NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH

12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 238)

 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

KỆ CHƠN THÁNH

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Kệ Chơn Thánh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 10 tháng 10 năm Quý Mão (22/11/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH


NGỌC KINH:
KỆ CHƠN THÁNH


 Thi

THẦY
DẠY LỜI LÀNH TIẾNG NÓI LÀNH
ĐÃ BAO PHEN ÂN XÁ CHÚNG SANH
PHÂN GIẢI KHỔ ĐỜI CÙNG KHÔNG LỐI
TƯỜNG THẤY NGHE KHỬ TRƯỢC LƯU THANH.
 
Kệ

Lời kệ này THẦY ban rán giữ
Đây cuối màn ác dữ gớm ghê
Biết trừ tâm vọng u mê
Tự mình điều khiển trở về đạo tâm.
 
Lời kệ này quyết tâm khá trọn
Đường trẻ đi ngoan khôn tu luyện
Thế gian kỳ khổ liên miên
Số căn gần hết tam biền rồi đây.
 
Lời kệ này còn phải cần xem
Kệ chỉ rằng nghe thêm kệ chỉ
Nhìn đời mê ngũ còn chi
Cuồng quay trong kiếp mạc thì tiếc thay.
 
Lời kệ này có ai nào biết
CÔNG TỔ THẦY GIẢNG THUYẾT NHIỀU PHEN
CÔNG CHA NGHĨA MẸ DỰNG NÊN
KỲ BA PHỔ ĐỘ ĐẠO NỀN TỪ XƯA.
 
Lời kệ này THẦY vừa mời thỉnh
Cho nữ nam tự tỉnh chờ khuyên
Từ bi chịu khổ đắc lên
Tự lòng tự giác bước lên cho mình.
 
Lời kệ này không hình không tướng
Trẻ thấy chưa phải tưởng kệ y
Hồng trần tạm giả có gì
Chưa xong tỉnh ngộ sân si trói mình.
 
Lời kệ này chúng sinh phải xét
Được mất còn sống chết rồi đây
Hồng trần sầu não nay mai
Khổ chờ phải tử bi ai cuộc sầu.
 
Lời kệ này năm châu nghe thấy
Ác mộng đời quyết giải cho xong
Cho mình tất cả cộng đồng
Màn kỳ thời chót chốn hồng tan thương.
 
Lời kệ này tìm đường tìm lối
Đừng buộc mình tu dối quỷ ma
Ta Bà khổ ải khó ra
Tử sanh muôn kiếp con mà tỉnh đi.
 
Lời kệ này nghi gì thấy được
Này trẻ ôi thao lược còn chi
Cái vui cái khổ được gì
Mòn tan hạn số trẻ thì còn đâu.
 
Lời kệ này từng câu suy gẫm
Biển núi non cao thẩm nổ tung
LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC LOẠN CÙNG
VÀNG THAU LẪN LỘN CHỊU CHUNG KỲ NÀY.
 
Lời kệ này nghe tai phải thấm
Không chịu tu mắt nhắm định tâm
Đời này thế giới cõi phàm
Cùng lo bảo vệ việc làm thiện lương.
 
Lời kệ này nghe thương thế giới
Giới năm châu sắp tới lụn suy
Kiếp này không biết tu trì
Rồi đây xét việc nạn thì đời ai.
 
Lời kệ này trao tay thế giới
Tự xét mình thế giới năm châu
Con đường biết được tu mau
Biết đời khổ nạn thảm sầu tiêu hao.
 
Lời kệ này ghi vào khá giữ
Đổ máu đào giặc dữ ngoài trong
Mình làm mình khổ tự gồng
Cuộc đời ngắn ngủi sống không việc lành.
 
Lời kệ này chúng sanh cảnh khó
Lợi danh không có độ được ai
THỜI KỲ TIÊU DIỆT CHẲNG SAI
HIỂU SÂU TU ĐẠO ĐỜI NAY RẤT CẦN.
 
Lời kệ này THẦY phân trẻ rõ
Tỉnh ngộ chưa nhìn ngó mộng trần
Tới rồi khổ lắm mau chân
Mất còn sống chết nghiệp oan đến gần.
 
Lời kệ này hồng trần định mạng
Gần hết rồi mau rán thiện thân
Việc buồn sắp tới cõi trần
Tai họa làm khổ cho dân mọi bề.
 
Lời kệ này giải mê mau tỉnh
Nước cuốn dòng phải tính làm sao
Thiện lành tạo gấp vui vào
Ta Bà hết khổ binh đao đâu còn.
 
Lời kệ này ban con tỉnh ngộ
Lo trỉa trao sớm có tinh thần
Kệ này nghe thấy tự thân
Đồi thay giây phút mộng trần thoát ra.
 
Lời kệ này kỳ ba chết sống
Giữa nhơn loài hư hỏng họa tai
Gây sầu làm khổ nhơn loài
Rán mau chọn lựa tu may cứu mình.
 
Lời kệ này chớ khinh lời dạy
Ban điển lành bác ái đại đồng
Bổn tâm lấy đức thiện lòng
Ngày sau toại phước luật không ai chừa.
 
Lời kệ này nghe chưa hỡi trẻ
Chớ lãng quên bê trễ việc tu
Đời người phải chết dại ngu
Đông Tây Nam Bắc âm u tới ngày.
 
Lời kệ này gái trai già trẻ
Nghe đặng rồi mau lẹ lòng tin
THẦY ban kinh pháp học nhìn
Chính chơn đạo đức tự mình lành tâm.
 
Lời kệ này nữ nam ráo riết
Gần cuối màn phải biết thế nào
Con đường chánh đạo khát khao
Đều do con trẻ muốn vào hay không.
 
Lời kệ này dạy đồng tất cả
CHỚ BIỆT PHÂN THẦY GIÁ TÁ THÂN
XUỐNG TRẦN MƯỢN XÁC ĐIỂN PHÂN
KỆ KINH VĂN PHÁP CHUYỂN LẦN HÀNH TU.
 
Lời kệ này chỉnh chu lành tốt
Giúp chúng sanh ráo rốt thiện lành
Đừng nghe ma quỷ ác hành
Tinh thần thể xác tan tành bớ con.
 
Lời kệ này dạy khôn khai hóa
Thiện tâm thời đắc quả ngày sau
Quày đầu hối cải bước vào
Làm lành lánh dữ cớ sao không làm.
 
Lời kệ này tâm phàm chịu mở
Rộng lòng thương giúp đỡ cùng nhau
Tình thương nhân loại chung bầu
Sửa tâm yêu rộng đâu đâu một nhà.
 
Lời kệ này thật là kệ ngộ
Đủ thứ lời THẦY độ y hành
Liên hoa cảnh giới mau nhanh
Trẻ ơi tìm gấp lưu thanh cho mình.
 
Lời kệ này tự mình học hỏi
Vì thời gian không đợi ai đâu
Con ơi cuộc khổ thảm sầu
Quỷ ma tà đạo nó đâu bỏ chừa.
 
Lời kệ này con vừa nghe đó
Toại phước sau cũng lộ rồi đây
Mất còn phân tích ngộ quay
Quay về cội rễ đừng sai tu hành.
 
Lời kệ này chúng sanh phải chiến
GIẶC TRONG NGOÀI NGUY BIẾN DỮ HUNG
THĂNG TRẦM CUỘC CHIẾN CHÓT CÙNG
RỒI THÌ PHẢI CHẾT TRẬN CHUNG SAU NÀY.
 
Lời kệ này quyết khai rộng lối
Chỉ con đường sắp tới lo tu
Từ bi là cội tâm từ
Bao nhiêu lòng dạ bi từ đạt lên.
 
Lời kệ này chớ quên con trẻ
Có được rồi đừng trễ uổng công
Từ bi phải đạt tâm lòng
Mặc dù chướng ngại rán gồng thoát qua.
 
Lời kệ này THẦY CHA NGỌC ĐẾ
Điển ngôn từ câu dễ hiểu nghe
Nhẫn kiên đời sống dễ về
Hận thù ganh ghét đường về khó lung.
 
Lời kệ này dạy cùng thế giái
ĐẠO TỪ BI THẦY DẠY RÕ RÀNG
Tiện lòng cứu độ bước sang
Đừng cho vị ngã hố càng rơi sâu.
 
Lời kệ này phải đâu là giỡn
Giúp dại ngu khổ lộn giữa trần
Ai không muốn phạm lo dần
Tới đây nghe kệ Ngọc Vân công bằng.
 
Lời kệ này độ nâng giả thiệt
Phá tan mê ngộ biết lo toan
Khổ kia sắp tới lan tràn
Rán tu tỏ ngộ hai đàng biết đi.
 
Lời kệ này mấy khi ai biết
Ở hiền lương cho thiệt chánh tâm
Đường tu chớ có sai lầm
Quỷ ma tà đạo kéo trầm khổ thân.
 
Lời kệ này bước chân hiện tại
CÓ TỪ TÂM CHẲNG SÁI BƯỚC ĐI
NĂM CHÂU NHƠN LOẠI CHUNG QUY
HIỆP CÙNG CƯƠNG QUYẾT ĐƯỜNG ĐI KHÔNG LẦM.
 
Lời kệ này đồng tâm giác ngộ
Kệ nghe ngâm THẦY độ con lên
Đời nay vô số ít hiền
Bao nhiêu số dữ chẳng kiên đi lùi.
 
Lời kệ này chín mùi đã tới
Cuộc nàn tai do bởi nhơn loài
Không tu lao khổ nạn tai
Việc làm thiện ác rồi đây phơi bày.

Lời kệ này đời nay chặt dạ
Lo tu hiền chớ ngã ra ma
Gần ma lôi kéo thân ta
Do mình nhiễm cảnh thì là phải tiêu.
 
Lời kệ này THẦY kêu tự giác
LIÊN HOA VỀ MỞ MẮT NHÌN XA
PHẢI TỰ TU LẤY THÂN TA
LIÊN HOA CHẲNG CÁCH BAO XA DO MÌNH.
 
Lời kệ này pháp kinh nhớ kỹ
Lo luyện trao đừng ỷ vật tài
Từ bi công đức thiện xài
Được vui cứu độ nhân loài nam mô.
 
Lời kệ này học cho tinh tấn
Dễ hiểu nghe an trấn nơi tâm
ĐỪNG QUÁ Ỷ LẠI VIỆC LÀM
LÀM ĐÂU KHOE ĐÓ MỘNG TÂM PHƠI BÀY.
 
Lời kệ này nghe đây khỏi lạc
LÒNG TỪ BI TỪ XÁC LẪN HỒN
Niệm Phật thành thật mới khôn
Niệm Phật dối chỉ lời ngôn ác lòng.
 
Lời kệ này như không mà có
Cõi thế gian mắt ngó nhìn đâu
DỮ TIÊU BẠO NGƯỢC PHÁT RẦU
DANH THÂN Ô TRƯỢC TẠO BẦU KHÍ TANH.
 
Lời kệ này tuân hành tôn trọng
Sử kinh THẦY ban rộng gần xa
Lời vàng quý báu tuôn ra
Pháp cần tôn trọng trẻ à cho minh.
 
Lời kệ này sự tình xét phán
Trên đường tu tranh cạnh hơn thua
Cùng loài giết hại chẳng chừa
Sống chết tan hoại tự đưa mình vào.
 
Lời kệ này trẻ nào nam nữ
Lo dưỡng tu thiện sự rán làm
LÀNH CHƠN ĐỜI SỐNG ĐẠO TÂM
KHÔNG TU HỖN LOẠN ĐẠO TẦM SAO RA.
 
Lời kệ này nói ra được tỏ
Tỏ đạo mầu chẳng khó đâu con
Quyết tu sẽ đặng vuông tròn
Do tâm bền chí ý lòng ngoan khôn.
 
Lời kệ này học lòng biến cải
Nhớ đừng lùi trễ nảy việc tu
Thân người giả tạm hình thù
Sanh ra thống khổ sống hư mị hồ.
 
Lời kệ này rán lo chí đức
Dữ hóa lành tỉnh thức an vui
ĐẠO THẦY CHỈ LỐI SỬA CHÙI
An thân thoát cảnh ngộ rồi được lên.
 
Lời kệ này THẦY bên dìu dắt
Lập đường khai từng bực nối theo
Giúp trẻ sáng suốt vượt đèo
Tỉnh ra bờ giác chống chèo nẻo luân.
 
Lời kệ này THẦY ban kinh kệ
Tự giác mình rồi sẽ đắc thành
Kỳ thân mở chí tu hành
Bao giờ mới tỉnh chúng sanh tục trần.
 
Lời kệ này chứa chan giọt lệ
Trẻ gần xa nhớ bệ huyền linh
Muốn tu trở lại quê mình
Sự hành thành quả độ mình trước lên.
 
Lời kệ này hữu duyên ai học
NGỌC THƯỢNG NGÔI ĐỘ BỌC THÂN AN
TRONG GIỜ PHÚT CUỐI TÂM XAN
ĐÓN CHÀO THÁNH ĐỨC NGHỊ BAN NGƯƠN CÙNG.
 
Lời kệ này ai chung nghe kệ
Tùy hạng nào khuyên trẻ tỉnh hồi
Gian nan sắp tới con ôi
Tỉnh hồi nghe Pháp kinh bồi tâm ta.
 
Lời kệ này gần xa rán nhớ
Nhớ tỉnh hồi nay bớ hỡi con
Năm châu thế giới mỏi mòn
Tới đây trở ngại tu không tự mình.
 
Lời kệ này KỆ KINH ĐIỂM ĐẠO
TẠM SỐ CĂN NGỌC ĐÁO MƯỢN THÂN
Y LO KINH KỆ GIÁNG TRẦN
Điển khai mượn xác tâm đăng chơn là.
 
Lời kệ này ban ra chỉ giúp
Thương thế gian lắm lúc khoan dung
Nhơn sanh nghe khổ kiếp cùng
Nhớ lo tu đạo tình cùng thương yêu.
 
Lời kệ này THẦY nêu như vậy
Hiển lòng hiền phải trái cân phân
Đừng cho tà đạo nó gần
Nhẫn kiên đeo đuổi tu cần chăm lo.
 
Lời kệ này lần dò lần bước
HỌC TỪ BI SAU TRƯỚC CŨNG VỀ
Một đường muốn đạt thoát mê
Tinh thần đạo cả lối về từ bi.
 
Lời kệ này mấy khi trẻ hiểu
Sống trên đời tu chịu gian nan
Thiên đường địa ngục hai đàng
Họa ương không ngớt tai nàn liền tai.
 
Lời kệ này rõ ràng phân tách
Độ nhơn sanh giảng cách kệ qua
NHỚ CÂU LỤC TỰ DI ĐÀ
NIỆM HIỆU LỰC HIỆU VẬY MÀ ĐƯỢC CHE.
 
Lời kệ này giúp mê thoát khỏi
Tự kinh văn có lợi cho ta
Tưởng Phật lòng Phật tâm đà
Hiền lương lời Phật đừng tà theo tâm.
 
Lời kệ này mô nam người ít
Khổ do đâu chẳng tích thiện lương
Đức tài luôn nhớ thường thường
Có tài không đức uổng đường mình tu.
 
Lời kệ này công phu cho vững
Tu hành chơn rán dụng đạo mầu
Biết lo biết kính dồi trao
Chí khai tâm được gần hầu THẦY CHA.
 
Lời kệ này giúp ta mở tánh
Tự giác tha tu hạnh do mình
TỰ TU TỰ MỞ TRÍ LINH
THÀNH TÂM TU HỌC TỰ MÌNH NÂNG CAO.
 
 
Lời kệ này không sao nói hết
Chuyện tới đây sống chết do mình
Hồng trần muốn thoát giặc binh
Cơn triều sóng dậy khiếp kinh hoảng hồn.
 
Lời kệ này thương con lo mãi
Đạo từ bi giữ lấy nghe con
Từ tâm biết khổ mót bòn
Bòn cho ra đức sao còn dụng che.
 
Lời kệ này ra đề lo sửa
Sàng lọc rồi đừng hứa mai tu
Thời gian không đợi chớ ngu
Chớ ngu trễ bước công phu không hành.
 
Lời kệ này mạnh lành giá trị
THẾ GIAN NÀY ĐỪNG Ỷ BẠO DÂN
MÀN NÀY ĐỐT CHÁY TIÊU LẦN
LONG HOA TẠI THẾ CON CẦN LƯU TÂM.
 
Lời kệ này nghe thâm thúy đạo
KINH ĐIỂN THẦY CHỈ GIÁO ĐƯỜNG ĐI
NGHE ĐÂY ƠI HỠI TRẺ NHI
MÀN NÀY LỚP THỬ CON THI VÀO TRƯỜNG.
 
Lời kệ này bước đường đi mới
Thiên chọn hiền vì bởi đức tâm
Biết nghe trong dạ thẳng tầm
Tầm đường đi tới việc làm phước dư.
 
Lời kệ này kinh SƯ THẦY dạy
Giờ phút cùng chớ dại ớ con
Tu hiền nên đạo vuông tròn
Dựng xây nền tuổi nơi lòng chữ KHÔNG
 
LỜI KỆ NÀY LẼ CHƠN LỜI THÁNH
KỈNH TRỌNG TRỜI MINH CHÁNH GIỮ THỜI
Vui hòa lành việc con ôi
Danh tài trọn vẹn bước hồi nhớ ra.
 
Thi


NGỌC
Bích Vân Cung đáo vi trần
HOÀNG lực sơn đầu bất kỳ phân
THƯỢNG thượng tác tại thân như tại
ĐẾ chỉ tốc kinh bảo bình an.
 
KINH hạ nhứt chỉ có chiếu trên
THƠ nang đào sóng đến mau thuyền
THỜI nguy tốc hạ nghe kinh hiểu
CẤP cấp nan nguy thuyết cơ HUYỀN.
 
HOÀNG PHỤ sự đa hạ môn sơn
ĐÁO lâm hồng cứ bất thuyết hườn
CÔNG minh toàn phục lai tiết khí
UY tụ bá tông ĐẠO THIÊN chơn.
 
KHỨ chuyển liêu quy lãm lực xuyên
LỘ vân chủ cuộc phủ trường quyền
ĐẮC đắc tâm đắc niên kỳ đắc
KẾ tuế đạt châu tân chủ tuyên.
 
THIÊN hội thử nhơn mạc tương ngu
SỰ giả môn suy thính lai từ
BỐI bối quang chiếu cơ quân hạ
HIỀN minh tái tử khuyến vinh thư.
 
NHÂN duyên tỳ cứu tùy chung đáo
NGỰ bát luật thiên thủ phước vào
LỘ lộ trung lương vô cao hạ
ĐẠO đắc phục khôi tợ kính bào.
 
THIÊN MINH trường độ CAO trường độ
Ý vi HOÀNG hốt vọng cáo ngô
LỘ lạc phi phục ôn long chánh
BÀN các phong vân ký vân đồ.
 
NHƠN trung ngộ hạnh trước TIÊN HOÀNG
THUẬN hành luật hóa giác lới an
THIÊN HUYỀN xuyên phục lai thâu tóm
TRỜI CAO THƯỢNG thúc hậu lai san.
 
DIỆN hoa lực thắng tương tâm lão
THIÊN hối khứ môn tác lâm bào
THÁNH xuất vô sự thiên vi mạo
Ý chí giáp đồng lưỡng đăng sao.
 
NGỌC TUYÊN GIÁNG HẠ TẠI GIAO PHÙNG
HOÀNG PHỤ HUỲNH LAI THÍNH XA CUNG
THƯỢNG THƯỢNG DĨ LÃO CÁCH MÔN QUÝ
ĐẾ ĐẾ NHẤT GIA CỬU CHÁNH KHUNG.


4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn