NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG

26 Tháng Tư 20233:13 CH(Xem: 623) 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Huyền Vi Ấn Ký Pháp Điển Minh Thông cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 7 tháng 3 năm Quý Mão (26/4/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

  

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH:

HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG

 

Thi:

HUYỀN THIÊN XUẤT VẠN LỚP MÀN KỲ
VI DIỆU XEM COI, DƯỚI THẤY CHI?
ẤN KẾT KIM LƯU SAU HỒI ĐÁO
BẬC MÀN BA, NGÓ THẤY GÌ?
 
[Khoán thủ: HUYỀN VI ẤN KÝ. HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng. Câu thứ ba huyền khải rằng THIÊN ẤN hiện đang tại thế (kim lưu), và ngày sau sẽ trở lại (hồi đáo).]
 
PHÁP HIỆU NHÌN KỸ ĐỨC TÀI THẢO
ĐIỂN XUỐNG PHÔ RA XÓT THÂN NÀO
MINH TÂM PHÂN CẠN LONG HOA HỘI
THÔNG RÕ ĐÒ CHIỀU PHẢI LÀM SAO.
 
[Khoán thủ: Pháp Điển Minh Thông. Câu cuối của khổ thơ trên là tiền đề cho bài pháp, dầu có thêm vào dấu hỏi hay không, với các chữ ĐÒ CHIỀU và PHẢI LÀM SAO được giải thích tường tận trong khổ thơ liền theo bên dưới.]

Bài:

LÊN CHUYẾN ĐÒ QUA SÔNG BỈ NGẠN
TẦM RỒI LÊN SẮP CẬN TỚI ĐÂY
CHÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐẠO CỦA THẦY
MỘT THIÊN KHAI PHÁP NĂM NÀY TỰ VÔ.


[MỘT THIÊN = Thiên Nhứt, CHA HUYỀN THIÊN. CHÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐẠO CỦA THẦY = ý nói PHÁP ĐẠO (Giáo Hội Thiên Trường) CỦA THẦY (Đấng Chí Tôn) khai mở nơi phương Tây (chính phương).]
 
Ngày sắp tới âu lo cho trẻ
Cho biết nhiều nạn kể khóc la
Luân thường đảo lộn ai dè
Người lăn nhốn nháo như bè xác thây.
 
Đừng giả điếc NGHE THẦY GIÁO ĐẠO
Tử coi ôi HIẾU THẢO THUẬN THIÊN
Căn duyên khắc biết cơ huyền
Thiên kinh vạn điển THẦY truyền noi gương.
 
THẦY BAN GIỮA CHÁNH ĐƯỜNG TRIỀU NGHỊ
DƯỚI CẢNH TRẦN CUNG QUÝ THƯỢNG THIÊN
KIM THÂN TRỞ LẠI XÁC HIỀN
TRỞ VỀ MƯỢN XÁC CĂN TIỀN NGUYÊN LAI.
 
 [CHÁNH ĐƯỜNG TRIỀU NGHỊ DƯỚI CẢNH TRẦN = ý nói nơi chánh đường của Giáo Hội Thiên Trường là nơi "Triều Nghị" dưới thế của THẦY (Ngọc Bạch Cung dưới thế).  KIM THÂN TRỞ LẠI XÁC HIỀN = THẦY trở lại trong một phàm thân (kim thân xác hiền). TRỞ VỀ MƯỢN XÁC CĂN TIỀN NGUYÊN LAI = phàm thân này không phải chỉ "nhận điển" mà còn là CĂN TIỀN NGUYÊN LAI của THẦY.]
 
Lời lành khuyên tới ngày đổi mới
Ai thiếu căn KHÓ TỚI LONG HOA
Hội này quan trọng trẻ già
HỘI CUNG ĐÔNG THƯỢNG TÂY HOA PHẬT THẦN.
  
[HỘI CUNG ĐÔNG THƯỢNG TÂY HOA PHẬT THẦN = Đông Cung Hội Thượng Thần Phật nơi Phương Tây trên đất nước Hoa Kỳ.] 
 
Cố đắc đậu hồn thân nguyên bổn
Tận thâu rồi bất ổn bớ con
Quả nào đắc quả thành công
Con nào chưa sửa xác hồn một bên.
 
Trông cảnh thế cuộc nền suy yếu
Âm thịnh nguy dương chịu suy rồi
Còn chi sửa được con ôi
Sửa cây sửa lá gốc chồi con gieo.
 
Kết quả ngọt chua nheo cay đắng
Tự thân con thiếu vắng đức tâm
THẦY VỀ CẢM HÓA CHUYỂN TẦM
TRỜI CHA THIÊN ĐẾ HUYỀN CẦM CHẤM CÔNG.
 
Bao nhiêu năm điển đồng nhiệm vụ
Bài giảng cho đầy đủ chất chồng
Tợ non tợ núi chưa xong
THẦY dạy trò đó thành công hàng ngày.
 
THẦY về để cho hay, để cứu
Việc vô vi THẦY thử rồi ban
HỒNG QUÂN LÃO TỔ SỰ ĐÀNG
NHIỆM KỲ SẮP TỚI MẪU HOÀNG THƯỚC ĐO.
 
Thấy huyền vi phong cho việc tới
PHÁP ỨNG KỲ ĐỔI MỚI SAU NÀY
Thông minh linh hiển điển THẦY
Để màn trau học đủ bài ớ con.
 
Biết phận sự dư công đức khổ
Nghe được không bực TỔ THẦY còn
Mắt nhìn khó thấy Tây Bồng
Chọn người tâm đạo làm tròn THẦY ban.
 
Ban pháp điển bổn căn chấm chọn
Người sĩ tu chờ đón phong danh
THƯỢNG NGƯƠN TRỞ LẠI RÕ RÀNH
PHẢI LO CHO TỐT THIỆN LÀNH CÙNG NHAU.
 
CÙNG MỘT ĐẠO THUẬN CÂU NGHE PHẢI
Tánh thiện lương nhớ lấy để thi
TÂN LUẬT đời này kém suy
Lời châu THẦY cậy con ghi đúng thời.
 
LÃNH HUYỀN CƠ CHỚ CƯỜI CHÊ NHẠO
Đừng nhiễm trần, hiếu thảo đầu tiên
Đừng cho mất tánh chơn hiền
CON TU KHÓ NHỌC GIA TIÊN SAU NHỜ.
 
Giữ vững đạo thân lo, đừng ngại
Đừng sợ nghèo, THẦY dạy danh thành
BẢN THÂN TRONG SẠCH VIỆC LÀNH
THEO THẦY HỌC ĐẠO PHẢI RÀNH CHỮ NHÂN [NGƯỜI].

[HỌC ĐẠO PHẢI RÀNH CHỮ NHÂN = ý nói phải biết Đạo Làm Người. Làm người thì  phải có Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín; phải biết sống cho đúng lẽ Luân Thường; phải biết đáp đền Tứ Trọng Ân là ơn gia đình, ơn thầy tổ, ơn xã hội, ơn tổ quốc.] 
 
Có chữ nhân [tình thương] thì thân an lạc [NHÂN]
Người ở đời chớ bạc khổ đau [NGHĨA]
Biết người đạo hạnh cùng nhau [LỄ]
Trước sau giữ trọn đạo mầu hòa vui. [TÍN]
 
Tính việc sai nạn nguy giành xé [TRÍ]
Cuộc chiếu manh con trẻ thảm thương
Này này lời lẽ ghi tường
Sau này sẽ thấy tai ương rõ ràng.
 
Chỉ [cho] con biết trần gian liệu điệu
Trời màn chiều suy yếu thảm sầu
Bất thường bá bệnh hôn [mê] sâu
Thiên tai địa ách còn đâu ớ này.
 
Nước ngập lút lầu đài xem thấy
Lửa cháy lan tiêu thảy một phen
Bầu trời luân chuyển màn đen
Thủy triều sôi sụt gió lên xoáy đều.
 
Ngày hội đến xảy nhiều hôn ám
LÈO LÁI THUYỀN VẪN BÁM DÂY PHAO
Phong thần kéo đến ập rào
Đừng mê mùi tục rớt ào con ôi.
 
Thân lao khổ NGƯỜI ĐỜI PHẢI TỈNH
THẦY NÓI RA TRẺ NHÌN LẠI XEM
Xoay vần cuộc thế rối nhem
THẦY TRUYỀN DIỆU PHÁP [ĐỂ] TRẺ XEM THẤU ĐỜI.
 
Chiến tranh khổ tơi bời sanh chúng
BỞI THIẾU ĐỨC, VONG CHỦNG THÂY PHƠI
Phật Tiên Thánh dạy hết hơi
CHẲNG TIN CỨ CHẠY THEO ĐỜI QUỶ MA.
 
Cờ thế giới dần dà kết thúc
SẮP HẠ TUỒNG mọi lúc rõ ràng
Tai ương lắm sự thế gian
Bao lâu còn mất giờ màn mỏng manh.
 
SẤM TẬN DIỆT chẳng lành dân chúng
Đời sửa sang rơi rụng như tên
Thây nằm máu đổ đầy nền
Cũng vì danh lợi mất quên đức mình.
 
Nhìn cảnh tượng thây ình thúi rã
Đất nào chôn thây bã rã tiêu
Sảy sàng thời cuộc thế chiều
Nạn sầu riết tới gió hiu hội này.
 
Thời cuộc biến từ đây khai đổi
Màn LẠC DI trẻ hỡi biết chăng?
CỐ TÂM MÀI GIŨA LINH CĂN
MÓT BÒN ĐIỀU CHÁNH LÒNG NHÂN LO TRÒN.
 
Đừng bạo ngược ơi con dễ chết
Tự mình gây quên hết đường tu
THẦY THƯƠNG CHỈ DẠY ÂN TỪ
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO BIẾT TU DẮT DÌU.
 
Chờ hiệp hội THẦY kêu một dạ
Giữa sóng ào đổi lá thay cây
Ánh đèn diệu phép mờ lây
Bến trần bị đánh có hay hưởng đầu.
 
Suy cuộc thế năm châu tàn rụi
Núi vỡ tan gió bụi đá bay
Năm châu lửa khắp cháy đầy
Nạn dân sầu đoạn có hay nước tràn.
 
Phải điêu linh dân chan nắng lửa
Vì chúng sanh biết cửa nào ra
Binh đao sấm nổ rên la
Tiếp nạn hồng thủy chung là bốn Phương.
 
Vần càn khôn xoay tường định hướng
Loạn chia ly cảnh tượng suy vong
Lửa trời rực cháy Tây Đông
Càn khôn xoay chuyển còn không thế nào.
 
Có tồn sinh tháng đảo điên dân
Khó tới lui ngày càng bối rối
Thảm thê thê thảm tận thời
Binh đao nước lửa tả tơi khắp miền.
 
Khi tới việc kêu liền ôi trẻ
Đã trể rồi bờ kè vở tan
Khổ đời giục thúc ngày gần
TRỜI ĐANG LỌC LỰA, CHỈ [DẠY] TRẦN [CÓ] PHẬT RA.
 
HUYỀN định đến chánh tà sẽ rõ
Cuộc phong trần đời khổ trường miên
Nhân sanh điên đảo chia riêng
Thảm sầu khắp cả Tây miền Á Đông.
 
Màn tu việc NGOÀI TRONG CHO ĐÚNG
ĐỪNG HƠN THUA đừng trúng kế tà
Phải lo tu hối lánh xa
CHỐT THEN THẦY NHẮC DANH MÀ KHỔ THÂN.
 
Cơn giông tố ngày càng tai nạn
THẦY từ bi cứu vạn kẻ khờ
Căn cơ nghiệp quả đang chờ
Lộn đi lộn lại chờ giờ một cơn.
 
Ai ra sức tu chơn thành quả
Quả công phu trên lựa mỗi con
ĐẠO LÀ THÔNG SUỐT, TU TRÒN
THẦY PHÂN DẠY DẮT KÊU CON, PHONG THẦN
 
Ngoại xứ Âu nhiên lần tan vở
Trận đồ bồng chẳng hở ớ con
NGỌC ĐỀN XUẤT HIỆN XOAY TRÒN
CHÓI SÁNG THẾ GIỚI MÂY RỒNG CHƯ THIÊN.
 
Châu kỳ đến ngã nghiêng điên đảo
BẢNG PHONG THẦN mở tháo rồi đây
Tu hành đạo đức đừng sai
Xem qua bước tới cuộc này ra sao.
 
Cuộc lừa lọc chịu bao thê thảm
Chọn người hiền đức cảm hạnh căn
HIỂU THỜI đến việc lăng xăng
Trời không mở lối lửa tràn nước dâng.
 
Dân đồ thán chuyên truân siết chặt
Thoát chỗ nào sầu khắp bá gia
Ngày càng bối rối khó ra
Nguyệt đài tạo cảnh xem mà mạt nay.
 
Heo kêu chưa sưa say bi tiếng
Thấy ủ ê mấy kiểng chờ trông
Mèo kêu ngựa chạy xoay vòng
Cho đời thấu rõ diệt vong đến ngày.
 
Chỉ mọi lẽ ĐIỂN THẦY thăm viếng
Cuộc biến này tranh chiến tận vong
Đất sụp đè mất đâu còn
Đau thương cõi thế, [hãy] lo toan tu hành.
 
Thấu đáo ngộ trẻ nhanh bước tới
Việc tỏ bài tới rồi ớ con
Lớp thời tà quỷ dập dồn
Biết bao màn khổ, chẳng còn, giựt chi?!
 
LỊNH NGỌC TÒA THỂ VI CHUYỂN LẤY
Gắng chí tu nhận thấy hiểu rằng
Cổ rồi đến việc hay chăng?
Long trời đất lở hậu gần nạn tai.
 
Tạo việc thiện ngày mai tươi sáng
Biết khổ không? bày cạn xét suy
Cọp còn kẹt đá điệu gì
Mẹo còn chờ đợi gian nguy phạt hành.
 
Cõi hồng trần bức mành sông bể
Khúc đoạn trường đắm thế xác hư
Công phu màn chót gội tu
Từ đây bước đến đạo từ lạc an.
 
Thời cải cách nghiêng trần có biết?
Trước cuộc đời tận diệt biết không?
Mãi mưu làm quấy dại lòng
NHẢ NHỒI RỜI RÃ HỘI LONG MỚI VỀ.
 
Các giả thuyết phân Tề lập lại
VƯƠNG PHÁP CƠ HIỆN TÁI XỬ [HIỆN] TIỀN
Tâm linh soi tỏ lục thiên
Huyền cơ khó hiểu phong điền ngày nay.
 
Người Âu Tây thời này không hiểu
Thế giới này tận liệu cho xong
Đến ngày sụp đổ hết mong
Trải qua thay đổi mất còn tới đây.
 
Xây dựng lại ngày mai tươi sáng
Phải trải qua tiêu tán mạng vong
Đại hồng thủy hỏa ngoài trong
Nhân thế đảo lộn mất còn tới đây.
 
Căn cơ dạy pháp này truyền khế
Mạt pháp rồi chớ nệ lo tu
Thượng Ngươn tuần tự công phu
Đức công thay đổi trở nhu phi thường.
 
 Thi:
NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI
HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI
THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO
ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
 
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

 

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn