NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU

13 Tháng Tám 20237:23 CH(Xem: 608)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Tam Môn Dựng Liên Tòa Linh Thứu cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 27 tháng 6 năm Quý Mão (13/8/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

NGỌC KINH
TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU

Giảng
 
VĂN KINH LẬU [LỘ] PHÁP TRUYỀN LÊ THỨ
KỆ THIỆN MINH GIÁO TỰ CỨU DÂN
Vĩnh Thục Tây xứ xứ vô tuần [không thuận theo]
Lũ kỳ dị phàm trần hách hách [dọa nạt]
 
Hậu QUỐC hiếu toàn quy dụng cách
Đại chí nhân bổ rạch tối trừ
Cứu thế dân phù [nâng đở], bả [đối với] nghịch [bội phản][giả dối]
Thẩm [khuyên] trừ [bỏ] ác, trảm [chặt đứt] trừ [diệt] sân nộ
 
THẦN QUÂN HIỂN tuệ chơn linh độ
GIÁC THẾ DÂN chiều [lòn] hộ [che chở] thả [vả lại] công [không riêng tư]
ĐẾ THÁNH TÂN tam tác lượng đồng
QUYẾT TỒN ĐẠO linh hồng hiệp vận
 
Đạo cáo thế CỬU THIÊN CỔ chứng
CHIÊU MINH nguyên thần vạn phục ma
HẮC [HUYỀN] mệnh trung tôn chí lai đà
Diện chính nghĩa THÂU TÀ LẬP KHỞI
 
Tây tự Bắc giới ưu thế giới
KHƯƠNG KHUNG phù diễn tới [nối] tiếp CAO
Hiển hiển linh hộ QUỐC kim [nay] trào [triều nghi]
Bất túc lập nhân nào công phế
 
Bát nan trận vô lương triệt để
THƯỢNG CHÍ TÔN CHÍN BỆ OAI NGHI
MINH TỪ HOÀNG VẠN CỔ THƯỜNG KỲ
THÁI THÁI THƯỢNG BẢO KỲ THÁNH ĐẾ
 
LIÊN ĐẾ chung cân cân điển kế
Tàn tâm gian thâu bế hiểm thâm
Nhân họa lai mãn mãn [đầy tràn], trực [tiếp] khâm [tuân]
Mạt nguyên kế thần tam siết hống [quở phạt]
 
TRUNG LIỆT PHÂN định cách thâu phong
ĐỘC HẬN NGÔN ngục giọng khả hình
Thôi hóa thế giục cương hư vĩnh
Trường tự giới mạt [suy bại] sinh chúng ác
 
Mộng phàm nhân khinh vĩ trần lạc
Đẩu cát phương tương tác giải công
Dĩ hậu khương QUỐC kiến kỳ đồng
Tây Thục trị lược hồng linh tới
 
TRẦN HÁCH LO GIÁC DÂN THẾ [GIAN] TỘI [LỖI]
SÂN NỘ, GIÁO CHIỀU NGÔI BẢO CÁO [NÓI CHO BIẾT]
KINH VĂN THIÊN MINH THIỆN CHỈ GIÁO
TUYỆT ĐIỀU HAY PHÚC BÁO ĐẮC THÀNH
 
Những chơn tu phụng mệnh hiền lành
KỲ GIÁC ĐẮC QUY CĂN VỊ LẬP
ĐẠI THIÊN HÓA THÁI THƯỢNG LƯỠNG CẤP
Ứng hiển chân chiêu khắp bình khai
 
Độ hoàn [trở lại] linh THIÊN TÔN dụng tài
TAM ĐẠI BẢO chánh ngay HOÀNG TRỊ
KHAI PHỔ ĐỘ kíp [nhanh] này TÍN TRÍ
Si thì Tham, Sân, Si hại thân
 
TU ĐẠO CHÍNH mài luyện ta cần
TỰ TA LAU tấm thân cho dẫu [đã lấm lem]
ĐẠO ĐỨC TÂM hiểu thấu lý chơn
Cảnh khó nào quy khổ chớ sờn
 
