CHÂN DUNG GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN ARIZONA - THIÊN LONG PHÁP QUẢNG

21 Tháng Năm 20228:19 CH(Xem: 580)
tran-quang-dai-2   THIÊN DANH: THIÊN LONG PHÁP QUẢNG
   GIÁO PHẨM: GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN ARIZONA
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2022

   THẾ DANH: TRẦN QUẢNG ĐẠI

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1970
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: MESA, ARIZONA
  

 


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, Thánh Đàn Di Hoa Kim Hải, Việt Nam, nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 5 năm 2022 lúc 10:07 PM UST.

 

THIÊN LONG PHÁP QUẢNG danh môn TRƯỜNG

GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN hiệp Tòa Chương

HUYỀN linh HOÀNG MẪU xoay con trẻ

MINH căn mau chấp lệnh Ngọc Đường

TRẦN Dà Huỳnh Bửu Liên Sơn ấn

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG chỗ tựa nương

QUẢNG hoát vô vi vô thượng giáo

PHONG vị hữu hình Phong Thần đương.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 10 tháng 3 năm 2022 lúc 03:06 AM UST.

 

QUẢNG khó đường xa cũng một Thầy

ĐẠI đò Thầy Mẫu chở về đây

Lắng nghe tiếng lóng lòng con trẻ

Tâm ngộ từng giây hạnh đạo này

Cảnh sắc lung linh đời sống vậy

Chơn nguồn giác ngộ đạo tâm khai

Thơ thiên bút ký dòng Tam Giáo

Ngẫm nghĩ tâm minh đặng Mẫu Thầy.

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, Thánh Đàn Nam Thành, Việt Nam, nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 21 tháng 3 năm 2022 lúc   PM UST.

 

TRẦN tâm thức mộng hồn tan phá

QUẢNG phước hữu căn giác ngộ ra

ĐẠI Đạo sớm tỉnh đừng nệ khó

TRUNG vẹn thành tâm buổi kỳ qua

ĐƯỜNG tu mùi đạo vui khoẻ trí

TU khai tỉnh giấc tương đồng ý

MẪN trí học nên được rạng danh

ĐỊNH rõ đạo hành buổi cùng kỳ.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn