THIÊN CƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 4 NĂM 2022

01 Tháng Tư 20229:47 SA(Xem: 4642)

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 2 năm 2021 lúc 19:23 PM UST.  Kích hoạt đồ thơ ngày 27 tháng 4 năm 2022 lúc 13:48 PM UST.

 

PHÙ LINH TẠI THẾ

 

Cầm phù lịnh PHẬT THẦY ấn BỬU

Tại Nam Thiên bát cửu tam miền

ẤN LIÊN SƠN đại diện PHẬT-THIÊN

NHƯ LAI PHẬT TỔ ĐẠI THUYỀN VÔ VI.

 

Thiên nhiên vị LỊNH KỲ TRỜI ĐẤT

Hiện nguyên nhân Tiên Phật Thánh hàng

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU, TAM HOÀNG

[THIÊN] TỔNG đồng TAM GIÁO hiệp bàn Tây Đông.

 

QUYẾT ĐỊNH vận đại đồng THIÊN TỔNG

ĐỔI ĐẤT TRỜI cửa khổng huyền linh

THIÊN BÌNH [TÂN QUỐC] xuất chúng ánh minh

Hoàn cầu chuyển động RA BINH HỮU HÌNH.

 

Thiên địa hoá vạn linh thọ lịnh

Cắt ngũ hành mạng tính suy tàn

Hiệp ngang thể trạng khôn càn

Xoá tan trời đất dọc ngang địa cầu.

 

Chuyển động đến lục châu bốn biển

Đảo càn khôn xuất hiện linh châu

Gồm thâu NĂM NHÁNH VỀ CHẦU

LIÊN KỲ HẢI HỘI một mầu HUYỀN KHUNG.

 

Ba tháng trước QUỐC cùng THIÊN CHÚNG

Hiệp hội rồi hạn đúng tân niên

Chúng sinh nguy biến cảnh phiền

Trần gian XÓA SẠCH ảo huyền thị phi.

 

Chuyện phụng sự vô vi THẦY MẪU

Chúng Thiên Nhơn tiền hậu nhứt chơn

Linh tâm chí tánh đại quờn

Căn hiền TẠI THẾ LINH ĐƠN hữu hình.
Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa đồ trận Chủ Nhơn Ông Cao Đài và gởi đến Đức Ngài vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 lúc 21:35 P.M. UST. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp giải Đồ Trận từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 17 tháng 4 năm 2022 lúc 16:08 P.M. UST.  

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Chủ Nhơn Ông Cao Đài

do-tran-chu-nhon-ong-cao-dai
chu-nhon-ong-cao-dai-1
chu-nhon-ong-cao-dai-2

Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa đồ trận Thường Đạo Khuyên Nhơn và gởi đến Đức Ngài vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 lúc 21:35 P.M. UST. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp giải Đồ Trận từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 17 tháng 4 năm 2022 lúc 13:28 P.M. UST.  

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Thường Đạo Khuyên Nhơn

do-tran-thuong-dao-khuyen-nhon
thuong-dao-khuyen-nhon-1
thuong-dao-khuyen-nhon-2Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa đồ trận Cảnh Tâm Thiên Ngọc  và gởi đến Đức Ngài vào ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 20:49 P.M. UST. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri,
giải Đồ Trận và gởi đến Đức Ngài vào ngày 10 tháng 4 năm 2022 lúc 04:38 A.M. UST.  Kích hoạt Đồ Trận ngày 10 tháng 4 năm 2022 lúc 06:30 A.M. UST.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Cảnh Tâm Thiên Ngọc
 

do-tran-canh-tam-thien-ngoc
canh-tam-thien-ngoc-p1
canh-tam-thien-ngoc-p2
canh-tam-thien-ngoc-p3
 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 19 tháng 4 năm 2020 lúc 12:09 P.M. UST. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 03 tháng 4 năm 2022 lúc 08:44 A.M. UST.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Kỳ Đạo Tâm Thiên

ky-dao-tam-thien-p1
ky-dao-tam-thien-p2
ky-dao-tam-thien-p3
ky-dao-tam-thien-p4
ky-dao-tam-thien-p5
ky-dao-tam-thien-p6
ky-dao-tam-thien-p7
ky-dao-tam-thien-p8


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 2 năm 2021 lúc 22:07 P.M. UST. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 01 tháng 4 năm 2022 lúc 09:54 A.M. UST.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Liễu Cảnh Phi Ngã Thiền


lien-canh-phi-nga-thien-p1
lien-canh-phi-nga-thien-p2
lien-canh-phi-nga-thien-p3
lien-canh-phi-nga-thien-p4
lien-canh-phi-nga-thien-p5
lien-canh-phi-nga-thien-p6
lien-canh-phi-nga-thien-p7
lien-canh-phi-nga-thien-p8
lien-canh-phi-nga-thien-p9
lien-canh-phi-nga-thien-p10


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5912)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3048)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 3738)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 2191)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 4979)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6238)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 7457)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 3955)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 5626)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 4200)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Ba 2022(Xem: 5318)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 7051)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 8639)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 5184)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 5717)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 5623)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 6796)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 5880)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 5435)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 6644)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 6927)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 6883)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 8167)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 8010)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 6483)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4803)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8102)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 9971)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 10990)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 10830)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 10862)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 10647)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 9202)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 6206)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 12727)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 14437)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 9334)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 8607)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 9349)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 7044)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 7894)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 8977)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 12914)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 9620)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 8781)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 8270)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 12444)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 13235)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 15717)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.