CHÂN DUNG QUYỀN NỘI CHÍNH THỂ QUÂN KIÊM GIÁO XỨ THẾ QUÂN BẮC MỸ CHÂU - THIÊN LONG PHÁP CƯƠNG

21 Tháng Năm 20227:51 CH(Xem: 790)
ho-cuong-2-   THIÊN DANH: THIÊN LONG PHÁP CƯƠNG
   GIÁO PHẨM: QUYỀN NỘI CHÍNH THẾ QUÂN
                        KIÊM GIÁO XỨ THẾ QUÂN BẮC MỸ

   GIÁO VỤ: TR/THUỘC ĐIỆN THỂ NGUYÊN & HIỆP THẾ ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2022

   THẾ DANH: HỒ CƯỜNG

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1968
   SINH QUÁN: SÀI GÒN, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CHANDLER, ARIZONA
  

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, Thánh Đàn Di Hoa Kim Hải, Việt Nam, nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 5 năm 2022 lúc 10:07 PM UST.

 

THIÊN ĐẠO MÔN TRƯỜNG trống vang xa

LONG LẠC hiện thân địa KỲ HOA

PHÁP TÂN phổ hóa hồng tam giới

CƯƠNG THƯỢNG ĐẾ LA ĐẠI PHÁP LOA

 

THẾ chuyển Tây Phang mở cửa Thánh

DANH NGỌC HUYỀN THIÊN chánh thật TA

HỒ hải giang hà đồng bổn tánh

CƯỜNG kiện cao minh chiếu Ma Ha

 

GIÁO đạo phổ hóa xây nền móng

XỨ xứ hoằng tuyên rãi ân CHA

THẾ thế ức niên còn vang bóng

QUÂN công kỳ vĩ tam trào ca.

 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến GHTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 lúc 18:17 UST.

 

NGUYỄN này nương chút gẫm ra nòi

HỒ khách Việt Dân Tổ Tông noi

CƯỜNG mừng gặp Đạo nan bảo thủ

MỎI gót chút nương trách sự đời

TẦM đúng bền chắc qua bờ bến

CHƠN tu thấu đạt giữa dòng thuyền

LÝ định tại lòng mình ngộ đạt

ĐẠO rõ nhảy vô pháp môn duyên.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn