NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP

17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 221)

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

NGỌC KINH
THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP

 

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thầy Trời Khai Đạo Giáo Truyền Tân Pháp cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần (15/5/2022), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V1. 2024

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. CHÁNH KINH


NGỌC KINH

THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP 


Thi
 
THÁI CHIẾU SOI CÙNG CHUYỂN CƠ HOẰNG
THƯỢNG ĐỨC THĂNG BẰNG CHUYỂN HIỀN NHÂN
LÃO LẬP NGHIÊU THUẤN CHỌN HIỀN TUYỂN
TỔ TRƯỜNG CHƠN ĐẠO HOÀN THIỆN CĂN.
 
TRƯỜNG THIÊN GIÁO ĐẠO ĐƠM HOA ĐẸP
GIÁO THIỆN ĐẠO TRỜI CHỮ TIÊN THIÊN
ĐẠO ĐỨC ĐƯỜNG NGAY RÕ DIỆU HUYỀN
TRUYỀN BAN NỀN TẢNG PHƯỚC ĐỒNG CHUNG.
 
Giảng

Chơn lý TRỜI là vô thỉ vô chung
Chơn lý sáng này con ôi nên rõ
Chơn lý tường làm sao người đau khổ
Chơn lý đạo ấy lời vàng THẦY mở
 
Phổ độ nhơn trước đói cảnh bảo tố
Tiếng xiết rên của muôn vạn người dân
THẦY TRỜI nghe tiếng vang la khắp trần
Nhiều thảm cảnh thấy tơi bời ghê sợ
 
Cảnh đau đớn trước mắt THẦY thấy rõ
Người đua nhau gian ác chẳng hiền từ
Lòng dạ thú đời còn mãi hận thù
Đời càng lúc càng tăng thêm tội ác
 
Nhơn loại khổ vì không tu [nên] lầm lạc
Tánh ngã nhân chân thật có mấy ai
Vô minh mới si mê không tồn tại
Khổ hay vui do mình chọn con ôi
 
Đời tiêu diệt có mấy ai biết hối
Khổ thảm [tới] rồi giờ phút phải gấp tu
Đợi khi lâm nạn trận áng mây mù
Việc sanh tử lẹ làng như chớp mắt
 
Chỉ có cách con ôi tu mau tất
Nhứt làm lành muốn giải thoát tu hành
Đời kiếp người khổ thảm buổi hạ sanh
Ráng trau tánh rộng chí tu cho vẹn
 
Đời lương thiện gieo lòng thương cảm đến
Giúp nhau về tương trợ đời này vui
Chỉ bảo nhau bước đạo hạnh đừng lùi
Thiện nhân PHẬT THẦY có lời chỉ dạy
 
[PHẬT THẦY = ở đây là Thái Thượng Lão Tổ tự xưng danh là Phật Thầy, chứ không phải Phật Thầy Tây An.]

Nhờ tu biết có đạo không thể hoại
Hỡi con ơi có muốn giải thoát đời
Tình từ bi THẦY bảo ráng con ôi
LIÊN HOA đến đón đưa người rước khách
 
Ngày LIÊN HỘI đã đến gần cấp bách
THẦY chỉ đường cho biết trước nạn tai
Ráng thắng qua mạt pháp Hạ Ngươn này
Tu hành sự quyết TÂM KHÔNG đời đổi
 
Tự thân mình cố gắng chớ con ơi
Không tu là bởi tại do con người
Kiếp phàm sống sai một ngày khó tới
Lạc bao vòng ngàn muôn thưở khó về
 
Mình tu đạo phải sớm trưa kinh kệ
Đạo sẽ thành dù khó cũng ráng tu
Bước đầu tiên kiên nhẫn mới hóa cù
Bền chí tiến mọi việc chu toàn vẫn
 
Phải định tâm làm sao hết loạn phúng
Được minh tâm ta làm chủ lấy tâm
Mắt mũi tai lưỡi ý tại thân phàm
Đời sống loạn tâm thiện ác khó phân
 
Nay THẦY CHA điển pháp giáng hồng trần
Mau tiếp lấy biết lo tu lòng thiện
Tu vốn để dịp may mình bước tiến
Biết ngày mai lâm trận khó tránh tai
 
Ráng đua nhau làm thiện việc lành thay
Ráng lương thiện được mỗi ngày cho tốt
Ráng trau tánh đừng ngu thân dại dột
Ráng tật chừa hư thối để thoát thân
 
THẦY là CHA chuyển hóa dạy bao lần
Tình cảnh khổ nguy cùng nay mai tới
Bao nhiêu việc con ôi THẦY mong đợi
Đợi thiện nhân đường sáng cảnh vui thay
 
THẦY từ bi chỉ dạy thuyết cơ dài
Nghe sanh ý thiện lai mà đi độ
Tu để cứu cho thân mình thoát khổ
Được Phật Tiên cứu độ rằng liên hoa
 
Ráng tu trẻ ráng thắng qua buổi hạ
Ngồi tòa sen trông thế sự đua bơi
Giữa lợi danh mình buông bỏ yên ngồi
Tu tập tánh buông trôi đi tất cả
 
Tu thế nào thoát qua cơn Ngươn Hạ
Ở có nhân chỉ tốt chẳng xấu đời
Khi có việc mạnh lên nào con hỡi
Đạo cùng đời lòng đức độ mà sanh
 
Liên Hoa đến tiên quả Phật được thành
Do bố thí ra mà con có được
Kỳ ba đạo ân trên THẦY CHA lược
Cho nên tu giải thoát ách hồng trần
 
Điển pháp lời THẦY mong cứu muôn dân
Nhưng ngặc nỗi khó con ôi thần tử
Bởi vì sao? Bởi vì con tránh sự
Sự tu hành sao gác bỏ hỡi con
 
Đạo muôn nơi THẦY CHA rãi cũng hồng
Dù thân bỏ con trẻ đành cam chịu
Chưa tỉnh mê bởi quỷ ma nó níu
Lạc đạo lầm quỷ nó kéo mất hồn
 
Biết hiện tình cuộc thế sắp tiêu vong
Họa tai đến tiêu tan trong gang tấc
Than với trẻ con ơi mau tu gấp
Biết nghe lời cùng sống cùng vui tu
 
THƯỢNG TÔN nay chỉ giáo nhớ công phu
Giáng trần cứu trở khách luân vơi khổ
Mối ĐẠO TRỜI tiến tới hết nỗi lo
Chơn tu giỏi hiếu nghĩa tròn nhơn đạo
 
Đạo vô hình thấu hiểu lý nhiệm CAO
ĐẠO THẦY TRỜI chớ tâm lơi sai chạy
Tiếc thảo con công đức đâu kinh hải
Phận sự hành nam nữ hiểu tường mau
 
NHƠN TÙNG THIÊN con nhớ chớ quên câu
TAM KỲ ĐẠO hòa lo lập đức tánh
CON NÀO PHƯỚC THỌ PHONG RÁN LO HÀNH
CƠ ĐẠO MÃI TRƯỜNG TỒN TĂNG TIẾN MÃI
 
MỘT HUYỀN CHỦ XUẤT GIÁNG ĐẠO PHÁP KHAI
Hiệp một chơn thành lập chọn căn nguyên
Lần bước thẳng linh hiệp một chơn truyền
Chờ hiệp giáo dụng đất từ để khuyến
 
Biết rằng TRỜI THẦY CHA luôn hiển hiện
AI MẠNG TRỜI nên xem kỷ thực hành
Hiểu cơ trời cần sốt sắng nhiệm thành
ĐẠI ĐỒNG PHÁN chiếu diệu ngày danh rạng
 
Cơ sàng sảy liệu sức lo cố gắng
Phút chốc tan thử hỏi có mấy hơi
Cảnh tiêu sơ vùi chôn tất cả rồi
TRỜI độ tận con ơi ráng mau bước
 
Cảnh trần gian mộng hồn đầy ô trược
Thân tạm hình nẻo chánh chớ vùi chôn
Ráng nghe con trời chuyển hóa dập dồn
Con ôi khá lo toan đủ đầy việc
 
Tô bồi phẩm THẦY truyền cho bí quyết
Vượt pháp linh lời lẽ điển THẦY ban
Ráng cố cần phẩm vị chẳng nào than
Thiên Cơ định tử tâm trau chánh nghĩa
 
Đường chơn chánh ĐẠO CHA vẽ tứ phía
Nghĩa nhân gìn cao ngôi phải nặng hoằng
Tiết tân xuân Dần Nhâm ráng đua xa
Lập đức bước cạn lời nền nắm vững
 
Công quả công tô bồi xây lập dựng
Cơ khảo từ đậu rớt kỳ nào đây
Lão cho hay ráng trỗ mặt anh tài
NGỌC [ĐẾ] giáng điển gái trai trẻ đồng khí
 
Trời khai diễn PHÁP THẦY giao cố chí
Hữu phước phần cho đáng trỗ phụng triều
Gương THẦY nêu tạc bảng học cho siêu
Cửu thừa giáo vạn linh toàn thế giới
 
Tôn chỉ đạo CHƠN TRUYỀN TÂN PHÁP giỏi
Trẻ hiếu hiền mới được phục hồi nguyên
Đài sen kia đang đợi trẻ bước lên
Ngày chuyển hóa mình rạng ngời bước tới
 
NGỌC CHÂU MINH là THẦY CHA con hỡi
Diễn cơ THẦY nên phận dạy con nên
Cái khôn trong sự khó ẩn lâu bền
Trung hiếu giả trẻ tường chăng sâu ý
 
Ai biết đạo ráng ăn năn sửa kỷ
Mới kịp kỳ trong cảnh cuối màn ba
ĐẠO TRỜI KHAI giáo hóa hưởng mau qua
Để ban sắc ngũ châu đồng nhứt luật
 
Chánh nghĩa tử đồng sức lo cho thực
Pháp bảo tồn quy nhút mối ĐẠO THẦY
Hướng quang minh tinh thần đạo đức đầy
Hiền danh rạng mới thấu bước Đại Đồng
 
Say mùi tục con đi sai lạc vọng
Cần luyện giồi tâm chữ ấy của con
Giọt lệ CHA rơi ngập biển trần hồng
Con có thấu khuyên con đừng ngơ dại
 
Tỉnh ngộ thân bụi tục trần phủi thảy
Khổ ớ con tỉnh phước thiện nhuận ban
Giải oan duyên nhờ đường đạo con mang
Khổ đổi sướng cho qua bốn cửa biển
 
Phương châm tu PHÁP TÂN lo tu luyện
Đến khoa kỳ kề cận ngày LONG HOA
Nghe cho thông pháp đạo khuyến gần xa
Trường đạo dạy phận tròn căn nguyên đáng
 
Bước đạo hành chánh chơn về đức tánh
Thọ vai tuồng hữu dụng đạo của THẦY
Điều hư lẻ con thành công quyết giải
Động cơ năng lý tưởng đẹp con hành
 
Đạo đời chiếu nữ nam dành tánh thiện
Huyền cơ lố chọn tu trau bổn tánh
Tỏa điển bề tủi phận trược ác xâm
Nay THẦY dạy con rửa lòng định tánh
 
THẦY MỞ ĐẠO theo TÂN LUẬT PHÁP CHÁNH
Thấy rõ lời THẦY là hiệu NGỌC MINH
Thượng tôn lược giáo dân đường tu tỉnh
Nẻo Tam Kỳ xem xét bảng con tu
 
Đừng lợt phai sắp tới cảnh mờ phù
Cần siêng bước pháp kỳ chơn định luyện
Hội thần lưỡng tam ngươn THẦY hiệp chuyển
Khuôn tu hành tên tuổi bảng ngọc giao
 
Đạo muốn thành vô tận diệu thế nào
Muốn đạt đến LIÊN HOA là tuyệt đối
TẠI THƯỢNG THIÊN VÔ VI CHƠN ĐẠO MỚI
VŨ TRỤ KIỀN CỦA THẦY DIỆU LINH HUYỀN
 
Bởi giả tạm khuyên thế trần dè kiên
Tuồng đời sắp tận tiêu gần kết thúc
Nay mượn xác điển thơ ca thúc dục
THẦY dạy lành con trẻ biết quý yêu
 
Rằng ngày nay nếu già trẻ biết nêu
Thương vạn dân mặc ý ai nghe phải
Khuyên tỉnh ngộ vỗ dành thiên hạ vậy
Dân như bèo thương dân chúng thớt thưa
 
Khắp bốn phương nạn kiếp xảy sàng lừa
Thây nằm chật ngổn ngang trôi sóng dập
Này con hỡi tiếng than kêu vọng khắp
Cuộc loạn tiêu thời gió đổi không an
 
Tu sao thây trôi chết nổi chật đàng
Lửa tuông sấm biết đời ma hay quỷ
Tiếng kêu thốc đời tàn tiêu lần hủy
Vậy mà con ngó thấy mắt lại cười
 
THẦY gẫm lại phụ tử cách mấy hơi
Dăm đường nẻo như một giấc đời tạm giả
Xuân sanh kế bạc đầu đến hối hả
Đừng đắm say thức giấc chớ vọng cầu
 
Khuyên trẻ thơ tu hành thấu đạt mau
Nhơn sanh luống tuôn dầm giọt lệ đổ
Phô bày trí gạt tình thương hoa lộ
Một kiếp lầm sai muôn kiếp đọa thân.

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải HộI. (3)

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn