NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ

21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 238)


 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

 

NGỌC KINH
THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thầy Lộ Thiên Kinh Đạo Trời Cứu Khổ  cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Tân Sửu (22/11/2021), giờ Tý, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2022

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

NGỌC KINH:
THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ


Thi

THƯỢNG THIÊN NIÊN TÂN SỬU ĐẠO NAM
ĐẾ GIÁNG CHUYỂN KHAI HÒA ÁI THẦM
GIÁC DÂN NAM Á NIÊN TÂN THẾ
ĐẠO MỞ ĐƯỢM HOA NỞ LIÊN TÂM.
 
CHUYỂN HÓA KẾT MỪNG THÔNG KHAI KỆ
THẾ MIỀN NAM BẮC ĐÔNG TÂY KÊ
PHÔ BÀY MỪNG ĐẠO THẦY THUYẾT LẬP
KHAI CỘI NGUỒN PHÂN MỪNG TRẺ VỀ.
 
SỬU cuối ba trăng sắp tàn trôi
QUA đặng nhân loại bớt khóc cười
DẦN đến Xuân đà bồi âm đức
ĐẾN tuổi già đời mãn lìa thôi.
 
MỞ GIÁO ĐẠO KHAI NHÀNH NĂM CỘI [MỘT]
ĐƯỜNG VỀ TỰ CHỌN MỖI CON ÔI
QUY TAM Y MỘT CHI NHỨT BỔN
CỘI GIÁO VỀ TÔNG ĐẠO VUN BỒI.
 
NGÔI thất THIÊN TIÊN BỬU TRƯỜNG lai
TỊNH rõ kiếp tu gọi khách tài
THUYỀN đưa kịp bến mau mau tỉnh
TỪ vọng THẦY khai thánh đức mài.
 
TAI thấu rõ rằng kíp kíp tu
HOẠ đến nhắn người kịp lo trừ
NHÂN khổ lo liệu màn cuộc tới
LOẠI sảy sàng tiêu người chớ lu.
 
THẦY PHÂN ĐẠI ĐẠO DỰNG KHẮP CÙNG
KHAI MỪNG LINH VẠN ĐẶNG QUY CHUNG
ĐỀ ĐẠI ĐẠO KỲ KHAI MỞ
ĐẠO GIÁO CHÓT KỲ CỨU CON PHÙNG .
 
NẤC một rán lên có thấy hồi
THANG dài nhìn ngoảnh gẫm xa nơi
TRỜI thiên bao dặm rèn bước tới
RỘNG đường thuyền nhã đã tách rời.
 
NGỌC trao nang cẩm trẻ khá cần
HOÀNG thương đời xót dạ úa lân
THƯỢNG hạ giồi tâm KỲ BA ĐẠO
ĐẾ huyền vi chuyển giáo đạo phân.
 
cơ trời được đâu dễ nào
VI thiên tròn mạng THẦY điển trao
TÌM CĂM LINH ĐẠO TRAO MẬT TỚI
KIẾM TRẺ HỮU DUYÊN CHUYỂN HIỆP VÀO.

Giảng
 
Điển thần THẦY trao lặng lẽ con
Phương Âu thay đổi động càn khôn
Chuyển xoay nháy mắt đảo dập dồn
NGỌC [ĐẾ] giao trẻ hổ long quang hối

THẦY CHUYỂN HIỆP CƠ TRỜI NGƯƠN CUỐI
Tận xoay vần đen tối đến ngày
Qua chuông reo sau trước tàn phai
Mau bước lẹ tu ngay ngộ đạo

BỰC TÀI DANH BÁO ÂN CÔNG TẠO
ĐỒNG GIÁC TU ĐẠI ĐẠO KỲ BA
Sửa trau mình phải tận tình hoà
Tận tận lực vượt qua ách nạn

