THIÊN CƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 6 NĂM 2022

26 Tháng Năm 20227:30 CH(Xem: 7867)

Chúng tôi vừa ghi chú thêm để mọi người được tỏ tường.  Nếu quý Hiền Đạo đã đọc qua bài dưới đây một lần rồi thì hôm nay chúng tôi cũng khẩn thiết yêu cầu quý Hiền Đạo đọc lại một lần nữa, vì có những thông tin rất nghiêm trọng mà mọi người cần phải biết. Nếu có phương tiện truyền thông, xin tiếp tay với Giáo Hội Thiên Trường phổ biến cho bá tánh trên toàn cầu biết.  Chúng tôi ghi nhận tán thán ông đức vô lượng của các Hiền Đạo tiếp tay. Tạ ơn tất cả!

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại St.Louis, MO, nhận "sấm cơ" của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 26 tháng 11 năm 2018 lúc 17:34 VNT.  Tái kích hoạt ngày 28 tháng 6 năm 2022.

 

CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN

 

CHIẾN TRƯỜNG THẾ GIỚI MỞ kỳ KHAI
TRANH CHẤP BIỂN mây nước ĐỊA [ĐẤT] ĐÀI [LOAN]
TRÊN dưới bàn cơ liền NƯỚC [TRUNG HOA] ĐẠI [LỤC]
BIỂN trời chuyển biến đến THIÊN TAI.
  
Xuống thơ hạ thế ông Sư Vãi
Khắp chỗ Địa Tiên lập pháo đài [tên lửa]
Địa NƯỚC DÂNG lên thành ruộng bãi [đã đúng, sẽ có thêm dữ dội hơn]
Nhà sàn [nhà lầu] ngập lụt DỊCH TRỜI khai [đã đúng, sẽ có thêm dữ dội hơn]

HOA THIÊN [ĐỨC NGÀI] xuống thế xoay THIÊN BỬU [các vị Thánh]
ĐẤT TỔ Vua Tôi chuyển ĐỔI NGAI
ĐẠO NƯỚC liên châu thời thế đảo
Lập trình tịnh tiến LỰC THIÊN OAI [THƯỢNG ĐẾ].

ĐẤT nước BIỂN xanh KHÔNG thánh CHIẾN
Địa Tiên chuyển pháp đạo đồng THIÊN
HOA tiêu thị mục khai nhân điển
Đặt định nhơn hoàn chuyển Địa Tiên.
 
[ĐẤT NƯỚC BIỂN XANH KHÔNG THÁNH CHIẾN ĐỊA TIÊN = Trên đất, trên biển, trên không ... Địa Tiên thánh chiến.  CHUYỂN PHÁP ĐẠO ĐỒNG THIÊN HOA TIÊU THỊ MỤC = Đại Thiên Hoa chuyển phép linh, đạo đồng mục thị nước HOA tiêu xác hồn. KHAI NHÂN ĐIỂN ĐẶT ĐỊNH NHƠN HOÀN CHUYỂN ĐỊA TIÊN = Khai nhân điển, đặt định con người và hàng Địa Tiên (những người thuộc loại tinh hoa của thế gian) phải thay đổi tâm thức quay đầu trở lại.]
 

Hùng cường châu lục nhờ HOA ĐẠI [ĐẠI THIÊN HOA]
KỲ VĨ nhơn sinh hiệp tác chung
ĐẠO ĐẤT TÂM LINH sinh chủng tộc
Đồng hương tịnh pháp địa hoành cung.

[HÙNG CƯỜNG CHÂU LỤC NHỜ HOA ĐẠI KỲ VĨ = Siêu cường của các lục địa cậy nhờ Đại Thiên Hoa đấng kỳ vĩ.  NHƠN SINH HIỆP TÁC CHUNG ĐẠO = Nhơn sanh hiệp tác các đạo hòa chung. ĐẤT TÂM LINH SINH CHỦNG TỘC ĐỒNG HƯƠNG TỊNH PHÁP =  Đất nước VN phát sinh cao trào tâm linh, chủng tộc đồng hương tu tịnh pháp.  ĐỊA HOÀNH CUNG = Đất gom lại thành rộng lớn.]


Sách đại năm trăm nhờ SẤM KÝ
Đến nay TRẠNG SẤM hiện linh kỳ
Giờ ni gốc cội tân niên Kỷ
QUỐC TỔ LẠC LONG đảo BỬU KỲ.

[SÁCH ĐẠI NĂM TRĂM NHỜ SẤM KÝ ĐẾN NAY TRẠNG SẤM HIỆN LINH KỲ =  Sách Đại Việt 500 năm trước mượn Sấm Ký để khải huyền cơ, nay điều linh thiêng kỳ diệu nhất trong Sấm Ký của Trạng Trình đã đến, đó là: "có THẦY NHƠN THẬP (CHÚA) đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh".  LẠC LONG QUÂN (Thượng Đế xuống thế khi xưa) QUỐC TỔ VIỆT NAM đang đảo BỬU LINH KỲ trong tay ngài để tẩy trần thế giới, khai mở  Nam Bang Phật Quốc, dơ cao đuốc huệ dẫn đường nhân loại bước vào kỷ nguyên Thánh Đức Tân Dân.]


Chư THIÊN BÌNH QUỐC TÂN KHAI ẤN
Chiếu việc bàn cơ được đặt ân
HOA ĐẠI trợ tay vào BIỂN ẤM
KỲ trình ấn định ĐIỂN THIÊN ÂN.

[CHƯ THIÊN BÌNH QUỐC TÂN KHAI ẤN CHIẾU VIỆC BÀN CƠ ĐƯỢC ĐẶT = Thiên Bình Tân Quốc khai ấn, bàn cơ đã được đặt định, chư thiên chiếu theo đó mà làm việc.  Lập trình ấn định đại cường Hoa Kỳ phải nhúng tay vào Thái Bình Dương.] 


Khải cơ huyền pháp còn tại thế
Ra áng binh thư chuyển bốn bài
THÁI BÌNH DƯƠNG hệ xoay tâm thể
HẢI ĐỊA [ĐỊA TRUNG HẢI] xuyên tâm [chuyển trục trái đất] đặt lệnh khai.

Cửa ngõ sơn lâm tần xuất mới
Đến nay khai mở được mấy ai?
Nhà sàn kiên cố [nhà lầu cao ốc] KHÔNG CÒN NÓC [đã diễn ra, sẽ còn dữ dội hơn]
Cách một đường tâm vĩ tuyến dài.

Nhập cuộc Thiên Môn THẦY MẸ chiếu
QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY CUỘC TẨY TRẦN [thiệt tu mới hy vọng sống còn]
Con nhà thiên địa quờn nguyên bổn [linh căn phải tu để hườn nguyên bổn]
Cháu của quỷ dương [quỷ sống] cắt đặt ân [nhất định sẽ bị tiêu vong]

Tiên Thánh PHẬT THẦY ngồi luận việc
Thượng Ngươn [và] ĐIỂM ĐẠO [tại] ĐIỆN THIÊN THÔNG
ĐẠI BÌNH HOA CÁN [CÀN THIÊN] hoà THIÊN TỔNG
BỬU PHÁP LIÊN SƠN KHẮP ĐẠI ĐỒNG.

[PHẬT THẦY = là Phật Thầy thời nay, đang hiện thân tại Trường An của Phương Tây (tức tại Nam California, Hoa Kỳ).  Đức Ngài cùng chư Tiên Thánh vô hình đang ngồi bàn luận công việc Thượng Ngươn và đang điểm đạo cho chư nhu tại Thánh Tòa (Điện Thông Thiên) Giáo Hội Thiên Trường. ĐẠI BÌNH HOA CÁN = ĐẠI BÌNH HOA THIÊN = Đại Hoa Thiên Bình.  Đại Liên Hoa Thiên Bình Tân Quốc (Đức Ngài) hòa trong linh điển Thượng Đế (hòa Thiên Tổng), ban rải Bửu Pháp của Tam Giáo (Liên Sơn) khắp đại đồng.]

Đồng hành võ trụ xoay thiên can
BẮC HẢI chuyển ban chiếu hiệp đàng
Nam nội trào tam hoà ĐẠI CÁN [CÀN = THIÊN]
Cứu nhân thiên địa ĐẠO TÂY AN.

 

[Vũ trụ xoay Biển Bắc chuyển. Chiếu chỉ ban lịnh rằng Trào Tam Quốc Nội (tất cả chư vị xuống thế với sứ mạng trong Trào Tam lập Hội cứu thế) phải hiệp đàng hòa nhập với Đức Ngài Đại Thiên Hoa để Đạo Tây An cứu nhân thiên địa.  ĐẠO TÂY AN = phải hiểu là Đạo Tây An thời hiện tại, là Đạo khai mở tại Trường An Phương Tây, đúng với cơ Quốc Khách Đại Đạo, là Bửu Sơn Huỳnh Đạo, mà thể hình là Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California, Hoa Kỳ.]

 
Đàn Giờ Mão, Ngày 25 Tháng 8 Năm Tân Sửu (01/10/2021), Đàn Tràng Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo.


KỆ NGỌC CHÂU MINH
 

CHÚA THẦY bác ái mở lòng thương

TỂ CHA [NGỌC][CUNG] PHỤ dẫn lối đường

KIỀN tâm nguyện chí tu tâm dưỡng

KHÔN Càn THẦY CHÚA TỂ Kiền phương.


[Khoán thủ: Chúa Tể Càn Khôn]
 

TAM lượng CÔNG xét lập qui đàn

KỲ BA hối ngộ thoát khổ nàn

ĐẠI ĐẠO mở rộng chơn kinh kệ

HỘI tới OAI LINH hoá TAM THANH.


[Khoán thủ: Tam Kỳ Đại Hội]

 

KỆ mở rộng nghe thế gian sinh

NGỌC Bửu kiền khôn đại chơn kinh

CHÂU đài phúc động đức Chí Cả

MINH cầm quyền hội sắc Thiên Đình.


[Khoán thủ: Kệ Ngọc Châu Minh]

 

THƯỢNG sắc tứ ban phổ độ phàm

ĐẾ PHỤ CHA LÀNH vận chuyển nam

NGỌC chiếu oai linh thần giải thoát

HOÀNG MINH chí cả mở Hội Tam.


[Khoán thủ: Thượng Đế Ngọc Hoàng]

 

CHA THẦY tứ hướng từ giáng hạ

TRỜI xót [tàng] linh mắc nạn khó ra

TẬN độ năm châu mắt nhìn ngó

ĐỘ bậc LINH CĂN căn biết đâu nhà.


[Khoán thủ: Cha Trời Tận Độ]

 

Đời mạt pháp LINH CĂN nhồi nhả

Loạn thế trần lã chã thân đau

Tại ai gây thảm khóc sầu

Tại sao TA phải bắt cầu cho dân

 

Ta cho biết nghiệp căn phải trả

Quả chúng sanh có lạ gì đâu

Ngang tàng hóng hách đáo đầu

Ỷ quyền thế nói lạy cầu làm chi

 

Ỷ làm ông nói chi nghe đấy

Ỷ thế quyền nói bậy cũng nghe

Nhằm đời ma quỷ nó đè

Đợi thời cơ nó mọc khoe cái sừng

 

Khó đoán nó mọc sừng nó lộ

Làm những điều ác đố con người

Nhe nanh nuốt xác tả tơi

Không còn lý trí thân người sao nay

 

Nó đội lớp quỷ khai xuất chúng

Dẫn dắt mình bại lụn đạo tu

Nếu mà không vững công phu

Bao năm tu đạo tối lu nhiễm trần

 

QUỶ NHẬP XÁC XƯNG PHẦN TỪNG VỊ

Giả THIÊN CHA [THIÊN] MẸ ký pháp môn

Thiên bày phép đủ dại khôn

Nó dễ sai khiến xác hồn ớ con

 

Cũng tại nó kéo dồn thế giới

Sự chiến tranh sắp tới mà lo

Lo là giữ vững thước đo

Mình đo khoảng cách đừng cho nó gần

 

MÀN XUẤT CHÚNG RẦN RẦN NỔI DẬY

XƯNG ÔNG NÀY CÁC THẢY BỀ TRÊN

Tên mình nó biết réo lên

Hú kêu gọi mãi cái tên của mình

 

ĐỜI MẠT PHÁP CUỒNG TIN CHO DỮ

MẤT TRÍ KHÔN MỘT CHỮ KHÔNG TU

Quỷ ma xáo trộn nơi lòng

Con sao thoát khỏi quỷ dòng tà mưu

 

Cuộc tận thế nó hù bỏ chạy

Hỡi dân ơi ngần ngại làm chi

Vững tu cứu giải thân ni

Đừng nghe kêu gọi thôi thì tiêu tan

 

Kẻ mê Tây kẻ gian tà đạo

Bỏ đạo [bồ] đề loạn bạo hung hăng

Sấu nằm rắn uốn chờ trăng

CHỜ TRĂNG NGUYỆT SÁNG ẮT TÀN PHANH THÂY

 

Cuộc tẩy trần đầu khai mở bắt

Trên gom thâu thắt chặt quỷ ma

CUỘC NÀY HỦY DIỆT ĐÚNG LÀ

TIÊU TAN HỒN XÁC THÂU TÀ CUỘC NHƠN

 

Tuồng trần đời biết cơn ma quỷ

Đã đến giờ biết huỷ thế gian

Tẩy trần huỷ diệt đời tàn

Kẻ gian tiêu mất dương trần lũ yêu

 

THẬP BÁT QUỐC RA CHIỀU CUỘC CHIẾN

NGỒI MÀ COI TAM BIẾN SẠCH TRƠN

Gà lom khom túc kêu lờn

Nay ngồi rầu rĩ bi cơn toàn cầu

 

Tan buổi chợ ai mau nhóm đạo

Hỡi bớ dân lộn lạo quỷ ma

Tuồng trần kết thúc trẻ già

Ngày nay tuồng hát sáng ra một đàng

 

Coi ngựa đá dê hàng bỏ chạy

Khỉ ngồi buồn gà gáy ló đầu

Thế gian ôi chớ ngồi rầu

Rầu vì tận thế cuộc bầu [trái đất] tang thương

 

TRẬN THẾ TRẬN ÁCH ƯƠNG PHẢI CHỊU

KẾT THÚC ĐỜI GIỜ NÍU VÀO ĐÂU

Tuồng hát chỉ mới bắt đầu

Bắt đầu khai mở mà rầu rồi đây

 

QUÉT SẠCH THẾ ĐỐ AI MÀ THOÁT

LƯỚI PHỦ VÂY CHẲNG SÓT MỘT AI

Chạy đâu lưới phủ bày khai

Cho người phát sợ nay mai đến mình

 

Giờ phải chịu xác hình tơi tả

Hùm xé thây nghiêng ngã có hay

Quan sư căng chúng phương bày

Quan quân ôi chớ làm tài múa rêu

 

Tội ăn ở sai điều yêu ngó

Quỷ nó lây kêu đó đúng tên

Tội tài trời khó nổi quên

TỘI BỘI PHẢN CHÚA ÂN TRÊN CỬU TRÙNG

 

Hỡi dân ơi chớ đừng bắt chước

Thanh Long Đao ba thước đem ra

Vì tiền bỏ ĐẠO quên CHA

Quên ơn công MẸ sanh ra thân mình

 

ĐẠO THÁNH ĐẾ rất minh rất chuẩn

Trảm kẻ tham tà trận ra ma

Lớp Sư ẩn nấp nhà [Phật] Đà

Sư chẳng chọn Lục [Tăng] sự ra mua kỳ
 

Đạo hạnh kém tu gì không mở

Trí huệ mờ thẹn lộ chức mua

SƯ ƠI ĐỪNG MÚA CHỮ CHÙA

ĐỂ NGÀY SƯ PHẢI BỊ LÙA ĐẦU ÔM

 

Muốn bá gia nhìn gồm chứa ẩn

Thỉnh phép tà đạo phận hay đâu

Chữ đạo tà chẳng linh câu

Dứt đao mà đao dứt hồn sâu cực hình

 

Hồn sáng mất cực hình Thiên Tước

Về Tây Phương ba thước phải chăng

Đạo buồn mất một sư tăng

Thích Ca đâu có sai thân sai lòng

 

Tại người lỗi chớ hòng đổ lỗi

Đề Phật Trời cân đối biết liền

Thế nào cũng bị gọi tên

LINH CĂN ƠI CHỚ LÀM PHIỀN MẸ CHA

 

Chớ đừng nói do TA chẳng dạy

Tại nơi mình mê mãi chưa buông

TÂM CÒN CHƯA NẶNG MÊ TUỒNG

MÊ TUỒNG XƯNG CHÚA CHẤP KHUÔN VẪN CÒN

 

Nên đạo đời không còn thong thả

Bởi do ta sa ngã còn tham

Bởi CĂN tâm tánh giựt làm

Mọi chuyện nhỏ lớn muốn tham mãi hoài

 

Tâm chẳng vững thường hay nghiêng ngã

Lúc kêu tên thì dạ giật mình

TA nói trước mà chẳng tin

Nước đến gần mới la [thất] thanh nhảy ầm

 

NGÀY ÂN XÁ RÁN TẦM ĐẠO HỌC

Biết sửa sai TA lọc phủ thân

DI ĐÀ NIỆM SÁM HỐI LẦN

SỬA LIỀN TÂM TÁNH XÁC THÂN ĐỂ NHỜ

 

Đừng để trễ ầu ơ ơ ớ

Hối liền ngay rán nhớ được công

Biết sai sám hối trong lòng

Một ngày công được là xong thân mình

 

Nhưng nên nhớ lòng tin tu phải

Đừng nghĩ rằng TA mãi xá ân

Sửa không không sửa đời gần

Đừng đổ thừa đổ Phật Thần Thánh Tiên

 

Nhìn người ta thân yên thong thả

Nhìn lại mình quỷ ngạ đón rình

Lúc đó chớ đừng xỏ xin

Xỏ xin CHA MẸ hiển linh độ người

 

Muộn lắm rồi con ôi trần thế

Tại mình lơi chẳng để tâm tu

Tại lời xác tục không phù

Nói đâu mà đúng động mù hay chi

 

Đâu xứng đáng để ghi người lạy

Cũng như nhau chớ bái làm gì

Chớ đừng khờ khạo hiểu chi

Hiểu chi thân xác nói gì mà nghe

 

Đừng xem thường bỉm chê là dại

CÓ BIẾT ĐÂU TA LẠI MƯỢN THÂN

Hãy xem lời nói cơ tân

Lời phán xét đố ai tuân y hành

 

Lệnh đưa xuống chúng sanh tuân chỉ

Lệnh chiếu truyền trừng trị sái lời

Tội phạm thượng tức đầu rơi

Vô minh chớ có tội người xác tiêu

 

Hồn xác mất chớ mà kêu cứu

CẢ SƯ TĂNG CHỨC TỰ CÁC PHẦN

KHÓ MÀ THOÁT THẢM SẦU CHĂNG

TẨY TRẦN NÀY SẠCH HUNG HĂNG CHẲNG CÒN

 

Nếu không tu có toàn tánh mạng?

Giữ thân mình cho rạng ngày sau

Là vì thế giới ba đào

Là vì TA nói lưới rào cuộc vây

 

Hỡi dân ơi nghe đây TA nói

VIỆC THIÊN TAI DIỄN TỚI SẮP GẦN

VIỆC SÀNG SẢY TỚI BỚ DÂN

Lọc lừa hao hớt xác thân chẳng còn.

 

Việc thêm bớt mất còn hồi tới

Chớ có đâu mà đợi xảy ra

Xảy ra một lúc thì là

Thì là phải kéo muôn nhà nát tan

 

HỘI LONG HOA sảy sàng ai mất

Ai còn tồn mới thật người tu

Đổi thay thay đổi bể phù

Đổi đời quy cổ phân từ có TA

 

Việc thiêng liêng có TA phân xử

Việc thế trần truyền cứu kịp thời

ẤN LỊNH kịp lúc lần hồi

Chớ đâu có sai lúc hồi hết đâu

 

NÊN TA XUỐNG NƯỚC NÀO ĐẾN LÚC

ĐÚNG RỒNG BAY LƯỢN KHÚC RỘN RÀNG

ẤN TRUYỀN HẠ THẾ NHÂN GIAN

TRỊ KỊP THẢM KHỔ CHO DÂN THÁI BÌNH

 

Bấy lâu nay CĂN phần nhẫn nại

Nhẫn miệt mài giữ lấy tánh thân

Nhẫn nhịn nhục xác an trần

Khâu bít lời ngậm hỡi CĂN đến giờ

 

Ngậm đắng cay chờ giờ cơ xuất

Đời bạc khinh ấm ức trong lòng

Đè CĂN của thế hết mong

Hết mong trở lại Tây Bồng người ơi

 

Rơi nước mắt con ơi TA nói

Hỡi CĂN ơi rán tới cấp giai

ĐẾN GIỜ MỚI XUẤT ANH TÀI

Bỏ đi oán ức mới hay chức quyền

 

Đừng có oán đời tiền chức cả

Đừng có hơn lướt cả thanh danh

Không tu sắp tới ngó rành

Phần hồn tan nát tan tành Diêm Vương [xử]

 

Thương xác thân còn đương tại thế

Đau đớn trần đại thể nạn chung

Chỉ có CĂN diệt quỷ hung

Chỉ có CĂN mới bệnh [HUYỀN] KHUNG CHA truyền

 

Vậy CĂN ơi phải hiền tu đạo

LỊNH HOÀNG THIÊN chỉ báo lời ra

Chớ đừng cố chấp rồi xa

Xa CHA xa MẸ liên tòa khó mong

 

Hãy hỉ xả tu không quấy loạn

Xác hại người khinh bạn đồng tu

Ma yêu quấy loạn tâm lu

Chết rã người mất tối u nào còn

 

Thật là khủng từng cơn ách nạn

CHẾT BỆNH LÂY CÀNG NẶNG KHÍ TRỜI

CHẾT VÙI LẤP HỐ CHỒNG NƠI

CHẾT SÔNG SÂU BIỂN KIỆT THAY SÓNG THẦN

 

CHẾT NHIỄM ĐỘC CHIẾN TRANH GÂY CHIẾN [chết vì phóng xạ, hóa chất]

BÙNG NỔ RA ĐÔNG BIỂN NỔ BÙNG [chiến tranh Biển Đông]

CHẾT SỤP NHÀ ĐỔ TIÊU TÙNG [chết do đông đất, tan núi...]

CHẾT ĐÓI CHẾT KHÁT LĂN ĐÙNG ĐỨT HƠI [chết vì không thực phẩm]

 

CHẾT NHƯ CÁ BIỂN KHƠI ĐẦY DẪY [chết vì sóng thần]

CHẾT HỌNG DÀI  CHẾT BẢY CÒN BA [chết vì khí ngạt không thở được]

CHÚNG SANH THÂY CHẾT RÊN LA

CHẬP CHÙNG THÂY CHẾT NGHẸT MÀ NGỔN NGANG

 

Ta ngán ngẫm nguy nan sắp tới

Dân hỡi ơi [TẠO] THÊM TỘI mà chi

VUI ĐÙA NÁO NỨC làm gì

Mau mau thức tỉnh tu trì là hơn

 

Chết đến nơi rút chân sau kịp

Vẫn vui đùa mất kiếp nào hay

Để rồi sau thấy xác đây

MỘT PHEN LỘI BIỂN MỚI HAY GIẬT MÌNH

 

Thế gian ơi sửa mình gài cửa

Đã đến giờ sàng lựa quả cân

Sự này thảm khốc hết mong

TOÀN CHUNG THẾ GIỚI chớ không riêng rè [rẽ]

 

Nặng hay nhẹ đức về tại mọn

Chỗ đức tin BIẾT CHỌN ĐƯỜNG TU

Nước nào tu ít dập cù

Chuyển kỳ sẽ đến Diêm Phù chọn xong

 

Ai tu được Phật đồng Tiên Thánh

Thần chở che người HẠNH CĂN CHƠN

Có thiên tai cũng đở hơn

Nhưng cũng phải chịu hao mòn chút thôi

 

Đó cũng nhờ phước bồi công quả

Có phúc tu lướt cả nạn tai

Còn bằng không sẽ chuyển hòa

Hết chuyện rồi đến ở trong đến ngoài

  

Chuyện THIÊN TAI khắp Tây Đông Bắc

Một quốc gia hay khắp bốn phương

Ở trong BỆNH, ĐÓI tang thương

BỆNH TRUYỀN NHIỄM LẠ lan phường là chi

 

Không chỗ chứa xác vì hôi thúi

Không hòm rương tiếp nối xác thi

Thân trần trụi xác nào đây

Thân xác người thúi lấp thêm chôn đào

 

Hoặc thiêu đốt thể nào chung thể

Xác ông bà cha mẹ cháu con

Tới chừng không nệ mất còn

Nặng nhẹ cái xác hỡi con hãi hùng.
Tinh Hoa Hiệp Thiên Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 18 tháng 11 năm 2017 (1 tháng 10 Đinh Dậu) lúc 4:47 PM UST.  Kích hoạt ngày 20 tháng 6 năm 2022.

 

CẤP LỆNH TÙNG PHƯƠNG

 

CẤP độ ra tay luận áng bài

LỆNH truyền tam cõi đặt môn khai

TÙNG SƠN trung điểm HOA LI [CALI HOA KỲ] bái

PHƯƠNG pháp hành thâm Đạo NGỌ khai.

 

[Ngọ = chiết tự Nhân trên Thập dưới.  Mượn chữ Ngọ để nói Thầy Nhân Thập.  Hình ảnh chúa Jesus trên thập tự giá là Thầy Nhân Thập.  Mà Thầy Nhân Thập chính là Ngôi Hai. Jesus là Ngôi Hai của phương Tây 2000 năm trước.  Thượng Đế mặc khải ba lần xuống thế trên đất nước Việt Nam để dạy đạo (xem Ngọc Kinh III 1967 của Thiên Khai Huỳnh Đạo).  Thượng Đế chiết thân xuống thế thì kim thân đó chính là Ngôi Hai.  Đức Ngài Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu là Ngôi Hai Trào Một. Đức Ngài Giáo Chủ Võ Văn Phẩm là Ngôi Hai Trào Hai. Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên là Ngôi Hai Trào Ba. Sấm Trạng Trình đã tiên tri “Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh”.  Xuyên suốt quyển Thiên Thơ Đồ Trận này người đọc sẽ thấy những chữ Mã, Mã á hồi quy, Mã qui, Ngựa, Ngọ để ám chỉ về Thầy Nhân Thập.  Tương tự, chữ Mộc chiết tự gồm chữ Thập trên và chữ Nhân dưới (mượn chữ Bát nói chữ =Nhân). Như vậy, chữ Mộc cũng là để ám chỉ Thầy Nhân Thập.  TÙNG SƠN = SƠN TÙNG, hiệu của Phật Thầy Tây An.]

 

CA LI sơn đẩu vận hành thông

THẬP [TỰ CÔNG] [+] BÁT TIÊN CÔNG thống đạo đồng

Tiên Phật Thiên ban cùng GIÁO TỔNG

Lập trình đúng nghĩa ĐẠO LINH THÔNG.

 

THIÊN TÂN KỲ QUỐC vận thông linh

THIÊN TỔNG chiếu ban phướn điển tình

Hình BÁT QUÁI CUNG đang chuyển lịnh

[TRÀO] TAM HUYỀN [THIÊN] thế cuộc vận Liên Ninh.

 

Điện đỉnh hạnh TAM ẤN chuyển biên

Vận [TRÀO] TAM thông thập nhị thiên miền

Mời về bốn vị LINH Thiên TỨ

HOA ĐẠO DIÊU TIÊN được tự nhiên.

 

Trụ ngay TAM ĐIỂM huyền linh

Ra thơ chiếu viết TRẠNG sinh tựu điền

Giành phần Đông [VN] lập Điện Thiên

Không xem ý tứ HOA LIÊN [HÀ] hữu hình

Điển thơ không dễ luận trình

Sông Ngân [HÀ] THIÊN CƯỚC chiếu linh đạo mầu.

 

GIANG [HÀ] một gốc hỏi chi là mấy?

Giải thích ngay GIANG [HÀ] MỘC phướn Nguyên

TRƯỜNG THIÊN đặt định THÁNH HIỀN

Non sông cây núi [SƠN] gọi liền chữ GIANG [HÀ].

 

[Cũng như chữ NGỌ, chữ MỘC nói THẦY NHÂN THẬP. Chữ MỘC chiết tự chữ THẬP trên chữ NHÂN dưới (mượn chữ BÁT thế chữ NHÂN). SƠN HÀ = một trong số tôn hiệu Thiên Thượng sử dụng ám chỉ Đức Ngài, cũng như trước đây SƠN TÙNG là hiệu của Phật Thầy Tây An.]

 

HẠ [HÀ] cận cảnh non tiên tâm thức

Hải hội SÔNG [HÀ] phước đức tâm thiền

Phủ đều tức cảnh non tiên

Tâm hồn hạnh đức tự nhiên tâm lành

Chữ GIANG [HÀ] trải rộng gốc cành

Liên câu hải hội sẵn dành chữ GIANG [HÀ].

 

Nếu phải trụ vào nơi bản ngãi

Thì chữ GIANG [HÀ] lập lợ sông mê

Còn phẩm tâm trụ chốn THIÊN bề

Oai linh tâm lệnh GIANG [HÀ] kề ngay tai

 

GIANG [HÀ] CỬU khúc tiền THIÊN hải ĐẠI

Đạo Quan Âm Nam Hải GIANG [HÀ] LIÊN [HÀ]

HOA SEN [HÀ] tựa mục thị hiền

GIANG [HÀ] luân tiên cảnh hữu duyên nối liền

 

Tâm lành phơi phới tịnh thiền

GIANG [HÀ] điền đốn ngộ HUYỀN THIÊN điểm đầu

Ấy là nói vài điều tọa lý

Giải luận qua một chữ THIÊN GIANG [HÀ]

SÔNG TRỜI [THIÊN HÀ] sông đạo sông đời

Tam Thiên tọa vị thái thời GIANG [HÀ] LIÊN [HÀ]

Một đời đạo hạnh thiện duyên

Châu hồng Nhâm Mạch ấn THIÊN ẤN đường.

 

[Mượn chữ Giang, chữ Sông, chữ Xuyên, chữ Hoa Liên, chữ Sen để đánh đố chữ HÀ. Chữ HẠ phát âm HÀ hoặc HẠ.   Xuyên suốt các áng Thiên Thơ Đồ Trận sẽ thấy những chữ này xuất hiện rất nhiều lần. Tại sao chữ Hoa Liên và chữ Sen lại là HÀ? Vì chữ này đọc là HÀ hoặc HẠ và có nghĩa là Liên tức Hoa Sen.  Hơn nữa dị thể của chữ Hà  này viết như thế này chính là họ của Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai Trào Tam.   Sử dụng nhiều chữ tương cận và lập lại nhiều lần như vậy là để cho mọi người biết thật rõ là ông Hà Hưng Quốc, tức Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam, chính là một Đại Hoa Liên của thời kỳ này nói chung và của Giáo Hội Thiên Trường nói riêng, cũng chính là Thầy Nhân Thập trong sấm Trạng.]

 

Cõi võ trụ Bát [Quái] Cung xoay chuyển

Tam thế thời tu hạnh đạo KHAI

HOA LIÊN [HÀ] nở đón hiền tài [ông HÀ xuống thế khai đạo để đón rước hiền tài đạo đức]

Chúng sanh bình đẳng NHƯ LAI HỮU HÌNH [trong thân xác 1 con người bằng xương thịt]

 

HOA THIÊN CƯỚC an nhiên thư tổng

Trọn niềm tin THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG

Điển TRƯỜNG THIÊN HỘI linh thông

ĐẠO KHAI chi giáo đạo đồng tình THIÊN

Nối liền tâm đạo GIANG [HÀ] LIÊN [HÀ]

Hiệp quần bốn cõi phước điền an tâm.


Ngài Chưởng Quản Thiên Hộ gởi Trận Đồ này đến Đức Ngài ngày 9 tháng 6 năm 2022.  Kích Hoạt ngày 20 tháng 6 năm 2022.

do-tran-bat-quai-june-9-2022
Ngài Chưởng Quản Thiên Hộ gởi Trận Đồ này đến Đức Ngài ngày 30 tháng 5 năm 2022.  Kích Hoạt ngày 20 tháng 6 năm 2022.

do-tran-bat-quai-may-30-2022


Bấm vào thanh để nghe bài Thiên Kinh Tụng Cầu.


thien-kinh-tung-cauthien-kinh-tung-cau-00002


Bấm vào thanh để nghe bài Tại Vì Sao?


tai-vi-sao-00001tai-vi-sao-00002


chuyen-doi-can-khon-00001
chuyen-doi-can-khon-00002
chuyen-doi-can-khon-00003

hong-tam-toa-thien-0001
hong-tam-toa-thien-00002
hong-tam-toa-thien-00003
hong-tam-toa-thien-00004
hong-tam-toa-thien-00005
thai-binh-duong-chuyen-00001

thai-binh-duong-chuyen-00002
thai-binh-duong-chuyen-00003
thai-binh-duong-chuyen-00004
thai-binh-duong-chuyen-00005
thai-binh-duong-chuyen-00006
thai-binh-duong-chuyen-00007
thai-binh-duong-chuyen-00008
thai-binh-duong-chuyen-00009
thai-binh-duong-chuyen-00010
thai-binh-duong-chuyen-00011Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12998)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.