THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 8 NĂM 2022

14 Tháng Bảy 202211:27 SA(Xem: 10022)

Đức Ngài chấp bút ngày 24 tháng 8 năm 2022.

Chẳng vì TA LÀ, chỉ THUYẾT MINH
Để cho bá tánh VỮNG LÒNG TIN
Bước lên ĐÒ CUỐI vào GIỜ CHÓT
Lắng nghe CHƠN PHÁP cứu lấy mình.
 
Ai TU cũng muốn theo TIÊN PHẬT
Núp bóng CHƠN SƯ để TẦM THINH
CHÚ GIẢI SÁCH TRỜI là ĐẠO SỰ
KHAI MINH cho chúng NGỘ HUYỀN LINH
THẤY BIẾT KỲ BA THUYỀN ĐANG ĐỢI
THOÁNG BÓNG TỪ BI CHỐN HỮU HÌNH
TRỜI VẸT MÀNG THE là để CỨU
TA BÀ THẾ GIỚI lúc hãi kinh.

[Tóm lược 8 câu trên: Chuyện chú giải SÁCH TRỜI là ĐẠO SỰ, nhằm để giúp cho bá tánh hiểu chứ không phải vì muốn khoe mẽ với ai. KHAI MINH bá tánh để cho họ hiểu được HUYỀN LINH, nhận ra được rằng CON THUYỀN KỲ BA ĐANG ĐỢI, thấy được bóng dáng CÁC ĐẤNG TỪ BI loáng thoáng giữa chốn hữu hình.  Các CHƠN TU dù cho thực sự biết được HUYỀN CƠ cũng không dám tiết lộ, vì thế họ mới nói "Thiên cơ bất khả lộ". Nhưng mà TRỜI vì muốn CỨU THẾ GIỚI TA BÀ nên ĐÃ VẸT MÀNG THE. Thế giới đang lúc và sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều điều kinh hãi.  Nhơn chúng phải cùng TU để cùng vượt qua kiếp nạn. TU thì ai cũng muốn tìm đúng nơi đúng chỗ để nương tựa. Nhưng giữa lúc tà chánh đối đầu, thiệt giả lẫn lộn, trần gian náo động tranh giành... thì mọi thứ trở nên hỗn độn, khó phân đen trắng. Vì thế CHỈ TIÊN PHẬT, CHỈ CHƠN SƯ, CHỈ ĐÒ CHIỀU đang có mặt nơi đâu là tặng cho bá tánh một cái phao niềm tin để họ biết đường tìm đến núp bóng ĐẠI ĐẠO.]     
 
Thân là HÀNH GIẢ duyên KHÔNG GIẢ
DIỆU DỤNG VÔ VI, GIÁC HỮU TÌNH
Dẫn cho nhơn chúng vào GIÁC ĐẠO
Đảnh lễ TỪ BI rõ GIÁC KINH.

[4 câu trên ý nói: Đức Ngài là bậc KHÔNG GIẢ (nắm lấy pháp ấn KHÔNG) duyên theo thân HÀNH GIẢ (xác thân đang hành đạo) mà DIỆU DỤNG VÔ VI; là đấng GIÁC HỮU TÌNH (với hạnh Bố Tát) dẫn cho nhơn chúng vào GIÁC ĐẠO (tức con đường tĩnh thức), đảnh lễ TỪ BI (nhận ra ý nghĩa Từ Bi thực sự là gì và cuối đầu trước Đấng Từ Bi trong mỗi con người, kể cả trong chính bản thân mình), hiểu rõ GIÁC KINH (tức thấu đáo ngôn ngữ của sự tĩnh thức chân thực).]

Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Vô Biên Xứ.
Nam Mô Tịnh Độ Ta Bà Tịnh Độ Ta.
 
 
Nghe rằng,
Ta vẫn là Ta của THIÊN TRỜI
Hai vừng NHỰT NGUYỆT bủa muôn nơi
Vẫn lời thệ hải đem tất cả
Tử Linh về đến chốn Tây Đài
Ai khinh ai ghét Ta cũng mặc
Ai chê ai bỏ Ta cũng mời
CỬA ĐẠO THIÊN TRƯỜNG xin bước tới
Người ơi MAU TRỞ GÓT VỀ THÔI.
 
[THIÊN TRỜI = ngoài ý nghĩa hiển nhiên Thiên là Ông Trời thì hai chữ Thiên Trời ghép chung còn có hàm ý nói tới quẻ Thuần Càn, và ý nghĩa quẻ nói ngắn gọn là "khốn long đặng thủy".  NHỰT NGUYỆT = ghép chung lại là chữ Minh. Chữ Thiên ở câu trên và chữ Minh ở câu dưới thành Minh Thiên là đạo hiệu của Đức Ngài Huyền Thiên. TÂY ĐÀI = muốn nói tới Tây Đài trên thiên lẫn Tây Đài dưới thế, tức nói Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California.]
 
Nghe rằng,
Đi giữa chốn mê giác hồng trần
Kinh huyền Giác Tử rải bao lần
Nay đáo Tây Thiên Trường An bến  
Dựng rạp hát tuồng đón Tân Dân.
 
[TÂY THIÊN TRƯỜNG AN BẾN = Bến đò Tây An, bến đò Trường An ở Phương Tây, ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California.]
 
Nghe rằng,  
Giác Tử nay ngồi đất Bảo Châu
Cúi xin thiên hạ mở rộng bầu
Nối vòng tay lập TÌNH THƯƠNG LỚN
Để xem Tiên Phật diễn diệu mầu.

[ĐẤT BẢO CHÂU = vùng đất California, the Golden State của Hoa Kỳ.]
 
Nghe rằng,
Nhân Thập sẽ hồi đất Lục Châu
Qui cho đời thấy buổi chư hầu
Dập đầu đảnh lễ Thầy Long Lạc
Học TÌNH THƯƠNG LỚN cứu toàn châu.

[ĐẤT LỤC CHÂU = vùng đất hứa, Nam Bang Phật Quốc tương lai, tại VN.]

Nghe rằng,
Cả kêu thế giới chỉ một bào
Ghét bỏ nhau chi bí với bầu
Dang đôi tay ngắn mà ôm hết
Một TÌNH THƯƠNG LỚN khó chi đâu.

[CHỈ MỘT BÀO = cùng một bào, đồng bào. THẾ GIỚI CHỈ MỘT BÀO = thế giới hôm nay phải nhận thức rằng tất cả các giống dân trong nhân loài đều là con cái của CHA MẸ TRỜI, đều là đồng bào thiêng liêng của mình.  GHÉT BỎ NHAU CHI BÍ VỚI BẦU = Bí với Bầu tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn (minh triết Việt). Giàn sập thì Bí Bầu sẽ cùng chung số phận.]
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN trong tim nhỏ
Còn hơn đặc quánh trái tim to
Không còn có chỗ cho ai khác
Đò có như không lỡ chuyến đò.
 
[ĐẶC QUÁNH TRÁI TIM TO KHÔNG CÒN CHỖ CHO AI KHÁC = ý nói những người ôm giấc mơ lớn, phát nguyện lớn vì chúng sanh, nhưng nhìn thật kỹ thì hỡi ôi trong lòng họ không có chỗ để chứa ai cả (chỉ có chỗ cho bản thân thôi). ĐÒ CÓ NHƯ KHÔNG LỠ CHUYẾN ĐÒ = người như vậy dầu có ngồi ngay trên Con Đò Đại Đạo thì có khác chi người lỡ chuyến đò, có khi còn tệ hơn.]
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng cần mua
Cũng chẳng cầu xin tại miếu chùa
Chỉ cần nhìn thấy trong tất cả
Có Em, có Mẹ tuổi già nua.
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng ở xa
Cũng chẳng nguyện cầu mà sinh ra
Chỉ cần nhìn thấy trong tất cả
Có Cha, có Chị của chính ta.
 

Nghe rằng,

Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng trên áo

Thầy tu thầy cúng hay thầy nào

Chỉ [cần] như đám trẻ quàng vai bạn

Mộc mạc hồn nhiên thương mày tao.

 

Nghe rằng,

Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng trên môi

"Tôi từ bi lắm mỗi mình tôi"

Chỉ cần lặng lẽ buông "tôi" xuống

Lặng lẽ yêu người, lặng lẽ vui.

Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN với thôn lân
Chẳng đếm chẳng đong chẳng ngại ngần
Chẳng làm bố thí hay từ thiện
Lối xóm đùm nhau thật ân cần.   
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng mè màu
Chẳng khôn chẳng dại chẳng đón rào
Miếng bánh muỗng đường hay lon gạo
Chia nhau những lúc khổ và đau.
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN một tình thương
Chảy từ MÁU THÁNH tận THIÊN ĐƯỜNG
Nay máu chảy đầy ngập thù hận
Nơi nào an ổn để náo nương?
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN đã một lần
Ngàn xưa nhỏ xuống MÁU HIẾN DÂNG
Dân ơi còn nhớ ƠN THÁNH CHÚA
Sao nỡ giết nhau chẳng ngại ngần?
 
Khuyên rằng,
Hỡi TÌNH THƯƠNG LỚN hãy lên ngôi
Đặt toàn nhân loại chung lòng nôi
Con Phật Tiên Thánh đan nôi đó
Để thấy toàn nhân ấm nụ cười.

Khuyên rằng,

Hỡi TÌNH THƯƠNG LỚN ở trong tôi

Hãy LỚN thêm TÌNH nặng THƯƠNG đời

Cho hồn Hồng Lạc bay khắp lối

Cho đất Nam Bang hóa ĐẤT TRỜI
Cho chúng sinh này còn tồn tại
Cho quả địa này vẫn còn nơi
TÌNH THƯƠNG LỚN mãi ngày thêm lớn
Trùm cả hư không phủ mọi loài.

[ĐỂ CHÚNG SANH NÀY CÒN TỒN TẠI= để cho tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này không bị hủy diệt. VẪN CÒN NƠI = vẫn còn là một nơi tiếp tục còn sự sống và hơn nữa còn là một nơi đáng sống. HÓA ĐẤT TRỜI = hóa thành vùng đất của Ông Trời, tức hóa thành Địa Đàng. Hai chữ Đất Trời ghép với nhau trong câu này còn hàm ý nói tới quẻ Địa Thiên Thái, ý nghĩa của quẻ nói gọn là sự thái hòa an vui thịnh vượng.]

[Đức Ngài chấp bút 24.8.2022] 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

[Trích trong Kim Cổ Kỳ Quan của ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915.]

 

NIÊN DẬU THÁNH NHÂN XUẤT [không ẩn tu nữa]

BẠCH Y ĐÁO TA BÀ [người áo trắng nhập thế hành đạo]

XỨ XỨ KHỞI CAN QUA. [giai đoạn thế giới chiến tranh khắp nơi]

 

MỸ NGA CHIẾN TRANH CHỦNG [sau cùng đưa đến cuộc chiến Mỹ-Nga]

NHỊ XỨ TẬN ANH HÙNG [hai nước xưng anh hùng sẽ bị diệt]

AN NAM THÁNH NHÂN XUẤT [trong thời gian đó người áo trắng lộ diện]

TRỤ XỨ CỬU LONG GIANG [có mặt tại các tỉnh ĐB Cửu Long]

Chuyển nghèo thành giàu sang

Xưa hèn nay Bắc Đẩu.

 

BẠCH Y CHUYỂN THUYẾT KHÁCH

XỨ XỨ HỘI VIỆT MÔN

TAM NIÊN ĐỊNH BẢO TỒN

THẾ GIỚI QUY NHỨT THỐNG

Muốn gặp kẻ bạch y

Phải ra sức tu trì

Y theo lời đại nguyện

Cơ duyên ngộ cố tri.

 

Ở TẬN NƠI ĐẤT KHÁCH [California]

KHÉO KHAI MỞ ĐẠO MẦU

Ba năm chẳng dài lâu

Đáo về quê Nam Việt

KIẾM PHẬT TẠI BÍCH LẦU.

[BÍCH = (1) trúc li mộc bích = rào tre vách ván; (2) ở sườn núi]

 

Ba năm khổ sở lá lay

BA NĂM BÁ TÁNH TRẮNG TAY TIÊU TÀN

Ba năm mất của mất vàng

Mất quan mất chức họ hàng mất luôn

Ba năm mất triệu mất muôn...

  

Đờn kêu xiết đã CON DÊ

CON DÊ rơi rụng thằng mê [chết] ráo rồi

Nói cho bá tánh ráng dồi [Đạo]

Ráng coi ráng chịu ráng ngồi ráng lo

Từ đây cậu thấy không no [chết đói]

Ai thiếu căn phước hỏng giò rên than.
 

GẦN NGÀY PHẬT MỞ TRƯỜNG AN

LÀ NGÀY ĐAU ĐỚN HÌNH TÀN XÁC XƠ...

[TRƯỜNG AN = ám chỉ Trường An của Phương Tây, tức nói California của Hoa Kỳ. Trường An Phương Tây gọi ngắn là Tây An. PHẬT MỞ TRƯỜNG AN = Phật mở Đạo ở Trường An Phương Tây hiện nay (tức Phật mở Đạo ở Tây An của thời hiện tại).]

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

[Trích Sấm Giảng của Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh]

 

KÊU BÁ TÁNH KHẮP TRONG HOÀN VŨ

NHỚ SAU NÀY QUY TỤ HỘI VỀ

NAM PHƯƠNG CHÁNH THẬT LÀ QUÊ

MÀ CÒN CÓ PHẬT BỒ ĐỀ HIỆN RA

Có nguồn nước Ma Ha Bồ Tát

CÓ ĐỨC NGÀI TỈNH GIÁC KHUYÊN ĐỜI

Sau này quá tuyệt người ơi

NAM PHƯƠNG CÓ PHẬT RẠNG NGỜI HÀO QUANG

NGÀI GIÁO ĐẠO, LẬP ĐÀN [HUYỀN DIỆU CƠ BÚT][khuyên] tuổi trẻ

Cho biết CHA [TRỜI] biết MẸ [TRỜI][mà] tôn thờ

Đừng có phó mặc làm ngơ

Không NGÀI giáo dục mịt mờ cuồng si [chẳng biết CỘI ĐẠO TRỜI]

DẠY MÔN ĐỆ TỪ BI RÁNG HỌC

Ngày với đêm SĂN SÓC VUN NGƯỜI

Nếu đời có khổ vẫn tươi

TRONG TA CÓ PHÁP ĐẠI TỪ THẦY [THƯỢNG ĐẾ] BAN

Dạy dân chúng hợp đoàn thuận ý

Thương yêu nhau hoan hỷ thứ tha

Anh em cốt nhục một nhà

Hy sinh đùm bọc MẸ [TRỜI] CHA [TRỜI] vui mừng

Ráng thông hiểu tận tường quay bước

Về Phương Nam dự được MÂY RỒNG [dự Hội Long Vân]

CHUYẾN ĐÒ ĐẠI ĐẠO [VÔ VI] CHỜ MONG

NAM PHƯƠNG DỌN ĐẤT ĐẶNG TRỒNG TỪ BI...
 

[Trước ở Trường An] SAU VỀ ĐẤT PHẬT [VN] vui tươi

Nam Phương rực rỡ toàn người hiền nhân

Sắp lập lại PHONG THẦN TUYỂN CHỌN

Tẩy sạch mau cái bọn côn đồ ...

 

NAM PHƯƠNG PHẬT ai đâu có rõ

Đâu phải ngồi gõ mõ thích chuông

LÀM SAO TÂM TRÍ ĐỪNG CUỒNG

SAU NÀY MỚI ĐƯỢC VÀO TUỒNG LONG HOA...

  

SAU NÀY THẤY PHẬT TÁI SANH

LẬP ĐẠI ĐẠO PHONG THẦN CÓ PHẬT

Lời THẦY dặn đâu ôi có trật

Ráng mà tu tỉnh giấc say nồng...

 

Nhớ ta căn dặn: PHẢN HỒI QUY NGUYÊN

Nam Phương có Phật Tiên Thần Thánh

NGÀI DẠY HÀNH THEO CẢNH PHẬT-TRỜI [Cảnh Giới của Đức Phật-Thiên]

Phương Nam rạng ánh thảnh thơi

PHÁT TÂM VI DIỆU PHẬT TRỜI RƯỚI BAN.

 

NƯỚC CỰC LẠC TÂY PHANG TẠI THẾ [ám chỉ Hoa Kỳ]

Ráng TU TÂM [là] diệu kế [để ở xa mà] HÓA GẦN

Ráng tròn ĐẠO QUẢ TU NHÂN

Lời này Bần TẶNG xa gần hiểu chung. [mách nước cho biết]

 

Bần nhắc nhở đôi lời rất kỹ

Cả tiếng kêu người trí ở đâu

Từ Bi tu đạo dãi dầu

NAM PHƯƠNG PHẬT HỘI CÓ CHẦU THÁNH VƯƠNG.

 

CHÚA [của] BÁ TÁNH Đông phương Tây Bắc [CHÚA của bá tánh tứ hướng]

Hướng, [đã] VỀ NAM TU TẮT MAU RỒI [một thời gian ngắn là xong]

TU GIỜ CÒN Ở XA XÔI [hiện giờ ở nước ngoài]

Bần Sĩ kính chúc tặng thôi thơ bài...

  

Tu học mới còn

Sau đứng trên hòn

Kim cương ngọc báu

ĐÓ LÀ PHẬT BẢO

Cậu nói dùm cho

NƯỚC NAM HÓA GÒ

Tiên ban Phật thưởng

Cậu là HUYNH TRƯỞNG

Cậu nói đàn em

Ráng sống mà xem...

  

Mong sau thế giới đại đồng

NGƯỜI CÒN TỒN TẠI GẶP ÔNG CHÚA THẦY

Thiên cơ bất khả [lộ] giờ này

Ta còn nói với bọn người ngu si...

  

Kêu trong bá tánh niệm nào cho thông

Niệm đi tránh gió cuồng phong

NIỆM RỒI MỚI BIẾT CHÚA ÔNG CHỖ NÀO

NIỆM ĐI RỒI THẤY GIẶC TÀU

Từ đây man trá NÓ NHÀO QUA NAM

Nó làm TAN RÃ ÔNG SAM

Nói cho quý vị luận đàm quỷ yêu...

  

Nói cho bá tánh gái trai

Nói [xa] cho ĐỘNG ĐẾN NHƯ LAI PHẬT ĐƯỜNG

Nói gần [là] NGÀI MỞ TRUNG ƯƠNG

LONG HOA ĐẠI HỘI DỌN ĐƯỜNG THẦN TIÊN

Nói chung chớ chẳng nói riêng

GIỜ NÀY TA QUÁ KHÙNG ĐIÊN NGÔNG CUỒNG

Bóng ma bóng quỷ chập chùng

Coi chừng tiếng sấm nổ đùng tan xương

Nói ra bá tánh dọn đường

Ta ngồi tĩnh tọa tìm phương cứu nàn...

 

NGỒI ĐÂU CŨNG [RÁNG] TỊNH MÀ TU

Ráng nghe các bậc sĩ nhu không thường

Điên khùng của ĐỨC PHẬT VƯƠNG

QUAN ÂM BỒ TÁT mở đường sai đi

Điên này xuống thế cứu nguy

Cứu trong đời loạn cứu kỳ lâm chung

Điên gì biết được ngày cùng

BIẾT TRONG ĐỜI LOẠN ANH HÙNG RÃ TAN...

  

Đặng mà xuống bút ra thi

ĐỒ CƠ BINH THƯ ĐỒ KỲ PHẬT VƯƠNG

Điên gì khổ sở trăm đường

Nói ra đôi phút thê lương mặn mà

Điên này đâu cửa đâu nhà

BỬU SƠN tức tự CHƠN TÒA HIỀN TRUNG ...

  

NGỌC kia khổ, NGỌC lau chùi

SAU NÀY CHÓI RẠNG HƯỞNG MÙI BỬU SƠN

Tỏ bày THẦY tính thiệt hơn

MỞ MÀN KHAI BÚT [HUYỀN CƠ DIỆU BÚT] BỬU SƠN TÂY ĐÀI [CALI]

Khoa này trổ mặt anh tài

Bấy lâu ao ước bằng nay mới mầu

ĐÒ CHIỀU CHUYẾN CHÓT ĐẠO MẦU

THẦY ĐANG TUYỂN LỰA LỤC CHÂU ĐEM VỀ...

  

Dạo lên khúc nhạc bằng lời

HÁT RONG ĐẶNG KIẾM CON TRỜI NHÀ NAM

Ca bài Hớn Đế chiêu quân

Anh hùng Thủy Hử giờ này ở đâu

Phạm Công mau liệu việc nhà

Trở về lĩnh chỉ diệt trừ Sầm Hưng

Kêu ông KHƯƠNG THƯỢNG TỬ NHA

Hãy mau trực chỉ đặng ra PHONG THẦN

KHỔNG MINH CÁT LƯỢNG tiếp tân

Trở về lập kế ĐÁNH TẦN [Cao Miên] DIỆT XIÊM [Thái Lan]

Kêu anh QUAN VŨ, QUAN TRƯỜNG

Bay về phục chỉ CHỐNG NGĂN GIẶC TÀU

Thiên Binh Thiên Tướng mau mau

Xuống trần góp sức Nam Trào âu ca

Việc này THẦY nói chẳng xa

Chúng sanh hãy ráng xem qua thì tường ...

  

Nước Nam MINH CHÚA VỊ VƯƠNG

Bá gia muốn gặp [thì phải] muối tương trường kỳ

Xem qua thời vận biết chi

THẦY nói chuyện gì bổn đạo tìm coi...

  

Nếu mà để trễ uổng ôi

Thầy ra nói rồi nói sạch hết trơn

NÓI THAY ÔNG ĐẠO BỬU SƠN

Nói thay KHỔNG MẠNH LÃO TRANG một dè

Nói cho không đậu nấu chè

Không dừa vắt cốt không đường để vô

Nói cho cây ổi chết khô

Cây Bần sừng sững ai xô được nào...

  

PHẬT TRỜI ĐÂU XUỐNG THẾ NÓI CHƠI

Bá gia không hiểu còn bướng bỉnh

Việc đến tang thương khổ ngút trời

LẠC VƯƠNG MỞ CỬA GỌI NGƯỜI ĐẠO

KHÙNG MỚI RA CƠ ĐỂ GIÁO TRUYỀN

Gọi người thức tỉnh dân Nam Việt

Lời THẦY XƯA trở lại giờ ni.


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại St.Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 10 tháng 8 năm 2022 lúc 10:32 UST.

 

BÚT THÀNH VĂN TỰ 
[Bút Tự Văn Thành, Đức Cố Quản Trần Văn Thành]

 

BÚT ĐẠO THIÊN TRƯỜNG GIÁO CHÚNG SANH

THÀNH tâm son sắc hạnh tu hành

VĂN tri pháp cú đường căn tánh

TỰ xét soi lòng ngộ pháp thanh.

 

 

PHẬT THẦY TÂY AN

        

PHẬT ĐẠO KỲ BA HIỆU BỬU SƠN

THẦY trò dung hạnh nghĩa vuông tròn

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC HOÀN CHƠN TỊNH

AN VỊ KỲ HƯƠNG ĐỘ CÁC CON.

 

 

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

 

ĐỨC đặng tam công HÒA HẢO lòng

HUỲNH QUANG SOI ĐẠO CÕI TRẦN KHÔNG

GIÁO khuyên bá tánh cần năng giác

CHỦ THỂ NHƠN ÔNG CỨU ĐẠI ĐỒNG.

 

 

NGÔ VĂN CHIÊU TÁNH      

 

NGÔ ÔNG GIÁNG THỂ ĐẠO CAO ĐƯỜNG

VĂN sĩ chư nhu đặng náu nương

CHIÊU ĐIỂN NGỌC HOÀNG ĐỒNG NHỨT LƯỢNG

TÁNH KHÔNG mạng huệ ngộ âm dương.

 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU          

 

DIÊU CUNG LINH ĐIỆN CẢ TÌNH THƯƠNG

TRÌ giới dụng chay ngộ ĐẠO THƯỜNG

KIM cổ Ta Bà VÔ CỰC hướng

MẪU GOM THẾ GIỚI MỘT THIÊN TRƯỜNG.

 

 

TAM GIÁO QUI NGUYÊN  

 

TAM THANH TRỜI ĐẤT VỐN CHƠN NHƯ

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG VÔ LƯỢNG TỪ

QUI thế giới tâm đồng hiệp lữ

NGUYÊN nhân bản thể ngộ tâm từ.

 

 

QUAN ÂM NAM HẢI  

 

Điển sáng QUAN môn đến cửa HUYỀN [THIÊN]

Huỳnh Quang ÂM thế chọn nhân nguyên

THIÊN TRƯỜNG NAM QUỐC từng căn chuyển

TÂN ĐẠO HẢI lượng áng thiên.

 

 

A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ CHÁNH NIỆM

 

A Ă Â điển CAO ĐÀI

DI LẠC VƯƠNG PHẬT trụ ngay tâm lành

ĐÀ dà Tứ Thánh Quả sanh

PHẬT THẦY PHẬT MẪU gốc cành âm dương

NAM THIÊN giao hưởng TÂY PHƯƠNG

từ THANH TỊNH ĐẠO TRƯỜNG bản lai  

CHÁNH tâm nhân quả LIÊN ĐÀI

NIỆM chơn liễu ngộ NHƯ LAI HẰNG THƯỜNG.

 

 

ĐỆ TỬ CHU CHỈNH THÂN TÂM TIẾP ĐIỂN CÁC VỊ THIÊN PHẬT

 

ĐỆ huynh muội tỉ em anh

Lắng lòng nhìn lại thanh danh hạnh lành

TỬ tôn con cháu gốc cành

Tập tu NHƠN ĐẠO Tam Thanh làm nền

CHU toàn lễ phục đôi bên

Thực hành NIỆM PHẬT chí bền Sơn Liên

CHỈNH trang sau trước dưới trên

Tập dần BUÔNG XẢ làm nền chữ tu

THÂN phàm gội rửa cần nhu

Xung quanh TRONG SẠCH đường tu gần kề

TÂM thanh khẩu bạch tận quê

Ngộ từng thời chuyển bồ đề ứng thân

TIẾP nguồn chơn lực điển tầng

Hoà đồng thế giới dương âm hiện tiền

ĐIỂN quang khuyết diệu bạch liên

Khai thông cửu khiếu Huyền Thiên tượng hình

CÁC hàng phẩm vị thông linh

Nê Hoàn Cung chuyển chúng sinh thoát nàn

VỊ an lập tại cung Càn

Tam Huê Tựu Đảnh thế gian hoàn toàn

THIÊN KIỀN nhất đoạt chữ KHÔNG

Tiêu diêu tịch tịnh đại đồng thế gian

PHẬT KHÔN nhất đoạt NIẾT BÀN

Như Lai tại thế Di Đà Long Hoa.

 Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại St.Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 5 tháng 8 năm 2022 lúc 22:32 UST.

 

KỈNH MỪNG PHẨM VỊ

 

Kỉnh mừng THIÊN-PHẬT, THÁNH, TIÊN

Vô vi phẩm vị xuống miền trần gian

HUỲNH HỒNG SƠN BỬU đăng đàn

LONG HOA tiếp điển TÂY AN PHẬT THẦY

QUAN ÂM NAM HẢI về đây

DIÊU TRÌ KIM MẪU chuyển xoay đủ đầy

Nguyên nhân mới đặng kỳ này

Chỉnh chu lễ phục rồng mây hoàn toàn

PHẬT ĐÀ CHẤM ĐIỂM LÒNG SON

A DI HUYỀN DIỆU LINH ĐƠN CỨU ĐỜI

Năm non bảy núi đổi dời

Du hành lục tỉnh từng nơi nhiệm mầu

Điển MINH CHIẾU gội mấy câu

HUYỀN THIÊN SẮC LỊNH điểm đầu hôm nay.

 

 

LẬP VỊ VÔ VI HUỲNH LONG HIỆN THẾ 

 

Lập vị nguyên nhân hiện thế liền

Vô vi phẩm vị xuống trần miền

PHỔ TRUYỀN ĐẠI ĐẠO TÂY AN [tại Trường An Phương Tây]

Huỳnh quang Bát Quái thẳng đàng Nam Phương [thẳng đường tới Việt Nam]

LONG TRUNG MÔN TRẬN PHẬT VƯƠNG

A DI ĐÀ PHẬT KỲ HƯƠNG NHIỆM MẦU.


longvan-thien-cam-son-2

 
lv-5-8-2022Ngài Chưởng Quản Thiên Hộ nhận lệnh họa 2 đồ trận Long Trung Môn và gởi đến Đức Ngài ngày 8 tháng 8 năm 2022.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại St.Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 1 tháng 8 năm 2018 lúc 8:08 UST. 

 

MỞ HỘI DU HÀNH THIÊN SƠN

 

Mở Hội Long Hoa bởi LỊNH THẦY

Du hành lục tỉnh gặp điều hay

Thiên khai huỳnh đạo trời đất thấy

SƠN BỬU KỲ HƯƠNG chuyển pháp này.

 

LẬP MỚI KỲ BA cũng LỆNH THẦY

CHƠN TRUYỀN PHÁP ĐẠO CHIẾU MINH đây

Cần Thơ Gò Kén Hà Tiên vậy

GIÁO CHỦ KIM SƠN PHẬT PHÁP ĐÀI.

 

QUỐC KHÁCH ĐẠO Tam Thập Lục [36] Thừa

Cầm tay sắc lệnh BẠCH VÂN đưa

TRẠNG TRÌNH xuất hiện vòng lục tỉnh

Ứng khẩu linh căn điển chơn thừa.

 

Nay Giáo Chủ du hành lục tỉnh

Các thiên nhân tiếp lịnh BẠCH VÂN

Trên tay cầm ấn tam hoàn

Y HÀNH PHÁP LỆNH NAM BANG đủ đầy.

 

Trống Lạc Long chuyển xoay hữu cảnh

Đạo Huỳnh Hồng danh tánh vô vi

An Nam nhận điển Liên Kỳ [Hải Hội]

ẤN THẦY ĐIỂN MẪU HUYỀN VI HỮU HÌNH.

 

Từng đệ tử thủ nghinh tiếp điển

Phải chay đàng chu chỉnh lễ nghi

Thiên Quang xuống thế Huỳnh Kỳ

Lập đàn tái hiện HƯƠNG KỲ BỬU SƠN.

 

Hôm nay GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

Ấn thơ gởi đến Phật Đường Đầm Dơi

Giáo Văn Lộ mới lập đời

Tân Dân Thánh Đức từng nơi nhiệm mầu.


longvan-august1-2022Ngài Chưởng Quản Thiên Hộ nhận lệnh họa đồ trận Mở Hội Thiên Sơn và gởi đến Đức Ngài ngày 31 tháng 7 năm 2022.


"Đạo là con đường tìm lại chính mình. Tâm thanh tịnh là giải thoát. Từ lâu xưa các vị tiền nhân cũng dùng pháp đại thừa để cứu độ quần sanh. Trải lòng với tất cả nhân sanh, không phân biệt, chuyển hạnh lành từ bi đến với tất cả nhân loài. Dùng pháp âm và tâm thanh tịnh để hóa chuyển. Chúng ta phải cầm chắc con đường đạo lý để hoàn thiện chính bản thân mình, giúp cho nhân loại thoát cảnh mê tâm. Muốn hàng phục ma giới, ta phải hàng phục chính bản thân mình. Ứng hóa tùy hình, phải trải lòng khắp với tất cả nhân loài. ĐẠO nhiệm mầu ẨN CHỨA, PHÁP luôn HIỆN HÀNH, TÙY theo TÂM nhân sanh mà THẤU NHẬN.".

 

Từ Đạo mong rằng bá tánh thấy được con đường Mật Đạo Siêu Linh, có thể an trú nơi Chơn Pháp của Thiên Giáo Đại Thừa tạo lập Phước Trí Trang Nghiêm cho chính mình, và nương nhờ tha lực huyền diệu của Thiên Thượng Tối Cao để phát huy công hạnh. 

Bộ Máy Vận Hành Vô Vi thì vô cùng lớn và vi diệu còn các sinh mệnh dưới thế thừa hành nhiệm vụ trong kỳ ba này thì "trong xác phàm" và "hữu hạn", bất kể là ai, nói trắng ra chỉ là cái vỏ hữu vi (kim thân xác thịt) được tạm mượn để Thiên Thượng Tối Cao thực hiện huyền vi. Dưới sự vận hành của bộ máy vô vi nhiệm mầu bất khả tư nghị, thì một cái vỏ được tạo ra (được chọn) để thừa hành sứ mạng dưới thế cũng chỉ là một cái vỏ nhỏ nhoi, muốn cũng không được mà không muốn cũng không được. Bộ Máy Vận Hành Vô Vi chọn cái vỏ nào đóng vai vĩ đại thì người đó sẽ trở thành vĩ đại trước con mắt thế gian, muốn cái vỏ nào đóng vai tôi tớ thì người đó sẽ hiện thân tôi tớ trước con mắt thế gian. Còn bên trong cái vỏ đó có ẩn một linh điển đáng bậc Thế Tôn hay Thiên Tôn thì con mắt thế gian không thể nhìn thấu. Người thừa hành sứ mạng chỉ đơn giản tùy thuận, không ảo tưởng, không mong cầu, không che dấu, không kiêu mạn, cũng không tự ti. Chúng nhơn sanh có hiểu biết sẽ không vội buông lời mà ngược lại còn phải cố gắng tầm cầu và học hỏi.   

Cho nên, trong thiên thơ hay huyền khải, tất cả "những danh xưng và sự liên kết trước sau của các danh xưng" theo dòng chảy lịch sử (theo thời gian) hoặc dính tới "phàm danh của mội ai đó" thì nên được hiểu là "danh xưng đó và nội dung xoay quanh danh xưng đó" thuộc về "một linh điển" hay "của vài linh điển gộp lại" chứ không phải là của cái vỏ nhận điển. Thí dụ như xác phàm nói "Ta là Cối Tạo muôn loài" thì không có nghĩa xác phàm đó tự xưng mình là Thượng Đế, mà là Thượng Đế giáng điển xuống xác phàm đó để giáo hóa chúng sanh thông qua miệng kim thân. Hoặc thiên thơ khải lộ "ông Nguyễn văn ABC là Đức Thầy trở lại" không có nghĩa là ông Nguyễn Văn ABC tự xưng mình là Đức Thầy mà là xác nhận "linh điển của Đức Thầy" chọn giáng điển cho ông Nguyễn Văn ABC để mượn khẩu ông Nguyễn Văn ABC hoằng pháp độ đời. Bởi vậy
cụm chữ "người xưa trở lại" được lập đi lập lại rất nhiều lần trong các bài thiên thơ.

Nhìn nhận từ một góc độ khác khoa học hơn, tất cả các nhân vật lịch sử (dầu đạo hay đời) đã đi vào lịch sử, đã là lịch sử. Các bậc đạo sư ở quá khứ là của quá khứ. Các bậc đạo sư ở hiện tại là của hiện tại. Bám víu và chờ đợi cái thuộc về quá khứ "xuất hiện
một cách độc lập ở hiện tại, và trở thành hiện tại" là điều sẽ không bao giờ đến. Nếu vì lòng từ bi muốn tiếp tục cứu độ chúng sanh (không bàn tới quả vị) thì các ngài đạo sư của quá khứ chỉ có thể quay lại thế gian thông qua con đường tái sinh (thành người xa lạ trong mắt thế gian) hoặc thông qua sự hợp tác bằng cách hòa nhập linh điển của chính mình với linh điển của một đạo sư hiện tại mà các ngài chọn, vì có cùng tần số rung động thanh cao. Từ Đạo gọi đây là sự câu thông tuyệt đối giữa hai khối năng lượng đồng cảm (hai linh điển tương thích). Nếu điều này diễn ra thì "ta chính là đối tượng và đối tượng cũng chính là ta". Điều này có thể diễn ra vì nó nằm trong quy luật vận hành tự nhiên. Nếu như điều này thực sự diễn ra và nếu như linh điển của đạo sư trong quá khứ tiết lộ danh phận quá khứ hoặc danh phận trên Thiên Giới thì vị đạo sư của hiện tại dễ bị thế gian gán cho hai chữ tự xưng (ít ra là trong giai đoạn đầu). Sự tương thích của hai linh điển cũng không phải ngẫu nhiên mà tương thích. Nếu truy nguyên thì thường là hai linh điển tương thích sẽ có cùng một gốc. Từ một gốc mà biến thành hai hoặc nhiều hơn thì tôn giáo Cao Đài nói là "chiết linh quang". Từ một khối năng lượng (một linh điển) mà hóa ra nhiều và từ nhiều trở về một thì Đạo gia nói là "nhất bổn tán vạn thù và vạn thù qui nhứt bổn". Hiện tượng này vốn dĩ bình thường và tự nhiên.     

Hy vọng sự giải thích của Từ Đạo có thể làm sáng tỏ những thắc mắc của một số đồng đạo xa gần. Tiện đây Từ Đạo cũng xin thông báo tháng 8 này là lần chia sẽ sau cuối của Từ Đạo. Từ Đạo sẽ không giải thích thêm bất cứ một thiên thơ hay huyền khải nào nữa kể từ đây. Xin cầu chúc đồng đạo xa gần tất cả đều được an vui và tinh tấn.  Huynh Trưởng của Giáo Hội Thiên Trường.

 

Điên Khùng Truyền Giáo, Sấm Giảng Bài 15, Đức Thầy Thiện Quang, Bửu Sơn Kỳ Hương. Trích từ video clip Nạn Tai Khiếp Vía Kỳ Ba, kênh Ngẫm TV.

 

 

Ác gian thì gặp ác tăng

Gạt người người gạt lăn xăn đủ điều

Con ôi gắng cố xoay chiều

Thuận cơ tận diệt thuận lời hành y

Năm nay Bảy Núi khó tri

Năm Non khó nghĩ chu kỳ Thượng Ngươn

LẬP NỀN ĐẠI HỘI TUỔI TÊN

NGÔI HAI RA MẶT DỰNG LÊN THÀNH TRÌ

Bảo tồn cương kỷ một khi

Thiên cơ vận chuyển vô vi phụng hành

Ai người đạo hữu đồng tình

Ráng về dự hội Long Đình năm xưa

Thuận long xà vĩ hổ thưa

Chẳng nói dư thừa đạo hữu chờ xem.

 23 ĐOẠN THI CA TIÊN TRI CỦA BẦN SĨ VÔ DANH

Có từ hai thập niên 80s-90s
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

Đoạn 1:

Cậu đâu phải là một người tu chuông với mõ

Nhưng Cậu đến đây để mở ngõ khai đường

Chỉ cho trần PHẬT QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

KHAI MẠC ĐẠO tỏ tường thêm chút nữa.

 

[Cậu Bần sĩ xuống để mở ngõ khai đường trước, chỉ cho trần gian thấy tỏ tường thêm chút nữa; đó là, Ông Phật Quốc lập Tòa Đình Trung Ương khai Quốc Đạo (Quốc Khách Đại Đạo).]

 

Đoạn 2:

Ráng nghe Cậu đi ngồi lâu sẽ thấy

Nước Nam Đường lừng lẫy đôi phương

Ngày mai PHẬT QUỐC MỞ TRƯỜNG

Ra coi các nước hùng cường bó tay.

 

[NƯỚC NAM ĐƯỜNG = là Nam Bang (Việt) và nước Đại Đường (Hoa Kỳ).  PHẬT QUỐC MỞ TRƯỜNG = Phật Quốc mở Trường Thiên Giáo (Giáo Hội Thiên Trường) lập nền Quốc Khách Đại Đạo.  ĐÔI PHƯƠNG = là cả hai bên Phương Đông (Tòa Đình Quốc Nội tại Cà Mau, Việt Nam) và Phương Tây (Tòa Đình Quốc Ngoại tại Nam California, Hoa Kỳ).]

 

Đoạn 3:

Đờn kêu PHẬT QUỐC KHAI TRÀO

Cậu đàn cho nước Việt đồng bào được thảnh thơi

Đờn kêu nước Việt ai ơi

Đờn kêu cô bác tơi bời âu lo

Chớ Cậu đờn sông biển không đò

Lấy ai mà để chở học trò qua sông.

 

[PHẬT QUỐC KHAI TRÀO = Phật Quốc khai Trào Tam lập nền Quốc Khách Đại Đạo.]

 

Đoạn 4:

Đờn kêu đã đuổi ÔNG TAM [ÔNG NGÔI HAI TRÀO TAM]  
Đờn kêu ai biểu Cậu làm cho THÁNH NHÂN

Cậu đờn đời đã thệ rằng

Đờn kêu nước Việt soi ngần rồi bút nghiên

Đờn kêu Cậu lại như khùng điên

Cậu đờn mà thấu đến HOÀNG [DI] THIÊN CHA TRỜI.

 

[ĐỜN KÊU ĐÃ ĐUỔI ÔNG TAM = Nước Nam đã đuổi Ông Thiên Trào Tam ra hải ngoại. Nói cách khác Ông Thiên Trào Tam nằm trong số những người đi ra hải ngoại sau biến cố 1975.  HOÀNG THIÊN CHA TRỜI = Cha Trời dưới thế chính là Ngôi Hai.  Ngôi Hai Trào Tam chính là Đức Ngài Hoàng Di Thiên của Giáo Hội Thiên Trường, là Ông Tam “bị đuổi” ra nước ngoài.  Cậu Bần Sĩ Vô Danh (phần linh điển) đờn với mục đích là để cho thấu đến tai kim thân Đức Ngài tức Hoàng Di Thiên (chứ còn Hoàng Thiên trên Trời đã sai Cậu xuống trần thì lúc nào mà chẳng dõi theo Cậu, lúc nào mà chẳng nghe Cậu.)]

 

Đoạn 5:
Đờn kêu ĐẤT VIỆT ĐỔI DỜI

Đờn kêu PHẬT QUỐC NHẬP TÒA ĐỜI đặng trị dân

Đờn kêu YỂM CỰU NGHINH TÂN

Đờn kêu mà sắp MỞ TÂN DÂN ĐẠI ĐƯỜNG

Đờn kêu ĐỘC LẬP TRUNG ƯƠNG

Cậu đờn nhiều nỗi cho nhiều đường mà quanh co.

 

[ĐẠI ĐƯỜNG = ám chi đất nước Hoa Kỳ.  MỞ TÂN DÂN ĐẠI ĐƯỜNG = mở trường tuyển lựa Tân Dân Thánh Đức tại Đại Đường (Hoa Kỳ) trước, sau đó mới tới Việt Nam.  ĐỘC LẬP TRUNG ƯƠNG = ám chỉ Thánh Tòa Trung Ương của Giáo Hội Thiên Trường chỉ có một, nhưng có Tòa Đình đại diện Quốc Nội và Tòa Đình đại diện Quốc Ngoại tại hai nơi Đông Tây (đôi phương).]

 

Đoạn 6:

Cậu còn buồn còn chỉ BÊN KIA

Chút lát đây THẦY TỔ hội dìa [về]

Long Hoa Hội BÊN KIA dần tới.

 

[BÊN KIA = là bên kia trời Tây, là bên Hoa Kỳ, tại Nam California.]

 

Đoạn 7:

Thiếu căn thiếu phước biết đi đường nào

Đờn kêu dân tộc tiêu hao

Vì còn tham lận sang giàu rồi thanh bay [tiếng đồn bay xa]

Đờn kêu núi rã làm hai

Đờn kêu PHẬT QUỐC Tây Đài [Tòa Đình Nam Cali] gần xong

Đờn kêu mở HỘI MÂY RỒNG [Hội Long Vân]

Đờn kêu mà PHỤC QUỐC là xong bớ trò.


[TÂY ĐÀI = ám chỉ Tòa Đình Trung Ương của Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California, Hoa Kỳ.  PHỤC = trở lại, trở về.  PHỤC QUỐC LÀ XONG BỚ TRÒ = Phật Quốc trở về Việt Nam là xong bớ trò.]

 

Đoạn 8:

Mau mau rồi đến sân trình

Bớ đò mà ÔNG RƯỚC ĐẠO MÌNH HỒI QUÊ

Bi giờ KẺ CHÁN NGƯỜI CHÊ.  

 

[ĐẠO MÌNH =là Đạo dân Việt mình, là Đạo Quốc, là Quốc Khách Đại Đạo. ÔNG RƯỚC ĐẠO MÌNH HỒI QUÊ = là Đức Ngài từ Bên Kia (Nam California, Hoa Kỳ) đưa Đạo Quốc trở về lại Thánh Địa Việt Nam.]

 

Đoạn 9:

Đờn kêu THÁNH CHÚA GẦN VỀ  

PHẬT VƯƠNG GẦN LẬP BỒ ĐỀ GẦN XA

Cậu đờn đừng bảy đừng ba [đừng cho chết 7 còn 3]

Ráng tu cho PHỤC QUỐC với ngôi nhà thanh yên

Cậu đờn đất nước còn ngửa nghiêng

ANH HÙNG mà còn tận như cuồng điên thúc hồi [chiến trường cuồng điên]

Đờn kêu dữ ác phải trôi [một trận hồng thủy sẽ xảy ra]

Hiền còn mà tồn tại nối ngôi Nam Đường [Nam Bang – Đại Đường]

Đờn kêu sắp lập NHÀ VƯƠNG

THẦY VỀ TRỊ QUỐC ĐÔI ĐƯỜNG BẢO CHÂU [Nam Việt & Nam Cali]

Cậu đờn mà ráng tịnh CANH thâu [năm Canh Tí 2020 sẽ thâu]

Đừng buồn đừng khổ đâu đâu làm gì
Đờn kêu tay trắng còn chi [tất cả đều tiêu sạch]
Dân Nam đâu biết thây thi rã rời. [chết! chết! chết!]

 

[THÁNH CHÚA GẦN VỀ = là Thánh Chúa ở hải ngoại gần về. Rõ ràng là nói về một người trong xác phàm đang có mặt tại thế gian.  THẦY = THÁNH CHÚA = PHẬT VƯƠNG = PHẬT THẦY = là Đấng Thánh Chúa Ngôi Hai dưới thế, là Thầy Nhân Thập, là Thập Tự Công, là Phật Vương Di Lạc, là Phật Thầy đương lai tại Trường An Phương Tây.  Tuy nhiều danh hiệu khác nhau nhưng chỉ có một linh điển.  PHẬT VƯƠNG GẦN LẬP BỒ ĐỀ GẦN XA = Phật Vương khai mở Quốc Khách Đại Đạo, giáo truyền khắp nợi xa gần.  Gần là nói khắp  đất nước Việt Nam.  Xa là nói khắp trời Tây.  ĐÔI ĐƯỜNG BẢO CHÂU = là hai vùng đất Bảo Châu.  Một là Vùng Đất Bảo Châu (Thánh Địa) bên Phương Đông, là tại Việt Nam.  Hai là Vùng Đất Bảo Châu (Golden State) bên Phương Tây, tại California, Hoa Kỳ.]

 

Đoạn 10:

Nghe Cậu nhắc kỳ này tập tánh

Dọn dẹp lòng trong sạch thảo ngay

Đặng về BẠCH NGỌC THIÊN THAI

Đặng về HOA HỘI NHÌN NGAY ĐỨC THẦY.

 

[ĐỨC THẦY = Đức Thầy đương lai tại Trường An Phương Tây.  Đức Ngài từ Bạch Ngọc Kinh xuống thế, gọi theo một danh khác là Đức Thầy Nhân Thập, là Thập Tự Công, là Thánh Chúa Ngôi Hai, là Thiên Chúa Ngôi Hai, là ông Hoàng Thiên đang đi giữa thế gian.]

 

Đoạn 11:

NGÀI hiển xác TRONG MỘT CƠ ĐẠO canh chầy

MƯỢN [XÁC] TRẦN rồi phổ biến giờ này giáo dân.

 

[NGÀI HIỂN XÁC TRONG MỘT CƠ ĐẠO = Đức Ngài hiện thân trong một cơ Đạo, đó là cơ Quốc Khách Đại Đạo (Đạo Quốc) đã được huyền khải hơn 50 năm trước, là Đạo Nhà (của dân Việt) trên đất khách (Hoa Kỳ, Nam California).  NGÀI HIỂN XÁC TRONG MỘT CANH CHẦY = chỉ một canh giờ là Đức Ngài tham thấu huyền cơ.  MƯỢN TRẦN = là mượn xác trần để giáo dân, là có kim thân tại thế, tức “mượn xác phàm để cầm đuốc sáng soi” (Trích Ngọc Kinh 3, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967) và “cho nên, khi Cha xuống cõi trần qua Đức Kim Thân, các con rồi sẽ thấy Cha thể hiện mọi bản tính của Thượng Đế ở trạng thái thanh trược một lúc! Và Đức Kim Thân sẽ trần mà siêu cùng một lượt đó con!” (Vấn Đáp 37, Thượng Đế Giảng Chơn Lý).
 
[THÍCH CA] THẾ TÔN xưng tự ấy là danh
Buổi Hạ Ngươn xưa LẬP ĐẠO [đã hoàn] thành
Nay Thượng Ngươn Kỳ [Ba] THẦY [THÍCH CA] ĐÁO hạnh
Không danh không tướng điện từ thanh.
 
Chọn lựa Ca Li miền Song Bích [vùng đất Tường Kép]
Giáng phàm trần sách mới đề tên
Thiên Trường Giáo Hội Liên Kỳ
Huyền Không Đại Đạo Bửu Sơn Liên Huỳnh.
 
THIÊN NHẤT [HOÀNG DI THIÊN] một hoàn cầu THỂ TĨNH
ĐIỂN TỪ thông BÁT QUÁI ĐÀI THIÊN
LONG HOA ĐẠI HỘI MỐI GIỀNG
Ai người TUỆ TRÍ [khắp các] vùng miền [hãy] về đây [tại Nam California này]

(Trích Khải Nguồn Chơn Lý, GHTT, 26/1/2020).]

 

vung-dat-song-bich

 

Đoạn 12:

PHẬT là đuốc là đèn đang soi rọi

Cho ta về tránh khỏi tục trần

Hôm nay đây PHẬT ĐÃ NGỒI GẦN

PHẬT giáo [dạy] ĐẠO, PHẬT KIM THÂN [đang ở] trần thế

Trò không hiểu giờ này Cậu kể

Ráng nghe bài rồi nhỏ lệ tuông rơi.

 

[PHẬT KIM THÂN TRẦN THẾ = là Phật đang có kim thân dưới thế, Phật đang ở trần miền. PHẬT ĐÃ NGỒI GẦN PHẬT GIÁO ĐẠO = Phật đang gần chúng sanh, đang giáo đạo tại trần miền, đang mở Quốc Khách Đại Đạo (Đạo Quốc).]

 

Đoạn 13:

Đờn kêu PHẬT SẮP LẬP ĐỜI

Long Hoa Đại Hội rực trời quan gia

Cậu đờn cho lập bến Niết Bàn

PHẬT XÂY ĐẠI ĐẠO cho thiện tài thôn dân

Ngày sau mà PHỤC QUỐC hưởng gần năm châu.

 

[PHẬT XÂY ĐẠI ĐẠO = Phật đang xây Quốc Khách Đại Đạo (Đạo Quốc) tại miền Nam California.  NGÀY SAU PHỤC QUỐC = Ngày sau ông Đạo Quốc trở về Việt Nam.]

 

Đoạn 14:

Rồi quy tất cả nhân tài

Ngày sau mà có PHẬT có ĐÀI TIÊN ÔNG.

 

[CÓ PHẬT CÓ ĐÀI TIÊN ÔNG = Ông Phật này cũng là Ông Thiên. Phật này cũng là hóa thân của Cao Đài Tiên Ông, là Thánh Chúa Ngôi Hai, là ông Hoàng Thiên đi giữa dòng đời sống với nhân gian (Hoàng Di Thiên).]
 
Chọn CALI là điều biết trước [chương trình của Thiên Thượng]
Sách TRÀO TAM đã viết từ lâu [Sấm Trạng viết từ lâu về vùng đất này]
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC đã bầu [Tam Giáo Tòa đã đề cử Thiên Bình Tân Quốc]
VÔ VI CHÍNH THỐNG lục châu đảo chiều. [Đại Đạo Vô Vi Kỳ Ba là chính thống]
 
QUỐC KHÁCH [ĐẠI] ĐẠO [là] ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO
ĐỨC CHÍ TÔN đã định Đài Cao [Cao Đài]
Hảo Hoà [Hòa Hảo], Thiên [Chúa] Giáo [phải] hòa chi [phái]
Khải tâm liên kết [với] DIÊU TRÌ LIÊN HOA. [Quốc Khách Đại Đạo]
 
Sách ĐẠI [LA][THIÊN] ĐẾ MA HA BỒ TÁT
Chỉ ngón tay THIÊN THƯỢNG [THIÊN] HẠ [DUY NGÃ ĐỘC] TÔN
Là phần HỮU TƯỚNG PHÁP MÔN
Còn phần VÔ CỰC TỪ TÔN ẩn hình.
 
Chữ thậm thâm THẦY NHỜ DI LẠC
Buổi Thượng Ngươn [cỡi] bạch hạc bay về [hạ giới]
[cũng là] CAO ĐÀI [THƯỢNG ĐẾ] TÁI LẠI TRẦN QUÊ [tái sinh tại Việt Nam]
TIÊN ÔNG ĐẠI CÁN [giải] thoát [cởi][cho cõi] tục phàm.
 
(Trích Khải Nguồn Chơn Lý, GHTT, 26/1/2020).  Chiếu theo nội dung thì rõ ràng Di Lạc Phật cũng chính là Cao Đài Thượng Đế tái lại trần quê và kim thân của Đức Ngài cũng được gọi là Thánh Chúa Ngôi Hai hay Thiên Chúa Ngôi Hai.]

 

Đoạn 15:

Bình minh lố dạng ÔNG CHA trở về

Đờn kêu ba cõi bốn bề.

 

[ÔNG CHA TRỞ VỀ = là Ông Cha Ngôi Hai trở về, là Thiên Chúa Ngôi Hai.  Đức Ngài cũng chính là Thầy Nhân Thập, là Thập Tự Công. Đức Ngài cũng là Phật Thầy đương lai tại Trường An của Phương Tây.]

 

Đoạn 16:

Đờn kêu HẮC HẢI tây hào

Mau chơn lẹ bước dựng trào Nam đương

Ráng đi chánh chánh đường đường

Kể sao mà tặc tử [các nước] HÙNG CƯỜNG nó qua

MỸ rồi lại tới NGA

Rồi đây sắp tới mà đem [vũ khí] ra đấu tài.

 

[Trận chiến Ukraine-Nga tại vùng biển Hắc Hải là thiên định, để các nước hùng cường đem vũ khí qua thi tài, là dấu mốc quan trọng cho biết Phật Quốc sắp ra.]

 

Đoạn 17:

Dân Nam ráng chỉnh ráng tài

Đợi chờ [ông] PHẬT QUỐC đặng về nước [Việt] ta.

 

[ĐỢI CHỜ PHẬT QUỐC ĐẶNG VỀ NƯỚC TA = tức là Ông Phật Quốc đang ở hải ngoại. Ráng chờ cho đến khi Đức Ngài (đặng) về nước.]

 

Đoạn 18:

NGŨ CHÂU LẠC QUỐC [làm] cho đại cường thất kinh

NHỜ PHÉP PHẬT OAI LINH HUYỀN DIỆU

Nó thất kinh mới chịu qui hàng

Kéo qua năm nước chật đàng

Thấy thôi vui quá PHẬT ĐÀI chứng tri

Chừng đó hỡi [ơi] thây thi không vẹn

Không lo tu hỗ thẹn làm sao

Tứ [đồng ý cho] mà đem hết ra, [để] vào [trường]

Thi tài thi đức rồi thi nào hiếu trung.

 

Đoạn 19:

Ngày sau vạn sự vui buồn

Ngày sau PHẬT QUỐC KHAI TUỒNG [rất là] cô đơn.

 

[PHẬT QUỐC KHAI TUỒNG CÔ ĐƠN = chỉ một thân một mình khai tuồng Quốc Khách Đại Đạo.]

 

Đoạn 20:

Đời kêu QUỐC vị ngại ngùng mới ra

Đờn kêu CẮT ĐỨT KHÁCH QUA

Đờn kêu bá tánh Nam gia đo lường

Đờn kêu NƯỚC VIỆT VÔ VƯƠNG

Đờn kêu Cậu thấy tang thương giống nòi

Đờn kêu thỉnh thoảng rồi coi

Thây nằm mà chật đất cho thiệt thòi mà thất kinh.

 

[CẮT ĐỨT KHÁCH QUA = đất nước Việt Nam bị chia cắt thêm lần nữa lúc đó Quốc Khách (ông Khách của đất nước Hoa Kỳ tên Quốc) mới qua (Việt Nam).  NƯỚC VIỆT VÔ VƯƠNG = đất nước Việt Nam sẽ rớt vào hỗn loạn.]

 

Đoạn 21:

Đờn kêu trái đất rung rinh

Trời giông đất lở đem tình …

Đờn kêu MINH CHÚA khai đường

Hiền còn dữ mất lạ thường xưa nay

Đờn kêu đấp nhụy cho hoài thai

BẢO GIANG THIÊN TỬ ĐỨC NGÀI hiện ra

Đặng trên cho PHẬT QUỐC KHAI TÒA

THÁNH ĐƯỜNG trở lại [VN] dựng nhà Kim Châu

Đờn kêu ơi hỡi đâu đâu

Tề gia bảo quốc chư hầu an bang

Đờn kêu bá tánh tại tràng

Đờn kêu cô bác nội đàng cho đông.

 

[PHẬT QUỐC KHAI TÒA THÁNH ĐƯỜNG TRỞ LẠI (VIỆT NAM) = Đức Ngài khai Quốc Khách Đại Đạo, dựng lập Thánh Tòa Giáo Hội Thiên Trường trên đất khách (Miền Nam California, Hoa Kỳ) và rồi sẽ hồi quê dựng lại nhà Kim Châu. BẢO GIANG THIÊN TỬ ĐỨC NGÀI HIỆN RA = mời nghe bài thuyết giảng về Bảo Giang Môn: https://www.onglaidoky3.com/p313a581/duc-ngai-thuyet-giang-bao-giang-mon]   

 

Đoạn 22:

… cho bá tánh Tây Lương

Đổi mùa đổi tiết phố phường đổi luôn

Đổi thương đổi nhớ đổi buồn

Đổi sau PHẬT QUỐC khai tuồng Long Hoa.

 

Đoạn 23:

Ngày nay ai biết là miền

Đó là căn của Phật Tiên lâm phàm

Ngày nay hiền hậu chớ ai làm

Đúng là căn trước luận đàm đời nay

Nếu ai tỉnh ngộ chớ không sai

Đúng là căn PHẬT NHƯ LAI chớ gì

Sau này phản bổn hườn nghi

Đâu còn ở chốn phương phi lửa hồng

Nếu ai dọn dẹp sạch trong

Thì là người ấy thuộc dòng Bửu Sơn

Nếu ai cực khổ không sờn

Giống dòng Sơn Bửu tiếng đờn vang vang

Nếu ai hành đạo không than

Oan tình chứa chấp cưu mang nặng nề

Đó là hạnh đạo Bồ Đề

Tây Phương an tịnh cận kề nay mai

Người nào sỏi đá chông gai

Chịu nhiều cực khổ Bồng Lai phản hồi.

 

 

Đàn giờ Mão, ngày 23 tháng 9 năm Đinh Dậu (11/11/2017). Bửu Sơn Huỳnh Đạo Thiên Khai Kỳ Ba Vô Vi. Đàn Tràng Nam Thành Việt Nam, Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình Trung Ương, Nam California. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

 

LINH SƠN PHÁP

Bốn cửa huyền quang chiếu ra vào

Phương pháp khai mở ẤN TÂM trao

Diệu tâm thật tướng VÔ VI tướng

Đạo Pháp diệu KHÔNG ẩn buộc vào.

 

[BỐN CỬA =Tai, mắt, mũi, miệng]

 

LINH SƠN PHÁP nhị tam tứ ngũ

Dạy xuất kỳ Tiên PHẬT TÔNG dư

Ngũ thiên ngôn lai y bậc tận

Khoán luận tọa lai pháp báu tu.

 

[5 lần xuất thế, danh tá Bửu Sơn, kỳ Ông trước kia (tiên) dạy Phật Tông Linh Sơn Pháp. Sau 5 hồi/5 lần (dư ngũ thiên) kỳ Ông ngày nay trở lại nói bàn pháp báu Linh Sơn y như thuở xưa trên Linh Thứu.]

  

QUỐC HƯNG huy quốc chi từ vận

Dịp kỳ di khả bảo ngộ từ

THÁI thái năng chi di nhơn nhơn

Hiền trí trợ hảo phó danh từ.

 

Minh minh TRUNG ĐẠO hình vô sắc

Thể thể tu tu XÍCH TỬ NHI

HỘ PHÁP sát hạch TÔN DI LẠC

Đúng cửa vào trong bản thể ghi.

NGỌC chiếu điển linh LƯU HẬU THẾ

HOÀNG khai đặng tựa tỉ tương tề

THƯỢNG lai GIÁO HÓA đây BA CÕI

ĐẾ giáng đổi dời lược tứ bề

KỲ sắp biến cuộc bủa khắp trời

BA cõi hư không gồm thâu về

GIÁNG điển linh cơ vun nhành cội

ĐÀNG [đường] phong cho gấp ĐẠO HUỲNH khê.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Kỳ Ba Giáng Đàng. Nghĩa là: Ngọc Hoàng Thượng Đế kỳ ba xuống đường/ xuống thế.]

 

THƯỢNG ĐÀN KHAI CHIẾU SẠCH HƯ VÔ

HUYỀN ĐÔ TINH KẾT KIM HOA TRỔ

LINH chiếu năm nơi rọi sáng lòa

CƠ DIỆU TƯƠNG ĐỒNG bích hà đô.

 

HUỲNH ĐẠO khai thông TẦM KIẾP NGÃ [hãy tìm ta]

Nan thức THẦN tinh chỉ rằng CƠ

Nghĩa ba chơn tướng ĐẠO TA BÀ

Phong huệ kim thân ĐẠO VÔ VI.


["Nghĩa ba chơn tướng" = nghĩa Khổ, Không, Vô Ngã là nền tảng của Đạo Ta Bà, giáo lý của Thích Ca.  Còn "phong huệ kim thân" là nền tảng của Đạo Vô Vi.]
 

THANH DƯƠNG tự tính VẪN ỨNG XÁC

Truyền chiếu huyền quang phải trở thì

Lộ lộ vô hình cung nguyệt các

Cơ Long Thần Thánh bạo dẫn chi.

 

[THANH DƯƠNG TỰ TÍNH VẪN ỨNG XÁC = Xem giải thích về Thanh Dương Kỳ ở cuối bài.]

 

Địa quan đài bảo ĐƠN ĐIỀN HẠ

MẠCH nhằm Tiền Nguyệt Điện NHỨT HÀ

NHẬP GIAO XUẤT thể hồn thông suốt

Phân phân đồng tứ cội thế hà.

 

[ĐÀI BẢO ĐƠN ĐIỀN HẠ = đài chứa đồ quí (khí lực) Hạ Đơn Điền.  TIỀN NGUYỆT ĐIỆN = Phía trước của Kiến Nguyệt Điện, phía trước đài ngắm trăng. Nguyệt Điện ám chỉ Thượng Đơn Điền, tức nói chính giữa cái đầu.  Tiền Nguyệt Điện là vị trí  ngay Tam Tinh. MẠCH NHỨT HÀ = chỉ một dòng sông chạy liên tục (thay vì chia 2 dòng sông như cổ nhân đã nói; Đó là mạch Đại Hà (Nhâm, phía trước) và mạch Trường Giang (Đốc, phía sau). MẠCH NHỨT HÀ NHẬP GIAO XUẤT = một dòng chảy liên tục, chảy vào từ chỗ đó, rồi gặp lại cũng tại chỗ đó, rồi xuất ra từ chỗ đó.  Chỗ đó là chỗ Tam Tinh, là chỗ Tiền Nguyệt Điện. NHẰM = nhắm vào, nhìn vào.]

 

ĐÀO NGUYÊN GỐC CỘI bền cho vẹn

Độ thế cho rành bước TÂM ĐIỀN

Đắc đắc thiện thành ngày tịnh dưỡng

Càn Khôn nhật nguyệt HƯ VÔ HUYỀN.

 

[Đào Nguyên Gốc Cội = Bộ phận sinh dục. Bền cho vẹn = khóa lại đừng cho tẩu lậu tinh (nam), huyết (nữ). Càn Khôn = vòng Càn Khôn, dòng luân lưu Mạch Nhứt Hà. NHỰT NGUYỆT = Hai con mắt nhìn vào, còn gọi là Song Mâu, nói nhựt nguyệt chính là nói “Lưỡng Quang chủ tể”.  HƯ VÔ HUYỀN = Hư vô huyền mặc. Hư = là như không có. Vô = là tạp niệm không sinh. Huyền = minh minh.]

 

Vô tướng, vô hình, CHƠN KHÔNG tướng

TAM HIỆP ĐẠO THÀNH chiếu âm dương

Khí khái HƯ [KHÔNG] HUYỀN VÔ THƯỢNG GIỚI

Càn khôn vạn vật THIÊN DĨ THƯỢNG.

 

[TAM HIỆP = Âm Dương hiệp, Thủy Hỏa hiệp, Khí Thần hiệp.]

[Khoán ẩn: Vô Thượng Hư Không Giới, Huyền Thiên Dĩ Thượng]

 

Chuông ngân mộng tỉnh kịp buổi đầu

Lo tu kịp buổi cảnh tỉnh mau

Thoát thoát mê mê trần mộng tỉnh

Kiếp kiếp xông pha gẫm bao lâu.

 

HUYỀN LINH GIÁNG ĐIỂN thông nguồn ĐẠO

XUẤT ĐIỂN ĐỒNG QUANG rõ tâm [ấn] trao

Giờ khắc Đông Tây Nam Bắc lẹ

Cơ nhiệm xuất HUYỀN xoay chuyển CAO.

 

[RÕ TÂM TRAO = Như Thích Ca trao tâm ấn cho Ca Diếp “niêm hoa vi tiếu”.  XUẤT HUYỀN = Huyền Thiên cũng là Huyền Khung xuất thế. Đồng thời cũng hàm nghĩa khác là xuất huyền diệu. XOAY CHUYỂN CAO = Xoay chuyển Cao Đài Đại Đạo.]

Một phút nam mô bức diễn lòng

Gởi trọn kỳ yên đến PHẬT ÔNG

Dòng giống LẠC LONG cơ đáo thế

DI phận căn lành lập kỳ công.

 

QUYÊN [QUỐC] tiếng thành quân dân an LẠC

Thế Đạo phen này bủa đức trông

Trang sử QUỐC ân chọn kỳ tài

Sâu vầy chim én tung tăng bay.

 

Lui hồi chơn điển về chốn cũ

THẬP NHỊ HIỀN THẦN điển Nam trai

Khả minh thượng cổ hồi kế dĩ

Đạo đàn liên khúc giải trần ai.

 

GIẢI THÍCH:

Trong Kinh Ứng Kiếp có nói: “Hỗn độn sơ khai, định ra mười vị Phật chưởng giáo bàn “Thất Phật Trị Thế, Tam Phật Thâu Viên”. Thất Phật Trị Thế gồm có Xích Ái Phật, Sanh Dục Phật, Giáp Tam Xuân Phật, Dậu Trường Canh Phật, Không Cốc Thần Phật, Long Dã Thị Phật, Kế Thiên Phật. Bảy vị này là Thất Cổ Phật.  Tam Phật Thâu Viên gồm có Nhiên Đăng Cổ Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lạc Cổ Phật.

 

Thời kỳ Thanh Dương thì chưởng Thiên Bàn là Nhiên Đăng Cổ Phật, chưởng Đạo Bàn là Phục Hy Cổ Phật, khảo Đạo là A Linh Vương, chủ trì mạt hậu thâu viên là Diêu Trì Kim Mẫu xuống thế tên Lão Mẫu.

 

Hồng Dương Kỳ thì chưởng Thiên Bàn là Thích Ca Văn Phật, chưởng Đạo Bàn là Tứ Chánh Văn Phật (tức Khương Thái Công- Khương Tử Nha), khảo Đạo là Thân Công Báo, chủ trì mạt hậu thâu viên là Tây Vương Thánh Mẫu.

 

Bạch Dương Kỳ có thể gọi là mạt kiếp. Bạch Dương Kỳ, chúng sanh tuy rằng đã tích lũy ác nghiệp, có rất nhiều nghiệt chướng, nhưng người thiện cũng có nhiều. Thượng Đế đại từ đại bi, bác ái hết mức, nào nhẫn tâm để thiện ác bất phân minh, ngọc đá cùng thiêu, cho nên lần thứ ba giáng cho Đại Đạo, Nho giáo ứng vận, phổ độ Tam tào, phái Di Lặc Tổ Sư chưởng Thiên Bàn, Thủy Hỏa hai tinh tử là Tế Công Hoạt Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát, giáng thế làm Cung Trường Tổ, Tử Huệ Tổ chấp trưởng Đạo bàn. Khảo Đạo là A Tu La Vương, Chủ trì mạt hậu thâu viên là Trung Hoa Thánh Mẫu. Người thành Đạo là 96 ức nguyên nhân, tới dự Long Hoa Đại Hội đồng ghi tên vào “Trùng Chỉnh Thiên Bàn”, hưởng thanh phước và hồng phước 10.800 năm.

 

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 9 tháng 1 năm Canh Tí. Lễ Vía Ngọc Hoàng, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

  

SƠN TRUYỀN THẬP TỰ [CÔNG] HIỆP NHỨT CHI

Án bình can tá nảy địa vi

HUỲNH QUANG NHỨT KHÍ từ ân chúng

Bổ hóa diệu ân tam cõi quy.

 

[Thập Tự Công = Thầy Nhân Thập = Ngôi Hai]

 

DUY NHỨT HIỆP TỰ TRUNG ƯƠNG LỘ

Phổ tế Thánh tư vào bộ sổ

Điều ác đức hết dân sa đọa

Nay Luật Đạo cân tội lỗi đồ.

 

HUYỀN ĐỨC THIÊN HẠ [PHÀM] TRAO THÁNH ĐẠO

Cân sửa loài người bổ hóa vào

TAM THÁNH TINH QUÂN từ ân hóa

Lịch hạ Đại Thiên ân đức nào.

 

[Huyền Đức Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế]

 

Thánh Tinh Quang QUỐC quy thập vạn

ĐẠO THƯỢNG THANH THIÊN Luật Đạo răn

Giác mê mau thức lời CHÁNH GIÁO

Đài ngũ luân hành hình tử căn.

 

Ơn HOÀNG PHỤ sanh nhi KHAI ĐẠO

Sanh ba ngôi tam bửu CÀN CAO

Từ ấu nhi học Đạo [tới lúc] lão thành

Kinh dữ Đạo, Đạo mầu sáng tạo.

 

[HOÀNG PHỤ SANH NHI KHAI ĐẠO = Chúa Cha (Hoàng Phụ) chiết linh quang (sanh nhi)  xuống trần khai đạo.  SANH BA NGÔI TAM BỬU CÀN CAO = Càn Cao sanh hóa ba ngôi tam bửu là Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Thần. TỪ ẤU NHI HỌC ĐẠO LÃO THÀNH = Từ lúc nhỏ học đạo cho tới lúc lão thành = ám chỉ kim thân Đức Ngài.]

 

Chúc niên Canh [Tí] dựng nên QUỐC ĐẠO

Vì lòng từ thất giáo Đạo vào

Xây nền hóa vì lòng Phật Thánh

Kiếp trần ai sửa đổi án bào.


[QUỐC ĐẠO = QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO]
 

Chúc niên Xuân Chuột chạy bờ ao

Cho cả thảy con lành theo Đạo

Tỉnh theo Đạo thức cũng theo Đạo

ĐỒNG HIỆP NHAU ĐẮP THÀNH CHÁNH GIÁO.

 

Màn đêm đã phủ rạng sương mai

Cõi trần ai ngũ [chẳng thức] NGỌC [ĐẾ] tiếc thay

MUÔN NĂM CÓ MỘT HIỆN LINH ĐIỂN [mới có một linh điển hiện thế]

MAU TỈNH! NGÔI XƯA TRỞ LẠI NGAY.

 

ĐỨC [THÁNH] tái sanh con đường QUỐC ĐẠO

Nay luân hồi quả báu [quả quý báu] ai ôi

Gìn lòng CHÁNH ĐẠO đắp bồi

Hột giống nay tốt ĐẤT TRỜI THAY NGÔI.

 

Ân bổ hóa cùng TRỜI bổ tánh

Nảy thiên chi ĐỨC THÁNH TÁI SANH

CAO NGÔI tỏ rõ phước rành

Vụt tắt muôn loài quần sanh dứt mãn.

 

Trong ngũ châu tội vạ nàn tai

Nên phải chịu DỊCH BẦY chịu phạt

Là người thay hồn đổi xác

Già mà hóa trẻ THIÊN-PHẬT thế gian.

 

Trải cốt cách trần gian nhân loại

Hai ngàn năm thiệt hại nạn tai

RA KINH KHẨN CÁO TRẦN AI

HỘI ĐỒNG XÉT LẼ DỊCH TAI MUÔN LOÀI.

 

Hữu vi phước THIÊN khai nói trị

Nguyện HOÀNG đồ SƯ chỉ bình an

MINH VƯƠNG sửa trị an nhàn

Nguyện vãng Đại Trượng Tuế Tăng Vạn Tuế.

 

Cung khấu ĐẾ HOÀNG thọ vi ĐỨC

Vạn vạn tuế OAI LỰC QUY CĂN

Ngũ châu an lạc đắc thành

Cung duy CHÍ THƯỢNG thế thành chúng an.

 

TẦM CHUNG MỘT MỐI [GOM] LẠI MỘT NHÀ

Đạo tu dắt hết bước lên tòa [sen]

MẸ giống HỒNG, CHA ra NHỨT BÁ

Vâng lệnh GIÁO TRUYỀN hóa THÁNH TÒA.

 

MỞ CỬA [TRÀO] TAM, QUANG KHAI LIÊN HÓA

Bước đến nhà Tiên liệu mang hoa

Biển ái trần là chốn mê hà

Mau phá trổ về mở [địa] võng [thiên] la.

TAM CÕI CHỦ GIÁO TIÊN VŨ TRỤ

QUỐC ĐẠO an bang hạ tọa như

BA TRÀNG THUYẾT PHÁP CÂN TẠO HÓA

Cõi LIÊN HOA từ BẠCH [CUNG] chí tư.

 

Ngoại càn khôn Tam Giáo Ngũ Hành

Thiên cơ họa vấy mình giác tánh

Phẩm Liên Đài khó thấy lớp thành

PHONG THẦN rạng chuyển Thiên Tiên Thánh.

 

Nhờ phép mầu rọi xét ngụy tà

Trừ kẻ hung cõi thế trần na

Cứu độ kẻ tinh quang chi chiếu

Dòng HỒNG LẠC TIÊN ĐẠO bổ hóa.

 

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín năm ngôi

Hiệp cả thảy âm dương đồng hội

Truyền thuyết răn nguy biến lục phương

Muôn tạo hóa trở lên Thượng Giới.

 

Rạch roi QUỐC ĐẠO dạy giá dân

NGỌC [ĐẾ] tiền chơn đuốc huệ soi phần

QUANG MINH HOÀNG ĐẾ phong danh sắc

Chí truyền tổng suất ĐẠO HOÀNG ÂN.

 

LONG HOA mở hội KHAI QUỐC ĐẠO

Hoằng khai Tam Giáo nghĩa ĐẠO CAO

QUỐC ĐẠO thới thới ân cảm ĐỨC [THÁNH]

Đem nền CHÁNH GIÁO cứu khổ sau.

Cõi thế gian NGŨ HÀNH BẠO ĐỘNG

ĐẾ [THƯỢNG] GIÁNG PHÀM tánh sửa THIỀN TÔNG

DỰNG THẾ GIỚI sửa Đời nghĩa Đạo

Mau thức THEO ĐẠO CẢ ĐẠI ĐỒNG.

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Thiên Thượng lúc 2:30 sáng 24.11.2020 và chuyển đến Hoàng Di Thiên lúc 8:57 A.M.


LONG QUÂN ÂU CƠ SẮC MỆNH

 

THIÊN QUỐC Nam Hà Vương Đế cư

TAM QUỐC càn khôn cả xứ lưu

Long Châu ngự hai từ QUÂN LẠC

Cơ cổ HƯNG Yên đại đồng phát

Cung đàng chưa diễn LẠC QUÂN cơ

Hỏi đó xã tắc bình trị rõ

LONG QUÂN HƯNG mạch cổ dạy từ

Yên trấn cửa lòng hồi trống khử

Cơ mật đầm yên cử nhiệm kỳ

Quang trung Tây cửa lố bài ký (1)

HƯNG HÀ QUỐC TỔ chỉ binh thần

THIÊN OAI mật độ cơ năng trấn

Chưa ra Huê Trận bản HƯNG trung (1)

HÀ xứ bốn phía vô ảnh dụng

Cầm sắc hội kỳ cung lịnh HUYỀN

ÂU CƠ ANH toả lâm phàm chuyển

KIM nhuần chuyển xác liên khai mở

LONG QUÂN ÂU CƠ sắc mệnh chờ

THÁI HÀ CHIẾN QUỐC cờ triều dựng

Thủ lễ mới khôn nhắc nhở tùng

Chính bổn nhà THIÊN trung HƯNG toả (1)

ÂU CƠ ANH khiết mật liên hoa

Rõ thấy Cửu Trùng ra đột phá

HƯNG LONG ANH MẪU hạ đối thơ

Trống hồi báo đáp Canh khắc rõ

Chừa đường sâu cạn tỏ LẠC QUÂN

Chồi một không lai triều nghi phận

Anh Hùng ĐẠI VIỆT QUÂN LẠC tài

Khai thư giải điệu quang trung tại (1)

HƯNG QUỐC thuần minh trãi xác Tây [phương]

THÁI ANH KIM Lạc hồi vị tái

Vô hình tỏ rõ giải LẠC QUÂN.

-CỬU TẦNG THIÊN SẮC BAN LỆNH-

 

 

ĐÀN GIỜ MÃO, NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM MẬU TUẤT (16/12/2018). Đàn Tràng Nam Thành, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

KIẾN HOÀNG CAO

 

Hành trang sử QUỐC hồi phận vấn

Kỳ nên HƯNG tháo vát cơ tiên

NGUỒN THIÊN tạo chơn nguyên KHAI GIÁO

BỔN CĂN TIỀN sự thế khéo rào.

 

QUỐC ĐẠO LẬP đón chào HUYỀN BẢN

Hội công kỳ nan giải sinh nhân

Quy trình tự bức màng sẽ đến

Khai ân ĐẠO dựng KỲ không bến.

 

Phá bức tường HUYỀN kiến triết MINH

Khai mầm Đạo ẤN hiển phê LỊNH

Gởi thuyết rành Đạo Chính cao thâm

Đạt “Không lý” Từ Hàng bất lẫm.

 

Dắt vào đường phong lãm Tiên Thiên

Sáu muôn năm mê muội trần miền

DI LẠC TA RA TRUNG THIÊN THẾ GIÁI

Hai ức về NGỌC BÁU xuống hoài.

 

THIÊN MỆNH NHẬP THỂ, NGỌC hòa sen khai

Tầm phương khai chảy thiện tình

Vận cuộc âm thinh QUỐC ĐẠO LẬP KHAI

Chịu kỳ luật giải hướng tới lâm san.

 

LỊNH CỬU hạ màn cốt lai THIÊN TỬ

TÁI BẢN nhiên như duyên cơ cảnh tục

Sắc chỉ lịnh phục ẩn dạng vô hình

Kỳ phận CÔNG MINH tiếng THIÊN văng vẳng.

 

Thầm lặng độ dâng cho đời CHÁNH PHÁP

Ban mai phù hạp KIM CỔ THÁNH HIỀN

VÔ VI VẬN CHUYỂN điển pháp ân khai

Tri cả rộng dầy dựng khoa thi cử.

 

Hội thẩm Thiên như Địa cơ không cảnh

Đem NGUỒN ĐẠO CHÁNH kỳ khó bước ra

Cơ bổn HUYỀN đa dựng hình môn lập

Khiếu khâu hạnh pháp tịnh điển bổn câu.

 

Mở lực huyền năng bức màn khai sắc

PHẨM TIÊN THÂN ĐẮC kiếm khách anh hào

TRẢI [GAN] MẬT HÀNH ĐẠO phen này trần ai

Liệu định một ngày hạ thừa thủ sớm...

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12997)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.