NGỌC KINH: ĐẾ HOÀNG MINH LỘ

30 Tháng Bảy 20233:13 CH(Xem: 273) 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

ĐẾ HOÀNG MINH LỘ

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Đế Hoàng Minh Lộ cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 13 tháng 6 năm Quý Mão (31/7/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH:

ĐẾ HOÀNG MINH LỘ

 

Thuyền Bát Nhã rướt người tu thiện

Biết CƠ TRỜI ách hiện nơi trần

Bát Nhã Thuyền trẻ hỡi nhanh chân

Thuyền Trời Phật bản thân tạo đức

 

Rước lên thuyền tu mau hưởng phước

Hát tiếng lên nghe được ớ con

Ở hiền lương tu đạo cho tròn

Cho lên thuyền đức con đã tạo

 

Ai làm phước bản thân thượng đáo

Của đầy rương bọc áo kim sa

Rán mà tu nghe thể trẻ già

Kêu kêu réo mà ra Thần Thánh

 

Giận trẻ mắng không tu phải đánh

Rán mà tu nhu hạnh được không?

Tội chúng sanh GIÀ LÃO ĐÀNH LÒNG

KHÔNG LỘ DIỆN [chỉ] mượn đồng xác diễn

 

CƠ TRỜI sắp ách tai nguy biến

Bao nhiêu người tu diện Phật Trời

Giờ LÃO ĐÂY danh hiệu HOÀNG NGÔI

Đây NGỌC ĐẾ điển lời truyền ý

 

Quyền phân định phàm thôi sửa kỹ

Biết trần gian cuộc hủy hết đời

Không còn gì để lại trần vơi

Thân phải khổ cuối rồi đâu nữa

 

Xem sẽ thấy tại trần sàng lựa

Hồn xác tiêu tẩy rửa lung lay

LÃO TA dòm chúng sanh mấy ai

Mà nghe pháp kinh mài kệ rửa

 

Chín chiều tàn hô an điểm tựa

Là họa đen chật chứa cảnh trời

Dị kỳ chuyện nổi dậy khắp nơi

Số tu ít tại nơi trời tụ

 

Rán mà chịu quạnh hiu nào thú

Thử mà xem đến thử thế nào

Kỳ lăng xăng trai gái lộn xào

Còn bị quỷ xô nhào xuống hố

 

Non sơn thần cười ra biểu lộ

Danh quá nhiều bị tố giả vờ

Đời màn ba diệt tới chớ lơ

Chúng sanh khổ nam mô Phật để

 

Tận đời tận thiên tai đổ lệ

Mòn núi sông rồi kế đất đai

Trần gian say đắm mãi danh tài

Đến lúc phải đổi thay phân định

 

Khó nổi thoát LỊNH HOÀNG PHONG LỊNH

Bốn phương đều vang thinh đợi chờ

Ai biết không hả miệng là dơ

Coi kinh pháp chê giờ phải chịu

 

Tâm mù mịt đường nào cùng biếu

Cơ quá gấp THẦY kêu bài chuyển

Bài chuyển tu nghe đặng lên thuyền

Lời cảnh báo trần miền màn chót

 

Hết hết rồi hết khóc cho lọt

Hay chuyện gì cứ mót đức lương

Mượn xác đợi các phần căn lượng

Giá tự đồ ĐẾ THƯỢNG ngẫm coi

 

CĂN PHẬT TRỜI xem đúng y lời

TRUY RA PHẢI [do] CƠ TRỜI giáng [điển][tiết] lộ

[còn] Ai tự ý TỰ MÌNH XƯNG LỐ

Giấu [giếm][được] đâu vì TOÀN BỘ [là] QUỶ MA

 

Phật Tiên xuống tứ phương rồi mà

CHỚ BÀY GẠT XƯNG TA TỰ Ý

LỜI [có] ĐỂ LẠI THẾ GIAN [cũng chỉ là] TRẦN MỴ

Lịnh thần bày kế vị KỊCH ĐỜI

 

[phải biết] Rõ Thiên La giăng phủ khắp nơi

GIAN TÀ KỊCH [sẽ bị] TƠI BỜI TIÊU XỬ

Nói tin không thế [gian] hề xem thử

Phần gay go ác dữ thâu gom

 

Chung số phận đổi dời mau nhóm

LỊNH TRỜI nổ hơn bom diệt tận

 

Điều sau đây sấm nổ bớ dân

Nước ngập bờ tới cảnh bây giờ

Lo thu xếp tập tu trẻ bớ

Giáp vòng trời mở lộ rán tầm

 

Đời Ngươn Thượng xử phạt nơi tâm

TÁI TẠO MỚI CÕI PHÀM RA THÁNH

Bây giờ vẫn còn đang tranh cạnh

Mạt pháp rồi TU HẠNH ớ con

 

PHẬT RA ĐỜI DI LẠC ĐẠO CÒN

MÔN ĐỒ [ĐỆ] TỬ LO TRÒN TU ĐẠO

Ai hiên ngang gian ác xáo xào

Khi kết cuộc máu đào tơi tả

 

Đời bỏ qua xem thấy trẻ già

Thôi nay hớt ác tà châu lựu

Tu ăn năn thấy kinh báu quý

Chuyện tới rồi tai trí lẹ mau

 

Môn diệu thay ai rõ sớm cầu

MINH HOÀNG LÃO rảnh đâu coi mấy

Thiệt thảm sầu cuộc trần sóng dậy

Bệnh xiết bao sớm thấy tật mang

 

XEM VẠN QUỐC NGỬA NGHIÊNG VONG MẠNG

Kêu liên miên trần gian thấy đó

Ngạo vương đề [đạo lý, chân lý] lại thêm hùng hổ

Thủ pháp trường rơi cổ bớ con

 

MINH HOÀNG VƯƠNG chào ngự trẻ còn

Nghe tỏ hết có dông [bão] kinh hãi

Đời khổ biết lao đao điên dại

Thương thảo hiền chỉ dạy mọi bề

 

Phải tu sao nên việc trở về

Muốn hồi phục thoát mê thời [tỉnh] dậy

Thương trần trẻ bốn bề xác thấy

Biết cậy ai nương lấy xác thân

 

HỘI CÔNG ĐỒNG tiền án xét phân

Dại lầm lỗi hung hăng sao đặng

Dạ cần lo ma quỷ chiếm sang

Hủy đời này bệnh căn chẳng đặng

 

Siết hỡi ôi THIÊN ĐÌNH ĐỊNH PHÁN

Tường trước sau đau quặn khúc tàn

Thế dạ trần sầu thảm tiêu lần

Tai ương mắc hạ trần khó tránh

 

Chứng bệnh mòn hao hớt chỉ mành

Khó âu đặng chúng sanh bao xiết

Cuộc chiến này thật là khốc liệt

Khuyên bảo lo tình thiệt tâm tu

 

Lời dạy nay PHỤ LÃO BI TỪ

Không ai bẻ nạng trừ TRỜI CHỐNG

Sắp chiến trận bớ con nghe giọng

Giọng LÃO GIÀ điển phóng nhỏ to

 

Ơn đừng quên công nghĩa nói cho

XEM MÀ THẤY THUYỀN ĐÒ CỦA LÃO

LÃO nhứt tâm ngàn cân chỉ bảo

NGỌC MINH HOÀNG CHỦ GIÁO KỲ BA

 

Ai đặng về tu niệm cho ra

Đừng chê biếm LÃO GIÀ con phải

Tơ cuồn [cuộn] rối gở cho nhanh lại

Đừng chê cười PHÁP TẠI KINH VĂN

 

LOÀI YÊU MA QUẤY RỐI LĂNG XĂNG

RỒI LY LOẠN SA CHÂN HỌA MẮC

Tiêu mòn héo một giờ tức khắc

Lắm lỗi lầm nên ách tai ương

 

Thấy sanh chúng chưa rõ tận tường

Thời mạt cuối con đường vong diệt

Cớ sao trẻ tai nàn chẳng biết

Cứ thấp cao phân biệt chia tranh

 

Mất tình thương chung  một cội nhành

MAU KỊP TỚI LIÊN THÀNH TÂY HỘI [ám chỉ GHTT tại Cali]

NGỌC ĐẾ thương vội kêu trẻ hỡi

LẼ NÀO TA KÊU GỌI KHÔNG NGHE?!?!

 

TẠI NGỌC ĐƯỜNG [Giáo Đường Ngọc Đế] VÂNG LẬP HỘI TỀ

AI BIẾT ĐẶNG TRỞ VỀ CHỐN CŨ

Dại giả điên XUỐNG TRẦN LÃO THỬ

Xem thế trần môn tụ tu [ra] sao

 

Nay rõ rồi già trẻ té nhào

Thiệt thương dại [dột] xiết bao mờ tối

Đường tươi sáng LÃO TA MỞ LỐI

MÀ KHÔNG ĐI cứ vội sang đâu

 

Để cho thân lầm lạc hố sâu

ĐỨA U MÊ MƯU CẦU CHỨC LỚN

HAM MÊ THEO TÀ MỴ ÁC NHƠN

Không tích đức gặp cơn cuộc nạn

 

SẮP TỚI ĐÂY DỊ KỲ TRẬN TÁNG

KHẮP NƠI NƠI VONG MẠNG XÁC ĐẦY

Thảm cho đời trong cuộc ách tai

Ai tu đặng sau này an hưởng

 

Khắp Đông Tây ai ai cũng tưởng

Rằng không tu muốn hưởng phước ban

Quỷ mỵ tinh thâu sạch lần lần

Đừng ỷ sức làm càn chinh chiến

 

Tu lấy thân không cần nổi tiếng

Con giống nòi VƯƠNG hiển mến thương

Hạ xét soi đề bảng hiền lương

Ai tích ác BỔN VƯƠNG tỏ hết

 

Cơ cho trần bây giờ lần chết

Khóc họa than mõi mệt tang thương

Đường ngục môn lại chọn vô thường

Mười cửa đoái khó nương nên mới

 

Chớ phiền TRỜI CHO KINH PHÁP TRỔI

Trẻ thơ già tới tuổi ra đi

ĐỪNG NGẨN NGƠ DANH LỢI LÀM CHI

Có mắc tội sửa đi cải hối

 

Cuộc màn sắp tiêu tan thúc vội

Dạy chúng sanh lần đổi lo tu

PHẬT TRỜI THƯƠNG HOẰNG GIÁO ĐẠO TỪ

KHAI ĐẠI ĐẠO MAU TU CHO ĐẶNG

 

Đừng để mắc lồng chim nhốt chẳng

Sợ khó ra dung đặng được nào

CHÚA VƯƠNG ĐẾ phế vong chạy tháo

Mèo chạy quơ chói tạo lầm sai

 

Chuột chạy leo trên gầm chờ bẫy

Ngựa chạy đua vang dậy mất đàn(g)

Khỉ lăng xăng nhảy lạc lánh thân

Chó tru sủa than van thiên hạ

 

Gà ăn lúa kêu ôm sợ đá

Dê vào rừng bị hạ chẳng còn

Rồng lượn tiềm phục góc ngao sơn
[Rồng uốn lượn một góc, ẩn chờ thời, ngao du sơn thủy]

Heo ụt ụt ở trong kêu thấy

 

Sổ Thượng Thiên đốt nào có cháy

Trời rộng thinh sao lại không vô

Do không tu ghi vào sổ bộ

Biết kể ai vô số tội ghi

 

KINH NÀY KHUYÊN LỚN NHỎ TU ĐI

MỘT BỔN GIÁO CỨU THÌ BỚ TRẺ.


Hương trang tựu tư trường cát [tốt lành] yến [ánh sáng]

Lại trổ hoa kinh nhứt xuất nhiên

NGỌC phùng lai chắc ý duy tân

Quy thời hợp thinh không khôi [to lớn uy nghiêm] chuyển.

 

Hiểm mạc túc vị giai nhơn [giao] phó

Tùy phận duyên phàm sự khéo lo

ĐẮC THỜI CẦU TRỤ LÝ MINH CHÂU

TAM HẬU TIẾT XUÂN LAI [mùa xuân 3 năm sau] ĐẠI TỎA.

 

Niên niên giá [đến] PHỤ MINH NHẬP HẠ [xuống trần]

Thụy tử quân đắc tống nhu hòa

Khổ sự sanh chí đạo mạt suy

Thời nay nhượt tốn vô ca phả.

 

Thủ tu canh nguy nguy nan sự

Lậu phân chi cuộc chủ đa mưu

Phụ nhơn trường lộ chiến vô liêu

Dĩ phong võ luật hành đắc tựu.

 

Chịu lao đao tham tâm là khổ

Muôn thiên tai truyền dử quang cơ

Đương giả lai mô tự họa suy

Đoái cảm yếu tán tai chiêu lộ.

 

Phải liệu toan nguy ứng hành tàng

Mạt tán họa suy tâm lai hoản

Kỳ sự động điêu dương khảm nghịch

Càn khôn phân lập kỹ gian nan.

 

Hữu lượng phước chung phân MỘC [Thầy Nhân Thập] hữu

Trần nhân duyên TRƯỜNG ĐẠO giai đề

ĐẠO LỘ [con đường] tùy nguyên chỗ tác tư

HOÀNG TÂY ĐỘ khá than nguy sự.

 

Minh triều cú [câu] mạt thời vu [xằng bậy] hý [bởn cợt]

Sự hữu vi cảnh phúng quế nhi

Thất bất tùng cầu dụng vân môn

Bất bất dễ mạng thời khá kỹ.

 

Công sự công luận lao hoạch trọng

Đồng thuận đồng suy chí hóa công

Dục thúc sanh suy suy bại mạng

Lang tâm nhơn vô tác dịch hồng.

 

ĐẾ đế túc hữu nhai THIÊN hảo

ĐÁO ĐÁO KỲ ĐẮC HOÁN ĐẠI TRÀO

XUẤT VÔ NGẠI PHỤC CÁT LAI HƯ

ĐĂNG TRÌNH SỰ PHÚ DANH CÔNG TÀO [quan hầu, bộ hạ].

 

Kỳ MINH HOÀNG nên màn LUẬT ĐỊNH

Thử thách nhồi hết chín một còn

Dữ nhiều hiền ít hao mòn

Ngày này chẳng kịp sống còn hay không

 

LUẬT THIÊN HOÀNG THẾ TRONG MÀN CHÓT

Giục thúc người bòn mót công tu

VỞ BA TUỒNG CHÓT PHỤ TỪ

NAM LẦU KHAI MỞ thực hư [cứ xem đi] thế nào

 

Đêm thanh vắng điển vào chầu ngỏ

Tiếng trống vang khai tỏ LONG HOA

Chó chờ heo ụt tuông sa

Rán tìm nương chỗ ngó ra dắt đường

 

Cuộc MINH HOÀNG VAI TUỒNG CHÁNH đóng

Sáng tác xem màn rộng mà coi

RỒNG XUỐNG còn lặn biển ngòi

Đến khi nước cạn hụp chòi RỒNG BAY

 

RỒNG XUẤT HIỆN đại tài GIỮA BIỂN

Rán tìm thuyền [đến] chốn [cung] ĐIỆN TRỜI CAO

LONG HOA có tên BƯỚC VÀO

Hiệp thành kỳ định trẻ nào ĐỊNH PHÂN

 

ĐẤNG PHẬT VƯƠNG gian trần cơ mở

TRỜI LẬP KHAI, [ĐỨC] THÁNH có Thần Tiên [trợ phò]

TAM TÒA THÁNH GIÁO CUNG HUYỀN

HỒNG QUÂN KÝ LỊNH CƠ TRUYỀN KHẮP NƠI

 

PHẬT VƯƠNG [SẮC] CHIẾU THAY ĐỜI NỔI DẬY

CUỘC CUỒNG PHONG CẢ THẢY RA MA

Nạn tai hết bảy còn ba

Hết hai còn một ĐẠO [CỦA] GIÀ còn đây

 

Sống đời Thượng [Ngươn] du Tây [phương] các cõi [các nước]

BỆ CHÍN RỒNG SẮP NỔI NAY MAI

Rán lo tiếp đãi THIÊN OAI

Âm nhạc trổi điệu kỳ tài mừng vui

 

Vạn vạn tuế tới lui xét tận

Luật phơi bày chuyển vận con người

Trận này phân [lìa] [ly] biệt khắp nơi

Nếu ai tìm rõ biết đời mà lo

 

Nay mở ngỏ CON ĐÒ RA RƯỚT

Định thời giờ TU PHƯỚC ẮT LÊN

THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN

VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ

 

CHUYẾN ĐÒ CHÓT rán lo tích cực

HỌC CHO THÔNG TRÍ LỰC SIÊU PHÀM

LỰC CHA xoay chuyển khổ kham

LUẬT CHA TRỜI XỬ cõi phàm thê lương

 

ĐỪNG CẢI LUẬT NGỌC ĐƯỜNG khó tránh

TRỜI đã sai Tiên Thánh xuống phàm

Mau lo phận sự tu làm

LỚP MÀN [CỦA] NGỌC ĐẾ Ngươn Tam mạt đời

 

Hạ sang Đông việc rồi đừng [vội] [sẽ] có

Mạt pháp ĐỜI LA Ó NGÀY SAU

NGŨ LÔI PHÂN XỬ trốn đâu [cho thoát]

Chuyển xoay Thiên Hỏa phát rầu cho dân

 

NGÀY CHỌN LỰA HIỀN NHÂN ĐẠI HỘI

HỘI MƯỜI PHƯƠNG sắp tới tận màn

Cuồng điên phải chịu than van

LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC LỰA SÀNG NAY MAI

 

Chịu tan tác luật đầy than khóc

Định luật TRỜI chọn lọc thau vàng

THUYỀN TU DI LẠC ĐƯA SANG

QUAN ÂM BỒ TÁT THIỆN QUANG XUỐNG TRẦN

 

Đời soi xỉa bởi thân ngu dại

ĐƯỢC CON TRỜI kháng lại ỷ nơi [lại chống báng cậy nơi tài]

Chê bai khinh rẻ ÔNG TRỜI

Hồn ai nấy giữ TIÊU RỒI TRỐN ĐÂU

 

Cửa sắp đóng thành lâu chặt chẽ

Không một ai lọt kẻ hở [thoát] ra

Đố ai thoát được đường qua

TAM TRẬN THINH [sụp] đổ gió lùa thổi ngang

 

Trẻ năm châu ngang tàng chưa biết

Chưa biết tu nên tiếc đời nay

TIÊN ÔNG vội xuống chỉ bày

Kịp lúc DI LẠC nạn tai cứu trần

 

Ngày sắp tới chuyển dời tuôn lệ

Trẻ thảm sầu trần thế từng cơn

Rán lo sắp tới chó trơn

Mạt pháp kêu gọi núi non nào còn

 

Cơ luật chỉ khắp GIAN NHƠN đặng [hối cải]

Luật cuối màn CỐ RÁN ĐỨC HIỀN

Đông biền [bình] kế trận liên miên

LAN TRÀN MÁU ĐỔ KHẮP MIỀN, HƯỚNG TÂY

 

Chuyển biến khó tới đây trở lại

Trẻ thảm sầu khờ hãy tìm khôn

CON HIỀN DI LẠC TẦM MÔN

ĐỪNG SƠ HỞ LÚC CHƯA DỒN NẠN TAI

 

TRẬN TAM THINH càng ngày đi tới

Đãi [lọc] khách trần trẻ hỡi lo rầu

Mà lo định liệu cho mau

Truyền cơ khai cả năm châu biết đời

 

Lịnh đưa xuống sái lời trừng trị

Khó thoát mà nạn dí bớ con

Bất kể đâu cũng chẳng còn

Quét sạch hung hãn núi non phải dời

 

Chẳng sơ sót bỏ nơi nào hết

Xác phanh thây nằm chết chất chồng

Quỷ kêu mời réo thôi xong

Hủy tà gian đạo hội hồn tiêu tan

 

Quét sạch hết thế gian sau đó

Thâu bầy yêu chớ có ló đầu

Ngựa dê bỏ chạy phát rầu

Ngồi coi khỉ nhảy gặp nhau hát tuồng

 

DIỆT YÊU QUỶ NGHỊCH ĐƯỜNG PHẾ ĐẠO

Cuộc tẩy này lộn lạo ớ con

Chạy đâu xa được tẩy mòn

Gà kêu túc túc chẳng còn bao lâu

 

Tan hồn xác năm châu diệt hủy

Lý chi cuồng khi bị lộn nhào

Cảnh đau thảm khốc ra sao

Trẻ này có biết cuộc gào biết ai

 

NGƯỜI BỎ ĐẠO CUỒNG SAY NÓ LỘ

DÁM CẢN NGĂN GÂY CỚ SỰ RA

CHẠY THEO THỜI THẾ MỴ TÀ

LỌT TRONG BIỂN LỬA KHÓ MÀ THOÁT RA

 

Ai gây thảm hại mà bỏ chạy

TÁNH NGANG TÀNG KHÓ LẠI BẰNG KHÔNG

TRỞ TAY KHÔNG KỊP TRỜI TRỒNG

Đến cùng một lúc chẳng còn trách ai

 

Đã đến giờ BÓ TAY BỆNH LẠ

Bệnh thật kỳ kịp há cứu kêu

Năm châu tử địa đìu hiu

BỆNH THÔI VÔ SỐ siết kêu than trời

 

Chạy la làng thôi rồi đâu kịp

CHỨNG BỆNH GÌ KHỦNG KHIẾP mắc thân

Sự trần thảm họa lần lần

Ngó nhìn thầy thuốc bâng khuâng thế nào

 

Chết rất lạ lấp đào chôn thúi

Thân trụi trần lấp bụi thể chung

Lại thêm tiếp diễn nào ngưng

Một phen lội biển chập chùng dạt trôi

 

Chết như cá lềnh thôi ngang ngổn

Nằm lăn ra BIỂN ĐỘNG SÓNG THẦN

CHIẾN TRANH chết nhiễm độc [vào] thân

NỔ BÙNG ĐÔNG BIỂN MÁU CHAN SỰ NÀY

 

Rồi đến chuyện thiên tai trời bổ

Tới CƠN ĐAU ĐÓI KHỔ này con

Một cơn tan nát mất còn

Chết ôi khủng khiếp từng cơn lần hồi

 

Đời thay đổi chớ lợi lịnh chiếu

Tẩy lần này biết hiểu lo tu

Vô minh hồn xác tiêu phù

Phải tu phải sửa từ từ đi lên

 

Đời tận kiếp mình nên thay đổi

Đổi tâm mình tu vội nghe chưa

Thiên tai biến đổi không chừa

Tránh làm sao khỏi lọc lừa sàng ra

 

Chữ từ bi PHỤ GIA chỉ dạy

Lúc trước đen [nay] rửa lại [cho] trong tươi

Tu tâm sửa tánh kịp thời

Thì sau mới đặng thảnh thơi lên thuyền.

 

 

THIÊN CÔNG VẬN CHUYỂN ĐẠI ĐẠO KỲ

Điều thông đạo pháp bước ra thi

Dạy nhiều nghe được thông kinh pháp

Khuyên tỏ nhờ tu hành đạo trì.

 

Bước đường tu dễ [đạt] quả [nhờ] công phu

Lên đò đối mặt với LÃO PHỤ

Bờ vai thể hiện nguồn cơ bản

GIÁC NGỘ ĐẠO TÂM SÁNG DIỆU TỪ .

 

Lâm thời không lối đành diệt vong

Nguy nan tai họa thế gian hồng

Tai ách chịu nhiều dông bão tố

Nạn sảy đoái nhìn cảnh ngoài trong.

 

Giải thoát tự ta gặp chuyến đò

Kinh văn truyền dạy cuối tận cơ

Vô Đạo Khai cú kêu đời tỉnh

Tự chí lên đò định tỉnh nhờ.

 

Hiện tưởng gom vào lực trí năng

Rõ điều nghe được PHẢI LUYỆN THÂN

THIÊN HỒN SÁNG SUỐT theo tâm [TẬN] TỤY

ĐƯỜNG ĐẠO CHÂU LINH SÁNG TRONG NGẦN.

 

THƯỢNG THIÊN TRỜI thấy tánh vạn dân

ĐẾ HOÀNG MINH lộ nạn ách gần

VÔ phương cứu chữa vì mạt pháp

BIÊN LỘ CƠ TRỜI GIÁO PHÁP TÂN.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội (3)

 

HẾT

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn