CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU

20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 327)

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

 

CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU
 

 

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Cửa Cung Bạch Ngọc Gần Khai Hội Triều cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 14 tháng 8 năm Tân Sửu  (20/9/2021), giờ Tỵ, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU

Thi

 
NAY NGƯƠN HẠ TRƯỚC RẰM MẸ GIÁNG
DÙNG ĐIỂN THIÊN VẸT ÁNG MÂY MỜ
XUỐNG MỪNG TẤT CẢ CON THƠ
ĐEM VỀ VỚI MẸ HIỆN GIỜ QUY CHUNG.
 
ĐÂY NGỌC ĐIỆN DIÊU CUNG MẸ GIÁNG
CHIẾU ĐIỂN QUANG SOI RẠNG VÌ CON
MẸ NHÌN NAM NỮ CHUNG LÒNG
ĐỒNG QUỲ BÊN MẸ CHUNG ĐỒNG THƯỞNG BAN. 
 
TRƯỚC ĐÀN LỄ KHANG TRANG CUỘC LỄ 
TỪ NGOÀI TRONG BÁI TẾ MẪU HOÀNG
MẸ MỪNG RƠI LỆ HÂN HOAN
TÌNH THÂM MẪU TỬ HIỆP ĐÀNG HÔM NAY.

Giảng

Nay xuân [lễ hội] Thu trăng đầy ý mghĩa
Lời dặn dò tứ phía gái trai
Nhứt tâm tu học chớ phai
Cho tâm trí sáng mỗi ngày nên danh
 
Công mỗi con tu hành phần có
Cẩm mão bào đợi đó hẳn hoi
CHỜ CON ĐẮC ĐẠO XONG RỒI
ĐEM CON VỀ HẾT THỨ NGÔI RÕ RÀNG
 
Cố nghe con lo cần đầy đủ
Đạo đời đi rán trụ chơn tâm
Hai đường [đạo đời] trọn vẹn đừng ham
BIẾT TÙNG THIÊN LUẬT SIÊNG LÀM THIỆN LƯƠNG
 
Biết lo cứu tình thương giúp đỡ
Biết làm hiền gát bỏ lòng hờn
Biết làm thiện phước nào hơn
Biết tu biết sửa biết cơn hiện giờ
 
Học chữ biết con thơ BIẾT LUẬT
Biết rằng con chơn thật hiền tu
Biết đời xáo trộn âm u
BIẾT BIẾT PHẢI BIẾT CÔNG PHU ĐỦ ĐẦY
 
BIẾT CHÁNH PHÁP hàng ngày vun đắp
BIẾT LUẬT HÀNH làm trật sao nên
KHOE MÌNH CAO CẢ TUỔI TÊN
LÀM SAI LẼ ĐẠO LUẬT THIÊN BAN HÀNH
 
Trên có MẸ chỉ rành ban xuống
TRÒN ĐẠO TÂM THUỐC UỐNG KHỎE LÒNG 
Học theo lời MẸ điển thông
TU NHÂN HỌC PHẬT PHẢI LÒNG TIN CON
 
Thời mạt pháp thân con trôi nổi
SẮP TỚI ĐÂY ĐẾN HỘI LONG HOA
Nay dời mai đổi khổ đa
TÂM CON CHẲNG ĐỊNH YÊU MA MƯỢN HỒN
 
Nó kéo lôi thân con phải khổ
Khổ thân con tu đổ xuống sông
Thân con vùi lấp bao công
Hôm nay lâm cuộc đợi trông được gì
 
MẪU HOÀNG chẳng tiếc chi lời dạy
Cho con thơ trai gái đường ngay
Ruột rà vun dưỡng tạo xây
SỢ CON SAI LỆCH ĐƯỜNG NGAY KHÔNG VỀ
 
MẸ nhắc nhở chỉnh tề đặng sống
Đồng chung vai lo trọn nhứt tâm
Cố lo xong việc NGÀY RẰM
TRUNG THU TRĂNG TÁM MẸ LÂM GIÁNG ĐÀN
 
Thời cuộc đã gần tàn biến đổi
Khắp thế trần trôi nổi đó con
Cũng vì danh lợi héo hon
Gây điều tội lỗi mất còn tới đây
 
Khắp thế giới Đông Tây Nam Bắc
MẸ đã nhìn xem thật tội tình
PHẠM NHẰM ĐỊNH LUẬT THIÊN ĐÌNH
CHO NÊN GẶP PHẢI BIẾN HÌNH KHỔ ĐAU
 
Lòng MẪU đây lệ trào con hỡi
Giọt châu rơi vì bởi con thơ
Thương con MẸ hát ầu ơ
Ầu ơ con chẳng tu giờ tang thương
 
Đời tận thế đoạn trường thoi thóp
Đổi lớp màn sấm chớp tận đời
Xem trong bể khổ con ơi
Lòng MẸ quặn thắt lệ rơi châu hàng
 
MẸ mọi cách cứu hàng căn tánh
Được sống còn trong cảnh tới đây
Mong con đủ phước duyên đầy
Thoát qua ách nạn kỳ này vực sâu
 
Thứ tha con bao lâu MẸ nhắc
Biết mình sai lầm lạc đường về
Qua ngày trễ hạn mãi mê
THUYỀN TỪ TÁCH BẾN NÃO NỀ TÁC TAN
 
ĐẾN CHỪNG ĐÓ THAY MÀN ĐỔI LỚP 
Thấy các con thoi thóp từng cơn
NGÀN NĂM KHỐN KHỔ XÁC HỒN
Chữ tâm chơn thiệt con còn mai sau
 
Trì tâm sửa cho mau MẸ rước
Thuyền MẸ đưa thao lược hôm nay
Chúc con thành đạt ngày mai
Kiểm tra đạo đức gái trai lo cần
 
Nay xuân [lễ hội] Thu trăng thanh gió mát
Chúc con hiền nghe pháp hữu duyên
Ba bền chí dạ bình yên
Pháp cơ khai lúc trăng lên đỉnh đầu
 
Chúc con MẪU qua mau năm tháng
Mới cũ cùng lo bản chơn tu
MỐI GIỀNG THỐNG NHỨT HIỆP TỪ 
BỬU TÒA CHA MẸ BẢNG LƯU SỔ VÀNG. 
 
Thi

LONG THIÊN tâm đặng an khương trọn
HOA nở thay phước hưởng thanh bường
CHIÊU DIÊU Tân Sửu xuân [lễ hội] trong
ĐỨC tài công quả con thông đến trường.
 
CHUYỂN cơ chúc tình thương của MẸ
NHỦ khuyên con mau lẹ sự tu
SỬA lòng công quả công phu
TU đừng có tính tránh từ phát dai.
 
MẸ dạy con tu ngay kẻo trễ
CẦN lo làm đừng kể tính công
CỐ lo trả nghĩa MẸ bồng
DẠY con mau lẹ đại đồng mà nương.
 
Giảng

MẸ nói đây đo lường thì hiểu
Cận tới đời ma níu quỷ lôi
Làm cho con MẸ mất ngôi
Dùng bùa dùng chú ôi thôi dẫy đầy
 
Bàng môn thật tài hay phép giỏi
Kêu gọi người soi bói nghiệm linh
Làm cho con MẸ phải tin
Mắt mờ che phủ chẳng nhìn được tâm
 
Đến lúc đó hố hầm sụp bẫy
Thân xác con chịu phải đoạ đày
MẸ khuyên cân nhắc mỗi ngày
CON KHÔNG NGHE MẸ THÂN HÀI HỒN TIÊU
 
MẸ cứu độ bao nhiêu cho đủ
Nhìn các con mới cũ ngủ say
Xem xét bao chục năm dài
Công trình tạo dựng ngày nay mấy phần
 
ĐỀU SA NGÃ LẤN XƯNG DANH LỢI
TỆ MỖI NGÀY LẦM LỖI [VỚI] MẸ CHA
MẸ KHUYÊN TẤT CẢ HIỆP HÒA
CÙNG NHAU CHUNG MỘT ĐẠO CHA MẸ THẦY
 
Tâm làm đúng thiện tài chánh trực
CHUẨN RẠCH RÒI SỐNG THẬT NƠI TÂM
MẸ khuyên trong sạch việc làm
Mỗi con thể hiện đạo tâm hẳn hòi
 
Trì tâm MẪU con ôi vội bước
Dù khó khăn chớ trượt nghe con
Tưởng tin có MẸ cung son
CON KHÔNG SAI PHẠM TRẺ CÒN DIÊU CUNG
 
Đôi lời MẪU con chung CHA MẸ
ĐẠI HỘI THIÊN MAU LẸ CON TRẦN
NGÀN NĂM CÓ MỘT MUÔN ÂN
MẪU đây cho biết tới lần rồi con
 
Nhìn trần thế héo von cùng khốn
MẪU ngự trên biết chọn đúng sai
Thế trần nhiều lắm nạn tai
Đây là hoạ phước những ngày con tu
 
Điển thiên chiếu diệu như lời cạn
Phước ban con tỏ rạng dương trần
Hộ phò tất cả MẸ lần
Phải thành lòng hoá linh căn trở về
 
Nay cuộc hội tứ bề đông đủ
Con khắp nơi mới cũ về đây
DỰ NGÀY KỶ NIỆM MẸ THẦY
TRUNG THU TRĂNG TÁM TRÀN ĐẦY TÌNH THÂM
 
MẸ về trước trăng rằm lâm giáng
Vẹt lừng mây MẸ rán nhìn xem
Điển thiên chiếu diệu vén rèm
Phước ban con trẻ nhìn xem MẪU HOÀNG
 
TRUNG THU CHÚC PHÁP TRUYỀN BAN RẢI
RẰM TRUNG THU MẸ KHẢI ĐỜN NGHE
HỮU PHẦN CƠ ĐIỂN MẸ VỀ
CHỨNG ĐÀN TÒA BỬU CHỈNH TỀ NGHIÊM TRANG
 
MẸ chúc con vạn an vui vẻ
Chúc chan hoà chi MẸ cũng ban
Điển thơ tạm gát rằm sang
MẸ về con ở trần gian thuận hoà.
 
Thi

DIÊU cung MẪU đợi đón con hiền
TRÌ tâm tu học trở Tây Thiên
KIM THIÊN an lạc chờ con trẻ
MẨU huấn lời vang mãi đưa thuyền.
 
THUYỀN ANH lập nên danh HƯNG THÁI
KIM ĐẠO nêu Ngươn Ba buổi trái
NHÃ nhơn hiền gặp HỘI LONG HOA
QUỐC ĐẠO ghi gần xa hiệp lại.

HƯNG nhơn tại nam [TỬ] UYÊN TỬ LỘ
CHIÊU xuất CAO tự khả nhiên đồ
TẬP nhơn tại THUYỀN MẸ SÁNG CHƠN
KHAI TRÊN CHỐN ĐÀI MÂY MẸ ĐỘ.

[TỬ LỘ =  tên là Trọng Do, sinh vào đời nhà Chu, là một trong Thất Thập Nhị Hiền môn đệ của Khổng Tử. Ông tài giỏi, đạo đức cao vượt, tinh thông lục nghệ. TỬ UYÊN =
tên là Nhan Hồi, người nước Lỗ. Tử Uyên theo học với Đức Khổng Tử và là học trò giỏi nhứt trong số các học trò của Đức Khổng Tử.  Ngài từng được Thầy khen: “Hiền tai Hồi giả! Nhất đan tự, nhứt biều ẩm, tại lậu hang, nhân bất kham kỳ ưu, Hồi giả, bất cải kỳ lạc! Hiền tai Hồi giả!”  (Nghĩa là: Hiền vậy thay Nhan Hồi! Một giỏ cơm, một bầu nước, ở chỗ ngõ hẹp, giá người khác ở vào cảnh ấy thì lo buồn không chịu được, thế mà Nhan Hồi không bao giờ đổi cái vui của mình. Hiền vậy thay Nhan Hồi!).]
 
DIÊU DIÊU CUNG hé nhớ trẻ hiền
TRÌ tâm khai huệ kẻ sang thuyền
KIM khai tưởng lại dầm chan lệ
MẪU huấn lời lành dạy con nên.
 
GIÁNG dạy con đạo lý thiện đường
THẾ cuộc não luống than bi thương
NĂM Tân lo dạy tu hành đặng
SỬU Dần khuyên nhủ niệm qua truông.
 
ĐẾN ngày cuối đoạn bước mau đi
NGÀY nạn THẾ GIỚI RÁN TU TRÌ
TẬN tận lắm rồi hững hờ mãi
DIỆT hết hội này cảnh ai bi.
 
CHIÊU TẬP KỲ BA chọn con hiền
ĐÃ ĐẾN KỲ VẬN chuyển mau chơn
MẸ LỰA CON HIỀN tròn nhơn
NAY ĐÀ HOA HỘI bớ con trở về. 
 
Giảng

CHỮ TU ĐẦU LỜI THỀ NĂM CŨ
CHỐN CHƯƠNG ĐÀI CON RỦ BƯỚC ĐI 
XUỐNG TRẦN CON HỨA TU TRÌ
BÂY GIỜ TRƯỢC NHIỄM LỠ KỲ BỞI MÊ 
 
HỘI NÀY TRỄ KHÓ VỀ CON HỠI 
NGŨ ĐÀI XANH THIÊN CÕI CHỨNG LÒNG
LẦU TÂY ĐẾN HỘI ĐÌNH LONG
MÀN RỒNG GIÓ MÁT THỆ LÒNG LO TU
 
KIM MẪU HOÀNG KHUYÊN TU LỜI NIỆM
NIỆM PHẬT CÂU TÌM KIẾM LẦN DÒ
TÂM TA NGHĨA PHẬT ĐỪNG LO
PHẬT LINH HIỂN CỨU ẤM NO DÂN TÌNH
 
Khuyên nam nữ đăng trình tỉnh ngộ
Bước đường tu MẸ độ màn CAO [ĐÀI]
Ngàn thu PHẬT PHÁP KHÓ VÀO
HUỲNH KIM [KHUYẾT] ĐẠI MẪU MỞ RÀO CỨU CON
 
Nay ách nạn thấy con rảo bước
MẸ vì con chờ rước trở về
Con ôi tu rán chớ mê
Đại dịch hồng thuỷ cận kề ớ con
 
Khắp thế gian nạn còn thê thảm
Giọt máu đào ảm đạm các nơi
Gìn lòng tu đặng con ơi
Thương con MẸ mới khuyên lời niệm tu
 
Con khôn lựa đường tu MẸ cứu
MAU CHÂN CON TỰ CHỦ LÊN THOÀN
Từ bi ngọn đuốc MẸ ban
MAU KHÔN VỀ CẢNH TÂY PHANG MẸ CHỜ
 
Con ơi chớ mê mờ trễ chuyến
Một chuyến đò di chuyển về quê
Lo tu có MẸ hầu kề
Rèn lòng cho sạch trở về gặp nhau
 
Trần biển sóng ba đào mau kịp
Con khóc mười mau kíp lập thân
Chữ tu mình phải ân cần
Rồi sau MẸ rước con trần cõi tiên
 
Đêm khuya dạy đạo truyền rán giữ
Sẵn ngọn đèn môn tự liên khai
KỲ BA ĐẠI ĐẠO SUM VẦY
NHÌN XEM TIÊN CẢNH SEN ĐÀI NỞ HOA
 
Một chuyến đò MẸ CHA RỒNG BỆ
MẸ KHAI THUYỀN huynh đệ dựa kề
THUYỀN LOAN đang đợi trở về
MẸ đương trông đứng cuộc về đài mây
 
Đời lộn bạc vàng thay kỳ lựa
Sầu cho đời MẸ tựa cạnh màn
THƯƠNG CON MẸ MỞ KHOA TRÀNG
Từ đây việc phải điêu tàn còn đâu
 
Gìn lời khuyên năm châu bốn bể
ĐẠI KỲ YÊN MẸ HIỂN LONG HOA
LIÊN ĐÀI ĐẠI HỘI KỲ BA
Ma tà nhào lộn chia ra hai đàng
 
Kỳ Tam ĐẠO lựa trang tài đức
Kỳ Tam TIÊN chọn thật hài nhi
MẸ già đạo lý lựa kỳ
Ai TIÊN ai PHẬT nhớ ghi nơi lòng
 
LỠ THUYỀN HỘI HOA RỒNG CHA MẸ
Lỡ không về gặp MẸ [A] Tỳ sa
Uổng công con dại tài ba
CÓ TÀI KHÔNG ĐỨC UỔNG MÀ TẤM THÂN
 
Thi
 
DIÊU vén mở lệ giọt buồn
TRÌ tâm chở trẻ giựt mãi chuông
KIM khai thức tỉnh nhi mau bước
MẪU huấn kỳ ba đạo diễn tuồng.
 
ĐỪNG than khóc tủi MẸ lo tròn

PHỤ tình ân MẸ chẳng gắng công
LỜI khuyên kêu mãi con thơ dại
MẸ hiền mở hội về nghe con.
 
MẸ biết phận già cạnh Thiên Thai

ĐÂY lời MẸ gọi hỡi nhi hài
KHUYÊN con tâm giữ tròn đạo nghĩa
NHŨ đời bóng xế phím đứt dây.
 
CHỜ CON MÀN ĐẠO  muộn năm Canh
LẦM VUI CÓ MẤY [ai] đức thiện lành
MƯỢN THÂN TRẦN XÁC [trẻ] thơ giây phút
TRĂNG ĐÊM SOI SÁNG điển xác THANH.
 
DIÊU ĐIỆN lời vàng thỏ thẻ chung
TRÌ tâm tu niệm hiệp MẪU phùng
KIM vàng đã mở con chung bước
MẪU tử tương phùng DIÊU cảnh CUNG.
 
DIÊU CUNG tủi cảnh MẸ đìu hiu
TRÌ dây con thi đổ khoa triều
KIM THUYỀN HOÀNG MẪU dìu con lại
MẪU đợi cung son cảnh tiên diêu.

DIÊU HOÀNG nhớ trẻ dạ chẳng an
TRÌ lo cho thế cảnh ách nàn
KIM LOAN giục thúc hiền nhi rán
MẪU đợi chờ con dựa cung vàng.
 
DIÊU xưa chỉ giáo đạo màn tiên
TRÌ khai đắc đạo MẸ phán truyền
KIM lộ độ thế kỳ ngươn chót
MẪU huấn khai đường địa phẩm yên.
 
DIÊU cảnh TÂY CUNG MẸ đau sầu
TRÌ lời truyền dạy đạo mầu mau
KIM tỏa mở hội bàn đào phản
MẪU ngự ĐỀN DIÊU ngự dòng châu.
 
Giảng

Đò chiều tan buổi bước vô
Lâm phàm thức kẻ trương phô đạo lành
Kiếm tìm con trẻ tu hành
Con nào rõ đặng đạo rành không phai
 
Trên thuyền chọn khách đức tài
Thuỷ triều trôi ngược gái trai rán gìn
Đường tu gặp phải gập ghình
NGÀY MAI GẶP ĐẠO TỰ MÌNH BƯỚC VÔ
 
Ngươn tàn mau niệm Nam Mô
Lo con dạ MẸ chuyến đò kịp không
MẸ thương muốn ẳm muốn bồng
Con không gần MẸ đau lòng MẸ đây
 
KHI VỪA XUỐNG THẾ MẸ KHAI
ĐẠI ĐẠO RÁN KỊP HỘI NÀY Ớ CON
Quê mình ngọc báu lầu son
Đức tài gồm đủ là hơn MẸ chờ
 
CẬY NƯƠNG GIÁO ĐẠO TRÒN LO
TAM NÀN [3 NẠN] chót lưỡi ra tro là rồi
Đời này MẸ thấy hỡi ôi
Dịch càn quét mạnh lìa nơi gia đàng
 
Con hiền phải rán sửa sang
Nhìn đời MẸ luống sầu than cho đời
CON KHÔN LỰA CHỖ MÀ NGỒI
ĐỪNG ĐỂ TRỄ HỘI THÂN TRÔI THEO DÒNG
 
Dạy con chẳng đặng khuây lòng
Con ôi cuộc thế tai phong ba đào
NHÌN CON MẸ ĐỔ LỤY TRÀO
RỒI ĐÂY CƯỜI MỘT KHÓC GÀO CHÍN TIÊU
 
Đường dài vó ngựa hẩm hiu
Rán tu đặng có tên kêu sổ vàng
Kỳ Ba lựa tuyển khoa tràng
Ngồi trông con dại hai hàng lệ rơi
 
Rán tu đặng có xem đời
TRANH DANH ĐOẠT LỢI BÂY GIỜ ÍCH CHI
Bây giờ gặp cảnh ly kỳ
Sớm còn tối mất vui gì lấn chen
 
TRỜI CHA quy lý chọn tên
Điểm tô công quả đài sen con mừng
NGHE CHA VỚI MẸ MẪU CUNG
KHÔN NHỜ DẠI CHỊU LINH TRUNG TRỞ VỀ 
 
Hồn thơ giây phút tỉnh mê
Giật mình chẳng biết thân về nơi đâu
Trầm kha nơi vực trần sâu
UỔNG CÔNG CƠ TẠO ĐẠO MẪU DÀNH [CHO] CON 
 
Trên đời xác tục mất còn
Mịt mù rồi lại hao mòn lụy bi
Chẳng lâu hồi trống cuối thì
Nào gương nào sách cực kỳ xem qua
 
Đời cùng MẸ mới thốt ra
MẸ KHAI ĐẠO CHÁNH TA BÀ KHẮP NƠI
Con ơi con rán nghe lời
HỘI THI MẸ MỞ KỊP THỜI CON LÊN 
 
Rèn tâm giữ đạo xây nền
Dầu cho cực nhọc phước hiền cho con
Cuộc đời lắm nổi tiêu mòn
Kêu con cứ ngủ linh hồn thả rong
 
Không tu trôi nổi giữa dòng
Ngồi trên cung cảnh mà lòng quặn đau
MẸ nhìn tràn lệ dầm châu
Khuyên con gắng chí mới mầu qua truông
 
Mạt kiếp đáo đầu rõ tường
Làm sao cho khỏi tai ương hồng trần
Mẹo Dần Thìn tới tiêu lần
Thảm thê thê thảm thở than đêm ngày
 
HIỆN GIỜ ĐẠO MẸ VỪA KHAI
Kỳ này MẸ độ đức tài thuyền lên
ĐÀN KÊU HẠNH NGỘ ĐẠO TIÊN
Khuyên con đức tánh dạ hiền sửa sang
 
Đàn kêu ngặt nỗi chưa an
Nghe rồi tu tỉnh xác thân giữa thời
ĐÀN KÊU MẸ ĐẤT CHA TRỜI
NHƯ RÊN NHƯ RĨ KHÓC ĐỜI CHẲNG TU 
 
Đàn kêu thế giới âm u
A tỳ địa phủ như ru thảm sầu
Đàn kêu khắp chốn năm châu
Sao con không thấy màn tâu việc đời
 
Đàn kêu Mẹo tới thì bơi
Bơi không qua khỏi mạt đời xác con
Đàn kêu thây chết ngổn ngang
MẸ rán xuống thế nhặt khoan khải đờn
 
Trùng vây không phím tận cơn
Cho cam trần hởi MẸ đờn chi đây
ĐÀN KÊU NGỰ ĐỘNG MẸ LAY
CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
 
Thi
 
DIÊU ĐÀI đủ sắc long lanh điển
TRÌ vọng quyết đan áo gấm tiên
KIM TIÊU kêu thức đời ôi khổ
MẪU thúc rán tu khỏi sầu riêng.
 
DIÊU mộng non tiên MẸ thúc lần
TRÌ thân sau gặp cảnh bồng phân
KIM khai đường thiện khuyên tu niệm
MẪU hứng con trần mới hầu gần.
 
MẸ lựa con hiền trọn lòng THANH
LỰA chơn trở lại bớ con LÀNH
CON Lành đã đến kỳ LONG HỘI
HIỀN tròn nhơn đức được nên danh.
 
TRỞ về cảnh cũ MẸ hầu kề
LẠI ngày qua tháng dứt sông mê
BỚ bớ tỉnh thức vậy thời trẻ
CON mê mãi ngủ buổi khó về.
 
MẸ lành lay chuyển cho đời tỉnh
LÀNH đức tánh trung yên chí định
MỞ HỘI TÒA CHƯƠNG trở về dự
ĐẠO lý MẸ hiền độ an bình.
 
NƯƠNG lo tu niệm kịp thoát qua
TÀNG linh muôn vạn ức điêu nhà
LAO bề tài thiếu đức chưa đủ
KHỔ rán đặng thi chuyến kỳ ba
 
TỪ trường sanh MẸ đã lo tròn
BI than đợi trẻ chốn cung son
CON hiền rán BƯỚC LÊN THUYỀN MẸ
RÁN đề tên bảng ngọc hiền con.
 
Giảng
 
Đời mạt Trụ màn ba sắp hết
Đổi mới rồi chấm phết phận yên
MẸ cho biết sắp tới ngày đêm
Bao nạn ách nhiều thêm con biết
 
MẸ buồn chẳng nói nào phân biệt
Đảo lộn đời mới biết xuống hầm
Nên hư cũng tại do bản tâm
Tu sao không đạt tâm tại mình
 
MẸ về chỉ rõ đạo tận tình
Con nào có phận linh linh phần
Về ngôi CHA MẸ đồng trọng ân
Cho con biết cạn phân chỉ rõ
 
MẸ giải ra chờ đợi con thơ
NHỚ LỜI MẸ ĐỒ THƠ PHỔ BIẾN
Một đường đi tới bến lặng yên
Đạo trọn đời đức hiền luôn tới
 
CỨ CHÈO THUYỀN DÙ MỆT CON ƠI
KHỞI SỰ DO TỰ NƠI TÂM MÌNH
BƠI CHO KỊP BẠN HỮU ĐỆ TÌNH
ĐỨA CHÈO ĐẨY HY SINH NGUY CỨU 
 
CHỌN ĐẠO NHÀ MÀ GIỮ LO TU
DẠY CHO DÂN LO TU HẠNH ĐẠO
TỪ ĐÂY LUẬT CÔNG BÌNH RỐT RÁO 
THƯỢNG NGƯƠN CẦN CON THẢO ĐỀU TUÂN
 
Phải rành nhớ noi theo giữ phận
Đừng làm sai chìm nhận lấy thân
PHẢI LO BAN PHƯỚC THÍ THI ÂN
PHẢI NGHE BẬC THÁNH NHÂN TRAU SỬA
 
Khi ba bước đủ đầy chọn lựa
Phải lo mà chỉnh sửa cho tròn
Ai đau ai khổ khóc mất còn
MẸ nhìn thấy khó toàn thân xác
 
CHẲNG BIẾT TU SỬA MÌNH CHAY LẠT 
TRẬN THỨ BA CHẾT CHẮC CON ƠI 
Đừng khoe giỏi hơn thua MẸ đợi
Rán làm đức hậu thời được thưởng
 
Phước tồn lai chơn thật MẸ thương
Con bất nghĩa sai đường nghiệp chướng
CON PHẠM NHẦM XỬ TRỊ THẲNG ĐƯỜNG 
HÃY [RÁN] MÀ GIỮ CON ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC 
 
Công cao phẩm phước lành con được
Lần dò đi thao lược kỳ này
MẸ HÉ ĐƯỜNG NƠI CẢNH CUNG TÂY [GHTT, NAM CALI]  
CON CHUNG SỨC DỰNG XÂY MAU LẸ  
 
Đạo đời tốt MẸ đây mở hé
Cho chơn linh thấy MẸ chẳng lầm
MẸ ĐÂY XÂY DỰNG ĐẠO ÂM THẦM
CÓ PHƯỚC ĐƯỢC MẸ TẦM MẸ DẠY
 
Trọn yêu thương có căn hiệp lại
Thành nên danh việc phải chí tâm
Con lo tu thiện chí rán làm
Đường chơn lý chẳng kham thử thách
 
Chí miệt mài trong tâm thanh bạch
Dù khó khăn không lách bỏ tu
THI MÀN CHÓT NÊN BỎ HẬN THÙ
TÂM ĐỊNH LẠI SÁNG NHƯ TỜ GIẤY
 
Đường có xa đức tài chậm lại
Cũng không sao thử thách hôm nay
Xem sau trước năm dài chục mấy
Mỗi con thơ MẸ dạy làm lành
 
Thông thì hiểu khen chấm phước lành
NAY CƠ TẠO ĐẠT THÀNH CON MẪU
Vì thời cuộc thảm sầu đau thấu
BƯỚC MÀ ĐI MAU ĐẬU CON ƠI 
 
Khuyên con thơ phải rán kịp thời
Con lặn hụp dòng đời cuồng loạn
RIÊNG CON MẪU ĐƯỢC PHẦN PHƯỚC ĐẶNG
ĐƯỢC CHỨNG TÂM ĐẮC BẢN AN VUI 
 
Được về sau MẪU ban thanh nhàn
Nhưng phải nhớ NGHĨA NHÂN HIẾU ĐẠO
NGHĨA ANH EM GIÚP ĐỠ LẪN NHAU 
Nhìn con thơ nhốn nháo ba đào
 
Thương con MẪU ngã xiêu đường đạo
Bả lợi danh gây xáo tâm con
Cứ lo tranh đấu lợi chẳng còn
Con khốn đốn dần mòn thay đổi
 
Kết cuộc tan hết đó con ôi
Phải cố vững đạo đời kẻo trễ
HÒA VUI SỐNG ĐỜI TÂN TIẾP KẾ
HÒA CHUNG THƯƠNG MẸ BẾ CHA BỒNG
 
ĐẾN TƯƠNG LAI NỀN TẢNG ĐỀU ĐỒNG
Con chung MẪU đồng lòng nắm bắt
Một kỳ này đó con lượm lặt
Màu sắc da diện mặt giống chung
 
Chí tâm lên cố sức hiệp cùng
Đừng vì nghịch KHẢM KHUNG đau khổ
MẸ chấm hết các con vào chỗ
Quyết thi vào phải cố vững vàng
 
Đừng vì thời nghịch trái vương mang
Mê là khổ mất đàng về chỗ
Con có biết không tu là khổ
Cuộc thế buồn hầm hố thẩm sâu
 
Nhìn con thơ bốn biển năm châu
Đâu cũng nạn ách sầu xiêu ngã
ÂN CHA CHÚA CON THÌ CHƯA TRẢ
ÂN ĐỒNG BÀO TẤT DẠ CHIA ĐÔI 
 
Đến cận rồi đắp quả con ôi
Ngày sau hưởng được ngồi ban thưởng
TU NHÂN HỌC PHẬT ÂN CHUYỂN HƯỚNG 
CỰC ĐỪNG THAN ĐỪNG TƯỞNG LỢI DANH 
 
Nó lôi con cuốn trẻ căn hành
Chỉ đường dẫn tiêu banh hồn xác
MẸ nhìn thấy con thơ thất lạc
PHẠM TỘI CHA XỬ PHẠT QUÁ NHIỀU 
 
Thương con MẸ mới mãi khuyên kêu
Vì quá dại tà yêu dẫn dắt
Mau cải sửa TRAU DỒI HỌC PHẬT
MẸ CHA ân điển bậc an vui.
 
Thi
 
DIÊU CUNG MẸ nát đoạn lòng đau
TRÌ dạ MẸ lo cảnh thế sầu
KIM ĐÀI bất tử mới chung vui
MẪU cửa tòa thân lý pháp mầu.
 
DIÊU VÂNG THÁNH LỊNH GIÁO LIÊN HOA 
THIÊN HUYỀN KHUYẾT MẪU GIỮ HỘI THUYỀN 
HUYỀN DIỆU THÂM BÂU VÀO RA ĐỢI
ĐỊNH CỬA NON BỒNG RÈM NGỌC THIÊN.
 
KẾT ĐOẠN trăng thu MẸ giã từ
ĐÊM THANH NGỌC ĐIỆN chín tầng lư
PHẢN HỒI đặng có mừng con MẸ
DIÊU ĐIỆN thương con hồi phản hư.
 
Thuyền không đáy MẸ sang đưa rước
Đức tài đầy mời bước lên thuyền
Ma Ha rửa sạch cái tên
Cái tên phàm thế đắc lên sen vàng.
 
Tiên cảnh lầu son MẸ đợi chờ
Bụi hồng con nghĩ ngợi sầu lo
Nhìn con MẸ mãi đợi giọt lụy
Giả con ở lại MẸ lui đò.
 
Thi

CỐ VỀ VỚI [DIÊU] MẪU CHỈ LỜI KHUYÊN
HỶ HOAN GIÀ TRẺ BƯỚC XUỐNG THUYỀN
THƯỢNG PHỤ CHA GIÀ ĐANG NHÌN NGÓ
ĐỘNG TÂM MÃI KHỔ RÁN NGƯỚC LÊN.
 
Giảng

CỐ thăm gởi con Tiên của MẪU
Gái lẫn trai hợp tấu cầu nghinh
Chúc cho con CỐ MẪU tình
Trăng Rằm xuân [lễ hội] mới đượm tình vui tươi
 
CỐ HỶ điển vui cười thăm gởi
Tiết Trung Thu mong mõi khuyên con
CỐ nghe chuông dọng bon bon
Thắt lòng vào đó ớ con CỐ mừng
 
Mừng bổn đạo con chung CHA MẸ
Có lòng trì thủ lễ khang trang
Trung Thu CỐ giáng cuộc đàn
Đông vui cung hiệp rằm trăng diệu kỳ
 
Chầu đàn lập chuẩn y rực rỡ
Mỗi một người hớn hở hoà vui
Y như sen nở vui cười
CỐ mừng căn tánh hiền thời nở hoa
 
Rán diệu dụng học qua mới biết
Kề tai nghe cho thiệt điều khuyên
Công tu nhờ đó thành Tiên
Tâm ta nương đó cố liền thật hư
 
Hằng ngày phải từ từ tâm dưỡng
Xác thân hồng thiện lượng đợi chờ
ĐÒ CHIỀU CUỐI ĐÍCH BẾN BỜ
ĐỢI CHỜ LỮ KHÁCH TÌM ĐÒ GIÁC QUA
 
CON CHỚ CÓ LÂN LA ĐÂY ĐÓ
TRỄ BƯỚC RỒI CÔNG KHÓ VÀO TU 
MUÔN NĂM MỚI CÓ ÂN TỪ 
MUÔN NGÀN KIẾP HỌC CON HƯ SAO ĐÀNH 
 
Trần biển khổ mỏng manh lặn hụp
Khó kiếm người hiền bực đạo vì
Tâm phàm thì vội khinh khi
Lu bù danh lợi chữ y không hành
 
Sống đã quen giựt giành ăn miếng
Miếng nào to nó khiển vào trong
Chuyện tu lười biếng mê đời
Đỉnh chung lục đục lắm người cũng đông
 
Đời cuối trận ngoài trong bế tắc
RÁN TU ĐI DI LẶC RA ĐỜI
THẾ THIÊN HÀNH HÓA CỨU NGƯỜI
Tu hành tích cực thảnh thơi lên đò
 
ĐÒ TRỜI ĐÓ [GHTT NAM CALI] CỨ LO DO DỰ 
Đã chán rồi thế sự hôm nay
Năm châu thế giới nạn tai
Cơ đời cuối tận rồi ai mất còn
 
Cơ mạt pháp tu tròn thân đạo
Địa ách tai giông bảo rồi đây
Nhiều cơn bão tố dẫy đầy
Đoái nhìn cơ mạt xác thây chất chồng
 
Khuyên giác ngộ rõ thông CỐ dạy
Vững mạnh chơn học tài lập đức
TẠM MƯỢN CON ĐÒ CHUNG SỨC 
CHỐNG CHỐNG CHÈO CHÈO TĂNG LỰC CHUYẾN ĐÒ 
 
Có kẻ tưởng CỐ hò CỐ hát
Giả khẩu nhiên hiển bất tấn lai
Trăng Thu không hẹn mà tài
Việc này DIÊU MẸ nương tay đợi chờ
 
Đón Trung Thu CỐ vô cận MẪU
Thêm an lành lòng thấu an vui
Đúng là con MẪU vui tươi
Một kỳ tự lập đến nơi vui mừng
 
Đừng lơi là chung cùng ngoan hiếu
ĐẠO MẸ CHA KHÔNG THIẾU KINH VĂN
XẢ THÂN VÌ ĐẠO CHU TOÀN 
Các con cố nhớ niệm lần sáu câu
 
ĐÒ CHUYẾN CHÓT MAU MAU CON HỠI
Còn chần chờ trễ bởi một giây
CỐ thương mới nói cho hay
Độ con của MẸ gái trai trở về
 
CỐ khuyên nhắc các con ghi nhớ
TỈNH TINH THẦN TƯỞNG NHỚ BỀ TRÊN 
Đừng cho tiền bạc hoá vọng điên
Do thời cuộc đảo điên sàng sảy
 
LUẬT CHA TRỜI MÀN THỬ AI NGAY
Coi các con bỏ chạy tán loàn
Dù gặp cảnh rán mà kiên nhẫn
Nhìn tất cả hàng nam cùng nữ
 
Cố dồi trau học hành biết tự
TỰ GIÁC MÌNH SAU DỰ LONG HOA 
PHẢI RÁN LÀM CHO ĐÚNG LỆNH CHA
Con sẽ thoát màn ba vượt khổ
 
Rèn tâm trí tu hành CỐ độ
Độ những ai tu bổ cao thâm
LẤY CHỮ NHƠN HỌC CHỊU ÂM THẦM 
CỐ kêu hết học tầm đạo đức
 
Nay Trung Thu MẸ CHA thao lược
Tu với đời đừng trượt ớ con
Tu phải biết công phu cho tròn
Tu hoà nhịn sửa lòng tích đức
 
Tu phải biết lòng nhân năng lực
Tu làm hiền đạo đức giúp nhau
Tu bả thân lấy nghĩa làm đầu
Tu cho kỷ hố sâu đừng té
 
Tu sửa lòng con trẻ đừng quên
Tu sao còn tính thiệt xưng tên
Tu là sửa ân trên chuyển độ
Tu sao đợi nhắc hoài bản lộ
 
Tu hành trau đâu có thấp cao
Từ mọi lẽ điển cơ CỐ bảo
Mừng Trung Thu con thảo tựu về
Hội Trăng Rằm đến mọi bề
Trẻ quỳ bên MẸ chấm phê có phần.

Thi

CỐ khuyên cải sửa lo tu hiền
HỶ hoan tất cả linh căn tiên
THƯỢNG ban công có đồng điều phước
ĐỘNG trở lai cung tạm neo thuyền.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn