CHÂN DUNG GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN ARIZONA - THIÊN HOA HỒNG PHỔ

21 Tháng Năm 20228:09 CH(Xem: 701)
nguyen-thai-hong-nhung-3-   THIÊN DANH: THIÊN HOA HỒNG PHỔ
   GIÁO PHẨM: GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN ARIZONA
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2022

   THẾ DANH: NGUYỄN THÁI HỒNG NHUNG

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1974
   SINH QUÁN: CẦN THƠ, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: MESA, ARIZONA
   
 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, Thánh Đàn Di Hoa Kim Hải, Việt Nam, nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 5 năm 2022 lúc 10:07 PM UST.

 

THÁI thượng cao minh ĐẠO TRỜI ra

HỒNG HUỲNH liên đỉnh hiện KỲ HOA

NHUNG lụa lượt là chi cho mấy

THẾ giới đến hồi sắp tiêu ma

DANH tài vật chất trôi một phút

PHONG tuyển kỳ này con ráng đa

PHẨM vị thấp cao tùy công tạo

ĐẠO QUÂN GIÁO PHỔ ấn sắc CHA

THIÊN HOA HỒNG PHỔ danh phận đạo

TRƯỜNG THIÊN Hoa hội Long kỳ ba.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 10 tháng 3 năm 2022 lúc 03:06 AM UST.

 

Từ quang tìm lại gốc căn xưa

Tam Giáo qui nguyên chủng đại thừa

Lúa chín ngô đồng cây liễu lớn

Sen đài bách quế nụ vô ưu

Nhìn xa trông rộng từ biên đạo

Giáp mặt đại đồng chữ Giáo Sư

Nếu đã chơn như thì biệt xứ

Thiên Trường Giáo Hội đặng tâm xưa.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, Thánh Đàn Nam Thành, Việt Nam, nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 21 tháng 3 năm 2022.

 

NGUYỄN phát luyện trau quả công đường

THÁI kỳ thời lẽ hiểu rành chương

HỒNG vận lãnh vai một khuôn đạo

NHUNG phục Đạo Trường qui túc phương

TIỀN đề ký học ngộ kỳ hội

DUYÊN đạo chuyển xoay phục qui hồi

TRÍ nhất tròn phận tìm chơn đạo

TẦM hướng Thiên Trường đúng đạo thời.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn