NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU

10 Tháng Mười 202210:15 SA(Xem: 259)

 
 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH
CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU

 

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Chân Pháp Đạo Cha Trời Ban Chiếu  cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 9 năm Nhâm Dần (10/10/2022), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH


NGỌC KINH
CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU


Thi

CƠ CUỘC TỚI NHÂN SANH BUỔI KHỔ
KHẮP THẾ GIAN TRƯỚC NGÕ NẠN TAI
THỐT LỜI KÊU GỌI TRẦN NAY
GỌI KÊU KHÁCH RÁN NGHE ĐÂY TỈNH DẦN.
 
TƯỞNG VÔ VI PHÁP NGÂN TRUYỀN BỦA
TUYÊN THẾ GIAN KỀ ĐƯỢC MÔN TRƯỜNG
PHÁT HUY HỌC PHẬT ĐỒNG NƯƠNG
LIÊN HOA CỘI TRỤ SEN HƯƠNG THƠM LỪNG.
 
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC
LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG
LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG
VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.

Giảng
 
Tâm hồn mê không lo tu học
Buổi vô minh chọn lọc triển khai
GIỐNG LÀNH VÀO CHỖ TIÊN ĐÀI
VÔ MINH DIỆT PHỤC SỰ SAI VẠN LOÀI
 
Trong thế giới ngàn tai sầu khổ
Vạn vật vùi sụp đổ nay mai
Vô minh sanh vọng tình tài
Chạy theo tiếng gọi ác bày âm u
 
Đèn dầu lụn mây mù dồn đổ
Đất chuyển rung núi lở vùi chôn
Làm lành tánh dữ tu khôn
Một ngày xả bỏ thạo thông tu hành
 
TRUYỀN PHÁP GIÁO nhân sanh xem rõ
Nương môn thiền SẴN CÓ MỘT NƠI
ĐẠO LÀNH mở ngõ người ơi
Chùa am sẵn có MAU DỜI BƯỚC CHÂN
 
Đừng lẫn tránh khổ thân hồn xác
Chân tâm mình ngộ giác đừng sai
LUẬT THIÊN TRẢI CUỘC THI TÀI
TRƯỜNG THIÊN RÀNH THUỘC TRẢI DÀI GẤM HOA
 
PHÁP TRÙM BỦA MỘT TÒA PHƯƠNG TIỆN
NGƯỜI HÓA THÔNG PHÁP HIỆN CHƠN NHƯ
ĐẠO THÌ THÔNG HUỆ HUYỀN HƯ
TỎA QUANG LINH GIÁC TỎ TỪ TRỜI KHAI
 
RÕ HUYỀN VI kỳ này trời đất
Kỳ Hạ Ngươn tiêu thật Lạc Thơ
Đổi thay bể tục suy dò
Sóng nhồi lặn hụp tu lo cho thành
 
Chớ buông trôi tu hành quả vị
Địa ngục hình chẳng vị một ai
TU CHO ĐẮC ĐƯỢC TIÊN ĐÀI
ĐỪNG MÊ CÕI THẾ HÌNH HÀI NÁT TAN
 
Giành bể mê mộng danh huyền mộng
Kỳ lọc lừa khó chống tai ương
Mê đời không tỉnh buổi ngươn [tàn]
Ngàn năm chôn lấp biết đường nào ra
 
Thôi mộng ảo lánh xa mộng lợi
Rán bỏ hờn đi tới tu thân
Mình đi từng nấc giác thần
Giác mê mau tỉnh mộng trần kịp lo
 
Tại do tâm quẹo co mới trượt
Bước loạn đường hụt trước hụt sau
Giựt giành bả lợi đua nhau
Đời là kiếp tạm mà sao cứ giành
 
Tranh chi hỡi tu hành xa bể [dục]
Đèn minh soi ban kệ pháp kinh
MỞ KỲ KHAI ĐẠO HUYỀN LINH
CHỈ ĐƯỜNG SANH CHÚNG SANH LINH KIỀNG THIỀN
 
Kỳ nạn tai thất kinh ghê sợ
Bớ nữ nam mau trở lo tu
Hỏa thiên lần xuống tiêu trừ
Loạn đời toan có mịt mù khói sương
 
THEO ĐẠI ĐẠO BƯỚC ĐƯỜNG AN PHẬN
Trở quày đàng bước tận đạo là
Đời suy đến lúc ra ma
Loạn ly ly loạn đường ra ngõ nào?
 
ĐIỂM CHƠN PHÁP TRƯỚC SAU GÌN GIỮ
ĐẠO KHÔNG XA THẦY PHỦ ĐIỂN [HUYỀN] VI
Chơn thành lâm giá ngự kỳ
Giáng lai chẳng hiểu VÔ VI MINH ĐÀN
 
Trong thế loạn dân sanh đạo báo
Giáng chỉ cơ rớt đậu kỳ này
Sửa đời thống nhứt đổi thay
Tới đây sẽ có ách tai vong sầu
 
Đời điên đảo tiêu hao lần mất
Lời THIÊN CƠ rõ thật minh châu
Dạy đời chuyển pháp đạo mầu
Cuộc biến sắp cận than sầu tiêu diêu
 
Biết sắp cận mưa chiều thiên biến
Biết tàn đời ngày tiến tới lần
Ngục hình thoát khỏi ớ dân
Tu lo tỉnh tánh pháp luân dạy đời
 
Kỳ khốc liệt tơi bời phải chịu
Kêu gọi mau lo liệu cho xong
Tang thương khó thoát buổi hồng
Tử sanh nháy mắt tỉnh nồng giấc trưa
 
Đời khổ nạn mới vừa thấy đó
Tục lụy mù xem ngó thảm không?
Tiêu hao còn mất khải đờn
Một ngày biến đổi mất còn bao nhiêu
 
Sửa đời thế bớ tiêu sẽ tới
SẤM TỚI RỒI loạn cõi trần hồng
Kêu gào chơn lý đạo thông
Kỳ này khắp chỗ chung đồng nạn tai
 
HUYỀN LINH GIÁNG CHẲNG SAI CƠ BÁO
Buổi khổ tràn điên đảo ớ con
Đông Tây Nam Bắc chẳng còn
Đây cơ động chuyển thông nguồn linh chơn
 
Kỳ này dụng đức bươn quá độ
Phải biết rằng trần khổ nạn tai
Kêu ca tỉnh mộng gái trai
Đèn lu bế tắc chiều mai sẽ tường
 
Kìa vui thú khổ vương mắc phải
Chớp giăng hà nê cải biến đời
Cơ huyền chỉ dạy đừng vơi
Kỳ ba sanh thoát biết đời lầm sai
 
Rán đạo đức chiều mai nhìn nhận
Diệt chúng loài cam phận chịu nàn
Bây giờ tuy không thấy rằng
Tuy không rồi có tai nàn sợ lo
 
Thiên sắp đổi trời cơ sẽ rõ
Ẩn tu hồi tìm chỗ tâm can
Đến trần hồi loạn tan hoang
Rõ đời tan bế thương tang đến ngày
 
Giờ khắc lẹ Đông Tây Nam Bắc
Vần khổ xoay tích tắc đảo điên
Nhìn xem thế sự trần miền
Biển thiên khó lọt nhân hiền nhố nhao
 
Đờn vô vi rỉ rao khắp chốn
Phải biết rằng hỗn độn nào yên
Biến thiên sắp đổi loạn biền
Khổ khổ khổ trần miền ôi bớ
 
Lần họa tai chuyển cơ động chuyển
Giáng điển quang xuất điển kêu ca
Minh chơn buổi khổ lụy sa
Tàng linh đổ máu gần xa thảm tàn
 
Nghe đàn trổi rõ ràng tam nạn
Ắc chịu nhiều vong mạng chẳng chơi
Kiếp đời nghiêng ngửa ôi thôi
Thảm tàng linh kiếp trần khôi tang điền
 
Ai biết đạo cần chuyên mộng tỉnh
Lưu thông chơn biết tính rán lo
Nghe đờn kêu tỉnh lên đò
Mau lo giải phá rán mà rượt ra
 
Tiêu mòn đến ngộ ra giác ngộ
Buổi hạ màn trần khó lắm ôi
Nghe đờn giác ngộ chiều mơi
Chỉ nghe đèn nghe đàn tỉnh mộng đời kỳ ba
 
Tan suy bại muôn nhà diệt sụp
Cảnh tan tành hối thúc mau tu
Xuất HUYỀN giáng điển ngao du
Ba thừa bốn giáo tầm lưu mà tìm
 
Mau hồi tỉnh đừng im sẽ tới
Cảnh tiêu ma này hỡi thế nhân
Không tu thì chịu sầu than
Cõi trần loạn hết ách nàn liên miên
 
Ngày tang thương trần miền khổ bấy
Mạt kiếp xoay nào hãy xem chừng
Sa chân lạc bến đâu dừng
Thảm tàn tai họa chẳng ngừng long đong
 
Trễ ắc chịu máu hồng khổ ải
Chịu đớn đau tử lại rồi sanh
Luân hồi lên xuống khổ đành
Khảm Ly Ly Khảm dân sanh ai nhầm
 
Hiện thế giới nạn lâm ập đến
Khắp toàn cầu đổi biến lần lần
Một hai hai một ba phần
Rụi tan tan rụi muôn phần nghiệt cay
 
Suy rõ nghĩ mấy ai hiểu thấu
GIÁO KỲ BA MỐI CHẤU HUYỀN VI
HỘI NÀY ĐẮC ĐẠO KHOA THI
Thành không? không rõ tu gì lao lung!
 
TRÊN VÔ HÌNH THIÊN CUNG AI RÕ?
DIỆU PHÁP THIÊN KỲ ĐỘ MÀN BA
BIẾN THIÊN SẮP ĐỔI HỘI RA
LỌC SÀNG SÀNG LỌC BẢY BA MỘT CÒN
 
Nghèo sẽ tới hỡi con suy bế
Cuộc tiêu hư đẫm lệ con ôi
Cảnh phù vạn vật tiêu rồi
Giật giành tàn sát buổi mơi kiếp trần
 
Mau hồi tỉnh bớ dân bước lẹ
Trống vỗ vang này trẻ mau lo
Đồng noi đạo chánh lên đò
Chớ tiếc tham mến lặn mò thê lương
 
Không tu chịu ách ương vong diệt
Màn đến rồi khổ thiệt ớ dân
VÔ VI ĐẠO HIỂN RÁN NÂNG
THIÊN VI XUẤT NHẬP CÒN VÂNG BUỔI THỜI
 
CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
CHÓT KỲ BA PHÁP DIỆU VÔ VI
Ách nàn kề đến tu đi
Kịp không không kịp kỳ thi bớ trần
 
Dân thảm đạm tiêu tan lần tới
HỘI LONG HOA RỬA GỘI KHÓ THÀNH
Trễ chân lần lựa nạn đành
NGỌC KINH KỀ DỰA NHÂN SANH THOÁT NÀO
 
Muốn nàn thoát quần sanh vạn vật
Rán lo tu đánh thức tâm mê
ĐIỂM KHAI KHAI ĐẠO QUÀY VỀ
HƯ VÔ NHIỆM LÝ NƯƠNG KỀ HUYỀN KHUNG
 
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO
THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN
ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN
NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY
 
Kỳ Ba buổi thiên tai tới tấp
Khá khuyên dân tu tập từ bi
MINH KHAI ĐẠI ĐẠO CHUNG QUY
TÂN DÂN CHỊU KHỔ TU THÌ THÂN YÊN
 
CHUYỂN PHÁP BAN GIÁO TRUYỀN CHO KỊP
RÈN NGỌC TU ĐÚNG DỊP TRỜI DÀNH
KỲ NGƯƠN CHO KỊP VỀ THÀNH [TỰU]
NGƯỜI TU TRUYỀN XUỐNG THẲNG NHANH CUNG [DIÊU] TRÌ
 
LONG HOA HỘI HUYỀN VI CHUYỂN BIẾN
KỲ CHÓT NÊN ĐỒNG TIẾN LONG HOA
Bể dâu biến đổi trần hà
Não nùng thế cuộc có mà yên thân?
 
Sự mất còn càng tăng lắm họa
Cảnh điêu tàn khắp cả còn đâu!
Tiêu sao tục lụy khổ sầu
Cõi trần là tạm cớ sao đắm chìm?!
 
Đèn tàn lụn biết tìm đâu sáng
Ánh sáng lòe khung rạng chiếu soi
Lạc trần quá việc đành rồi
Sông mê bể khổ hụp trồi thảm thương
 
Kỳ mạng kiếp ách ương ập đến
Hỡi chúng sanh tu luyện tiến tăng
Ách nàn khổ ải lằng xăng
Rán lo bước lại nấc thang sai đường
 
Vượt chín phẩm mở chương nơi cảnh
Tỉnh ngộ trò xa lánh việc đời
Lửa lò thiên xuống chẳng chơi
Đốt tàn thiêu rụi con ơi mau nhìn.

Thi

TRUYỀN ĐẠO PHÁP CHƠN KINH TƯỜNG TẬN
ĐỌC NHÌN XEM THUYẾT DẪN ĐẠO TU
MÊ TÂN THIÊN DIỆT ĐỜI U
CÀN KHÔN XOAY CHUYỂN TỐI MÙ TRÁNH SAO [KHỎI]
 
Trời biến động nhà nào cũng nát
Tử biệt ly gần sát ớ con
Khắp cùng Tây Bắc Nam Đông
CHỚ LƠI MỘT BƯỚC HỘI LONG KHÓ VỀ
 
Nơi cõi tạm càng mê càng khổ
Thoát kiếp này tu bổ cho thân
THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG
HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾTGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn