NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 193)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

  

NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Ngàn Năm Có Một Mở Khung Tây Trời cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 7 tháng 7 năm Tân Sửu (14/8/2021), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V1. 2021

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH
 

NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
   
Thi

THỨC GIẤC GIẢI MÊ HỌC ĐẠO TỪ
TỈNH HỒI TÁNH PHẬT CHỮ HIỀN KÊ
CON NGAY THẢO CHÁNH TRUNG THẦN HỆ
NGƯỜI SÁNG ĐẠO MẦU HIỂN HÍCH TU.
 
MAU BƯỚC LÊN THUYỀN THẲNG BỒNG LAI
TU NGAY CỐ GẮNG THOÁT NẠN TAI
KẺO XẾ CHIỀU QUA UỔNG THÂN XÁC
TRỄ CHUYẾN ĐÒ NGANG TAN XÁC HÀI.
 
CƠN NƯỚC LỬA DÒM RA MỚI THẤY
VÔ HÌNH PHÂN CHỌN LỰA MẤY AI
THUYỀN TO MỘT CHUYẾN KỲ BA SẮP
TÂY TRÀO DU THUYẾT THỚT THƯA HÀI.
 
[Một nền  Đại Đạo được Thiên Thượng sắp xếp khai mở ở Phương Tây (Tây Trào du thuyết) nhưng không có mấy ai chịu tu (thớt thưa hài).]  
 
Giảng

Cơn sấm chớp kẻ than người khóc
Bởi con người không học chữ tu
NGỌC ĐẾ BAN ĐẠI ĐẠO CÔNG PHU
BỒ TÁT LẠC VƯƠNG NHƯ CƯỜI ĐIỂM

LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG ĐƠN LUYỆN YỂM
VĂN VÕ CHÂU VUNG KIẾM TIÊN TRƯƠNG
NAM CỰC TIÊN ÔNG HỘI CẢNH TRƯỜNG
KHƯƠNG THƯỢNG THẢ CÂU PHƯƠNG TÌM NGẮM

Thời vận phong du Đông mây thẩm
Ngươn Hạ tuồng chìm đắm thế nhân
Tuồng đời thiện tu khéo thoát nàn
Xoay quy luật định Càn thế giới

Tháo gở thân mau tu bước tới
Cạn xác phàm vì bởi không tu
Trống điểm sang thúc giục cõi phù
Đánh lòng thức quy tu trở lại

Liên hoa rực chuyển xoay xen trải
Tròn duyên phần chọn lấy đức tu
Tựa Phật ân ẩn chứa lòng từ
Cung căn trỗi chữ như tâm sáng

Một chu kỳ vần xoay đúng hạn
THIỆN ĐỨNG ĐẦU NGUỒN SÁNG TẠO SOI
Mở cung căn dạy khó tìm tòi
Tự nhân loại con người lọc kỷ

CHÚNG SANH CẦN THẬT ÂN CHÂN LÝ
ĐẠO PHÁP DUYÊN MÔN KÝ NGÀY MAI
ÂN TÂY LẦU DẮT CHÚNG PHEN NÀY
TỪ THẤP THOÁNG BỔN LAI LỚP HIỆN

[ÂN TÂY LẦU DẮT CHÚNG PHEN NÀY = Xác định sứ mạng dắt chúng của Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình Hải Ngoại đặt tại California.]
 
Nghe tỉnh tu Thiên Sứ khéo yên
Lá Thu Đông đầu tiên trình giải
Sau Tướng Trời thấu rõ trí tài
Tròn ân phận Như Lai đàn chứng

Ngày kỳ môn lâm trào trung phụng
Điển tri ân sanh chúng mà coi
ĐEM CHÁNH PHÁP CHẲNG SAI ĐỀ HỐI
MẸ CHUYỂN THUẦN RỰC CỘI ÁNH TRĂNG

ĐẠI ĐẠO RA RỌI KHẮP THÔN LÀNG
MAU LUI TỚI ĐẠO VÀNG XUẤT HIỆN
CHƯA THUYỀN ĐẬU CHỮ TỪ BI NGUYỆN
ĐỨC QUAN ÂM ẨN HIỆN CỨU ĐỜI

Đạo mầu nhiều cảnh mát tốt tươi
Giông to tới nhiều nơi thấy khổ
KHAI TẠO KHỐI DẤU DÒ KHÁCH CỔ
CHUẨN PHẬT ĐỀ CỨU HỘ DỤNG MÔ

Giai đoạn THÁNH ÁN KHAI đồng mở
Phước đức duyên Nam Mô về cội
Nhơn thiện tình thừa trái tốc hồi
Trước long xa canh cuối thoáng dần

Tuồng đời thiện tiếng lòng phàm cạn
Biển đời sâu chúng sanh cho toại
Búa chày quăng như trống hồi quây
Bởi vì đâu nạn mãi đau sầu

LONG HOA MỞ LỌC SÀNG THẨM THẤU
Bức màn the non đầu lất phất
Một chu kỳ hiệu phải môn Phật
Lọc kỹ rồi tất bật mau tu

Tiếng đờn thấu bi ai mây phủ
Các quỷ hình nó dụ gớm ghê
Mê ắt khổ khó thay bước bệ
Bị khai trừ khiết tế quái lung

Không sơ sót một ai sanh chúng
Gìn từ bi thương cùng sửa tạo
Lẻ bóng tàng tẩy trần riết ráo
PHÁP GIẢI LÒNG ĐẠI ĐẠO RẠNG NGỜI.
 
Thi

NÀY THẾ GIAN NHÂN LOÀI DƯƠNG THẾ
NẠN DỊCH TAI KHÓ LẮM KHẮP BỀ
CÕI DƯƠNG TRẦN CÁT CHẠY ĐÁ BAY
NƯỚC LỬA SẢY HỌA TRỜI DÌM BỂ.
 
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC
KHÔNG LO TU TÌM HỌC MINH SƯ
CHÁNH PHÁP RA KHUYÊN HÃY LO TU
TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.

Chữ rằng họa dịch tai liên tiếp
Chẳng vui đâu mất kiếp xác hồn
Thế chuyển gì bất luận phải khôn
LO NIỆM PHẬT ĐỂ LÒNG NIỆM RÕ.

TA CỐ HỶ NGƯỢC XUÔI BÀY TỎ
Lắm mèo kêu cao mó lao xao
Ngựa chạy nhanh vụt thẳng té nhào
Kìa khỉ nhảy làm sao bắt được.

Thời tận diệt mau lo tu bước
Cuộc đổi xoay sàng lược đau thương
Trần biển khổ sầu bi tứ hướng
RÁN TU NHÂN NIỆM TƯỞNG CHO RÀNH.
 
[DI] ĐÀ LỤC TỰ tâm mình so sánh
Đời còn mấy mỏng manh mà khổ
CỐ HỶ từ chơn lý mau vô
Cảnh bi than dịch khổ không mồ.

Chết chết chết kể thôi vô số
Biết lập đời lòng rõ lo tu
Ai thau chì vàng bạc cõi phù
Trong tam cõi tiếng ru tự hối.
 
Bí hành hình sửa trị ngôi khôi
Có tu thân bản nơi phước đức
HỔ GIÁNG LÂM THƯỢNG ĐẾ OAI LỰC
MUÔN NGÀN TÀ TRỪ XUẤT TIÊU HỒN.

Giảng
 
Mèo kêu thấy rõ lệ tuôn
Gà về ổ ấp trông mong an bình
Trâu cày đất mới rung rinh
Bây giờ còn dấu nạn rình nay mai

Bước qua trâu mọp còn dài
Rán tu tâm dưỡng thoát ngày tiếp theo
Ủ ê ê ủ ngặt nghèo
Thây thì chất đống ngã veo bi sầu

Trâu gầm sáng tối quang bầu
Rồng lượn uốn khúc không lâu rối cuồn
Khó dừng ngọn thuỷ triều phong
Một phen luân chuyển mèo rồng vẩn vơ

Trong vòng bịnh khổ ôn chờ
Ma yêu quỷ quái nó rờ là tiêu
Chỉ còn người thiện lựa nhiều
Sàng đi sàng lại bao nhiêu sống còn?!

Sợ mai còn thấy được không
Ai còn ai mất ngủ buồng khó ra
Hay không trừng trị gian tà
RÁN TU THÌ ĐƯỢC BẢO TOÀN TẤM THÂN

Nghe đờn vang khải tiêu lần
Xác thân còn được các lân mới kề
BỚ DÂN LỜI CẠN THOÁT MÊ
[SAO] NGƯỜI CÒN LƯỠNG LỰ BỒ ĐỀ CHẲNG NƯƠNG

Dương trần ngủ mãi mê đường
Khổ sầu ngày thảm không đường lối ra
MAU LO NIỆM PHẬT THOÁT QUA
Cuộc trần sàng sảy rối mà khóc than

TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ CHIỀU TÀN
TRỄ KỲ KHÓ GẶP MẪU HOÀNG VƯƠNG CUNG
KHOA TRÀNG GẦN BUỔI HÒA CHUNG
NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
 
[Câu cuối của đoạn này nói rõ: Giáo Hội Thiên Trường tại California với sứ mạng khai mở Quốc Khách Đại Đạo nơi trời Tây, ngàn năm mới có một lần.]
 
Thi

Trước cười sau khóc cảnh chiều tàn
Phong ba biến chuyển khổ ách mang
Chúng sanh mê đắm lòng chẳng thoát
Phải sớm lo tu lọc lừa sàng.
 
Tiếng đờn rõ luyện tâm trau tánh
ĐÃ GẶP THUYỀN ĐẠI ĐẠO MAU NHANH
Đoái thấy thế lọc sàng tận diệt
Sự nạn tai thảm thế hôi tanh.
 
TRỜI HỘ CHƠN TU GIẢI HÓA LẦN
OAI LỰC THÁNH HIỀN CHỈ THÂN ÂN
PHẬT TIÊN NÀO LẼ KHÔNG XÉT ĐẾN
LỊNH MẪU KHAI CƠ LỰC VỌNG VANG.
 
Đuốc từ bi soi đường sanh chúng
ĐẠI ĐẠO THIÊN GIẢI HƯỚNG TRÀO PHÙNG
Vận tốc khiến sai đúng cơ trời
Xoay an hồi nhẹ chấp pháp chung.
 
NHIẾP ĐỘ NGƯỜI HIỀN HỘI LONG HOA
Phân độ thản nhiên điển từ hoà
Cơ minh kiết hạ khải đàn giới
KIM BÀN NGỌC LỘ KHAI CUNG TÒA.
 
Lòng Trời ý Phật dụng kỵ hình
Đem lòng hiến Phật chữ sắc đinh
Cao Thượng ân hiếu lo tu gấp
Tóc bạc ngã phai chờ phút linh.
 
Trời sanh ra định số an bày
Hữu duyên nhìn tận đặng trâu cày
Lòng theo hình dụng tơ tằm kén
Trần đời nhiều nẽo cảnh bi ai.
 
Kệ

Nãi thiên địa hoá
Biến hoá giống người
BẢY NGÔI LÀNH MỞ
THƯỢNG CỔ DI KIM

Đạo tìm ngay thảo
TAM GIÁO NHIỆM MẦU
RỘNG SÂU THÁNH ĐẠO
Kinh đạo quảng thinh

Nay mình phải gạn
Thế gian lập xây
Muôn loài thất giáo
QUỐC ĐẠO DỰNG NÊN

Táng thiên diệu bổ
Kiếp khổ trần ai
Sắc tài tứ khổ
Nay nhờ bố đức

Oai lực từ bi
Tốt khi điểm sắc
Đạo dắt đắc thành
Quyết lành sửa lỗi

Cải hối ăn năn
Tu thân chuộc tội
Sửa lỗi từ bi
ĐỨC DI ĐÀ PHỔ

Không bỏ nó lu
Hoá tu trừ tội
Đến hội thuyết đàn
Phật ban dạy đạo

CHÁNH GIÁO NGÀN NĂM
MAU TẦM HUYỀN PHÁP
Tu gấp mới tường
Phật đường trở lại

HỘI NÀY CHỈ RÕ
MỘT CHỖ QUI VỀ
Gốc rễ tồn mạng
ĐỨC QUANG BỒ TÁT

CỰC LẠC CHUYỂN XOAY
Khổ rồi tục phàm
Thương tâm tai hoạ
Tiêu cả thế gian

Mở màn thế loạn
TÒA ÁN XỨ TIÊU
RỦI NHIỀU PHƯỚC ÍT
Người thích cõi mê

Không về chánh đạo
CHỦ GIÁO TÂY PHƯƠNG
TIÊN VƯƠNG TIÊN ĐẾ
Tận thế ngũ hành

Chúng sanh thay đổi
Luỵ rơi xót thương
Ôn lương hắc sát
THÁNH PHẬT THẦN TIÊN

LẬP YÊN THẾ GIỚI
MỘT NGÔI MỘT ĐẠO
TRỜI TẠO ĐẶNG YÊN
Tu liền thoát khổ

Pháp độ chúng sanh
MAU NHANH QUI PHẬT
THEO PHẬT ĐẠO HIỀN
ĐẮC TIÊN THÀNH PHẬT.
 
Thi

PHẬT THÁNH TIÊN TRỜI ĐẤT MẸ CHA
TRỖI HẠT THANH TÂM TẨY TRƯỢC TÀ
THÂM DIỆU ĐẠO NGUYỆT TIÊN THIÊN BẠCH
CHỮ LỤC NGHÌ TỰ VỮNG LÒNG TA.
 
NGỌC ĐẾ TÒA CHƯƠNG MỞ HỘI LONG
BỒ TÁT LẠC VƯƠNG CỰC TIÊN ÔNG
TIÊN TRƯỞNG ĐÂU ĐÂU LƯ BỒNG HIỆP
HỘI CANH RỒNG MÂY ĐỢI VÀ TRÔNG.

Giảng

Đàn kêu ẩn khúc khoan hò
Phen này thiên hạ hụt giò động rung
Đàn kêu rên thiết nạn trùng
Từ thiên lôi khảm cảnh cùng thương đau

Đàn kêu nạn ách tai sầu
Mau mau bước lẹ tu cầu thoát thân
Đàn kêu suy thế chết lần
Hai trâu cụng lại tỏ phân cùng màn

ĐÀN KÊU TU GẤP TÌM ĐÀNG
THIÊN CÔNG LUẬT CHỈ MỞ MÀN XÉT SOI
Đàn kêu niệm Phật từng hồi
Chui rèn luyện tập ngày mơi thấy gì

Đàn kêu hai chữ sầu bi
CHÚNG SANH THẾ GIỚI NAN THI LONG LẦU
ĐÀN KÊU THÂY CHẾT NĂM CHÂU
Đâu đâu cũng có phát rầu ai ơi

ĐÀN KÊU MÊ GIÁC TỈNH THỜI
MẤT CÒN SÀNG SẢY TIÊU RỒI KỊP ĐÂU
ĐÀN KÊU HỒI THỨC CẢNH SẦU
A DI ĐÀ PHẬT MAU MAU TUÂN LÀNH.
 
Thi

trường tương hiệu giá lai canh
HƯNG long tử tuế bá vô thành
QUỐC lai thuỳ đạo cơ liệu chuyển
TÁC đáo xứ cơ bất bất danh.

CÔNG bình tử thế hà phản phiến
GIÁP hiệp khước căn tích túc huyền
VỊ khứ thuyết dĩ vân phủ quý
ĐIỀN bảo đáo khai tại phong nguyên.
 
THÁI nghiêm sắc tướng tự THIÊN CUNG
KIM siêu xuân tự chí hậu phùng
ANH kỳ NƯƠNG MẪU liễm giai thế
SỰ đảo kỳ tam đoái thành chung

ĐẦU thiện an khứ nhứt chi quế
HỮU mục bảo bình lực vân đề
THỚI vinh chúng hưng triều sắc thượng
KHAI trào như ý tân xứ Huê [Kỳ].

Ngựa chạy buông cương khó tìm đường
Cá chòi nhảy nhót báo tai ương
Chim bay đàn kéo đen mây ám
Thuỷ triều sôi sục xác trôi lường.
 
Mèo kêu e é cảnh tâm tường
Ham vui quyền quý ách nạn vương
Đời nay chưa vẹn mau lần gót
Sớm tu kịp hội trở Tây Phương.
 
Ba phần chẳng đặng sắp hạ tuồng
Khóc mười cười một giật hồi chuông
Hò câu sàng sảy dương trần liệu
Lỡ khóc lỡ cười dịch ách lường.
 
Giảng

LÃO ĐƯA MẤY ĐIỂM ĐÒ NGANG
HUYỀN CƠ CHÁNH PHÁP MỞ MÀN LO TU
LÃO TRUYỀN ĐẠI ĐẠO TÂM LƯU
THIỆN CĂN QUI GIÁO CÔNG PHU BƯỚC VÀO

Lão nhìn kỹ rõ trần lao
Còn bao nhiêu nữa mà sao mãi dành
LÃO HOÀNG HIỆU NGỌC BỬU LÀNH
Thiên cơ muốn biết trần sanh thế nào

Lão ta đâu dấu vòng bao
Rồng bay lợn uốn phương nào lành an
LÃO ĐƯƠNG SE CHỈ KHÂU QUÀNG
BÍ TRUYỀN CƠ LẬU NĂM BÀN CHỜ NGHE.

Thi
 
NGỌC HƯ THUYẾT ẨN CHỌN DỰNG NGÔI
HOÀNG THIÊN KHAI VỌNG BẢNG CÔNG HỒI
THƯỢNG CỬU LIÊN HOA QUI TỀ XUẤT
ĐẾ PHỤ CHỌN BAN TRÃI ĐÚNG NGƯỜI.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn