VÌ SAO THUYẾT MINH CƠ THIÊN

14 Tháng Bảy 202211:27 SA(Xem: 1219)

Đức Ngài chấp bút ngày 24 tháng 8 năm 2022. Giải thích lý do vì sao Đức Ngài thuyết minh cơ thiên đã được các vị vô vi giáng điển phổ truyền để cho sanh chúng biết thật nghĩa.


Chẳng vì TA LÀ, chỉ THUYẾT MINH
Để cho bá tánh VỮNG LÒNG TIN
Bước lên ĐÒ CUỐI vào GIỜ CHÓT
Lắng nghe CHƠN PHÁP cứu lấy mình.
 
Ai TU cũng muốn theo TIÊN PHẬT
Núp bóng CHƠN SƯ để TẦM THINH
CHÚ GIẢI SÁCH TRỜI là ĐẠO SỰ
KHAI MINH cho chúng NGỘ HUYỀN LINH
THẤY BIẾT KỲ BA THUYỀN ĐANG ĐỢI
THOÁNG BÓNG TỪ BI CHỐN HỮU HÌNH
TRỜI VẸT MÀNG THE là để CỨU
TA BÀ THẾ GIỚI lúc hãi kinh.

[Tóm lược 8 câu trên: Chuyện chú giải SÁCH TRỜI là ĐẠO SỰ, nhằm để giúp cho bá tánh hiểu chứ không phải vì muốn khoe mẽ với ai. KHAI MINH bá tánh để cho họ hiểu được HUYỀN LINH, nhận ra được rằng CON THUYỀN KỲ BA ĐANG ĐỢI, thấy được bóng dáng CÁC ĐẤNG TỪ BI loáng thoáng giữa chốn hữu hình.  Các CHƠN TU dù cho thực sự biết được HUYỀN CƠ cũng không dám tiết lộ, vì thế họ mới nói "Thiên cơ bất khả lộ". Nhưng mà TRỜI vì muốn CỨU THẾ GIỚI TA BÀ nên ĐÃ VẸT MÀNG THE. Thế giới đang lúc và sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều điều kinh hãi.  Nhơn chúng phải cùng TU để cùng vượt qua kiếp nạn. TU thì ai cũng muốn tìm đúng nơi đúng chỗ để nương tựa. Nhưng giữa lúc tà chánh đối đầu, thiệt giả lẫn lộn, trần gian náo động tranh giành... thì mọi thứ trở nên hỗn độn, khó phân đen trắng. Vì thế CHỈ TIÊN PHẬT, CHỈ CHƠN SƯ, CHỈ ĐÒ CHIỀU đang có mặt nơi đâu là tặng cho bá tánh một cái phao niềm tin để họ biết đường tìm đến núp bóng ĐẠI ĐẠO.]     
 
Thân là HÀNH GIẢ duyên KHÔNG GIẢ
DIỆU DỤNG VÔ VI, GIÁC HỮU TÌNH
Dẫn cho nhơn chúng vào GIÁC ĐẠO
Đảnh lễ TỪ BI rõ GIÁC KINH.

[4 câu trên ý nói: Đức Ngài là bậc KHÔNG GIẢ (nắm lấy pháp ấn KHÔNG) duyên theo thân HÀNH GIẢ (xác thân đang hành đạo) mà DIỆU DỤNG VÔ VI; là đấng GIÁC HỮU TÌNH (với hạnh Bố Tát) dẫn cho nhơn chúng vào GIÁC ĐẠO (tức con đường tĩnh thức), đảnh lễ TỪ BI (nhận ra ý nghĩa Từ Bi thực sự là gì và cuối đầu trước Đấng Từ Bi trong mỗi con người, kể cả trong chính bản thân mình), hiểu rõ GIÁC KINH (tức thấu đáo ngôn ngữ của sự tĩnh thức chân thực).]

Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Vô Biên Xứ.
Nam Mô Tịnh Độ Ta Bà Tịnh Độ Ta.
 
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn