HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI

21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 187)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

 

HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Hội Thập Bát Mẹ Lay Mẹ Gọi cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Tân Sửu (22/11/2021), giờ Tý, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2022

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

Thi

NGỌC BAN ẤN CHỈ CHUYỂN ĐIỂN CƠ
LÀNH NGHĨA CHUNG NHAU ĐỒNG ĐẠO CHỜ
TIẾP ĐIỂN CHUYỂN HÓA TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO
PHÁP BÍ HUYỀN RÕ BƯỚC VÔ.

[NGỌC LÀNH = thiên danh của hiền đạo
Nguyễn Thị Thanh, do Đức Ngọc Thanh Tiên Trường ban cho, cũng là HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ KIM NGỌC THANH HUYỀN của Giáo Hội Thiên Trường.]
Giảng

Lời đây thật điển đồng [tử] của MẸ
Mừng nữ nam bước lẹ về ngôi
Đúng ngày THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI
Về ngôi chầu MẸ nguyện lời chúc xinh
 
MẸ nhìn thấy tận tình cảm kích
Hội về đây khuyến khích tâm lành
Đủ đầy Đông Bắc Tây Nam
Bốn phương quy tụ việc làm các con
 
Gom về ngôi làm tròn ĐẠI LỄ
Mừng GIÁNG SANH CỦA MẸ hằng năm
MẸ nhìn con trẻ lòng tâm
Biết nghe lời MẸ tình thâm vui vầy
 
Nay chuyển điển đong đầy ấn ký
Điển MẸ ban dắt chỉ con thơ
Các con sum hiệp đúng giờ
Chầu đàn lập lễ chung lo một lòng
 
Ngày ĐẠI HỘI HOA LONG rực rỡ
Mỗi con thơ hớn hở hòa vui
Nữ nam tất cả vui cười
Cơm no lộc thực trao lời đạo tâm
 
Nay nhận xét nhiều năm khổ cực
Đồng các con tích cực học nhiều
Hôm nay lễ hội đồng đều
MẸ mừng khôn xiết bao nhiêu vui vầy
 
Con nào cũng chung tay tiếp đón
Dẫn dìu nhau vui chọn tu hiền
Mỗi con đều hưởng Ân Thiên
Được CHA MẸ định con hiền phước ban
 
Điển MẸ xoay dắt hàng căn tánh
QUY MỘT NGÔI SỐNG CẢNH HÒA BÌNH
Tới đây trong cuộc biến hình
Phong ba bão vũ con nhìn thấy run
 
ĐỜI THAY ĐỔI THIÊN CUNG ĐÃ ĐỊNH
ĐỀU DO CHA PHÁN LỊNH ĐÚNG KỲ
HẠ NGƯƠN ĐÚNG LUẬT HÀNH Y
THƯỞNG BAN RĂN PHẠT SUY VI CẢNH TRẦN
 
CÁC CON RÁN CỐ TUÂN TÙNG LUẬT
NẾU LÀM SAI BỊ TRẬT BỊ HƯ
CON ÔI THIÊN ĐỊA VÔ TƯ
ĐÒN CÂN CÔNG LÝ VÔ TƯ CÔNG BẰNG
 
MẸ thương tất khuyên răn dạy dỗ
Nhắc các con hiểu rõ thiệt hơn
HỌC THEO CHÁNH PHÁP BẢO TỒN
QUY VỀ CHA MẸ ĐẶNG CÒN HẦU VƯƠNG
 
Nay mừng hết VỀ TRƯỜNG HẦU MẸ
TẠI THIÊN TRƯỜNG bày lễ kinh cầu
MẸ HIỀN chứng nhận MẸ thâu
MẸ đây ấn ký điển hầu chứng tâm
 
Con chung MẸ lâm phàm ban phước
Mượn xác nhi khẩu tước ít vần
TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT thưởng phân
CHÚC MỪNG CON CÓ TÌNH THÂN MẪU HOÀNG
 
Nhờ hồng phước MẸ ban no ấm
Để các con được tắm ao sen
Mừng con của MẪU phong tên
Ban con lộc phước vui nền âu ca
 
MẸ mừng vui chan hòa đồng hưởng
Ban con MẸ bốn phương no lòng
Cũng nhờ con đã có công
Nên TRỜI nhỏ phước ân hồng cho con
 
MẸ chúc hết vuông tròn con MẪU
Được an vui ân hậu quốc tồn
Nữ nam già trẻ tử tôn
Mạnh lành sum hiệp quy tồn an vui
 
ĐÓN TRĂNG MƯỜI vui cười hạnh phúc
THẬP BÁT TRĂNG chúc phúc MẪU HOÀNG
Vui đời cùng đạo ca vang
Lập quả công đức ấn vàng MẸ trao
 
Tu bề lo biết sao cho đủ
Đời thạnh suy đủ thứ trên đời
Lợi danh danh lợi tơi bời
Làm cho con trẻ rối bời mòn hơi
 
Các con ôi nghe lời trách nhiệm
Giữ đạo tâm kiểm nghiệm thật hành
LÀM CHO ĐÚNG LUẬT THI HÀNH
MỚI MONG HƯỞNG ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH NGÀY SAU
 
MẸ CHỈ NHẮC ĐỊA CẦU MẸ ĐỨNG
Dễ ai qua chịu đựng như vầy
Nhìn con kết hợp chung tay
Khắp cùng huynh đệ NHỚ NGÀY GIÁNG SANH [CỦA MẸ]
 
Ngoại càn khôn địa thành vạn kiếp
Từ lâu tô tin kịp mau về
Con lành ân hậu thoát mê
Đừng nghe những đứa bùa mê hại mình
 
Đời nay thật muôn nghìn thay đổi
Các con ơi này hội hiệp nhau
CÓ NGHE MẸ ĐỨNG ĐỊA CẦU
NHU MÌ GIỮ CHỮ ĐẠO MẦU MẸ BAN
 
Khuyên con thảo nữ nam như nhứt
Giữ một đường một mực hành y
Đừng nghe những đứa phân ly
Chê bai ngạo báng mất đi nghĩa tình
 
Con của MẸ chung tình hậu hưởng
Được an vui sung sướng muôn đời
An lành thạnh trị vui tươi
Muôn năm đều hưởng một đời bền lâu.
 
Điển THIÊN MẸ chứng duyên phước hưởng
Ban mạnh lành chung hưởng bình yên
Ấm no lộc thật trọng lòng hiền
Chung thể ấm MẸ HIỀN ấn chứng
 
Đây ấn chứng ban con hữu dụng
Được màn ba con cũng rán chờ
Công đạo thành con MẪU hiện giờ
DIÊU CUNG LỊNH CUỘC CỜ CHẤM TAY
 
Hết lòng tu mà nương chung quảy
Dắt dìu con trở lại cội nguồn
QUY CĂN VỀ MẸ ĐÃ SẮP TUỒNG
CÒN MÀN CUỐI LÊN XUỒNG NGÔI CÓ
 
Hiện giờ trẻ cố tu đừng bỏ
Nay thấy vui được có ngôi phần
MẸ CHẤM CON MẸ ĐỊNH SẮP LẦN
ĐỪNG MÀNG ĐẾN MÊ TRẦN DANH LỢI
 
Bỏ đường đạo giữa đàng con hỡi
Bao năm dài biến đổi tứ phương
Mất kỳ cùng còn mất tìm đường
Ai cũng rên tan thương trần thế
 
Xót kỳ ba thấy vui con về
Cảnh đời chìm con trẻ xác xơ
Cố mà bền chí lãng khó lơ
Công vun đấp làm ngơ thối chí
 
Chỉ phút cuối chờ trông khai thị
Con kiên trì bền chí thành công
MẸ DANH ĐÂY KIM MẪU HƯ KHÔNG
MẸ CỨU HẾT CỰC LÒNG Ớ TRẺ
 
Trách nhiệm này đâu sai cặn kẻ
TRƯỜNG THI DO MẸ HÉ TRIỀN KHAI
MẸ LÃNH LỊNH CHỈ NGAY KHÂU NÀY
Dạy con học đủ đầy mới giỏi
 
Mong các con đạt kỳ cảnh giới
QUAY VỀ NGÔI ĐẠT TỚI THÂM SÂU
Quen đạo mầu hiểu thông đạt đậu
Đạt tới nơi ân hậu MẸ ban
 
LỜI ĐỒ THƠ TRÁCH NHIỆM CON MANG
QUYẾT CỨU NƯỚC VINH VANG DANH HIỆU
MONG SAO CON LO TRÒN ĐẠO HIẾU
MẸ NHẸ LÒNG CON HIỂU KHÚC NÔI
 
Cùng mừng chúc MẸ con dự hội
Hợp đủ đầy trao đổi vui cười
Chúc nhau thành đạo hưởng mọi người
Ngày kỷ niệm TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT
 
Có MẪU HIỀN chung vui tiên đạt
Hiếu trung con múa hát lo tròn
Chơn linh hạnh quả công mót bòn
Biết tu sửa thành lòng tôn kính
 
Trọn đạo lành MẸ CHA chung tính
Trọng đức ân ngưỡng tín trong tâm
Con hiền trọng nghĩa hiếu nhiều năm
Nhờ nhân đức chế châm lành phước
 
ĐẤNG TẠO HÓA CÂN PHÂN THAO LƯỢC
NHỜ ĐỨC TRỜI MỞ PHƯỚC VỊ THA
ĐỊNH SẴN PHẦN SẮP ĐẶT NGƯƠN BA
CHO CON MẸ LONG HOA PHẦN CÓ
 
Nay hội về ngày lành hoa trổ
Điển huyền linh MẸ bổ chuyển xoay
HỘI TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT đủ đầy
THIÊN GIÁO HỘI vui vầy quyến phước
 
Muôn nhà được an khang đón rước
Phước lộc TRỜI công tước ruộng vườn
Sử Tiên Rồng lịch Việt Nam khương
Hồng cháu Lạc khắp phương cung cúc
 
Được hạnh phúc tốt đẹp nhau chúc
Hiệp gia đàng tụng chúc hô to
Chúc mạnh lành ai cũng ấm no
Xưa nay dụng lễ hò cổ ấn
 
Trai gái thảo tràn đầy túc phụng
Đầy tình thương hòa cúng lạy cầu
CON CỦA MẸ TỨ PHƯƠNG NĂM CHÂU
ĐỒNG QUY CĂN LỄ HẦU NGHINH LỄ
 
Cung Tiên xa hiện giờ múa lễ
Mừng ngày vui HỘI LỄ MẪU HOÀNG
Nay TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT trang khang
LÊN THUYỀN MẸ SẴN SÀNG LÈO LÁI
 
DẦU CHO SÓNG BA ĐÀO BỦA SẢY
VẪN LỘNG LÈO DÂY LÁI CHO ÊM
CÓ MẸ ĐÂY TRỢ GIÚP NGÀY ĐÊM
CÓ CHƯ THẦN LẶNG IM TÚC TRỰC
 
BẢO HỘ CON BÌNH YÊN PHỦ LỰC
NGÀY HỘI SANH DƯỠNG BỰC DIÊU HOÀNG
TÊN DANH ĐỀ KIÊN NHẪN TU XAN
BỀN NHỨT DẠ NGHE ĐÀN BÀY TRẬN
 
Cũng vì tranh thấp cao tử nạn
Đúng ám hôn bày trận đời nay
Dùng bùa mê tranh cạnh hại bày
Hơn thua bởi tao mày đầu độc
 
MẸ nhìn thấy một cơn tàn khốc
Bởi thương con MẸ BỘC LỘ CƠ
Muốn cho con biết trận cuộc cờ
Giả ngu dại ngây khờ chánh quả
 
VÌ ĐÂY MÀN CUNG LỊNH CỦA CHA    
THỬ BA CÕI AI RA SỐNG SÓT
MẸ cân nhắc điển trao con mót
Chuyển bảo con bòn mót phút giây
 
Phút tan hoang nhớ lấy lời này
Con nên nhớ LO NGÀY TẬN THẾ
Thân mình nhẹ MẸ CHA ẲM BẾ
Cho con hay MẸ kể hết xem
 
ĐÀNG HIỆP NGÔI CON MẸ ẤM ÊM
AI CŨNG ĐẶNG NHÌN XEM VƯƠNG PHẬT
Sống đời thạnh an khương ninh xuất
VUA TIÊN VƯƠNG KẾT NẠP ĐỊNH PHÂN
 
Con nào lành cũng đặng có phần
PHÒ VUA GIÚP NƯỚC ÂN CẦN HIỆP
ĐỜI THẠNH TRỊ MỘT MÀU BƯỚC TIẾP
Con hữu phần vẹn kịp chữ nhu
 
Tu hành đạo công lý muôn thu
Bao phen chuyển lời ru của MẸ
MẸ vì con chẳng ngưng lời lẽ
Sợ con buông con té đuối trôi
 
Nên MẸ đây khuyên bảo con ơi
Mong con nghe tròn lời cố gắng
Ban cho con thảo hưởng TRỜI ban
Đời mai sau phước đặng con vào
 
Về mới MẸ trai hiền gái thảo
Mạng này con điên đảo tiêu vong
Lời điển y MẸ nói con thông
Dắt dìu về một lòng lo tu
 
Chung tất cả sửa đổi công phu
Danh tài đáng công tu trai gái
Màn này cần nhứt thảo triển khai
Tu NHƠN ĐẠO hôm nay con MẸ
 
MẸ dạy con tâm phàm mau lẹ
Mỗi các con chập chẹ bước lên
Phải cần MÁT DIỆU TÂM chớ quên
MẸ phân nhắc là nên NÓI THIỆT
 
Lời này chơn ít câu con biết
ĂN THIỆT LÀM NÓI THIỆT là nên
MẸ khen con thảo chấm có tên
Tên vàng sổ chấm tên con thảo
 
ĐẠO LÀM NGƯỜI nhơn nan chu đáo
CỐ CON ƠI thật khó mới hay
Nếu dễ ai cũng tự xưng tài
Còn khó hết phô bày gian thế
 
CÁC CON NHỚ HÔM NAY NGÀY LỄ
THẬP BÁT TRĂNG CHÍN BỆ PHỦ ĐẦY
CÕI HƯ KHÔNG CÓ PHỤNG RỒNG BAY
CẢNH HIẾM THẤY CUNG TÂY HOÀNG MẪU
 
Đạo đắc thành MẸ khen chấm đậu
Đậu đạt rồi HOÀNG MẪU thưởng ban
Chỉ cần con tu đạt sen vàng
Xanh đỏ trắng hồng lan nở rộ
 
Dạy đạo lý làm người chung độ
Mong sao con đạt đổ nghe lời
Làm theo lời con đắc thành rồi
Điểm ghi chấm vẹn mười tài đức
 
Màn này con cố mà chí lực
Thì thành công hướng bực hiệu danh
Đời mạt pháp biến loạn tung hoành
Khắp thế giới tan bành tai nạn
 
Làm hiền chẳng mấy ai thiện đặng
Tạo việc hung việc chẳng ra chi
MẸ khuyên bảo nam tài nữ nhi
Mau SỬA THIỆT tu trì ngay thảo
 
Giữ đạo đức hằng ngày tự bảo
Tánh trau dồi tâm đạo sửa hoài
ĐẠO ĐỨC CAO HUYỀN DIỆU LÀ ĐÂY
MUÔN TRIỆU PHỤC MÀN NÀY ĐIỂM ĐẠO
 
Nay MẸ về chỉ trẻ nêu cao
Kỷ niệm ngày dưỡng bảo ra vào
Thơ văn điển chiếu xoay con thảo
Ngày đại lễ ra vào liên tiếp
 
TRƯỚC ĐIỆN NGÔI HỘI NÀY SUM HIỆP
NGÔI MẪU HOÀNG CÓ DỊP MỞ KHAI
ÂM DƯƠNG ĐỒNG THẬP BÁT TRĂNG ĐẦY
HÒA ĐỒNG THỐNG VUI NGÀY ĐIỂM CHẤM
 
Phước các con mừng vui đầm thấm
TẠI NGÔI ĐỀN [GHTT] MẪU CHẤM ĐỦ ĐẦY
Điển cơ chiếu diệu xuống trần ai
Mừng các con oằn sai lúa ngọc
 
Được TRỜI ban ấm no phủ bọc
Được phúc tròn phước lộc muôn nhà
Ấm lộc đầy con thảo vang ca
Cho con MẸ chan hòa này hội
 
CHA MẸ thương độ cho thảnh thới
Ban cho con xã hội nêu cao
Thứ vật trần khuyên nhủ lần bao
Mong con hiểu trần lao mê nhiễm
 
Cực CHA MẸ TỔ THẦY tăng tiến
Thương cho trần ngửa nghiêng trầy bẩy
Vì mê danh lợi bỏ MẸ THẦY
Nên việc đây màn này lãnh việc
 
Dạy con thơ lý mầu hiểu biết
HỌC ĐẠO BỀN TU THIỆT CAO SÂU
Lòng thành chơn chánh báo về chầu
Chầu CHA MẸ cung khâu thiên cũ
 
ĐẠO CHỈ DẠY KHẮC GHI TÂM CHÚ
HIẾU TRUNG TRÒN TÔN TỬ RA CÔNG
GIÚP ĐỒNG BÀO GIỮ TRỌN THIỆN LÒNG
CHỚ XAO LÃNG QUÊN KHÔNG NỀN GỐC
 
NÊN GIỮ TRỌN TỨ ÂN TRỤ CỘT
CÓ MÓNG NỀN TRỤ CỘT THẲNG NGAY
CÁC CON ƠI CỐ GẮNG MIỆT MÀI
LÀM TỪ BƯỚC NHIỀU NGÀY CŨNG ĐẠT
 
Đừng vội gấp chẳng xong sai trật
Nên hạ mình nhượng tất chờ cơ
MẸ nay xuống điển lậu nang thơ
Khuyên con MẸ hiện giờ chới với
 
Các con ơi vì đời biến đổi
Nên MẸ đây sớm tối lo cần
Sợ con MẸ quên lối chậm chân
Uổng một kiếp tiến thân này hội
 
MẸ chấm hết trai tài nữ bối
Có công dài ngày hội siêng lo
Ra công làm lèo lái thuyền đò
Rước con MẸ bến bờ ngôi trở
 
CÁC ĐẠI CĂN ĐỨC TÂM ĐỦ CÓ
HẠNH THANH CAO AI CÓ CHÂN TÌNH
ĐỀU NGHE LỜI CON NÊN MẸ NHÌN
MẸ BẢO HỘ CĂN LINH CHO XUỐNG
 
Đã từ lâu đợi chờ trông luống
Nhớ con thơ MẸ xuống trần nhơ
Xúc động nhìn dùng điển chuyển thơ
Nay MẸ xuống đồ thơ khuyên bảo
 
DÙNG ĐIỂN CƠ PHỔ TRUYỀN PHÁP GIÁO
TRUYỀN ĐẠO NHÂN ĐIỂN GIÁO THIỆN LÀNH
Dạy tu sửa ân CHA MẸ sanh
Dạy hành thiện sanh thành non biển
 
Các con cố lòng son đạt tiến
Những lời phân MẸ chuyển thật hành
Rán quên đi những cuộc lợi danh
Vòng danh lợi khó an màn tới
 
MẸ khuyên nhắc hiện nay con hỡi
Khó mạng này nạn tới cùng kỳ
Ngươn Ba cạn chẳng thấy con ghi
NGÔI CAO PHẨM CHUNG QUY PHÒ CHÚA
 
MỘT KỲ NÀY CON ƠI CỐ DỰA
ĐẠO LAN TRÀN ĐIỂM DỰA KHÔNG RỒI
ĐỀN CHỪNG XÉT VIỆC RÃ ÔI THÔI
AI CŨNG GIỎI LỌT RỒI TỰ ĐẮC
 
Đến mức cùng quỷ ma chiếm xác
Thì là kiếp sai lạc còn đâu
GẶP HỘI NÀY TU RÁN CHUNG HẦU
NGƯỜI TIÊN THÁNH RIÊNG ĐÂU CHIA RẼ
 
Chẳng hòa nhau phân minh cạn kẽ
Kỵ mất tình con trẻ không nên
Làm MẸ THẦY đứng nhìn không yên
Đành quên hết lời khuyên chỉ bảo
 
Chữ từ tâm con đâu hiếu thảo
Cứ nghịch gây giông bão đáo đầu
Cùng một bọc sao chẳng nhịn nhau
Làm cho MẸ ruột đau trong dạ
 
CHA cũng buồn con thơ lâm hạ
Hãy mau tu CHA xá ân giờ
Lỗi xưa chừa sửa đổi bến bờ
Đồng tưởng MẪU con thơ cung cúc
 
Cho hóa công kỳ này kịp lúc
Các con nghe nhớ bực lời THẦY
VÌ MẸ ĐÃ LÃNH CỨU CON NAY
ĐÒ CHUYẾN CHÓT MẸ LAY KẺO TRỄ
 
KHÁCH TRẦN AI LÊN THUYỀN MAU LẸ
ĐÒ CHUYẾN [CUỐI] CÙNG CON MẸ MAU LÊN
Về bến giác lãnh thưởng có tên
Rước tìm kiếm mau lên con hỡi
 
Kim vàng lượng Huỳnh Kim tặng gởi
Đậu phẩm cao rõ đổi trao con
Các con ơi chí quyết lập công
Biết thiện tâm cây trồng hái được
 
Kết trái rồi ra công chịu cực
Có công tên chung sức một lòng
Kỳ này con cố đắp quả công
CHA thâu dụng chung đồng xây dựng
 
Một lòng vì nghĩa trọng trọn trung
Rồi đây thấy THIÊN CUNG NHỨT PHẨM
CHA MẸ GOM CĂN PHẦN HIẾU CHÁNH
CÔNG HỘI NÀY GỘI TẮM AO SEN
 
Chấm trai tài nữ kiệt làm nên
Con có trí đồng bền tu học
Lòng tà gian TRỜI CHA thâu lọc
Bướng việc hư công nhọc thành người
 
Con phạm nhầm xử trị định thời
Ăn nói thật giúp đời thể hiện
Nhường cơm sẻ [áo] giúp nhau đạo tiếng
MẸ lo chung cuộc biến rồi đây
 
Vòng nạn nguy khó thoát xác thây
Đừng xiêu ngã kỳ này con ớ
NGHE MẸ KHUYÊN SỬA TRAU ĐẠO BỔ
THÚC KẾT MÀN CON CỐ MỚI TỒN
 
Sẵn ghế ngồi mau lẹ cho khôn
SỐNG TIÊN ĐỜI HẦU CÔNG THƯỢNG CỔ
HỘI LONG HOA TRỌN PHẦN ĐẠT ĐỖ
Sạch bản thân e sợ lầm sai
 
Phép luật oai công tội xử ngay
Bởi do ác họa tai kề cận
Xin CHA thương trẻ sống hồng ân
Xét ra còn BA BẬN TAI ƯƠNG
 
Con bất nghĩa khổ đau nghiệp chướng
Điển xuống cho ân hưởng MẸ ban
Dẹp hôm nay THẬP BÁT TRĂNG xan
Hành định dạy con căn lo định [liệu]
 
DIỆU PHÁP NÀY MẸ BAN ẤN LỊNH
Cho con thơ đàn tín Cửu Cung
Cảnh Tiên dành sẵn để hiệp phùng
Bạch hạc một đàn [không] trung ríu rít
 
Hạc reo vui cung đàn phím tịch
Tịch tịch tang tịch tích reo vang
Đón mừng vui THẬP BÁT MẪU HOÀNG
Đồng lai tỉnh trùng gian nghinh điển
 
Nghe tiếng MẸ con ôi vọng tiếng
Lịnh tuân hành MẸ điển tại nơi
Ngày hôm nay THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI
Vui đón hội bình thời an lạc
 
Nay đến lúc MẸ CHA thưởng phạt
TỪ ĐÂY CON CHỚ LẠC LẦM SAI
Đời mạt pháp trôi nổi tới đây
Con vùi lấp bùn lầy thân khổ
 
Hồi tâm sửa MẸ đây phổ độ
Độ kỳ ba chẳng nỡ bỏ con
Cuộc tang bồng tới đây mất còn
MẪU HOÀNG cứu hiền con trung thảo
 
Từ lâu học giữ gìn tâm đạo
Đồng cùng nhau con thảo về ngôi
Đã từ lâu con học xong rồi
Giờ ôn lại trau dồi minh chánh
 
Nay THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI điển nhắn
Chiếu điển quang vô hạn thương con
Phước hồng ân ban nhỏ con còn
Còn mừng MẸ TRĂNG TRÒN THẬP BÁT
 
Công mỗi con MẸ đây phân phát
Phát cho tâm an lạc nên danh
Công mỗi con MẸ đã sẵn dành
Chờ đắc đạo nên danh [áo] bào [cân] mão
 
Đợi cho con vinh quy đắc đạo
Cố nghe con chấm khảo kỳ này
Đừng đắm chìm sâu hố không hay
Bao công sức dựng gầy hao tốn
 
PHẠM THIÊN LUẬT PHẠT HÀNH KHỐN ĐỐN
Rán vượt qua kẻo muộn ơ con
Đừng cho lỗi xác hồn con còn
Đời rất ngắn ngoan khôn con biết
 
MẪU chuyển điển này khuyên chấm duyệt
Mong con thơ nghe biết cho minh
Con mới còn tồn tại nhẹ mình
Thời cuộc đã rung rinh biến đổi
 
Khắp thế trần ớ con trôi nổi
Cảnh biến hình nạn tới khổ đau
Lòng MẪU đây trong dạ úa xào
Tuôn tràn lệ con nào hay biết
 
Thương con MẸ hết lời thắm thiết
Sao con chẳng tu thiệt tùng lời
Tận thế đời thay đổi màn thôi
Con thoi thóp giữa đời bể khổ
 
Khổ tang thương ách nàn đừng cố
Biết liệu khôn dựa chỗ mà nương
THUYỀN TỪ MẸ RƯỚT ĐƯA THẲNG HƯỚNG
Điển lành rọi Cung Đường Thiên hướng
 
Xoay đổi dời phủ điển TRỜI thương
ĐÂY CỐT LÕI THIÊN TRƯỜNG MẸ CHÚC
Đây bản cơ xum vầy hạnh phúc
Đây tiền đề thơ chúc các con
 
Hưởng ngày vui THẬP BÁT TRĂNG TRÒN
Hưởng Xuân mới bế bồng về MẸ
Bớ con thơ lên thuyền bước lẹ
Bến MẪU HIỀN đồng thệ cho con
 
Nguyền tương lai mạng ước cho tròn
Cố nghe MẸ con còn tươi sáng
Bực hùng anh kỳ này cố gắng
Mức [cuối] cùng thi con đậu mới hay
 
Tài đức nhân sáng lạng anh tài
HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI
Thiên điển MẸ chuyển xoay sáng rọi
Ban các con ngày hội sum vầy
Hưởng an lạc hạnh phúc đủ đầy
Chúc thành đạt ngày mai tươi sáng.

Thi

TRĂNG lên soi sáng đặng hữu duyên
MƯỜI ân THIÊN MẸ chuyển cộng liền
THẬP phương cơ pháp quy an thuận
BÁT chánh cùng lo đạo con hiền.
 
LONG HỘI về ngôi hưởng an hồng
HOA sen đua nở hội [Thập] Bát đông
CHIÊU hiền tài đức huyền linh ứng
ĐỨC MẪU DIÊU TRÌ chấm thi công.
 
DIÊU CUNG hội chuyển Thập Bát Trăng
TRÌ tâm MẪU giáng chứng lễ đàn
KIM ngôn chạm dạ con hiền tưởng
MẪU tử thiêng liêng nhắc con trần.
 
CHUYỂN cơ tân lực thâm diệu ấn
ĐIỂN hiệp đông vui cố quy chung
MỪNG hết nam nữ con của MẪU
CON về chầu MẸ hội lễ phùng.
 
ĐẠI lễ đông vui hiệp điển cung
HỘI đủ chung quy MẪU tử phùng
THIÊN trì diệu tỏ phân con thảo
LIÊN mầu nhiệm thật MẸ cố chung.
 
BAO lời thương nhớ mấy cách xa
NĂM tháng đợi mong trẻ về nhà
XA con dõi mắt nhìn dương thế
CÁCH biệt bao năm MẸ với CHA.
 
KIM LIỄU [HẠNH] lậu hình pháp diệu chơn
NGỌC hiện xá nhi nữ LIỄU [HẠNH] hườn
THANH thanh thời khắc thọ thiên LIỄU [HẠNH]
HUYỀN hiệp tương ân vô giai sờn.

[KIM NGỌC THANH HUYỀN = Giáo phẩm HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ phong danh KIM NGỌC THANH HUYỀN do Đức Ngài của Giáo Hội Thiên Trường ban phong hiền đạo Nguyễn Thị Thanh. Bốn câu trên tiết lộ cho biết KIM NGỌC THANH HUYỀN là hóa thân dưới thế của Liễu Hạnh Tiên Tử Ngũ Nương Diêu Trì Cung.]
 
TIẾP hiệp nhãn thiên phân tay hữu
ĐIỂN thiên lữ giã vô thế ân
CHUYỂN cảm nhứt tầng truy thế phận
số xuyên đức mãi âm từ.
 
THẬP xuất nương đài môn dụng hóa
BÁT vạn ngoạt cổ đa sinh nữ
TRĂNG tròn hạ giáng MẪU xuất hư
MƯỜI phương HOÀNG tại cung thành hạ.
 
ĐỨC lâm VƯƠNG MẪU TỪ TÔN lương
MẸ kiết ĐẠI ĐẠO tập quần chân
DIÊU địa MẪU cung thiên VÔ tầng
TRÌ trí túc tịnh bất hiệp phương.
 
KIM giai hiệp nhãn tân MẪU chú
MẪU nhứt ngao ngư tạo bình thân
ĐIỂN lậu hội thành đại từ ân
GIÁNG chuyển tử phùng VÔ THƯỢNG HƯ [KHÔNG]
 
quan thay đổi chuyển xoay dần
PHÁP hiện tâm khai sáng nhờ thân
BAN phước về cơ hiền thống nhứt
TRUYỀN khai con MẪU gởi thế trần.
 
DIÊU diệu huyền thâm chuyển cơ linh
TRÌ giữ trong tâm dõi mắt nhìn
HOÀNG MẪU điển lời lui cung khướt
MẪU HOÀNG tạm giả trở Tây Đình.
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

   
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn