VIDEO CLIPS CỦA CÁC BÀI TRONG SÁCH TRỜI

12 Tháng Ba 202311:13 SA(Xem: 49)

KÊNH YOUTUBE SÁCH TRỜI THIÊN CUNG

Video Link: https://www.youtube.com/@sachtroithiencung/videos

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_1. ÁNH SÁNG CAO ĐÀI RÕ PHẬT-THIÊN. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO LỊNH BAN TRUYỀN. Video link 
https://youtu.be/tmqC9DksykM

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_2. HÔM NAY XUỐNG BÚT GIÁO TÔNG QUY TRIỀU ĐẠI ĐẠO ĐẠI ĐỒNG THẾ GIAN. LONG HOA KÝ.
Video link https://youtu.be/pg2e3uDYuG0

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_3. CẦM BỬU ẤN (TAM GIÁO+TAM THANH+TAM HOÀNG). THIÊN BÌNH DỰNG GIÁO TRIỀU ĐẠI ĐẠO.
Video link: https://youtu.be/YMC3S7lLS10

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_4. CHUYỂN HƯ KHÔNG ỨNG HIỆN TAM MIỀN. ĐỒNG CHÚA THÁNH, PHẬT TIÊN GIÁNG THẾ.
Video link: https://youtu.be/-OPF_uQJqQk

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_5. GIÁO ĐẠO MỚI LIÊN KỲ HẢI HỘI. CẢ TAM MIỀN YẾT KỈNH PHẬT THIÊN. Video link: https://youtu.be/ErixMs6-3v4

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_6. THẦY ĐÂY XUỐNG THẾ ĐÃ BAO NGÀY. NHÌN XEM CON TRẺ LO TOAN MÃI. Video link:
https://youtu.be/OzKnMDTfNxU

01_NGỌC TRUNG NIÊN XUẤT. TRUNG KỲ HOA ĐẠI HƯỚNG TÂY ĐÀNG. NIÊN TÂN ƯỚC ĐẠO PHONG LINH BẢNG. Video link: https://youtu.be/phAjYGIjtxA

02 _NGỌC TRUNG NIÊN XUẤT. ĐIỂN MỚI ĐẠO THẦY THƯỢNG ĐẾ KHAI. NHƠN THẬP XUẤT THẾ MỞ CAO ĐÀI. Video link: https://youtu.be/phAjYGIjtxA

ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU. NAY ĐÁO THẾ PHẬT VƯƠNG CHÍ KHẢI. ĐỨC HUYỀN KHUNG THIÊN ĐẠI NGỌC NGÀI.
Video link: https://youtu.be/5qAzSxJ5R6E

LONG HOA KỲ LỊNH. SẤM NÀY KHỞI TRẬN MÔN TRUNG. LỊNH TRỜI TẬN DIỆT CÀN KHÔN HỮU HÌNH.
Video link: https://youtu.be/YHELd0B2Hlw

1_XUẤT ÁN BINH PHÙ DẸP THẾ GIAN. THÁNH MINH XUẤT CHÚNG CỨU MUÔN LOÀI. TÂY ĐÔNG LIỀN MỐI MẦU THIÊN KHẢI.
Video link: https://youtu.be/di3Sgqzqkio

2_XUẤT ÁN BINH PHÙ DẸP THẾ GIAN. DỰNG CƠ PHONG BẢNG THẦN LINH ĐIỂN. NHƠN THẬP XUẤT THẾ MỞ CAO ĐÀI.
Video link https://youtu.be/ZiUUUKqxGqwGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn