THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM QUÝ MÃO - VÍA NGỌC HOÀNG

15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2582)

 

 

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 9 Tháng 1 Năm Quý Mão
(Ngày 30 tháng 1 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

 
NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG


XIN LƯU Ý:
Đọc bài như bình thường sẽ thấy một thông điệp. Xong, đọc lại những chữ đầu dòng (khoán thủ) màu đỏ từ trên xuống dưới sẽ thấy một thông điệp khác. Xong, đọc lại 4 chữ in hoa cuối dòng (khoán vĩ) màu xanh sẽ thấy một bài kệ 4 chữ mang thông điệp khác nữa. Cảm ơn tất cả đạo đồng đã vào tham cứu.


 Bấm vào thanh này để nghe

 PHÁP ÂM 2023_2A

 

NGỌC CHÁNH THIÊN PHÁP ĐẠO TRỜI KỲ

HOÀNG MINH PHONG THỌ LẬP CÔNG Y

THƯỢNG THIÊN TẠI NHỨT VÔ [CỰC] VÔ TẬN

ĐẾ HOÀNG KÍN CỬA PHÁP DIỆU TRI.

 

THƯỢNG KHIẾU [KÊU] RÁN THI ĐỨC TÀI THÀNH

TÔN NGHIÊM MỐI ĐẠO TÂN PHÁP HÀNH

THIÊN KHAI THẾ TỤC CƠ SÀNG SẢY

BAN TRUYỀN TÂN DÂN MỌI PHẬN TRANH.

 
1. TRUYỀN CƠ ĐẠI ĐẠO KHAI ĐỘ CHÚNG

truyền giục thúc KẺ TRẦN AI

TRỜI khai cơ đạo THI ĐỨC TÀI

VẬN hồi ghi xếp MAU KÍP KÍP

CHUYỂN pháp ra vào ĐIỂN CHẤM KHAI.

 

PHẢI dồi tâm thức, HỌC HUYỀN VI

LO tu luyện đạo, HIỂU THỨC TRÌ

TU tâm, tụ đảnh AN NHUẦN GỘI

LUYỆN chí đắc thành THOÁT AI BI.

 

THƯỢNG tạo lâm đàn nội rán nghe

TÔN đức gìn câu trọn vai hề  

TRUYỀN CƠ ĐẠI ĐẠO KHAI ĐỘ CHÚNG

GIẢI PHÁP CƠ THIÊN RÁN HẦU KỀ.

 

LẤY tâm khử trược thế đa mang

CÔNG PHU HUYỀN PHÁP LÝ ĐẠO HOÀNG

BIẾN KHÓ NÊN ĐẠT SÂU XA BÍ [NHIỆM]

CHUYỂN điển linh chơn MỞ TRÍ THẦN.

 

lời THẦY dạy trẻ canh thâm

ĐẠO diệu cùng lo trạch [an trụ] tương [trợ] thầm

KỲ MỘT KHỐI TÌNH NHÂN LOẠI

THIÊN thừa [cổ xe] sáng xuống Quý Mẹo [2023] lâm.

 

THIÊN/G hiệp lòng tin lý với tình

LIÊN/G tâm hiển hiện cứu toàn linh

TÌNH rộng dung khoan mãi hư hỏng

THẦY dạy bực hiền theo [sát][như] bóng [theo] hình.

 

NGỌN đuốc từ bi phục lại căn

ĐÈN soi đời đạo Đức Năm Hằng [Ngũ Thường]

CHƠN tâm đừng ố lem bần phụ

đạo khó bồi người dạ lang [sói].

 

VUI đạo đức rộng lòng độ lượng

KHÔNG tính nhiều nhân tiểu hẹp lương [tri]

TOAN rắc rối ngục lao trần thế

TÍNH lộn quanh nên khó đắc hưởng.

 

VẠN vạn linh căn khó toan thành

VẬT chất mắt nhìn láo lia nhanh

SỐNG tang thương biến động hoàn cầu

CÒN hay mất việc trần rán chánh.

 

LUÔN biết thương người kính trọng người

GIỮ lòng quân tử đức thiện nơi

ĐIỀU sai gian thế luôn gây tạo

NHÂN nghĩa yên vui thoát cảnh đời.

 

TINH ANH VẠCH RÕ LỐI ĐƯỜNG SAI

THẦN THỨC DỒI TRAU CHỮ ĐỨC TÀI

ĐẠO GIỮ TÂM MÌNH LUÔN TRẦM LẶNG

ĐỨC NỀN PHỤC ÁC RỘNG LỚN THAY.

 

DẦU CÓ KHÁC MÀU DA CHỚ HẠI

ĐẠO TÂM LÀNH TÔN TRỌNG CHUNG TAY

HAY [LUÔN] TƯƠNG TRỢ MỚI TRÁNH TÀN CÙNG

ĐỜI HAY ĐẠO CHUNG CÙNG ĐỒNG LOẠI.

 

ĐỜI sống bám đất già cõi khổ

hại nhau tranh chấp hùng [gấu] hồ [cáo]

GIẢ thân tạm cỏ cây cát bụi

TẠM bao ngày trả lại hư vô.

 

THẦY hằng dạy trường đời ảo ảnh

THƯƠNG linh quang con trẻ mỏng manh

CÁC linh căn nam nữ tạo thành

CON ô trược, tham sân si tránh.

 

MẤY ai được HỒN NGUYÊN HIỆP KHỐI

MƯƠI mấy năm đó TRẺ [Đức Ngài] chưa [yên] ngồi 

NĂM đâu xa BUỘC LỘ TÁNH TRỜI

TU căn thiện bước vô Canh [Tí 2020] mới [là].

ĐẠO dạy rành THỰC HÀNH KHẮC KỶ

VÀNG diệu dung CHƠN LÝ HÀNH Y

THẦY lưu truyền SỬ ĐẠO GẦN XA

MỞ cơ đạo LẬP ĐỜI MÀN HỦY.

 

THIÊN HUYỀN ĐỊNH RÕ chớ nệ gì

CỔ NHÂN ĐỂ LẠI được rõ [đạo] thi

MỘT ĐẠO LƯỢC SỬ [con] hiền ghi chép

ĐỜI GƯƠNG SÁNG SOI những thời kỳ.

 

ĐẠO HIỂU LÝ tiến nhanh [đâu] gì khó

THẦY HIỆP QUY có một ớ trò

SANH, CHUYỂN, HÓA vươn mình nỗ lực

DƯỠNG, GIÁO, KHAI còn vị ngôi chờ.

 

LÓNG TÂM SÁNG SUỐT việc tịnh tu

LÒNG TÂM PHÁT HUỆ nhập định từ

TRONG TÂM YÊN ĐỊNH cho bền trí

SẠCH TÂM THANH NHÃ đức tánh nhu.

 

THẦY tỏa rạng giáng [điển], con ghi dạ

CHẲNG hành tu trọn đức kính cha

AN sao con thiện cảm không còn

LÒNG CHẲNG BỢN [DƠ], LỜI THẦY GIÁO HÓA.

[Câu thứ hai của khổ thi trên nên được hiểu là: hành tu [sao] chẳng trọn kính Đức Cha.]

 

Y HÀNH ĐẠO TRUYỀN KHẨU QUYẾT XONG

LỜI KHÁ NHỚ HƯỞNG LẠC NON BỒNG

THẦY KHAI ĐỘ, THƯỢNG TÔN GIÁNG THẾ

DẠY GIÁO TRUYỀN HUYỀN PHÁP CƠ THÔNG.


2. XUẤT GIÁO [PHƯƠNG] TÂY SỨ MẠNG QUỐC TRIỀU
 

KHAI thiên ý QUỐC TRIỀU SỨ MẠNG

CỬA một nguồn CHÀO THUẤN NGHIÊU CHƯA?

CUỘC NGÁNG [NGĂN] chi ĐỔI LỚP NGƯỜI XƯA

XOAY ĐỔI mạch CUNG THỪA HẬU XỨ

 

XUẤT GIÁO [TẠI] TÂY [PHƯƠNG] TAI GÀO LUẬT XỬ

VỊ trí ngồi MẠNG SỨ QUỐC TRIỀU

KHAI HUYỀNĐỘNG MẠCH CƠ NGHIÊU

LIÊN HOA đối QUỐC TRIỀU LƯỢC GIẢI
 

PHÁP xuân sang LUẬT QUY TRÀO KHẢI

MÀN cờ xoay CẮM PHẢI GỐC TRỜI

CHÍN BỆ khung KỲ CẢNH CUNG NGÔI

OAI LINH phủ TRÙNG NGƠI CHƠN TỬ

 

HUYỀN căn định VĨNH KHÔI TRẦN DỮ

THOẠI chi danh CHẶT GIỮ THIÊN TRUYỀN

LỰC THIÊN quy KHAI CHUYỂN PHONG NỀN

THÀNH BỬU điện TUỔI TÊN DANH RẠNG

 

TỐI CAO hóa NHƠN SANH MUÔN DẠNG

ĐẠI đại nàn [nạn] KHỔ VẠN CHÚNG SANH

LUẬT CÀN khôn KHAI CHUYỂN NHỚ RÀNH

TÀNG HÀNH ẩn CHÚNG SANH NAN KHỔ

 

LIÊN hoa sắc HƯ KHÔNG GIÀNH CHỖ

TRẢI lộng lành THI ĐỔ KHOA TRƯỜNG

ĐỊNH HƯỚNGTHIỆN ĐỨC TRÀO TUỒNG

TÀI LẬP ĐỨC KHÔN ĐƯỜNG THIỆN TIẾN

 

THƯỢNG phẩm công THẤU HỒI SẮC CHUYỂN

MỞ cửa Thiên HUYỀN LỊNH MỞ TỪ

TRỐNG LỊNH Thiên THÚC GIỤC KẺO DƯ

QUÝ MẸO [2023] đến TỪ TỪ KHAI MỞ

 

THIÊN MẠNG ĐIỂN THẤU HỒI LỊNH BỚ

MẶT CỔ VƯƠNG HIỆN ĐÓ [ÂN] TỨ MÔN [ĐẠO]

LONG KỲ KHAI KHỨ VỊ ĐẠI ĐỒNG

LỰC TRỜI MỞ TRÀO CÔNG BƯỚC TỚI

 

BÁCH BẢO TƯỜNG MÔN TỨ [BỞI] LỰC TRỜI

MẬT KỲ ĐẦU HÌNH CÕI VÔ

THIÊN LỘ CHỮ, NĂM TỪ AI GIỮ [THÌ LÀ ĐẤNG]

VƯƠNG CHÍ CAO [ĐƯỢC] TRUYỀN ĐỦ SẮC PHONG.

Oai linh che TẠI ĐỈNH CHI LONG

Tân thời hiệp GIỐNG RỒNG ĐÂU MẤT

Bất tề chính LIÊN TRÌ BẢO MẬT

Gương khổng thành CHIẾU TẤT NĂM CHÂU

Xuân Quý Mão [2023] CHIA THÁO ÂU SẦU

Tuyên chúc Mẹo THI CẦU ĐĂNG TRỤ

Hoa bổ đáo DỞ THI RỚT NỤ

Bốn bể nơi ÁC DỮ HOÀNH HÀNH

Sắp cuộc tàn CHỚ CÓ LỢI DANH

Phong [bế] then cửa MỎNG MANH SỐNG SÓT

Cổ đài bảng ĐỊNH KỲ MÀN CHÓT

Cuộc hoàng duyên CHỚ LỌT Ớ CON

Ba dặm chờ TÚC LƯỢT MẤT CÒN

TRỜI [chạng] vạng bóng GIÁP VÒNG THÔNG QUYẾT

TRĂNG lên diễn CUỐI MÀN THẬT TUYỆT

Cảnh mai sơn THỔI TUYẾT GIÓ ĐÔNG

Vô hình xuống CHUYỂN THÚC BỤI HỒNG

LÃO VÔ [CỰC] môn [đạo] CÀN KHÔN TÂY THỔ 

Tay dĩ nhơn CHIẾU PHÁ MẬT ĐỒ

Phen minh lộc CHỚ LƠ TU THIỆN

[Câu hai của khổ thơ trên nói: môn đạo của Lão Vô Cực Thiên mở trên đất Tây Phương, ám chỉ GHTT tại Nam Califfornia.]

Niên Quý Mão [2023] LẦN QUA CUỘC CHIẾN

LÃO PHỤ GIÀ KỲ CHUYỂN LONG HOA

Phải làm sao QUY HỨA PHỤ CHA

Ngồi nguyên lại GẦN XA GHI NHỚ

Cởi áo tục BỚ CON GÓT TRỞ

Sự khó đâu PHỤ ĐỞ TRẦN NAN

Tu không ngạo THIÊN BAN NGỌC HOÁN

HIỆP BA NỀN CỬA CHẤN KHÓA CHỜ

[CỬA CHẤN = Cửa Lôi Chấn = Cửa Thiên Oai = Cửa Thượng Đế. Quẻ Lôi Chấn được dùng để chỉ Thiên Oai của Thượng Đế.]
 

ĐẾ MINH QUÂN XUẤT HIỆN [LÀ] MÃN CƠ

KIỀN TAM HƯỚNG TRỤ VÔ TRỜI ĐẤT

NGỌC THIÊN THƯỢNG ĐẠO TRUYỀN KINH CHẤT

HOÀNG mở khai HOÀNG THẤT NGẤT NGHIÊNG

THƯỢNG NGƯƠN LƯU HỘI THÁNH LINH HUYỀN

ĐẾ DĨ ĐỊNH ĐẠO TRUYỀN BI CHUYỂN

TU MAU LẸ [CÓ] CHI BÌ [ĐƯỢC] NGỌC HIỂN

MẸO ĐỊNH PHÂN THIÊN CHUYỂN TỨ CHÂU

THIÊN KINH [CỦA] CHA, PHỤ MẪU LÀM ĐẦU

Mượn hình hữu ĐIỂN KHÂU TRAI GÁI

Phải liệu sao KỆ KINH THẦY DẠY

ĐẠO VÔ HÌNH NHIỆM THẤY CON ÔI

NGỌC ẩn trong RẠNG RỠ SOI ĐỜI

HOÀNG mối đạo HÓA NGƯỜI NGÔN CẢM

THƯỢNG THIÊN MINH ĐIỂN KHAI GỘI TÁNH

ĐẾ NGỌC THẦY TRẢI THẢM TỤ QUY

Phong chức sắc CÁO TUYÊN TẠI THẾ

Kỳ Ngươn Ba TƠI BỜI THẤY TỆ

Khổ một phen ĐỔ LỆ BỔ VÂY

Chẳng chịu nghe LỜI DẠY CHA THẦY

Kỳ trễ bớ [con] NAY MAI CHUYỂN BIẾN

Phép xả đánh THIÊN LÔI BÚA HIỂN

Trí hay tài THÂU CHUYẾN CUỐI CÙNG

Các hữu cao ĐÁO CÁO RINH RUNG

Đao nhứt kiếm SUY [CHO] CÙNG PHẢI XỬ

Số bình đại CHẲNG TRUNG MINH TỬ

Vạn lý trình CĂN XỬ ĐOẠN RỒI 

Này hỡi trẻ HIỆP CÔNG BƯỚC TỚI

ĐẠO KỲ BA CỜ NỔI GIƯƠNG LÊN

ĐẠI VI DIỆU VỮNG CHẮC DỰNG NỀN

Kỳ dữ phục [cờ và phẩm phục] PHONG TÊN CÔNG QUÝ

Đất trời cao CƠ ẤN TRỔ [TRIỀU] NGHI

Dựng hữu hình, HUYỀN BÍ ĐĂNG CUNG

BAN CÔNG HIỆU NGƯỜI TU CHUYỂN DỤNG

PHỤ thay nguồn CHƯỞNG CUNG SẮC TRẬN

Này bớ trẻ SEN KHAI NỞ TRẮNG

CHỌN NGÀY NIÊU THƯỢNG PHẨM CƠ NÂNG

NĂM SẮC CỜ ĐẠO GIỐNG PHỤ CẦN

Trước màn cảnh ĐỒ TRẬN THƯỢNG THIÊN

Long ba cõi QUYỀN NĂNG CƠ HUYỀN

KẾT VÀO THẲNG DỰNG THIÊN KỲ ĐÁO

NGỰA BAY PHÓNG ĐÊM TRĂNG PHỤ LÃO

MỞ BÓNG TÙNG CON THẢO CHIỀU MƠI

Kỳ quét sạch TẤT CẢ KHẮP NƠI

RA THÁNH ĐẠO CƠ TRỜI KỲ DẪN

Bao huyền bí BẤY LÂU LỘ DỤNG

Mở đường đi, CHỈ ĐÚNG ĐÁO VAI

Canh trụ cơ PHỤ LÃO XÂY HOÀI

Bốn phía cảnh ĐỨC TÀI NGOẠN MỤC

Đường nguyên bang TRỐNG KÊU GIỤC THÚC

Tái HUYỀN năng HIỂN LỰC XOAY DẦN

Lực oai THIÊN KỲ BẢNG CỜ NÂNG

Trần đoạn cảnh NGUY NAN SẦU THẢM

Gió bão giông GÂY RA ẢM ĐẠM

Tiếng huýt còi THÊ THẢM BỚ CON

LÃO PHỤ GIÀ VÔ LƯỢNG CON CÒN

Hột giống tốt TRẢI SON CHỜ ĐÓN

Đường tương lai KHÔNG CÒN MÀ CHỌN
 

Trọn trần mê, MÊ BỌN MA TÀ

Chuyển kỳ này ĐỜI QUỶ VỚI MA

Khuôn hình kết QUỶ MA DẪY ĐẦY

CAO danh ý CƯƠNG THẲNG LỜI NÀY

HUYỀN KHUNG LỊNH CHA THẦY LÃO VAI

VÔ THƯỢNG THIÊN XUẤT ĐIỂN ĐỦ ĐẦY

Khai cung lịnh TU NÀY BỚ CON
Bao phen định TRẦN HẠ MẤT CÒN

Làm sao đặng XỬ CON TRẺ GIỚI

BẬC CHÍ HƯ NẺO ĐÀNG SAO TỚI

Điểm nguyệt soi VÌ BỞI KHÓ VÔ

THƯỢNG THIÊN HUYỀN VÂNG DẠ CẢM ĐỒ

Lai hạ khứ VI VÔ CAM DIỄN

Thử trẻ thế CẢNH NỀN CỐ BIẾN

Điển năng ngâm HÌNH CHUYỂN CHƠN ÔNG

Áo mão hài ĐỊNH GIỮA ĐẦU RỒNG

Lộ hồi tái HUYỀN CÔNG PHỤ LÃO

Ngoài trong dựng CUỘC TRƯỜNG QUAY THÁO

Chuông ngân vang ĐẠI ĐẠO KỲ KHAI

Tỏ xuân sang QUÝ MẸO [2023] RÁN MÀI

Mài thân xác TRONG NGOÀI CHO SÁNG

Môn tự cửa  DĨ THÀNH TỎA RẠNG

Nhập kỳ hồi MAU RÁN BƯỚC VÔ

Quý Mẹo [2023] sang LO KỊP NAM MÔ

Muốn thoát khỏi NẠN LO TU TRƯỚC

Đờn đã kêu THAN RẰNG MAU BƯỚC

Bước kịp kỳ THAO LƯỢC CHÓT MÀN

Khinh lời TRỜI LẦM LỖI VƯƠNG MANG

Trần đoạn cảnh ÁCH NÀN SẮP TỚI

Giác ngộ tâm NÀY TRẺ CON HỠI
 

Hòa hợp tu GIẢI LỐI ĐI VỀ

Tinh hoa PHÁP, PHỤ LÃO LIỆT KÊ

Ban sanh chúng GIÁC MÊ THUYẾT GIẢNG

Đoạn diệt sanh CON ƠI TƯỜNG HÃN

THIÊN MINH CAO LỘ BẢNG PHONG THẦN

Khéo Tam Thừa BÁU PHÁP NGỌC PHÂN

Thiện Thiên Giới CHE THÂN KỲ NẠN

Chơn thành tu NGỤC TÙ KHỎI MANG

Hạ Ngươn rõ RỤI TÀN CHỌN LỌC

LÃO PHỤ GIÀ KÊU CON RÁN HỌC

Đức hạnh toàn PHỤ BỌC NGÀY SAU

Để gương soi CUỘC THẾ DIỄN MAU

Thân còn mất ĐÂU ĐÂU CŨNG NGÃ

Ơn trên dụng TU HÀNH THẬT DẠ

Bữa bữa cần KHÂU VÁ BỔN TÂM

THÁNH ĐỨC RA CON TRẺ MAU TẦM

Tầm cho đúng! NỮ NAM NGHE [CHO]

Người lương thiện ƠN TRÊN NHÌN NGÓ

Cho Thánh Thần CHE CHỞ TAI QUA

Đàng Thiên chờ ĐÓN RƯỚC ĐỨC TÀI

Bấm vào thanh này để nghe

PHÁP ÂM 2003_2B

 

 

Thêm đức độ PHƯỚC LAI PHONG SẮC

Hiện giờ rán THIỆN TU LƯỢM LẶT

Vai tuồng TRỜI PHỤ HÁT CHO NGHE

Buổi nguy vong PHẢI BIẾT DẶT DÈ

Khắp châu đấu LỐI ĐÈ LIÊN Á

THÁNH KINH PHÁP PHỤ GIÀ NÓI KHÁ

HIỆP VỚI THẦY, CHA GIÁ LAI LÂM

Quý Mẹo [2023] xuân THI CỬ ÂM THẦM

Chơn thần ĐẾ NGUYỆT LÂM GIÁNG ĐIỂN

Không lời cao TRẺ NGHE LAY CHUYỂN

Hiểu ĐẠO TRỜI PHỤ HIỂN ĐỘ THÂN

Hồi tâm quy TỰ HỐI CHO LẦN

Mong chuộc tội KHẮP GẦN TIÊU DIỆT

Máu hồng chảy ĐẦY SÔNG ÁC NGHIỆT

Sự sống còn MAU RIẾT LO TU

Ngươn Mạt Kiếp TẬN THẾ ÂM U

Cuộc pháp mối PHONG DÙ GIĂNG LƯỚI

Chết, chết, chết BỚ NÀY PHỤ NÓI

ĐẠI PHỤ SANH CON HỠI LẮNG NGHE

Trở về ĐẠO LO TOAN CHỈNH TỀ

CHO QUA NHỮNG LỐI MÊ MÙ MỊT

CHA LÀ THẦY PHỤ GIÀ LỘ TRÍCH

NGỌC MINH CHÂU SỬ LỊCH NGÀN XƯA

HOÀNG THIÊN ĐÌNH KHẮC KỶ LỌC LỪA

THƯỢNG ĐÀI BẠCH [NGỌC] CHUYỂN LÙA ĐỊNH RÕ

ĐẾ CỔ THIÊN KIẾP CHÓT ĐƯA ĐÒ
 

ĐÂY LÃO DẠY ÂM HÒ RẰNG THẤY

AI BIẾT CHĂNG ĐỊA CẦU SẮP XẢY

Đời cuối cùng MAU NHẢY BƯỚC LÊN

Máu hồng tuôn TRANH CHIẾN VANG RỀN

Nay cảnh khổ TẦNG TÊN NGÃ GỤC

CHA CHÍ TÔN PHỤ GIÀ GIỤC THÚC

Nhạn trắng đàn ĐANG LÚC LÙA VỀ

Nhựt nguyệt cầu THẤY ĐÓ ĐAM MÊ
Không tồn thế XÁC LÊ [DÂN] ĐẦY XÁC

Khắp năm châu HOÀNH HÀNH QUỶ ÁC

Ma Vương cầm HỒN XÁC CÒN ĐÂU

Bởi trẻ con KHÔNG NGHE LÚC ĐẦU 

Giờ sao khỏi TRẬN SẦU GHÊ GỚM

Cuộc suy tàn ĐÈN ĐÓM KHÔNG CÒN

TRUNG ĐÔNG HOA TAN TÁC KHÓC RÒNG

SUY CẠN KIỆT XÁC CHỒNG CHỒNG XÁC

Gieo nhân ác THÌ NAY LƯỢM LẶT 

Cảnh tan hoang TIÊU MẤT CÒN ĐÂU

Vậy ấy mà TÂM ÁC CÒN SÂU 

Chưa thoát được THẢM SẦU TỚI, TỚI 

Bao niên tiếp RỒI TIẾP NẠN ĐỢI 

Bao xuân rồi TIẾP NỐI NẠN TAI 

Khổng Thánh Nho XƯA HỌC ANH TÀI 

Bao giảng kiếp TÁI LAI CHUNG NGOẠN

Vậy mà ấy HOA TRUNG ĐÀNH ĐOẠN

Quên cổ xưa LÀM LOẠN RIÊNG TUYÊN [TRUYỀN]

Sở với Tần KHUÔN TẤN, VỆ TUYỀN

Dân dĩ não LỢI QUYỀN GÂY ÁC

Lưu hậu thế MUÔN ĐỜI TAN TÁC

Phận làm người CHỚ BẠC [ÁC] BẠO TÀN

TINH HOA ĐẠO ĐỨC DẠY SỬA THÂN

DẠY KINH ĐỌC CHO TRẦN GIẢI KHỔ

Nay chỉnh đốn THUẦN PHONG DIỆT NHỔ 

Nhổ gốc gai TẬN CHỖ ÁC HÀNH 

Nhưng con ôi SỰ CHẾT CHÚNG SANH 

Nay sắp diễn ĐẾN NHANH KHÔNG THẤY 

Cố gắng dạ TU HÀNH SỬA LẠI 

Đặng ngày sau SÀNG SẢY KHÔNG CÒN 

Gieo giống chi NGHIỆP QUẢ HỠI CON 

Đường tu sớm CON CÒN GẶT HÁI 

Con biết tu VỮNG TAY CHÈO LÁI 

Họa phước do CON DẠI GIEO TRỒNG 

LÃO PHỤ GIÀ CHỜ ĐÓN CHƯA XONG

Trẻ gây họa SAO MONG VỀ ĐƯỢC 

NAY LUẬT TRỜI BAN HÀNH BÁO TRƯỚC

Con có nghe GIEO TRƯỚC GẶT SAU

Nếu biết tu THOÁT KHỎI THẢM SẦU

Tang thương mới BỂ DÂU THẢM HẠI 

Bao niên xa TRẺ KHỜ TRẺ DẠI

Một kiếp người KHÔNG HÁI QUẢ THÀNH

Thẻ ngọc, đai, CHA ĐÃ SẴN DÀNH

Chờ con đến NGUYỆT THANH CUNG BẠCH [NGỌC KINH]

Vui mùi đạo RÁN TU  THẦY MÁCH

Hạnh đức tròn BIẾT CÁCH TÌM ĐƯỜNG

Trước điện vàng NGỌC ĐẾ CHA THƯƠNG

Hữu duyên gặp THƯỢNG NGƯƠN ĐỜI LẬP 

Tiêu tan cảnh KHỔ NÀY MAU GẤP 

Ngày LONG HOA HỘI SẮP BẮT ĐẦU

Chớ dần dà TUỘT MẤT CÒN ĐÂU 

Con ôi rán TU CẦU GẶP ĐƯỢC

Đời này tàn PHỤ GIÀ BÁO TRƯỚC

Bến LONG HOA THAO LƯỢC HỌA TAI

Nếu không tin SẼ CÓ MỘT NGÀY 

Rồi nạn khổ CHẾT DÀI THẾ GIỚI 

Đời tạm hưởng VỀ ĐÂU TRẺ HỠI?!

Trí phàm sao BẰNG TỚI TRỜI CAO

Nếu còn mê ĐẾN ĐÂY LĂN NHÀO

Không thoát kịp MỘT SÀO CUỐN THỔI

Đất rung chuyển NỨT CHÔN XOÁY BỚI 

Cảnh khổ trần SẮP TỚI BÊN LƯNG 

Chớ mê say MÀN CHÓT SAU CÙNG 

Nơi giả mộng CHẾT CHUNG KHÓ THOÁT

 
3. MINH BẠCH RÕ TRUYỀN

CHA HỨNG GIÁNG CƠ DẠY ĐẠO TRỜI

THẦY KHUYÊN TOÀN THỂ TRỌN LÀNH NÔI

PHỤ THÂN THIÊN MINH BAN HÀNH GIÁO

LÃO MỞ KHÔNG KHAI THẾ MIỆNG ĐỜI.

 
NGỌC MINH XUÂN PHÁN CHIẾU ĐẠO KHAI

HOÀNG TỎ HỘI LINH ĐÚNG KỲ NGÀY

THƯỢNG ĐỀ BÀI PHÓ [THÁC] KHAI THÔNG ĐIỆP

ĐẾ CHUYỂN NHƠN SANH TUYẾT XUÂN LAI.

 

MỖI năm xuân đến hoa tươi trổ

ĐỘ cảnh [Quý] Mẹo sang NƠI ĐỊNH CƠ

XUÂN vui hứng đợi sương rơi rớt

VỀ dựng xuân này ý ầu ơ.

 

[NƠI ĐỊNH CƠ = NƠI mà CƠ thiên đã dĩ ĐỊNH; ý nói Trung Ương Giáo Hội Thiên Trường Tòa Đình Nam California, là nơi khai mở nền Quốc Khách Đại Đạo “vùng  đất vàng sa mạc” “hạc gáy” “cá rồng phi thiên” “phụng đậu ngô đồng”.]

 

CẢNH đời vui vẻ đón xuân về

XUÂN về bao lượt tới thảm thê

NHỘN chi chẳng đặng đường tu bước

NHỊP khéo nay xưa nhấc gót lê.

 

DÒNG đời rẽ lối héo rụi khô

CHÂU lụy tuôn rơi ách nạn chờ

RƠI rớt bởi đời không lo tỉnh

LẶNG tiếng tuổi xuân hết kịp giờ.

 

XUÂN vui nhộn nhịp mãi xuân hoài

ĐỜI theo danh lợi cảm buồn thay

XUÂN sang lo phận ngày sắp tới

ĐẠO xuân, xuân đạo SẼ GẶP THẦY.

 

XUÂN đến các con tinh thần kém

VỀ thiếu mất con vén sau rèm

THẦY nghĩ con mừng xuân thêm khổ

ĐAU khắc bao nhiêu gẫm lại xem.

 

ĐUA nhau chia rẽ mối tình thâm

TRANH tài, tranh sắc, lợi mãi cầm

THẢM cho chốc lát nào ai biết

KHÓC rằng tiêu tán phải chịu kham.

 

MẠT đời xảy đến khổ nhơn loài

KIẾP người tai họa liệu lo ngay

HẠ giới gió lửa tranh chiến rụi

NGƯƠN tàn không kịp né tránh tai.

 

CHUYỂN hóa Quý niên Mẹo [2023] xuân mùa

ĐẠO đời vâng mạng thượng cổ xưa

PHÂN hai rành nghĩa đời và đạo

MINH BẠCH RÕ TRUYỀN NGỌC CUNG THƯA.

 

TỰ tâm nói thiệt, bỏ xạo ngôn

MÌNH lời khiêu khích sanh sự buồn

BIẾT lỗi gầy thiện gần xa cảm

LỖI chi có hay đả kích cuồng.

 

GIỮ tâm khôn, tiếng nhẹ khiêm nhường

GÌN thân bớt nói, tập chánh chơn

LỜI hay ý đẹp đem khuyên chỉ

NÓI tiếng dịu dàng mới là khôn.

 

Đờn kêu con tỉnh giấc nồng

Ngày xuân PHỤ CHUYỂN đạo đồng mừng con

Đờn kêu sắp tới mất còn

ĐẠO CHA vẽ đượm ngọ môn phụng kiều

 

Đờn kêu khai diễn lố chiều

Tự con tạo hưởng phúc nêu nguyên hồi

ĐỜN KÊU KỲ KỊP CẠN RỒI

LONG HOA ĐẠI HỘI CHỖ NGỒI DO CON

 

Đờn kêu LÝ ĐẠO CHO THÔNG

MỚI TƯỜNG SÁNG SUỐT chợ đông khế nào

Đờn kêu hai bốn ba xào [2023-2024]

Đứng, ngồi, nghe, ngủ, TỊNH VÀO CÁI TÂM

 

Đờn kêu tổn hại xác nằm

Thiệt hư hư thiệt CHỚ LẦM Ớ CON

Đờn kêu TRỜI DIỆT KHÔNG CÒN

KHÔNG NGHE TỪ PHỤ HAO MÒN CÓ HAY

 

Đờn kêu đồng cá nhơn loài

Nạn tai cùng buổi tới ngay sát rồi

Đờn kêu vang dậy liên hồi

Vàng thau lẫn lộn đứng ngồi không yên

 

Đờn kêu Quý Mẹo cần chuyên

Không cho lem ố, TU HIỀN Ớ CON

Đờn kêu xác thịt rã mòn

Quả nhồi, nhồi quả không còn bao nhiêu

 

Đờn kêu suy nghĩ mọi điều

Phong Thần cảnh khổ sắp chiều cơ vong

Đờn kêu quỷ kéo ma đong

Khổ nguy cuộc thế xác hồng phơi khô

 

Đờn kêu chữ họa nó vô

Khó toàn mạng sống NAM MÔ QUA NÀN

Đờn kêu cảnh khổ tóc tang

LO TU HỌC ĐẠO an nhàn cửa Tiên

 

Đờn kêu khó thoát cảnh miền

Sanh tồn do bởi tâm duyên tu hành

Đờn kêu trước gió lạnh tanh

Một xâu rã hết chiếu manh đang chờ

 

Đờn kêu ai đó ĐIỂN CƠ

ƠN TRÊN dĩ định cuộc cờ ngày sau

Đờn kêu liệu tính mau mau

KỲ NÀY TƠI TẢ THẢM SẦU THẾ GIAN

 

Đờn kêu Quý Mẹo vừa sang

HOA CUNG RƠI RỤNG nguy nan dương trần

Đờn kêu thận trọng lo thân

MA QUỶ NÓ LỘNG GIÀNH THÂN XÁC NGƯỜI

Đờn kêu cơ quét tơi bời

Ma Vương, Quỷ nói thôi rồi tiêu tan

Đờn kêu ma giáo, quỷ càng

Sanh ra [vô] số kể điêu tàn xác thân

 

ĐỜN KÊU Ô UẾ THẾ TRẦN

QUỶ MA MƯỢN XÁC LẦN LẦN BIẾT CHĂNG?

Đờn kêu quả nghiệp đến lần

Là cơ sàng sảy cảnh trần một mai

 

Đờn kêu vui khổ tới ngày

Ngày giờ đau bệnh trần này hồn mê

ĐỜN KÊU SÁNG CHẾT MANG VỀ

KHÓI NHANG XÔNG TRẬN TỨ BỀ ÂM BINH

 

Đờn kêu ma này quỷ linh

Ai còn tham vọng tự mình giết nhau

Đờn kêu BẨY DỤ HAM CẦU

THÍCH NGHE NGƯỜI NÓI DANH HẦU MÀ TIN

 

Đờn kêu cái chết của mình

Sân, tham, si, ái CHO MÌNH LÀ VUA

ĐỜN KÊU NGÕ HẺM CÙNG LÙA

TÂM VỌNG, VỌNG MÃI, LÀM VUA LĂN CÙ

 

Đờn kêu trở lại lo tu

Độc ma quỷ phát vị từ tá danh

ĐỜN KÊU TỈNH LẠI TU HÀNH

Tẩy trược âm khí sẽ thành bên trong

 

Đờn kêu trừ diệt gian [tà] hồng [trần]

Người đau người bệnh mất còn mê chăng

Đờn kêu khéo lại siêng [tu] toàn [mạng]

AI AI LÂM TRẬN NÁT TAN CUỘC NÀY

 

Đờn kêu tịch diệt đến ngày

CUỘC ĐỜI THÁNH ĐỨC CHIA HAI RÕ RÀNG

Đờn kêu ma cám dỗ thân

Mê trần ma độ thời gian không còn

 

Đờn kêu người mất héo von

Có làm ra ác, xác hồn tiêu tan

Đờn kêu không thấy mà gần

TÉ NGỬA RA CHẾT LẦN LẦN RỒI ĐÂY

 

Đờn kêu HOA TRUNG XÁC ĐẦY

Nó nằm rải rác chỗ này chỗ kia

Đờn kêu thế giới cuộc lìa

Địa Cầu Sáu Tám [68] ngày kia đi về

 

Đờn kêu nó chuyển gớm ghê

Đất nước gió lửa MỌI BỀ RỤI TAN

Đờn kêu sanh chúng than van

Địa cầu sắp hủy chúng đang tuổi già

 

Đờn kêu chết chóc người ta

Con người hao hớt bảy ba đâu rồi

Đờn kêu sau trận chiến hồi

Duy tân tươi sáng TU THỜI VƯỢT QUA

 

ĐỜN KÊU TU ĐỞ THÂN TA

NGÀY MAI TƯƠI SÁNG PHỤ GIÀ HIỆN THÂN

Đờn kêu thời giảng MINH QUÂN

Xuân động nguyệt mở phải cần lo ngay

 

ĐỜN KÊU ÂM KHÍ NHƠN LOÀI

ĐẨY SỨC QUÁ MẠNH CÀN [THIÊN] XOAY TIÊU ĐỜI

Đờn kêu thời tiết tới nơi

Con người phải chịu tơi bời xác thân

 

Đờn kêu tỉnh thức tu lần

Mê kia không tỉnh muôn dân gần tàn

ĐỜN KÊU HÀNH PHÁP CHO NGOAN

NGÔI VÔ CỰC TRỞ ĐIÊU TÀN Ớ DÂN

 

Đờn kêu sắp mãn dương trần

Âm dương hỗn độn đến lần biết chưa

ĐỜN KÊU RỐT RÁO LỖI CHỪA

LO TU NHÂN THIỆN KỊP VỪA TỚI ĐÂY.

KẾT:

 

PHÁP KINH ĐIỂN CỔ THIÊN CHI HẠ

TRUYỀN THẾ TRẦN LỊNH HẠ THIÊN HOÀNG

HOÀNG THIÊN CỦNG CỐ VẠN DÂN

HỒI ĐẦU CHỪA ÁC ĐAO QUAN HUYẾT CẦM [DỨT].

 

ĐẾ NGỰ GIÁ LAI LÂM PHỤNG NGỰ

NGUYÊN MINH TRUNG CHI NGŨ QUẦN ĐỒNG

KIỂM NANG NỘI NGOẠI LUÂN PHONG

DUY DÂN TÂM TÍNH TÂY ĐÔNG BẮT NẰM.

 

TRỰC TÂM TRỰC, HỒI LONG TRUNG NGHĨA

XẢO HỌA NHÂN, MỌI PHÍA HỌA CĂN

ĐẾ HOÀNG DU NHỰT PHÂN PHÂN

TUY HÓA CHỈ SẮC TỒN NHÂN DIỆN CHÍNH.

 

NHÂN TÀI ĐỨC Y LỊNH CỬU THIÊN

DĨ CÔNG LAI DỊCH CHUYỂN THẾ MIỀN

ĐẠO NHÂN VÔ LƯỢNG ĐỨC HIỀN

CHÍ TÔN CHÍ THƯỢNG CHÂN NGUYÊN KHUNG CƯƠNG.

 

ANH HÙNG VÕ KIM LƯƠNG CHẤN ĐỦ

CHỦ TRẬN NÀY THỦ SỰ NHÌN RA

SẮP ĐẾN CUỘC TRẬN ĐÓ MÀ

ÂM BINH NHIỀU QUÁ CỜ DÀ CỦA AI?!

NGỌC SẮP ĐOẠN LẬP ĐỜI  THÁNH ĐỨC

HOÀNG CƠ MINH THAY ĐỔI THÀNH CỰC

THƯỢNG CHẤM CÔNG ĐẸP ĐẺ HÔM NAY

ĐẾ ĐÚNG TRỤ XOAY HƯỚNG RA SỨC.
 

NGỌC BAN HỘI [THÁNH] THÁI DƯƠNG DỊU SÁNG

HOÀNG THIÊN HUYỀN CHA PHỤ BÌNH ĐĂNG

THƯỢNG GIÁO DÂN NIÊN MẸO KHÁ CẦN [CHĂM]

ĐẾ VI CHUYỂN BIẾN ĐỘNG XA GẦN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.