Bao nhiêu cảnh rõ chơn an lạc
Ở TRẦN MÀ KHÔNG NHIỄM BẠC ÁC
Sen mọc bùn thanh lạc trắng tươi
Rằng không nhiễm tâm không lầm bởi
 
TA TỰ THOÁT TRẦN ĐỜI RỐI TRƯỢC
Mình TỪ BI HỶ XẢ gieo phước
[tránh] oan khiên chậm bước thảm buồn
Thế giới nan tân khổ định khuôn
 
Thượng công dĩ vang chuông bảo [lời Phật] cáo [nói cho biết]
Chấp tịnh mệnh CHÍ TÔN hoài bảo
ĐẠI ĐẠO DUY KHUÔN GIÁO, trảm yêu
Nghịch kỳ nung [làm mưng mủ] tử, nộ LINH TIÊU [ĐIỆN]
 
Phục [phản] đản [nói bậy] khấu [làm loạn], tan tiêu nào tiếc
THẦM TUYỂN CHỌN HIỀN LÀNH CHƠN THIỆT
Xác phàm trần mục [thân phàm mắt tục] KHIẾT LINH vong
Đảng [băng nhóm] ma lôi cự tuyệt khỏi dòng
 
Bức [trở mặt] SAI ĐẠO nghịch lòng ngả dạ
Xung linh tinh tịch [không ngay thẳng][than thở] xiết [không sao kể]  hạ [kẻ dưới]
Ngôn [tự mình nói] xưng [gọi] cùng bà [phụ nữ ngang với mẹ] mạ mạ [Mẹ Mẹ] cầu [xin xỏ]
XÁC GIỚI NHIÊN SANH DỤC HỦY THÂU
 
A TỲ ĐỊA CHÔN SÂU HỒN PHÁCH
TƯỚC MỴ DỤC THÂN ÂM BỂ NGHÁCH
ĐỌA THÓI HƯ CHỚ TRÁCH ĐẾ LƯƠNG
TÂM SINH HỒI ÁC THÚ LANG ƯƠNG [GÂY HẠI]
 
ĐAO PHI ĐỂ TỰ TRƯỜNG CHÉM XỬ
LỜI BẢ THẾ KHÓ NÀO ĐƯỢC CỬ
KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ NGHỊCH LUÂN
ĐẾ [HÓA] CÔNG TA SUY CHÁN NGƯỜI TRẦN
 
Ngạ độc biến đạo lần điên đảo
Tang điền biến hồi đầu tỉnh thảo
Để bước qua cuộc khảo lọc lừa
Tàn hề rồi họa kêu nghe chưa
 
CỬU THIÊN HẠ LỜI XƯA HOÀNG THÁNH
MỘNG PHÀM NHÂN TÁC MẠT [THẤP KÉM] MAU LÁNH
ĐẾ CUNG TRIỀU VẠN THÁNH KHẤU NGHI
ĐIỂN THIÊN KINH VẠN [VÔ CÙNG] THƯỚC [SÁNG] THẦN KỲ
 
MINH CÔNG HẠ [THẾ] TRIỀU NGHI TỀ CHỈNH
TẨY TRẦN [RỬA SẠCH THẾ] BUỔI NGƯỢC XOAY GIĂNG KÍN
ẤN lộ lai phân định cuộc vô
Chỉ thị khai còn đó thành ô
  
TAM [GIÁO] BAN CHUẨN KHAI CƠ CHUYỂN THẾ
MỘC HUỲNH KỲ TRÙNG NƠI THÀNH VỆ 
CHÁNH LIÊN PHONG THIÊN ĐẾ BẠCH ĐÀI
CẢNH LẬP ĐỜI LIÊN CHỐT KHÔNG SAI
 
[TRÙNG = Trùng tuyên giáo pháp. NƠI THÀNH VỆ = Nơi thành Ca Tỳ La Vệ năm xưa.]
 
KỲ ĐẠI ĐẠO MINH KHAI CỬU SẮC
CỜ QUỐC CHÁNH GIÁO MÔN HỒNG LẠC
Khói bầu Nam vẫn tác khai cơ
Diễn trước mắt Đạo Đời khắc cớ
 
THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN] vi khai chớ cuồng quay
Chuyện nhân kỳ lưu dấu thông khai
KHAI CƠ ĐẠO NHÂN TÀI ĐỨC HIỂN
PHÁP ĐẠO DIỄN MỘT TUỒNG NGUY BIẾN
 
Một khắc giây tiến triển gần xa
CHỮ PHỤ TỪ THIÊN HIỆU NGỌC TÒA
KHAI KỲ GIÁO KỲ BA LẬP TRẬN
PHỤC LINH TRIỀU NAY MAI UY CHẤN
 
ẨN THẾ HÌNH BAO BẬN CỔ HOÀNG
SẮC VÂN CUNG NGỌC ĐẾ HẠ SANG
Tử ngã tai tiêu tán yếu trừ
[VI] [ĐẠI] LỰC KHỬ THỐNG TRÀO LỊNH XỬ
 
HUYỀN [THIÊN] ĐẠI [LA] [THIÊN] ĐẾ CHIÊU THƯ HÀNH VẬN
NGỌC [ĐẾ] CHUẨN THÂU HIỂN THỊ LỜI BAN
Lạc lạc vân hiện BẢNG PHONG THẦN
Xoay vận chuyển rút tam nan phận
 
CHIẾU hành sử cải thân diện CHIẾU
Cổ thịnh hành giả hiện còn CHIÊU
Chu kỳ cơ khai hiểu chốt cờ
Thượng vi thế hạ điền cập phổ
 
Canh mật độ lậu VÔ [CỰC] kim [nay] rọi
TÁI BẢN HUYỀN [THIÊN] huyền pháp diện soi
THƯỢNG THIÊN TÁI ĐỀ SANH PHONG BẢN
CỔ DANH NÀO VÕ CÀN THÂU TẠI?
 
Hỏi chẩn đàn ĐỒ PHÁP THIÊN KHAI
ĐIỂN XOAY CƠ hiện tại ẤN hài
[CỰC][KHÔNG] tốc ẤN luân hiện tái
THIÊN THƯỢNG ĐIỂN CỐT LAI THIỆN ĐÁO
 
HUYỀN ĐỨC MINH PHÂN ĐỊNH PHỦ BAO
KHÍ HUYỀN ĐIỀU QUY BẢO PHÁP LÀNH
Trận lục nan bổ cảnh quy sanh
Nghe đặng pháp chuyển hành môn vận
 
Kỳ suy yếu [giây] khắc đành tiêu tán
Trận mạt vong ách nạn nay mai
CỬU HUYỀN THIÊN mách lộ nguy tai
Toàn thế giới lung lay xem ngó
 
CỬU HOÀNG GIÁNG điển vi bàng lộ
Hiếu nhơn lành vẫn trở chơn tiên
Tánh giả đời cuộc xét đảo điên
Xem màn [sàng] lọc không yên sanh chúng
 
Coi mạt kiếp chuẩn kỳ xét dụng
Gẫm luân phiên ĐẠO CHÚNG không sai
Tỉnh giác đi! MAU BƯỚC CHỈNH HÀI!
Xem coi thấy nay mai phong am
 
Thân xác giả hóa hư, ĐỪNG LẠM!
Thủ nhơn LÀNH đừng phạm lỗi sai
Đáng thương tận giọt đào dạt thảy
Đời tàn rồi mất phải còn tranh
 
Đổ dòng châu nghĩ cảnh tương tàn
Nhào lăn cõi trần gian đòn nặng
Rọi nào sai PHONG THẦN CHUYỂN VẬN
BỘ HÌNH SOI buổi khổ hồng tàn
 
Dục biển trần tu đặng mấy ai
Nghiêng cuộc đời phen này chớ dại
Bước tới vành lập lại lối về
Kỳ phút cuối nặng nề bóng trễ
 
Hướng nào còn hướng phế tuyệt vong
Lưỡng hồi Tây tính nan không không
Bảy số hốt [mất 7] Trung Đông khép liệu
Thay diễn vở binh công tợ khiếu
 
Trung Đông hồi vãng [tới lúc] liệu xuất nguy
Phục nhữ trang phản chiếu dựng kỳ
Xoay lại tứ việc như đại chuyển
Sáu đời này bế cơ trực diện
 
Không ngoan MÌNH TỰ CHIẾN KỲ AN
Sầu cảnh buồn phi trở lai gần
Chờ cơn động thế trần mục hạ
Lôi phong vén xoay chiều hướng đã
 
Kích vũ lôi bức xạ màng the
RÕ KỲ LONG TẠM BÓNG PHỤC KỀ
THƯỢNG THƯỢNG TỎA MINH TỀ HUYỀN BÍ
CHUYỂN LAI TRÀO NỘI THỂ QUỐC NGHI
 
Kim lai hồi [nay trở lại] thời bí HUYỀN KHAI
TÁI LAI PHÁP ĐỘ mở hóa giai
Mầm cao vi bổ tại đón chào
Khó giữ đến gấp trào buổi đáo
 
Bước tới đâu HIẾN ĐẠO CƠ THI
Giáng đình môn cuộc dạy một kỳ
TRỜI SẮP ĐẶT CHU KỲ KHAI MỞ
BẠCH NGỌC CUNG TIẾN DẦN NÀY BỚ
 
Lực đẩy hồi bàng lộ nhập cung
Diệu kỳ thành trải đổi ác hung
VÔ HÌNH MỞ KHAI VẦNG HIỀN THÁNH
BÁT CÀN KHÔN THUẦN PHONG CHUYỂN MẠNH
 
[BÁT CÀN KHÔN THUẦN = Quẻ Bát Thuần Càn (6 hào dương) và quẻ Bát Thuần Khôn (6 hào âm).]
TA BÓNG TÙNG PHÁP CHÁNH LẬP RA
THIÊN QUANG THẦN KỲ DỰNG TRẢI QUA
CƠ DUYÊN ĐẠO KỲ BA RẢI BƯỚC
THIÊN ĐẠO THÁNH PHỤNG MINH THAO LƯỢC
 
CHE BÓNG TÙNG THIÊN PHƯỚC DỰNG NIÊU [PHƯỚN]
KHẢI ĐỜN CHÈO LINH [THỨU] ĐỈNH KHÚC [VỀ] CHIỀU
Lai tuồng hạ phủ kêu đằng khách [khách quảy cái túi lớn]
Mở lực oai kim giai khí phách
 
HUYỀN THƯỢNG THIÊN TÚC BÁCH DI SANG
DỰNG QUỐC VƯƠNG KÝ GIỚI TRỜI ĐẰNG
NHIỆM KỲ CHUYỂN TRƯỜNG AN NGỌC BỬU
TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU
 
[TRƯỜNG AN = ám chỉ Trường An của phương Tây, ý nói California.]

GỒM THÂU CHUNG ĐÀN TỤ PHỤC Y
ĐẠO MỘT HÌNH CỜ SỰ QUY KỲ
Hoá chuyển hóa phân vi luật xét
Dựng TAM MÔN khởi ban nhồi nhét
 
Thâu trong ngoài chỉnh thiệt gớm ghê
LỊNH MINH HOÀNG KHÂU MẬT PHỤC TỀ
Canh giá xứ tri nê giá thủ
THẾ ĐẠO SẮP [XẾP] TAY CẦM KIM TỬ
 
Trầm điển khai hiệu khứ ơ ầu
LỘ NGỌC [ĐẾ] [KỲ] TAM CỬU KHIẾU ĐINH CHÂU
THÁNH HIỆN BIẾN ĐỘNG THÂU VÔ ĐỘNG
Giai thị giai thế trận ách phong
 
VÔ LAI THƯỢNG HƯ KHÔNG TRƯỚC ĐỐI
Vi thiện đảnh tịnh an khiết hối
Đạo môn vui biết lối chí tu
Phân ký tự ngoạt đa biến hữu
 
Khai duyệt kiểm tốc cư tân giới
Cảm nguyệt thanh giục bước tới nơi
Hoán bất từ dục lợi hố sa
Khuyên khuyến phạn bả y cảm giả
 
Bất chánh tố họa ra vô phản
Nhân gian tàng liêu chỉ xuất thần
Dĩ dĩ siêng bất luận phản phiên
Lãm hội hủy phục quần chiến diện
 
HUYỀN CHUYỂN KỲ NỘI CHIẾN VÂN PHONG
Hảo nhi khương bất bả phục đồng
THIÊN ĐỒ PHÁP TẢO KHÔNG GIAN KIẾN
Liêu vô khai hiểm dụng quảng tuyển
 
Bất lậu hồi lao luyện yên chờ
BẠCH LIÊN KHAI [SEN TRẮNG NỞ] TÚC VẬN CHỚ NGƠ
Vô kỳ địa dịch bờ đạo xá
HOÀNG ÂN SANH KHÓA NĂNG THẾ TỎA
 
TÂN CHẤN QUÂN CAO HẠ HIỂN DANH
MỘC HUYỀN CƠ ĐỨC LƯỢC GƯƠNG LÀNH
CHÓT BUỔI HẠ CHÚNG SANH HIỂU RÕ
CHIẾU KỲ TAM BƯỚC VỀ THỨC NGỘ
 
Tân cấu cơ sổ bộ chiều ông
ĐẠI CUỘC VỀ PHÂN THỦ VAI RỒNG
Kỳ định phát lâu phong hành thế
 
Đào TÂY gánh qua ĐÔNG xác lệ
Địa địa tràn tắc bế trừ Phiên
KỶ LUẬT NGÔI TÂN CHIẾU MỘC HUYỀN
QUY THỐNG NHỨT TRIỀU NGUYÊN MINH ĐẾ
 
THIẾT LẬP HÓA TỰU TỀ XUẤT HỆ
LƯỢC THAO TRẦN ĐẪM LỆ THẾ NHÂN
Khó chưa vào tên đáp bước gần
Trở gió ngã trợt chân ở lại
 
Người MÊ bước đến đâu độc quái
Ngã gian sanh LOẠN hại thân mình
Mịt mù neo TỐI ĐẦY kêu linh
Chạy chẳng nổi biết mình trượt ngã
 
HUYỀN CƠ ĐẾ AI CẦU TỈNH DẠ
PHÁP VƯƠNG VỀ HIỂN TÁ LẶNG PHI
PHỤC HỒI KHAI MƯỢN ĐÓ ĐỘ VÌ
BƯỚC CHÂN MỞ LẶNG KỲ NÊN SỰ
 
Động sơn đó ma hồi cầu tự
CỬA THIÊN KHAI TỐC [MAU] DỰ VÀO MÔN
Kinh bất học nghe là ứng động
Khuyên hối [cải] tâm hết sóng gió chèo
 
Nào chi khó vào môn tu khéo
NGỘ ĐẠO THIÊN NƯƠNG NEO ĐỒNG ĐỘ
GẦN HẾT RỒI MÀN DỠ [KÉO] KHÓ VÔ
Này căn linh nương đó nghe chiều
 
Ma lẫn quỷ nhiễm gây loạn hiệu
CHẲNG GIỮ CHÍNH TÂM điều vọng tác
Lôi Công, Lôi Thủ trùng đánh bắt
Phản sanh khiên tội bạc đạo thuyền
 
Gần đến kỳ BỬU TOẠ CUNG NGHI
Hư vô tỏa sắc chì sáng thấy
Long thanh huyền thử coi ai quấy
ĐẠI ĐẠO KỲ khôn thấy nở hoa
 
Sắc nhãn soi căn linh nhào òa
Tai nạn kiếp khó qua hồi tỉnh
KỲ KHAI CHÓT NGUYÊN NHÂN PHỤC LỊNH
CHỈ KHAI NGƯỜI CĂN MỆNH PHỤNG HÀNH
 
ĐỘ NGƯỜI TU CHÁNH THẬT THIỆN LÀNH
BAN SẮC CHỈ THƯỞNG HÀNH DANH RÕ
Lẹ mau lẹ đài trên ai đổ
Thất bửu TA dành chỗ [cho] người hiền
 
LỐI XƯA VỀ NÊN CHỚ CÓ QUÊN
NGỌC [ĐẾ] ĐÃ CHUẨN BƯỚC LÊN PHONG NHẬN
NHỨT TUYỂN PHONG KHAI CƠN CHUYỂN VẬN
PHỔ ĐỘ KINH TRONG TRẬN ĐẢO ĐIÊN
 
CHƯ THÁNH XUỐNG LẬP KHAI NHÂN CHUYỂN
TRỜI ĐẤT RẰNG: XUẤT BIẾN KHAI NGUYÊN.
 
Kệ
 
Chuyển khai bởi KỲ TAM  
Đề xuất phàm NGUỒN PHÁP
ĐIỂN VÔ VI thông hạp
Đời bủa PHÁP ĐẠO KHÔNG
XUẤT CHÀO khai bổ công 
HOÀNG ĐẠO không năng xuất
Thế nhân quy ĐẠO PHẬT
KỲ CHỦ MẬT GIÁO CƠ
TRUYỀN CHUYỂN KHAI LAI LỘ
TRỤ công khai tỏ lời
Một góc trời ĐẠO NGÔI

Kỳ Ba Hội Ngươn thủ
Sợ khảo rằng khó giữ
Chỉ chúng từ bi đổi
Hoa vân đời sắp tới
QUỐC kỳ hội LIÊN trùng  
Đông Tây Nam Bắc chung
Phục giao dũng hiện thực
THƯỢNG THIÊN VÔ VI CỰC
HUYỀN ĐẠO LỰC KHAI VẦN
Cuộc Càn Khôn nay chúng
Giữ CHÁNH phụng kỉnh CHA

Sách lược hội ĐÌNH TÒA
ĐẠO KỲ BA PHỔ ĐỘ
GIẢNG NÓI NGHE CHO RÕ
Thâu thành xứ luận vô
Khẩu truyền vô tương tuế
NGỌC MINH HOÀNG OAI BẾ
HIỆP HƯ THẾ HUYỀN CHỈ
BỰC MINH ĐẠO TỪ BI
PHỔ CƠ KỲ TÂN PHÁP

Thông kinh lưu ban tập
Vâng KÝ LẬP LỊNH HUYỀN [THIÊN]
Ban sắc đời tân lên
PHÁP KHÔNG HUYỀN CƠ ĐẠO
HƯỜN KHAI MƯỢN XÁC GIÁO
ĐỔI THAY ĐẢO ĐIÊN TRẦN
Một bước tới đòn cân
THẦY trao lần bồi trí
Ẩn hiện ra pháp chỉ
Chiêu đàn thí đạo cơ
Vô hình đương tỏa bớ
Văn phong trở hạ đề

TRƯỜNG KHÔNG HÌNH HẬU THẾ
TRUYỀN KHUYẾN ĐỂ VI TÔN
HIỂN THÔNG VĂN TRUYỀN NGÔN
ĐIỂN VÔ KHÔNG THƯỢNG GIÁO
THIẾT LẬP KỲ KHAI ĐẠO
KHAI HUỲNH ĐẠO HẠ KỲ
KHỞI MẠCH BIẾN HÓA VI
CAO ĐỨC BI ĐẠI ĐẠO
NGỌC [ĐẾ] BẠCH [CUNG] XUẤT NGUYÊN BÀO

Quy đình bảo chánh phân
Dịch lộ bất thiên ân
Hối tâm lần trai giới
Hết sóng gió yên thời
Thượng chiếu đời LẠC hiện
NGỌC BÁU TU VI CHUYỂN
ĐẠI KHAI HUYỀN ĐÀI SƠN

Hoàng khôi vi mạng nhơn
Linh tàng cơn sóng gió
Đặng phải tu định rõ
Phẩm thiệt có liên hoa
Rửa lòng THỦ CHẤN RA
HỘI LIÊN HOA HÀNH KHỞI
CHÁNH quy lần bước tới
Tùy bến khởi xá ân
Điền Lôi Công, Lôi Thần

VÔ HƯ phân DƯƠNG KHÍ
Đời sanh phản PHỤ VỊ
Khóc rằng chỉ tỉnh chưa
HUYỀN [THIÊN] TRỜI soi tam cửa
Sáng tỏ lựa kế tầm
Đặng quả công tại phàm
Hiển thánh tâm cơ giáng
Mục khai thử coi bảng
Đạo đặng vạn khó nhìn
Hồi CỬU thấy OAI THINH
Sen nở nhìn chói sáng

Người tu bảo hộ mạng
Tu lánh nạn về trời
Kỳ khai chót chớ lơi
Giai giai thời [thời gian cực mau lẹ]  kiếp khổ
Mau mau lẹ phổ độ
Khó qua hố xuyên hình
Cuồng phong kết án linh
Ứng huyền đình thiên hỏa.
 
Thi
 
NGỌC KINH khai chiến cuộc áng đồng
CHUẨN định đổi thay dinh hướng Đông
QUỐC mạng lượt chờ ngồi vị trí
TRIỀU thẩm tân khai chín bệ rồng.
 
THAY cuộc triều ca GIÁO XUẤT TRÀO
ĐỔI hóa LUẬT XỬ khó liệu làu
QUY NGUYÊN MỘT CỬA ĐỪNG SAI LỆCH
LUẬT TRỊ NGHIÊM MINH LỊNH THIÊN CAO.
 
CHẬM tu ly tử chịu bao [tai] ương
BƯỚC trở hẹn mai lui đảo cuồng
LIÊN hồi trống giục kêu tiến bước
HOA nở trụ đăng thiện tâm lương.
 
THIÊN phong bạch chỉ nét tuồng hay
QUỐC bình đa xuất trùng lai
KỲ thành hiền lược kia trần tục
BẢO cảnh phù sinh ách nạn tai.
 
cảnh tam đồng ngự tuyển xoay
HÌNH vòng quy tụ diễn tiết lai
CHUYỂN chờ ba dặm lượt túc chuẩn
THÚC cuộc can qua khách đồng cày.
 
MẬT tuyệt Tây bình điện lớp phân
KỲ Ba khứ lộ ách nạn trần
THIÊN truyền tai vạ Bồng Cung xuống
CHIẾU mệnh tự phong ngộ đạo gần.
 
MÔN trường rạch mở kêu tu chí
TỰ tiếng cung vui ngộ đạo quy
TỪ đây biển khổ ngày đi tới
BI thương trần thố tứ trận nguy
 
NGỌC hạ phiêu phiêu hiện chánh chơn
ĐƯỜNG hiệu phép ban tiếng khải đờn
CHIẾU hóa VÔ CỰC MINH tư lộ
PHÁ hiện một đường KHUNG hiệp hườn.
 
KHÔNG THỜI nghe tiếng CỔ chí THIÊN
DUYÊN cơ thành dặm hạp thời liền
KHÓ tan lượt sóng tơi bời đánh
ĐẶNG tu nhờ trí sáng lương hiền.
 
PHẢN chiếu phổ giai cửu xuyên chơn
BỔN lai CAO hạ khải tiếng đờn
CUNG VI BẠCH NGỌC từ bộ các
HỒI trống THIÊN QUÂN tọa chủ sơn.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn