VIDEO CLIPS CỦA CÁC BÀI TRONG TRANG THÁNH GIÁO

12 Tháng Ba 202311:13 SA(Xem: 770)

KÊNH YOUTUBE SÁCH TRỜI THIÊN CUNG

Video Link: https://www.youtube.com/@sachtroithiencung/videos


NGÔI HAI CỨU THẾ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC. TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
Video link: https://youtu.be/YTTYI2IXFrk

1_XÂY TÒA THÁNH ĐẠO RƯỚC TRẺ LÊN. TUÂN ĐIỀU CHÍ THÁNH TÔN THẦY DẠY. LUẬT THÁNH CHÍ TÔN QUỐC PHÁP SOI.
Video link: https://youtu.be/WrcQHU-FB9k

2_XÂY TÒA THÁNH ĐẠO RƯỚC TRẺ LÊN. GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG MỞ MÔN ĐÀI. TRÙNG LAI ĐẠO HÓA DANH CÕI GIÁO.
Video link: https://youtu.be/6LhkwKtEEF4

3_XÂY TÒA THÁNH ĐẠO RƯỚC TRẺ LÊN. ĐẠO THẦY CHỈ GIÁO MAU MAU TỈNH. DẠY SỬA ĐEM THÂN CHUỘC TỘI XƯA.
Video link: https://youtu.be/8oMBkdZD6R8

4_XÂY TÒA THÁNH ĐẠO RƯỚC TRẺ LÊN. HỘI ĐỒNG TAM CÕI HIỆP NHỨT BÌNH. VẬN CHUYỂN CÀN KHÔN QUY THẬP VẠN.
Video link: https://youtu.be/BDER4RSTlXI

5_XÂY TÒA THÁNH ĐẠO RƯỚC TRẺ LÊN. MỞ LONG HOA CHÚA THÁNH CHUNG TÔI. LẬP HÒA BÌNH CỰC LẠC THẾ GIAN.
Video link: https://youtu.be/jFib7t_sQ6s

 
 


  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn