NGỌC KINH: KINH TÂM HUYỀN

13 Tháng Chín 20197:39 SA(Xem: 1740)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH:

KINH TÂM HUYỀN

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Kinh Tâm Huyền cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi (13/9/2019), giờ Dậu, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V4. 2024LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH:

KINH TÂM HUYỀN

 

TRUYỀN PHỔ THÔNG KINH NÀY ĐẦY ĐỦ
NHỨT QUYỂN NĂNG THIÊN TÚ PHI KINH
DÂN SỰ NƯỚC NÀO ĐỒNG TÌNH
CÁC ĐẠO CHUNG KHẮP THỌ KINH TÂM HUYỀN.
 
THIÊN THỐNG BAO CÀN KHÔN  
TAM THIÊN THẾ TÔN NGHIÊM  
BIẾN HÓA HIỂM THẾ GIỚI
ĐẠI HÓA LỢI TRÙNG TƯƠNG 
 
CUNG CHÀO THƯỢNG CÕI NGỰ 
ĐỘ NAM NỮ [BÀI] KỆ LO
CHO CON THƠ HIỂU LÝ
TRƯỜNG QUỐC Y MỤC THỊ
 
HUYỀN LINH KỲ HỘI YẾN
TỨ BỬU LIÊN LONG CHÂU
NGUYỆN VÁI CẦU VỌNG TƯỞNG
LẠY NGỌC THƯỢNG THỨ THA
 
HUYỀN CAO CẢ THƯỢNG ĐẾ
GIÁNG TẠI THẾ MÀN NÀY
HUYỀN LINH THẦY DẠY ĐẠO
ÂN NGUYỆN BÁO HUYỀN THIÊN
 
CƠ CHA CHUYỂN PHÂN TỎ 
NGỌC HOÀNG HỘ ĐỘ CHO
MÀN NÀY CHÓT PHÊ CHIẾU.
 
KHAI KHẨU CHUNG: CHƠN KINH NHẤT BÁ 
THỌ HOÀNG ÂN ĐÀN BẢ HIỂN LINH
ĐẠI TỪ NHƠN VĨNH HOÀNG MINH
ĐẠI LA THỂ VẠN KHỬ KINH KHUYẾT TRUYỀN.

KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN
 
Kỉnh HOÀNG THIÊN cầm quyền sửa trị 
Quy tôn khai ấn vị chẳng sai 
Lập phân kinh thánh tự khai
Nhơn nhơn nhược bất hội này xin CHA

LONG HOA HỘI KỲ BA CHA CHUYỂN 
NGỌC KINH TÂM MINH hiện càn khôn
Bậc pháp mầu LỊNH CHÍ TÔN
ĐẠO ĐIỀU ĐÚNG BUỔI cờ hồng Long Thiên
 
ĐỨC MINH HOÀNG NGỌC HUYỀN CHA ngự
CỬU TRÙNG THIÊN MINH LỮ CHA THIÊN
Nam nữ thủ lễ CHA HIỀN
ĐẠI ĐỨC THƯỢNG THỪA linh điển duyệt phê
 

Thượng thượng đáo hạ tề tùng tự  
Vốn khuyến truyền khác xứ hữu đô 
Vĩnh tọa tân khai thứ hò 
NHỰT TÒA LAI ĐỊA kỳ vô chư phàm  

Sự thuyết kinh NỮ NAM TINH KHIẾT 
MẬT TRÌ KINH nhứt việc nơi tâm
Xin THẦY linh điển giáng phàm
Nguyện cầu THƯỢNG tọa HOÀNG lâm màn này 

LONG MÔN CHÍ ĐĂNG KHAI thanh bữa
Cung hương đăng MINH CHÚA PHÁP ÂN
KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN
Nam minh nữ diệu vái van THIÊN ĐÌNH
 
Quy BA PHÁP thỉnh linh TỔ PHỤ
CHA DI ĐÀ nghiêm chủ nói rằng
Phải đem chơn tánh tu hành
Thanh thanh tịnh tịnh người thành trước sau.
 
Đảnh lễ Cung Tây NGỌC HOÀNG
Đồng bao CHA phán Âm [vô hình] Dương [hữu hình]
Chính [chánh] bệ [rồng của] THIÊN THƯỢNG PHỤ VƯƠNG
THƯỢNG ĐẾ TÒA CHƯƠNG NGỌC HOÀNG

Sở đổi thay trần bố ban
Tầm chỗ nhờ thân CHA RỌI
Kẻo trễ trao dồi đức tu
Diệt đám mây mù bước qua

Tuy rằng phương xa, CHA PHÁN
BA MÀU KHĂN ẤN HÉ LẦU 
Gom chung một cấu [câu] chỉ truyền
Chữ HÒA, THẦY chuyển phán ghi

Tóm thâu túm bị rẽ ra
THIÊN PHỔ hiện hóa BÔN [chạy trốn, cội rễ] VƯƠNG 
Trời nghiêng ÂN HƯỚNG SEN ĐÀI 
MỘT GIỐNG SÓT LẠI HÓA RA.
 
Hằng năm ĐẠI LỄ THIÊN DANH
Nữ nam kính lễ NGỌC HOÀNG CUNG THIÊN
Tháng Giêng tháng Chín trần miền
Chúng con về đến ĐIỀN TUYỀN HUYỀN LINH

Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ ban linh 
Điển huyền tầm chỗ kiến minh mộc bài 
Lời vàng tiếng ngọc của THẦY
BÁU VẬT THẦY TẶNG một mai để cùng

Huyền linh THƯỢNG ĐẾ lầu cung
LONG HOA dứt hội ban chung an lành
Tùy duyên trần thế nhơn sanh
LONG HOA HỘI CẬN đạt thành chữ tu
 
Đắp bồi  công quả công phu 
Bắc Nam một mối nghĩa tu đủ đầy 
Sám hối CHA THIÊN CUNG NGAI
Trần gian khẩn tấu đạt bài CHA ban.
 
HUÊ THƯỢNG TỔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ
Lạy cung son con dự KỲ BA  
LONG HOA ĐẠI HỘI CUNG TÒA
Cúi đầu con lạy trình qua màn này
 
Khắp Đông Tây đủ đầy dân đạo 
CHA ban tình chỉ giáo TÂM KINH
KIM THUYỀN THƯỢNG ĐẾ CUNG ĐÌNH
Mai sau đắc đạo chơn linh con về 
 
HUYỀN VI THẦY dựa kề cung ngai
CHA ĐỘ TẬN ĐẠT bày khai hội này
CƠ DUYÊN CHA ĐỊNH trau dồi
Cứu con mau bước TRỞ HỒI TU TIÊN

ĐỨC CHA HIỀN HUYỀN THIÊN PHỔ ĐỘ
Chí dốc ơn THẦY TỔ ÂN THÂM
Nam nữ một đường thiện tâm
Quyết lòng báo bổ NGỌC lâm trở về.

MẤU CHỐT THIÊN AN BÀY phá phổ
Tây [phương] lướt sang RỰC MÙI HOA NỞ 
Rạng bình minh ĐỊNH HƯỚNG CÀN KHÔN
THIÊN CAO chứa vợi vợi VI VÔ.
 
PHÁP BỬU ĐÀN khổ khuôn chờ động
Tinh khuya đầu chải bủa không không
Liên gánh tình đạo giúp dựng nền
Chữ LỄ NGHI phận gánh pháp đồng.
 
THIÊN GƯƠNG LỊNH trần ai đời chiến
PHẬT ĐẠO RA khả quí tuổi tên
NGƯƠN TAM HIỆP NHỨT xoay máy tạo
Bốn chữ huyền KHAI TẠNG KINH HUYỀN.
 
Một chữ THÀNH khẩn nguyện vái cầu
NGỌC HOÀNG phổ độ khắp năm châu 
TỔ HUYỀN LINH THƯỢNG ĐẾ hội này 
CHA HIỀN ngự LẠC kiếm đạo mầu.
 
Muốn vẹn tu hành
Chữ THÀNH chí dốc
Vận tốc hồi nguyên
Kim niên rán gìn

Ngục hình phải chịu
Hãy liệu vì thời
Cơ trời CHA hé
Vì trẻ không yên
 
CHA khuyên hãy nghĩ
Thương vì trẻ thơ
Khai mở hồng tú.
 
Khai chuyển hoá quần sanh dĩ giáo 
Tốc bất cao CHƠN ĐẠO QUANG MINH   
CHÍ HUYỀN QUẦN THÁNH BẠCH KINH
Đâu đông bả hạ túc minh năng từ.
 
VI TÔN ĐẾ thuyết từ thâm phổ 
Cạn tỏ phân biết rõ hiếu chi
ĐẠI ĐỒNG ĐẠO PHÁP LÂM KỲ
Ô long xích phụng cơ vi KHÔNG ĐÀN
 
Lực càn khôn CHA phán bước qua
Trường cửu niên kỳ ba xoay chuyển
Diễn bày cơ cuộc chỉ truyền
LINH CĂN THÁNH ĐỨC giáng miền hầu lai 

Xoay ĐẠO PHÁP ơn THẦY còn mãi
KỆ CHƠN KINH lời dạy mai sau
CHA ban CHA đặt đứng đầu
TÂM KINH sáng suốt đạo mầu tròn vuông
  
Đầu cúi lạy THIÊN TÔN THƯỢNG ĐẾ
HỘI LONG HOA đảnh lễ HUYỀN KHUNG
ĐẾ THIÊN TÂY [TRỜI TÂY] NGỌC QUY CUNG
Thiên kinh trọn quyển đồng cùng phải trau

Mười phương PHẬT tâm cao tỏ rõ 
Thật tâm ĐÀ chưa rõ đường đi
A DI ĐÀ PHẬT TỪ BI
CHA MẸ, THẦY TỔ độ trì huyền nhân 
 
SAU BA KHẮC nguy trần tai nạn
LỊNH THIÊN TÔN giáng hạn xuống trần
VÌ LÀ LẦN CHÓT lo thân
LỜI CHA GHI NHỚ! khai ban nhi tài

CUỐI TÂM KINH: Màn này thi cử 
ĐỨC NGỌC HOÀNG phê dự khắp nơi 
Gái trai nam nữ [lỡ] lầm rồi 
Xin CHA hóa giải dạy lời chúng con.
 

Phẩm kinh con mới đọc rồi
Con thơ đảnh lễ trau dồi KINH TÂM 
Huyền cơ CHA chuyển nữ nam 
Lạy HUYỀN [THIÊN] CAO CẢ trần đàm một mai 
 
HUYỀN LINH THẦY dạy kỳ này 
Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ hội này thứ tha 
Lo tròn đạo pháp Thượng Tòa 
Ngày ngày tinh tấn hiệp hòa nghĩa tu.
 
KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC
 
Cõi huyền linh vô hình sâu thấy 
Mở oai thinh SEN ĐÁO HỒI LAI
KHAI ĐÀNG TÂN [mới]PHẬT LONG HOA
Kỷ [Hợi 2019] thời chỉ điểm chặng đường dài.
 
Vô không vô kỷ [mình] nan hồi cảnh
Thông đoạn cơ mầu mục nên danh
Nhìn tứ phía BÓNG TÙNG CHE PHỦ
Thạnh thới NỤ CƯỜI TRỔ SEN NHÀNH.
 
Năng xuất GIANG [HÀ] xuất chi kín ngõ
Ý LỊNH THIÊN TÀI TẠO GIÁC ĐO
Diêu dung vạch xẻ khui hàm ý
Đông Thu bao bận PHƯƠNG XA DÒ.
 
Thương bách [tính] cảm cơ căn tùng ý
Vạch kẽ hồi HOA CỔ NIÊM [CẦM] KỲ [CỜ]
Điển nhân khí KỲ BA HẠN ĐÁO
BỘ MÁY THIÊN hữu ảnh thủ phi.
 
SEN TÂY PHƯƠNG TAM KỲ QUI ĐẠO
Nước sen trong định thấu trăng sao
CỜ HUYỀN LỊNH can qua vững chắc
Cuộc hồng trần CAM DIỄN PHẬN NÀO.
 
KHAI PHÁP văn thế gian khó luận
Vạn vật mòn tơi tả tục trần
Hồi chiến trận tác phần sước [vượt] khổ
Biết về đâu bụi hồng cây cỏ

Kiếp thế gian giông gió cuồng sanh
LÔI ÂM giục tỉnh nguyệt sang canh
Trăng dạ cổ tâm thanh soi chỉ
Cầm cung vi xem bổn nhiếp quy
 
TÒA THƯỢNG PHẨM TAM KỲ TƯ CHẤN
Lập NGUYÊN in lập PHÁP cuộc trần
Cơ QUÂN ĐỊNH chơn toàn sẽ rõ
Gà gáy Canh chung hóa hòa vô
 
DI LẠC PHẬT luận cho NGUYÊN THỂ
GIỚI TAM THIÊN bạch sắc chuẩn đề 
PHẬT CHUYỂN THẾ mọi bề sẽ hiển
HƯỚNG TÂY PHƯƠNG ĐẠI ĐẠO KHÔNG HUYỀN [GHTT, CALI]
 
KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC
Hiện PHẬT tâm sâu nơi ngộ đắc 
PHẬT nơi lòng vun hạt phút giây
Biết tìm ra chơn lý về THẦY
 
KHAI GIÁO ĐẠO đủ đầy diệu lý 
VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ
Tâm ở ta HUYỀN BÍ ĐẠO CAO
Chữ TÂM KINH CHƠN PHÁP ra vào
 
[VÔ TỪ NĂNG = Từ Thị Vô Năng Thắng = Di Lạc. VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ = Đức Di Lạc chuẩn bị khai đạo.]

THẦY XÂY CHUYỂN LẬP CAO HUYỀN NHỨT
THẾ KINH LUÂN NHỰT THIÊN ĐÚNG LÚC
PHÁP ĐẠO CƠ NĂNG ĐÚC NHƯ LAI
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ẤN CHỈ BÀY
 
Minh nguyệt trăng sáng khai hạ đồ
CHIẾT LINH QUANG TAM TRÀO [TRÀO TAM] XUẤT LỘ
Gà sang Canh sao nở gáy vang
SEN thúc hối Thiên La bố sẵn.
 
THIÊN ĐẠO MINH TỪ ÂN ban thưởng 
Bổ mọi bề MẮT NGỌC MUÔN PHƯƠNG
Đợi luân phiên xế bóng hoàng hôn
Trong sanh chúng mảnh trông Ngươn Thượng.
 
MINH MINH [THƯỢNG ĐẾ] truyền thử nhơn đang LÃO
Hậu hữu tương sanh ngẫm cuộc nào
Càn Khôn bất loạn tương quan đậm
Khuyên khuyến Tân Nhâm bát tiền hào.
 
Hư không bửu điện đại tâm phóng 
Vạn truyền tố hội phẩm HOA CÔNG 
Hiện pháp hiện diệu hồi huyền diệu 
BÁT ĐẠI KIM CANG tỏa uy phong.
 
PHẬT THÁNH [PHƯƠNG] TÂY BẠCH Y ĐẠI SĨ
ÁNH ĐẠO VÀNG PHẬT RỌI VÔ VI
CAO định luật tàng khôi phục lối
Công lý đầu mục lục hạn kỳ.
 
[PHẬT THÁNH TÂY BẠCH Y ĐẠI SĨ = Thánh Phật ở phương Tây, Đại Sĩ Áo Trắng = ám chỉ  GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG tại Nam California, Hoa Kỳ. ÁNH ĐẠO VÀNG PHẬT RỌI VÔ VI = Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba,
ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG.]
 
THIÊN THỦ NHÃN khai hồi sắc chỉ
Thảo tâm kinh THIÊN Ý triển khai
YẾT ĐẾ GIÀ LAM giáo bày
ĐẠI PHÁP BI ẨN vòng tay NGỌC TÒA

PHẬT khen ngợi LONG HOA kỳ hộ
Chấm tỏa đà công cố công năng
Cơ cùng chiếu mạng duyên phần
Nhập xuất bổn gốc mai vàng Xuân Canh

Cơ LẠC QUỐC song hành tự tại
Dụng mới, hay, lý giải khó khăn
Tây Đông trận cảnh xuất năng
Âm thanh tầm điển đạo phần khai kinh

Phong lôi vũ trống linh lẫn lộn
HUYỀN giáp xa căn bổn vi TIÊN
Công đồng khó thấy ngự miền
PHẬT TRỜI dương thế hạ thuyền LẠC LONG
 
NGỌC xưa ẩn vô Đông [VN] phần tạm
Qua buổi này bất lãm Thánh Tiên
Rành đàng kinh kệ hồi THIÊN
MẬT KỲ trống thúc nhiệm HUYỀN ky [cơ] xoay

Tân phàm chúng chung tay chèo lái
Neo vững thuyền lộn lại trần ai
Đưa về bến cũ thôn cày
Một tay tá bất chờ ngày đèo qua
 
Nương theo bóng ma ha độ mãi
Nào dám sơ buông khải đàn cơ
Đạo năng ngoại cảnh nhiệm chờ
Túc phong túc sắc cuộc cờ tương quan

PHÂN NGÔI, kế PHONG ĐÀN NGÔI ĐỊA
TÁC KHAI CƠ khai lập phía thúc sang
Hữu vô hữu diệu mật [cẩm] nang
Càn khôn vận chuyển BẠCH VÂN chín mười.
 
Nhứt CỬU nhị KIM, HẮC ĐẾ [HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ]  cười
HUỲNH KỲ công phủ trải khắp nơi
Trùng lai THÁNH ĐẾ thế hệ chúng
Cửa ải Thiên Môn phủ mọi thời.
 
Ngũ Hành vận mạch xoay chuyển đổi
Năng ý Phật Đường rọi nơi nơi
QUAN ÂM BỒ TÁT đa phương sự
Lượt đến lượt đi lắm độ đời.
 
Hành giả ươm giống xây thời hướng
Đa hạnh huấn từ chúng đa phương
Tây Lầu [GHTT Cali] phong tỏ cẩm nang mở
Nhiệm kỳ LONG HOA TRẬN dài đường.
 
THIÊN ĐÌNH mở hội tân cổ điển
Mở thần giúp sức ma ha chuyển
Một mai mai một HỘI CẢNH RỒNG 
LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG trực giác thuyền.
 
Cảnh màn sâu khiếu bởi thói đời
Tinh hoa hấp thụ giục chiều mơi
Ngươn Hạ tháo gỡ lòng khéo sắp
CHƯ TIÊN đèn sáng đẹp mặt trời.
 
PHẬT THÁNH THẦN TIÊN, BỔN SƯ ngự
Khâu đỡ cảnh màn mở lối từ
TIÊN TRƯỞNG kỳ rạng Lư Bồng hiệp
BỒ TÁT LẠC VƯƠNG XUẤT HIỆN NHƯ.
 
CHA BAN THÔNG ĐIỂN giáng cơ trần
MẸ XOAY CHIẾU hiển rọi linh đăng
THẦY RA CƠ PHÁP dìu dắt chúng
BAN CHỈ LỊNH THIÊN chuyển xác thân.
 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KHAI TRUYỀN TÂN PHÁP
 
HẠ KỲ NGỌC SẮC TAM KỲ KHAI
KIM DIÊU LOAN CHÁNH VÌ HUYỀN KHẢI
XUỐNG THẾ NAM KỲ HÀNH CHÁNH PHÁP
THƯỢNG ĐẾ KỲ BA CHUYỂN TIẾP VAI.
 
NGỌC hiện đất toàn còn chữ KHÔNG
HOÀNG TRƯỜNG CHỦ [GHTT] hiệp cảm tác đồng
THƯỢNG thượng hóa hóa lâm thủ khéo
ĐẾ khứ lai nhiên khởi vân không.
 
KHAI bố ĐẠO hành THƯỢNG chỉ phán
TRUYỀN vai nhứt tảo niên nhị giảng
TÂN thời bá phổ thông kinh suốt
PHÁP đại TỪ NHƠN sự THIÊN ÂN.
 
Tiêu tiêu tựa khối hồng chủ lãm
Nhựt nguyệt càn khôn tướng nhà Nam
Hiếu trời hiếu đất tam tùng bách
Biển tục mênh mông THÁNH tước hàm.
 
PHÁP ra HUYỀN tỏa QUAN ÂM độ
Thổ Hỏa Thủy Mộc hỉ HỈ CỐ
Lãnh hội THIÊN TÀO chấm bút ghi
TAM GIÁO QUY NGUYÊN rạng danh chờ.
 

Tần Vương áo vải PHẬT xuất chúng
TỔ chịu về ngôi khó chi cùng
Việc nay cày cấy già thâm cổ
Bốn mặt quê thôn nhị hiền trung.
 
Áo vải trận xưa anh dũng nghĩa
Sáu tỉnh Bắc Trung rạng danh bia
Cổ hình lịnh khó lưu ân dặm
Ngọn gió Đông phong định phần chia.
 
Đột phá dư âm chí keo sơn
Đỉnh khai pháp hội trổi nhịp đờn
Một chiết một khai chẳng dời đổi
Quân binh Gia Nghị cổ Tà Lơn.

KÝ LỊNH CHIỀU MƠI KHAI PHÁP HỘI
Thiên tình non nước tùy vận khởi
Luật thoải đào thiên vẹn cựu tân
Huệ trí huệ minh đâu thể ngồi.
 
CHÂU THIÊN BỔN PHÁP KHAI TÂM ẤN
Khả từ hồi đáo góc Non Tần
ĐỨC ÂN DẮT CHÚNG vì Ngươn Hạ
HÀNH PHÁP CHÁNH soi ngộ Hồng Ân.

Thương kẻ không bơi câu cá lùa
Họa phước cô môn sự tranh đua
Không bơi hang ngách không siêng mở
TÂN nặng nổi lo hoa liên đua.
 
ĐÂY CƠ THÁNH ĐỨC ÂM DIỆU PHÁP
ANH [KIM] lặng về đêm nghinh tam thất
Ân cảm nghĩ xa nặng nỗi lo
Đáo thế can qua xây chuyển luật.
 
LÔI ÂM CHIẾU DỰNG TỎA TÂY LẦU [GHTT CALI]
QUỐC nhân QUỐC thủy mạch ngầm sâu
Tục trong chịu ngắm dòng đang chảy
Tạm xứ THÁNH GIA cuộc TRỜI ÂU.

Thân trong biển tục để chẳng lâu
Đổi hình xoay gió tâm linh thấu
TUỒNG CỔ KHAI MÀN vận từ linh
ÂU LẠC HỒNG BÀNG thế một bầu.
 
THUYỀN PHẬT CẬP BẾN khuyên nhiều chỗ
ĐÒ CHIỀU thấu hiểu chiều CỨU ĐỘ
QUY NHỨT MỘT BẦU MỞ KỲ MINH
Cơ kỳ BẠCH [DƯƠNG] [DI] LẠC bản cơ đồ.
 
CHÁNH PHÁP HIỆP NGƯỜI KHAI DIỆU LÝ
Tròn phận BỐN ÂN phận tu mi
Huệ soi căn bổn tu CHÁNH PHÁP
Tây Đông Nam Bắc MỞ HỘI KỲ.
 
TỪ BI KHAI SẮC NÊU CƠ ĐIỂN
LINH MẦU BỒ TÁT Ý ĐẠO VIÊN
Mưa chiều biết lạnh thủ phận PHÁP
THIÊN ÂN THÂM DIỆU VẠN KỶ NIÊN.
 
Đủ sức thanh thể Phương Tây chỉ
Hò líu cống xan hiến nghĩa vi
Thân lộ NGỌC son hiệp THIÊN HỒN
CHÍNH TRIỀU THƯỢNG CẢNH NHỨT ĐẠI KỲ.
 
Đờn kêu SẮC ẤN LONG HỘI BỔ
Đờn kêu trống thúc khổ lớp lang
Đờn kêu CUNG DIỆU TỰU NAM BANG [VN]
Đờn kêu TAM CÕI KHAI MÀN CỔ

Đờn kêu quay gót ĐÒ NGÀY MỚI
Đờn kêu chuyển lập MỤC ĐÂM CHỒI
Đờn kêu khai chiếu hóa hồi vô
Đờn kêu trổi giọng Ô Nam Vĩ
 

Đờn kêu bốn cửa LUẬT TÂY KỲ
Đờn kêu hai một [2021] lý không hay
Đờn kêu Canh [Tí 2020] Mão [Nhâm 2023] THỜI CHUYỂN XOAY
Đờn kêu RA LỰC TÂY THIÊN [GHTT CALI] TRỜI
 
Đờn kêu ai rõ gì phải bơi
Đờn kêu kiếm KHÁCH, BÚP SEN KHAI 
Đờn kêu tỏa nhựt mai nơi bể
Đờn kêu phen này bầu đơn rẽ
 

Đờn kêu bể nhạn DẮT ĐÀNG ngay
Đờn kêu THI HỘI HÃY CỐ HỌC
Đờn kêu động cảnh KỲ SÀNG LỌC
Đờn kêu Tí ẩn TRÙNG THIÊN LAI
 
Đờn kêu xây hướng giải TỨ ÂN
Đờn kêu thủ phận tục định phần
Đờn kêu SƠN BỬU NGỒI CHỖ KHAI
Đờn kêu DIỆU PHÁP TÀI ĐỊNH SỨC
 
Đờn kêu HOA YẾN CỐ GIÁC THỨC
Đờn kêu ĐỂ RÕ LỰC NGƯƠN NÀY.
 
Đạo tùng trời đất DI ĐÀ TỔ
THÂU THÚC QUI PHẬT giữ chập vô
Phật tánh linh căn LIÊN HOA BỬU
CỬU VIÊN CHƠN ĐẾ BI CỨU ĐỘ.
 
THẦN TIÊN THIÊN ĐƯỜNG trược uế sạch
Ác lộng thị phi tàng linh khắp
Chủ nhơn thâu giữ nay chắc dễ
Dẹp phá sông mê nhị nguyên cấp.

CHƯ THẦN CHƯ PHẬT ngoài khuyến hóa
Tầm phạt tại trần ngã độc sa
Biết là sự khó xin ban xuống
Khuyến hóa tàng linh bốn ức qua.

ĐẾ QUÂN QUAN THÁNH KHAI PHỔ ĐỘ
THẦN ĐÀN KHAI CƠ bước chơn vô
Tánh thiên linh chẳng muộn nghe nói
Ta ngàn tùy lai mới phân mô.
 
Cõi càn khôn phán phân ra đó
Khoe đất Huỳnh La ảo kết gió
Vạn bửu nang trong trái mạng thời
Châu tại Kim Bàn DI LẠC mô.
 
Sanh rồi tử, tử rồi lại sanh
Đã qua hơn mấy muôn kiếp hành
Luân hồi bị đọa sanh luyến tử
CHA MẸ sanh ra biết khôn lanh.
 
Bước vào chẳng chịu bước ra
Cố tưởng đi tới mộc ma rồi tàn
Chẳng dè đã xuống sâu hang
Tưởng rằng túi vạn thiện mang nặng hoài
 

Mỗi khó mở lấy hết thay
Mộc ma trong đó ngã lại ngã qua
Y thời nổi dậy bao ra
Rồi bước thẳng tới gió qua vào mình
 
Ngày đêm lo nghĩ tàng linh
Đầy trong biển nghiệt đổi linh xác phần
NƯƠNG NƯƠNG than khóc nói rằng
Độ chẳng đặng về hồng trần thế gian

Cũng hơn chín sáu ức đằng
Không về được đặng hỏi rằng thế gian
Sự tu quá bất chi nan
Xót mình hồn thể chúng tàng chẳng tu
 
Kim Bàn tiếp độ bi từ
NƯƠNG NƯƠNG ân chuẩn có tu thẳng đường
CHỦ NHƠN ĐỒNG ĐỘ ÂM DƯƠNG
THIÊN CUNG HOÀNG CỰC SOI ĐƯỜNG CHỐNG GHE
 
MŨI GHE TREO MỘT KIẾM KỀ
THẤY MA THỜI CHÉM PHÁ MÊ CHẾT BẦY
CHỐNG THẲNG DỤC HẢI TỊNH HỀ
LINH SƠN ĐƯỜNG CẬN VẲNG NGHE PHÁT ĐỒNG.
 
Chèo đi người trống nói không
Mây vũ lấp trời đàn ông đàn bà
Người nghe TA ĐẾN HIỆU LÀ 
HOÀNG CỰC NHƠN CHỦ chẳng xa mạng TRỜI
 

Thiên Đường Địa Ngục tỏ thời
Giữ lòng CHÁNH TRỰC lên ngồi qua sông
Sắc định thân tâm trong lòng
Thế tình TRUYỀN ĐẠO thành công qua kỳ.
 
Người tu đồng mộc dắt nhau vào
Tam hoa loạn động một TÒA CAO
QUY Y SÁM HỐI giờ môn nhập
CÔNG QUẢ bồi nhiều lập công lao.
 
MỘT TÒA CAO LẦU một sớm mai
THIÊN THẦN hạ giáng MA QUÂN nhảy
QUAN ÂM, PHẬT TỔ ra biến hóa
QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tùy giáng lai.
 
DIÊU TRÌ CUNG LÃO NƯƠNG NƯƠNG phán
Khai tú NGƯƠN THỦY phá thác quang
THANH DƯƠNG mặt nhựt trời đất mới
Bá vạn THIÊN THẦN lịnh sai phân.
 
Hai [2] bốn [4] chín sáu [96] thảy đều chuyển
Vạn bửu nang trông xuống thế phiên
Đông Tây Nam Bắc lần xa cách
THIẾT LẬP THẦN ĐÀN phát tú viên.
 
KHAI CƠ LINH HIỂN đều nghe dạy
Cửu nhị [92] trở về QUAN [ĐẾ] LỮ [TỔ] hai [vị]
Bốn ức [4] chơn chưởng hồi phục mạng
QUAN ĐẾ RA ĐỜI diệt yêu tai.
 
QUAN ÂM, ĐỊA TẠNG, ĐẠT MA LÃO
KIM MẪU NƯƠNG NƯƠNG rực ánh hào
NAM HOA QUÂN ĐẾ chẳn một thế
VĂN XƯƠNG, KHỔNG THÁNH mức chiếu vào.
 
NHỊ LANG THẦN tứ Minh Hội Thánh
PHẬT TỔ NHƯ LAI hóa kim quang
BỒNG LAI TIÊN CẢNH đều phong chức
DI LẠC CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO năng.

Bửu chữ DI ĐÀ KIM TIÊU ĐẢNH
Quay động chủ nhân việc trái sanh
HẮC THẦN VƯƠNG VÕ nhân nhân kỉnh
Tu luyện ba ngàn giả thân hành.
 
TRUNG ƯƠNG TAM CÕI CÁC BỘ HÌNH
TÂN CƠ PHÁP ĐẠO HỘI THÁNH MINH
TAM NGƯƠN RA MẮT ANH HÙNG TRẬN
ĐƯA GIỐNG LẠC LONG MỞ OAI LINH.
 
Đến đò phẩm dính MƯỜI TƯƠI SÁNG
Lẳng lặng xa khơi giữ soi trăng
Chu kỳ CAO NGỌN vô hình vận
CHÁNH PHÁP TUYỂN CĂN THẲNG SÔNG [HÀ] GIANG.
 
NAM HẢI QUAN ÂM tạo kỷ cương
Sắc không không sắc tạm cảnh nương
Kim Bàn Ngọc Lộ HÀ XÂY LỊNH
GƯƠNG TỔ tầm thinh đuốc soi đường.
 
Thiên kinh vạn điển NGỌC [ĐẾ] bủa ra
CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG tỏa từ hòa
Cảnh giới Ta Bà khải đàng Tây
QUAN ÂM LINH THỦ khấm [khâm] trôi qua.
 
Tấu mệnh TAM QUAN CƠ định hướng
NGŨ CHI HỢP BỘ lập kỷ cương
Bóng LÀNH lố mọc đổi năm Kỷ [Hợi 2019]
Cột nắm dây thiên hội đồng tương.
 
Biển trần tát cạn bão lắm phen
Cảnh mai đào MỘT theo gót HUYỀN
Chấm bút mở lời thay ngưỡng cửa
TAM TÒA THÁNH MẪU chuyển người hiền.
 
HOA THƠM TRỔ NHỤY một thân đời
Phủ khiếu hiền quang trải muôn nơi
Âm phúc NGƯỜI XƯA NÀO THAN TRÁCH
PHẬT PHÁP VÔ BIÊN VỮNG CHỖ NGỒI.
 
KỲ THUYẾT TÂM KINH gọi trần sinh
HIẾU NGHĨA VI TIÊN rạng THIÊN ĐÌNH
Cơ thúc từng hồi TÌNH CHÁNH PHÁP
HƯƠNG KỲ CHÚA PHÁN ít Đạo gìn.
 
Đêm thiền ân điển lãm trống chiên
Chì thau lẫn lộn văn võ hiền
CHUẨN ĐỀ PHẬT THỦ nghìn mắt ngọc
Luật điệu sen đài Bát Chánh thiền.
 
SEN HỒNG THẮM mọc chốn ao ven
MỞ HOÁT KINH TÂM ôn sách đèn
LỚP MÀN TẨY HẾT khắp phương hướng
GIA GIA BỒ ĐỀ mục khai tên.
 
Trần ai lộn lại trần ai
HƯNG yên tướng QUỐC một mai cứu đời
Gió hồng tạc để gương đôi
Tinh hoa rộ nở ĐÈN TRỜI CHIẾU SOI 
 
Cẩm nang lật mở tới hồi
Đúng giờ quay gót hội mời lầu son
Đàn kêu TỪ BỔN sang Đông [VN]
Bước lòng nhè nhẹ tròn vòng tâm sen
 
Mai chiều HỘI YẾN ĐỀ TÊN 
Tất di chi hậu DỰNG NỀN TỪ BI
Cung đàn chưa diễn tư kỳ
Đêm thanh nhật nguyệt tròn y vẹn phần.
 
Hoán sắc kỳ khai HUYỀN MỤC trai 
Cuộc trần HỘI YẾN DIÊU CUNG TÒA
Tu kiếp THIÊN ĐÀNG bóng nguyệt đài
SƠN [THỨU] LINH hồi lịnh bước LIÊN HOA.

Điển năng cam diễn nhiệm tam thừa
Trăng tròn lúc khuyết lịnh cổ xưa
Trải thân vất vả đồng muôn thưở
Đạo lực tôi hiền bước dạ thưa.
 
CON THUYỀN BÁT NHÃ đã giáp vòng
Trùng Lai CHƯ PHẬT đã ngóng trông
Ngắm nhìn bốn phía kim [nay] giai ngẫu
KHÔNG HÓA THẾ GIAN VÔ HÌNH KHÔNG.
 
Một là KỲ HIỆP HOA SEN
PHẬT ĐÀ mở cửa có tên sen vàng
Hai là CUỘC ĐẠO HẦU GẦN
Vô hình mở cửa LẬP TÂN TÂY KỲ
 
Ba là tròn câu hữu lý
ĐẠO TIÊN vô ảnh ÂN CHI KHAI ĐƯỜNG
Bốn là nam nữ am tường
Diệu minh ANH DIỆU BỐN PHƯƠNG PHẬT BÀ
 
Năm là PHÚC [PHƯỚC] kiến [thấy] TRIỀU CA
Anh tài Đại Việt SƠN HÀ QUỐC NGHI
Sáu là CHÁNH PHÁP THỜI KỲ
Ngũ Hành xoay lịnh Yên Kỳ thới lai
 
Bảy là môn ngõ LONG HOA
Ngươn Tam sang sửa khơi ra gốc LÀNH
Tám là chịu cảnh sang hành
DỰNG NỀN PHẬT PHÁP tâm THANH thân mình
 
Chín là từng bước sắc hình
ĐỔI HÌNH ĐỔI SẮC TUỆ MINH THỨC THẦN 
Mười là ĐẠI LỰC THIÊN ÂN
ĐẠI KHUÔN đúng LUẬT XƯA luân chuyển hoài.
 

HẠ NGƯƠN TÂM CHỦ KỊP HỘI BÀN
KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC THƯỢNG ĐẾ BAN
VÀO CƠ THÁNH ĐỨC KỊP THỜI ỨNG
ĐẤT TRỜI QUI NHỨT LẠI RÕ RÀNG.
 
Hữu phước duyên căn nhằm chỗ VÔ
Đạo đời hỗn loạn pháp cơ chờ
GIÁNG ĐẠO THIÊN PHẬT mầm trổ nhụy
Bốn chữ đồ thư chuyển hóa cơ.
 
LIÊN TÒA một gốc triển an mình
Bốn cảnh TAM TÒA giáng hiển linh
NGÔI CHÍ THƯỢNG TÔN DỰNG LẬP ĐỜI
HỮU HÌNH PHỔ ĐỘ HIỂN THÔNG MINH.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn