THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM QUÝ MÃO - VÍA NGỌC HOÀNG

15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1495)

 

 

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 9 Tháng 1 Năm Quý Mão
(Ngày 30 tháng 1 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

 


 Bấm vào thanh này để nghe

 PHÁP ÂM 2023_2A

 

NGỌC chánh THIÊN pháp ĐẠO TRỜI kỳ

HOÀNG MINH phong thọ lập công y

THƯỢNG THIÊN tại nhứt vô vô tận

ĐẾ HOÀNG kín cửa pháp diệu tri.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế]

 

THƯỢNG khiếu ráng thi đức tài thành

TÔN nghiêm mối đạo TÂN PHÁP hành

THIÊN khai thế tục cơ sàng sảy

BAN truyền TÂN DÂN mọi phận tranh.

 

[Khoán thủ: Thượng Tôn Thiên Ban]

 

CƠ truyền giục thúc kẻ trần ai

TRỜI khai cơ đạo thi đức tài

VẬN hồi ghi xếp mau kíp kíp

CHUYỂN pháp ra vào điển chấm khai.

 

[Khoán thủ: Cơ Trời Vận Chuyển.]

 

PHẢI dồi tâm thức học huyền vi

LO tu luyện đạo hiểu thức trì

TU tâm tụ đảnh an nhuần gội

LUYỆN chí đắc thành thoát ai bi.

 

[Khoán thủ: Phải Lo Tu Luyện.]

 

THƯỢNG tạo lâm đàn nội rán nghe

TÔN Đức gìn câu trọn vai hề  

TRUYỀN cơ ĐẠI ĐẠO khai độ chúng

DẠY pháp cơ Thiên rán hầu kề.

 

[Khoán thủ: Thượng Tôn Truyền Dạy.]

 

LẤY tâm khử trược thế đa mang

CÔNG phu huyền PHÁP lý ĐẠO HOÀNG

BIẾN khó nên đạt sâu xa BÍ

CHUYỂN điển linh chơn mở trí thần.

 

[Khoán thủ: Lấy Công Biến Chuyển.  Khoán ẩn: Bí Pháp Đạo Hoàng]

 

LÝ lời THẦY dạy trẻ canh thâm

ĐẠO diệu cùng lo trạch tương thầm

CƠ kỳ một khối tình nhân loại

THIÊN thừa sáng sớm Quý Mẹo lâm.

 

[Khoán thủ: Lý Đạo Cơ Thiên.]

 

THIÊN hiệp lòng tin lý với tình

LIÊN(g) tâm hiển hiện cứu toàn linh

TÌNH rộn dung khoan mãi hư hỏng

THẦY dạy bực hiền theo bóng hình.

 

[Khoán thủ: Thiên Liêng Tình Thầy.]

 

NGỌN đuốc từ bi phục lại căn

ĐÈN soi đời đạo Đức Năm Hằng [Đức Ngũ Thường]

CHƠN tâm đừng ố lem bần phụ

LÝ đạo khó bồi người dạ lang.

 

[Khoán thủ: Ngọn Đèn Chơn Lý]

 

VUI đạo đức rộng lòng độ lượng

KHÔNG tính nhiều nhân tiểu hẹp lương

TOAN rắc rối ngục lao trần thế

TÍNH lộn quanh nên khó đắc hưởng.

 

[Khoán thủ: Vui Không Toan Tính.]

 

VẠN vạn linh căn khó toan thành

VẬT chất mắt nhìn láo lia nhanh

SỐNG tang thương biến động hoàn cầu

CÒN hay mất việc cần rán chánh.

 

[Khoán thủ: Vạn Vật Sống Còn.]

 

LUÔN biết thương người kính trọng người

GIỮ lòng quân tử đức thiện nơi

ĐIỀU sai gian thế luôn gây tạo

NHÂN nghĩa yên vui thoát cảnh đời.

 

[Khoán thủ: Luôn Giữ Điều Nhân.]

 

TINH anh vạch rõ lối đường sai

THẦN thức dồi trau chữ đức tài

ĐẠO giữ tâm mình luôn trần lặng

ĐỨC nền phục ác rộng lớn thay.

 

[Khoán thủ: Tinh Thần Đạo Đức.]

 

DẦU có khác màu da chớ hại

ĐẠO tâm lành tôn trọng chung tay

HAY tương trợ mới tránh tàn cùng

ĐỜI hay đạo chung cùng đồng loại,

 

[Khoán thủ: Dầu Đạo Hay Đời.]

 

ĐỜI sống bám đất già cõi khổ

LÀ hại nhau tranh chấp hùng hồn

GIẢ thân tạm cỏ cây cát bụi

TẠM bao ngày trả lại hư vô.

 

[Khoán thủ: Đời Là Giả Tạm.]

 

THẦY hằng dạy trường đời ảo ảnh

THƯƠNG linh quang con trẻ mỏng manh

CÁC linh căn nam nữ tạo thành

CON ô trược tham sanh si tránh.

 

[Khoán thủ: Thầy Thương Các Con.]

 

MẤY ai được hồn nguyên hiệp khối

MƯƠI mấy năm đó kẻ trưa ngồi

NĂM đâu xa buộc lộ tánh TRỜI

VÔ căn thiện bước vô canh mới

ĐẠO dạy rành thực hành khắc kỷ

VÀNG diệu dung chơn lý hành y

THẦY lưu truyền sử đạo gần xa

MỞ cơ đạo lập đời màn hủy.

 

[Khoán thủ: Mấy Mươi Năm Vô Đạo Vàng Thầy Mở.]

 

THIÊN HUYỀN định rõ chớ nệ gì

CỔ nhân để lại được rõ thi

GỘT đạo lược sử hiền ghi chép

ĐỜI gương sáng soi những thời kỳ.

 

[Khoán thủ: Thiên Cổ Gột [rửa] Đời.]

 

ĐẠO hiểu lý tiến nhanh gì khó

THẦY hiệp quy có một ớ trò

SANH chuyển hóa phương mình nỗ lực

DƯỠNG giáo khai còn vị ngôi chờ.

 

[Khoán Thủ: Đạo Thầy Sanh Dưỡng.]

 

LÓNG tâm sáng suốt việc tịnh tu

LÒNG tâm phát huệ nhập định từ

CHƠN tâm yên định cho bền trí

SẠCH tâm thanh nhã đức tánh nhu.

 

[Khoán thủ: Lóng Lòng Chơn Sạch.]

 

THẦY tỏa rạng dáng, con ghi dạ

CHẲNG hành tu trọn đức kính cha

AN sao con thiện cảm không còn

LÒNG chẳng bợn lời THẦY giáo hóa.

 

[Khoán thủ: Thầy Chẳng An Lòng.]

 

Y hành đạo truyền khẩu quyết xong

LỜI khá nhớ hưởng lạc Non Bồng

THẦY khai độ THƯỢNG TÔN giáng thế

DẠY giáo truyền huyền pháp cơ thông.

 

[Khoán thủ: Y Lời Thầy Dạy.]

 

KHAI thiên ý QUỐC TRIỀU sứ mạng

CỬA một nguồn chào Thuấn Nghiêu chưa

CUỘC ngán chi đổi lớp người xưa

XOAY đổi mạch cung thừa hậu xứ.

 

[Khoán thủ: Khai Cửa Cuộc Xoay.]

 

XUẤT giáo Tây [Phương] tai gào luật xử

VỊ trí ngồi mạng sứ QUỐC TRIỀU

KHAI HUYỀN cơ động mạch cơ Nghiêu

LIÊN HOA đối QUỐC TRIỀU lượt giải.

 

[Khoán thủ: Xuất Vị Khai Huyền Liên Hoa.]

 

PHÁP xuân sang LUẬT QUY TRÀO khải

MÀN cờ xoay cắm phải GỐC TRỜI

CHÍN BỆ khung kỳ cảnh cung ngôi

OAI LINH phủ trùng ngơi chơn tử.

 

[Khoán thủ: Pháp Màn Chín Bệ Oai Linh.]

 

HUYỀN căn định vĩnh khôi trần dữ [và]

THOẠI chi danh chặt giữ THIÊN truyền

LỰC THIÊN quy khai triển PHONG nền

THÀNH BỬU điện tuổi tên DANH rạng.

 

[Khoán thủ: Huyền Thoại Lực Thiên Thành Bửu. Khoán yêu: Thiên Phong Danh]

 

TỐI cao hóa nhơn sanh muôn dạng

ĐẠI đại nạn khổ vạn chúng sanh

LUẬT CÀN khôn khai chuyển nhớ rành

TÀNG HÀNH ẩn chúng sanh nạn khổ.

 

[Khóan thủ: Tối Đại Luật Thiên [Càn] Tàng Hành.]

 

LIÊN Hoa Sắc hư không giành chỗ

CÁI lộng lành thi đổ khoa trường

ĐỊNH hướng dò thiện đức trào tuồng

TÀI lập đức khôn đường thiện tiến.

 

[Khoán thủ: Liên Lộng [Cái] Định Tài.]

 

THƯỢNG PHẨM công thấu hồi sắc chuyển

MỞ CỬA Thiên Huyền lịnh mở từ

TRỐNG LỊNH Thiên thúc giục kẻo dư

QUÝ MẸO đến từ từ khai mở.

 

[Khoán Thủ: Thượng Phẩm Mở Cửa Trống Lịnh Quý Mẹo.]

 

THIÊN MẠNG điển thấu hồi lệnh bớ

Mạch CỔ VƯƠNG hiện đó tứ môn

Long KỲ KHAI khứ vị Đại Đồng

LỰC TRỜI mở trào công bước tới.

 

[Khoán: Thiên Mạng Cổ Vương Kỳ Khai Lực Trời.]

 

BÁCH BẢO toàn môn tứ LỰC TRỜI

MẬT KỲ đầu hình cõi vô hư

THIÊN LỘ chữ năm từ ai giữ

VƯƠNG CHÍ cao truyền đủ sắc phong.

 

[Khoán thủ: Bách Bảo Mật Kỳ Thiên Lộ Vương Chí.]

 

Oai linh che tại đỉnh chi long

Tân thời hiệp giống Rồng đâu mất

Bất tề chính liên trì bảo mật

Gương khổng thành chiếu tất năm châu

Xuân Quý Mão chia tháo âu sầu

Tuyên chúc Mẹ thi cầu đăng trụ

Hoa bổ đáo dở thi rớt rớt nụ

Bốn bể nơi ác dử hoàng hành

Sắp cuộc tàn chớ có lợi danh

Phong then cửa mỏng manh sống sót

Cổ đài bảng định kỳ màn chót

Cuộc Hoàng duyên chớ lọt ớ con

Ba dậm chờ túc lượt mất còn

Trời dạng bóng giáp vòng thông quyết

Trăng lên diễn cuối màn thật tuyệt

Cảnh mai sơn thổi tuyết gió đông

Vô hình xuống chuyển thúc bụi hồng

Lão vô môn càn khôn Tây thổ [California]

Tai vĩ nhơn chiếu phá mật đồ

Phen minh lộc chớ lơ tu thiện

Niên Quý Mão lần qua cuộc chiến

LÃO PHỤ GIÀ kỳ CHUYỂN LONG HOA

Phải làm sao quy hứa PHỤ CHA

Ngồi nguyên lại gần xa ghi nhớ

Cởi áo tục bớ con gót trở

Sự khó đâu PHỤ đở trần nan

Tu không ngạo Thiên Bang NGỌC hoán

Hiệp ba nền cửa chánh khóa chờ

ĐẾ MINH QUÂN xuất hiện mãn cơ

Kiền tam hướng trụ vô trời đất

NGỌC Thiên Thượng đạo truyền kinh chất

HOÀNG mở khai hoàng thất ngất nghiên

THƯỢNG ngươn lưu HỘI THÁNH LINH HUYỀN

ĐẾ dĩ định ĐẠO truyền bi chuyển

Tu mau lẹ chi bì NGỌC hiển

Mẹo định phân THIÊN chuyển tứ châu

Thiên kinh CHA PHỤ MẪU làm đầu

Mượn hình hữu điển khâu trai gái

Phải liệu sao kệ kinh THẦY dạy

Đạo vô hình nhiệm thấy con ôi

NGỌC ẨN TRONG rạng rỡ soi đời

HOÀNG mối đạo hóa người ngôn cảm

THƯỢNG Thiên Minh điển khai gội tánh

ĐẾ NGỌC THẦY trãi thảm tụ quy

Phong chức sắc cáo tuyên tại thế

Kỳ ngươn ba tơi ba tơi bời thấy tệ

Khổ một phen đổ lệ bổ vây

Chẳng chịu nghe lời dạy CHA THẦY

Kỳ trễ bớ nay mai biến chuyển

Phép xả đánh Thiên Lôi búa hiển

Trí hay tài thâu chuyến cuối cùng

Các hữu cao đáo cáo rung rinh

Đao nhứt kiếm suy cùng phải xử

Số bình đại chẳng trung minh tử

Vạn lý trình căn xử đoạn rồi

Này hỡi trẻ hiệp công bước tới

ĐẠO KỲ BA cờ nổi giương lên

ĐẠI VI DIỆU vững chắc dựng nền

Kỳ dử phục phong tên công Quý

Đất trời cao cơ ấn trỗ [triều] nghi

Dựng hữu hình huyền bí đăng cung

Ban công hiệu người tu chuyển dụng

Phụ thay nguồn chưởng cung sắc trận

Này bớ trẻ sen khai nở trắng

Chọn ngày nêu Thượng Phẩm cơ nâng

Năm sắc cầu đạo giống PHỤ cần

Trước màn cảnh đồ trận Thượng THIÊN

LONG ba cõi huyền năng cơ HUYỀN

Kết vào thẳng DỰNG THIÊN KỲ báo

Ngựa bay phóng đêm trăng PHỤ LÃO

Mở bóng tùng con thảo chiều mơi

Kỳ quét sạch tất cả khắp nơi

Ra THÁNH ĐẠO cơ trời kỳ dẫn

Bao huyền bí bấy lâu lộ dụng

Mở đường đi chỉ đúng đáo vai

Canh trụ cơ PHỤ LÃO xây hoài

Bốn phía cảnh đức tài ngoạn mục

Đường nguyên bang trống kêu giục thúc

Tái HUYỀN năng hiển lực xoay dần

Lực OAI THIÊN kỳ bảng cờ năng

Trần đoạn cảnh nguy nan sầu thảm

Gió bão giông gây ra ảm đạm

Tiếng huýt còi thê thảm bớ con

LÃO PHỤ GIÀ VÔ LƯỢNG con còn

Hột giống tốt trãi son chờ đón

Đường tương lai không còn mà chọn

Chọn trần mê mê bọn ma tà

Chuyển kỳ này đời quỷ với ma

Khuôn hình kết quỷ ma dẫy đầy

CAO danh ý cương thẳng lời này

HUYỀN KHUNG lịnh CHA THẦY LÃO vai

Vô Thượng Thiên xuất điển đủ đầy

Khai cung lịnh tu này bớ con

Bao phen định trần hạ mất còn

Làm sao đặng xử con trẻ với

Bậc CHÍ HƯ nẽo đàng sao tới

Điểm nguyệt soi vì bởi khó vô

THƯỢNG THIÊN HUYỀN vâng dạ cảm đồ

Lai hạ khứ vi vô con diễn

Thứ trẻ thế cảnh nền cố biến

Điển năng ngâm hình chuyến trăng ngông

Áo mão hài định giữa đầu rồng

Lộ hồi tái HUYỀN CÔNG PHỤ LÃO

Ngoài trong dựng cuộc trường quay tháo

Chuông ngân vang ĐẠI ĐẠO kỳ khai

Tỏ xuân sang Quý Mẹ rán mài

Mài thân xác trong ngoài cho sáng

Môn tự cửa dĩ thành tỏa rạng

Nhập kỳ hồi mau rán bước vô

Quý Mẹo sang lo kịp nam mô

Muốn thoát khỏi nạn lo tu trước

Đờn đã kêu than rằng mau bước

Bước kịp kỳ thao lược trước màn

Khinh lời TRỜI lầm lỗi vương mang

Trần đoạn cảnh ách nàn sắp tới

Giác ngộ tâm này trẻ con hỡi

Hòa hợp tu giải lối đi về

Tinh hoa pháp PHỤ LÃO liệt kê

Ban sanh chúng giác mê thuyết giảng

Đoạn diệt sanh con ơi tường hãn

Thiên Minh Cao lộ bảng Phong Thần

Khéo tam thừa báu pháp NGỌC phân

Thiện thiên giới che thân kỳ nạn

Chơn thành tu ngục tù khỏi mang

Hạ ngươn rõ rụi tàn chọn lọc

LÃO PHỤ GIÀ kêu con rán học

Đức hạnh toàn PHỤ bọc ngày sau

Để gương soi cuộc thế diễn mau

Thân còn mất đâu đâu cũng ngã

Ơn trên dụng tu hành thật dạ

Bữa bữa cần khâu vá bổn tâm

THÁNH ĐỨC RA con trẻ mau tầm

Tầm cho đúng nữ nam nghe rõ

Người lương thiện ƠN TRÊN nhìn ngó

Cho Thánh Thần che chở qua tai

Đàn Thiên chờ đón rước đức tài

Thêm đức độ phước lai phong sắc


Bấm vào thanh này để nghe

PHÁP ÂM 2003_2B

 

Hiện giờ ráng thiện tu lượm lặt

Vai tuồng TRỜI PHỤ hát cho nghe

Buổi nguy vong phải biết dặt dè

Khắp châu đấu lối đè liên Á

Thánh Kinh pháp PHỤ GIÀ nói khá

Hiệp với THẦY CHA giá lai lâm

Quý Mẹo xuân thi cử âm thầm

Chơn thần ĐẾ NGUYỆT lâm giáng điển

Không lời cao kẻ nghe lay chuyển

Hiểu ĐẠO TRỜI PHỤ hiển độ thân

Hồi tâm quy tự hối cho lần

Mong chuộc tội khắp gần tiêu diệt

Máu hồng chảy đầy sông ác nghiệt

Sự sống còn mau riết lo tu

Ngươn mạt kiếp tận thế âm u

Cuộc pháp mối giăng dù phong lưới

Chết chết chết bớ này PHỤ nói

ĐẠI PHỤ SANH con hỡi lắng nghe

Trở về đạo lo toan chỉnh tề

Cho qua những lối mê mù mịt

CHA là THẦY PHỤ GIÀ lộ trích

NGỌC MINH CHÂU sử lịch ngàn xưa

HOÀNG THIÊN ĐÌNH khắc kỷ lọc lừa

THƯỢNG Đài Bạch [Ngọc] chuyển lùa định rõ

ĐẾ CỔ THIÊN kiếp chót đưa đò

Đây LÃO dạy âm hò rằng thấy

Ai biết chăng địa cầu sắp xảy

Đời cuối cùng mau nhảy bước lên

Máu hồng tuông tranh chiến vang rền

Nay cảnh khổ tầng tên ngã gục

CHA CHÍ TÔN phụ già giục thúc

Nhạn trắng đàn đang lúc lùa về

Nhựt nguyệt cầu thấy đó đam mê

[Nhựt, nguyệt, cầu = mặt trời, mặt trăng, ngôi sao trên cờ các nước]


Không tồn thế xác lê đầy xác

Khắp năm châu hoành hành quỷ ác

Ma vương cầm hồn xác còn đâu

Bởi trẻ con không nghe lúc đầu

Giờ sao khỏi trận sầu ghê gớm

Cuộc suy tàn đèn đóm không còn

Trung Đông Hoa tan tác khóc ròng

Suy cạn kiệt xác chồng chồng xác

Gieo nhân ác thì nay lượm lặt

Cảnh tan hoang tiêu mất còn đâu

Vậy ấy mà tâm ác còn sâu

Chưa thoát được thảm sầu tới tới

Bao liên tiếp rồi tiếp nạn đợi

Bao xuân rồi tiếp nối nạn tai

Khổng Thánh Nho xưa học anh tài

Bao giảng kiếp tái lai chung ngoạn

Vậy mà ấy Hoa Trung đành đoạn

Quên cổ xưa làm loạn riêng tuyên [truyền]

Sở với Tần khuôn Tấn Vệ tuyền

Dân dĩ não lợi quyền gây ác

Lưu hậu thế muôn đời tan tác

Phận làm người chớ bạc [ác] bạo tàn

Tinh hoa đạo đức dạy sữa thân

Dạy cho đọc kinh trần giải khổ

Nay chỉnh đốn thuần phong diệt nhổ

Nhổ gốc gai tận chỗ ác hành

Nhưng con ôi sự chết chúng sanh

Nay sắp diễn đến nhanh không thấy

Cố gắng dạ tu hành sữa lại

Đặng ngày sau sàng sảy không còn

Gieo giống chi nghiệp quả hỡi con

Đường tu sớm con còn gặt hái

Con biết tu vững tay chéo lái

Họa phước do con dại gieo trồng

LÃO PHỤ GIÀ chờ đón chưa xong

Trẻ gây họa sau mong về được

Nay LUẬT TRỜI ban hành báo trước

Con có nghe gieo trước gặt sau

Nếu biết tu thoát khỏi thảm sầu

Tang thương mới bể dâu thảm hại

Bao niên xa trẻ khờ trẻ dại

Một kiếp người không hái quả thành

Thẻ ngọc đai CHA đã sẳn dành

Chờ con đến Nguyệt Thanh Cung Bạch [Ngọc]

Vui mùi đạo rán tu THẦY mách

Hạnh đức tròn biết cách tìm đường

Trước điện vàng NGỌC ĐẾ CHA thương

Hữu duyên gặp Thượng Ngươn đời lập

Tiêu tan [hết] cảnh khổ này mau gấp

Ngày LONG HOA HỘI sắp bắt đầu

Chớ dần dà tuột mất còn đâu

Con ôi rán tu cầu gặp được

Đời này tàn PHỤ GIÀ báo trước

Bến LONG HOA thao lược họa thay

Nếu không tin sẽ có ngày mai

Rồi nạn khổ chết dài thế giới

Đời tạm hưởng về đâu trẻ hỡi?

Trí phàm sao bằng tới TRỜI cao

Nếu còn mê đến đây lăn nhào

Không thoát kịp một sào cuốn thổi

Đất rung chuyển nứt chôn xoáy bới

Cảnh khổ trần sắp tới bên lưng

Chớ mê say màn chót sau cùng

Nơi giả mộng chết chung khó thoát.

 

CHA ứng giáng cơ dạy ĐẠO TRỜI

THẦY khuyên toàn thể trọn lành nôi

PHỤ thân THIÊN MINH ban hành giáo

LÃO mở không khai thế miệng đời.

 

[Khoán thủ: Cha Thầy Phụ Lão. Thiên Minh = tôn danh dưới thế]


NGỌC MINH xuân phán CHIẾU ĐẠO khai

HOÀNG tỏ hội linh đúng kỳ ngày

THƯỢNG đề bài khó khai thông điệp

ĐẾ chuyển nhơn sanh tuyết xuân lai.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.  Ngọc Minh = tôn danh dưới thế. Minh Chiếu Đạo = Đạo của Thượng Đế khai mở = Đạo Trời = Thiên Đạo.]

 

MỖI năm xuân đến hoa tươi trỗ

ĐỘ cảnh [Quý] Mẹo sang NƠI ĐỊNH CƠ

XUÂN vui hứng đợi sương rơi rớt

VỀ dựng xuân này í ầu ơ.

 

[Khoán thủ: Mỗi Độ Xuân Về.  Nơi Định Cơ = nơi mà cơ thiên đã dĩ định = ý nói Trung Ương Giáo Hội Thiên Trường Tòa Đình Nam California, là nơi khai mở nền Quốc Khách Đại Đạo “vùng  đất vàng sa mạc” “hạc gáy” “cá rồng phi thiên” “phụng đậu ngô đồng”.]

 

CẢNH đời vui vẻ đón xuân về

XUÂN về bao lượt tới thảm thê

NHỘN chi chẳng đặng đường tu phước

NHỊP khéo nay xưa nhức gót lê.

 

[Khoán thủ: Cảnh Xuân Nhộn Nhịp.]

 

DÒNG đời rẽ lối héo rụi khô

CHÂU lụy tuôn rơi ách nạn chờ

RƠI rớt bởi đời không lo tỉnh

LẶNG tiếng tuổi xuân hết kịp giờ.

 

[Khoán thủ: Dòng Châu Rơi Lặng.]

 

XUÂN vui nhộn nhịp mãi xuân hoài

ĐỜI theo danh lợi cảm buồn thay

XUÂN sanh lo phận ngày sắp tới

ĐẠO xuân xuân đạo sẽ gặp THẦY.

 

[Khoán thủ: Xuân Đời Xuân Đạo.]

 

XUÂN đến các con tinh thần kém

VỀ thiếu mất con vén sau rèm

THẦY nghĩ con mừng xuân thêm khổ

ĐAU khắc bao nhiêu gẫm lại xem.

 

[Khoán thủ: Xuân Về Thầy Đau.]

 

ĐUA nhau chia rẽ mối tình thâm

TRANH tài tranh sắc lợi mãi cầm

THẢM cho chốc lát nào ai biết

KHỐC (khóc) rằng tiêu tán phải chịu kham.

 

[Khoán thủ: Đua Tranh Thảm Khốc.]

 

MẠT đời xảy đến khổ nhơn loài

KIẾP người tai họa liệu lo ngay

HẠ giới gió lửa tranh chiến rụi

NGƯƠN tàn không kịp né tránh tai.

 

[Khoán thủ: Mạt Kiếp Hạ Ngươn.]

 

CHUYỂN hóa Quý niên Mẹo xuân mùa

ĐẠO đời vâng mạng thượng cổ xưa

PHÂN hai rành nghĩa đời và đạo

MINH Bạch rõ truyền Ngọc Cung thưa.

 

[Khoán thủ: Chuyển Đạo Phân Minh.]

 

TỰ tâm nói thiệt bỏ xạo ngôn

MÌNH lời khiêu khích sanh sự buồn

BIẾT lỗi gầy thiện gần xa cảm

LỖI chi có hay đã kích cuồng.

 

[Khoán thủ: Tự Mình Biết Lỗi.]

 

GIỮ tâm khôn tiếng nhẹ khiêm nhường

GÌN thân bớt nói tập chánh chơn

LỜI hay ý đẹp đem khuyên chỉ

NÓI tiếng dịu dàng mới là khôn.

 

[Khoán thủ: Giữ Gìn Lời Nói.]

 

Đờn kêu con tỉnh giấc nồng

Ngày xuân PHỤ chuyển đạo đồng mừng không

Đờn kêu sắp tới mất còn

ĐẠO CHA vẽ đượm ngọ môn thuận kiếu

 

Đờn kêu khai diễn lấu chiều

Tự con tạo hưởng phúc nêu nguyên hồi

Đờn kêu kỳ kịp cạn rồi

Long Hoa Đại Hội chỗ ngồi do con

 

Đờn kêu lý đạo cho thông

Mới tường sáng suốt chợ đông thế nào

Đờn kêu hai bốn ba sào

Đứng ngồi nghe ngũ tịnh vào cái tâm

 

Đờn kêu tổn hại xác nằm

Thiệt hư hư thiệt chớ lầm ớ còn

Đờn kêu trời diệt không còn

Không nghe TỪ PHỤ hao mòn có hay

 

Đờn kêu đồng cá nhơn loài

Nạn tai cùng buổi tới ngay sát rồi

Đờn kêu vang dậy liên hồi

Vàng thau lẫn lộn đứng ngồi không yên

 

Đờn kêu Quý Mẹ cần chuyên

Không cho lem ố tu hiền ớ con

Đờn kêu xác thịt rã mòn

Quả nhồi nhồi quả không còn bao nhiêu

 

Đờn kêu suy nghĩ mọi điều

Phong Thần chánh khố sắp chiều cơ vong

Đờn kêu quỷ kéo ma nâng

Khổ nguy cuộc thế xác hồng phơi khô

 

Đờn kêu chữ họa nó vô

Khó toàn mạng sống nam mô qua nàn

Đờn kêu cảnh khổ tóc tang

Lo tu học đạo an nhàn cửa tiên

 

Đờn kêu khó thoát cảnh miền

Sanh tồn do bởi tâm duyên tu hành

Đờn kêu trước gió lạnh tanh

Một xâu rả hết chiếu manh đang chờ

 

Đờn kêu ai đó điển cơ

Ơn Trên dĩ định cuộc cờ ngày sau

Đờn kêu liệu tính mau mau

Kỳ này tơi tả thảm sầu thế gian

 

Đờn kêu Quý Mẹ vừa sang

Hoa [Bạch] Cung rơi rụng nguy nan dương trần

Đờn kêu thận trọng lo thân

Ma quỷ nó lộng giành thân xác người

Đờn kêu cơ quét tơi bời

Ma Vương Quỷ nói thôi rồi tiêu tan

Đờn kêu ma giáo quỷ càn

Sanh ra số kể điêu tàn xác thân

 

Đờn kêu ô uế thế trần

Quỷ ma mượn xác lần lần biết chăng?

Đờn kêu quả nghiệp đến lần

Là cơ sàng sảy cảnh trần một mai

 

Đờn kêu vui khổ tới ngày

Ngày giờ đau bệnh trần này hồn mê

Đờn kêu sáng chết mang về

Khói nhang xông trận tứ bề âm binh

 

Đờn kêu ma này quỷ linh

Ai còn tham vọng tự mình giết nhau

Đờn kêu bẩy dụ ham cầu

Thích nghe người nói danh hầu mà tin

 

Đờn kêu cái chết của mình

Sân tham si ái cho mình là VUA

Đờn kêu ngõ hẽm cùng lùa

Tâm vọng vọng mãi làn VUA lăn cù

 

Đờn kêu trở lại lo tu

Độc ma quỷ phát vị từ tá danh

Đờn kêu tỉnh lại tu hành

Tẩy trược âm khí sẽ thành bên song

 

Đờn kêu trừ diệt gian [tà] hồng [trần]

Người đau người bệnh mất còn mê chăng

Đờn kêu khéo [thì giữ] lại siêng [tu thì] toàn [mạng]

Ai ai lâm trận nát tan cuộc này

 

Đờn kêu tịch diệt đến ngày

Cuộc đời Thánh Đức chia hai rõ ràng

Đờn kêu ma cám dỗ thân

Mê trần ma độ thời gian không còn

 

Đờn kếu người mất héo von

Có làm ra ác xác hồn tiêu tan

Đờn kêu không thấy mà gần

Té ngữa ra chết lần lần rồi đây

 

Đờn kêu Hoa chôn xác này

Nó nằm rãi rác chỗ này chỗ kia

Đờn kêu thế giới cuộc lìa

Địa Cầu 68 ngày kia đi về

 

Đờn kêu nó chuyển gớm ghe

Đất nước gió lửa mọi bề rụi tan

Đờn kêu sanh chúng than van

Địa cầu sắp hủy chúng đang tuổi già

 

Đờn kêu chết chóc người ta

Con người hao hết bảy ba đâu rồi

Đờn kêu sau trận chiến hồi

Duy tân tươi sáng tu thời vượt qua

 

Đờn kêu tu đở thân ta

Ngày mai tươi sáng PHỤ GIÀ hiện thân

Đờn kêu thời giảng MINH QUÂN

Xuân động nguyệt mở phải cần lo ngay

 

Đờn kêu khí âm nhơn loài

Đẩy sức quá mạnh càn xoay tiêu đời

Đời kêu thời tiết tới nơi

Con người phải chịu tơi bời xác thân

 

Đờn kêu tỉnh thức tu lần

Mê kia không tỉnh muôn dân dần tàn

Đờn kêu hành pháp cho ngoan

Ngôi vô cực trở điêu tàn ớ dân

 

Đờn kêu sắp mãn dương trần

Âm dương hỗn độn đến lần biết chưa

Đờn kêu rốt ráo lỗi chừa

Lo TU NHÂN THIỆN kịp vừa tới đây

 

Pháp kinh điển CỔ THIÊN chi hạ

Truyền thế trần lịnh hạ THIÊN HOÀNG

HOÀNG THIÊN củng cố vạn dân

Hồi đầu chừa ác đao quan huyết cầm

 

ĐẾ ngự giá lai lâm phụng ngự

Nguyên minh trung chi ngũ quần đồng

Kiểm nang nội ngoại luân xong

Duy dân tâm tính Tây Đông bắt nằm

 

Trực tâm trực hồi long trung nghĩa

Xảo họa nhân mọi phía họa căn

ĐẾ HOÀNG du nhựt phân phân

Tuy hóa chỉ sắc tồn nhân diện chính

 

Nhân tài đức y lịnh CỬU THIÊN

Dĩ công lai dịch chuyển thế miền

Đạo nhân vô lượng đức hiền

Chí tôn chí thượng chân nguyên cung khương

 

Anh hùng võ kim lương chấn đủ

Chủ trận này thủ sự nhìn ra

Sắp đến cuộc trận đó mà

Âm binh nhiều quá cờ dà của ai

 

NGỌC sắp đoạn lập đời THÁNH ĐỨC

HOÀNG cơ minh thay đổi thành cực

THƯỢNG chấm công đẹp đẻ hôm nay

ĐẾ đúng trụ xoay hướng ra sức

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]

 

NGỌC ban HỘI [THÁNH] Thái Dương dịu sáng

HOÀNG THIÊN HUYỀN CHA PHỤ bình đăng

THƯỢNG giáo dân niên Mẹo khá cần

ĐẾ vi chuyển biến động xa gần.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]

 

Hết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 550)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1963)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2870)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2882)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2929)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3753)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3722)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4557)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4619)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4551)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4664)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5481)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4968)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.