Hố sâu chôn đường đi phải rán
Lòng đục thành trong hãn con đi
Con hiển vinh thành đạo chuẩn y
Danh đề tạc nhứt kỳ son bảng

Tang thương biến đổi cồn thế cận
THẦY GIỤC CHUÔNG cố gắng để tâm
Hối năm châu nhân thế người phàm
Thiện lương thảo đừng làm tạo ác

THẦY DỘI TRỐNG kêu vang thể tác
Vào bể Tây Nam Bắc Đông châu
Đoạn thâm thẩm bên con rõ thấu
THẦY khuyên trước ưu sầu cát bụi

Đừng nản con bước [tới] trước đừng lui
Nếu con biết cảnh bụi trần tiêu
Ai tà chánh thường hay rõ hiểu
THẦY LÀ CHA THƯỢNG NÊU CỔ HẠNH

Khuyên con chờ dạ một đạo lành
Trước là người nên Thánh Phật Tiên
Tuy phàm thế đắc thành đạo hiển
Cho những bực dụng huyền CHA kế

DỤNG HUYỀN THÂM CỬA ĐẠO CỨU MÊ
ĐỘ NHƠN LOÀI CỨU THẾ BUỔI KỲ
Lãnh tuồng đạo đức bình an trị
NGỌC [ĐẾ] toả sáng mầu vi kinh đạo

HOÀNG [THƯỢNG] kết từ tá đức linh cao
Bao thuở nhã điển trao sâu hiểu
Câu đạo kinh luận học không thiếu
Đoạn đường dài con hiểu nhã đò

Con chớ tâm xao lãng chẳng lo
Nạn sắp tới bến bờ kinh khủng
Những điển thơ pháp THẦY CHA dụng
Các con ơi thâu đúng đừng quên

Cuộc nạn này do ở bề trên
THẦY phán bổ chọn đàng tách rẽ
Đừng u ơ hỡi này con trẻ
Qua chuông vang mau lẹ chính thoàn

Dầu khổ nguy công khó chớ nan
Bền sắt đá son vàng ghi tạc
Phải thanh cao việc làm đạo phát
Niềm chung vui bền sắc chữ tâm

Dụng ý kềm khuôn khổ chớ lầm
Tâm trau chuốc học làm thiện để
Ngôi vị THẦY định phần đâu kể
Bởi vì đâu nói rẻ tư riêng

Trẻ hiểu chung đường Phật Thánh Tiên
Đường tu hiệp nhân duyên thành đạt
Vẹn đặng thành ngay lành cứ mặc
Mặc một mai ta thác vang danh

Tiến về ngôi con rán kết nhành
Nhờ hiệp sức đạt thành tột đặng
Chèo chống đừng xê lệch rơi ngang
Cái khổ trước kềm răn học đạo

Sự phiền sau dạ chớ chen vào
Nổi cơn khổ đừng nao tách rẽ
Thuyền xuống đông hỡi này con trẻ
Bởi chia ly bởi trẻ tư riêng

Mới làm cho không vững con thuyền
Trước lập chữ tâm yên an lạc
Nay đúng ngày TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT
THẦY CHA mừng chúc các linh căn

Chung linh điển từ lành bố ban
Đêm trăng sáng kết đoàn tương ái
THẦY thương con nâng cao trí đại
Phải yêu thương đừng hại chung nguồn

Lời THẦY truyền dạ phải yêu thương
Qua bờ giác lợi phương căn bản
Ớ con linh nguyên nhân tường hản
THẦY LÀ CHA NGỌC [ĐẾ] PHÁN ĐÓ CON

CỘI ĐẠO HUỲNH CHẲNG ĐỔI CHẲNG SỜN
Thương là gốc đó con dành để
Rành từ lý CHA phương bồng bế
Nào rõ con trần bể nạn sâu

THẦY thương con mới lộ cơ mầu
Bước tu luật nào đâu thấu đặng
TÂN LUẬT HÀNH PHỤC THIỆN GIỮ AN
CẦN LUẬT LỆ THẾ GIAN MÙ PHÁ

Mới là trọn yêu thương THẦY hoá
Tính thiện lương lành dạ điều qui
Người muội mê chễm chệ mặt lì
Sầu thảm khổ thật chi đâu chẳng

Buổi khổ chính tới đây tường hãn
Nhân quả nào đến hạn phải đền
Sẵn tới đây sàng sẩy từng tên
Gây ác phải chịu đền đúng dịp

Dữ lành tại trẻ gây tạo nghiệp
Giờ đến hồi mạng kiếp phải vong
Tạo lành thì trở lại Tiên Bồng
Hoạ phước do nơi con mời rước

Con biết tu tránh dữ làm phước
Gieo mầm từ [mẫn] con bước đi lên
Bước tiến con lướt khổ làm nền
CHA TỪ NGỎ [LỜI] KẾT LIÊN NAM NỮ

Đường xa thẳm sớm hôm gìn giữ
Đạo vẫn còn con cứ tu hành
Bước nhanh đường đạo cố thiện lành
Thảm hại hiểu kịp nhanh nạn đến

Cuộc trần thế điêu tàn mòn hết
LO ĐỨC sao [cho] đừng lệch thân mòn
XEM KINH SÁM từ lành tu trọn
Cảnh mạt đời các con khốn khổ

Sự điêu tàn THẦY đây biểu lộ
Kỳ hạ ngươn tứ khổ trần ai
THẦY tiết lộ thiên cơ nạn tai
Nơi địa ngục trần ai đều khổ

CHO NHÂN LOÀI TỪ ĐÂY PHẢI NHỚ
NHỚ LỜI THẦY PHẢI SỢ LO TRÒN
Luật trả vay hiển hiện lắm con
Nhứt tâm nhứt qui lai trí bổn

Tình thiêng liêng THẦY CHA phủ rộng
Dạy con chung nguy khốn tới đây
Sắp phong ba ập đến gần ngày
Nhiều gây cấn nạn tai ập đến

Luật biến thiên rõ thông THẦY LỆNH
LỆNH XUỐNG TRẦN NGUY BIẾN RỒI ĐÂY
LONG HOA ĐÃ KỀ CẬN ĐẾN NGÀY
Tìm đường chánh kịp may kỳ hội

RÁN NGHIỆM SUY NHỮNG LỜI THẦY NÓI
MỚI KỊP KỲ TẤN HỘI KHOA THI
Con ôi đời mê mãi làm chi
Đời như thể mù ghì theo bóng

Đời đạo đi con mau nhanh chóng
Ngọn đèn chơn chiếu rộng khắp phương
THẦY dạy bày đem hết tình thương
Mong sao con phục đường vào đạo

Lời lành tiếng dạy con ngay thảo
ĐỨC NĂM HẰNG con thạo đức tài
SỬA THÂN TÂM đừng bị khiến sai
Không ham lợi lộc đầy miếng quấy

Bổn phận tu không ham của sái
Đồ vật ngon của hại nếm vào
Vì miếng ngon tìm lối sang cao
Đồng kẻ bạo trở trao mưu tính

Đừng cậy thế quyền cao lấy lịnh
Hại người đau sự tính gió mưa
Đôi giây lầm con ngộ tỉnh chưa
Gặp cảnh khổ mới thưa cầu thỉnh

Nạn mới thấy giựt mình hồi tỉnh
Thì con ôi TIÊU CHÍN MỘT CÒN
Vui người xem một thể hao mòn
Trót đời khải tiếng đờn vang giọng

Đừng rấp ranh rẽ chia bể chống
Giả dối bề chạm động tiêu hình
Xem lại mình sao cũng như in
Lời thốt quấy bề hình giả dối

Tiếng nói lành chạm vàng không lỗi
Biển non còn rắc rối khó đi
Nếu khó đi ta phải kiên trì
Đừng lui thối cứ đi thẳng bước

Ai đào hố đường đi phía trước
Cũng tại mình tự rước vào thân
Thế gian nhiều lắm nổi tranh phân
Dục tam độc si sân ố hỷ

Kẻ ngu muội đeo đàng mù trí
Chưa hại người tự chỉ hại thân
Lời ngọt ngon tiếng dụ vội vàng
Nghe tin cậy hố giăng chờ sẵn

Vì dục tâm nên chẳng vững vảng
RỒI THÂN CHẾT SIÊU THĂNG KHÔNG ĐƯỢC
Mà gọi con rọi soi đàng đuốc
Chẳng suy cho con được gần bên

CẢ NĂM CHÂU HUYNH ĐỆ ĐỪNG QUÊN
TƯƠNG THÂN ÁI XÂY NỀN ĐẠO ĐỨC
SỰ LỄ BÁI CHO NGHIÊM TẬN LỰC
CON LÀM TRÒN ĐƯỢC PHÚC THẦY BAN

THẦY LÀ CHA NGỌC ĐẾ THƯỢNG HOÀNG
LỄ LÀ NHẮC NGHIÊM TRANG TRUY NIỆM
BÀY RA LỄ CHA TẦM SUY KIẾM
KIẾM CON HIỀN TRAO NHIỆM THI HÀNH

THẦY ban phong tên rạng hiển danh
Dạy bổn phận con hành đúng đắn
Nghe vừa tai THẦY đây lời dặn
Đừng ham cao cố gắng sớm chiều

Biết lựa lời nói đạo gọi kêu
Kêu nam nữ mọi điều học hỏi
Không văn chương lời nghe diệu lối
Trường học tu con hỡi chí bền

Yêu thương cả cột giềng tình mến
Không học đạo khó nên thân mãi
Có bệnh thân trị khó từ nay
Rốt việc bệnh nạn tai đâu bạ

Để vào lòng từ nay tu giá
Giá CHA THẦY đáo hạ trần gian
Này các con nam nữ linh căn
Muốn Tiên Thánh hiền nhân làm trước

Cuộc tới đây sẩy sàng thao lược
Trọn lành nhờ công cuộc lưu thanh
KHỬ TRƯỢC [LƯU] THANH THÂN TÂM TRỌN LÀNH
Muốn tiến bộ TU HÀNH CHƠN CHÁNH

Bỏ lời câu móc điêu tranh ngạnh
Bỏ khích khiêu [tập] từ tánh khiêm nhường
Bỏ những lời hơn thiệt [tập] yêu thương
Bỏ thêm bớt ngông cuồng xấc xược

Bỏ đả kích thị phi sau trước
Bỏ lời tranh ta bước cho hoà
Biết nghe THẦY lời dạy hiểu ra
Làm người phải ôn hoà tất cả

Nói vừa ý những lời tao nhã
Nói khôn ngoan đẹp dạ mọi người
Nhứt là tu khẩu cần thiệt lời
Nhứt nhứt đúng con ôi ngôn cẩn

Cũng trong lời thật ngoan hai tảng
Tiếng dịu dàng mới đáng hiền tài
Ở trên đời đừng vội trách ai
Nhìn mình trước thân nay cũng giả

Của vật đời cũng giả đó mà
Đời vốn là lợi giả trường danh
Hiểu thông lẽ đừng tranh đừng cạnh
DẠ VÔ TƯ TU HẠNH SÂU LẮNG

TRỌN PHỤ TỪ TRÍ HIỆP ĐẠO VÀNG
THẦY MỞ RA ĐẠO RẠNG GIÁO TÔN
Nào chơn lý thuở vô cùng rộng
Trời chơn lý vô không vô đại

Ráng thực hành trau luyện hôm nay
Nạn giải thoát chung vai đồng hiệp
THẦY lộ cơ giải cùng nạn kiếp
Có một đời lo kịp đường tu

Lộn càn khôn thay đổi kiếp phù
Tới chừng đó kiếp tu đã muộn
ĐỨC NGỌC HOÀNG THẦY đây lời chuộng
Rán mà tu THẦY XUỐNG [THẾ] ĐƯỢC XEM

XEM TƯỚNG TRỜI TUỐT KIẾM VẸT RÈM
CHỪNG ĐÓ THẤY MÀN ĐÊM VŨ TRỤ
RẤT LẠ KỲ ĐẢO LỘN THÂU THU
TUỒNG PHẬT TIÊN THẬT SỰ LÀ ĐÂY

LỜI THẦY NÓI KHÔNG SAI RỒI THẤY
ĐỨC NGỌC HOÀNG THẦY ĐÂY LỘ [CHO] BIẾT
Thảm thê lương sầu bi cách biệt
THẦY gẫm khuyên con biết nạn trời

Chiếu chưa nát người đã chết rồi
Chỉ tay không một đời chôn lấp
Cũng có khi xác thân hồn dập
Ván vô minh vùi lấp trĩu đen

Vào địa ngục u minh đua chen
Hồn trong người trĩu đen ta nói
Giờ có thân lo tu kịp tới
Đợi lết bò thì mới ăn năn

THẦY gọi con giấc ngủ canh đàng
ĐẠO THẦY TRỜI KHÂM TUÂN THIÊN CHÁNH
Đường tu nay chơn truyền phàm tánh
Giữ lòng trong yên lặng một màu

Cuộc hao mòn sắp tới năm châu
Trần gian thế còn đâu nhàn hưởng
Là cơ đời phận trò THẦY lượng
Lượng từ bi năm hưởng một ngàn

Phải lo hành cho đúng xác tân
Đời Thượng Cổ hưởng ân an lạc
Một ngàn năm hoàn toàn tự tác
Rõ hư vô chánh bậc đạo cao

Ấy là trẻ rõ lý bước vào
Mới là đúng trí cao căn đại
NỀN ĐẠI ĐẠO CHÍ TÔN LỌC LẠI
THƯỢNG TÔN nay THẦY dạy mấy lời

THẦY LÀ CHA cai quản bầu trời
Vi thể xác chuyển lời đạo giáng
Sanh quả kết tinh hoa điểm quán
Lặng minh châu chiếu rạng thần minh

GIÁO THỐNG [KỲ] TAM ĐẠI ĐẠO HUYỀN LINH
Truyền điển khẩu căn linh bí chỉ
Công phu tịnh dưỡng thần nhiệm kỹ
Sự tu thân trì trí linh thông

SÁNG SUỐT LINH RỬA SẠCH CÕI LÒNG
THẦY CHIẾU ĐIỂN NGOÀI TRONG SÁNG SUỐT
CẬY TÂY MÔN GIÁO TRƯỜNG [Giáo Hội Thiên Trường] THẮT BUỘC
ĐỂ KHUYẾN TRẦN BIẾT ĐƯỢC TRỞ VỀ

Giẫm gớm ghê mới tường khổ thế
Nguồn sầu gieo cuộc thế rắc nàn
Tạc điển hồng THẦY chuyển nhân gian
Đời tiêu diệt lớp màn chẳng đặng

Nếu mà lo đức đầy tánh mạng
Đồng bước qua ách nạn cận kề
Lố bóng chiều khó bước màn HUÊ 
KỲ PHỔ HÓA chung về lạc hưởng

Trống chuông vang động còn ý tưởng
Sớm tỉnh lần biết hướng lên đàng
Quả đủ ngôi cao hưởng Tây Phang
Bền tâm vững lên đàng buổi chót

ĐẠO TRỜI XOAY GIÁNG ĐÀN TỈA GỌT
KHAI ĐẠI ĐỒNG BÒN MÓT CHƠN LINH
THẦY TRUYỀN TRAO KHAI MỞ ĐƯỜNG MINH
NGỌC [ĐẾ] PHẢN CHIẾU CĂN LINH ĐIỂM HÓA.

Trước án tiền nữ nam đồng dạ
Lễ thiện mừng MẪU hạ giáng trần
Đại đồng cơ thống nhất ban phân
KIM LÃO MẪU GIÁNG TRẦN THẬP BÁT

Trăng toả sáng Tiên vui múa hát
Đón chào mừng THẬP BÁT đêm trăng
Lập thượng đài MẸ ngự cung hằng
Giáng đàn lễ khai ban công đức

DIÊU CUNG ĐIỆN con ơi tỉnh thức
Thức cùng chầu con được MẪU ban
Nữ phái con vui hát khải đàn
Nam liên hiệp chỉnh trang con nhớ

Đào tiên cúc cảnh diêu hoa trổ
Đêm diệu Tây giá hộ MẪU HOÀNG
Trẻ rán cực hội khoa xứng đáng
Giữ tánh từ lo đạo kỳ công

DỰ LONG HOA TẬN MẶT CHẠM RỒNG
NGỌC HOÀNG THƯỢNG MỖI CON NHỚ KỸ
Tá điển chơn vui cơ chuyển ý
Khoẻ trí thần chánh lý NGỌC THẦY

BẠCH NGỌC ngôi chờ trẻ về đây
Vui mùi đạo hăng say cố học
Thẳng đường lên THẦY ban thang dốc
Bước lên cao chọn lọc thượng đời

LỌC CON HIỀN ĐỨC ĐẠO VỀ NGÔI
VÔ HÌNH [VÔ] ẢNH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ
TÌM HIỂU SUY GÁI TRAI THẦY LỘ
LỘ THIÊN KINH RẠNG RỠ NÊN TRANG

GIÁO LƯƠNG DÂN CHÉP GHI LƯU BẢN
ĐỂ LẠI ĐỜI SÁNG GƯƠNG LƯỢC SỬ
GHI CHO RÀNH LƯU TÔN TRUYỀN TỬ
KHẮP HOÀN CẦU VĂN TỰ KINH MÔN

CỦA TRỜI BAN định rõ sáng công
ĐẠO THẦY diệu bảo tồn sanh hoá
Trẻ rán vẹn đức tài thật dạ
Đây sống còn đạo bá truyền sanh

CHỚ BUÔNG TRÔI ĐẠI ĐẠO KHÔNG THÀNH
TOAN ĐẦY ĐỦ TAN TÀNH CON Ớ
TÂN LUẬT mới con chờ con nhớ
Đừng phạm lầm đừng cho mọi việc

Tưởng tà tây lỗi lầm đáng tiếc
Tu luyện tâm cho thiệt vẹn toàn
Rõ được mầu chỉ dạy THẦY ban
Tường cơ diệu diệu căn hành đúng

Đã đến giờ THẦY lui cung phụng
Phật Thánh Tiên hộ phụng phục chầu
Đàn tiền xong THẦY phủ ngọc châu
Lai đáo trở long bầu an nghĩ

Chúc nữ nam đồng tâm nhất trí
NGỌC ĐẾ LÀ CHA CHỈ RĂN ĐỜI
ĐIỂN NHIỆM MẦU CON CHỚ TƯỞNG CHƠI
Cơ diễn dạy điển lời cạn lý

Đăng chiếu sáng tinh hoa quả vị
Chúc nữ nam hiểu lý đạo mầu
TA thế hội đại ân ban dấu.
 
Thi

NGỌC QUÝ BỬU TÒA CỨU LƯƠNG DÂN
HOÀNG ĐIỆN TÂN NIÊN CHUYỂN XOAY LẦN
THƯỢNG ĐỨC THIÊN THỌ KHAI ĐẠO GIÁO
ĐẾ BAN PHƯỚC TẠI TỤC THẾ GIAN.
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn