DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM TÂN SỬU - TIẾP THEO TRANG TRƯỚC

16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
 
ĐÀN GIỜ MÃO (TIẾP TỤC)
Ngày 15 Tháng 12 Năm Tân Sửu
17/01/2022

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 

Đôi lời cùng tất cả hiền đạo xa gần trên thế giới:


THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ đã giáng đàn GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG suốt 3 tiếng đồng hồ để gởi THÔNG ĐIỆP của Ngài đến TOÀN NHÂN LOẠI.  Ngài Chúc Tết Giáo Hội Thiên Trường. Ngài ban huấn từ cho các hiền đạo trong Giáo Hội. Ngài tiết lộ thiên cơ, những điều khủng khiếp mà nhân loại sẽ phải đối mặt trong một ngày rất gần, những điều này đã bắt đầu và đang diễn ra. Ngài cảnh báo sự trừng phạt ráo riết, hết chín còn một. Ngài khuyên nhân loại hãy quay đầu. Vì lòng TỪ BI VÔ LƯỢNG, Ngài đã cất tiếng gần như van xin nhân loại hãy gấp gấp hồi tỉnh, hãy gấp gấp thực tâm tu hành, hãy gấp gấp   KHẨN CẦU CHA TRỜI ÂN XÁ. Hy vọng vẫn còn kịp!
 
Các môn đồ của GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, xin hãy lắng lòng nghiền ngẫm thánh lời của Ngài và tự chấm thi để xem mình đã tu tập tới đâu và có điều gì cần phải cải thiện chăng.
 
Các hiền đạo có tâm cứu độ chúng sanh, xin góp chúc công sức tiếp tay phổ biến thông điệp của Ngài. Càng rộng càng nhanh thì càng tốt vì quỹ thời gian không còn nhiều. Phổ biến dưới mọi hình thức đều được.  Thay mặt Thượng Động Cố Hỷ, Huynh Trưởng của Giáo Hội Thiên Trường hết sức cảm ơn và ghi nhận Công Đức của các hiền đạo.   


Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2022_2A

Con dưới thế làm thinh sao đặng

Bị tà ma dắt dẫn lạc đường

Nhìn kỷ coi giả thiệt tường

Bởi vì con trẻ lạc đường chưa thông

 

Vì thời cuộc hao mòn sàng sảy

Xét ra rồi rớt bảy còn ba

CŨNG VÌ CON CẢI LỆNH CHA

LÀM ĐIỀU SAI LỖI KHÓ QUA LUẬT HÌNH

 

Xuân sang Tết đợm tình ban phước

Khắp phố phường cùng bước mùa hoa

Xuân sang Tết đến muôn nhà

Gia đình cộng lạc vui hoà mùa Xuân

 

Màn này khổ biến lần thay đổi

Nên đời này nông nổi đau thương

Đổi thay tất cả phố phường

Làm cho con trẻ đoạn trường khổ đau

 

Thương con trẻ biết bao gian khó

Không tưởng TRỜI lại đố đua tranh

Tranh cao tranh thấp giật giành

Cũng vì ham muốn lợi danh mất tình

 

Ỷ chút tài chống kình CHA dưỡng

Học sách kinh biết hướng chen vai

Hạ Ngươn bốn bể kỳ này

Là màn vong hoại cho hay khó toàn

 

Đừng khoe giỏi con cần NHÂN NGHĨA

ĐẠO HÒA ĐỒNG vun tỉa hoà ca

HOẰNG KHAI TẠO HÓA LÀ CHA

MỘT GỐC BA NHÁNH SANH RA CHUNG CHỒI

 

CỐ khuyên con về ngôi tên có

Trường thi công con CỐ chấm khen

CỐ khuyên con trẻ cố bền

Con nào cũng được có tên bảng vàng

 

CỐ trọn quyền chấm ban ấn ký

Nắm chủ trương chơn lý sưu tầm

Đừng cho xao động nhất tâm

Chúc đầu năm chúc mà làm nghĩa nhân

 

Còn chút nữa con cần kẻo trễ

Trễ màn ba nhân thế đời nầy

HIỆN GIỜ DO LỆNH MẸ THẦY

[CỐ] Thưởng ban răn phạt đời này khóc la

 

Rán con ơi màn ba biến sự

Nay sảy sàng sống tử nào yên

LỆNH CHA TAY NẮM CHỦ QUYỀN

[Phải] KHÂM TUÂN TÙNG LUẬT [nếu không thì] ngửa nghiêng khốn cùng

 

Chờ Thiên Lệnh Cửu Cung THƯỢNG ĐẾ

Mạng cung tiền có ghế CHA ban

Công đồng Thánh Phật Trăm Quan

ĐỒNG THEO THIÊN LUẬT QUYỀN BAN CÕI TRỜI

 

Nay trở lại đôi lời CỐ nhắc

Các linh căn tin chắc CỐ đây

CỐ xin trên có MẸ Thầy

CỐ xin trở lại kỳ nầy dạy con

 

CỐ đã lãnh chọn xong dìu dắt

Tấm thẻ vàng thiên luật rõ ràng

Đó là ân điển CHA ban

Ơn trên CHA MẸ bảng vàng ghi công

 

TRƯỜNG CHAY ĐƯỢC THÌ CON TÂM PHÁT

Phát Bồ Đề có khác [gì] Thánh Thần

CHA là THƯỢNG ĐẾ ban ân

Người phàm đắc Thánh xác thân mạnh lành

 

Tu nhiều kiếp đắc thành Tiên Phật

Tu muôn năm đúng thật công dày

Có người tu có mấy ngày

Làm sao đạt đậu danh tài Phật Tiên

 

CỐ chỉ dạy không riêng ai cả

Những trò nào công quả nhiều ngày

Tiền căn cũng bực danh tài

Có ngôi có thứ lại rày có ngôi

 

Thấy đời khổ CỐ ngồi đâu nỡ

Nên giáng trần cứu gỡ nạn sầu

CỐ lìa cung điện ngọc lầu

Giáng trần dìu dắt dãi dầu công lao

 

CHA MẸ thương mới trao [các con] PHÉP ẤN

Thay [MẸ CHA] chấm công dìu dẫn [bá tánh] sao này

[Phải] cố thương [bá tánh mà] chỉ dạy như THẦY [đã thương dạy các con]

Nam nữ [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG] cố nhớ sau này cho thông


[Đức Ngài Huynh Trưởng muốn các hiền đạo ghi nhận nằm lòng đoạn thánh giáo trên và đem theo suốt cuộc đời hành đạo của mình cho tới ngày viên tịch.]
 

Đây điểm chấm quả công đều đủ

Xuân năm Dần hội đủ đệ huynh

Xuân sang thắm ý nghĩa tình

Chúc cho nam nữ khương ninh vui vầy

 

Ngày Xuân mới đông đầy CỐ chúc

MÔN THIÊN TRƯỜNG chuyển phúc mừng xuân

Chúc cho tất cả an lành

Gia đình đồng đạo an khang mạnh lành

 

Ít nhiều gì học hành đạt lý

Ngày lại qua bền chí đạo tâm

Ông Bà Tổ Phụ ngàn năm

Hộ trì con cháu ân thâm an lành

Việc chi cũng lợi danh con bỏ
Mọi điều gì con chớ thờ ơ
Những lời chân lý đồ thơ
CỐ truyền ban rải con lo học hành

 

Sau PHẬT VƯƠNG đăng đàn kế vị

Cố con ôi để ý giữ gìn

CHA răn đánh phạt tiêu hình

Mê trần con đã mất linh căn rồi

 

Phật Tiên Thánh xuống rồi cải sửa 

Phải cần lo mỗi bữa niệm tu

Đứa siêng năng đặng công phu

Đứa hiền cũng được tên lưu bảng vàng

 

Sau LẬP HỘI vinh quang đặng hưởng

CỐ chấm đây dày hưởng đai mang

Ai nào bì sánh vinh quang

Con ôi vui hưởng CỐ ban chứng lòng

 

Rán tu niệm lòng không thay đổi

Hội đài lầu hiệp hội nguy nga

Kề bên có MẸ có CHA

Con lo kềm lái về nhà ớ con

 

Lập đời Thánh Đức muôn thơi thảnh

Tu sửa thân tánh hạnh trau dồi

Lấp công tu học đắp bồi

Dày công đặng hưởng ghế ngồi hầu VUA

Nay Xuân mới vui đùa công lập
Được ghi vào Tiên Phật muôn đời
Đôi câu ngày Tết vui cười
Muôn năm đặng hưởng một đời bền lâu

 

Nay Xuân mới lời châu CỐ gởi

Cho các con khi tới ngôi môn

Điển thiên CỐ chứng phước đồng

Ban cho tất cả ấm lòng bình yên

Nên CỐ chỉ tu ngay phải sửa

Lo trau dồi hằng bữa trong tâm

ÂN CHA ÂN CHÚA THUẬN LÀM

PHẢI CẦN HỌC HỎI ĐỪNG HAM TRANH CƯỜNG

 

Cố trọn đạo tình thương tất cả

Nhường manh [áo][miếng] cơm trẻ già gái trai

Nữ nam lớn nhỏ hiện nay

Nhân tài phước đức [mới] trùng lai [gặp lại] CHA LÀNH

 

Chung CỐ dạy nước [các quốc gia][xung] quanh [là] đồng [nhân] loại

Cùng đồng bào [cùng ĐẤNG TẠO HÓA THIÊN sanh] chớ hại [phải] giúp nhau

Tình thương nhân loại một màu

Con ôi cần hiểu cho sâu mới tròn

 

Thây chất nằm diệt vong nước mắt

Máu đổ nhiều thì ắt diệt vong

Chúng sanh thiếu đức mất lòng

Thì đành chịu cảnh tang bồng thây phơi
 

Phật Tiên Thánh hết lời khuyên dạy

Người chẳng tin theo chạy tà đời

Ỷ là tân tiến nói chơi

Văn minh tiến hoá khi [báng] Trời Phật Tiên

 

Nay chịu cảnh liên miên tai ách

CHA MẸ HIỀN giả điếc giả câm

Mặc cho trần thế ách trầm

LÀM ĐIỀU BẤT ĐẠO THÂN PHÀM PHẢI TIÊU

 

Con phải nhớ MƯỜI ĐIỀU THẦY DẠY

CỐ nói đây lớp chạy lớp đi

Sửu qua Dần đến chuyện gì

Chớ làm việc quấy ắt thì tiêu vong

 

Đời sắp mãn mà không tu gấp

Nói cho hay gần sắp sửa sang

CHỜ NGÀY CHÚA THÁNH MINH HOÀNG

LÊN NGÔI con được sửa sang nhà nhà

 

Sống muôn tuổi hiệp hoà cộng lạc

Vui ấm no khắp các [nơi] thảnh thơi

Phước ban xuống lộc mọi nơi

Thiên cơ khó lộ chờ coi rõ ràng

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2022_2B

Tiếp điển CỐ lập danh bày tỏ

Mượn xác đồng pháp tỏ viếng thăm

Chung qui tả hữu hiện tầm

Trong ngoài đông đủ viếng thăm nhận nhìn

 

Biết lo đạo phúc vinh con có

Nay Xuân về con cố dò lần

Công cao phẩm vị MẸ phân

Chúc Xuân ngày Tết xa gần an khang

 

CỐ hoan hỷ ngày Xuân chúc phúc

Được mùa màng hạnh phúc ấm no

XÂY NỀN ĐẠO ĐỨC CHUNG LO

Được mùa mạng sống của kho đời đời

 

Lòng mưu sâu của người ít kỷ

TRỜI CHA thâu giảm kỷ khổ nàn

Bởi vô thế sự mưu toan

TRỜI xem xét phước lành ban thảo hiền

 

Mây không áng [che] chiếu liền được sáng

Người không tu chống báng đủ điều

Thương cho những kẻ làm liều

Rồi đây gặp cảnh máu điều [máu đào] tuôn rơi

 

Bởi phạm tội CHA TRỜI XỬ PHẠT

Nhìn rõ xem mất mát quá nhiều

BỞI CON PHẠM LUẬT THIÊN ĐIỀU

Chỉ đường dẫn lối khuyên kêu việc lành

 

TRỜI sẵn có lòng nhân bác ái

Thương chúng sanh ngu dại quá khờ

Chấm căn hiếu đạo con thơ

CỐ thương MẸ khổ mau lo tiếp làm

 

CHA MẸ gom thân phàm sang sửa

Chỉ đường tu cố lựa phân minh

Đời sau thạnh trị khang ninh

Thì được ứng cử phần mình con nên

 

Vướng vòng danh chia riêng tư đấu

Chẳng hoà nhau cào cấu rẽ chia

Tranh cao tranh thấp phân lìa

Ngươn Ba cạn thuỷ đành lìa con ôi

 

Ai cũng [ỷ] giỏi [rồi bị] ma lôi quỷ dắt

Đến mức cùng TỰ ĐẮC NGHINH NGANG

Còn đâu gặp HỘI LIÊN HOÀNG

Còn đâu phẩm vị thở than rã rời

 

CỐ khen chấm về ngôi của MẸ

Các đại căn mau lẹ đức bồi

Có lòng đức hạnh về ngôi

ĐÒ CHIỀU CHUYẾN CHÓT [rán] đắp bồi quả công

 

Xem năm mới con hiền [rán] thay đổi [cho tốt hơn nữa]

Lo kỳ ba Xuân mới ít dòng

Thành công đạo quả chấm lòng

ĐỪNG BỎ ĐẠO ĐỨC UỔNG CÔNG GIỮA ĐÀNG

 

Cảnh đời chìm dọc ngang trần cảnh

Lúc sảy sàng đức hạnh mót bòn

Biết tu tôn kính thành lòng

Tín trung [với] CHA MẸ [thì] HOA LONG có phần

 

Lành CỐ chuyển Tiên căn thể hiện 

Phúc con hiền ứng tuyển cung Tiên

Nay còn mai mất CỐ truyền

Căn ngôi xa vắng đảo điên giữa dòng

 

Đạo DIỆU PHÁP điển thông của CỐ

CỐ đây là HỶ CỐ [THƯỢNG] ĐỘNG Trường [Thiên]

Dù là tận thế tiêu đường

Câu kinh dạy sắc son tường đạo tu

 

Kỳ Ba đây thật hư lời lẽ

Chỉ con lành của MẸ CỐ đưa

Biển trần trôi nổi khổ lùa

Lên thuyền của MẸ CỐ đưa con đò

 

Đồng cố gắng chung lo tái tạo

Đồng về ngôi học đạo về trường

Đồng tâm hiêp lực tình thương

Đồng chung huyết thống tứ phương CỐ chờ

 

Vững lèo lái dù cho sóng bủa

Bủa ba đào lọc lựa liệu lo

Bước đi từng bước lần dò

Động tâm bị cuốn hụt giò quỷ lôi

 

Cho con hay hết đời nhân thế

Con hữu phần biết lễ lo cần

Ngày sau PHẬT QUỐC định phân

Con nào cũng đặng có phần hầu VUA

 

Tu hành đạo con chưa thành đắc

CỐ vì con dẫn dắt không ngừng

Sợ con đuối mệt bỏ [nữa] chừng

MONG CON NGHE LẤY ĐỒNG CHUNG TU HÀNH

 

Rán đi con lời lành châu báu

Nay Tết về lo hậu ngày sau

Gia đình cộng lạc tu cầu

CÙNG LO XÂY DỰNG ĐẠO MẦU MẸ CHA

 

THUYỀN ĐẠI ĐẠO KỲ BA ĐƯA RƯỚC

CỐ thương con thao lược mọi bề

Lời điển CỐ nói chuyển phê

Lòng thành chịu cực bồ đề mới nên

 

Dù khó khăn sức bền cố gắng

Bao nhiêu năm lo tranh chấp [lo làm] giàu

Coi đời chịu khổ tiêu hao

Giàu sang danh lợi khổ đau quá nhiều

 

Quên đi đạo khổ tiêu hồn xác

Nghĩ trước sau rã xác hồn tan

PHẠM NHẰM THIÊN LUẬT BẤT AN

LUẬT TAM GIÁO MỨC TỘI MANG THẢM BUỒN

 

Nay chịu cảnh xiết khôn tiêu mất

Ta là NGƯỜI phải thật làm NGƯỜI

Lớp tuồng sắp mãn con ôi

Cọp gầm Mèo phóng chờ coi rõ ràng

 

Rồng lượn khúc mà an mọi chuyện

Rắn cũng trườn đổi biến kéo lầm

Bởi vì con trẻ chưa tầm

Mắt phàm xác tục nữ nam chẳng lành

 

Sự diễn biến hay chăng trần thế

Trận [Thế] [Chiến] Thứ Ba tiếp kế chẳng lành

Cũng vì ham lợi đua tranh

Mà sanh thù hận phải đành mạng vong

 

Phải giữ thân hồn không dục lửa

Đừng thờ ơ lập cửa môn an

Giờ lo LẬP ĐỨC CÒN THÂN

Tu tâm sửa tánh mới sang trở về

 

Thời cuộc biến trần mê thay đổi

Trở lại kỳ nầy mới ngửa nghiêng

Hiện nay sàng sảy nào yên

CỐ khuyên nam nữ TU LIỀN HÔM NAY

 

Kỳ này dắt triền khai quả hạnh

Thánh Trăm Quan oằn nặng chờ THIÊN [CHÚA]

Người đời chớ có [ôm giữ] cả [cho] riêng [mình]

CỐ lo mai lấy quả Tiên Thánh Thần

 

Dân đất Phật xác thân lành mạnh

Nhiều kiếp tu đắc chánh Phật Tiên

Ở ngôi THÁI CỰC CÔNG QUYỀN

Nhờ CHA ÂN ĐIỂN phước duyên an lành

 

Kho phúc đức quanh năm sáng suốt

Lo hoài lo danh bảng gọi thi

Mạt pháp thay đổi chuyện gì

BIẾT ĐƯỜNG TU HỌC TỪ BI VẬN [VÀO] TRÀO [TRIỀU]

 

Hội về đây con nào ấn có

Mừng biết bao thuyền đó con thơ

Đầu năm chan chứa chuyển cơ

Giao thời Xuân chúc ấm no hưởng đời

 

CHA MẸ cho con ôi đồng hưởng

Lộc có dùng đặng hưởng thảnh thơi

LẬP CÔNG CHỊU CỰC ĐẠO ĐỜI

Lo bề tu học nhờ thời hậu sau

 

Cuộc trần thế biết bao cho đủ

Đời thạnh suy đủ thứ trên đời

Lợi danh danh lợi tơi bời

Nay thì có biết mòn hơi tiêu hồn

 

Tu mất căn chẳng còn chi thân

Muốn cho đặng linh căn vạn kiếp

Cơ hội này xứng mau kịp

Kỳ này con cố CHO THIỆT THẲNG NGAY

 

Giờ còn kịp hiện nay kẻo trễ

Khách trần ai MAU LẸ LÊN THUYỀN [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG]

ĐÒ CHIỀU CHUYẾN CHÓT MAU LÊN

Rước về bến giác tuổi tên có phần

 

Tuỳ duyên cứu linh căn đưa rước

Rước kiếm tìm vào bực phẩm hàm

Ít nhiều cũng có từ tâm

Phật xưa nhờ cứu nhân phàm chúng sanh

 

ĐẠO CHỈ DẠY THIỆN LÀNH CHƠN THẬT

ĐẠO THẲNG NGAY PHÁP THỰC HÀNH ĐỀU

MỘT ĐỜI MỘT ĐẠO SỚM CHIỀU

TỪ BI CỨU CHÚNG ĐÒ CHIỀU CẢNH ĐƯA

 

Sau áo ngọc MẸ chừa dành đó

Khuyên bảo về tên có bảng vàng

CHUẨN Y GIÁO PHÁP đàng hoàng

Lo tu hành thuận hạp ban thi [đậu] về

 

CƠ HỘI NÀY CON VỀ ĐẠI HỘI

HỘI LONG HOA TÊN TUỔI CON ÔI

Nhờ con công quả đắp bồi

MẸ CHA thâu dụng con ôi chót kỳ

 
 
Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2022_2C

TRỜI nhỏ phước đơm bông kết trái

Được bề no Tết lại an vui

Có căn tu học đừng lùi

Trao dồi thanh lọc sáng tươi tâm phần

 

Dần niên Xuân rộn ràng lại đến

Hữu duyên đời đức trên con nhờ

Xuân về CỐ mới pháp cơ

Chung lo báo hiếu CỐ chờ đạo tâm

 

Xây nền đạo Dần năm niên mới

THẦY MẸ khen bước tới phúc ban

Sống trong thanh nhã an nhàn

MẸ CHA ân điển phước ban Xuân về

 

Căn phần định trở về ngôi có

Ghế sẵn ngồi chí cố giồi trau

Đầu Xuân chúc Tết đạo mầu

Nhâm Dần chú ý lời câu HỌA TRỜI

 

Hạ Ngươn ác con người tiêu xử

Thiên Đình CHA muốn xử cho rồi

CON ÔI CỐ GẮNG TRAO DỒI

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHA NGỒI BỐ ÂN

 

Thiên hạ đời dưới trần chẳng biết

Nạn kỳ này trên thiệt xử phân

Khắp nơi bốn cõi biết lần

DỮ LÀNH CÁC VIỆC KHÓ PHẦN THỨ THA

 

Tội nhiều phước ít là sầu thảm

Hiền từ thời CHA cảm chọn người

Hiền từ thì đặng thảnh thơi

Nghinh ngang khó trốn THIÊN TRỜI ớ con

 

LONG HOA lập sự vong có khác

Hạ Ngươn sau đừng lạc sự tu

Chuyển luân Bát Quái gom thu

Hạ Ngươn này thể chết nhừ thây trôi

 

Nay còn mất LƯỚI TRỜI con hỡi

Bủa lưới hồng buộc trói cõi trần

Nay còn mai mất ớ dân

Thấy trong cuộc thế nào an sự tồn

Lớp thì bệnh gầy mòn tiêu cháy

Lớp lụt thời bão lại cuồng phong

Lớp kia lớp nọ ngoài trong

Lớp thời ma quỷ loạn trong loạn ngoài

 

Giặc tứ hướng nạn tai nàn khốn

Loạn hại dân biết trốn đi đâu

Lo tu hưởng phước mai sau

Mắc trong nước lửa biết đâu là đường

 

Đời trần hạ tan xương nát thịt

Những kẻ hung chẳng kịp chẳng còn

Hổ lang ác thú ớ con

Chẳng tha dương thế chẳng còn chẳng an

 

Cửa nhà tan nát gan nát ruột

ĐỜI NÀY TU MỚI ĐƯỢC CON ƠI

Truyền rao chẳng biết tin lời

Sau này nhiều nước [quốc gia] tiêu hơi chẳng còn

 

Ruộng đã hết chẳng còn chi món [TỨC LÀ BỊ NẠN ĐÓI]

Việc tiêu điều cuồng lộn Phật ma

Phật ma ma Phật [lúc đó] mới [phân] ra

Người thời lo ngủ khó qua NẠN TRỜI

 

Đáo Ngươn Hạ đất trời tiêu xử

Chẳng việc lành khó giữ hồn thân

Đoạt của bất chánh của dân

Dụng mưu làm quấy tội phân xử liền

 

Việc thấy đó ưu phiền lo của

Người đời nay mê tựa giàu sang

Việc không thấy nói nghiệp mang

Lần hồi sắp tới tan hoang coi đời

 

Nước đà tới con ơi lo phải

NGẬP LỤT SÂU [ĐẠI HỒNG THỦY] việc thấy ớ con

Lo bề giữ của không còn

Đổi người lời đổi Thần Phong Hỏa thời

 

Sợ ngày sau sắp tới khắp [nơi][nhiễm] bệnh

Dược đâu ra [không có thuốc] trị bệnh khó phân [nhiều chủng]

Sau nhiều la khóc khổ thân

PHONG THẦN TRẢ QUẢ xác trần thây trôi

 

Thân nhồi nhã thương ôi mười thảm

Rời rã chưa này [lụa] gấm bao lâu

Làm lành niệm Phật nguyện cầu

TAM NIÊN HẠN HÁN còn đâu thân hình

 

Thương BA NĂM tình hình XỬ THẾ

Nhà không người mà cửa để trống không

Thây trôi không lấp nổi bồng

Tới thì hay việc trần hồng hỡi ôi.

 

Gặp trời loạn thương ôi già trẻ

Ác thú lang ăn kẻ không tu

Âm binh loạn động khó trừ

Quên tên quên tuổi khá tu giữ mình

 

Tam Giới hội tường minh việc tử

Xuất tam thinh [Di Lạc Phật thuyết 3 tràng pháp] mới tự lăng xăng

Lập nên một cuộc MINH HOÀNG

Nơi nơi xứ xứ thanh nhàn ngâm ca

 

Người ăn nói thiệt thà tu đạo

Tuổi có tên trung thảo một lòng

Xử tiêu ma quỷ ngoài trong

Hiệp lai căn [với] Nhứt Thánh đồng tài năng

 

Ai lòng tà mau nhanh cải sửa

Đặng hiệp về CỐ lựa hạng đầu

Thấy việc xa chẳng bao lâu

Việc gần sắp đến lo cầu Nam Mô

 

MƯỜI PHẦN THÁC CHÍN lo âu khó

Nguy nan thời CỐ độ đưa đường

Đời người thấy đó vô thường

Thây phơi ngọn cỏ thời tường rồi đây

 

Trâu qua khỏi Dần lai bày khó

Cọp rống kêu Mèo Chó sủa dai

TẶC TÀU khó giấu [giếm] hại rày

Tội mang hành chất loạn tai CHẲNG CÒN

 

Trời khiến xui nạn giông tan nát

Nát từ từ trôi xác rã thây

Chừng nào thấy việc mới hay

Lăng xăng giặc dậy đời này không lo

 

Lo giàu ít nằm co cơn loạn

Phát nạn kêu TRỜI chiếu hồng ân

Kêu TRỜI đâu thấu mà rần

Dư trăm việc khổ thở than lộn phiền

 

TUỒNG CỜ TIÊN ĐẠO TIÊN kêu cả

Ngó trần hồng chẳng dạ tu hiền

Nam nữ hãy rán chịu phiền

Thiên cơ bất lậu lời khuyên CỐ truyền

 

Cơ tại TRỜI cải THIÊN sao đặng

Biết đời ma quỉ lặng [lẽ] khiến sai

Đổi dời phải chịu trong [nước] ngoài [nước]

BA MÀU [CỜ TAM TÀI] PHẢI CHỊU NẠN TAI TỚI KỲ

 

Nước Tây Âu có gì biến đổi

Hạ Ngươn mòn sao khỏi máu trào

Nước tràn chìm nổi lao đao

ĐỔI CỒN ĐỔI BÃI ĐỔI SAO CỜ QUYỀN

 

Người lành nghe CỐ [nói cơ] liền mong [sự việc mau] tới

Trăng lặng rồi khó nổi con ôi

Lo tu niệm Phật trao dồi

Tu sao thây chết nổi trôi như bèo

 

Sao không thức nghe theo CỐ dạy

Tang điền thương tử lại sanh ra

Dỗ dành nam nữ Kỳ Ba

Hết đây rồi đến nạn mà khó an

 

Chừng nào nước tràn lan rõ việc

Soi cho đời đặng biết lo tu

Sửa sang thiện tín cho nhu

Lặng yên coi thử kể từ trở đi

 

Điển mượn xác biết thì nếu trẻ

Biết thì dùng mau lẹ hỡi con

Nhiều người kêu ngạo hay không

Chẳng chịu cải dữ thân con phàm trần

 

Đời giả tạm khuyên trần phải ráng

Tận thế rồi đừng màng vinh hoa

LO TU TRẢ HIẾU MẸ CHA

MẸ CHA THIÊN LUẬT THỨ THA MỚI LÀNH

 

Đời tận thế sảy sàng hung dữ

Lắm sự tai khắp tứ [phương] tai ương

Tuồng đời sắp hạ rõ tường

Cơ trời đã khiến hoạ ương lựa lần


Nào tội phước gian trần ghi chép

Lưỡng thần ghi trắng dẹp ít hiền

Sổ đen dầy gấp cả thiên

Tâu qua NGỌC ĐẾ CHA HIỀN xử phân

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2022_2D

Đừng ngang ngược khổ thân hồn xác

Đừng làm liều hung ác mà chi

NGỌC HOÀNG CHA xử tiêu [tức] thì

Cầu CHA MẸ cứu từ bi thoát nàn

 

Tại người ác xử tan tiêu mất

Nay mượn thân điển chất ra cơ

Cảm thương lê thứ từ giờ

Nạn tai tai nạn mà giờ chưa tu

 

Cho đời thấu chữ tu DIỆU ĐẠO

DIỆU PHÁP TRUYỀN rốt ráo khuyên dân

Mượn xác chuyển tiếp Nhâm Dần

RA CƠ DIỆU PHÁP cứu lần bớ con

 

LONG HOA HỘI tiếng đờn giục khởi

Tiếng lôi âm [tiếng sấm] con hỡi hiểm nguy

Nơi kia lửa nọ một khi

Thảm cho sanh chúng biết thì nạn tai

 

Thời cũng tại không ai lo liệụ

Cứ thờ ơ chẳng chịu niệm tu

Đến nay sắp buổi ám u

Nạn tai dồn dập lu bù khó an

 

Đời còn chi ruộng hoang nhà trống

Người thớt thưa trống rỗng thấy ai

Hạ Ngươn lòng dạ đổi thay

Đông Tây Nam Bắc đổi thay thảm sầu

 

Ngoại ngoại xứ buồn rầu gặp cảnh

Sao người còn canh trạnh làm chi

Lo tu đức hạnh từ bi

Ngày sau nhờ đến một khi không còn

 

Cảnh thảm khổ ớ con sẽ đến

Đến nay mai trìu mến mê đời

Ai mà biết đặng mau thời

Lo tu sớm liệu tận đời đặng đâu

 

Khắp thế giới năm châu chẳng liệu

Thời kỳ này thảo hiếu tu hành

Đến chừng thâu tóm tan tành

Chạy đâu cho thoát lưới màng Đình Thiên

 

CỐ cũng thường dạy khuyên lời lẽ

Có kiếp căn tu lẹ hơn người 

HỮU DUYÊN TU ĐƯỢC SÁNG NGỜI

CỨU ĐỜI TRỌNG TRÁCH NÓI LỜI ĐẠO TÂM

 

Con nào chậm bước phàm nổi loạn

Trong địa cầu hoạn nạn đổi thay

Đời nay biến chuyển hoạ tai

Do nơi tạo hoá sắp bày định phân

 

CỐ chỉ rõ con cần nghiệm xét

Đất sụp đè mất hết còn đâu

Thị thành tất cả bể dâu

Con ôi TRỜI PHẠT máu đào gớm ghê

 

Con vô đạo đủ bề cam khổ

Bởi vô tâm tìm chỗ chẳng lành

Cũng vì chống báng lợi danh

Gây bao nghiệp tội tan tành ngán sao

 

Làm sao cứu con vào môn cửa

Đặng an bề chọn lựa con vào

Cố lo tu học dồi trao

Những lời CỐ chỉ con nào hiền ngoan

 

Đời ly loạn còn đang thay đổi

Khốn đốn cho dân hỡi hãi hùng

Đấu tài đấu lợi tranh chung

Mất tình nhân nghĩa điên khùng chẳng êm

 

Tương lai đến khá đem hai chữ

Chữ TU HÀNH mới dư LONG HOA

Đó là ĐẠO PHÁP CHÁNH ra

Đó là nền tảng MẸ CHA ban truyền

 

Nắm bắt lấy cơ duyên lộc mới

Thành đạt công của TRỜI ấm no

Xuân về hạnh phúc [công] quả to

Bình yên phúc lộc TRỜI cho nên đầy

 

Chuyển cơ chúc đâu đâu [cũng] đầy lộc

CHA MẸ thương qua lốc cơn nguy

Dạy con hiểu biết tu trì

HỌC ĐẠO BỀN CHÍ ĐỜI VÌ ĐỔI THAY

 

Nền trụ cột thẳng ngay cố gắng

Các con ôi căn tánh CỐ khen

Biết lo giúp đỡ lập nên

Đồng về ngôi cũ đặng tên kỳ này

 

ĐÒ CHUYẾN CHÓT HỘI NÀY CÔNG GÓP

CÂY CON TRỒNG CÓ HỘT HAY KHÔNG?

Làm sao [cho] hoa nở đơm bông

Đến ngày kết trái cây trồng quả sai [nhiều trái]

 

Khuyên kỳ chót gái trai tất cả

Người không tu tan rã hồn tiêu

Văn minh tiêu khiển quá nhiều

Việc hư đời biến chuyển nhiều đau thương

 

Nhìn tất cả bốn phương nổi loạn

Trong địa cầu nhiều nạn đổi thay

Đời nay biến chuyển hoạ tai

Do nơi tạo hoá sắp bày định phân

 

HỘI TÂN TRÀO tu thân đạo đức

Chốn cũ quê ngôi tước của mình

Chuyển lời cơ pháp thinh thinh

Cố lo tu học giữ mình cho qua

 

LÀM SAI ĐẠO niệm tà tự hại

Nó rủ con làm sái hồn mê

ĐỪNG HAM KHOE GIỎI ĐỦ BỀ

LÒNG TÀ CHEN LẤN HỒN MÊ LOẠN MÌNH

 

LO NIỆM PHẬT tấn tinh thân giữ

Trong thế thời nạn cứ liên miên

Thì mau qui trở Phật tiền

Có THẦY MẸ độ thương liền cứu con

 

Tuồng chưa vãng loạn cuồng thân khổ

Rán kịp kỳ lựa chỗ con ôi

Hai đường [Đời Đạo] trọn vẹn vun bồi

Xuân sang thắm đượm CHA TRỜI BAN ÂN

 

KINH ĐIỂN HIỆN hay chăng có biết?

Hạ ngươn kề khổ biết bao nhiêu

Càn khôn bủa khắp tiêu điều

Mảy lông chẳng lọt phải tiêu do TRỜI

 

Bầu vũ trụ chuyển dời non biển

Thụ điển thiên hiển hiện MẸ CHA

Sổ vàng MẸ chấm con à

Quả dày công lớn phước mà nào hơn

 

Đừng lười biếng giận hờn ích kỷ

Đừng hơn thua ấu trĩ hại nhau

Đây là tai hại thêm cao

CỐ nhìn đã biết khác nào cuồng ngông

 

Đường đạo đức người thông thạo việc 

Trí thông hành nhận biết tâm linh

HẰNG [HÀNH] TRÌ ĐẠO PHÁP LÒNG TIN

HUỆ KHAI THÔNG SUỐT QUANG MINH SÁNG NGỜI

 

Ngày đắc quả về ngôi phần đặng

MẸ định phân ban nhận ứng thành

Cho con trong cảnh vinh sang

Con nào nên hưởng vinh sang muôn đời

 

Đời nghiêng ngửa ngày trôi lặng tới

Vực thẳm đang sắp tới hiểm nghèo

Phong ba bảo vũ nạn eo

Điển cơ lời chỉ mau theo học hành

 

Nghe pháp hiểu thi hành trai gái

Xuân năm Dần gặt hái trúng mùa

Đầu Xuân năm mới vui đùa

CHÚC MỪNG CON HIỆP MÔN CHÙA CÀNG TĂNG

 

Chúc con trẻ sửa thân mà biết

Chúc đạo con đồng quyết cận gần

Chúc con đắc đạo càng tăng

CHÚC CON THI ĐẬU HƯỞNG AN YÊN BÌNH

 

Cuộc bể trần nào yên sanh chúng

Cũng do THIÊN nắm vững cho tròn

Công danh đạo đức mót bòn

Màng này liệu lượng mất còn định phân

 

ĐỜI ĐẠO TỐT ÂN CẦN CHO ĐÚNG

Đạo con cao thông dụng khảo tâm

Giữ sao đạo đức chẳng lầm

ÔN HÒA HẢO HIỆP MỚI THÀNH NÊN DANH

 

CỐ chúc xuân đầu đậu quả công

HỶ sự đôi lời lộc no lòng

THƯỢNG chuyển tất cả tu tâm trọng

ĐỘNG gát tạm dừng kiếu cung trông.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1823)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3236)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3041)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3291)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.