NGHI THỨC, GIÁO QUY, ĐẠO TỪ

22 Tháng Tám 20225:01 CH(Xem: 1333)

NGHI THỨC,

GIÁO QUY,

ĐẠO TỪ…

 


QUỲ LẠY

 

Cung Cách Lạy, dầu là từ tư thế đang đứng hay là đang quỳ, sẽ thể hiện năm điều nơi môn sinh của Giáo Hội Thiên Trường. Đó là:


1. Điểm Trí Huệ,
2. Điểm Chơn Tâm,
3. Dâng Thành Tín,
4. Khai mở Bi Từ,
5. Xứng đáng là Chơn Tử.

 

LẠY TỪ TƯ THẾ ĐANG QUỲ

Hai tay đang chấp trước ngực. Tiến hành theo thứ tự từng bước:

1. Đưa hai tay chấp lên trán, hai ngón cái chấm vào mi gian (điểm Trí Huệ).

2. Đem trở về trước ngực, hai ngón cái chấm vào giữa ngực (điểm Chơn Tâm).

3. Sụp xuống lạy, hai cánh tay ngoài duỗi song song áp sát mặt đất, hai bàn tay úp xuống mặt đất, trán chạm đất, đầu giữa hai cánh tay, dập đầu ba lần (dâng Thành Tín).

4. Lật ngửa hai bàn tay (khai mở Bi Từ), trỗi dậy trở về lại tư thế quỳ.

5. Thu tay về chấp trước ngực, mắt ngước nhìn lên Đài Cao (xứng đáng là Chơn Tử).

 

LẠY TỪ TƯ THẾ ĐANG ĐỨNG

Hai tay đang chấp trước ngực. Tiến hành theo thứ tự từng bước:

 1. Đưa hai tay lên trán, hai ngón cái chấm vào mi gian (điểm Trí Huệ)

2. Đem hai tay chấp trở về trước ngực, hai ngón cái chấm vào giữa ngực (điểm Chơn Tâm).

3. Chân phải bước lên một bước, chân trái chùn xuống quỳ cùng lúc hai bàn tay đặt lên trên gối phải để giúp chịu lực, hai bàn tay xòe ra và bàn tay trái đặt trên bàn tay phải, xong rút gối phải về song song với gối trái và hai tay đem về chấp trước ngực.

 4. sụp xuống lạy, hai cánh tay ngoài duỗi song song áp sát mặt đất, hai bàn tay úp xuống đất, trán chạm đất, đầu giữa hai cánh tay, dập đầu ba lần (dâng Thành Tín).

5. Lật ngửa hai bàn tay (khai mở Bi Từ).

6. Trỗi dậy trở về lại tư thế quỳ, thu hai tay về chấp trước ngực, mắt ngước nhìn lên Đài Cao (xứng đáng là Chơn Tử).

7. Đem gối phải lên trước và hai bàn tay đặt trên gối phải, chịu lực đứng lên, đem chân phải về song song với chân trái, xong hai tay thu về chấp trước ngực.

 

CHÀO HỎI

 

Chào hỏi là một cách thể hiện nhân cách và lễ nghĩa của con người.  Môn đồ của Giáo Hội Thiên Trương phải luôn luôn giữ gìn cung cách sao cho thích hợp với tánh hạnh của một người đang tu tập.

 

Gặp mặt một người dù là lạ hay quen, thân hay không thân, già hay trẻ, nam hay nữ, có là thành viên của Giáo Hội Thiên Trường hay không, đến với thiện ý hay không … thì môn đồ của Giáo Hội Thiên Trường cũng phải chào hỏi với nụ cười thân thiện.

 

Môn đồ hãy chấp tay trước ngực và đầu hơi cuối xuống chào người đối diện để tỏ lòng trân trọng đối với người đó cũng như để thể hiện tư cách và tánh hạnh của chính mình.  Tôn trọng người khác chính là cách buộc người khác cũng phải tôn trọng mình.

 

XƯNG HÔ

 

Môn đồ tiếp xúc với môn đồ thì nên gọi người đối diện là HIỀN ĐẠO, không cần biết người đó lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn mình, và tự xưng là TỪ ĐẠO. 

 

Môn đồ tiếp xúc với một chức sắc của Giáo Hội thì gọi người đó là NGÀI + GIÁO PHẨM và tự xưng là TỪ ĐẠO. 

 

Chức sắc tiếp xúc với môn đồ của Giáo Hội thì gọi người đối diện là HIỀN ĐẠO và tự xưng là TỪ ĐẠO. 

 

Chức sắc tiếp xúc với một chức sắc khác của Giáo Hội thì gọi người đó là NGÀI + GIÁO PHẨM và tự xưng là TỪ ĐẠO. 

 

Môn đồ và chức sắc tiếp xúc với khách thì tùy theo tuổi tác, phái tính của người đối diện mà xưng hô cho phải cách và cũng tự xưng là TỪ ĐẠO.

 

CƯ XỬ

 

Trong khuôn viên của Giáo Hội, môn đồ của Giáo Hội Thiên Trường tuyệt đối không được tham dự vào hoặc tạo ra chuyện đàm tiếu thị phi.

  

Ngoài việc thăm hỏi để tỏ tình thân ái đối với những người chung quanh, môn đồ nên dành phần lớn thời gian để trao đổi giáo pháp, thực tập công phu, bàn thảo công vụ, hoặc làm công quả hay những điều có lợi cho công việc tu tập.

 

Hãy giữ cho khuôn viên của Giáo Hội là nơi mà mọi người lúc tới thì thấy vui, lúc về thì thấy quyến luyến; là nơi mà mọi người luôn cảm thấy thiêng liêng và an lạc; là nơi mà mọi người tìm thấy được chỗ tựa cho tâm hồn và luôn cảm nhận được sự tôn trọng và quí mến của mọi người chung quanh.

 

TRAI GIỚI

[Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai Trào Tam, vào ngày 28 tháng 11 năm 2017]

 

Là đấng Giác Hữu Tình

Quý mạng sống vạn linh

Hãy mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh tịnh.

 

Là đấng Giác Hữu Tình

Huyễn vọng không để sinh

Hãy mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh tịnh.

 

Là đấng Giác Hữu Tình

Luôn an lạc hiền minh

Xin mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh thịnh.

 

Là đấng Giác Hữu Tình

Nguyện độ tận quần sinh

Xin mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh tịnh.

 

Thân trai giới thanh tịnh

Tâm trong sáng minh linh

Tánh như như bất động

Tam Bửu tại nơi mình.

 

Qui y Tăng thanh tịnh

Qui y Pháp minh linh

Qui y Phật như như

Sơn Bửu Kỳ Hương sinh.

 

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

[Của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai Trào Tam dạy]

  • Mọi mạng sống đều đáng quý. Không được giết hại!
  • Mọi chiếm đoạt đều bất thiện. Chớ có làm thế!
  • Mọi bám víu sẽ dẫn tới bất an và đau buồn. Buông xuống!
  • Mọi ham muốn sẽ dẫn tới khổ lụy. Cần tiết chế!
  • Mọi vị kỷ đều sẽ dẫn tới thương tổn. Phải đoạn trừ!
  • Mọi oán hận sẽ thiêu rụi chính mình và người khác. Dứt khoát dập tắt ngay!
  • Mọi suy nghĩ và lời nói đều tạo tác động xấu tốt tới bản thân và người khác.  Nên thận trọng!
  • Mọi hướng ngoại sẽ dẫn tới động loạn. Quay vào bên trong, hướng về tâm nội!
  • Sợ hãi là gốc cội của tất cả ác pháp và phiền não. PHÁP ẤN VÔ VI có khả năng đối trị. Hãy thể nghiệm sự tự do tuyệt đối!
  • Thượng Đế luôn hiện hữu trong ta, luôn ở cùng ta. Tu như vậy! Chứng như vậy!

 

MƯỜI ĐIỀU KHAM NHẪN

[Đức Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu, Ngôi Hai Trào Một dạy]

 

NHẪN đời hạnh phúc sống niềm tin

NHẪN sự hơn thua nhẹ thân mình

NHẪN kẻ hung hăng chí cao thượng

NHẪN lòng hiếu thắng trí anh minh.

 

Một, nhẫn đời không hơn thua dại

Không tham sân làm hại thế nhân

Nói làm phải xét ân cần

Tam quy ngũ giới tu lần cho minh.


Hai, nhẫn sự thế tình thay đổi

Làm mất tình ưa nổi hận sân

Tầm đạo tay trút thế trần

Biết tu ngộ đạo hoa vân viên kỳ.

Ba, nhẫn hung ý chí kiên tâm

Nhẫn vượt khổ đạo tầm chỗ đậu

Kiếp người khốn khó khổ đau

Giải được thanh ý nhiệm mầu hồn thân.

 

Bốn, nhẫn lòng giải lần tu học

Bước nhiều nơi tạo vóc đức ân

Nghĩa nhân nhân nghĩa tiến gần

Tịnh lòng thức mở nguyên ân bồ đề.

 

Năm, nhẫn nhịn ê chề kiên nhẫn

Vượt gian nan tinh tấn đức tin

Ơn cao tái tạo thân mình

Lư Bồng bước tới chơn linh vững vàng.

 

Sáu, nhẫn hòa tạo nhân rộng tánh

Giải thoát đời dù cảnh rỗng không

Giúp nhau khéo léo chung đồng

Tu mi danh rạng thả lòng tâm chơn.

 

Bảy, nhẫn chịu thiệt hơn cuộc sống

Đón đưa người Tây cổng Thánh Tiên

Phàm tâm lòng Phật cơ duyên

Tục sang bờ giác thánh hiền công quy.

 

Tám, nhẫn từ quy kỳ thương chúng

Hạnh tuệ từ sống dựng hình thân

Môn tu đường tỉnh lặng ngàn

An nhiên tự tại thảm vàng ta đi.

 

Chín, nhẫn bước quy y tam bảo

Mở lực tài tầm đạo pháp môn

Chăm lo đạo quả dầy công

Đạo Tiên Đạo Phật quy đồng nhứt năng.

 

Mười, nhẫn vững giải nan suy nghĩ

Thấu lục nghì định ý xác phàm

Đâu khai đường kẻ đạo tầm

Liệu phương tâm hướng Quan Âm diệu đề.

 

Mười điều thông, rải nhẫn nhịn lòng

Hòa quyện liên tâm bài khai thông

Phước khổ do ta đời gánh lấy

Duyên Phật giải trình giữa trần mông.

 

MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU

[Phật Thầy Tây An dạy môn đồ Bửu Sơn Kỳ Hương]

 

Điều thứ nhất, Thầy khuyên nên nhớ
Lòng trung kiên muôn thưở còn nêu
Dù ai nặng nhẹ trăm điều
Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy
Nhiều thử thách đang vây con đó
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan
Việc chi còn ở trần gian
Là điều huyễn hoặc chớ mang trong lòng.

 

Điều thứ hai, Thầy trông đệ tử
Tình bạn bè phải giữ thủy chung
Luôn luôn tha thứ khoan dung
Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô
Dìu dẫn nhau điểm tô công quả
Phải thật lòng với cả chung quanh
Thiệt thòi cam chịu đã đành
Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con.

 

Điều thứ ba, vẹn toàn hạnh đức
Tuy bán buôn cơ cực tảo tần
Đổi công nuôi lấy tấm thân
Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường
Dầu tiền bạc đầy rương tràn tủ
Cuộc trần này biết đủ con ơi
Ác gian cũng hưởng một đời
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.

 

Điều thứ tư, Pháp môn qui luật
Lục thập chay gắng sức trau dồi
Thịt thà xương máu tanh hôi
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn
Đức từ bi thường hằng thể hiện
Không sát sanh lòng thiện ta còn
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.

 

Điều thứ năm, quyết không hờn giận
Ghét ganh chi cho bận lòng mình
Con xem vạn điển thiên kinh
Hiền nhơn quân tử rộng tình vô câu
Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ
Là nguyên nhân thống khổ ly tan
Chơn truyền chánh pháp đạo vàng
Tập xong chữ Nhẫn Niết bàn không xa.

 

Điều thứ sáu, thiết tha Thầy dặn,
Ngày hai thời lẳng lặng công phu
Việc chi dầu quá cần cù
Cũng nhơn vài khắc tập tu nguyện cầu
Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa
Đem sấm kinh tự của Thầy ban
Học cho thông thuộc đôi hàng
Ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng.

 

Điều thứ bảy, quyết tăng công quả
An ủi người già cả ốm đau
Tùy duyên có thể giúp vào
Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con
Phước đức ấy vẫn còn muôn thưở

Điều thứ bảy, quyết tăng công quả

An ủi người già cả ốm đau

Tuỳ duyên có thể giúp vào

Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con

Phước đức đó vẫn còn muôn thuở

Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không

Con ơi, trong chốn trần hồng

Mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao.

 

Điều thứ tám, lời nào Thầy dạy

Dù khổ lao chớ nại công trình

Mặc dầu con phải hy sinh

Phật Tiên đâu nỡ quên mình con sao

Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm

Hay là đường muôn dặm xa trông

Hễ con thề giữ trọn lòng

Đương nhiên đắc đạo, thoát vòng tử sanh.

 

Điều thứ chín, Đạo Lành căn bản

Giữ làm sao có bạn không thù

Từ đây con nhớ rằng tu

Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không

Lời nói sao hoà trong hiệp ngoại

Đừng hơn người nếu phải ép lòng

Không ham những chuyện mênh mông

Vừa no, đủ ấm, đèo bồng mà chi.

 

Điều chót hết, mười ghi trăm nhớ

Phật, Pháp, Tăng con chớ quên ơn

Gia đình nghĩa nặng nhiều hơn

Tình thương xã hội giúp cơn thiết cần

Ơn Tổ tiên, dành phần con cháu

Đó những lời dạy bảo Thầy mong

Con ơi, con khá ghi lòng

Bấy nhiêu tâm huyết bấy dòng văn thi.

 

ĐẠO TỪ 

 

Kim cổ Thánh Tây đàng QUỐC ĐẠO

Lập pháp thần rọi chiếu mầm CAO

Triều Nam đại quân cơ THIÊN HỘI

Trống kêu vang hồi khó bước vào.

 

ĐẠO TỪ xuống thế cảnh vô hình

ĐẠO TỪ xoay chuyển mở tàng linh

ĐẠO TỪ khách lộ quy trăm họ

ĐẠO TỪ khai khẩu chọn kỳ huỳnh.

 

TỪ ĐẠO chánh pháp xuống kỳ ba

TỪ ĐẠO năm non ĐẠI NGỌC TÒA

TỪ ĐẠO lấy ĐỨC từ muôn gốc

TỪ ĐẠO xích khai kiến ma ha.

 

TAM TÒA lịnh đổi càn khôn chuyển

Ngươn tam kiểm duyệt luật thay phiên

LONG VÂN tịnh khiến phá bức trải

Tam thích NGỌC ĐÀI mở long thiên.

 

TAM GIÁO mở cửa quy nguyên định

GƯƠNG LỊNH OAI THIÊN lộ NGỌC MINH

Cảnh thoàn mầu nhiệm Nam Lầu túc

TAM GIÁO triển xoay vạn muôn hình.

 

Phán vô đài chốt xoay chuyển hướng

Nhựt nhựt thản kiên chánh hồi phương

Năng năng thủy hỏa đà tri lệ

Phụng phụng tác hiện tam tứ hườn.

 

Uyên nguyên TAM GIÁO giá ngự đồng

Long phụng THIÊN ÂN thuần phục không

Long môn khai trí thần phổ hóa

Quy cách cung minh tỏa đại phong.

 

Vô thiên châu cảnh mới khai thời

TAM GIÁO mở cửa mới ra khơi

Đàm báo tịch tang đao binh lửa

Thiên long thập bát tách phân rời.

 

Liên hoàn thế trận có ai canh

Đâu khai đường kẻ châu hoa cảnh

Thấu bủa lặng kỳ Mộc bài phủ

Định hướng CHÍ TÔN kết tụ thành.

 

Thủ lộ Mộc bàn cờ thúc giả

Bạch thiên thanh thúc hạ HÀ Tây

Giới luật hành thi cửu khai

KHUNG HUYỀN xoay chỉ cờ bay đón chào

CÔNG QUỐC thống ấn hào kinh hiển

Hội Tây Môn mạch chuyển âm hao

Khai kinh đủ sức chống sào

Năm ba thân lộ trùm bao xoay vòng

Liên Xuân Hạ vô không vô phước

Nguyệt tinh hương phẩm thượng tân niên

Nhiệm cơ đúng nhịp Quốc Liên

Màn the bức phá đỉnh HUYỀN khai phê

Trị bình sinh lập đề HỘI GIÁO

Tới chu kỳ tam hảo tự trình

Thiên xoay mọi lúc kỳ huỳnh

Nêu tay đề sắc Nam Kinh đại triều

THIÊN ÂN chỉ Thuấn Nghiêu lập hạ

Thiện khai môn đồng tọa HUYỀN KINH

Điển thiên đại lực cao minh

Tạo cơ tạo địa chúng sinh công đồng

Khai đề mã vô không vô tướng

Vận hình thân chuyển hướng nét soi

HÀ từ tam luận vô ngôi

Trì quang lục chí ra đời QUỐC dân

Soi đường hướng muôn ân THẦY lộ

Đuốc huệ từ hành bộ chuyển luân

Kiến minh HƯNG định PHONG THẦN

Kiếp lai trầm diệu tân nhân dựng cờ.

Chư Phật hội đồng phúc ký lư

QUỐC thủy khai nguyên thượng đối tư

TIÊN TRƯỞNG chư hội từ ngươn lập

Thế đạo tinh hoa hướng trổ mầm

Vươn xa kiếm khách tầm chiếu điển

Thiên chuyển đúng giờ trận khai nguyên

Vén màn triều QUỐC THIÊN vô tự

HƯNG tới trùng lai thời khắc thiêng.

Liên hoa lập lộ ra thi hội

Lập pháp cơ thiên định y ngôi

Vững cơ chấn chỉnh khai mầm đạo

Phàm tục phen này mạch kẻ noi.

 

THIÊN HUYỀN nghĩ hội tỏa kỳ minh

HUYỀN THIÊN ĐẠI ĐẠO trải thiên tình

THIÊN HUYỀN nét dấu bình vương pháp

HUYỀN THIÊN lâm hướng định dựng hình.

 

Tam địa giáo pháp HUYỀN kỳ phận

Sắc chỉ nguyên TAM GIÁO tri ân

Vô hình bộ máy xoay hướng chuyển

Thước lộ sắc khai tá HƯNG vâng.

 

Giả thúc thước đo mở chỗ ngồi

Góp mục diệu tuồng thời khắc soi

Hai thân tứ đại đều xoay ngó

Phong mệnh Đông phong giải khúc nôi.

 

Siêu hình vận mạch CAO thanh điển

Dựng bảng ra đời CHÁNH PHÁP THIÊN

Trung Ương mở sắp xoay hồi khó

Liệu tính vai tuồng NGỌC bình nguyên.

 

An bình THIÊN ẤN lập kỷ nguyên

An hành triển chúng mở giác thuyền

THÁNH tề cơ tựu âm sắc chỉ

ĐẾ đế diệu đề dựng ngôi yên.

 

Lâm phàm tẩy xóa so dây khải

VƯƠNG THƯỢNG âm khai mật độ xoay

HUYỀN HUYỀN xoay hướng phước lai thới

Diệu tỏa bóng tùng bủa nay mai.

 

Kinh luân tam hiển đưa sanh chúng

PHÁP ẤN KHÔNG KHÔNG nhựt vi cung

Kiến minh thay luật đem cương kỷ

Dấu gương công đồng lý sự tùng.

 

NGÔ khả quý mòn giải ngoài trong

MINH suốt rạng điều phụng kiết hồng

CHIÊU bạc tỏ dạ lãm tố cảnh

GIẢI liệu bề hay giá lộ Đông.

 

Đời xan thiên hóa lần pháp chánh

Khai trọ diễn hài dựng thần phong

Sáng tuệ tạm cảnh cơ tuồng Thánh

Tạo cuộc cờ Tây đỉnh Châu Long.

 

Dưới cội bồ đề đức thanh cao

Ánh dịu lòng tu cửa Phật vào

Phật Thánh chỉnh đốn một ba bước

Quang rọi pháp cầm khai cơ trào.


Đạo là sức sống môn tu tịnh

Từ bước thung dung hiến đời mình

Bi mở mọi điều lòng không cảnh

Bóng thả tâm không hạnh chuyển linh.


Tỏ diệu thức chiếu quang thiên gánh

Vẫn bước hiến công vượt hành trình

Chuyển phận mầm đạo pháp nguyên hành

Hành hành thao cụ chí điển linh.


Long qui VƯƠNG THÁNH NGỌC bàn linh

Châu phục thay diện đổi sắc hình

Lập pháp đa huyền tròn Thiên Sứ

Quốc kỳ chờ khắp cõi cao minh.


Thiên hóa huỳnh đài trình hiệu như

Đình Cung NGỌC ĐẾ HUYỀN KHUNG thỉnh

Huyền vạn năng cơ Tây chí từ

trầm Thiên Cửa khai hoa linh.

 

Phong Thuấn tam quy tác hiện nghi

Thần lộ long kỳ đuốc từ bi

Khởi chờ cửa chánh an mệnh thống

Dựng bảng huyền vi chờ hội thi.


Đông Lai khởi dựng khai hồi trống

Môn Thiên vi Đạo Bạch Vân Y

Thịnh hành liên phục hoa đăng lộng

lịnh HOÀNG MINH đúng định kỳ.


Sầu tư vướng bận cảnh trần ai

Tư sầu lụy vạn ra màn hài

Sầu tư không có có không có

Tư sầu lặng lẽ diễn tuồng hay.


Cơ đổi hình sắc khai tướng mạo

Khách phương xa mật đáo huyền vi

TÂY CUNG chiếu thước khuôn đúng vị

TAM GIÁO hạ bút ký quy Tề

MỘT NHÀNH CỘI CHUNG lành tác thệ

Bước thuyền khơi TRỜI lẽ đỉnh khai

Giữ cẩm nang từ lĩnh đáo lai

Khai ơn mục nhơn loài đủ dạng

Cơ thông bả chấp pháp diệu đàn

Tròn đạo quả bức màn phá vẫn

Cụ lĩnh xoay ấn sắc HUYỀN KHUNG

Cơ chí cả xuất tùng thay đổi.

 

THIÊN khai MINH trải ánh từ quang

Đổi lịnh kỳ quang cột phướng đàng

Ký túc muôn gốc định luật pháp

ĐẠI ĐẠO mở ra cửa Nam Bang.


HÀ thế cuộc hình trải hoa tinh

HƯNG thịnh tùng quách đợi Trạng Trình

QUỐC lập cột mốc liên đài xứ

Lưỡng đàm lai bản BỔN VÔ HÌNH.


[Khoán: Hà Hưng Quốc lưỡng đàm lai bản bổn vô hình.]

 

KHAI CƠ TÂN chốt y NHỨT cũ

ĐẠO THIÊN lực ẩn mở OAI THINH

NĂNG kỳ TAM GIÁO đồng QUỐC sứ

KỲ ba sắp cuộc dựng thinh thinh.

 

[Khoán: Khai đạo năng kỳ ba sắp cuộc dựng thinh thinh]

 

HÀ giáo Thiên Tào bản quyền khai

HƯNG thịnh cơ huyền ý vị lai

QUỐC thới sen đài cơ Long Hội

XUẤT nhập CHÁNH THIÊN mở cuộc tài.

 

[khoán: Hà Hưng Quốc xuất nhập Chánh Thiên mở cuộc tài.]
 

DỰNG bảng phong Ngươn Tam quan mới

KỲ định cơ thiên giống sen khai

HỒI định pháp huyền Lư Bồng hội

BỔN vai tạo cuộc lưỡng tam tài.

 

[Khoán: Dựng kỳ hồi bổn vai tạo cuộc lưỡng tam tài]
 

GỐC nguồn lực trí rạng ngời chói

NGÔI sắc chỉ KỲ CHỦ an bày

HOÀNG phẩm cửu châu tương quan hội

CHUYỂN THẾ KỲ BA bi độ khai.

 

[Khoán: Gốc ngôi Hoàng chuyển thế kỳ ba bi độ khai]

 

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 2342)
HỘI THÁNH THIÊN TRƯỜNG LÀ TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐĂNG KÝ VỚI CHÍNH QUYỀN BANG CALIFORNA.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 1627)
Tất cả Tòa Đình của Giáo Hội Thiên Trường trong tương lai sẽ được xây cất theo mô hình được chỉ dẫn.
12 Tháng Giêng 2023(Xem: 1122)
12 Tháng Giêng 2023(Xem: 1240)