ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN

22 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 294)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Đại Đạo Ra Giải Cứu Nghiệp Trần cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 1 & 15 tháng 7 năm Tân Sửu (8/8/2021 & 22/8/2021), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN 

 
Thi
 
LIỄU liễu môn hồi THỌ ẤN TÔN

HẠNH pháp thanh THANH ẩn hài hồn

THIỆN tâm chan chứa thân dấu kiếp

DUYÊN mệnh trần sinh nối đạo đồng.

 
[LIỄU HẠNH = Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Liễu Hạnh Tiên Tử = Đệ Nhứt Vân Hương Thánh Mẫu = Ngũ Nương Diêu Trì Cung.  THANH = Nguyễn Thị Thanh, thế danh của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền của Giáo Hội Thiên Trường.  Khổ thi trên tiết lộ Nguyễn Thị Thanh là hóa thân của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thọ ấn của Chí Tôn xuống thế làm nhiệm vụ nối kết đạo đồng.]
 

PHÁP hiển môn hồi vẫn sơn tự

LUẬT TRỜI THỌ ẤN lộng gió đông

GIẢI nghe gẫm nhớ thân dấu sử

LÒNG khuyên sĩ xuất rạch hậu đồng.

 

PHIỀN chi ngó nghé phàm phu trữ

TRÁCH ai động tâm dưới phán hồng

ĐỘNG động so động làm chi sứ

CÂU động khai về mặc kệ không.

 

LIỄU HẠ TÂY TRÀO KÍNH HẬU, CHA

HẠNH trung hầu hộ phục THIÊN HÀ

CHƠN kỳ thượng sách luân KIM bá

KHÔNG không lai bất trở đáo hòa.


[THIÊN HÀ = một thiên danh của Đức Ngài. TÂY TRÀO = chỉ Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California, Hoa Kỳ. HẬU = Mẫu Hậu, Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường thiên danh Thiên Kim.  CHA = Đức Ngài Hoàng Di Thiên của Giáo Hội Thiên Trường.]
 

CHUẨN tiếng ngôn chương tùy xuất hóa

TẤU kiện phân vân vũ lý tranh

PHỤ đoan minh trực vi sử tả

TRÁNG hoạch đồng nhau hiệp tu manh

MẪU THIÊN PHÁT QUYẾT tâu động giá

KIM bất tương y giải hạnh LÀNH

NƯƠNG phiên công luận thách tiểu dạ
VƯƠNG MẪU danh tánh QUỐC HÀ thành.


[QUỐC HÀ = Hà Hưng Quốc = thế danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên.  LÀNH = Ngọc Lành, thiên danh do ngài Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền của Giáo Hội Thiên Trường, thế danh Nguyễn Thị Thanh. KIM NƯƠNG = Thiên Nhứt Kim, Chưởng Thế của GHTT, thế danh Thái Kim Anh.]

 

Ai động động ai sự chi lầm

THANH lạc LIỄU tự HIỂN XUẤT ÂM

NGÂM CÂU LẠC QUÁI HÀO HÙNG KIỆT

Bàn đá võ kim miệng hóc thầm.

 

Hóc thầm lời động đâu ra chỉ

Âm định luận dư họa đối cân

Vũ tư mong ý gia cư thị

HẠNH LIỄU thư HÀ QUỐC kim thân.

[Tái đàn 15-7 Tân Sửu, giờ Mão]

 
Giảng
  
Đời và Đạo kiếp trần cửa khổ
Thức tỉnh mau khổ lắm hụt giò
Trong biển khổ muôn loài quỷ báo
Kéo đạo đời sa ngã lầm vô.
 
Chủ cánh tâm kiên PHỤ hữu nhơn
Tiêu tiêu hành khứ lộ DIÊU đờn
Đa đa đắc kế tựa đa kế
Qui lộ lực hành tả từng cơn.
 
Thương bá nhơn nạn tu thăng lậu
DIÊU MẪU NHỨT ban tích thành câu
Lý tường thiên hoá tại tang kiến
Tâm cao đắc thới vượt nang sầu.
 
