NGỌC KINH: ĐẾ HOÀNG MINH LỘ

30 Tháng Bảy 20233:13 CH(Xem: 737) 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

ĐẾ HOÀNG MINH LỘ

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Đế Hoàng Minh Lộ cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 13 tháng 6 năm Quý Mão (31/7/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH:

ĐẾ HOÀNG MINH LỘ

 

Giảng

Thuyền bát nhã rước người tu thiện
Biết CƠ TRỜI ách hiện nơi trần
Bát nhã thuyền trẻ hỡi nhanh chân
THUYỀN TRỜI PHẬT, bản thân [phải] TẠO ĐỨC
 
Rước lên thuyền tu mau hưởng phước
Hát tiếng lên nghe được ớ con
[ĂN] HIỀN LƯƠNG, TU ĐẠO CHO TRÒN
CHO LÊN THUYỀN [NHỜ] ĐỨC CON ĐÃ TẠO
 
Ai làm phước bản thân thượng đáo
Của đầy rương bọc áo kim sa
Rán mà tu nghe thể trẻ già
Kêu kêu réo mà ra THẦN THÁNH
 
Giận trẻ mắng không tu phải đánh
Rán mà tu nhu hạnh được không?
Tội chúng sanh GIÀ LÃO ĐÀNH LÒNG
KHÔNG LỘ DIỆN [CHỈ] MƯỢN ĐỒNG XÁC DIỄN
 
CƠ TRỜI sắp ách tai nguy biến
Bao nhiêu người tu diện PHẬT TRỜI?
Giờ LÃO ĐÂY danh hiệu HOÀNG NGÔI
Đây NGỌC ĐẾ điển lời truyền ý
 
Quyền phân định phàm thôi sửa kỹ
Biết trần gian cuộc hủy hết đời
Không còn gì để lại trần vơi
Thân phải khổ cuối rồi [còn] đâu nữa
 
Xem sẽ thấy tại trần sàng lựa
Hồn xác tiêu tẩy rửa lung lay
LÃO TA dòm chúng sanh mấy ai
Mà nghe pháp kinh mài kệ dựa
 
CHÍN CHIỀU TÀN HÔ AN ĐIỂM TỰA
LÀ HỌA ĐEN CHẬT, CHỨA CẢNH TRỜI
DỊ KỲ CHUYỆN NỔI DẬY KHẮP NƠI
SỐ TU ÍT TẠI NƠI TRỜI TỤ

[Câu 4 của đoạn trên nói: chỉ có một số ít người tu được TRỜI đem về tụ lại tại một nơi nào đó.]
 
Rán mà chịu quạnh hiu nào thú
Thử mà xem đến thử thế nào
Kỳ lăng xăng trai gái lộn [xộn] [lao] xao
Còn bị quỷ xô nhào xuống hố
 
Non sơn thần cười ra biểu lộ
Danh quá nhiều bị tố giả vờ
Đời màn ba diệt tới chớ lơ
Chúng sanh khổ NAM MÔ PHẬT để
 
Tận đời tận thiên tai đổ lệ
Mòn núi sông rồi kế đất đai
Trần gian say đắm mãi danh tài
Đến lúc phải đổi thay phân định
 
KHÓ NỔI THOÁT LỊNH HOÀNG PHONG LỊNH
BỐN PHƯƠNG ĐỀU VANG THINH ĐỢI CHỜ
Ai biết không hả miệng là dơ
Coi kinh pháp chê, giờ phải chịu
 
Tâm mù mịt đường nào cùng biếu
CƠ QUÁ GẤP THẦY KÊU BÀI CHUYỂN
BÀI CHUYỂN TU, NGHE ĐẶNG LÊN THUYỀN
LỜI CẢNH BÁO TRẦN MIỀN MÀN CHÓT
 
Hết hết rồi hết khóc cho lọt
Hay chuyện gì! cứ mót đức lương
MƯỢN XÁC ĐỢI CÁC PHẦN CĂN LƯỢNG
GIÁ [THẬP] TỰ ĐỒ [MÔN] ĐẾ THƯỢNG NGẪM COI
 
CĂN PHẬT TRỜI XEM ĐÚNG Y LỜI
TRUY RA PHẢI [DO] CƠ TRỜI GIÁNG [ĐIỂN][TIẾT] LỘ
[CÒN] AI TỰ Ý MÌNH XƯNG [LĂNG] LỐ
GIẤU [ĐƯỢC] ĐÂU VÌ TOÀN BỘ [LÀ] QUỶ MA
 
PHẬT TIÊN XUỐNG TỨ PHƯƠNG RỒI MÀ
CHỚ BÀY GẠT XƯNG TA [THƯỢNG ĐẾ] TỰ Ý
LỜI ĐỂ LẠI [CHO] THẾ GIAN TRẦN MỴ [RÕ]
NỊNH THẦN BÀY [MƯU] KẾ [TIẾM] VỊ [LÀ] KỊCH ĐỜI
 
Rõ Thiên La giăng phủ khắp nơi
GIAN TÀ KỊCH [SẼ BỊ] TƠI BỜI TIÊU XỬ
Nói tin không thế [gian] hề xem thử
Phần gay go ác dữ thâu gom
 
Chung số phận đổi dời mau nhóm
LỊNH TRỜI nổ hơn bom diệt tận
 
Điều sau đây sấm nổ bớ dân
Nước ngập bờ tới cảnh bây giờ
LO THU XẾP TẬP TU TRẺ BỚ
GIÁP VÒNG, TRỜI MỞ LỘ RÁN TẦM
 
ĐỜI NGƯƠN THƯỢNG XỬ PHẠT [DO] NƠI TÂM
TÁI TẠO MỚI CÕI PHÀM RA THÁNH
Bây giờ vẫn còn đang tranh cạnh
Mạt pháp rồi TU HẠNH ớ con
 
PHẬT RA ĐỜI DI LẠC ĐẠO CÒN
MÔN ĐỒ [ĐỆ] TỬ LO TRÒN TU ĐẠO
Ai hiên ngang gian ác xáo xào
Khi kết cuộc máu đào tơi tả
 
Đời bỏ qua xem thấy trẻ già
Thôi nay hớt ác tà châu lựu
Tu ăn năn thấy kinh báu quý
Chuyện tới rồi tai trí lẹ mau
 
Môn diệu thay ai rõ sớm cầu
MINH HOÀNG LÃO rảnh đâu coi mấy
THIỆT THẢM SẦU CUỘC TRẦN SÓNG DẬY
BỆNH XIẾT BAO SỚM THẤY TẬT MANG
 
XEM VẠN QUỐC NGỬA NGHIÊNG VONG MẠNG
Kêu liên miên trần gian thấy đó
Ngạo vương đề [=đạo lý] lại thêm hùng hổ
Thủ pháp trường rơi cổ bớ con
 
MINH HOÀNG VƯƠNG chào ngự trẻ còn
Nghe tỏ hết có dông [bão] kinh hãi
Đời khổ biết lao đao điên dại
Thương thảo hiền chỉ dạy mọi bề
 
Phải tu sao nên việc trở về
Muốn hồi phục thoát mê thời [tỉnh] dậy
Thương trần! trẻ [ôi] BỐN BỀ XÁC THẤY
Biết cậy ai nương lấy xác thân
 
HỘI CÔNG ĐỒNG TIỀN ÁN XÉT PHÂN
Dại lầm lỗi hung hăng sao đặng
Dạ cần lo ma quỷ chiếm sang
Hủy đời này bệnh căn chẳng đặng
 
Siết hỡi ôi THIÊN ĐÌNH ĐỊNH PHÁN
Tường trước sau đau quặn khúc tàn
Thế dạ trần sầu thảm tiêu lần
Tai ương mắc hạ trần khó tránh
 
Chứng bệnh mòn hao hớt chỉ mành
Khó âu đặng chúng sanh bao xiết
Cuộc chiến này thật là khốc liệt
Khuyên bảo lo tình thiệt tâm tu
 
Lời dạy nay PHỤ LÃO BI TỪ
Không ai bẻ nạng, trừ TRỜI CHỐNG
Sắp chiến trận bớ con nghe giọng
Giọng LÃO GIÀ điển phóng nhỏ to
 
Ơn đừng quên công nghĩa nói cho
XEM MÀ THẤY THUYỀN ĐÒ CỦA LÃO
LÃO nhứt tâm ngàn cân chỉ bảo
NGỌC MINH HOÀNG CHỦ GIÁO KỲ BA
 
Ai đặng về tu niệm cho ra
Đừng chê biếm LÃO GIÀ, con phải
Tơ cuồn rối gở cho nhanh lại
Đừng chê cười PHÁP TẠI KINH VĂN
 
LOÀI YÊU MA QUẤY RỐI LĂNG XĂNG
RỒI LY LOẠN SA CHÂN HỌA MẮC
TIÊU MÒN HÉO MỘT GIỜ TỨC KHẮC
LẰM LỖI LẦM NÊN ÁCH TAI ƯƠNG
 
Thấy sanh chúng chưa rõ tận tường
THỜI MẠT CUỐI CON ĐƯỜNG VONG DIỆT
Cớ sao trẻ tai nàn chẳng biết
Cứ thấp cao phân biệt chia tranh
 
Mất tình thương chung  một cội nhành
MAU KỊP TỚI LIÊN THÀNH TÂY HỘI [ám chỉ GHTT tại Cali]
NGỌC ĐẾ THƯƠNG VỘI KÊU TRẺ HỠI
LẼ NÀO TA KÊU GỌI KHÔNG NGHE?!?!

[LIÊN = Liên Bang, Hoa Kỳ. THÀNH = Thành phố. TÂY = Miền viễn Tây. LIÊN THÀNH TÂY HỘI = ý nói hội về tại thành phố miền viễn tây của Hoa Kỳ tức Califonia, nơi có tòa đình trung ương của Giáo Hội Thiên Trường, tức Ngọc Đường.] 
 
TẠI NGỌC ĐƯỜNG [Giáo Đường Ngọc Đế] VÂNG LẬP HỘI TỀ
AI BIẾT ĐẶNG TRỞ VỀ CHỐN CŨ
DẠI GIẢ ĐIÊN XUỐNG TRẦN LÃO THỬ
XEM THẾ TRẦN MÔN TỤ TU [RA] SAO
 
Nay rõ rồi già trẻ té nhào
Thiệt thương! dại xiết bao mờ tối
ĐƯỜNG TƯƠI SÁNG LÃO TA MỞ LỐI
MÀ KHÔNG ĐI CỨ VỘI SANG ĐÂU
 
Để cho thân lầm lạc hố sâu
ĐỨA U MÊ MƯU CẦU CHỨC LỚN
HAM MÊ THEO TÀ MỴ ÁC NHƠN
Không tích đức gặp cơn cuộc nạn
 
SẮP TỚI ĐÂY DỊ KỲ TRẬN TÁNG [=CHÔN]
KHẮP NƠI NƠI VONG MẠNG XÁC ĐẦY
Thảm cho đời trong cuộc ách tai
Ai tu đặng sau này an hưởng
 
Khắp Đông Tây ai ai cũng tưởng
Rằng không tu muốn hưởng phước ban
Quỷ mỵ tinh thâu sạch lần lần
Đừng ỷ sức làm càn chinh chiến
 
Tu lấy thân không cần nổi tiếng
Con giống nòi VƯƠNG HIỂN mến thương
Hạ xét soi đề bảng hiền lương
Ai tích ác BỔN VƯƠNG tỏ hết
 
Cơ cho trần bây giờ lần chết
Khóc họa than mỏi mệt tang thương
Đường ngục môn lại chọn vô thường
Mười cửa đoái khó nương nên mới
 
Chớ phiền TRỜI CHO KINH PHÁP TRỔI
Trẻ thơ già tới tuổi ra đi
ĐỪNG NGẨN NGƠ DANH LỢI LÀM CHI
Có mắc tội sửa đi cải hối
 
Cuộc màn sắp tiêu tan thúc vội
Dạy chúng sanh lần đổi lo tu
PHẬT TRỜI THƯƠNG HOẰNG GIÁO ĐẠO TỪ
KHAI ĐẠI ĐẠO MAU TU CHO ĐẶNG
 
Đừng để mắc lồng chim nhốt chẳng
Sợ khó ra dung đặng được nào
CHÚA VƯƠNG ĐẾ PHẾ VONG CHẠY THÁO
Mèo chạy quơ trói tạo lầm sai
 
Chuột chạy leo trên gầm chờ bẫy
Ngựa chạy đua vang dậy mất đàn/g
Khỉ lăng xăng nhảy lạc lánh thân
Chó tru sủa than van thiên hạ
 
Gà ăn lúa kêu ôm sợ đá
Dê vào rừng bị hạ chẳng còn
Rồng lượn tiềm phục góc ngao sơn
Heo ụt ụt ở trong kêu thấy

[NGAO SƠN = Tên của một cái núi có thật tại Lễ Châu, Trung Quốc.  Hai chữ Ngao Sơn còn được dùng để chỉ nơi chư tiên cư trú.  RỒNG ... TIỀM PHỤC =  Rồng dấu thân ẩn nhẫn chờ thời.]
 
Sổ Thượng Thiên đốt nào có cháy
Trời rộng thinh sao lại không vô
Do không tu ghi vào sổ bộ
Biết kể ai vô số tội ghi
 
KINH NÀY KHUYÊN LỚN NHỎ TU ĐI
MỘT BỔN GIÁO CỨU THÌ BỚ TRẺ.
 
Thi

KHƯƠNG, TRANG TỰU TƯ TRƯỜNG CÁT YẾN 
LẠI TRỔ HOA KINH NHỨT XUẤT NHIÊN
NGỌC PHÙNG LAI CHẮC Ý DUY TÂN
QUY THỜI HỢP THINH KHÔNG KHÔI CHUYỂN.

[KHƯƠNG = Khương Thái Công. TRANG = Trang Tử. CÁT YẾN = ánh sáng tốt lành. KHÔI = To lớn uy nghiêm.]
 
Hiểm mạc túc vị giai nhơn phó
Tùy phận duyên phàm sự khéo lo
Đắc thời cầu trụ lý minh châu
TAM HẬU TIẾT XUÂN LAI ĐẠI TỎA.

[HIỂM = Cao vút, không dễ dàng. MẠC = yên lặng không nói. PHÓ = Ủy thác, giao cho. TAM HẬU TIẾT XUÂN LAI = Đến 3 mùa xuân sau, ý nói năm 2026 Bính Ngọ.]
 
Niên niên giá [=đến] PHỤ MINH NHẬP HẠ [=NHẬP THẾ]
Thụy tử quân đắc tống nhu hòa
Khổ sự sanh chí đạo mạt suy
Thời nay nhượt tốn vô ca phả.
 
Thủ tu canh nguy nguy nan sự
Lậu phân chi cuộc chủ đa mưu
Phụ nhơn trường lộ chiến vô liêu
Dĩ phong võ luật hành đắc tựu.
 
Chịu lao đao tham tâm là khổ
Muôn thiên tai truyền dữ quang cơ
Đương giả lai mô tự họa suy
Đoái cảm yếu tán tai chiêu lộ.
 
Phải liệu toan nguy ứng hành tàng
Mạt tán họa suy tâm lai hoãn [chậm lại]
Kỳ sự động điêu dương khảm nghịch
Càn khôn phân lập kỹ gian nan.
 
Hữu lượng phước chung phân MỘC [=NHÂN THẬP] hữu
Trần nhân duyên TRƯỜNG ĐẠO giai đề
ĐẠO LỘ [=ĐƯỜNG] tùy nguyên chỗ tác tư
HOÀNG TÂY ĐỘ khá than nguy sự.
 
Minh triều cú mạt thời vu [xằng bậy][bởn cợt]
Sự hữu vi cảnh phúng [mỉa mai] quế nhi
Thất bất tùng cầu dụng vân môn
Bất bất dễ mạng thời khá kỹ.
 
Công sự công luận lao hoạch trọng
Đồng thuận đồng suy chí hóa công
Dục thúc sanh suy suy bại mạng
Lang tâm nhơn vô tác dịch hồng.
 
ĐẾ ĐẾ TÚC HỮU NHAI THIÊN HẢO
ĐÁO ĐÁO KỲ ĐẮC HOÁN ĐẠI TRÀO
XUẤT VÔ NGẠI PHỤC CÁT LAI HƯ
ĐĂNG TRÌNH SỰ PHÚ DANH CÔNG TÀO.
 
Giảng
 
Kỳ MINH HOÀNG nên màn LUẬT ĐỊNH
Thử thách nhồi hết chín một còn
Dữ nhiều hiền ít hao mòn
Ngày này chẳng kịp [biết] sống còn hay không
 
LUẬT THIÊN HOÀNG THẾ TRONG MÀN CHÓT
Giục thúc người bòn mót công tu
VỞ BA TUỒNG CHÓT PHỤ TỪ
NAM LẦU KHAI MỞ THỰC HƯ [CHỜ XEM] THẾ NÀO
 
Đêm thanh vắng điển vào chầu ngỏ
Tiếng trống vang khai tỏ LONG HOA
Chó chờ heo ụt tuông [vượt bừa qua] xa
Rán tìm nương chỗ ngó ra dắt đường
 
Cuộc MINH HOÀNG VAI TUỒNG CHÁNH đóng
Sáng tác xem màn rộng mà coi
RỒNG XUỐNG, còn lặn biển ngòi
Đến khi NƯỚC CẠN, hụp chòi RỒNG BAY
 
RỒNG XUẤT HIỆN đại tài GIỮA BIỂN
Rán tìm thuyền [đến] chốn [cung] ĐIỆN TRỜI CAO
LONG HOA CÓ TÊN BƯỚC VÀO
Hiệp thành kỳ định trẻ nào ĐỊNH PHÂN
 
ĐẤNG PHẬT VƯƠNG GIAN TRẦN CƠ MỞ
TRỜI LẬP KHAI, [ĐỨC] THÁNH CÓ THẦN TIÊN [TRỢ]
TAM TÒA THÁNH GIÁO CUNG HUYỀN
HỒNG QUÂN KÝ LỊNH CƠ TRUYỀN KHẮP NƠI
 
PHẬT VƯƠNG [SẮC] CHIẾU THAY ĐỜI, NỔI DẬY
CUỘC CUỒNG PHONG CẢ THẢY RA MA,
Nạn tai hết bảy còn ba,
Hết hai còn một, ĐẠO [CỦA] GIÀ còn đây
 
Sống đời Thượng [Ngươn] du Tây các cõi
BỆ CHÍNH RỒNG SẮP NỔI NAY MAI
Rán lo tiếp đãi THIÊN OAI
Âm nhạc trổi điệu kỳ tài mừng vui
 
[DU TÂY CÁC CÕI = đi các nước Tây Phương. BỆ CHÍNH RỒNG SẮP NỔI NAY MAI = Bệ Rồng Chính, ý nói Tòa Thánh.  SẮP NỔI NAY MAI = ý nói Thánh Địa sắp nổi lên nay mai, giữa biển, nơi đó có ĐIỆN TRỜI CAO (Tòa Thánh).]

Vạn vạn tuế tới lui xét tận
Luật phơi bày chuyển vận con người
Trận này phân [lìa] [ly] biệt khắp nơi
Nếu ai tìm rõ biết đời mà lo
 
Nay mở ngỏ CON ĐÒ RA RƯỚC
Định thời giờ TU PHƯỚC ẮT LÊN
THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN
VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ
 
CHUYẾN ĐÒ CHÓT RÁN LO TÍCH CỰC
HỌC CHO THÔNG TRÍ LỰC SIÊU PHÀM
LỰC CHA XOAY CHUYỂN KHỔ KHAM
LUẬT CHA TRỜI XỬ CÕI PHÀM THÊ LƯƠNG
 
ĐỪNG CẢI LUẬT NGỌC ĐƯỜNG KHÓ TRÁNH
TRỜI ĐÃ SAI TIÊN THÁNH XUỐNG PHÀM
MAU LO PHẬN SỰ TU LÀM
LỚP MÀN [CỦA] NGỌC ĐẾ NGƯƠN TAM MẠT ĐỜI
 
Hạ sang Đông việc rồi đừng [vội] [sẽ]
Mạt pháp ĐỜI LA Ó NGÀY SAU
NGŨ LÔI PHÂN XỬ trốn đâu [cho thoát]
Chuyển xoay Thiên Hỏa phát rầu cho dân
 
NGÀY CHỌN LỰA HIỀN NHÂN ĐẠI HỘI,
HỘI MƯỜI PHƯƠNG, SẮP TỚI TẬN MÀN
Cuồng điên phải chịu than van
LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC LỰA SÀNG NAY MAI
 
Chịu tan tác, luật đầy than khóc,
ĐỊNH LUẬT TRỜI chọn lọc thau vàng
THUYỀN TU DI LẠC ĐƯA SANG
QUAN ÂM BỒ TÁT THIỆN QUANG XUỐNG TRẦN

Đời soi xỉa bởi thân ngu dại
ĐƯỢC CON TRỜI kháng lại ỷ nơi [cậy tài]
Chê bai khinh rẻ ÔNG TRỜI
Hồn ai nấy giữ TIÊU RỒI TRỐN ĐÂU
 
Cửa sắp đóng thành lâu chặt chẽ
Không một ai lọt kẽ hở [thoát] ra
Đố ai thoát được đường qua
TAM TRẬN THINH [sụp] đổ gió lùa thổi ngang
 
Trẻ năm châu ngang tàng chưa biết
Chưa biết tu nên tiếc đời nay
TIÊN ÔNG vội xuống chỉ bày
Kịp lúc DI LẠC nạn tai cứu trần
 
Ngày sắp tới chuyển dời tuôn lệ
Trẻ thảm sầu trần thế từng cơn
Rán lo sắp tới chó trơn
Mạt pháp kêu gọi núi non nào còn
 
Cơ luật chỉ khắp NHƠN GIAN đặng
Luật cuối màn CỐ RÁN ĐỨC HIỀN
Đông biền kế [=liền kề] trận liên miên
LAN TRÀN MÁU ĐỔ KHẮP MIỀN, HƯỚNG TÂY
 
Chuyển biến khó tới đây trở lại
Trẻ thảm sầu khờ hãy tìm khôn
CON HIỀN DI LẠC TẦM MÔN
ĐỪNG SƠ HỞ LÚC CHƯA DỒN NẠN TAI
 
TRẬN TAM THINH càng ngày đi tới
Đãi [lọc] khách trần trẻ hỡi lo rầu
Mà lo định liệu cho mau
Truyền cơ khai cả năm châu biết đời
 
Lịnh đưa xuống sái lời trừng trị
Khó thoát mà nạn dí bớ con
Bất kể [nơi] đâu cũng chẳng còn
Quét sạch hung hãn núi non phải dời
 
Chẳng sơ sót bỏ nơi nào hết
Xác phanh thây nằm chết chất chồng
Quỷ kêu mời réo thôi xong
HỦY TÀ GIAN ĐẠO HỘI, hồn tiêu tan
 
Quét sạch hết thế gian sau đó
Thâu bầy yêu chớ có ló đầu
Ngựa dê bỏ chạy phát rầu
Ngồi coi khỉ nhảy gặp nhau hát tuồng
 
DIỆT YÊU QUỶ NGHỊCH ĐƯỜNG PHẾ ĐẠO
Cuộc tẩy này [chớ] lộn lạo ớ con
Chạy đâu xa được tẩy mòn
Gà kêu túc túc chẳng còn bao lâu
 
Tan hồn xác năm châu diệt hủy
Lý chi cuồng khi bị lộn nhào
Cảnh đau thảm khốc ra sao
Trẻ này có biết cuộc gào biết ai
 
NGƯỜI BỎ ĐẠO CUỒNG SAY NÓ LỘ
DÁM CẢN NGĂN GÂY CỚ SỰ RA
CHẠY THEO THỜI THẾ MỴ TÀ
LỌT TRONG BIỂN LỬA KHÓ MÀ THOÁT RA
 
Ai gây thảm hại mà bỏ chạy
TÁNH NGANG TÀNG KHÓ LẠI BẰNG KHÔNG
TRỞ TAY KHÔNG KỊP TRỜI TRỒNG
Đến cùng một lúc chẳng còn trách ai
 
Đã đến giờ BÓ TAY BỆNH LẠ
Bệnh thật kỳ kịp há cứu kêu
Năm châu tử địa đìu hiu
BỆNH THÔI VÔ SỐ siết kêu than trời
 
Chạy la làng thôi rồi đâu kịp
CHỨNG BỆNH GÌ KHỦNG KHIẾP mắc thân
Sự trần thảm họa lần lần
Ngó nhìn thầy thuốc bâng khuâng thế nào
 
Chết rất lạ lấp đào chôn thúi
Thân trụi trần lấp bụi thể chung [chôn tập thể]
Lại thêm tiếp diễn nào ngưng
MỘT PHEN LỘI BIỂN CHẬP CHÙNG DẠT TRÔI
 
Chết như cá lềnh thôi ngang ngổn
Nằm lăn ra BIỂN ĐỘNG SÓNG THẦN
CHIẾN TRANH CHẾT NHIỄM ĐỘC [vào] thân
NỔ BÙNG ĐÔNG BIỂN MÁU CHAN SỰ NÀY
 
Rồi đến chuyện thiên tai trời bổ
Tới CƠN ĐAU ĐÓI KHỔ này con
Một cơn tan nát mất còn
Chết ôi khủng khiếp từng cơn lần hồi
 
Đời thay đổi chớ [mê] lợi [danh], LỊNH CHIẾU
TẨY [TRẦN] LẦN NÀY, biết hiểu lo tu
Vô minh hồn xác tiêu phù
Phải tu phải sửa từ từ đi lên
 
Đời tận kiếp mình nên thay đổi
ĐỔI TÂM MÌNH TU VỘI NGHE CHƯA
Thiên tai biến đổi không chừa
Tránh làm sao khỏi lọc lừa sàng ra
 
CHỮ TỪ BI PHỤ GIA CHỈ DẠY
LÚC TRƯỚC ĐEN [NAY] RỬA LẠI [CHO] TRONG TƯƠI
TU TÂM DƯỠNG TÁNH KỊP THỜI
THÌ SAU MỚI ĐẶNG THẢNH THƠI LÊN THUYỀN.
 
Thi
 
THIÊN CÔNG VẬN CHUYỂN ĐẠI ĐẠO KỲ
ĐIỀU thông đạo pháp bước ra thi
DẠY nhiều nghe được thông kinh pháp
KHUYÊN tỏ nhờ tu hành đạo trì.
 
BƯỚC đường tu dễ [đạt] quả [nhờ] công phu
LÊN đò đối mặt với LÃO PHỤ
BỜ vai thể hiện nguồn cơ bản
GIÁC NGỘ ĐẠO TÂM SÁNG DIỆU TỪ .
 
LÂM thời không lối đành diệt vong
NGUY nan tai họa thế gian hồng
TAI ách chịu nhiều dông bão tố
NẠN xảy đoái nhìn cảnh ngoài trong.
 
GIẢI thoát tự ta gặp chuyến đò
KINH văn truyền dạy cuối tận cơ
Đạo Khai cú kêu đời tỉnh
TỰ chí lên đò định tỉnh nhờ.
 
HIỆN tưởng gom vào lực trí năng
điều nghe được PHẢI LUYỆN THÂN
THIÊN HỒN SÁNG SUỐT THEO TÂM TUỆ
ĐƯỜNG ĐẠO CHÂU LINH SÁNG TRONG NGẦN.
 
THƯỢNG THIÊN TRỜI thấy tánh vạn dân
ĐẾ HOÀNG MINH lộ nạn ách gần
phương cứu chữa vì mạt pháp
BIÊN LỘ CƠ TRỜI GIÁO PHÁP TÂN.
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn