CAO ĐÀI VÔ VI
HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO
HỘI THÁNH GIÁO HỘI TRƯỜNG THIÊN
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG
NAM CALIFORNIA, HOA KỲ
Website: www.onglaidoky3.com
Email: lienkyhaihoi@gmail.com

"Sứ mạng của Cơ Quốc Khách Đại Đạo - Hội Thánh Giáo Hội Thiên Trường - Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba Giáo (viết tắc QKĐĐ - GHTT - TKHĐVVK3) là theo huyền lịnh của THÁNH CHÚA HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ CAO CẢ và TAM GIÁO THÁNH TÒA VÔ THƯỢNG dẫn dắt chúng nhân khắp cả Đông - Tây trở về cội nguồn tâm linh huyền diệu. Môn hạ của QKĐĐ - GHTT - TKHĐVVK3 thành tâm học đạo với các Thiên Nhân Sư vô hình và hữu hình; Tiếp nhận Giáo Pháp Vô Vi từ Linh Tiêu Huyền Không Thiên Thượng; Vui mừng chia sẽ Giáo Pháp Vô Vi với người có túc duyên; Tự bản thân tích cực lo tịnh luyện thời thời để khai mở trí huệ, tham thấu huyền vi, độ ta độ người; Cố gắng làm lợi lạc nhân gian mọi lúc mọi nơi có thể trên mỗi bước hành trì; Nỗ lực vun đắp tình người, thương yêu và đùm bọc nhau, trong đời sống thường ngày với tất cả mọi người chung quanh dầu quen hay lạ; Lặng lẽ phóng nhíp nguyện lực bi mẫn, hướng tâm tới toàn nhân loại vì một thế giới tương lai Đại Đồng, Hiền Hảo, Thái Hòa. QKĐĐ - GHTT - TKHĐVVK3 tuyệt đối: Không gia nhập hay tham dự vào hoạt động của bất cứ một đảng phái hay tổ chức chính trị nào; Không lợi dụng danh nghĩa tôn giáo hay đức tin để kêu gọi đóng góp nhằm trục lợi, tranh danh; Không xúi giục cá nhân hay quần chúng vi phạm quốc pháp hay khuấy rối trị an; Không tạo điều kiện gây ra chia rẽ, thù hằn, tranh chấp làm bẩn đạo hư đời; Không cố ý gây ra thương tổn vật chất hay tinh thần cho cá nhân hay cho xã hội dưới mọi hình thức.Đôi lời căn dặn của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai Trào Tam, Tam Ấn Thiên Phong Giáo Tông Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba, gởi gắm tới toàn thể chư hiền.


(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.