màn rần rộ khó ngồi dạ yên
MẸ HIỀN DẮT ĐƯỢC CON TIÊN 
CON ƠI CỐ GẮNG LÊN THUYỀN MẸ SANG
 
Nữ nam lớn nhỏ khải hoàn
Tang bồng tai kiếp sảy sàng có hay
Trong mười hết bảy ba rày
Trong ba còn một đổi thay lớp màn
 
Gìn tu lo sửa thân an
Thì được ấn cử bảng vàng con lên
MỘT LÒNG GÓP SỨC DỰNG NÊN 
MẸ CHA GOM HẾT TỪNG TÊN CON HIỀN.
 
Thi
 
CỐ công thăm hỏi bớ con hiền
HỶ chúc tất cả sự hoà yên
THƯỢNG cổ châu quí lời cho trẻ
ĐỘNG sức dựng xây dạy chẳng phiền.
 
MÀN BA THIÊN LUẬT CHỚ PHẠM SAI
NÀY lo chí thiện làm hiền tài
LIỆU tồn kết thúc màn ba tới
LƯỢNG từ kỳ gặt sức dựng xây.
 
TU hành tánh hạnh trọn đạo xong
LO nếu trò giỏi thi rồi động
CHÍ bền chớ sợ phần thi rớt
THIỆN tâm cố gắng vun đạo tròn.
 
CON bị gài trong chỉ phút giây
HAM nghe vào đó nghiệm kéo lây
LINH linh chừng đến ngày xử phạt
NGHIỆM rõ ra sao khổ chiều mai
 
HIẾU học cố gắng con sẽ tròn
TRUNG ân tầm học thấy hao mòn
KHÔNG LO TU KỊP KỲ BA KHỔ
TRỌN ĐẠO KẺO BAY MẤT XÁC HỒN 
 
THAY LẬP ĐẠO NGÔI MẪU TỪ BAN
LỜI CỐ màn ba sắp cuộc tàn
GIÁO LÝ HÒA NHẪN kiềng ba tắt
ĐẠO LÀM NGƯỜI khảo chấm mau sang.
 
CỐ khải căn phần hiệp một đường
HỶ CHÚC CĂN TIÊN MẪU TỪ THƯƠNG
THƯỢNG nay tuy vắng bóng còn tiếng
ĐỘNG giả từ thơ trở cung trường.
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)


HẾT

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn