DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM TÂN SỬU

16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2871)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 15 Tháng 12 Năm Tân Sửu
17/01/2022
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

 

Đôi lời cùng tất cả hiền đạo xa gần trên thế giới:


THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ đã giáng đàn GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG suốt 3 tiếng đồng hồ để gởi THÔNG ĐIỆP của Ngài đến TOÀN NHÂN LOẠI.  Ngài Chúc Tết Giáo Hội Thiên Trường. Ngài ban huấn từ cho các hiền đạo trong Giáo Hội. Ngài tiết lộ thiên cơ, những điều khủng khiếp mà nhân loại sẽ phải đối mặt trong một ngày rất gần, những điều này đã bắt đầu và đang diễn ra. Ngài cảnh báo sự trừng phạt ráo riết, hết chín còn một. Ngài khuyên nhân loại hãy quay đầu. Vì lòng TỪ BI VÔ LƯỢNG, Ngài đã cất tiếng gần như van xin nhân loại hãy gấp gấp hồi tỉnh, hãy gấp gấp thực tâm tu hành, hãy gấp gấp   KHẨN CẦU CHA TRỜI ÂN XÁ. Hy vọng vẫn còn kịp!
 
Các môn đồ của GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, xin hãy lắng lòng nghiền ngẫm thánh lời của Ngài và tự chấm thi để xem mình đã tu tập tới đâu và có điều gì cần phải cải thiện chăng.

 

Các hiền đạo có tâm cứu độ chúng sanh, xin góp chúc công sức tiếp tay phổ biến thông điệp của Ngài. Càng rộng càng nhanh thì càng tốt vì quỹ thời gian không còn nhiều. Phổ biến dưới mọi hình thức đều được.  Thay mặt Thượng Động Cố Hỷ, Huynh Trưởng của Giáo Hội Thiên Trường hết sức cảm ơn và ghi nhận Công Đức của các hiền đạo.  
 


Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2022_1A

Xuân năm mới CỐ về chúc Tết

Là CỐ HỶ mừng hết con căn

Xuân sang thắm ý đạo tràng

Chúc cho tất cả khương màn vầy vui.

 

CỐ HỶ chúc sen mùi niên mới

Lộc TRỜI cho vận tới no lòng

Khắp nơi trời đất vui đồng

Nhờ CHA ân điển ngoài trong an lành.

 

Ngày Xuân mới mạnh lành CỐ chúc

Chiếu điển ân cầu phúc mừng Xuân

Chúc cho tất cả Xuân sang

Gia đình hạnh phúc hoà vang đông đầy.

 

Được ấm no mừng ngày Xuân mới

Tiết mới Xuân sắp tới chứa chan

Lễ dưng mua sắm trang hoàng

Sửu qua Dần đến an lành cháu con.

 

Mừng Tổ Phụ xem con hiền hiếu

Hậu lễ tròn không thiếu suốt năm

Lo trong ngày Tết vui thầm

MẸ THẦY cho phước lộc cầm độ no.

 

Gắng chung lo của kho âm đức

Biết tạo bòn kho phúc sau này

Tất cả no ấm đủ đầy

Gia đình hạnh phúc ngày ngày ấm êm.

 

Các con ôi ngày đêm qua buổi

Lo kịp tu thui thủi lại qua

Rồi nhìn lại tuổi trẻ [hóa] già

Còn đâu con hỡi xế tà mòn hơi.

 

Đời như mộng hỡi ơi bao giấc

Quên tháng ngày lo [giành] giật miếng ăn

Lo lợi đau khổ nặng quằn

Cứ lo toan tính mãi thân lo hoài.

 

Không cố học sau này gặp HỘI

Trên MẸ CHA thúc hối dạy truyền

Thương con CỐ mở Đạo khuyên [răn]

Đạo tâm hiền đức hữu duyên hưởng phần.

 

Lời CỐ dạy truyền ban lo học

Để sau này lựa lọc nhân tài

Trường An mở hội nay mai

Các con thi đậu triển khai sanh tiền

 

Thương con CỐ nhủ khuyên danh bảng

CHA phạt răn CỐ dặn con Tiên

Mỗi con chiếu chỉ lệnh truyền

Cái lo sóng chụp đất nghiêng bể trần

 

Lo các con càng tăng nhiều lỗi

Khắp năm châu thế giới máu đều

[hư] danh cả thảy đìu hiu 

Con người chẳng thuận càng nhiều hận thêm

 

Gây lầm lỗi ganh hiềm giục lửa

Như xăng dầu đựng chứa cháy nhanh

Khuyên tu cải sửa tu hành

Đời Hạ Ngươn chớ hung hăng đâu còn

 

CỐ khuyên nhắc các con tới việc

Mạt pháp đời đổi thiệt con ơi

Đổi thay thay đổi tới rồi 

Biết đường tu học biết thời MẸ CHA

 

Khắp nhơn gian cửa nhà sụp đổ 

Hết mong còn phải cố chiếu cầu [phải cầu sự chiếu cố]

Biết đường tu học quày đầu

Tưởng ân CHA MẸ khấu đầu nguyện xin

 

Mong CHA MẸ ân tình phán xét

Tại vì con mắc kẹt lỗi nhiều

Phải lo SÁM HỐI SỚM CHIỀU

ANH EM ĐỒNG ĐẠO THƯƠNG YÊU HÒA ĐỒNG

 

Phải cần lo tâm đồng con nhớ

Đời Hạ Ngươn con chớ dễ ngươi

Mạt đời thay đổi con ơi

Cửa nhà đất cát lụt trôi sống còn

 

CỐ đây chấm lo con kềm lái

Nhắc gái trai hăng hái tiến lên

Có CHA MẸ CỐ kề bên

Vững vàng bền chí ơn trên hộ phò

 

Tuỳ khả năng con thơ nghe biết

Điển CỐ ân chi tiết thiên cơ

Mấy ngàn năm được HỘI chờ

Vận vào VUA hội hạp cơ đáo đầu

 

Chèo thuyền rước hiếu cầu có cấp

Được tuổi tên cao thấp CỐ ban

Công dày hưởng đặng vinh quang

CỐ đây chấm đậu đai mang cẩm bào

 

Cảnh non tiên con nào trai gái

Hiệp HỘI NÀY tu phải bền lòng

Ráng lo tu niệm dày công

THI HÀNH CHÁNH PHÁP [CỦA] HỘI ĐỒNG GIÁO THIÊN

 

Dành đôi lớp con hiền Xuân mới

Sửu sắp qua Dần tới nghĩa tình

Mừng Xuân Tết đến chánh minh

Tiết đầu Xuân thiệt gia đình ấm no

 

Thiệt [là] CỐ [HỶ][đây] ban, chuyển cơ ấn ký

Mượn xác nhi thảo bí chúc Xuân

Đầu năm Dần đến ít vầng [thơ]

Mừng con của CỐ phước ân vuông tròn

 

CỐ chúc hết cháu con hạnh phúc

Vượt kỳ này trong lúc Xuân về

Khắp trong thành thị thôn quê

Cùng an vui lúc Xuân về ấm êm

 

Vui Xuân đón mọi bề đầy đủ

Được mạnh lành tranh thủ lo tu

Quả công chịu cực công phu

Lòng hiền chưởng đức bề tu nhờ thời

 

Cuộc trần thế nổi trôi sắp tới

Đời thạnh suy con hỡi trên đời

Lợi danh danh lợi tơi bời

Nay thì có biết hết hơi mõi mòn

 

BAO ĐẠO GIÁO KHÔNG TRÒN TRÁCH NHIỆM

Học sách kinh kiểm nghiệm thật hành

Làm cho đúng LUẬT TÂN rành

Mới mong hưởng được thân lành ngày sau

 

NÓI RẰNG TA ĐẠO CAO THÔNG THẠO 

Làm ỷ oai chưa thạo [mà] làm càng

Coi chừng bị kẹt bản thân

Tiêu hồn căn mất trợt chân hết đời

 

CON KẾT HỢP [dưới mái nhà Giáo Hội Thiên Trường] giúp người tâm hảo

Giữ lòng hoà thơm thảo mọi người

Lòng nhân là tưởng đất trời

LÀM NGƯỜI THÌ PHẢI THƯƠNG NGƯỜI LUẬN CHI

 

CỐ chỉ dạy những gì con học

Cây có gốc mới mọc thành cây

Mình tu mình học mới hay

Thân tâm sáng suốt đắc tài thành danh

 

Phải đoàn kết tu hành che chở

Có lòng thành HỶ CỐ chở che

Cứu con của CỐ chung về

Đồng bào dân tộc mọi bề thì an

 

Cùng nòi giống [nhân loại] chung màng chung bọc [từ CHA MẸ THIÊN]

Cùng một nhà [thế giới] không lọc [không phân] màu da

Cũng đồng con MẸ con CHA

Phải đoàn kết [thành] một mới ra thái bình

 

Con biết CỐ nhiệt tình canh cánh

Dạy lòng nhân căn tánh đức lành

Dắt dìu nương đỡ tu hành

LẤY LÒNG NHÂN THỰC LÀM LÀNH GIÚP NHAU

 

Con của CỐ đồng trau hiếu đạo

Nghe CỐ phân tái tạo sửa mình

CỐ đây xét thấy nhận nhìn

Con lành ân hậu kính trình tưởng tin

 

Đời nay thật muôn nghìn thay đổi

Lo kịp tu tránh khỏi nạn tai

Con ơi chớ lỗi bị rầy

Từ lâu tin tưởng kính THẦY MẸ CHA

 

Làm cho đúng con CHA con MẸ

Đạo nhất tâm bước lẹ hành y

Một đường một mực tu trì

ĐỪNG NGHE NHỮNG ĐỨA PHÂN LY NGHĨA TÌNH

 

Đứa chẳng tin bố kình ố đạo

Thông theo tà đạo giáo tinh yêu

Làm cho con thảo ngã xiêu

Mê hồn tà thuật nhắc kêu giữ gìn

 

CỐ khuyên nhắc đừng khinh phỉ [báng] đạo

Thật rõ ràng tham khảo hiện nay

Dù ai nhạo báng chê bai

Chẳng màng giữ đúng tâm ngay nhu mì

 

Chỉ [dẫn] con tu VÔ VI điều biết

CỐ về cơ giảng thuyết niên Dần

Tiết đầu Xuân điển ân ban

Mừng Xuân CỐ phải giáng đàn mừng XuânBấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2022_1B

CỐ chúc Tết xa gần Xuân mới

Dần điển cơ con tới cần xem

Lập đời xét trọn mọi điềm

Tiếp tay với CỐ học thêm khỏi nàn

 

Cuối năm Sửu hơi tàn ngó thấy

Thái Bình Dương hết thảy phải ghê

Bởi do thiếu đức ác mê

Cuối năm Sửu dậy ê chề coi ai

 

Qua năm Dần đến đây ghi nhớ

Mất đảo đầu bùng nổ lăng xăng

Hay đâu cọp phóng đấu càng

Năm châu nổi sóng Lùn [Nhật] ăn nổ bùng

 

Hồi quyết liệt chung chung sắp nổ

Hầu Vương tung múa trổ tài ba

Gà kia đá nhảy tung ra

Mỹ Nga Đức Pháp chú ba Tàu [tranh] cường

 

Tướng té nhào thấy thương ăn có

Hay đâu Gà gáy Ó ò o

Hụt ăn mắc gió co giò

Thương BA CHÚ CHỆT bởi do mắc sừng

 

Ra oai chiến càng hung càng dữ

Ngặt thù sâu hai chữ ghét thâm

Sửu qua Dần đến sâu thầm

Coi ai đáng mặt tranh cầm bá vương

 

Để thử coi tận tường màn chót

Ai mót bòn mức chót CỐ ban

Con nào mà tạo thiện căn

Thì là tránh khỏi gian nan kỳ nầy

 

Con học lấy đủ đầy cơ điển 

CỐ ban truyền lần chuyển lo tu

Thánh Thần Tiên Phật hộ phù

Xem trong ba bực người tu thánh phàm

 

Nếu không thử lợi ham trong việc 

Ai giỏi công tu thiệt lòng mình

Đây là CỐ nhắc giữ LINH

Nhắc cho nam nữ chánh minh trở về

 

Nếu tu chẳng giữ lề chịu sửa

Nghe theo đây mà lựa đường đi

Đường ngang đường dọc khó thì

Bên này bên khác dễ gì làm sao

 

Dò THÁNH ĐẠO gom vào mà tạo

Tu khó thành giả mạo đạt không?

Các con HỌC LẤY THIỆN LÒNG

Giữa cơn thay đổi trần hồng [thì đây là] cẩm nang

 

Các con khổ chớ than là khổ

Cũng sắp gần nạn bố nổ bùng

Con ôi cố gắng tu hùng

Trời ban đất thưởng chung cùng âu ca

 

Chừng TÔN VƯƠNG CHÚA CHA VẠN CỔ

PHẬT VƯƠNG ngồi ghi nhớ coi ai

Tuy ba bước đủ còn dài

Phải lo mà cố thi tài đức ân

 

Nếu tu giả khó gần Thánh Phật

Tu thiệt gìn chơn thật nơi tâm

Với ai lời một chẳng lầm

Bước ba ba bước âm thầm lo tu

 

Lãnh pháp CỐ học tu HIẾU ĐẠO

Học hỏi lời nghe ngạo cười khi

Từ già tới trẻ biết chi

Khó lòng phổ độ lâm ly phải đành

 

Quỷ lấn lướt Phật đành lui bước

Người trí thì khó được an lành

Người tu ma quỷ kéo nhanh

Đường đi thu hẹp phải đành khó an

 

Sắp biến đổi chớ than là khổ

Bởi nay là TRỜI bố [thiên la địa võng] khắp nơi

Nếu con có đức tu thời

Phải tu mới được con ơi PHONG THẦN

 

Mòn thưa thớt CỐ phân tám chín

Réo kêu con một nhịn lời thường

Chung tàng nhánh lá tình thương

Thiên Cung còn ghế con tường LONG HOA

 

Ngày Thống Nhất MẸ CHA đã định

Có thử ai rán định sẽ thành

CON ÔI ĐỪNG QUA LỘNG HÀNH!

Con nào tưởng CỐ chỉ rành khỏi thi

 
[Câu 2 và 3 ý nói: Còn ai ỷ tài tự cho là mình giỏi có thể định được đại cuộc, rồi tự tung tự tác trong phát ngôn và hành động, thì cứ thử xem rồi sẽ biết.]

Cơ điển mừng con đi điểm đạo

Qua bến bờ thông thạo về ngôi

Mừng Xuân dần đến đắp bồi

Mừng Xuân CỐ chuyển ĐẠO TRỜI huyền cơ

 

Ngày Xuân mới điển cơ CỐ chỉ

Niên nầy THIÊN hiệp kỹ MỘT NGÔI [hiệp NGÔI MỘT]

Bền lòng son sắc chớ trôi

MẸ THẦY chứng nhận con ôi thảo hiền

 

Một NGÔI MỘT qui nguyên một mối

Cây chung nhành chung cội chẳng riêng

Cùng chung tất cả cơ huyền

Chung nguồn chung gốc mối giềng MẸ CHA

 

Gắng chí công đâu xa hỡi trẻ

CỐ về cơ điển khẻ đầu niên

Xuân về tươi thắm khắp miền

Hoa vàng đua nở [ý nói đạo quả] kỷ thiên niên đầu [Thượng Ngươn]

 

Căn nguyên con qui chầu CHA MẸ

Muôn hoa đua nở lẹ [mau đạt đạo quả] ngày Xuân [ngày Lập Hội]

An khang bền vững khải hoàn

Mùa Xuân hưởng đặng huy hoàng ấm no

 

Nhờ ân đức MẪU cho con thảo

Mau lo hành học đạo con ôi

DI ĐÀ SÁU CHỮ NẰM NGỒI

MỖI CÂU LÀ MỖI ĐẮP BỒI THÂN TÂM

 

CỐ giảng dạy nữ nam mà sửa

Đời màn này [Bề] Trên lựa hiền nhơn

Lòng trời đất rộng từng cơn

MÀN NÀY CON PHẢI TU CHƠN Y HÀNH [THIỆT LÒNG TU]

 

ĐÒ CHUYẾN CHÓT nhanh nhanh con đó

Sửa làm hiền con nhớ mà lo

Hiện giờ gấp rút chuyến đò

Màn này con phải âu lo đậu [vào] trường

 

Con cố nhớ bước đường bền chí

Hiền mới nên ngôi vị đi lên

Lời cơ điển dạy mới nên

Tinh thần chí hướng đi lên rõ ràng

 

Do thời cuộc sảy sàng màn tới

Coi con nào rớt bởi lợi danh

MÀN BA THỬ ĐẠO CON LÀNH

Lòng con tơ rối quên đành Bề Trên

 

Tâm thành tưởng đi lên chí hướng

Định luật ra tin tưởng học hành

Bấy nhiêu tâm huyết CỐ dành

Cho con hiền thảo lòng thành dưỡng vun

 

Màn Ba thử đạo chung sắp định

Thời sao an nhẫn nhịn cho qua

Đừng cho tiền bạc khiến ta

Màn này sàng sảy LUẬT [CỦA] CHA định đều

 

Thiếu tiền bạc bụng kêu đói rả

[Nhiều tiền thì] Chất ngất lòng lo hả [hê] quên tu

Đâu còn tâm trí công phu

CỐ khuyên ghi nhớ chớ hư [vì] lợi quyền

 

Điển CỐ chúc Xuân niên vầng mới

Mượn xác điển gởi chúc mừng

Xuân sanh nô nức tưng bừng

CỐ về điển chúc cùng mừng nữ nam

 

Chúc tất cả thành tâm trung tính

Từ trong [nước ra tới] ngoại [quốc] an thịnh vinh quang

CỐ chúc từng hạng phước ban

Được an vui học điển sang thân mình

 

Hàng tu sửa tận tình con phải

Giúp cho nhau phải trái trọng ân

CỐ thường dạy nhắc TỨ ÂN

THƯƠNG NGƯỜI THÌ PHẢI NHƯ [THƯƠNG] THÂN [QUYẾN] CỦA MÌNH

 

Nên CỐ lãnh lịnh MINH CHA ĐẾ

Nay Xuân về thuận để chỉ tu

Chung CHA bọc xác không thù 

Xét ra còn chẳng bao thu kiếp bồng

 

Trong mười phần ba còn bảy hết

Trong ba còn một riết mà ra

Con hiền tồn tại LONG HOA

Nay màn lớp rộ đổi ra quá nhiều
 

Xét ra còn bao nhiêu hỡi trẻ

Bởi con quên lãng MẸ trong lòng

Cảnh này tai kiếp tang bồng

Các con liên tiếp đau trong ra ngoài

 

Quên đi đạo MẸ THẦY sao nở

Bởi tâm phàm lầm lỗi buông trôi

CỐ đâu một chỗ yên ngồi

Chiếu cơ dạy dỗ đến rồi gấp con

 

Muốn đạt được tròn xong giáo đạo

CHA ấn phong CỐ dạo Xuân nay

Chúc Xuân [mong] sao [dẫn] dắt [để] sửa sai

Đều do CHA MẸ triển khai lớp màn

 

Cõi đời khổ vương mang danh lợi

Cũng vì tiền mà tội vương mang

Vì người nóng nổi thở than

Quên đi tánh thiện tham gian dẫy đầy


Xem Tiếp Trang Kế: https://www.onglaidoky3.com/p262a616/phap-am-ngay-15-thang-12-nam-tan-suu-tiep-theo-trang-truoc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 950)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 578)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1374)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2868)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3816)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5118)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4457)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4558)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4620)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4819)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4518)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4725)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5484)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4968)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.