THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI

16 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 240)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

 

THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Thầy Mẹ Mở Liên Hoa Lập Hội cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 11 tháng 9 năm Tân Sửu (16/10/2021), giờ Tý, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2021

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

 THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI
  
Thi
 
ĐẠO MẪU SINH QUÊN NGUỒN LỜI DẠY
MẮC NẠN RỒI BIẾT CHẠY ĐI ĐÂU
THƯỢNG TÒA TAM GIÁO MINH CHÂU
CÀN KHÔN NGỰ GIỮA GỒM THÂU BẤT LÀNH.

Giảng
 
Gây ra nghiệp, mỏng manh thân dấn
Xác hồn tiêu ách trận mấy khi
ĐƯỜNG NGAY MẸ CHỈ KHÔNG ĐI
CHƠN LINH KHÍ ĐIỂN CON THÌ KHÔNG NGHE
 
QUÊN NGUỒN CỘI KHÔNG VỀ CHA MẸ
Quên đường tiên con MẸ mõi mòn
Để cho MẸ đợi từng cơn
Nào ngờ đợi mãi mà con không về
 
KHI ĐIỂN BỎ XÁC MÊ CON DẠI
Thôi hết rồi nạn xảy mà coi
Con hiền nhướng mắt xong rồi
Điều gì xảy đến từng hồi ớ con
 
Việc lành dữ xác hồn hoạ phước
Xót [xa] MẪU HOÀNG thao lược nay mai
Cũng vì con [dưới] thế làm sai
Sao mê sao muội MẸ lay đêm ngày
 
Giữa Càn Khôn đường ngay MẸ chỉ
LẬP HỘI NÀY ĐIỂM KHÍ CHUYỂN XOAY
Cuộc nàn [nạn] xảy đến nay mai
MẸ thương MẸ dặn thiện tài noi theo
 
BAN HÀNH ĐẠO QUYẾT THEO CHO KỊP
Dù xuống đèo cố tiếp dốc lên
LONG HOA NGÀY HỘI CÓ TÊN
Tây Lầu đến dắt Thánh Tiên Phật Trời
 
LÃO TỔ XÍCH MI ngôi dẫn dắt
LÃO TỔ THẦY lượm lặt kiếm tầm
NHƯ LAI PHẬT TỔ thậm thâm
Minh châu ngọc tướng âm thầm chuyển xoay
 
Càn Khôn nhựt nguyệt xoay sửa đổi
Hạ màn quê trông đợi gái trai
Một ngàn chỉ cứu một hai
Một triệu cứu đặng mười trai con hiền
 
Một tỷ cứu gái tuyên đồng nữ
Thôi hết rồi một chữ ngàn ai
Điều gì xảy đến nay mai
Lo đầy công đức Thiên Đài để lên
 
Xưa ngu dại mới quên ĐẠO MẸ
MẸ hoằng khai mau lẹ con chừa
Thành tâm con nguyện sớm trưa
Cố nghe lời MẸ đón đưa Tây Đài
 
Một ĐỨC THẦY đủ đầy con học
Giận phải dằn cố dốc thành tài
Học nay để hưởng ngày mai
Ngày sau cho tốt thành tài được danh
 
Con hiếu thảo được thanh cao đẹp
Biết sấm thơ học phép dự thi
Dạy con không thiếu điều gì
Để cho con biết đường đi trở về
 
Hạ màn đáo hồi quê cảnh cũ
LẬP ĐỜI TÂN đệ tử chắc chiu
THẦY dạy THẦY dắt THẦY dìu
THẦY khuyên tất cả chắc chiu từng ngày
 
Già trẻ bé gái trai đôi tuổi
HỌC ĐẠO NGƯỜI RỒI MỚI HỌC THIỀN
ĐẠO PHẬT ĐẠO THÁNH ĐẠO TIÊN
ĐẠO THÁNH HỌC RÀNH PHẬT TIÊN ĐẮC QUẢ
 
THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI
Cửa kiền thiền lành tội phân hai
ĐẠO NÀO CŨNG [CỦA] MẸ CHA THẦY
Bên tà bên chánh trong ngoài đặng không
 
Giữ nguyên linh xác hồn chờ đắc
Hồn bay ra cả khắp bốn phương
TÀ TÀ CHÁNH CHÁNH ĐÂU LƯỜNG
CHÁNH TÀ ĐỀU Ở TÂM LƯƠNG [THIỆN] TRONG LÒNG
 
TÀ TÂM CHÁNH [TÂM] DIỆT VONG CHUNG NẠN
TƯỞNG CHÁNH YÊN CŨNG CHẲNG CÓ GÌ
CHÁNH THỜI HIỀN ĐỨC TÂM BI
NHÂN TỪ HIẾU HẠNH TÀ ĐI CHÁNH CÒN
 
Tà hung ác lần mòn vong diệt
PHẬT ĐẠO tâm tánh THIỆT mới [đúng]
Thời nay những ý nghĩ ma
Tà thời hung ác, vinh hoa xác hành
 
Đó là tà tội danh chồng chất
Dối gian lừa nọ thấp cao này
ĐỪNG NÊN PHÂN BIỆT CHIA HAI
ĐẠO NÀY ĐẠO NỌ BIỆT HAY DỐI LÒNG
 
Bi lành trí là không có thể
Phết đàng hoàng đặng dễ phân ra
Bên ngoài niệm Phật lộ da
Bên trong xác rến quỷ ma có hàng
 
Trong mọt mối nó loang đầy thể
Tưởng bề ngoài chắc dễ đẹp sao
Trong ngoài tươm tất cái nào
Có thời coi thể ai nào được chi
 
CÓ THỜI LÀ TRẦN NI PHẢI KHỔ
KHÔNG THỜI LÀ ĐẠO BỔ TÂY PHƯƠNG
CÓ THỜI LÀ CÓ VÔ THƯỜNG
KHÔNG THỜI LÀ CÓ CHỖ NƯƠNG SAU NÀY
 
CÓ THỜI LÀ CÁI THÂY TẠM GIẢ
KHÔNG THỜI LÀ TẤT DẠ LO TU
CÓ THỜI LÀ CÓ NGỤC TÙ
KHÔNG THỜI LẠI CÓ NGỒI TU LÀM LÀNH
 
ĐỜI THÁNH ĐỨC PHẢI THANH PHẢI THẢO
PHẢI HIỀN LÀNH HIẾU BÁO KÍNH CHA [TRỜI]
NGHĨA TÌNH PHẢI GIỮ ÔN HÒA
NHÂN TỪ ĐỨC ĐỘ TÂM TA ĐỨC LÀNH
 
THUẬN MỚI THẤY CAO XANH THÔNG TRÍ
NGỦ THỨC TU DỰ THÍ MÀN NÀY
ĐẮC THÀNH CHÁNH PHÁP CHA THẦY
ĐẾN NGÀY XUẤT HIỆN MÀN NÀY THÁNH VƯƠNG
 
LẬP THÀNH NGÔI THỨ VƯƠNG CUNG ĐỦ
HIỆP THẦY TRÒ CỬU NGŨ CHÍ CAO
MINH CHÂU TÁI XUẤT TRẦN LAO
CHỮ HOÀNG GẮN VỚI MINH CAO GIÁO TRÌNH
 
CHỮ THIỆN TRỊ HÒA BÌNH CHÂU LỤC
QUỐC LAI SINH ĐẠO ĐỨC CHÚA MINH
RA ĐỜI THÁNH CHÚA CÔNG BÌNH
NGÀY NÀO NHỜ ĐƯỢC THÁNH MINH VƯƠNG HOÀNG
 
CHƯA BIẾT NGÀY VƯƠNG HOÀNG TÁI XUẤT
NGÀI LÀ CỬU THIÊN BẬC CHÍ CAO
HƯ KHÔNG TÂM ĐẠO LÒNG GIÀU
NGÀI DÂNG TRỌN CẢ PHẨM CAO LÒNG TỪ
 
Thấy người không lo tu học đạo
Khẩu ba hoa mắt đảo dọc ngang
Học nhân mà chẳng có ngoan
Học rồi lại đổ tội mang chất chồng
 
Cứ lo tranh phụ lòng công MẸ
Việc sống còn mau lẹ liệu toan
Không lo nghĩ kỹ ưng thân
Mất hồn mà chẳng lo lần tử vong
 
Vì nhân thế chưa xong nạn ách
Khó mà an tìm cách cho mình
Tu thời phải có niềm tin
Học hành Tiên Pháp giúp mình nên danh
 
Nay tỉnh ngộ tu hành lại kém
Thấy thương thay đâm chém hung hăng
Nên hôm nay bức rèm thưa màn
MỞ ĐẠI ĐẠO LỆNH BAN XUỐNG THẾ
 
Đường đạo tu gái trai con MẸ
Tất cả già thơ trẻ đưa vào
NAY MẪU NGHI HỘI ĐỦ ĐỨC CAO
BAN MỘT BẬC ĐÓN CHÀO THÁNH ĐỨC
 
Ban lộng phướn cờ đào cấp bậc
Ban các con một bực tấn phong
Ánh sáng quang chiếu khắp đại đồng
Một nhà trẻ một lòng ĐỨC THÁNH
 
Tất cả con vào đền chúa hạnh
Được tấn phong bậc Thánh giáo Tiên
Cùng chung lo lịnh MẸ phán truyền
Mau đến nhận có tên sáng sủa
 
Hoa quả đào thuỷ ngọc vui đùa
CẨM Y PHỤC MẸ ĐƯA NGỜI CHIẾU
NAY MẸ HIỀN CHO CON THẢO HIẾU
Y lụa trời sáng chiếu mặt mày
 
CHÚC CÁC CON GIÁ ĐÁO HỒI TÂY
TU HÀNH RÁN MỖI NGÀY MỖI BƯỚC
GẦN VỚI MẪU PHẢI CẦN THAO LƯỢC
KỲ THI NÀY CHỚ TRƯỢT Ớ CON
 
MẸ tiên phong con thảo tu tròn
Sau sẽ đặng lầu son giờ Thánh
Hồi cung MẪU kiền thiền đức hạnh
NAY ĐẠO TRƯỜNG MẪU THÁNH CHÍN [9]
 
CÙNG [VỚI ĐỨC] CỬU THIÊN, [9 VỊ] THÁNH MẪU BƯỚC RA
SÁU [6] KHẮC BIẾT LỆNH BÀ THIÊU LƯỢC
CỬU LỆNH BÀ BIẾT THỜI SAU TRƯỚC
CỬU NƯƠNG NƯƠNG [9 BÀ] MỖI BƯỚC GIÁO TRÌNH
 
[CỬU LỆNH BÀ = CỬU NƯƠNG NƯƠNG = Cửu Vị Tiên Nương Diêu Cung = Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung = Liên Hoa Cửu Phẩm Lệnh Bà. THIÊU = chữ THAO bộ Thủ còn đọc là THIÊU = lựa chọn.  THIÊU LƯỢC = lựa chọn, sàng lọc.  SÁU KHẮC = ngày có 6 khắc tổng cộng 14 tiếng đồng hồ từ 5:00 đến 19:00, đêm có 5 canh tổng cộng 10 tiếng đồng hồ.]
 
DẠY CON HỌC PHÉP TẮC CHÁNH MINH
DẠY CON HỌC CUNG NGHINH THIÊN QUỐC
QUAN ÂM giáo truyền chơn qui bước
Lòng bi từ mỗi bậc sáng ngời
 
DẠY ĐỊNH TÂM CHƠN PHÁP BIẾT THỜI
ÂM TRUYỀN PHÁP NGHE THỜI TẬN ĐẾN
NHÃN NHÌN THẤY VẠN ĐƯỜNG PHÁP CHUYỂN
TÂM TỪ BI HIỆU MỆNH BỒ ĐỀ
 
TU LÀM SAO CHỨNG ĐẮC TRỞ VỀ
DẠY CHO PHÉP BIẾT BỀ GIÁO THỊ
HỌC VẠN MÔN THÔNG HÀNH PHÉP TRÍ
DẠY CÁC CON DŨNG KHÍ TÀI CAO
 
KỀ TIÊN GIỚI CUNG TÂY DU DẠO
ĐỪNG ĐẮM CHÌM NGHIỆP TẠO NGHE CON
CỐ VƯƠNG LÊN TIÊN PHÁP CHO TRÒN
ĐỪNG ĐỂ TRỄ MẤT CÒN TRONG KHỐ
 
Nay mọi việc giải bày phân tỏ
Pháp giáo truyền MẸ ngỏ ấn vàng
MẸ than rằng nhìn vạn con tan
Tan tơi tả xác trần thê thảm
 
Lệ MẸ tuôn dầm dề con phạm
Thể xác trần con bám vào đâu
Lập đời rồi con dại rớt sâu
Chờ phong hoả tan sầu tro cốt
 
CHẾT RỒI CON LINH HỒN BỊ NHỐT
CHỜ NGÀY PHÂN XỬ NỐT CON TIÊU
Rốt ráo đời mai sớm về chiều
Bòn bảy mất ba kêu ngờ thảm
 
Giờ tính kỹ còn ba ảm đạm
Mất bảy rồi ba bám còn đâu
Cao xanh ơi giờ khóc thảm sầu
Hồn con MẸ về đâu con hỡi
 
GIỜ PHẢI KHÓC CÒN CHI VÌ BỞI
KẺ Ở ĐI HẾT ĐỢI MẸ HIỀN!
 
Ngày xưa kia MẸ dạy đạo truyền
Được hưởng phước bước lên Cung MẪU
Tới trời xanh nương thân ẩn náu
Tiên của MẪU ra dấu ra thân
 
NAY VÌ SAO VẠN ỨC KIM THẦN
BỊ HỎA KHỐ DIỆT LẦN DIỆT HẾT
VẠN ỨC LẦN VÌ SAO TIÊU CHẾT
LỬA THIÊN KIA THIÊU HẾT RA TRO
 
Đốt thiêu cháy màu VÀNG XANH ĐỎ
BA MÀU phủ MẸ cho thiêu cháy
ĐÓ PHÉP THIÊN VIỆC XỬ NGÀY NAY
ĐỐT HẾT HỒN TIÊN TRÁI LÀM SAI
 
Ngàn đau khổ phân ra có thấy
VẠN ỨC CON NHƯ GIẤY TIÊU HỒN
CÒN ĐÂU LÀ ÁNH SÁNG CÀN KHÔN
Còn đâu là tử tôn cháu chắt
 
MẸ MỞ ĐƯỜNG KỲ ĐẠO DẪN DẮT
DẠY CÁC CON TU TẮC VỀ MAU
NHƯNG CON NÀO CŨNG CẠNH TRANH NHAU
KHÔNG CHỊU LO TU VÀO GIẢI THOÁT
 
Để bây giờ rên la nhỏ giọt
Nhìn các con muốn toát linh hồn
HỌC ĐẠO MÀ BẤT NGHĨA VÔ MÔN
ĐỂ BÂY GIỜ LINH HỒN BỊ NHỐT
 
NGÀY XƯA HỌC HẸN MAI HẸN MỐT
ĐỂ BÂY GIỜ Ủ DỘT TÂM LINH
Sao các con không thể hoàn minh
Đâu có khổ thân mình hoả diện
 
Để MẸ đưa một lần tống kiến
Nay sắp vào hoả diện khoanh nằm
Làm như vậy hồn xác tối tăm
Không đắc quả không làm Quả Thánh
 
Đâu có khổ nếu con TU HẠNH  
Giờ rạng danh QUẢ THÁNH bình an
MẸ DẠY TRUYỀN GIẢ BỘ NGHE BAN
KHI MẸ VẮNG LEO THANG HỌC THÓI
 
Danh với lợi cõng đeo tội lỗi
MẸ dạy con cách nói cách đi
Nào ngờ con dối MẸ những gì
Để bây giờ tội khi trói xác
 
Hồn bị trói về sau bay lạc
MẸ dạy con chớ [bội] bạc hôm nay
Không màng hưởng phước danh MẸ dạy
Dẫu MẸ xin CỬU NGAI CHA sảy
 
Sảy sàng đời con dại nào hay
Vạn ức con khố bay ra đỉnh
ĐÓ LÀ DO TRỜI CAO BAN LỊNH
ĐỐT ÁC NHÂN ĐẾN ĐẾN CHÍN MUÔN LẦN
 
THÌ CÒN GÌ HỒN TRẺ KIM THÂN
ĐẠI HỒN MẪU TIÊU LẦN MUỐN HẾT
MẸ đứng nhìn như con đã chết
Phải ngày xưa con biết như nhau
 
Thì đâu có máu đào tuôn sậu
NGỌC ĐẾ THƯỢNG ĐỊA CẦU MẸ ĐỨNG
MẤY NGÀN NĂM LẲNG LẶNG NGÓ CHỪNG
Đã tính rồi sanh chúng các con
 
Nghiệp quá nặng sầu Tây MẸ ngóng
U tối tâm tiêu rồi hết thẩy
Nhắc đến con lệ trào tuôn chảy
Nay lập đời MẸ phải xa con
 
HỒN MẸ TIÊU LÀ TRẺ KHÔNG CÒN
MẤT TẤT CẢ CUNG SON HOÀNG MẪU
VÌ NGÀY XƯA MẸ HIỀN KỈNH TẤU
XIN NGỌC HOÀNG ĐÓNG DẤU RA ĐI
 
XUỐNG TRẦN GIAN LÃNH HIỆU DIÊU TRÌ
GIÚP CON MẸ QUY Y GIẢI THOÁT
NẾU HẠ MÀN CÁC CON ĐẬU ĐẠT
DỨT HẠ NGƯƠN MÀN CHÓT CON THÀNH
 
THÌ MẸ HIỀN ĐẠT ĐIỂN HÓA THANH
KIM VƯƠNG MẪU HOÀN THÀNH SAN HẠ
Còn nếu con tu hành chẳng khá
Thì làm sao đành dạ tâu lên
 
Tấu NGỌC HOÀNG con tu dối tên
Trước cung đảnh ĐIỀU THIÊN ngay thẳng
Giờ trở lại hai bàn tay trắng
LUẬT CỦA TRỜI tội nặng xử tiêu
 
Phải xử phân ngay thẳng THIÊN ĐIỀU
Cũng không có một điều than oán
MẸ đoán là các con kiếp nạn
Dứt Hạ Ngươn tiêu vãng thiên hồn
 
Không còn gì MẪU TỬ CÀN KHÔN
Nay đã mất các con HOÀNG MẪU
Dẫu MẸ HIỀN có xin có tấu
Việc con tu rớt đậu rõ ràng
 
Đậu ba phần rớt bảy kêu than
Thì làm sao MẪU HOÀNG không xử
PHÁN THIÊN ĐIỀU MẸ VÔ TÍCH SỰ
LUẬT THIÊN NHIÊN QUYẾT XỬ TIÊU HỒN
 
Ngày tới đây hồn xác không còn
MAU TU LẸ con còn ngày tấu
Mong các con lo tu thi đậu
Thì ngày nay MẸ tấu NGỌC HOÀNG
 
Khỏi não phiền MẪU TỬ than van
Không còn phải cơ hàn luỵ khổ
Các con nghe mau nhanh giác ngộ
Thì hôm nay MẸ hộ con về
 
Mẫu tử mình hiệp tại cung quê
Tình MẸ con an bề cung nội
Nào ngờ con nghiệp trần tội lỗi
Thì làm sao biết lối mà về
 
MẸ ĐAU BUỒN CON TRẺ Ủ Ê
TẠM BIỆT CON MẸ VỀ TÂY CẢNH.
 
Thi

DIÊU CUNG CAM GIẢI LỆ SẦU RƠI
TRÌ TU HỒN ĐÁO KẺO TRỄ THỜI
KIM LAI TỪ HÓA HỒI NGUYÊN BỔN
MẪU TÍCH ÂN CAM GIÁO MỌI NƠI.

4. HỒI HƯỚNG

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bố Tát Đại Bố Tát Ma Ha Tát. (3)

 

HẾT

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn