NGỌC KINH: KINH TÂM HUYỀN

13 Tháng Chín 20197:39 SA(Xem: 1340)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

KINH TÂM HUYỀN

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Kinh Tâm Huyền cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi (13/9/2019), giờ Dậu, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V3. 2023LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH:

KINH TÂM HUYỀN

 

TRUYỀN PHỔ THÔNG KINH NÀY ĐẦY ĐỦ

NHỨT QUYỂN NĂNG THIÊN TÚ PHI KINH

DÂN SỰ NƯỚC NÀO ĐỒNG TÌNH

CÁC ĐẠO CHUNG KHẮP THỌ KINH TÂM HUYỀN. o

 

Thiên thống bao càn khôn

Tam Thiên thế tôn nghiêm

Biến hóa hiểm thế giới

Đại hóa lợi trùng tương

Cung chào Thượng Cõi ngự

Độ nam nữ kệ lo

Cho con thơ hiểu lý

Trường Quốc y mục thị

Huyền linh kỳ Hội Yến

Tứ Bửu Liên Long Châu

Nguyện vái cầu vọng tưởng

Lạy NGỌC THƯỢNG thứ tha

HUYỀN CAO CẢ THƯỢNG ĐẾ

GIÁNG TẠI THẾ MÀN NÀY 

HUYỀN LINH THẦY DẠY ĐẠO

Ân nguyện báo HUYỀN THIÊN

Cơ CHA chuyển phân tỏ

NGỌC HOÀNG HỘ ĐỘ CHO

MÀN NÀY CHÓT PHÊ CHIẾU. o

 

PHẨM KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN

 

KHAI KHẨU CHUNG CHƠN KINH NHẤT BÁ 

THỌ HOÀNG ÂN ĐÀN BẢ HIỂN LINH

ĐẠI TỪ NHƠN VĨNH HOÀNG MINH

ĐẠI LA THỂ VẠN KHỬ KINH KHUYẾT TRUYỀN. o

 

Kỉnh HOÀNG THIÊN cầm quyền sửa trị

Quy tôn khai ấn vị chẳng sai

Lập phân KINH THÁNH tự khai

Nhơn nhơn nhược bất hội này xin CHA

 

LONG HOA HỘI kỳ ba CHA chuyển

NGỌC KINH TÂM MINH hiện Càn Khôn

Bậc pháp mầu lịnh CHÍ TÔN

Đạo điều đúng buổi cờ hồng Long Thiên

 

ĐỨC MINH HOÀNG NGỌC HUYỀN CHA NGỰ

CỬU TRÙNG THIÊN MINH LỮ CHA THIÊN

Nam nữ thủ lễ CHA HIỀN

ĐẠI ĐỨC THƯỢNG THỪA linh điển duyệt phê.


Thượng thượng đáo hạ tề tùng tự

Vốn khuyến truyền các xứ hữu đô

 Vĩnh tọa tân khai thứ hò

 Nhựt tòa lai địa kỳ vô chư phàm


Sự thuyết kinh nữ nam tinh khiết

Mật trì kinh nhứt việc nơi tâm

Xin THẦY linh điển giáng phàm

Nguyện cầu THƯỢNG tọa HOÀNG lâm màn này

 

Long môn chí đăng khai thanh bữa

Cung hương đăng MINH CHÚA pháp ân

KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN

Nam minh nữ diệu vái van THIÊN ĐÌNH

 

QUY BA PHÁP thỉnh linh TỔ PHỤ

CHA DI ĐÀ nghiêm chủ nói rằng

Phải đem chơn tánh tu hành

Thanh thanh tịnh tịnh người thành trước sau. o

 

ĐẢNH LỄ CUNG TÂY NGỌC HOÀNG

ĐỒNG BAO CHA PHÁN ÂM DƯƠNG

CHÍN BỆ THIÊN THƯỢNG PHỤ VƯƠNG

THƯỢNG ĐẾ TÒA CHƯƠNG NGỌC HOÀNG.

Sở đổi thay trần bố ban

Tầm chỗ nhờ thân CHA rọi

Kẻo trễ trao dồi đức tu

Diệt đám mây mù bước qua

Tuy rằng phương xa CHA phán

Ba màu khăn ấn hé lầu

Gom chung một cấu chỉ truyền

Chữ hòa THẦY chuyển phán ghi

Tóm thâu túm bị rẽ ra

Thiên phổ hiện hóa bôn vương

Trời nghiêng ân hướng sen đài

Một giống sót lại hóa ra. o  

 

Hằng năm Đại Lễ Thiên Danh

Nữ nam kính lễ NGỌC HOÀNG CUNG THIÊN

Tháng giêng tháng chín trần miền

Chúng con về đến điền tuyền huyền linh

 

Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ ban linh

Điển HUYỀN tầm chỗ kiến MINH mộc bài

Lời vàng tiếng ngọc của THẦY

Bảo vật THẦY tặng một mai để cùng

 

Huyền linh THƯỢNG ĐẾ lầu cung

LONG HOA dứt hội ban chung an lành

Tùy duyên trần thế nhơn sanh

LONG HOA HỘI cận đạt thành chữ tu

 

Đắp bồi công quả công phu

Bắc Nam một mối nghĩa tu đủ đầy

Sám hối CHA THIÊN CUNG NGAI

Trần gian khẩn tấu đạt bài CHA ban. o

 

HUÊ THƯỢNG TỔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ

LẠY CUNG SON CON DỰ KỲ BA

LONG HOA ĐẠI HỘI CUNG TÒA

CUỐI ĐẦU CON LẠY TRÌNH QUA MÀN NÀY.

 

Khắp Đông Tây đủ đầy dân đạo

CHA ban tình chỉ giáo TÂM KINH

Kim thuyền THƯỢNG ĐẾ cung đình

Mai sau đắc đạo chơn linh con về

 

HUYỀN VI THẦY dựa kề cung ngai

CHA độ tận đạt bày khai hội này

Cơ duyên CHA định [phải] trao dồi

Cứu con mau bước trở hồi tu tiên

 

ĐỨC CHA HIỀN HUYỀN THIÊN PHỔ ĐỘ

Chí dốc ơn THẦY TỔ ơn thâm

Nam nữ một đường thiện tâm

Quyết lòng báo bổ ngọc lâm trở về

 

Mấu chốt Thiên an bày phá phổ

Tây lướt sang rực mùi hoa nở

Rạng bình minh định hướng càn khôn
THIÊN CAO CHỨA VỢI VỢI VI VÔ. o

 

Pháp Bửu đàn khuôn khổ chờ động

Tinh khuya đầu chải bủa không không

Liên gánh tình đạo giúp dựng nền

Chữ lễ nghi phận gánh pháp đồng.

 

THIÊN GƯƠNG LỊNH trần ai đời chiến

PHẬT ĐẠO ra khả quí tuổi tên

NGƯƠN TAM HIỆP NHỨT xoay máy tạo

BỐN CHỮ HUYỀN KHAI TẠNG KINH HUYỀN.

 

Một chữ thành khẩn nguyện vái cầu

NGỌC HOÀNG phổ độ khắp năm châu

TỔ HUYỀN LINH THƯỢNG ĐẾ HỘI NÀY

CHA HIỀN NGỰ LẠC KIẾM ĐẠO MẦU. o

 

Muốn vẹn tu hành

Chữ THÀNH chí dốc

Vận tốc hồi nguyên

Kim niên ráng gìn

Ngục hình phải chịu

Hãy liệu vì thời

Cơ trời CHA hé

Vì trẻ không yên

CHA khuyên hãy nghĩ

Thương vì trẻ thơ

Khai mở hồng tú. o

 

KHAI CHUYỂN HÓA QUẦN SANH DĨ GIÁO

TỐC BẤT CAO CHƠN ĐẠO QUANG MINH

CHÍ HUYỀN QUẦN THÁNH BẠCH KINH

Đâu đông bả hạ túc minh năng từ.

 

VI TÔN ĐẾ thuyết từ thâm phổ

Cạn tỏ phân biết rõ hiếu chi

ĐẠI ĐỒNG ĐẠO PHÁP LÂM KỲ

Ô long xích phụng cơ vi phong đàn

 

Lực càn khôn CHA phán bước qua

Trường cửu niên kỳ ba xoay chuyển

Diễn bày cơ cuộc chỉ truyền

LINH CĂN THÁNH ĐỨC GIÁNG MIỀN HẦU LAI

 

Xoay ĐẠO PHÁP ơn THẦY còn mãi

Kệ chơn kinh lời dạy mai sau

CHA ban CHA đặt đứng đầu

TÂM KINH sáng suốt đạo mầu tròn vuông

 

Đầu cuối lạy THIÊN TÔN THƯỢNG ĐẾ

HỘI LONG HOA đảnh lễ HUYỀN KHUNG

ĐẾ THIÊN TÂY NGỌC quy cung

Thiên kinh trọn quyển đồng cùng phải trau

 

Mười phương PHẬT tâm CAO tỏ rõ

Thật tâm đà chưa rõ đường đi

A DI ĐÀ PHẬT TỪ BI

CHA, MẸ, THẦY TỔ độ trì huyền nhân

 

Sau ba khắc nguy trần tai nạn

Lịnh THIÊN TÔN giáng hạn xuống trần

Vì là lần chót lo thân

LỜI CHA GHI NHỚ khai ban nhi tài

 

Cuối Tâm Kinh màn này thi cử

ĐỨC NGỌC HOÀNG phê dự khắp nơi

Gái trai nam nữ lầm rồi

Xin CHA hóa giải dạy lời chúng con. o


Phẩm kinh con mới đọc rồi

Con thơ đảnh lễ trao dồi KINH TÂM

HUYỀN cơ CHA chuyển nữ nam

Lạy HUYỀN CAO CẢ trần đàm một mai

 

Huyền Linh THẦY dạy kỳ này

Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ hội này thứ tha

Lo tròn Đạo Pháp Thượng Tòa

Ngày ngày tin tấn hiệp hòa nghĩa tu. o

 

PHẨM KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC


CÕI HUYỀN LINH VÔ HÌNH SÂU THẤY

MỞ OAI THINH SEN ĐÁO HỒI LAI

KHAI ĐÀNG TÂN DĨ PHẬT LONG HOA

KỶ THỜI CHỈ ĐIỂM CHẶNG ĐƯỜNG DÀI. o
 

Vô không vô kỷ nan hồi cảnh

Thông đoạn cơ mầu mục nên danh

Nhìn tứ phía BÓNG TÙNG che phủ

Thạnh thới nụ cười trổ sen nhành.

 

Năng xuất giang xuất chi kín ngõ

Ý LỊNH THIÊN TÀI tạo giác đo

Diêu dung vạch kẻ khui hài ý

Đông Thu bao bận xá phương dò.

 

Thương bách cảm cơ căn tùng ý

Vạch kẻ hồi hoa cổ niêm kỳ

Điển nhân khí kỳ ba hạn đáo
BỘ MÁY THIÊN hữu ảnh thủ phi.

 

SEN TÂY PHƯƠNG TAM KỲ QUI ĐẠO

Nước sen trong định thấu trăng sao

CỜ HUYỀN LỊNH can qua vững chắc

Cuộc hồng trần cam diễn phận nào. o

 

Khai pháp văn thế gian khó luận

Vạn vật mòn tơi tả tục trần

Hồi chiến trận tác phần xước khổ

Biết về đâu bụi hồng cây cỏ

 

Kiếp thế gian giông gió buồn sanh

LÔI ÂM giục tỉnh nguyệt sang canh

Trăng dạ cổ tâm thanh soi chỉ

Cầm cung vi xem bổn nhiếp quy

 

TÒA THƯỢNG PHẨM Tam Kỳ HƯNG CHẤN

Lập NGUYÊN in lập PHÁP cuộc trần

Cơ QUÂN ĐỊNH chơn toàn sẽ rõ

Gà gáy Canh chung hóa hòa vô

 

DI LẠC PHẬT luận cho NGUYÊN THỂ

Giới Tam Thiên bạch sắc chuẩn đề

PHẬT CHUYỂN THẾ MỌI BỀ SẼ HIỂN

HƯỚNG TÂY PHƯƠNG ĐẠI ĐẠO KHÔNG HUYỀN

 

KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC

Hiện Phật tâm sâu nơi ngộ đắc

Phật nơi lòng vun hạt phút giây

Biết tìm ra chơn lý về THẦY

 

KHAI GIÁO ĐẠO ĐỦ ĐẦY DIỆU LÝ

VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ 
Tâm ở ta HUYỀN BÍ ĐẠO CAO

Chữ TÂM KINH chơn pháp ra vào

 

THẦY xoay chuyển lập CAO HUYỀN NHỨT

Thế kinh luân NHỰT THIÊN đúng lúc

PHÁP ĐẠO cơ năng đúc NHƯ LAI

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ẤN CHỈ BÀY

 

Minh nguyệt trăng sáng khai hạ đồ

CHIẾT LINH QUANG TAM TRÀO XUẤT LỘ

Gà sang Canh sao nở gáy vang

Sen thúc hối Thiên La bố sẵn

 

THIÊN ĐẠO MINH TỪ ân ban thưởng

Bổ mọi bề MẮT NGỌC [ĐẾ] MUÔN PHƯƠNG

Đợi luân phiên xế bóng hoàng hôn

Trong sanh chúng mảnh trông Ngươn Thượng

 

MINH MINH truyền thử nhơn Nam LÃO

Hậu hữu tương sanh ngẫm cuộc nào

Càn Khôn bất loạn tương quan đậm

Khuyên khuyến Tân Nhâm bát tiền hào

 

Hư không Bửu Điện đại tâm phóng

Vạn truyền tố hội PHẨM HOA CÔNG 

Hiện pháp hiện diệu hồi huyền diệu

BÁT ĐẠI KIM CANG TỎA UY PHONG

 

Phật Thánh Tây BẠCH Y ĐẠI SĨ

Ánh Đạo Vàng PHẬT rọi vô vi

CAO định luật tàng khôi phục lối

Công lý đầu mục lục hạn kỳ

 

THIÊN THỦ NHÃN khai hồi sắc chỉ

Thảo tâm kinh thiên ý triển khai

YẾT ĐẾ GIÀ LAM giáo bày

ĐẠI PHÁP bi ẩn vòng tay NGỌC TÒA

 

PHẬT khen ngợi LONG HOA kỳ hộ

Chấm tỏa đà công cố công năng

Cơ cùng chiếu mạng duyên phần

Nhập xuất bổn gốc mai vàng Xuân Canh

 

Cơ LẠC QUỐC song hành tự tại

Dụng mới, hay, lý giải khó khăn

Tây Đông trận cảnh xuất năng

Âm thanh tầm điển bao phần khai kinh

 

 Phong lôi vũ trống linh lẫn lộn

HUYỀN giáp xa căn bổn vi tiên

Công đồng khó thấy ngự miền

PHẬT TRỜI dương thế hạ thuyền LẠC LONG

 

NGỌC xưa ẩn vô Đông phần tạm

Qua buổi này bất lãm Thánh Tiên

Rành đàng kinh kệ hồi THIÊN

Mật kỳ trống thúc nhiệm HUYỀN kỳ xoay

 

Tân phàm chúng chung tay chèo lái

Neo vững thuyền lộn lại trần ai

Đưa về bến cũ thôn cày

Một tay tá bất chờ ngày đèo qua

 

Nương theo bóng ma ha độ mãi

Nào dám sơ buông khải đàn cơ

Đao năng ngoại cảnh nhiệm chờ

Túc phong túc sắc cuộc cờ tương quan

 

Phân ngôi kế phong đàng ngôi địa

Phát khai cơ lập phía thúc sang

Hữu vô hữu diệu mật nang

Càn khôn vận chuyển BẠCH VÂN chín mười.

 

Nhứt CỬU nhị KIM HẮC ĐẾ cười

HUỲNH KỲ công phủ trải khắp nơi

Trùng lai THANH ĐẾ thế hệ chúng

Cửa ải Thiên Môn phủ mọi thời.

 

Ngũ Hành vận mạch xoay chuyển đổi

Năng ý Phật Đường rọi nơi nơi

QUAN ÂM BỒ TÁT đa phương sự

Lượt đến lượt đi lắm độ đời.

 

Hành giả ươm giống xây thời hướng

Đa hạnh huấn từ chúng đa phương

Tây Lầu phong tỏ cẩm nang mở

Nhiệm kỳ LONG HOA TRẬN dài đường.

 

THIÊN ĐÌNH mở hội tân cổ ĐIỂN

Mở thần giúp sức ma ha chuyển

Một mai mai một Hội Cảnh Rồng

LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG trực giác thuyền.

 

Cảnh màn sâu khiếu bởi thói đời

Tinh hoa hấp thụ giục chiều mơi

Ngươn Hạ tháo gỡ lòng khéo sắp

Chư Tiên đèn sáng đẹp mặt trời.

 

Phật Thánh Thần Tiên BỔN SƯ ngự

Khâu đỡ cảnh màn mở lối từ

Tiên Trưởng kỳ rạng Lư Bồng hiệp

BỒ TÁT LẠC VƯƠNG XUẤT HIỆN NHƯ.

 

CHA ban thông điển giáng cơ trần

MẸ xoay chiếu hiển rọi linh đăng

THẦY ra CƠ PHÁP dìu dắt chúng

BAN CHỈ LỊNH THIÊN CHUYỂN XÁC THÂN.

 

PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 KHAI TRUYỀN TÂN PHÁP


HẠ KỲ NGỌC SẮC TAM KỲ KHAI

KIM DIÊU LOAN CHÁNH VÌ HUYỀN KHẢI

XUỐNG THẾ NAM KỲ HÀNH CHÁNH PHÁP

THƯỢNG ĐẾ KỲ BA CHUYỂN TIẾP VAI. o

 

NGỌC hiện đất toàn còn chữ KHÔNG

HOÀNG Trường Chủ hiệp cảm tác đồng

THƯỢNG thượng hóa hóa lâm thủ khéo

ĐẾ khứ lai nhiên khởi vân không.

 

KHAI bố ĐẠO hành THƯỢNG chỉ phán

TRUYỀN vai nhứt tảo niên nhị giảng

TÂN thời bá phổ thông kinh suốt

PHÁP đại TỪ NHƠN sự THIÊN ÂN.

 

Tiêu tiêu tựa khối Hồng chủ lãm

Nhựt nguyệt càn khôn tướng nhà Nam

Hiếu trời hiếu đất tam tùng bách

Biển tục mênh mông THÁNH tước hàm.

 

PHÁP ra HUYỀN tỏa QUAN ÂM độ

Thổ Hỏa Thủy Mộc hỉ HỈ CỐ

Lãnh hội THIÊN TÀO chấm bút ghi

TAM GIÁO QUY NGUYÊN rạng danh chờ.


Tần Vương áo vãi PHẬT xuất chúng

TỔ chịu về ngôi khó chi cùng

Việc nay cày cấy già thâm cổ

Bốn mặt quê thôn nhị hiền trung.

 

Áo vải trận xưa anh dũng nghĩa

Sáu tỉnh Bắc Trung rạng danh bia

Cổ hình lịnh khó lưu ân dặm

Ngọn gió Đông Phong định phần chia.


Đột phá dư âm chí keo sơn

Đỉnh khai pháp hội trổi nhịp đờn

Một chiết một khai chẳng dời đổi

Quân binh Gia Nghị cổ Tà Lơn.


KÝ LỊNH CHIỀU MƠI KHAI PHÁP HỘI

Thiên tình non nước tùy vận khởi

Luật thoải đào thiên vẹn cựu tân

Huệ trí huệ minh đâu thể ngồi.

 

CHÂU THIÊN BỔN PHÁP KHAI TÂM ẤN

Khả từ hồi đáo góc non Tần

Đức ân dắt chúng vì Ngươn Hạ

HÀNH PHÁP CHÁNH soi ngộ Hồng Ân.


Thương kẻ không bơi câu cá lùa

Họa phước cô môn sự tranh đua

Không bơi hang ngách không siêng mở

TÂN nặng nổi lo hoa luyến đua.

 

Đây CƠ Thánh Đức âm diệu pháp

ANH lặng về đêm nghinh tam thất

Ân cảm nghĩ xa nặng nỗi lo

Đáo thế can qua xây chuyển luật.

 

LÔI ÂM CHIẾU DỰNG TỎA TÂY LẦU

QUỐC nhân QUỐC thủy mạch ngầm sâu

Tục trong chịu ngắm dòng đang chảy

Tam xứ Thánh GIANG [HÀ] cuộc TRỜI ÂU [CALI].


Thân trong biển tục để chẳng lâu

Đổi hình xoay gió tâm linh thấu

Tuồng cổ khai màn vận từ linh

Âu Lạc Hồng Bàng thế một bầu.

 

THUYỀN PHẬT CẬP BẾN KHUYÊN NHIỂU CHỖ

ĐÒ CHIỀU thấu hiểu chiều cứu độ

QUY NHỨT MỘT BẦU MỞ KỲ MINH

Cơ kỳ BẠCH LẠC bản cơ đồ.


CHÁNH PHÁP HIỆP NGƯỜI KHAI DIỆU LÝ

Tròn phận BỐN ÂN phận tu mi

Huệ soi căn bổn tu Chánh Pháp

Tây Đông Nam Bắc MỞ HỘI KỲ.


TỪ BI khai sắc nêu CƠ ĐIỂN

Linh mầu BỒ TÁT ý ĐẠO VIÊN

Mưa chiều biết lạnh thủ phận pháp

THIÊN ÂN THÂM DIỆU VẠN KỶ NIÊN.

 

Đủ sức thanh thể Phương Tây chỉ

Hò líu cống xan hiển nghĩa vi

THÂN LỘ NGỌC SON HIỆP THIÊN HỒN
CHÍN CHIỀU THƯỢNG CẢNH NHỨT ĐẠI KỲ.

 

Đờn kêu sắc ấn LONG HỘI BỔ

Đờn kêu trống thúc khổ lớp lang

Đờn kêu cung diệu tận Nam Bang

Đờn kêu TAM CÕI KHAI MÀN CỔ

 

Đờn kêu quay gót ĐÒ NGÀY MỚI

Đờn kêu chuyển lập MỤC ĐÂM CHỒI

Đờn kêu khai khiếu hóa hồi vô

Đờn kêu trổi giọng Ô Nam Vĩ


Đờn kêu bốn cửa Luật Tây Kỳ

Đờn kêu hai một lý không hai

Đờn kêu Canh Mão THỜI CHUYỂN XOAY

Đờn kêu RA LỰC TÂY THIÊN TRỜI

 

Đờn kêu ai rõ gì phải bơi

Đờn kêu kiếm khách búp sen khai

Đờn kêu tỏa nhựt mai nơi bể

Đờn kêu phen này bầu đơn rẽ


Đờn kêu bể nhạn dắt đàng ngay

Đờn kêu THI HỘI HÃY CỐ HỌC

Đờn kêu động cảnh KỲ SÀNG LỌC

Đờn kêu Tí ẩn TRÙNG THIÊN LAI

 

Đờn kêu xây hướng giải TỨ ÂN

Đờn kêu thủ phận tục định phần

Đờn kêu SƠN BỬU NGỒI CHỖ KHAI

Đờn kêu DIỆU PHÁP TÀI ĐỊNH SỨC

 

Đờn kêu HOA YẾN CỐ GIÁC THỨC

Đờn kêu để rõ lực ngươn này.

 

Đạo tùng trời đất DI ĐÀ TỔ

THÂU THÚC QUI PHẬT giữ chập vô

Phật tánh linh căn LIÊN HOA BỬU

CỬU VIÊN CHƠN ĐẾ BI CỨU ĐỘ.


THẦN TIÊN THIÊN ĐƯỜNG trược uế sạch

Ác lộng thị phi tàng linh khắp

Chủ nhơn thâu giữ nay chắc dễ

Dẹp phá sông mê nhị nguyên cấp.


Chư Thần Chư Phật hoài khuyến hóa

Tầm phạt tại trần ngã độc sa

Biết là sự khó xin ban xuống

Khuyến hóa tàng linh bốn ức qua.


ĐẾ QUÂN QUAN THÁNH KHAI PHỔ ĐỘ

THẦN ĐÀN KHAI CƠ bước chơn vô

Tánh thiên linh chẳng muộn nghe nói

Ba ngàn tùy lai mới phân mô.

 

Cõi càn khôn phán phân ra đó

Khoe đất Huỳnh La ảo kết gió

Vạn bửu nang trong trái mạng thời

Châu tại Kim Bàn DI LẠC mô.

 

Sanh rồi tử, tử rồi lại sanh

Đã qua hơn mấy muôn kiếp hành

Luân hồi bị đọa sanh luyến tử

CHA MẸ sanh ra biết khôn lanh.


Bước vào chẳng chịu bước ra

Cố tưởng đi tới mộc ma rồi tàn

Chẳng dè đã xuống sâu hang

Tưởng rằng túi vạn thiện mang nặng hoài


Mỗi khó mở lấy hết thay

Mộc ma trong đó ngã lại ngã qua

Y thời nổi dậy bao ra

Rồi bước thẳng tới gió qua vào mình

 

Ngày đêm lo nghĩ tàng linh

Đầy trong biển nghiệt đổi linh xác phần

NƯƠNG NƯƠNG than khóc nói rằng

Độ chẳng đặng về hồng trần thế gian


Cũng hơn chín sáu ức đằng

Không về được đặng hỏi rằng thế gian

Sự tu quá bất chi nan

Xót mình hồn thể chúng tàng chẳng tu


Kim Bàn tiếp độ bi từ

NƯƠNG NƯƠNG ân chuẩn có tu thẳng đường

CHỦ NHƠN ĐỒNG ĐỘ ÂM DƯƠNG

THIÊN CUNG HOÀNG CỰC SOI ĐƯỜNG CHỐNG GHE

 

MŨI GHE TREO MỘT KIẾM KỀ

THẤY MA THỜI CHÉM PHÁ MÊ CHẾT BẦY

CHỐNG THẲNG DỤC HẢI TỊNH HỀ

LINH SƠN ĐƯỜNG CẬN VẲNG NGHE PHÁT ĐỒNG


Chèo đi người trống nói không

Mây vũ lấp trời đàn ông đàn bà

Người nghe TA ĐẾN hiệu là

HOÀNG CỰC NHƠN CHỦ CHẲNG XA MẠNG TRỜI


Thiên Đường Địa Ngục tỏ thời

Giữ lòng chánh trực lên ngồi qua sông

Sắc định thân tâm trong lòng

Thế tình truyền đạo thành công qua kỳ.

 

Người tu đồng mộc dắt nhau vào

Tam hoa loạn động một Tòa Cao

Qui Y Sám Hối giờ môn nhập

Công Quả bồi nhiều lập công lao

 

Một tòa Cao Lầu một sớm mai

THIÊN THẦN hạ giáng MA QUÂN nhảy

QUAN ÂM PHẬT TỔ ra biến hóa

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tùy giáng lai

 

DIÊU TRÌ CUNG LÃO NƯƠNG NƯƠNG phán

Thai phú NGƯƠN THỦY phá thác quang

THANH DƯƠNG mặt nhựt trời đất mới

Bá vạn Thiên Thần lịnh sai phân

 

Hai bốn chín sáu thảy đều chuyển

Vạn bửu nang trông xuống thế phiên

Đông Tây Nam Bắc lần xa cách

THIẾT LẬP THẦN ĐÀN phát phú viên
 

KHAI CƠ LINH HIỂN đều nghe dạy

Cửu nhị trở về QUAN LỮ hai

Bốn mất chơn chưởng hồi phục mạng

QUAN ĐẾ RA ĐỜI diệt yêu tai

 

QUAN ÂM, ĐỊA TẠNG, ĐẠT MA LÃO

KIM MẪU NƯƠNG NƯƠNG rực ánh hào

NAM HOA QUÂN ĐẾ chẳng một thế

VĂN XƯƠNG, KHỔNG THÁNH mức chiếu vào

 

NHỊ LANG THẦN tứ Minh Hội Thánh

PHẬT TỔ NHƯ LAI hóa kim quang

BỒNG LAI TIÊN CẢNH đều phong chức

DI LẠC CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO năng


Bửu chữ DI ĐÀ KIM TIÊU ĐẢNH

Quay động chủ nhân việc trái sanh

HẮC THẦN VƯƠNG VÕ nhân nhân kỉnh

Tu luyện ba ngàn giả thân hành
 

TRUNG ƯƠNG TAM CÕI CÁC BỘ HÌNH

THÂN CƠ PHÁP ĐẠO HỘI THÁNH MINH

TAM NGƯƠN RA MẮT ANH HÙNG TRẬN

ĐƯA GIỐNG LẠC LONG MỞ OAI LINH
 

Đến đò phẩm dính MƯỜI TƯƠI SÁNG

Lẳng lặng xa khơi giữ soi trăng

Chu kỳ CAO NGỌ vô hình vận

CHÁNH PHÁP TUYỂN CĂN THẲNG SÔNG GIANG
 

NAM HẢI QUAN ÂM tạo kỷ cương

Sắc không không sắc tạm cảnh nương

Kim Bàn Ngọc Lộ HÀ XÂY LỊNH

GƯƠNG TỔ tầm thinh đuốc soi đường
 

Thiên kinh vạn điển NGỌC bủa ra

CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG tỏa từ hòa

Cảnh giới Ta Bà khải đàng Tây

QUAN ÂM LINH THỦ khấm [ấn] trôi qua.
 

Tấu mệnh TAM QUAN CƠ định hướng

NGŨ CHI THẬP BỘ lập kỷ cương

Bóng LÀNH lố mọc đổi năng kỷ

Cột nắm dây Thiên hội đồng tương
 

Biển trần tát cạn bão lắm phen

Cảnh mai đào MỘT theo gót HUYỀN

Chấm bút mở lời thay ngưỡng cửa

TAM TÒA THÁNH MẪU chuyển người hiền


HOA THAM TRỔ NHỤY một thân đời

Phủ khiếu hiền quang trải muôn nơi

Tâm phúc NGƯỜI XƯA NÀO THAN TRÁCH

PHẬT PHÁP VÔ BIÊN VỮNG CHỖ NGỒI

 

KỲ THUYẾT TÂM KINH gọi trần sinh

Hiếu nghĩa vi tiên RẠNG THIÊN ĐÌNH

Cơ thúc từng hồi TÌNH CHÁNH PHÁP

THƯƠNG KỲ CHÚA PHÁN ít Đạo gìn

 

Đêm thiền ân điển lãm trống chiên

Chì thau lẫn lộn văn võ hiền

CHUẨN ĐỀ PHẬT THỦ nghìn mắt ngọc

Luật điệu sen đài Bát Chánh thiền

 

SEN HỒNG THẮM mọc chốn ao ven

MỞ HOÁT KINH TÂM ôn sách đèn

Lớp màn tẩy hết khắp phương hướng

Gia gia Bồ Đề mục khai tên.

 

Trần ai lộn lại trần ai

HƯNG yên tướng QUỐC một mai cứu đời

Gió hồng tạc để gương đôi

Tinh hoa rộ nở Đèn Trời chiếu soi

 

Cẩm nang lật mở tới hồi

Đúng giờ quay gót hội mời lầu son

Đàn kêu TỪ BỔN sang Đông

Bước lòng nhè nhẹ tròn vòng tâm sen

 

Mai chiều HỘI YẾN đề tên

Tất di chi hậu DỰNG NỀN TỪ BI

Cung đàn chưa diễn tư kỳ

Đêm thanh nhật nguyệt tròn y vẹn phần.

 

Hoan sắc kỳ khai HUYỀN một trai

Cuộc trần HỘI YẾN DIÊU CUNG TÒA

Tu kiếp THIÊN ĐÀNG bóng nguyệt đài

Sơn Linh hồi lịnh bước Liên Hoa


Điển năng cam diễn nhiệm tam thừa

Trăng tròn lúc khuyết lịnh cổ xưa

Trải thân vất vả đồng muôn thưở

Đạo lực tôi hiền bước dạ thưa

 

Con Thuyền Bát Nhã đã giáp vòng

Trùng Lai chử Phật đã ngóng trông

Ngắm nhìn bốn phía kim giai ngẫu

KHÔNG HÓA THẾ GIAN VÔ HÌNH KHÔNG.

 

Một là KỲ HIỆP HOA SEN

Phật Đà mở cửa có tên sen vàng

Hai là CUỘC ĐẠO HẦU GẦN

Vô hình mở cửa LẬP TÂN TÂY KỲ

 

Ba là tròn câu hữu lý

ĐẠO TIÊN vô ảnh ÂN CHI KHAI ĐƯỜNG

Bốn là nam nữ am tường

Diệu minh thanh diệu BỐN PHƯƠNG PHẬT BÀ

 

Năm là PHÚC KIẾN TRIẾU CA

Anh tài Đại Việt SƠN HÀ QUỐC NGHI

Sáu là CHÁNH PHÁP THỜI KỲ

Ngộ hành xoay lịnh Yên Kỳ thới lai

 

Bảy là môn ngõ LONG HOA

Ngươn Tam sang sửa khơi ra gốc lành

Tám là chịu cảnh sang hành

DỰNG NỀN PHẬT PHÁP tâm thanh thân mình

 

Chín là từng bước sắc hình

ĐỔI HÌNH ĐỔI SẮC tuệ minh thức thần

Mười là ĐẠI LỰC THIÊN ÂN

Đại khuôn đúng luật xưa luân chuyển hoài.


HẠ NGƯƠN TÂM CHỦ KỊP HỘI BÀN

KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC THƯỢNG ĐẾ BAN

VÀO CƠ THÁNH ĐỨC KỊP THỜI ỨNG

ĐẤT TRỜI QUI NHỨT LẠI RÕ RÀNG.

 

HỬU PHƯỚC DUYÊN CĂN NHẰM CHỖ VÔ [VÀO]

ĐẠO ĐỜI HỖN LOẠN PHÁP CƠ CHỜ

GIÁNG ĐẠO THIÊN-PHẬT MẦM TRỔ NHỤY

BỐN CHỮ ĐỒ THƠ CHUYỂN HÓA CƠ.

 

LIÊN TÒA MỘT GỐC CHUYỂN AN MÌNH

BỐN CẢNH SÁNG TÒA GIÁNG HIỂN LINH

NGÔI CHÍ THƯỢNG TÔN DỰNG LẬP ĐỜI

HỮU HÌNH PHỔ ĐỘ HIỂN THÔNG MINH.o


 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn