NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO

05 Tháng Tư 20233:13 CH(Xem: 956) 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH
LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO

 

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Lời Cảnh Tỉnh Thế Gian Rốt Ráo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão (5/4/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH
LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO

 

Thi:
 
THẾ PHONG ĐẠI KIẾP THIỆN ÁC CHÚNG
THƯỢNG THIÊN LÂM CHIẾU TỰ QUANG KHUNG
PHI PHI HIỆN HẠ PHÁP CHƠN ĐẠO
ĐÁO LAI VÔ LƯỢNG ĐẠI TÔN CUNG.
 
PHƯỚC DƯỠNG XỨ KHỨ SANH THÀNH TẠO
THỌ BỔN VÔ TƯ HẠT MƯA RÀO
AN THÂN ẨN DẠNG RỒNG HIỆN TỚI
NINH KHÔI GIAI HIỆN LÃO PHỤ ĐÀO.
  
Giảng:
 
GIÀ LÃO thử nguy nguy độc lộ
Bả sự nghi không chớ mà chờ
Nghĩa nên hư việc lo toan được
Túc địa trình tự thử thao lược.
 
Xứ hữu sanh vấn nhược phải tiêu
Quân bất dung toan tính lo kêu
Bá sự khổ về chiều đảo họa
Thời vận suy tiêu tác rên la.
 
Lao thổn bộ sự đa tri thực
Bản nhơn phiến quy canh tôn lực
Cơ đình bi nạn túc hiểm nguy
Mẹo tân đề thời CẤP TU TRÌ.
 
Quý Mẹo bí tác vi tổn tại
LÃO đáo khước [đang] thượng triều môn giải
Vạn hộ hầu tuế bái THIÊN HOÀNG
Khả vâng chỉ LÃO VƯƠNG CUNG quản
 
Tôn minh nghi NGỌC HOÀNG đương thử
Lôi võ phong tâm sắc hữu tư
THIÊN qui tâm CAO hữu trực hầu
LÃO phân bảng bất giai định thấu
 
Phục thôi nguy chung bầu họa dữ
Thử trung phân tùy đạo gian trừ
PHỤ LÃO trên đương tư tại tâm
Tính lai chiếu cơ quan chiêu phẩm
 
Suy môn khuyến dương âm sự hối
Phá cơ quan, LỘ ĐẠO TỪ NAY
KỶ QUÂN TÀI TÀNG [DẤU MÌNH] HỠI LAI LONG,
Điêu linh khắp âm dương nghịch hống
 
Khảm hướng Ngọ [tọa B hướng N] càn khôn tự bảo
Sửu Cấn [hướng ĐB] khắp gian nan điên đảo
Họa phước tai GIÀ LÃO ban truyền
Giữ châu tuyền tân chủ phước kiên
 
Niên kỷ tuế THIÊN HUYỀN giai LÃO,
Cuộc tu TRI ĐẢM NHƠN LỰC ĐẠO
TRƯỜNG, PHỤ MINH LÃO ĐÁO KHAI BAN,
Triển vô liêu khứ lộ vô bàn
 
Xuân phong võ tiêu tan mạc thủ
Sự đồ lao LÃO GIÀ định sự
Bạch mã giang thành tựu hố đầu
Khổ tư tâm dạ túc phong thâu
 
Liên miên nạn năm châu tơi tả
Đa tận bệnh chẳng yên thân dạ
TÙY PHẬN DUYÊN MƯỢN TÁ KHÔI LAI
LINH QUANG ĐIỂN ĐẠT SIÊU NƠI TẠI
 
Đức thời hơn, họa tại ác làm
Phật, Trời, Thần cứu xét thân tâm
Chữ họa phước đàng trăm chết tiệt
Chết mà lo trẻ già phải biết
 
Phạt thảm thay tự giết lấy nhau
Suy thế đời chém giết thảm sầu
Đời cuộc khó năm châu thế giới
TIN BẤT MINH QUỶ MA KÊU GỌI
 
Cơn hiểm nghèo sắp tới đừng hung
NGHE PHỤ GIÀ TÔN CHÍ HUYỀN KHUNG
Sau chót xét nạn chung xem thấy
Rằng đói gấp tiêu tan động khuấy
 
HỘI LONG HOA sàng sảy sự vong
CHÍ TÔN VỀ QUY CƠ TRÁCH TRỌNG
Sự đến rồi HOA LONG vần tạo
HỘI THÁNH TÔN nhơn loại người nào
 
Tu giữ vững ĐỨC sao thuần túy
Mặt địa cầu sắp tan để ý
Nên gần lành PHỤ chỉ còn lời
Chọn đức lành cứu nạn tại thời
 
Thanh với trược phương trời kê sẵn
Để tiến đến cơ GIÀ LÃO nhắn
SÁNG SUỐT ĐƯỜNG TIẾN THẲNG CON THEO
PHỤ chọn tốt cuối cùng phải khéo
 
GIA PHỤ nhìn Quý Mẹo lần tiêu
Dần đã qua Mẹo đến khó nhiều
Nay đời đã dần tiêu hay đặng?
Giữ lành đâu sao không cố gắng!
 
Sự vong tồn PHỤ hãn [biết] ớ con
HỘI LONG HOA MÀN CHÓT XOAY TRÒN
Tới, tới, tới thon von nghèo hiểm
LƯỚI TRỜI BỦA cõi trần tắt lịm
 
Khó trốn TRỜI tu hiếm, hung nhiều
Đời này tu [được] bao nhiêu thảo hiếu?
Nhiều tai trời chẳng hiểu TRỜI [là] chi!
Diệt tiêu điều tan nát vậy thì
 
Đã tiêu mất còn gì thiên hạ
Hổ lang ác dẫy đầy quậy phá
Lửa nước, PHONG CHÂU ĐÃ KHÔNG CÒN
Giặc lớp thời nhiều nước loạn xong
 
Lớp bay chạy thần phong ghê gớm
Cuộc sàng sảy NHIỀU TAI ÁCH LỚN
Bao nhiêu tai ĐẶNG CHỌN NGƯỜI TU
Nói cho nghe AI [HUNG] DỮ LO NHU
 
Lành còn dữ mất, lưu vong hết
Sau ĐÁ NỔ con người lại chết
LOẠN CHIẾN TRANH người lết người tiêu
LÃO nói ra một sớm một chiều
 
Lại SỤP ĐẤT nhà tiêu chôn mất
Cuộc sàng sảy CHỌN HIỀN TU THẬT
Có bao nhiêu còn mất rồi đây
Dữ hết tám, hiền chỉ có hai
 
Khi nào đến nạn tai mới thấy
Giờ không nghe PHỤ GIA chỉ dạy
Kẻ thì khinh sai trái giữ mình
LỜI TIÊN TRI CUỒNG LỘN CHÚNG SINH
 
LÃO CHẶT LƯỠI NGÓ NHÌN TỐC NẠN
CHẲNG BAO LÂU COI ĐỜI TIÊU TÁN
Sắp tới rồi phải rán lo tu
Giết hại nhau cấu xé bây giờ
 
Cơ trời đã nói cho đặng biết
Muốn tin LÃO [thì] việc lành [làm] cho thiệt
QUẤY LÀM GIAN TẬN DIỆT XỬ TIÊU
Thời kỳ này LÃO diễn hát nhiều
 
Thọ tuế tuế LÃO kêu phân định
ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH
LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN
Tuồng đời sắp hạ màn LÃO cuốn
 
CƠ TẬN DIỆT ĐỜI TUỒNG MỎNG LẮM
Khuyên trẻ già cải dữ lành tâm
Chữ vinh hoa có nắm được không?
Bởi giả tạm đời mê muội luống
 
XUỐNG MƯỢN XÁC ĐIỂN LUỒNG AI RÕ
Xuống phàm trần nói nhỏ líu lo
Ngày khổ não đói vô hãi sợ
Việc can qua mắt trông bảo hộ
 
PHỤ LÃO GIÀ nói đó luận thưa
Nạn đói đau gần lắm biết chưa
Bao tai họa cũng vừa mới xảy
Càng siết chặt chuyển xoay rồi thấy
 
Khi sanh linh nạn thảy khắp nơi
Bãi chiến trường xác chồng thây phơi
Ôi có biết cõi đời biến cố
BẢNG PHONG THẦN MẤY NGÀN NĂM LỘ
 
LẬP LẠI ĐÂY MỚI CÓ MỘT LẦN
BỦA TRẬN ĐỒ HUNG ÁC TIÊU TAN
XEM RÕ BIẾT PHONG THẦN DỰNG BẢNG
NGÀY THÁNH CHÚA THÁNH VƯƠNG TUẾ VẠN
 
CHÂU RỒNG NGAI TỎA RẠNG LONG ĐÌNH
LÃO PHỤ GIÀ BAN THƯỞNG BÁU XINH
AI TU ĐẶNG LONG ĐÌNH HỘI YẾN
CHỜ NGÀY HỘI LONG HOA DỤNG TUYỂN
 
Kẻ tu hiền thế tiếng ma ha
Lời gọi kêu thức tỉnh nghe qua
Vạn vạn tuế PHỤ GIÀ TIẾNG GỌI
CHÂU KỲ DỰNG SÁNG CẢ THẾ GIỚI
 
Nghĩa cây cơ chữ nổi thế nào
TRÊN THIÊN NHAN BAN NGỌN CỜ ĐÀO
AI NẮM GIỮ NGÀY SAU DỰNG BẢNG
Đời cũng sắp tận rồi trẻ rán
 
HỘI LONG HOA TIÊU TÁN CHỌN NGƯỜI
MẤY MUÔN NĂM CHUYỂN ĐỔI LẬP ĐỜI
Thủy nguyên bổn khuấy chơi chim chuột
Lắm kẻ ham lợi quyền trau chuốt
 
Than ôi đời MÀN CHÓT PHONG BA
KỲ MẠT PHÁP đoạn sầu xót dạ
Nạn dân tiêu mồi cá mắc câu
Tai trời ách binh đao nào thấu
 
Tiếng khóc nhơn xé thấu trời xanh
Điều biết trước nay báo điềm lành
NÀY TRẺ HỠI TAN TÀNH TRÁI ĐẤT
Mỗi bước qua [xác] nhơn loại chồng chất
 
BỊNH DỊCH nhiều không đất để chôn
Nạn đáng lo chinh CHIẾN THẾ dồn
Ngày cùng cuối mất còn chân địa
Sự hỗn loạn chết chóc rẽ chia
 
Sinh linh chết ôi kìa mọi nơi
Sự biến động ngày tận này hỡi
Tai họa đưa cận rồi tới đây
Không thể kéo thời gian chậm lại
 
Cấp bách rồi trẻ hãy tu nên
Nhìn ngược xuôi nhận rõ cuộc nền
DÌM NHƠN LOẠI NỔI LÊN SÓNG GIÓ
THÊM TẬT BỆNH DỊCH NHIỀU THỐNG KHỔ
 
Cuộc chiến tranh sụp đổ tinh thần
Ngày tàn sang TỬ NGUYÊN BOM vẫn
TỬ NGUYÊN THỜI KỲ HẬN DIỆT TIÊU
Thảm khốc cho nhơn loại tiêu điều
 
Một con số chết nhiều vô kể
Nguồn tài nguyên hư hỏng sụp kè
Thấy càng ngày nạn thế chuyển tăng
Lực vô biên thiên chuyển đã gần
 
Ngày tận thế sự tàn phá hủy
Đứng trước đời chắt lưỡi cơn nguy
Kỳ tận thế vì người chưa thấy
ĐỜI ĐÃ MỎNG TRẺ ƠI NHỚ LẤY!!!
 
Người đổi người lời lại đổi lời
Sự khổ diễn mười thảm thương ôi
Đời phải chịu ĐÓI THÔI DAI DẲNG
Lại HẠN HÁN CHIẾN TRANH khóc lặng
 
Cỏ cháy khô ách nạn kéo dài
Ôi thân người phải chịu đổi thay
TAM NIÊN HẠN sau này nạn đói
Rán lo tu GẶP TRỜI vận đổi
 
Thương BA NĂM NẠN ĐÓI suy vong
NẠN ÂM BINH LOẠN ĐỘNG dập dồn
Sấm trời chịu phách hồn tiêu tro
TRẬN BÁT QUÁI NỬA LỪNG GIỚI MỞ
 
ĐỔI XÁC HỒN LÚC ĐÓ LẬP ĐỜI
Đời ham hố nghĩ rằng chẳng tới
Nay dị thời tiết đổi biến hình
Chó trâu trở [lại] trổ tài thông minh
 
Ai khôn lanh thật tình [thì] TU ĐỨC
ĐỨC thiện tâm LÒNG TỪ ra sức
Đời lang [sói] sa [đọa] nỗi cực xác phàm
Biết ăn năn kiếp chót tỉnh tâm
 
Lời nghe nhớ LO TẦM PHẬT PHÁP
ĐÃ TỪ LÂU PHỤ GIÀ CHUYỂN LẬP
PHÁP THƯỢNG TA TU TẬP QUY CĂN
GỐC TIỆN DUYÊN HUYỀN DIỆU CƠ NĂNG
 
KỂ, CHỈ BẢO CHÚNG DÂN KIẾN DIỆN
BẬC CHƠN TU, hành mau cứu hiện,
Buổi ngươn này kẻ thiện ít căn
Người tội ác quá nhiều phát chán
 
GIÀ chỉ rõ tội căn mau kíp
Hữu duyên nghe pháp GỘI CHO KỊP
TRỢ TẾ NGƯỜI ĐÚNG DỊP DUYÊN MAY
Cảnh đồ lao sắp tới gần đây
 
CƠ TRUYỀN PHÁP HỒI LAI ĐẠI ĐẠO
Cuộc nguy cơ nàn tai cấp báo
Trong địa cầu tàn bạo gây nên
MẤY BAO PHEN PHỤ LÃO CHƠN TRUYỀN
 
VÔ VI PHÁP XÂY NỀN CHỦ GIÁO
LỜI CẢNH TỈNH THỜI GIAN RỐT RÁO
Điển pháp thông nghe đạo lộ qua
Điển lành tiếp học qua sàng lựa
 
Buổi nghèo nàn kề dựa Đạo Tiên
Khắp các nơi bốn biển ngửa nghiêng
Ảm đạm thay niên viễn cơ hàn
Lần dò thấu cảnh đàng chớp nhoáng
 
Mèo kêu nghe nhiều đoạn thời gian
Rắn nguẩy đuôi bò giáp xa đàng
Đảo, điên đảo dương gian chi xiết
Nghe kêu riết mèo kêu thảm thiết
 
Tiếng ai bi kêu riết bi ai
Ổ gà kia bươi bới lạc bầy
Rồng lộn khúc là ngày vinh hiển
Khỉ đậu nhánh xa chăng mấy kiểng [cảnh]
 
Dê kêu thời nguy biến sạch trơn
Ứng hiện rõ cõi đời bụi bợn
Hỡi này trẻ nguy cơn sắp tới
Rán lo tu riết tới mà coi
 
Đá hóa vàng sau đời phép lạ
Dụng thần thông chuyển xoay trần hạ
Chẳng bao lâu màn hạ tới đây
Đâu an thân vạn dân thức dậy
 
XUỐNG MƯỢN XÁC NGÀY NAY HOÀNG NGỌC
GIẢI CỨU TRẦN ĐẾN KỲ SÀNG LỌC
Dạy làm lành ĐẾ NGỌC lụy rưng
Khó đứng ngồi nạn ách bên lưng
 
Cảnh đồng loại chung cùng tận diệt
Ba hồi trống LÃO GIA định quyết
Trở gót hài THIÊN duyệt phàm trần
HẸN CẢNH SAU GIÀ ĐÁO XÁC THÂN
KÊU TU NIỆM HẦU GẦN THÁNH CHÚA.
 
Thi:
 
NGỌC bạch thanh thiên cứu độ trần
HOÀNG tân pháp vững tại châu thân
THƯỢNG thừa phối hợp thân nơi thế
ĐẾ thiên tiên đạo trẻ cố cần.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội (3)

 

HẾT

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn