NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN

12 Tháng Năm 20233:13 CH(Xem: 653) 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Chuyển Long Hội Hoa Liên cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 12 tháng 5 năm Quý Mão (29/6/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH:

CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN


Thi

NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI
HOÀNG THIÊN CỘI PHÁP ĐẠI ĐẠO BÀI
THƯỢNG[CỰC][HƯ] KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM
ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.

Bài
[21 Khúc Liên Hoàn]

CHUYỂN HỘI LONG HOA CHÓT CUỐI MÀN
THẾ TRẦN RÁN HỌC PHÁP THIÊN ÂN
Bao cuộc nàn tới thân đà khổ
Động chuyển nạn tai sắp đến gần.
 
Đến gần con dại vang tiếng sấm
Địa cầu nứt rạn chuyển lôi âm
ĐỜI TẬN THẾ CHỖ NÀO CHẠY KHỎI
MÀN BA CẢNH CUỐI RÁN SỬA TÂM.
 
Sửa tâm giả, từ đây cố gắng
Khỏi lọt hồn yêu trấn quỷ gần
Phủ Địa Môn u tối chực chờ
Màn trừ diệt đìu hiu vong tận.
 
Vong tận đến có còn hay mất
Xảy tiết trời nguy biến sát bậc [bậc cửa]
Trần thủy cung, khói lửa địa biên
Mất hồn thây xác nằm rải rác.
 
Rải rác xác đầy sâu bọ bủa [phủ trùm]
Đời tàn rồi còn kịp hơn thua
Cảnh tỉnh báo đạn rơi bom nổ
Trời phạt hành tội lỗi còn bua.
 
Còn bua mãi sợ rằng con phải
Thời không an chới với nạn tai
Rảo khắp cả mọi nhà thưa sạch
Đường nào về tỳ ngục chánh ngay.
 
Chánh ngay đời tà tinh cải hối
Lượng hải hà điển lành dụng nói
Cảnh trần đời tăm tối tới nơi
DẬU KHÓ AN, tàn khổ người đời.
 
Người đời đổi, diệt thôi lớp ác
Đất điển lành đần dại chớ bác [bỏ]
PHÂN CHÁNH TÀ CHO RÕ, HIỂU TƯỜNG [TẬN]
TRỜI PHÂN XỬ HẾT ĐỜI DỨT KHOÁT.
 
Dứt khoát kỳ đoạn lìa động báo
Trẻ trễ đò khổ dữ trùm bao
KHUYÊN TẤT CẢ LÀM ĐIỀU NHÂN ĐỨC
TIẾNG KỆ CHIỀU THANH TỊNH MAU VÀO.
 
Mau vào ĐẠO THIÊN ĐÌNH LẬP HỘI
KHOA TRÀNG NÀY HUYỀN CƠ CHỜ ĐỢI
Lậu [lộ] [chương] trình THIÊN đã mở XỬ PHÂN
Đời tàn tận chữ tu dụng lối.
 
Dụng lối cải [hối] từ nay thay đổi
THẦY chiếu ra cõi hạ khắp nơi
Rõ trí khôn tu khéo còn thấy
Giữa biển đắm cú [câu] kêu xác nổi.
 
Xác nổi trôi như bèo nguy khó
Màn lớp tuồng giờ khắc không đò
Khắp địa cầu tang tóc bày phơi
Rõ trận [phân] biệt vàng thau chờ đó.
 
Chờ đó trẻ kéo trì bệnh tật
Giục thời giờ đường đi tất bật
Giới hạ sầu tang khóc đau thương
Thật hay giả đang chờ giả thật.
 
Giả thật xét, TUỒNG AI NẤY DIỄN
PHẬN SỰ LO diễn lớp cho duyên
ĐỪNG LỘN VAI TUỒNG lớp làm hề
Tùy thể hiện phận vai ân biến.
 
Ân biến chuyển ÁC GIAN BIẾN CHẠY
Gặp LUẬT TRỜI LỊNH việc đâu sai
Khuyên trần nghe ngày kết chín mười [chết 9/10]
Tuồng màn cuối truyền cơ lớp dạy.
 
Lớp dạy PHÁP KINH rèn PHÁP để
Cảnh màn ba  truyền nhiệm THẦY kê [viết ra]
ĐẠO LÝ THÔNG, CƠ LUẬT ĐỪNG LẦM
Nguy kịch đoạn nạn tại tiếp kế.
 
Tiếp kế khổ lời này truyền bá
Việc ngày mai vạn cảnh chiếu ra
Kiếp con người sắp tới trên đời
Không lo kịp nhào ngang như rạ.
 
Như rạ thấy đầy đường chết sống
HỌA NAY MAI THẾ GIỚI KHÓC RÒNG
MANG LỚP NGƯỜI LÒNG DẠ SÓI LANG
TRỜI THÂU TÓM MÀN BA TIÊU VỌNG.
 
Tiêu vọng khắp thảm thương này trận
Giết hại nhau không chỗ thoát thân
Trẻ chần chừ thời giờ đã hết
Rán [kiên] nhẫn nghe [mà] định liệu bàn cân.
 
Bàn cân KHÓ TRÁNH LUẬT KỲ BA
Mạt pháp phân khốn khổ Ta Bà
DIỄN MÀN MỘT nạn tai khiếp vía
Cực khổ rồi bão tố phong lòa.
 
Phong lòa đốt cháy thiêu dữ dội
Đói khát đầy xác chết ngộp rồi
Trẻ năm châu than ôi mắc nạn
Định mòn hao sao cãi [được] LUẬT TRỜI.
 
[Hết 21 Khúc Liên Hoàn]
 
LUẬT nghiêm minh ngày kết xử phân
TRỜI định, báo [cho] hiểu qua cơ hạn
KHÓ thoát trận đồ [giết] bàn [dọn sạch] tội phạt
TRÁNH phụ lòng Trời Phật thưởng ban.
 
TUYỂN chọn lọc người hiền trì định
LỰA ĐÚNG CĂN ĐIỂM ĐẠO CHÁNH MINH
ANH HUYỀN đáo lai trào trở giấc
TÀI khí công muôn vạn THIÊN linh.
 
LA Thiên [lưới trời] phủ diệt muôn tà quỷ
HÁN tứ [hơi lửa hực lên 4 phía] vây xóa sổ cơn nguy
HẠ màn tiêu lập tức đốt thiêu
MIỀN hạ thế phủ vây trừng trị.
 
LỆNH THIÊN MINH vạn muôn La Hán
KỲ Chư Tiên trấn giữ chiến màn
HỘI chung tiên màn ba kết thúc
ĐỦ lệnh cờ kỳ phướn HUYỀN [THIÊN] ban.
 
THIÊN MINH HOÀNG MỞ ĐƯỜNG rọi thấu
đón chào trẻ sẩy bước sâu
MỞ màn hạ LONG HOA hăng hái
LỐI pháp quy tu luyện nhiệm mầu.
 
MÀN kỳ nhiên ngã [ta] vững dạ tu
CHÓT cuối màn ba giải thoát mù
NGƯƠN hạ mạt pháp lời cuối dứt
BA cổ [3 hồi trống] chúng sinh rán học nhu.
 
PHẬT Thần Thánh Tiên giáng hạ phàm
TRỜI [CHA] xoay ĐẤT [MẸ] chuyển GIÁO HỘI TAM
DẠY trẻ sửa lòng mau cải hối
DỖ[câu] PHÁP KINH ĐẠO MẦU TẦM.
 
CHUYỂN màn CỨU THẾ CÓ MẸ CHA
LONG HỘI âm vang TRỜI PHỤ GIÀ
HOA liên đua nở khoe màu sắc
KINH pháp truyền ban THẦY BAN RA.
 
THƯỢNG THIÊN KHÔNG cõi NGỌC HOÀNG CHA
ĐẾ MINH soi xét kỹ trần hà
NGỌC BẠCH CUNG ĐÌNH kinh điển giáng
HOÀNG PHỤ THIÊN TÔN hạ màn ba.
 
BAN thưởng nhơn hiền trở dứt thương
HÀNH tu tục thế biết chánh đường
HUYỀN PHỤ NGỌC TRỜI bao mầu phép
VI diệu đưa qua cảnh Tây Phương.
 
Thi
 
NGỌC PHỤ VƯƠNG HỒNG NGÔI CHÍN BỆ
HOÀNG MINH THIÊN CỬU ĐỨC CHA PHÊ
THƯỢNG TRIỀU THIẾT LẬU [LỘ] CƠ THIÊN TỎ
ĐẾ NGỰ CUNG TÒA TRỞ LẠI VỀ.
 
Bài
 
THIÊN ĐÌNH lập hội xử phân rồi
màn HOA HỘI khó yên ngồi
LẬU [LỘ] PHÁP KINH THƠ dìu dắt trẻ
TRÌNH điều CHA dặn rán nghe lời.
 
ĐẠO đời chung bước đất nhơn hiền
TIÊN kề chịu cực trở bang tiên
TRAO tâm tu học ân tròn nghĩa
DỒI chí bình an trở cảnh liền.
 
NGÀY nạn tai khói lửa chất chồng
NÀO là đại thủy lôi cuồng phong
YÊN đâu gió hỏa thiêu rụi cháy
THÂN rã xác thiêu chẳng gì còn.
 
NĂM thủ sắc TRỜI NGỌC ĐẢNH chơn
DẬU đến tiêu linh cảnh mất còn
PHÂN ra hiền ác trần loạn lạc
CHIA đường âm dương đảo huyền phong.
 
DẮT nẻo tu hành thi khoa cử
DÌU hết đời trở lại hiền nhu
CON chẳng biết đời tàn sắp đến
THƠ dạy hội này ngộ tầm tu.
 
GIÁC tâm thức tỉnh vững đạo tu
NGỘ nhận phục hồi bản thân từ
CHÚNG lành tu được quả đều đủ.
SANH tồn màn tới luyện công phu.
 
THỜI xáo trộn sợ rằng con phải
TIẾT sái mùa quả đất lệch sai
KHÔNG còn đúng thời gian xưa nay
AN sao nổi đời tàn rụi cháy.
 
VỮNG tâm tu học thoát trầm luân
VÀNG thau lẫn lộn lọc sàng lần
sao chưa biết đường hối cải
TU nhanh kẻo muộn bớ con trần.
 
NGUY khốn từ đây bớ trẻ thơ
BIẾN hóa sửa đổi cảnh điền bờ
TAI nghe thức tỉnh chừa gian ác
ƯƠNG trận chiến màn đảo điên mờ [mịt].
 
Kệ
 
Thân người già chết thấy
Bỏ xác hoại hữu hình
Dù tột bực thông minh
Vô thường mình sao khỏi

Khổ não thế gian tới
Trong cảnh bởi không tu
Ngày qua được pháp nhu
Biến cải tu thoát khổ

Cõi Ta Bà đầy hố
Chướng ngại đồ kiếp hoại
KHUYÊN MAU NÊN HỐI CẢI
Việc quấy phải địa tâm

Trên đường tu nhẫn tầm
Khôn ngoan CẦM [CHẮC] DUYÊN ĐẠO
Chẳng phải riêng ai nào
Vạn vật sao qua khỏi

Lo thắng bại đua bơi
Lòng tham người tợ hải [biển]
Đường tu nghị lực thay
Biết lo nay thân xả

Quyết tu sẽ sáng ra
Vạn sự ta gắng có
Cơ bần không lắng lo
Muốn tạo dò đạo hiếu

TỊNH ngồi, lại ĐỊNH nhiều
Kỳ mạt [cuối cùng] hiểu TỪ BI
Thấy rằng đời lâm nguy
Không mộng [mơ] gì, [cố] niệm Phật

Bài kệ này THẦY thuật
Tiếng nghe thật vô thường
Kệ quang hết phi [chẳng] lường
Tỉnh kiếp đường khó tránh

PHẢI TÌM LỐI TU HẠNH
Đời khó tránh mạt [vụn] tro
Giác khá tầm biết rõ
Tu KHÔNG, bỏ cõi lòng

Đảo [điên] sai mê ước vọng
ĐẠO PHÁP KHÔNG THẤY KHỔ
CHỚ LƯỠNG LỰ KHÔNG VÔ
Sông mê bờ thị dục

Giữ làm lành duyên phúc
Chạy theo [trần] tục [sẽ] khổ đau
Phật pháp vốn nơi đâu?
CẢI ÁC MAU NƯƠNG PHÁP

RÁN TU CHO PHÙ HẠP
Nghe qua pháp suy lường
Chẳng nhiễm vinh [hoa] hình tướng
Biết xót thương nghe khổ

DẠ PHẢI DUNG THÍ BỒ
Nghiệp chướng ở tại cân [theo gót chân]
Lỡ phạm rồi chớ hận
Lòng sanh sân hẹp lượng

Chẳng chịu hành thiện lương
Sao [đúng] bước đường tu luyện?
Gọi ai mà tiến đến
Người tách bến hồng trần

Chẳng chịu hành đúng đắn
Phải ngừa ngăn nơi mình
Nghe kể chỉ luận tình
Ngoan [khôn] chớ khinh ngu dại

Không hề sợ sự trái
Giả dối ai phạm lỡ
Tự hối quý [tự thẹn] còn chờ
Gọi tên có phạm lỗi

Mấy ai một niệm tới
Liên Trì gọi đến tên
Hồng trần cảnh không bền
Khó thoát nên nghiệp chướng

Kệ này nghe tâm lượng
RÁN TẬP THƯƠNG MỌI LOÀI
Tu hành lo tương lai
Nhạo khinh dại tại mình

PHỤ PHẬT TRỜI KHI KHINH
ĐÀNH HỦY LINH TĂM TỐI
Gây tạo cách lôi thôi
Dạ [lòng] [đê] tiện [của] người nghịch đạo

Phụ bạc trên chẳng thảo
Gây nhốn nháo hại người
Nhân cách thẹn xóa bôi
Nghe kệ thời bị dốt [chẳng hiểu gì]

Cõi trần mê dại dột
Sao vuột [thoát] chốt chận màn [này]
Vì khổ nghiệp vương mang
Sâu thẩm thăng trầm kiếp
 
Tin lời này thu tiếp
Bỏ dữ kịp chuông thiền
TỪ BI BỰC THÁNH HIỂN
CỐ GẮNG THIỆN [ĐỂ] BIẾT RA

Nam mô tiếng niệm hòa
Thân vô ra niệm tập
Chớ đợi chờ ngăn lắp
Một lối thấp [thoáng] ý tà

TỰ MÌNH TÌM LỐI RA
CHỚ ĐỢI MÀ KHÓ THOÁT
CẦN TẬP TU HÀNH THẬT
Cách chọn tật thói hư

Nhận lầm người khá dữ
Là nghịch tử sỗ sàng
Tán [tan] số căn hung hăng
Biển sóng lặng chẳng thức

Kế chiều lối bít [không chỗ hở để ra] tịt [không chổ trồi lên để thở]
Việc khó tích tùng lương
Ác ngôn tà chỉ hướng
Khuyên răn thương không nhận

Nghịch tử lạc lầm sân
Khó hiệp thân kêu gọi
Nẻo ngục môn đi tới
Nguồn đạo dối U Minh

Lòng bị đốt thể hình
Rằng dứt tình nhơ bẩn
Khai rộng ngõ co quanh
Tạm giả đang cư sanh

Rối loạn tâm phạt đánh
Tiếng kệ thanh văng vẳng
Còn nghe biết mộng trần
Cứ nung thân gây họa

Ngọn lửa trần thiêu hóa
Xét kỹ dạ đổi thay
Mất còn kẻ phản thầy
Tâm vương đầy thấu triệt

Ngã [ta] ngạ [đói khát] tất phát quyết [tất khí dấy nghịch]
Biết trận tuyệt ngày sau
Cõi Ta Bà thương đau
Giấc mộng sầu mau tỉnh

Kiếp quay cuồng mất tín
Vì chưa tỉnh ngộ ra
Tự giác biết lo xa
Khổ tu là đắc đạo

Kệ dạy nghe rốt ráo
Tỉnh ngộ bao giờ xong
Trách kẻ trần lời ngông
Não sầu không vui có
 
Cái khổ chờ ta đó
Ngày chết hờ chực chờ
Tự mạng định rán lo
Cảnh khổ chờ tai họa
 
Khổ nạn đến trần hà
Việc lành khá thiện sự
Nạn đói tẩy hung hư
Mau chừa thù [ghét] giết hại

Hoàn cầu đang hủy hoại
Người nào dạy mạt pháp
Chịu bỏ ác lành tập
Vui nghe pháp dài lâu

Nạn thế giới năm châu
Lo ngày sầu sắp tới
Trên sàng lựa tơi bời
Tại sao người đau khổ

Kệ này THẦY KHAI NGỘ
Biết nhớ bộ PHÁP KINH
Chủ trương HÀNH TỰ MÌNH
ĐEM NHÂN TÌNH ĐẠO ĐỨC

ĐỪNG HỒ [LY] [QUỶ] MỴ ĐÁNH MẤT
BỔN CĂN thật tâm người
Tránh hại mình tăm tối
QUYẾT KHAI LỐI TỰ DO

TỪ BI BƯỚC LẦN DÒ
THIÊN ĐƯỜNG DO TÂM THIỆN
Muốn đạt tu biến chuyển
Sửa cải [hối] thiện hồi tâm

Đọc PHÁP KINH NÀY cảm
Ứng biến tâm Phật Trời
Quyết tu lo trau dồi
Không nhiễm đời lỗi phạm

Nghe kệ này THIỆN cảm
GIÚP NHAU LÀM, HỌC TU.
 
Thi
 
NGỌC SÁNG TỪ BI ĐIỀU TRUYỀN RA
HOÀNG PHỤ MINH TỀ CHỦ GIÁO TÒA
THƯỢNG THƯỢNG GIÁNG TIẾP ĐIỂN CUNG ẤN
ĐẾ CẢI [CÁCH] TÂN THỜI MAU BƯỚC QUA.
 
NGỌC SÁNG KỆ BÀI CHƠN CHÁNH HÀNH
HOÀNG THIÊN ĐẠI ĐẠO TỎ CHÚNG SANH
THƯỢNG VÔ CỨU CÁNH TỪ CHỨNG GIẢ
ĐẾ ĐẠO KỲ BA TRẢI BAN RÀNH.

  

4. HỒI HƯỚNG

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bố Tát Đại Bố Tát Ma Ha Tát. (3)

 

HẾT

 

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn