CHÂN DUNG GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN - THIÊN LONG KỲ AN

26 Tháng Giêng 20228:30 CH(Xem: 1154)
gold-dragon   THIÊN DANH: THIÊN LONG KỲ AN
   GIÁO PHẨM: PHỔ GIÁO ĐẠO QUÂN
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 1 NĂM 2022

   THẾ DANH: N.V. AN

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1975
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: VIỆT NAM
     

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng giờ Ngọ ngày 27.1.2022 VN và gởi đến Đức Chưởng Thế ngày 27.1.2022 lúc 7:20 US.


NGUYỄN kỳ duyên ngộ phận trò tiên
VĂN lòng rõ lý gặp chơn truyền
AN tu vâng khá lời THẦY giáo
DUYÊN ngộ đạo chơn vị hồi nguyên
CƠ y Tân Pháp Vô Vi Đạo
ĐẠO lý THẦY CHA hưởng đặt vào
THẦY ban Tiên Đạo tâm linh tại
TRỜI CHA nhứt điểm lãnh tuồng rao.

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 lúc 14:13 P.M. US.BÀI SẮC PHONG 1

Tây Ninh Gò Kén Chợ Long Hoa

MẬT NGHIÊM QUỐC Tâm Nhãn Bửu Tòa

GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN hòa điển MẪU

Truyền thừa chơn pháp hiệp cung TA

VĂN AN NGUYỄN Giáo Ba Kỳ lộ

Đạo hạnh gia đàng tự giác tha

Đại ngộ Thiên Nhiên đà liễu tánh

THIÊN LONG giáng thể cảnh KỲ AN.

BÀI SẮC PHONG 2
MẬT điển Huyền Không đồng đẳng ngộ

NGHIÊM lịnh THẦY phổ độ TAM KỲ

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO Thiên ni

AN nhiên tự tánh VÔ VI BỬU TÒA

VĂN giáo lộ PHỔ ĐÀ NAM HẢI

NGUYỄN gia đàng CAO ĐẠI TIÊN ÔNG

TÂY ĐÔNG THẦY MẪU HUỲNH HỒNG

NINH đinh son sắc vẹn lòng ĐÀI CAO

THIÊN TRƯỜNG mở cảm giao TÂM ĐẠO

LONG HOA vào khế hạo điển quang

KỲ TAM đúng hẹn NHẬT ĐÀN

AN NAM QUỐC PHẬT thế gian thái bình

GIÁO đạo mới THÔNG LINH TAM CÕI

PHỔ điển quang chiếu gội gốc căn

ĐẠO TRỜI giác ngộ từng phần

QUÂN bình nội ngoại Dương Âm lượng từ. 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)