Bạch lộ nhược hà vô tôn thới
Không động động không vô sự không
Tự tâm khổ sự khuyên nhủ hỡi
Tật bệnh đa hành vương thế phong
 
Liên miên hung hoạ do đâu bởi
Thiên Lôi đảo ứng hoạ phước trồng
Tư vị thần xuất nan vận tới
Cảnh hành phương đốn KHẨN PHẬT LÒNG
 
Mạc hiểm khả thán bá đàn bội
Bất tu trí đảo khán tưởng mong
Vô tiêu kế yếu phụ thiệt hối
Nan sự ưu tâm phá chiếu phòng

Hoạ phước dị tai suy phân đối
Dã mưu tâm tại cảnh gian không
Mạt tán mạt hoạ tiêu vô thối
Khảm tử linh điêu hoạ hữu môn

Nghịch nhược căn cai thủ đồ dối
TAM THIÊN PHÁP LUẬT tự tác lòng
Lương đồ sanh hoạ thủ ư hội
Hoả tính âm hoài tiêu vọng không

Lâm DỊCH dữ ÔN lạc tâm dời
Thật diện nan hiểm tiêu tích chóng
Hoán ngộ quí môn ký tu bồi
Khuyết cơ đa sự tất vi lòng.
 
Thủ lai nhơn quới sự sự sang
Ngữ đối chiến phân hạ mục đàng
Giai giai định định mạc cẩn thủ
Chi tầm chi tác đáo môn phân.
 
Đức kỷ tu vô trường nhiên khánh
Đắc đắc kiến THIÊN tướng bổn lành
Kế THƯỢNG công hầu lâm truyền lý
Cảnh phùng NGỌC thế sửu vận hành.
 
Lộ chiến vô liêu THIÊN lý nhơn
Dĩ tựu tu tri lực PHỤ hườn
Phá chiếu lai hạ tự gian cảnh
Càn khôn du dã hữu môn tương.
 
ĐẠO LỘ THIÊN PHÁP thử trung phân
Phục thới nguy nguy tiết hữu trần
Hầu chuyển hoán diệp phi lạc hảo
Tương nghi bất vấn há tu vần.
 
Tiên cơ ký chú bất sự đoan
Lẫm hoá đa như tác mạt trần
Hơn cao tiêu dục bả liệu hí
Tâm cơ lục lực hữu thới vân.
 
CHUÔNG THIÊN DỌNG GẤP khắp trần ai
GỌI THỨC ĐỜI ngày nay bởi thấy
Rối đời lo trong ngoài thoát giải
Kiếp mộng tràn suy thoái mạt tro

Khổ chúng sanh lâm tử trận bờ
Đời gieo gánh việc lo buồn rối
Không ai dẫn chỉ cho học hỏi
Nói thêm rằng điều dối cạnh tranh

Cõi đời khổ như chỉ chiếu manh
Kiếp trầm thế chúng sanh nghiệp khổ
Đời vô thường biết sớm tu lo
Hoà nhã tốt NAM MÔ SÁU CHỮ

Gọi kẻ mê tỉnh kíp dễ tu
Bỏ sự gian bỏ dữ làm lành
Nên sớm biết hồi tâm tu hạnh
Đừng lưỡng lự lòng thành tâm cả

NIỆM PHẬT LÒNG cho tột khí ra
Không mê phú tu qua tám số
Cần xem sửa chịu hành cực khổ
Nhờ từ bi PHẬT bổ dạy răn

Nghe đạo pháp tu hành phải rán
Được thiện toàn đứng đắn ra người
Khéo điều khiển chịu hành một tới
Ra công thành tên gọi Liên Trì

Ở thật tình trên chứng sổ ghi
Rán ngừa tránh đừng đi lầm lối
Sự sảy sàng bất luận nơi người
Phải khôn ngoan ăn nói lựa lời

Đừng bướng bả lấp chôn đề cội
Cố thành thì PHẬT gọi tên sang
Đường LẠC QUỐC pháp mầu chỉ dẫn
Trọng tuân hành bực Thần cũng sánh

Quí báu tu tiến triển tập tành
Việc phải làm CHƠN CHÁNH NƠI TÂM
Sống cho nhau NGƯỜI HIỀN TÌNH THẤM
Đời bây giờ nạn lắm tai ương

Rằng mỗi bữa VIỆC TỐT LÀM THƯỜNG
QUI PHẬT, TRỐNG TÂY PHƯƠNG [GHTT NAM CALI] CẠNH PHẬT
Đời không uổng tu hiền thật chất
Việc nên làm phước đức tu hành

Phải mau tìm chơn lý đạo quanh
Nhẫn nhẫn nại tu hành hưởng phước
Đời bây giờ lần hao sàng lược
Liên kết nhau từng bước sống đời

Nhìn đâu đâu cũng khổ người ơi
Nước mắt chảy khổ rồi biết chăng?!
DỊCH ÔN TAI THẦN ĐẾN DƯƠNG TRẦN
LO TU GẤP MỚI HẰNG THOÁT NẠN

Thương chúng sanh dật dờ lãnh án
Kẻ mất còn tỉnh phản thức tâm
Thời gian cạn ngày suy vong hẩm
Thiếu đức tu THẦN CHẤM ÔN TAI

LẸ LẸ MAU ĐỒNG TƯỞNG PHẬT NGÀI
NGHE CHÁNH PHÁP MỘT NGÀY RỘNG MỞ
RÁN LO TU TỪ BI CỨU ĐỘ
KỆ QUA RỒI LÀ KHỔ BỚ DÂN

ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN
Không trau sửa trược thân hỗn loạn
Lo chết ngụp tự lực mà rán
Tự cứu mình phiền thán chi ai
 
Tánh sạch trong PHẬT CỨU ĐOÁI HOÀI
Suy vận thế mỗi ngày tiêu tử
MÌNH PHẢI TU ĐỨC TIN ĐẦY ĐỦ
TƯỞNG PHẬT TRỜI SÁU CHỮ NIỆM RÀNH

PHẬT DI ĐÀ CỨU ĐỘ CHÚNG SANH
MAU NIỆM PHẬT THIỆN LÀNH ẮT ĐẾN 
Khổ não còn ôn tai ách bệnh
Cảnh tử sinh thời hiện tại đây

Ngày giờ qua chẳng kịp nhơn loài
Khuyên người chớ trễ chày ngu dại
Người trở bệnh vẫn già chết mãi
Khổ thế gian kiếp hoại con người

Khá tu tâm niệm Phật người ơi
Giây phút nạn NHỚ LỜI PHẬT DẠY
Khuyên hối cải cảnh đau máu chảy
Bãi tha ma đầy dẫy xác người

KHỔ DO MÌNH CHỚ CÓ TRÁCH TRỜI 
TỘI DO TÂM CON NGƯỜI KHUẤY TẠO 
Điều xấu xa KHÔNG LO HÀNH ĐẠO
Quá ỷ y đức tạo không lo

Mãi cứ mê sanh ác gây co
KHÔNG LÀM CHỦ TỰ LO TU HỌC  
GIỜ MỚI THẤY ƠN TRÊN SÀNG LỌC
LỌC TẨY TRẦN TANG TÓC KHẮP NƠI  

Phước biết lo đạo hạnh trau dồi
Khai huệ sáng ta ngồi tâm định
Biết đời tàn tai nghe cho thính
Đàn khải kêu ôn bịnh dịch lan

Dài dài khổ chúng sanh tiêu tán
Phật niệm lòng ách nạn thoát qua.
 
Thi

LIỄU phận bổn lai định đức tài
HẠNH diệu LIÊN HOA giải sắc khai
GIẢI chữ tu đạo Phật đường pháp
TÂM lặng cân bằng chẳng sót ai.
 
TRI tánh thần lập truy nan cả
KIẾN PHỤ CHA LÀNH [MẤU] CHỐT CỘT NHÀ
HẠNH pháp XUẤT THẦN XIN LAI KHẤU
ĐẠO CƠ CỔ CHỦ toả muôn nhà.
 
KHUYÊN cùng đồng đạo lo tu ngộ
ĐỜI tàn phút chốc NIỆM NAM MÔ
HỒI chuông vang thức chiều ngã bóng
TỈNH kịp lo tu đón xem dò.

DUNG đồng duyên ý thâm sâu đạo
VẠCH kẻ hồi lương dựng lớp nào
TỰ ý luận bình bàn lộ toái
ĐÀN lòng quán triệt THẺ ÔNG TRAO.
 
CĂN sơ mầu cảnh LỊNH THIÊN Ý
khảm tri phương hồi định y
GIAI thẩm gió đưa đậm đà nét
NGỘ tỉnh QUẦN TIÊN hạn đáo kỳ.
 
HẠNH quả tròn đạo tâm minh kiến
KHÁI niệm luận tâm cảm đồng lên
TỰ xét gẫm coi đời thưa vắng
QUI ĐẠO đặng còn khá ngửa nghiêng
 
LIỄU soi thấy khổ kiếp trần gian
HẠNH xót lo âu đại hoạ nàn
LUẬN rằng hai chữ LO TU gấp
BÌNH sanh nhận thấy khổ lan tràn.
 
THẢM hoạ tai ương do người tạo
CẢNH thảm sống còn biển sóng ào
DƯƠNG đông xoáy động chịu suy tất
TRẦN sanh tứ phía mãi lao đao.
 
CHỪNG nào GÀ GÁY ĐỦ BA CANH
THỜI thì sanh chúng mới đặng lành
TRÂU đương cụng mãi nạn ách khổ
điềm rõ thấy rán tu nhanh.
 
VẬN thời phân xử buổi nàn tai
CHUYỂN khắp NĂM CHÂU CHẾT CÒN DÀI
LỌC sàng CHỌN LỰA NGƯỜI TU THIỆN
LỰA lọc thúc kêu xác chết đầy.
 
RÁN học đạo tâm PHẬT PHÁP THIỀN
TU từ gốc thiện mãn kiếp duyên
TÂM KHÔNG LAY ĐỘNG CĂN MÊ GIẢI
DƯỠNG TÁNH sớm về mới nên TIÊN.
 
THỨC biết kiếp này ráng lo tu
TỈNH ngộ chơn tâm bỏ oán thù
TẦM đường học ĐẠO CHUNG MỘT MỐI
CHUNG nhau dắt hết về BI TỪ.
 
BƯỚC tầm QUỐC ĐẠO chánh tu thân
VÀO ĐẠO MỘT NHÀ thoát biển trần
CỬA mở NGHE PHÁP đắc thành quả
ĐẠO hoá cao thâm cứu lê an.
 
NAY người khổ nỡ nào chưa tỉnh
TỎ tiêu dao thế giới rung rinh
HUYỀN ĐỨC MINH NGỌC CÁT BI TỪ
CHƠN PHÁP GIẢI MÊ NGỌC LỊNH.
 
ĐỨC nghĩa ƠN TRỜI cảm linh thần
CẢ cứu chúng sanh hỷ xả trần
TỪ môn ĐẠI ĐẠO BAN KHAI XUẤT
BI xét phước lành truyền dạy răn.
 
VI ÂN ĐỨC ĐẠO MẪU ÂN
VI lành linh tử LUẬT ĐẠO CÂN
CHÍ hiền lượng xét lòng độc dữ
THÁNH HẠO TỪ ÂN THỨ CHO DÂN.

Giảng
 
Điều ác đức từ nay tỏ rõ
Ganh hiềm thù chẳng bỏ tội nào
Ác thì sa đoạ ngục lao
Ghi vào phân xử rõ nào luật công.
 
Kiếp nầy chẳng cứu xong nhơn loại
Cải ác tùng lương phải biết đường
Có nghe văng vẳng tiếng chuông
Ngày nay khó đặng thoát đường kíp quay.
 
Tiếc thay đời trần ai mê ngủ
Kêu gọi người lo trữ đạo tâm
NIỆM PHẬT TIN PHẬT chẳng lầm
Niệm trong giây lát âm thầm dưỡng tu.
 
HẠNH LIỄU xót thế nư tu giả
Tội lỗi gì thời trả cho xong
Sanh linh tử nghiệp cõi hồng
Mỗi ngày hỗn lộn người còn mất tiêu.
 
Đời sống tại mây chiều vật vã
Biển khổ sâu phố xá lâm nguy
Tai nàn kiếp sống nan suy
DỨT MÊ NIỆM PHẬT TỪ BI TÂM HƯỜN.
 
Kệ

Lời kệ truyền pháp lợi
Chỉ tu nơi tâm ra
Trần gian nhiều quỷ ma
Tu tự ta vững lấy

Tự tìm đạo học thầy
Nhơn sanh hãy tỉnh tu
Lòng tin Phật công phu
Chớ để lu tâm phản

Lo thoát ly trần tán
Dụng đạo rán Phật nương
Hữu duyên căn Phật đường
Rán tìm phương giải thoát

Tưởng DI ĐÀ BỒ TÁT
Nói rằng mạt rối đời
Buồn xem xác thay ôi
Ngày tả tơi tiếc mạng

Rán tỉnh hồi tu soạn
Phật Pháp rạng chiếu soi
Dữ khuyên bỏ tập ngồi
Giàu nghèo rồi cũng một

Suy xét lại sửa tốt
Đừng dại dột tan hoại
Khôn ngoan trở Phật đài
Được an thái Thiên Đường.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn