NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA

05 Tháng Bảy 20233:13 CH(Xem: 831) 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

LONG HOA CHUYỂN MÀN BA

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Long Hoa Chuyển Màn Ba cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 5 năm Quý Mão (05/7/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH:

LONG HOA CHUYỂN MÀN BA

   
Thi

NGỌC SÁNG KẾT RỒI VÔ CỰC THIÊN
HOÀNG CƠ QUY NHỨT GIÁNG NGỰ HUYỀN
THƯỢNG THIÊN [VÔ] CỰC ĐIỂN BAO NHIÊU PHÁP
ĐẾ[CỰC] CỨU ĐỘ TRẺ LẦN DUYÊN.
 
Giảng
 
quy phạt định phần dồn dập
THẦY tặng cho bửu pháp chữ KHÔNG
GIÁNG bờ VÔ [CỰC] điển dìu con
THIÊN ÂN KINH NGỌC HƯ KHÔNG PHỤ TỪ.
 
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ
TẢ KINH thơ phẩm đủ giải khuyên
PHÁP RA KINH THÁNH [thì đời] không yên
TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
 
CHA CHÍN BỆ đền rồng ngự chốn
Nhìn đời tàn khốn đốn lắng lo
Làm hiền nhân đức cùng vô
[LONG] HOA KINH TRÌ THỌ mô vô thiện trần.
 
Đừng lầm lạc THẦY phân pháp học
Cố gắng tròn sàng lọc nay mai
Chiều tàn bóng xế tới ngày
QUY NGUYÊN TÂM PHÁP CHA THẦY [PHẢI] THẢO NGAY.
 
TRÌ PHÁP ĐẠO HẰNG NGÀY HẰNG BỮA
Màn lọc lừa rán [tu] sửa cho xong
Đăng trình đến HỘI HOA LONG
Là màn chót cuối bụi hồng lập thân.
 
Mau tích lũy lần lần giác ngộ
Tuyển anh tài bảo hộ thoát qua
KỲ NÀY MÀN CHÓT CÓ CHA
HOA KINH LONG CHUYỂN MÀN BA ĐẾ HOÀNG.
 
THẦN HỘ PHÁP cửa đàn trấn áp
HỘI HOA LONG DỒN DẬP Ủ Ê
Ngươn Ba tỉnh ngủ đi về
Căn duyên có được [rán] mà về nghe con.
 
Trận này trễ rằng con rớt hố
HỘI HOA LONG GẮNG CỐ [NHẬP] ĐẠI TRÀO
Cung vi về đến đường nào
THIÊN CƠ MỞ LỐI TÂY TRÀO NGUYỆT MINH [GHTT Nam Cali].

[Nhựt (Mặt Trời) là nguồn sáng vô biên tỏa soi vũ trụ (thời không) còn Nguyệt (Mặt Trăng) nhận ánh sáng từ Mặt Trời rồi tỏa soi vạn vật dưới thế. Vì thế Thiên thượng dùng chữ Nguyệt Minh (ánh sáng mặt trăng) để ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường. Tây Trào = ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường trụ sở tòa đình quốc ngoại đặt tại Nam California.] 

Sảy bước lạc tâm linh phải khổ
KẾT THÚC MÀN [BA] KHÔNG CHỖ NƯƠNG THÂN
Tiêu tan lập tức phàm trần
Trừ gian diệt bạo lần lần xóa tan.
 
Sự hãi hùng lan tràn thế giới
Này trẻ ôi màn tới một phen
Lạnh lùng cơ rét rối ren
Trận này thảm thiết bạc duyên thế trần.
 
Giờ phút cuối thi ân bố đức
Nơi lòng ta từng bước đi lên
Sự đời lòng nghĩ tu bền
Đường tu toàn thiện phong tên rước về.
 
Đường sanh ác mình mê vòng giáp
Kìa nhìn đi dồn dập đau thương
Lối tu ai rõ tầm đường
Đến kỳ tiêu hủy biết đường nào ra.
 
Người tu niệm đều là Bồ Tát
Kề Liên Hoa [Cửu Phẩm] dứt sạch lòng phàm
Có nghe kinh pháp vào tâm
Tu đời giải khổ lặng thầm an vui.
 
Nghe được pháp chớ lui khổ nào
Cõi mông lung không đạo càng mê
Kiếp này tu được trở về
Tu là giải khổ muôn bề thế gian.
 
Sen chực sẵn nữ nam quả đắc
CỰC LẠC TÂY [PHƯƠNG PHẬT] cầu bắc nguy nga
Chúng sanh trong cõi Ta Bà
TÌM SANG BẾN GIÁC LONG HOA KỲ NÀY.
 
Con học đạo quả THẦY cho tốt
Ngày thành tài sau họp dự thi
Con tu con thiếu điều gì
THẦY dạy không thiếu việc chi để dành.
 
Phận giả nhân tu hành lòng dối
Định lại đi một mối nó lan [ra]
Bên trong xếp đống hàng hàng
TÀ TÀ KHÔNG THỂ NÊN THÂN [DẦU LÀ] ĐẠO NÀO.
 
Không buông bỏ tâm xào xáo trộn
Chẳng kiểm mình dại khôn ra sao
Ngoài trong sơn phết rêu rao
Sân si thân diệt lúc nào không hay.
 
Bởi thiếu sót ỷ tài coi thể
Có đủ đầy chẳng kể đồng môn
GẶP THỜI THÁNH ĐỨC VƯƠNG TÔN
LỘN VÀO ÁC ĐỨC TIÊU HỒN MẤT THÂY.
 
Đường hồi cung kỳ này thiện chữ
Biết ngày nào Đạo Tử [con đạo] không hư
Học nhân chẳng cố luyện tu
Học đạo trôi hết từ từ bỏ ra.
 
Sau bi khổ khóc la rên xiết
Khổ lắm thay tiêu diệt quả cầu
Dứt đời ai bị khổ sầu
Hạ màn toan liệu đi đâu bây giờ?
 
Không lo nghĩ nạn chờ sắp tới
Cứ lo tranh chia với làm gì
Mất hồn mất xác còn chi
Chẳng chịu tu học lần đi thực hành.
 
Việc còn sống mỏng manh rồi đó
Nầy trẻ ôi nhìn ngó mà xem
Thay thời đổi tiết tối nhem
Hơi đâu rảnh rỗi kèm nhèm người ta.
 
Mau tu sửa chóng qua đại nạn
BẢY CHÍN MƯỜI LẦN TÁNG MẠNG VONG
Đã rồi mọi việc ngoài trong
Chữ bi thê thảm DIỆT VONG ĐỊA CẦU.
 
Sắp dứt đời năm châu tiêu rụi
Ai sót sai hồng bụi lùi xa
HỌC KINH VĂN PHÁP ĐẠO NHÀ
CHÚT DUYÊN NGỌC [ĐẾ] CHUYỂN MÓN QUÀ TỪ KINH.
 
Sợ con trẻ GIÁO TRÌNH KHÔNG HỌC
Kể từ đây sàng lọc ớ con
Giờ này trong khoảng may [mà] còn
Lo tu theo dấu lập tròn đức ân.
 
CHÂU MINH NGỌC VƯƠNG HOÀNG CỬU ĐỊNH
CỬU VƯƠNG ĐÀI [THỜI] KỲ CHỈNH THẾ NHÂN
Đền vàng cung điện Hoàng Ân
Bốn bên quang sắc cửu tầng mây xanh.
 
Một tòa lớn phủ quanh quang sắc
HOÀNG CHÚA MINH NGHIÊM KHẮC KÝ GIAO
Tả hữu thủ túc hầu trào
Tước phò kề cận Quan Đao tháp tùng.
 
Tiền NGỌC BÍCH DINH CUNG tòa giữa
Luồng điển quang ẨN CHỨA TÔN NGHIÊM
CHA đà phán bảo CHỈNH [LÝ] THÊM
Hồi Tây giá đáo [về lại GHTT Nam Cali] thanh liêm kỳ này.
 
[THANH
= làm cho sạch, làm cho ngay ngắn chỉnh tề.  LIÊM = khảo sát, tra xét]

Nay ĐẠO TRƯỜNG giờ này trong khoảng [trong thời điểm]
AI QUY TÒNG [TÙNG LỊNH] THÂN SÁNG BƯỚC VÀO
Phục y mày sáng thanh tao
TRAI HIỀN GÁI THẢO QUY TRÀO TẤN PHONG.
 
GIỚI LUẬT TRỜI BAN CÔNG THƯỞNG PHẠT
AI KÉM TU XÁC NHẶT HỒN TIÊU
Đến đời tàn hiểu tiêu điều
Sửa thân đạo đức về chiều cơ may [còn sống sót].
 
Câu trung thật SỬA SAI TRẺ NHÉ
Trước kia làm nay nhẹ thật trung
TU HÀNH TỈNH NGỘ BỎ HUNG
Màn thưa bức rẹm [rèm] phủ tung bầu trời.
 
Hết già trẻ nghiệp đời nhiều tội
MỞ ĐẠO thời [này] vì bởi [đời] hung hăng
SỢ NGÀY LONG HỘI LĂNG XĂNG
DẶN DÒ BAN TỎ PHÁP HOẰNG ĐẠO KHAI.
 
THẦY LÀ CHA MUÔN LOÀI huyền giáo
Mọi điều đà chỉ bảo tuyên phân
LUẬT TRỜI HIỂU THẤU NẰM LÒNG
THIÊN ĐÌNH ĐÁO LỄ TÂN PHONG RÕ TƯỜNG.
 
LỜI TUYÊN THỆ MÔN TRƯỜNG CON LẬP
ĐẾ CHỨNG MINH tu tập dắt người
Trấn an GIÁO THỊ MÔN TRỜI
Ghi tên ghi tuổi trò hồi bệ tâu.
 
Ngày đến tận nhìn sâu trong rổng
Tám hướng ban khởi trống vang âm
PHÁP truyền mọi hướng thậm thâm
NHÃN nhìn vạn nẻo tối sầm rồi đây.
 
Nhãn nhỉ thấu THIÊN THAI HUYỀN LỊNH
CHÚA THIÊN TÔN CAO MINH đưa vào
Khẩu vụ ban ra kẻ cào [cặn kẻ, lớp lang]
NGÔI ĐỀN KẾT LỤA CON VÀO TẤN PHONG.
 
Tấn phong hưởng an tồn vĩnh cửu
Đã tấn phong lâu giữ NGỌC ban
Thủy ngọc đào quả cung HOÀNG
Càn khôn ánh sáng Kim Bàn rọi soi.
 
Đăng triều QUỐC phản hồi quang điển
Màn chót nhìn lịnh tiễn phóng xa
Chừng nào lệ đổ tuôn ra
Nhìn con máu đổ than la não nề.
 
Tu rán đoạt danh đề QUỐC tưởng
Lãnh nhiệm kỳ vào hưởng kim thân
Ban ngôi Thánh Tiên đại thần
Lập triều HƯNG thạnh bước chân trường đình.
 
Nghịch cảnh giả trần gian phi thị
Lời này ai thiện chí gìn tâm
Dưỡng tánh tu thiện chí luận tầm
Nhẫn mạc [yên định] ngật [trên cao] đắc thành tỏa thị.
 
Môn xuất nhập tự quy tăng ký
Siêng năng lai khéo ý tàn canh
Đoái lại chung trước chẳng tu hành
Dạ nhiều bởi lắm tâm cơn ác.
 
Đoái lại nhìn sắc trầm cụm tạp
Xô cửa khuôn khoanh giáp thiên chi
ĐỊA NHƠN HỒN nghe hiểu nghĩ suy
U MINH QUỶ NHƠN KỲ CẤM PHẠM.
 
Địa thâu hồn mãn danh yếu tạm
ĐẤT BẮT VONG AI DÁM NGỮ NGÔN
ĐẠO CẢ THINH VÔ VI THIÊN TÔN
TRỜI BIẾT THẤY khước [sao lại? há...?] đồng nhơn tác.
 
MUỐN PHÙ SANH LÒNG MIỆNG [PHẢI] CHƠN THẬT
Vì nhơn vi nan tác bất nan
KHẨU DỮ [VỚI] TÂM NHƠN TÁN HIẾU SANH
Không chi lạ toán bàn chưa đủ.
 
Cõi trần nữa khóc rằng chưa thử
Bị đạp nhào hiền dữ thể nào
TUÂN THƯỢNG ĐẾ VÔ VI ĐẠI ĐẠO
Nghe hiểu THẦN [HỒN] chơi dạo CỬU LIÊN.
 
RÁN TU ĐI SẼ THẤY NGỌN THIÊN
CHÍN TRÙNG CỬU MINH HUYỀN THINH RỘNG.
 
Ngày sắp tới không còn kỳ vọng
QUỶ KIẾN HÌNH PHÁ HỎNG NHƠN LINH
U MINH THẦN QUỶ DẮT NHƠN TINH
Thấy người ròng mãn dinh thâu bắt
 
Trên đời này một thân giữ chặt
Giết một thân lửa chắc hóa ra
THẦY VÀO ĐÂY MAU TỈNH TRẦN HÀ
Hồi sáu ngả ngõ ra ngoài sáng
 
Phàm tứ sanh Đông Biển suy nan
Rắn mãng xà nổi loạn lan tràn
Biển Đông sóng cuộn quay lấp sảng [hồn]
Ngày tận chết nguy nan xấu định
 
Rán làm lành tu hạnh căn linh
Tin lời TA nghe kỉnh hạ truyền
Hiện tại tâm phải biết lần duyên
Đừng mơ ước say quyền vọng tưởng
 
Hồi tâm lại ở lành Trẫm thưởng
Suy đạo thân mắc vướng khó tu
Chịu khổ hạnh cố gắng công phu
Sau mới thấy phương du thiên tại
 
Tu dễ quá mà sao trẻ dại
Tỉnh ăn năn ngồi lại hồi tâm
Chuông tự nào há giục kêu rầm
Khuyên dương thế mau tầm chánh đạo
 
Thời gian ngắn nguy nan cấp báo
Chớ dục say tỉnh táo bước ra
Trược cùng thanh hiệp tác chung hòa
Pháp thiện giáo Trẫm đà thiện hộ
 
Tác vi đạo mạc cư lưỡng thứ
Hồi đầu giai cước [theo sau] tử [con] hồi tâm 
Đáo thử giang thế khí âm thầm
Sĩ lâm tự môn phàm chi lậu
 
Nghiệp cảnh phân cửa đến kỳ hầu
Giây phút nghe lộ thấu tương yêu
Xảo kế thiện nan mê phản chiếu
Sanh tử đến rạng chiều tử lộ
Thủ bát khai kỳ tử khá lo
Đời không khỏi nạn to sắp tới
Sóng muôn trùng lao xao cấp mỗi
Đời đổi thay màn tới cuồng phong

ĐẤT BỒ ĐỀ che chở cùng đồng
Chữ danh lợi cuốn dòng kíp thác
Cuộc diêm phù thất kinh loạn lạc
Vọng tiếc cho thây xác đầy đường
Đờn không dây báo hiệu tứ phương
KINH BẠCH TỰ CHUYỂN ĐƯƠNG NGHE THẤY
Mãn kiếp trần suy thoái mỏng thay
TU THÂN THỜI [PHẢI] QUAY LẠI TỪ ĐẦU

CỬA BÁT NHÃ vào ra bến đậu
CHUÔNG LINH SƠN vọng thấu có sự
Khắp tâm điền chi tướng [Thiên] Nhân Sư
Kiếp duyên trần sanh tử say cùng
 
Đọc năm ba pháp kinh để dụng
Đọc tỉnh mê say cùng bua tạo
Đừng thối [lòng] Chiêu, ở đời nghịch giáo
Mô thần chi tướng bảo mà ra

Xử thế hồi trong phút tỉnh chăng
Đời nghe đó kệ rằng này tiếng
Có duyên biết Trẫm ky ngâm hiển
Mãn sáu thâu lục chuyển thử lòng
 
Lòng bồ đề không đổi tinh thông
Yêu ma tánh chưa xong quy giới
Sáu cửa then luyện chín bên nồi
Khách Tây Đông bóng người thưa thớt
 
Hỏi đờn kia tiếng vọng không ngớt
NỞ LÒNG NÀO KHÔNG TU TẠO LỐI
XIN HIỀN LƯƠNG BƯỚC TỚI MÀ COI
Rằng có câu bất thối tự tâm
 
Tề danh để còn nêu đạo tấn
Thời hủy diệt nhanh lần đời tệ
Bởi cải nguy diệt thế sanh mê
Vì thiên cơ NGỌC ĐẾ lộ rằng

AI QUY GIÁI CHỊU TU HÀNH CHÁNH
BUỔI NÀY TRẢ RẤT NHANH PHEN KHỔ
Nạn thiên tai thế giới ập ồ
Hãy tu hành nam mô lòng sửa

Cải dữ lành ăn chay chọn lựa
Lòng chay khó lắm chưa thân khó 
Thiệt lòng tu niệm Phật nam mô
Phương tu hành tùy cơ người chọn

Bé trẻ già gắng sức sẽ còn
Đạt mầu đạo ngu ngoan nên [tu] sửa
Đừng ỷ tài khuyên người chọn lựa
Sửa nên phong [hóa] NƯƠNG DỰA TÔN THIÊN
 
ĐẠO THIÊN CHA MINH HOÀNG HÓA CHUYỂN
Pháp kinh hành định tuyển hiền ngoan
TỪ ÂN NGỌC [ĐẾ] sự may chúng hãn
Tu phước lành khắc bảng Thiên Đường
 
Nay buổi khổ khuyên đời tin tưởng
Trẫm bưng quanh chuyển hướng nhãn kinh
Cải ác tùng tự ắt cứu mình
Giáng cơ dạy tận tình việc tới
 
SỐNG ĐƯỢC PHƯỚC [THÌ] NẠN TAI QUA KHỎI
TRỜI phạt tai nạn đói khổ nghèo
Ngày nhằm giờ việc tới rán chèo
Chèo cho thoát nạn eo sắp xảy
 
Nghịch cảnh giả họa tai hết thảy
Loạn tánh nhơn điên thấy lòng suy
Họa tai lánh mạt [mù mịt] tâm hồn quỷ
Tham thì sanh loạn mỵ xót thương
 
Đừng ngang phạm sanh lòng tội vướng
Coi bốn biển mãnh vương chiếu lượng
Coi thân ai thân nấy chẳng tường
Chẳng lẽ ngôn tu dưỡng thẳng ngay
 
THÂN VI TRỌNG THỦ KHẨU ĐỨC TÀI
NHỊN DẰN ĐƯỢC, SỰ NGAY CHÁNH TRỰC
KHÔNG PHẠM LUẬT, THANH LIÊM TRUNG THỰC
TU TAM GIÁO NỖ LỰC HẾT LÒNG
 
NGÀY TRỜI PHẠT [THÌ] KHỐN KHỔ NGHE KHÔNG
Học trò hiếu tu mong hiếu thảo
THỀ CẢI ÁC ĐẮP BỒI QUẢ ĐẠO
Giáng điển đây hòa đạo tâm thanh
 
Tối lạy chuông kinh giảng thiện lành
TIÊN ĐẠO CÓ SẴN DÀNH [NƠI] KHUÔN CỬA.
 
Dương gian hồng bụi đạo cả rành
Pháp chuyển dạ lành giữ cho thanh
Bảo châu kinh pháp ban đầy đủ
Trình tự kỳ ba chánh nêu danh.
 
NGỌC ĐẾ giáng tử quy khốc hoảng
KINH đề khai tử liệu môn đàng
PHÁP bửu đạo giờ HUYỀN THIÊN chuyển
BẢO TÍCH MINH CHÂU ĐẾ HOÀNG BAN.
 
MỞ trí huệ hào quang chói hiển
RỘNG không hư NGỌC CỬU nương duyên
CỬA THIÊN điều VƯƠNG phán rõ ràng
LẦU NGỌC BỆ CHUẨN PHÊ CHIẾU DIỆN.
 
LỘ chút thiên cơ y tác sao
TRÌNH vi thực diện hạ thu giao
HIỂM nguy sắp đến ngày tận diệt
TRỞ GÓT LO TU GẶP QUỚI VÀO.
 
TRỞ bước tích [đêm] tiêu [đêm] rán dồi mài
LÚC may gặp đặng Chu Đỗ tái
LAO bất ngộ đầu nhất khoán chi
ĐAO GƯƠNG DIỆT HỦY HỒ LOẠN SÁI.
 
THIÊN Các lọc lừa bí thử đầu
LỰC xuất địa tâm bóng dạ sâu
CANH dài nhơn kiết thân như tại
VÂN TÁC CHÍ THƯƠNG NỐI NHỊP CẦU.
 
AN AN chi định đa mục nhiên
KHỨ LAI lãng hạ cấp uy HUYỀN
PHỤC TỐC định quán kinh biện giải
HỒI CHIẾU tân đề đắc tâm yên.
 
CANH TÂN đề mạc ứng đắc hầu
CẢI BIẾN tâm hoài cấp thời thâu
MỚI NGỘ giục đáo tự tương tác
NÊN DANH đề bảng gắng công cầu.
 
KỲ BA đắc háo tân lai huy
THU HẠ biên tiêu tác nhai kỳ
LỊCH LIỄM thu hồi Tây bách tự
TẬN DỤNG khuyết cơ xuất thới nghi.
 
NGỌC PHỤ tự chi cát phục lai
ĐẾ MINH vạn lý hữu đảnh hài
THƯỢNG THIÊN viên đoán ai rõ thấu
HOÀNG PHỤ ngân công bảo đề hay.
 
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bố Tát Đại Bố Tát Ma Ha Tát. (3)

 

HẾT

 

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn