HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN

30 Tháng Mười Một 202310:59 SA(Xem: 371)

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Hội Chọn Đức Cố Bòn Mẹ Dặn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Quý Mão (30/11/2023), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN


Thi

THẬP
BUỔI TRĂNG LÊN BÓNG HOÀNG HÔN 
BÁT CHÁNH CHIỀU MỜ NHẠT VANG RỀN
TRĂNG KHÚC KHUẤT NÚI CHỜ LỮ KHÁCH
MƯỜI CUNG ĐỂ DIỄN VẪN HÀNH ĐỒNG.

Giảng

Cảnh đò chiều đối diện trông mong
Hạ Ngươn mạc đèn lồng bật khai
Chuyến đò tách bến đợi ngoài
Chu kỳ thập bát trăng Tây buổi đò
 
Còn đợi kịp trẻ lo về bến
Mai mới qua kia bến kịp về
Qua đêm trú tạm trần mê
Mặt trời sắp khuất lối về khó qua
 
Khách bàng hoàng không ra được bến
Mẹ trong đêm tả diễn cảnh này
Hạ Ngươn mạt kiếp cơn say
Mẹ nhiều lần giục phen này đạo khai
 
Lữ khách trễ đường lai trễ bước
CHUYẾN ĐÒ NÀY THAO LƯỢC CUỐI CÙNG
Nếu chậm lở chuyến thảm chung
Đây cơ hội cuối đạo lung sóng cồn
 
Sự sáng suốt hỡi con nương biết
Đạt chí tâm Mẹ duyệt bước lên
Ngồi thanh tịnh lặng cho bền
Mới thấy trở lại cung đền nhiêu bâu
 
Nay thập bát ngạn cầu chiếu sáng
Trẻ nào lên linh rạng về ngôi
Dự ngày thập bát trăng mười
Được thân chiếu sáng rực tươi trăng hình
 
Mẹ giáng đúng lung linh trăng tỏ
Mau kịp về hội cả năm châu
Nữ nam đối diện đông chầu
Tiên đào hái sẵn Cung Đâu [Suất] đón chờ
 
Ngày thập bát vừa lo cảnh diễn
Trẻ con nào được diện cung ngai
Diêu Cung Hoàng Mẫu mở khai
Càn khôn vũ trụ chuyển xoay vận hành
 
Mỗi niên đến chúng sanh tưởng nhớ
Ngày giáng trần rực rỡ ánh sao
Hào quang chiếu sáng phương nào
Thì là phương đó Mẹ rào rước đưa
 
Con ôi trông sớm trưa chiều tối
Cảm những nghe Mẹ nói đò chiều
Hạ Ngươn buổi mạc Mẹ kêu
CHUYẾN ĐÒ SẮP TÁCH BẾN CHIỀU Ớ CON
 
Họa Âu tai mất còn sát phạt
Hung bạo gây tàn sát diệt tiêu
Khổ não con trẻ về chiều
Họa lây phải chịu muôn điều tai ương
 
Con khá biết khốn được hắc ám
Trễ chuyến này uổng lắm nghe con
Cọp beo trăn rắn ăn mòn
Vô minh che lấp ngày con tội tràn
 
Rán hội đủ nữ nam chầu đón
Mẹ giáng đàn trông ngóng trẻ thơ
Trẻ già quy tụ hiện giờ
Hội triều Lão Mẫu ra thơ cơ còn
 
Mẹ chỉ đạo vĩnh tồn nhứt quán
Trong vô hình cuộc giảng gặp nhau
Vô chung vô thủy trẻ hầu
Vận cơ cảm hóa cung lầu Diêu Cung
 
Mẹ lược giải đạo chung lâm giá
Đạo không phân thiệt giả tự tin
Giáng trần tạm mượn xác hình
Mượn con nương tiếng xem nhìn thế nao
 
Đạo chẳng luận trước sau sau trước
Đạo thoàn chơn trẻ bước tu hành
Sang bờ vạn pháp diệu thanh
Ánh trăng con thấy vận hành dưỡng nuôi
 
Phân sẵn đạo trẻ ngồi nghe luyện
Giáng đàn Tây [GHTT Cali] chuyển điển con nghe
Trận đồ thế nẻo phủ che
Giáng đàn tâm sự đường về gây go
 
KỲ THẬP BÁT LẦN DÒ THÁNH ĐỨC
PHỔ ĐỘ MÀN CHÍ ĐỨC MẸ RA
THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC TRẺ À
SANG BỜ GIÁC NGẠN THOÁT RA CHỐN HỒNG
 
Còn được mất trần không lối thoát
Mẹ kêu con tu thật đạo nghe
Trăng mười thập bát Mẹ về
Đánh thức trẻ dậy chỉnh tề tưởng lo
 
MẸ DẪN DẮT LÊN ĐÒ LẦN CUỐI
Này hỡi con ngắn ngủi kiếp người
Căn linh thơ trẻ dạy thời
Không nghe đạo lý Mẹ ngồi lệ rơi
 
Lâm nguy đến con người tang tóc
Cuộc sẩy sàng sàng lọc rụng đầy
Đời này sống chết chẳng hay
Thời gian không đợi thân này hẹn chăng?
 
Khi tử thần đến gần ngã ngửa
Dứt hơi liền hẹn bữa được chăng
Về nơi cảnh giới âm tuần
Con nhào nghiêng ngửa hồn lần dần tan
 
Biết luyện tu việc thân cõi tạm
Biết bể dâu đừng phạm lo lường
Chí tôn Thầy Mẹ ban cương
Giác ngộ tu học giáo trường tiềm năng
 
Đừng để khi thế gian lửa cháy
Các con ơi ngộ hãy tự tìm
Công trình công quả học thêm
Leo xuống đò được mới êm đời này
 
Phải đối mặt kỳ này khăn khó
Trên thế gian tạm bợ con à
Hằng ngày bất biến xảy ra
Hiện tượng đều giả con à biết không
 
Nay thập bát trời Đông ló dạng
Hướng đỉnh Tây cung sáng diệu thay [GHTT]
Mừng con quy tụ chung tay
Đón mừng Mẹ giáng hăng say chung làm
 
Trống vang dội mỗi năm thiết lễ
Tây Cung Diêu con trẻ quây quần
Hai bên triều nội thỉnh ân
Đón mừng ngày hội Mẫu phân thưởng hiền
 
Ban vạn pháp xuống miền trần thế
Khuyên trẻ tu kinh kệ cho thông
Thuyết duy tâm đạo Mẹ bồng
Con nào hiền đức Mẹ trông trở về
 
Đừng tôn vinh rồi mê lắm khổ
Khổ tàn mầm phải nhổ cho ra
Hạnh phúc tạm bợ con à
Thuần chơn vô ngã nhận ra chính mình
 
Trăng mười đến lung linh sao sáng
Trẻ nữ nam tầm rạn Mẹ hiền
Giác ngộ phật tánh cần chuyên
Ngày thập bát đến Mẹ hiền giáng lâm
 
Câu kinh vô đạo tâm phải học
Trẻ lớn già phút chốc thi nghe
Có gì cũng phải tu về
Diêu Cung Mẹ đợi ủ ê thấy nào
 
PHẬN NHÂN GIẢ CÁI NÀO CŨNG GIẢ
CẢI LÊN OAI NHƯ BÃ BỎ KHÔNG
BÊN TRONG RÁC RẾN CHẤT CHỒNG
BÊN TRONG MỌT MỐI ĐẦY LÒNG CHÊ AI
 
Ngày thập bát liên đài Tây hướng
Có hào quang lộng phướn phủ đài
Con nào hiếu nghĩa đức tài
Mẹ soi Mẹ chiếu điển hài thân an
 
Đêm trăng sáng cung vàng Diêu Mẹ
Đủ Thánh Tiên chầu bệ hai bên
Đêm trăng thập bát đàn kèn
Hội vui mừng Mẹ gọi tên con vào
 
Thiên cơ báo thời nào triều thượng
CHA NGỌC HOÀNG TỪ LƯỢNG TOÀN DÂN
Mẹ khuyên nam nữ ân cần
QUAY MÌNH NGHE DẠY TẠO NHÂN ĐỨC LÀNH
 
Tuân giáo pháp thuận hành nghe pháp
Giờ phải tu học tập mới qua
LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC CON À
RÁN TU SAO ĐẶNG LIÊN HOA TRỞ VỀ
 
Lời Mẹ dạy chớ mê mà khổ
Học công phu Mẹ độ lướt qua
Con đừng nản chí lo xa
TRƯỜNG CHAY THIỆN NIỆM THÌ LÀ DỰ THI
 
Nay màn cuối cung vi mở hội
Ngày lọc sàng giục hối con thi
Sợ rằng mất lớp uổng kỳ
Đã lâu tu hạnh đừng vì lầm sai
 
Thập bát hội vui thay đầy đủ
Các con hiền về dự lễ này
Hoa đăng chiếu sáng đêm ngày
Nhạc reo hòa điệu gái trai đón mừng
 
Sắp hạ màn tưng bừng thi dự
Thấy lo rầu ác dữ bi ai
Lập thân tu sửa may thay
TU THỜI PHẢI CÓ THIỆN TÀI TỪ BI
 
Mẹ giáng thế cũng vì con trẻ
Con dạy khờ bê trễ đường tu
Bởi con còn trẻ mê mù
Tuổi khờ non dạ biết tu là gì
 
Cha Mẹ rối vô nghì sanh lộn
Được làm người uổng tốn sanh ra
Lớn lên chẳng biết Mẹ Cha
Coi ai làm sái học là khó coi
 
Mừng ngày hội trăng soi khắp thế
Mẹ lui rồi con trẻ lao lung
HỒI TRIỀU KỲ CHÓT LIÊN CUNG
MỞ KHAI THẤY RÕ MÀN CÙNG BIỂN SÔNG
 
NGHE BA TIẾNG GHÊ HỒN DỮ DỘI
Con ơi nghe kỳ hội màn ba
ĐỨA BƠI ĐỨA ĐẨY CHẲNG QUA
Do con thiếu phước mà chưa hiểu gì
 
BAO NĂM DẠY CHẲNG TÂM GHI NHỚ
THẤY ĐÁNG THƯƠNG CON LỠ CHUYẾN ĐÒ
HỌC ĐẠO MÀ CHẲNG CHỊU LO
HỌC ĐẠO NGÓ THẤY DANH TO LỢI TÀI
 
Học rồi bỏ ngoài tai không học
Đường hồi quy trong lốc không người
Do con lùi bước biếng lười
TÂM HỌC MÀ DẠ NGHIÊNG ĐỜI LO VUI
 
Đường về khó con lùi là khổ
CÒN CHÚT DUYÊN MẸ ĐỘ LÊN THUYỀN
ĐẾN ĐỜI THÁNH ĐỨC CỐ LÊN
ÍT NHIỀU CON CŨNG TU NÊN THÁNH HIỀN
 
Có phước đức ngàn niên nhờ hưởng
NHIỀU KIẾP ĐỜI TU LƯỢNG TỪ BI
KIẾP NÀY CŨNG RÁN NHƯ Y
Không tu là khổ không trì giới kinh
 
Đạo không đạt chơn linh không có
Dạy lớp này trường có ghế không
Bởi vì con trẻ trần hồng
Khai trường không bước tiên đồng khó mơ
 
Gặp Mẫu Hoàng con chờ ban thưởng
Mẹ tấn phong trẻ hưởng vinh thành
Ra vô con có lịnh ban
Ấn Thiên đóng  dấu luồng quang bọc mình.
 
Sợ con trẻ chưa minh bất hối
Sợ nghiệp đời nhiều tội cuốn lôi
Cả già lẫn trẻ khó ngồi
Hồi quy về cảnh Diêu ngôi Mẹ mừng
 
Giờ Mẹ dạy trẻ cưng danh rạn
Chịu lo tu hồi phản kiểng quê
Quê Tiên cung cảnh lối về
Rồi con gặp Mẹ Phụ đề xét ban
 
Con hội tụ trần gian quy lễ
Lập đàn cầu giọt lệ tuông rơi
Nữ nam con Mẹ đâu rồi
Diêu Trì Mẹ nhớ con ôi bây giờ
 
Nay thập bát trẻ thơ nhớ tưởng
Đón mừng chầu phước hưởng nhiều con
Làm tròn con Mẹ giống còn
Công thần chức tước hộ con nay về
 
Bòn mót nhi trở về cung Mẹ
Đường hồi cung trẻ lẹ bước chân
Mẹ về cơ chuyển cân phân
Đồ thơ con biết nên cần sớm trưa
 
Mẹ chỉ dạy tu chưa hỡi trẻ
Còn sống đây mau lẹ lo tu
Vì đời quá bạc dại ngu
Mãn lo tranh chấp hiền tu không làm
 
Hành thân xác chịu làm sai trái
Dạy nghĩa nhơn Thánh dạy ngày đêm
Tại mình chẳng chịu chỉnh nghiêm
Cho thân đủ hạnh đặng thêm giữ tròn
 
Khi đạp gai đau lòng cắn lộn
Rồi hận thù cùng đốn lẫn nhau
GIỰT NGÔI CƯỚP ĐẠO QUYỀN BẦU
THÔI RỒI MỘT KIẾP CHẠY ĐÂU TRÁNH TRỜI
 
Thời mượn xác dạy đời diễn hát
Kép đào hay tương tác phải thời
Phật đường sóng dậy tơi bời
Xưng hay phép giỏi nó thời sợ đâu
 
Tà với chánh hại nhau cười khóc
Tranh thấp cao lỡ khóc lỡ cười
RÕ RÀNG TRẺ THẤY HIỆN THỜI
MẪU HOÀNG LÀ LỊNH CHỜ NGƯỜI CÓ CĂN
 
Trời nghiêm nghị thì màn nay bởi
DÁM XƯNG CHA MẸ KHỞI MỴ TÀ
Quỷ lớn quỷ nhỏ yêu ma
HAM LÀM CAO, CHẾT! LỜI LÀ MẸ KHUYÊN
 
Trăng thập bát cung liên đài phẩm
Thánh thiên điều hoa phẩm quả tươi
Đón mừng Mẹ giáng trăng mười
Đúng ngày thập bát điển thời phủ che
 
Biết sự hiền lắng nghe Mẹ nói
Đừng đua tranh ngạo cười khờ khạo
TU ĐẠO MÀ GÂY XÀO XÁO
NHẪN NHÌN THIÊN LUẬT TRẺ NÀO HIỂU KHÔNG?
 
DẠY CHỮ ĐỨC CHO CON ĐẦY ĐỦ
DẠY THÀNH TIÊN GÌN GIỮ HỌC NHÂN 
ĐÂY LÀ ĐIỂM HỌC TRẺ CẦN
DẠY LO THI NHỊN BỐN MÂN TU HÀNH
 
Mẫu định ra thiện lành y chuẩn
Phước sống còn tới gần con xem
Sảy sàng ba lược cuối rèm
Mẹ lo cõi thế chẳng êm chút nào
 
Mừng Hoàng Mẫu con vào đảnh lễ
Hồng đào dâng lại kế hoa thơm
Thánh quang buông tướng trải cườm
Thủy này bích ngọc nhụy thơm sen vàng
 
Con của Mẹ phũ phàng cách biệt
Từ lúc con chẳng biết cung vàng
CON ÔI NGÀY GIỜ KHÓ TOAN
CHA LÀNH THƯỢNG ĐẾ MẪU HOÀNG HÓA CHUNG
 
Hoa đua nở đón mừng Mẹ giáng
Người hữu căn tu đặng Mẹ mừng
Trọn bề đạo đức chung chung
Căn nguyên con Mẫu chúc mừng trẻ thơ
 
MỘT NGÔI MỘT MẪU LO CÕI THẾ
Cậy điển lành thỏ thẻ các con
Lịnh ban của Mẹ lo tròn
Cúc cung tận tụy mót bòn hưởng chung

Lời này Mẹ giềng chung tất cả
Trẻ màn ba ghi dạ sửa lòng
Bốn Ân gìn giữ nhớ không?
Công phu công quả sửa lòng nhịn trau
 
Tu tu tu với nhau tích đức
Tu bỏ hờn động lực cùng nhau
Tu cho lòng có thật cầu
Tu không chống báng hại nhau mất tình
 
ĐÒ CHUYẾN CHÓT QUÁ TRÌNH NGHỊCH CẢNH
CẢNH RỐI NHẦU MÁU LẠNH XÓT THƯƠNG [VÔ CẢM]
Tiền vàng bòn món chỉ đường
Kỳ ba tái ngộ Mẹ thương xuất bài
 
Lời cơ điển Mẹ khai xác thế
Thấy hao mòn giọt lệ chứa chan
Tất cả con Mẹ Mẫu Hoàng
Không tu lầm lạc thế trần ra sao?
 
Nay thập bát đêm sao lấp lánh
Chiếu tỏa ngời lộng cánh tung bay
Con hiền của Mẹ danh tài
Muốn nên đắc bực gái trai rán hành
 
Các việc qua vô sanh hung dạ
Trăm họ nay tất cả chí thành
LÀM DÂN CHÚA THÁNH HIỀN LÀNH
TÂM TƯƠI SÁNG DIỆU MẸ DÀNH NGÀN NIÊN
 
KHAI TRƯỜNG MỞ BAN NGUYÊN TÒA MỘT
LẦU CUNG DINH CỘT TRỤ VỮNG VÀNG
ẤN THIÊN ĐÓNG DẤU LUỒNG QUANG
CHIẾU PHÊ SẮC LỊNH MẪU HOÀNG TẤN PHONG
 
Đời là khổ Mẹ mong con trẻ
Giáng nhũ khuyên lời lẽ cho xong
Vô vi tiếp trợ hôm nay
Con có công được vui thay quả vàng
 
NAY CƠ ĐẠO TRONG HÀNG NAM NỮ
PHẢI LO CẦN GÌN GIỮ SỚM TRƯA
Rồi đây hao mòn thớt thưa
Đứng ngồi không vững nạn lùa mấy khi
 
Sẵn dịp đây Mẫu Nghi ban hết
Ai một lòng không mệt lo tu
Từ đây chung thật công phu
Nghe chờ ban thưởng Mẹ Từ giáng xan
 
CON ĐẮC ĐẠO NGỌC [ĐẾ] BAN ĐẠO QUẢ
MẸ TẤN PHONG SẮC HẠ PHỤC Y
Rựa trời chiếu sáng đẹp thì
Trần gian sao sánh so bì Thiên Tiên
 
Đã ban cho con hiền sáng láng
Nay Đạo Trường đà ván mọi điều
Giáo Tiên cung vị Mẹ nêu
Dạy con hóa phép Linh Tiêu nhãn nhìn
 
Con thuận thảo tiếp nghinh Mẹ giáng
Cung phụng bày đàn rạng xung quanh
Chí thông vân phép điển lành
Phủ quanh tất cả mây xanh bầu trời
 
VÌ THƯƠNG THẾ CỬU NGÔI XA VẮNG
GIÁNG HỒNG TRẦN CHƯA ĐẶNG AN NGỒI
Bởi con trần thế bỏ trôi
Không lo tu học đắp bồi tròn vuông
 
Khó rồi trẻ đặng công Mẹ dặn
Sanh hết kỳ cố gắng quả công
Công phu tu học vững lòng
Ngày tàn sắp tới thương vong rất nhiều
 
Nay thập bát giáng điều đàn kiến
Trẻ nữ nam lay chuyển chịu lo
Đời này khổ cực co giò
Thảm thê thê thảm âu lo chẳng nhìn
 
ĐỪNG LÀM MẤT THÂN MÌNH SẮP TỚI
Có tài năng [mà] ám muội dọc ngang
Rồi đây cũng chết tiêu tan
Chỉ chung: trai gái tự thân cứu mình
 
Kíp tu sửa thì mình khỏi khổ
Bí lối đường Mẹ đổ con ra
Nhớ lời Mẹ dặn kỳ ba
VIỆC NHÂN LO TẠO LO XA MẮC NÀN
 
Đời là khổ chẳng an con trẻ
Về cơ lời nói khẽ con nghe
KỲ BA THI ĐỨC RA ĐỀ
Gấp ban mức chót trở về con ơi
 
Hội Long Hoa tơi bời hỡi trẻ
Con nghe Mẹ mau lẹ lên thuyền
Vô vi điều biết mỗi tên
LONG HOA ĐẠI HỘI LẬP NỀN HÓA CÔNG
 
HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN
Dù cách xa lẵng lặng Mẹ nhìn
Dõi theo con trẻ căn linh
Chí công bồi đắp hết mình Mẹ Cha
 
Nay sắp hết mẹo là [tới] rồng phụng
Niên Thìn niên chuộng dụng từ lâu
Chỉ mong tất cả năm châu
Đón chào xuân mới Tây Lầu chuyển khai.
 
Thi

DIÊU Cung một cõi phước ban ra
TRÌ thuận thảo hòa trẻ gần xa
KIM ban Hoàng khải cung đàn diệu
MẪU huấn ý thơ chúc phúc hòa
 
THẬP nguyện ban ra con của Mẫu
BÁT hiệu điển cơ nói lời châu
TRĂNG sáng quy đồng hòa vui đủ
MƯỜI lành xếp chuẩn lập đức cầu
 
ĐIỂN về qui tụ Mẹ chúc con
lai tiếp Mẹ phú đôi dòng
MẸ ban thưởng bực có tài đức
DỪNG gót lui cung nhớ trẻ mong.
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn