NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.

01 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 244)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

KỆ NGỌC CHÂU MINH

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Kệ Ngọc Châu Minh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu (01/10/2021), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2022

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 
NGỌC KINH
KỆ NGỌC CHÂU MINH

 
Thi

CHÚA
THẦY BÁC ÁI MỞ LÒNG THƯƠNG
TỂ CHA [NGỌC] HƯ PHỤ DẪN LỐI ĐƯỜNG
KIỀN TÂM CHÍ NGUYỆN TU TÂM DƯỠNG
KHÔN CÀN THẦY CHÚA TỂ KIỀN PHƯƠNG.
 
TAM LƯỢNG CÔNG XÉT LẬP QUI ĐÀN
KỲ BA HỐI NGỘ THOÁT KHỔ NÀN
ĐẠI ĐẠO MỞ RỘNG CHƠN KINH KỆ
HỘI TỚI OAI LINH HÓA TAM THANH.
 
KỆ MỞ RỘNG NGHE THẾ GIAN SINH
NGỌC BỬU KIỀN KHÔN ĐẠI CHƠN KINH
CHÂU ĐÀI PHÚC ĐỘNG ĐỨC CHÍ CẢ
MINH CẦM QUYỀN HỘI SẮC THIÊN ĐÌNH.
 
THƯỢNG SẮC TỨ BAN PHỔ ĐỘ PHÀM
ĐẾ PHỤ CHA LÀNH VẬN CHUYỂN NAM
NGỌC CHIẾU OAI LINH THẦN GIẢI THOÁT
HOÀNG MINH CHÍ CẢ MỞ HỘI TAM.
 
CHA THẦY TỨ HƯỚNG TỪ GIÁNG HẠ
TRỜI XÓT [TÀNG] LINH MẮC NẠN KHÓ RA
TẬN ĐỘ NĂM CHÂU MẮT NHÌN NGÓ
ĐỘ BẬC LINH CĂN BIẾT ĐÂU NHÀ.
 
Giảng
 
Đời mạt pháp linh căn nhồi nhả
Loạn thế trần lã chã thân đau
Tại ai gây thảm khóc sầu
Tại sao Ta phải bắt cầu cho dân
 
Ta cho biết nghiệp căn phải trả
Quả chúng sanh có lạ gì đâu
Ngang tàng hóng hách đáo đầu
Ỷ quyền thế nói lạy cầu làm chi
 
Ỷ làm ông nói chi nghe đấy
Ỷ thế quyền nói bậy cũng nghe
Nhằm đời ma quỷ nó đè
Đợi thời cơ nó mọc khoe cái sừng
 
Khó đoán nó mọc sừng nó lộ
Làm những điều ác đố con người
Nhe nanh vuốt xác tả tơi
Không còn lý trí thân người sao nay
 
Nó đội lớp quỷ khai xuất chúng
Dẫn dắt mình bại lụn đạo tu
Nếu mà không vững công phu
Bao năm tu đạo tối lu nhiễm trần
 
QUỶ NHẬP XÁC XƯNG PHẦN TỪNG VỊ
GIẢ THIÊN CHA MẸ KÝ PHÁP MÔN
Thiên bày phép đủ dại khôn
Nó dễ sai khiến xác hồn ớ con
 
Cũng tại nó kéo dồn thế giới
Sự chiến tranh sắp tới mà lo
Lo là giữ vững thước đo
Mình đo khoảng cách đừng cho nó gần
 
MÀN XUẤT CHÚNG RẦN RẦN NỔI DẬY
XƯNG ÔNG NÀY CÁC THẢY BỀ TRÊN
Tên mình nó biết réo lên
Hú kêu gọi mãi cái tên của mình
 
ĐỜI MẠT PHÁP CUỒNG TIN CHO DỮ
MẤT TRÍ KHÔN MỘT CHỮ KHÔNG TU
Quỷ ma xáo trộn nơi lòng
Con sao thoát khỏi quỷ dòng tà mưu
 
Cuộc tận thế nó hù bỏ chạy
Hỡi dân ơi ngần ngại làm chi
Vững tu cứu giải thân ni
Đừng nghe kêu gọi thôi thì tiêu tan
 
Kẻ mê Tây kẻ gian tà đạo
Bỏ đạo đề loạn bạo hung hăng
Sấu nằm rắn uốn chờ trăng
Chờ trăng nguyệt sáng ắt tàn phanh thây
 
Cuộc tẩy trần đầu khai mở bắt
Trên gom thâu thắt chặt quỷ ma
Cuộc này hủy diệt đúng là
Tiêu tan hồn xác thâu tà cuộc nhơn
 
Tuồng trần đời biết cơn ma quỷ
Đã đến giờ biết huỷ thế gian
Tẩy trần huỷ diệt đời tàn
Kẻ gian tiêu mất dương trần lũ yêu
 
Thập Bát Quốc ra chiều cuộc chiến
Ngồi mà coi TAM BIẾN sạch trơn
Gà lom khom túc kêu lờn
Nay ngồi rầu rĩ bi cơn toàn cầu
 
Tan buổi chợ ai mau nhóm đạo
Hỡi bớ dân lộn lạo quỷ ma
Tuồng trần kết thúc trẻ già
Ngày nay tuồng hát sáng ra một đàng
 
Coi ngựa đá dê hàng bỏ chạy
Khỉ ngồi buồn gà gáy ló đầu
Thế gian ơi chớ ngồi rầu
Rầu vì tận thế cuộc bầu tang thương
 
Trận thế trận ách ương phải chịu
Kết thúc đời giờ níu vào đâu
Tuồng hát chỉ mới bắt đầu
Bắt đầu khai mở mà rầu rồi đây
 
Quét sạch hết đố ai mà thoát
Lưới phủ vây chẳng sót một ai
Chạy đâu lưới phủ bày khai
Cho người phát sợ nay mai đến mình
 
Giờ phải chịu xác hình tơi tả
Hùm xé thây nghiêng ngã có hay
Quan sư căn chúng phương bày
Quan quân ôi chớ làm tài múa rêu
 
Tội ăn ở sai điều yêu ngó
Quỷ nó lây kêu đó đúng tên
Tội tài trời khó nổi quên
TỘI BỘI PHẢN CHÚA ÂN TRÊN CỬU TRÙNG
 
Hỡi dân ơi chớ đừng bắt chước
Thanh Long đao ba thước đem ra
Vì tiền bỏ đạo quên Cha
Quên ơn công Mẹ sanh ra thân mình
 
Đao Thánh Đế rất minh rất chuẩn
Trảm kẻ tham tà trận ra ma
Lớp sư ẩn nấp nhà đà
Sư chẳng chọn lục sự ra mua kỳ
 
Đạo hạnh kém tu gì không mở
Trí huệ mờ thẹn lộ chức mua
Sư ơi đừng múa chữ chùa
Để ngày sư phải bị lùa đầu ôm
 
Muốn bá gia nhìn gồm chứa ẩn
Thỉnh phép tà đạo phận hay đâu
Chữ đạo tà chẳng linh câu
Dứt đao mà đao dứt hồn sâu cực hình
 
Hồn sáng mất cực hình Thiên Tước
Về Tây Phương ba thước phải chăng
Đạo buồn mất một sư tăng
Thích Ca đâu có sai thân sai lòng
 
Tại người lỗi chớ hòng đổ lỗi
Để Phật Trời cân đối biết liền
Thế nào cũng bị gọi tên
Linh căn ơi chớ làm phiền Mẹ Cha
 
Chớ đừng nói do Ta chẳng dạy
Tại do mình mê mãi chưa buông
Tâm còn chứa nặng mê tuồng
Mê tuồng xưng Chúa chấp khuôn vẫn còn
 
Nên đạo đời không còn thong thả
Bởi do ta sa ngã còn tham
Bởi căn tâm tánh giựt làm
Mọi việc nhỏ lớn muốn tham mãi hoài
 
Tâm chẳng vững thường hay nghiêng ngã
Lúc kêu tên thì dạ giật mình
Ta nói trước mà chẳng tin
Nước đến gần mới la [thất] thanh nhảy ầm
 
Ngày ân xá rán tầm đạo học
Biết sửa sai Ta lọc phủ thân
Di Đà niệm sám hối lần
Sửa liền tâm tánh xác thân để nhờ
 
Đừng để trễ ầu ơ ơ ớ
Hối liền ngay rán nhớ được công
Biết sai sám hối trong lòng
Một ngày công được là xong thân mình
 
Nhưng nên nhớ lòng tin tu phải
Đừng nghĩ rằng Ta mãi xá ân
Sửa không không sửa đời gần
Đừng đổ thừa đổ Phật Thần Thánh Tiên
 
Nhìn người ta thân yến [ánh sáng] thong thả
Nhìn lại mình quỷ ngạ đón rình
Lúc đó chớ đừng xỏ xin
Xỏ xin Cha Mẹ hiển linh độ người
 
Muộn lắm rồi con ôi trần thế
Tại mình lơi chẳng để tâm tu
Tại lời xác tục không phù
Nói đâu mà đúng động mù hay chi
 
Đâu xứng đáng để ghi người lạy
Cũng như nhau chớ bái làm gì
Chớ đừng khờ khạo hiểu chi
Hiểu chi thân xác nói gì mà nghe
 
Đừng xem thường bỉm chê là dại
Có biết đâu Ta lại mượn thân
Hãy xem lời nói cơ tân
Lời phán xét đố ai tuân y hành
 
Lệnh đưa xuống chúng sanh tuân chỉ
Lệnh chiếu truyền trừng trị sái lời
Tội phạm thượng tức đầu rơi
Vô minh chớ có tội người xác tiêu
 
Hồn xác mất chớ mà kêu cứu
Cả sư tăng chức tự các phần
Khó mà thoát thảm sầu chăng
Tẩy trần này sạch hung hăng chẳng còn
 
Nếu không tu khó toàn tánh mạng
Giữ thân mình cho rạng ngày sau
Là vì thế giới ba đào
Là vì ta nói lưới rào cuộc vây
 
Hỡi dân ơi nghe đây Ta nói
Việc thiên tai diễn tới sắp gần
Việc sàng sảy tới bớ dân
Lọc lừa hao hớt xác thân chẳng còn.
 
Việc thêm bớt mất còn hồi tới
Chớ có đâu mà đợi xảy ra
Xảy ra một lúc thì là
Thì là phải kéo muôn nhà nát tan
 
Hội Long Hoa sảy sàng ai mất
Ai còn tồn mới thật người tu
Đổi thay thay đổi bể phù
Đổi đời quy cổ phân từ có Ta
 
Việc thiêng liêng có Ta phân xử
Việc thế trần truyền cứu kịp thời
Ấn lịnh kịp lúc lần hồi
Chớ đâu có sai lúc hồi hết đâu
 
Nên Ta xuống nước nào đến lúc
Đúng rồng bay lượn khúc rộn ràng
Ấn truyền hạ thế nhân gian
Trị kịp thảm khổ cho dân thái bình
 
Bấy lâu nay căn phần nhẫn nại
Nhẫn miệt mài giữ lấy tấm thân
Nhẫn nhịn nhục xác an trần
Khâu bít lời ngậm hỡi căn đến giờ
 
Ngậm đắng cay chờ giờ cơ xuất
Đời bạc khinh ấm ức trong lòng
Đè căn của thế hết mong
Hết mong trở lại Tây Bồng người ơi
 
Rơi nước mắt con ơi Ta nói
Hỡi căn ơi rán tới cấp giai
Đến giờ mới xuất anh tài
Bỏ đi oán ức mới hay chức quyền
 
Đừng có oán đời tiền chức cả
Đừng có hơn lướt cả thân danh
Không tu sắp tới ngó rành
Phần hồn tan nát tan tành Diêm Vương 
 
Thương xác thân còn đương tại thế
Đau đớn trần đại thể nạn chung
Chỉ có căn diệt quỷ hung
Chỉ có căn mới bệnh [HUYỀN] KHUNG CHA truyền
 
Vậy căn ơi phải hiền tu đạo
LỊNH HOÀNG THIÊN CHỈ BÁO LỜI RA
Chớ đừng cố chấp rồi xa
Xa CHA xa MẸ liên hòa khó mong
 
Hãy hỉ xả tu không quấy loạn
Xác hại người khinh bạn đồng tu
Ma yêu quấy loạn tâm lu
Chết rã người mất tối u nào còn
 
Thật là khủng từng cơn ách nạn
Chết bịnh lây càng nặng khí trời
Chết vùi lấp hố chồng hơi
Chết sông sâu biển kiệt thay sóng thần
 
Chết nhiễm độc chiến tranh gây chiến
Bùng nổ ra Đông Biển nổ bùng
Chết sụp nhà đổ tiêu tùng
Chết đói chết khát lăn đùng đứt hơi
 
Chết như cá biển khơi đầy dẫy
Chết họng dài chết bảy còn ba
Chúng sanh thây chết rên la
Chập chùng thây chết nghẹt mà ngổn ngang
 
Ta ngán ngẫm nguy nan sắp tới
Dân hỡi ơi thêm tội mà chi
Vui đùa náo nức làm gì
Mau mau thức tỉnh tu trì là hơn
 
Chết đến nơi rút chân sau kịp
Vẫn vui đùa mất kiếp nào hay
Để rồi sau thấy xác đây
Một phen lội biển mới hay giật mình
 
Thế gian ơi sửa mình gài cửa
Đã đến giờ sàng lựa quả công
Sự này thảm khốc hết mong
Toàn chung thế giới chớ không riêng rè [rẽ]
 
Nặng hay nhẹ đức về tài mọn
Chỗ đức tin biết chọn đường tu
Nước nào tu ít dập cù
Chuyển kỳ sẽ đến Diêm Phù chọn xong
 
Ai tu được Phật đồng Tiên Thánh
Thần chở che người hạnh căn chơn
Có thiên tai cũng đở hơn
Nhưng cũng phải chịu hao mòn chút thôi
 
Đó cũng nhờ phước bồi công quả
Có phước tu lướt cả nạn tai
Còn bằng không sẽ chuyển hòai
Hết chuyện rồi đến ở trong đến ngoài
  
Chuyện thiên tai khắp Tây Đông Bắc
Một quốc gia hay khắp bốn phương
Ở trong bệnh đói tang thương
Bệnh truyền nhiễm lạ lan phường lạ chi
 
Không chỗ chứa xác ghì hôi thúi
Không hòm gom tiếp nối xác thêm
Thân trần trụi khác nào têm
Thân xác người thúi lấp thêm chôn đào
 
Hoặc thiêu đốt thể nào chung thể
Xác ông bà cha mẹ cháu con
Tới chừng không nệ mất còn
Nặng nhẹ cái xác hỡi con hãi hùng.
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn