NGỌC HOÀNG TÂM KINH - NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM TÂN SỬU

14 Tháng Sáu 20218:40 CH(Xem: 764)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

 

 

NGỌC

HOÀNG

TÂM

KINH

 

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Hoàng Tâm Kinh vào Ngày 5 Tháng 5 Năm Tân Sửu (14/6/2021), đàn giờ Mão, đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. 

V1. 2022

 


 

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. KHAI ĐÀN

 

(Xướng)

Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Phụ

Tỏa diệu đạo tràng thịnh lý minh

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đãi gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi bát chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình.

(3 chuông, 3 lạy, mỗi lạy dập đầu 4 lần)

 

4. KINH DÂNG ĐĂNG

 

(Tụng)

Khai ngọn đuốc đăng soi kim bổn

Hồi trống lịnh khai ĐẾ THIÊN CÔNG

Đông Tây Nam Bắc quy kỳ ý

Trống thùng tạm dứt hai nẻo không.

 

VÔ CỰC THIÊN TÔN HOÀNG ĐẾ TRỊ

THIÊN HOÀNG NĂNG HÓA TÙNG KHỞI Y

Cửu nhựt xuất lục tam thế xuất

Sơn cảnh hoàng cung chiếu thế vi.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

5. KINH DÂNG HƯƠNG

 

(Tụng)

Hương bay tỏa khí chiết phong thiên

Khương khương tín hiển hiền tốc liểng

HOÀNG HUYỀN không đại kết đại lành

ĐÀN NGỌC liễm phong LIÊN BỬU ĐIỆN.

 

Giọng thống cầu MINH HOÀNG giáng lâm

Đàn phùng ký trụ hương trăng rằm

Tâm ký khẩu trung chiếu thời niệm

Ngũ Bảo Thiên Quan kiến HOÀNG lâm.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

6. KINH DÂNG TRẦM

 

(Tụng)

Trầm hương ngát minh đăng ngũ trụ

Huyền đàn phùng tâm ký lâm lưu

Đinh Canh Tân Giáp Thiên vi đẩu

Cửu khiếu tam quan hạ linh như

Niên chín hữu dụng thân hoài lậu

Đông Tây Nam Bắc TỨ BỘ CHÂU

Cung HOÀNG VƯƠNG ĐẾ lưu hạ thế

HUỲNH KIM bửu tứ tùng xuất thâu.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

7. KINH DÂNG TỬU

 

(Tụng)

Tửu nực nồng kính dâng TỪ PHỤ

CUNG NGỌC MINH vận chuyển hiện lưu

Tân sanh cung tận vội tất rót

Cung thỉnh HOÀNG THIÊN ĐẠI CHÍ TỪ.

 

Can qua lai khán hoàng mục kỉnh

Hiền thần ngã tố thiểu nhân sinh

Xuân Hạ Thu Đông thành tạo ngã

Hồ hải giang hà vĩnh khương ninh.

 

 Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

8. KINH DÂNG HOA

 

(Tụng)

Hoa tươi thắm kính dâng HOÀNG PHỤ

Đại hồi triều tôn cổ phân hư

Sắp đặt ngôi thứ vậy ai bước

Xin HOÀNG THIÊN hoan lạc dung từ.

 

Đường đạo đức trì kinh trường cửu

Thượng phụng cao hạ bảo phân dư

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG vô trần khí

Thâu đáo nhựt thiên gốc chánh như.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

9. KINH DÂNG QUẢ

 

(Tụng)

Quả tươi sanh lễ thành cung kỉnh

NGỌC THIÊN HOÀNG giáng hạ đàn linh

Khấu cung cúc cửu thần trí hiệp

Thành kỉnh THIÊN ÂN giáng chứng minh.

 

Ân sinh TẠO HÓA thành tâm vọng

HUYỀN DIỆU CAO MINH cả kiền khôn

Vi tử chơn tạo lành chơn chánh

Kiền khôn vũ trụ Bắc Nam Đông.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

10. KINH DÂNG TRÀ

 

(Tụng)

Thập ngũ trăng cúc vị trà hương

Cung đảnh lễ trà dâng CAO THƯỢNG

BẠCH NGỌC CUNG tứ bộ thiên thiên

Quẻ hào đã định lập phân tường.

 

Cơ mầu biến hóa y chế tạo

Chẳng thấy hợp hòa thế tục nào

Tam cửu nhị bát Thiên Can, Địa

THÁNH ĐẾ MINH QUÂN trúc cơ hào.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

11. KINH DÂNG NGUYỆN

 

(Tụng)

Ngọc khán lai châu bửu bốn phương

Châu bửu NGỌC ĐẾ VƯƠNG thạnh trị

Trăm ban vạn sự bất ly

Đức ơn sâu nghĩa cân tri hết lòng

THIÊN vi ĐẠI một luồng quang điển

Chiếu diệu vào vân chuyển thiên gian

Khiển rồng làm gió tục tàn

Long hữu võ khởi lục tân lạc rằng

Ngao ngư phiên quân dân câu cá

Khôi trần sanh trú dạ thân phiên

Trời tan đất rã lấy liền

Tiêu tan rã rợt tang biền còn chi

Một cội sanh ba kỳ báo động

Thánh phàm tàng chuông gióng tàn canh

Trăm ngàn khốn khó tâm sanh

Hồi lại giác tánh thiện lành đức tu

ĐỀN CỰC LẠC báu như BỬU ĐIỆN

Kỉnh THÁNH HOÀNG khai chuyển bình an

Kịp kỳ phổ độ lộ màn

Đủ huyền diệu cứu muôn ngàn sớm mai.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

12. CHÁNH KINH

 

NGỌC HOÀNG TÂM KINH

 

Rằng đây thế sự đổi xoay

Ai tỏ biết đặng điều này đừng quên

Tam Nguyên một cửa đoạn quyền

Đường thông một cửa Toà Thiên xa gì

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ từ bi

Huyền cơ CHA chuyển cung vi rõ đường

Giáng trần CHA gọi tình thương

Ngộ tuỳ trần thế rõ tường huyền linh

 

Lời vàng tiếng ngọc cao minh

Mong sao trần hạ hiểu kinh pháp vàng

TÂM KINH sáng suốt CHA ban

Đạo nhân tâm chữ tu vàng vững tâm

 

Hăng say đạo pháp ngộ tầm

Đồng cùng nhau dắt lặng thầm lo tu

Điển huyền CHA phổ giáo phù

ĐỨC CHA chín bệ lượng từ Kỳ Ba

 

Hiệu danh THƯỢNG ĐẾ cung toà

CHÍ TÔN THƯỢNG PHỤ ĐẾ CHA THIÊN HUYỀN

Nữ nam già trẻ trần miền

Hào quang CHA rọi ban truyền học theo

 

Càn khôn mở thế thẳng neo

Điển cơ CHA chuyển vọng theo lực Càn

Ba màu khăn ấn CHA ban

Nam minh nữ diệu rõ ràng tỏ chung

 

Con hiền nam nữ đồng cùng

Tiếp cơ điển cận cùng chung lên về

Phụ Từ nói rõ điểm phê

Lời vàng tiếng ngọc tầm về hôm nay

 

Công lao THẦY MẸ ban khai

Con hiền nam nữ nhi tài dồi tâm

LONG HOA ĐẠI HỘI tại phàm

Do thân mình tạo dự làm thi thân

 

NGỌC HOÀNG hộ độ con trần

Tu tâm sửa tánh tập lần hành tu

Đức tề hiểu rõ công phu

Tu đi tu gấp thiện từ làm nhân

 

Đạo đời trọn vẹn ân cần

ĐẠO THẦY MINH NGỌC vạn ân hưởng nhờ

Dù rằng biển cạn con khờ

Băng sương gió rét rán chờ nên danh

 

CHA ban CHA đặt hiệu danh

Cung quê tiên cảnh con lành ngự yên

Tâm linh CHA chuyển con hiền

NGỌC MINH độ thế am thiền từ bi

 

Hữu duyên hữu tánh tu trì

Lời CHA dạy sách đồng qui trao dồi

Nghiệp vay phải trả con ơi

Ít nhiều phải trả nợ đời mà thôi

 

Không ai tránh khỏi trên đời

Hồng trần cõi tạm luân hồi nơi đây

Chơn linh tâm pháp tỏ bày

Huyền linh CHA ngự màn này xử thi

 

CHA THẦY giám độ giáo trì

Màn Ba thi cử tu đi trở về

Hồng trần là cõi tạm mê

Mịt mờ ảm đạm thảm thê lệ trào

 

Nghĩa kinh con hiểu để vào

Ăn năn nói thật pháp vào lời ra

Chữ tu đắc đạo nơi CHA

LONG HOA CHA phán Kỳ Ba kiến tầm

 

CHA truyền ấn pháp thậm thâm

Ngâm thơ lục bát KINH TÂM NGỌC HOÀNG

Công phu công quả chỉnh trang

Phúc lành TỪ PHỤ độ an trở về

 

Bao năm truyền chỉ cõi mê

Điển CHA quang rọi trở về ngộ đi

Điển cơ CHA chuyển lời ghi

Lọc lừa tại thế hội thi đạo lành

 

Gom chung con trẻ mau nhanh

Vì là lần chót mỏng manh thế trần

Dịch ôn gió lửa khổ thân

Mau lên lần chót chẳng an màn này

 

THẦY là HUYỀN TỔ ĐẾ khai

Con nào biết đạo học THẦY dựa nương

Thấy con vấp ngã CHA thương

THẦY đi khắp chốn ban trường dự thi

 

Làm sao về đến cung vi

Vô không vô tướng oai nghi vô từ

Trăm đàng nhiều ngõ để tu

Đường đi chưa rõ rán tu tập lần

 

Dù rằng cực khổ tấm thân

Sớm trưa lời dạy thiện lành cho con

Chốn cung Trào Thượng thuở còn

Tâm linh đẹp đẽ thuở con cung vàng

 

HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ điển sang

Phê phê duyệt duyệt hội màn Long Hoa.

 

NGỌC CHƠN VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN

HOÀNG THIÊN hiện rõ HỘI HOA RỒNG

THƯỢNG ĐẾ đảnh toà chờ con dại

ĐẾ HUYỀN Thượng cõi chuyển thế Long.

 

Đừng xưng! CHÁNH GIÁO Phật cầu năng

Đừng xưng! DI LẶC sửa trị hoằng

Đừng xưng! THÍCH CA, TIÊN SƯ LÃO

Đừng xưng! NGỌC ĐẾ biện bạch nan.

 

Không rõ hội này lỗi lầm sai

Phương nào chìm đắm thoát qua tai

Đào thân khốn khó tội rồi chịu

Thoát sao ngày kiếp oán giận thay.

 

Pháp cơ THIÊN Ý mở đồ thư

TRÙNG LAI CHÚA THÁNH QUI NGUYÊN TỪ

PHỤ ngàn thân cổ lai CHÁNH PHÁP

Chiếu khiếu huyền quang đổi hình cư.

 

Ý lòng vướng bận luỵ tâm sầu

Phàm cảnh Ngươn Ba vô minh sâu

Khó chuyển căn lành sầu bi thảm

Vượt trũng đoạn cuối kịp tu mau.

 

Đoạn cảnh một đời chữ hy sinh

Cuối vận đem thân hiến đạo lành

Vỡ mộng trần gian tri kỳ phận

Tuồng mảng âu lo thấu đáo hành.

 

HOẰNG PHÁP ĐẾ MINH đắc LONG HOA

Khai thị PHẬT ĐẠO cõi Ta Bà

Tam cõi QUỐC ĐẠO đồng hiệp nhất

Giáo chỉ dựng thành hoá Thánh Toà.

 

Mười ba lớp trận khai Liên Toà

Tranh danh gớm sợ lố lố ra

Cứu khổ hườn sanh truyền bửu pháp

Độ tận chúng sanh quỷ hết ma.

 

Đời khổ hải muôn loài hoạ hoạn

Nổi gió giông khó lánh khuyên dân

Chọn hiền ngay thảo đó giữ mình

Tu tâm tuyệt lửa cải bỏ sân.

 

Mấy mươi [năm] trần thế có vui chi

Lời dỗ tu tâm học chữ bi

Giáo huấn ra kinh tha tha thiết

Khuyên răn giữ mình đạo truyền ghi.

 

HUYỀN NGỌC MINH QUANG giảm chế tha

Huyết cầu đời tận chẳng an hoà

Ngưu hành VƯƠNG GIÁO cứu khổ thế

Hành ngưỡng trở xoay giác ngộ ra.

 

TA HẠ SAN MÀ XUỐNG CỨU ĐỜI

Thác chiến địa mang mũi tên rơi

Trăm ngàn điều khổ tuôn xót luỵ

Sơ huyết ai xin NGỌC [ĐẾ] PHỤ lời.

 

NGỌC chiếu soi gương thế gian trần

HOÀNG PHỤ kinh tạc giáo khuyên răn

THƯỢNG MINH vì chúng sang hạ đáo

ĐẾ hiệp hoà phong linh điển năng.

 

Hạnh đạo rán tu thoát đúng giờ

Lời khuyên HOÀNG PHỤ giác mê mơ

Cạn tỏ khúc kỳ chờ cửa rộng

Kiến HOÀNG MINH lai thảo tước công

 

TÂY PHƯƠNG TRỰC[CHỈ] CHA RỒNG THƯỢNG TỌA [1]

Trước mặt NGỌC [ĐẾ] lòng kỳ rõ giá

Thắng thoái tâm lực cả hồi qui

TÂN SẮC KHAI CHÁNH PHÁP HẠ KỲ

 

[Tây Phương = ám chỉ California, Hoa Kỳ.]

 

CUNG BẠCH NGỌC sáng qui HOÀNG PHƯỢNG

Cầm ngọc lộ màng the gió phưởng

MỆNH chờ thời tới hướng nhà Nam [Việt]

VỞ KỊCH VAI CHỌN DIỄN XÁC PHÀM

 

Bọc nguyên lộ mực đâm chồi cột

Thân hành giả nén thương giả dốt

Lục bộ quay lời thốt cường quang

Tích lâu Phong Thần điển cơ năng

 

Đại căn có đạo nhân thần xứ

Thời buổi nhiễu luật công xét xử

Giữ xác thân tu dự liên hoa

NGỌC nam sang [Tây] ngự trụ Thánh Toà [1]

 

MỞ HUYỀN PHÁP LIÊN HOA DỰNG BẢNG

Chuông ngân CHỌN NGƯỜI HIỀN ngự quán

Qui lại CHƠN KHÁCH bản Tây phang [1]

Liên hồi thúc ngàn năm phải rán

 

Dọn cảnh sầu bước thẳng Ngọc Toà

Cuộc cờ này cơ hội mau qua

Ngày lại tháng Ngọ qua cuộc thế

Dấu nét khôi ẩn ý hoạ đề

 

Tàng lộng cội thuyền về bến đổ

Cổ Kim Thiên chói sáng sen hồ

Từ bi dụng đạo đồ giáo huấn

Đem nguồn nhơn giải cảnh phiên luân

 

Chuông ngân báo đời trần nay khổ

Hồn tỉnh mê cửa khổ lùa vô

Theo điều lành nhìn đó bước vào

Về QUỐC ĐẠO ta mau ĐẮC QUẢ.

 

NGỌC chiếu trần thâu tóm được gì

HOÀNG phủ mây xanh chẳng lọt chi

THƯỢNG quyết oai linh bao trùm phổ

ĐẾ sửa trị nền bổ hoá vi.

 

Đem thân cốt phước lành xây lập

Theo MẸ CHA dìu dắt chánh tu

Gặp CHA lành ĐỨC PHỤ TỪ

Chờ con mau bước lên từ thoàn duyên

 

MỞ QUỐC ĐẠO con hiền trông đợi

Máu thịt là CHA gọi một nhà

Đừng quên nòi giống MẸ CHA

Lạc sanh khôn lớn cách CHA MẸ già

 

XÂY LẬP LẠI NỀN TÒA THÁNH ĐẠO

Tầm kiếm con khờ khạo khắp nơi

Đứng trước Hạ Ngươn rã rời

Mau tỉnh VÀO ĐẠO trẻ ôi linh hồn

 

Muôn ngàn năm có [với] không một cửa

Biển ái trần con tựa làm chi

Mau về cửa Thánh Phật qui

Kỳ Ba ân xá bước đi liên toà

 

Cửa mở rộng [Địa] Võng [Thiên] La mà bước

Theo THIÊN ĐỒ lần lượt trở về [2]

Muôn ngàn kiếp xẩy qua mê

Chúng sanh vạn vật đặng về liên ngôi

 

KHAI THẾ GIỚI LẬP ĐỜI vân hoá

Tẩy mao lông biến chạ lao đao

CỬU THIÊN hấp bánh tiên đào

LÊ SƠN THÁNH MẪU bước vào hạ sang

 

ĐỨC HỒNG QUÂN Tam ban Giáo dạy

THÁI THƯỢNG TIÊN yến đãi thuốc đơn

DI ĐÀ phổ độ lốt hườn

NHƯ LAI cứu khổ khuyến chơn muôn loài

BA TRÀNG THUYẾT NHƯ LAI CỨU CHÚNG

DI LẠC QUANG PHẬT dụng KINH NHÂN

Nhờ ĐỨC [TỪ] PHỤ hỷ xá ân

Phóng xã vào cửa Thiên Thần tốt thay

 

Mau bỏ hết từ nay ghi dấu

Sửa MƯỜI ĐIỀU ĐỨC HẬU không quên

Cân điều tội phước ghi tên

Ác thì sa đoạ lành hiền thưởng ban

 

Ghi vào sổ HOÀNG phân tra xét

Huyền diệu MINH chẳng hẹp một ai

Than ôi thế sự mỗi ngày

Trước sau sau trước trần ai đã rồi

 

NHƠN ĐẠO ra cuộc thời thay đổi

Chờ vận minh chuyển khởi bốn phương

ĐẠI KHAI hồi trống rõ tường

GOM CƠ LONG HỘI LẬP TUỒNG SẮC NGÔI.

 

NGỌC Minh quang rọi lọc tôi hiền

HOÀNG phụ đạo ra dựng ngôi yên

THƯỢNG cơ Huỳnh Bửu kỳ nhiệm đúng

ĐẾ thâu kết thúc sắp cuộc liên.

 

Hoá rộng mở mang ĐẠO NHÂN TỪ

TRUYỀN KHAI ĐẠI ĐẠO học lo tu

Khai mầm lão ấu khuyên tất cả

Đạo rán ăn năn đừng học hư.

 

NGỌC cơ trời LẬP LẠI TÂN [KỶ] NGUYÊN

HOÀNG sửa loài người tạo Thánh Hiền

THƯỢNG Tôn Chí Đức ban ân bố

ĐẾ dựng phước lành cực lạc yên.

 

Tu hành chí dốc vào trường thi

Tu đắc quả thành điểm sắc khi

Tu chốn liên hoa ngồi yên đặng

Tu thân chuộc tội lỗi [hóa] từ bi.

 

Hành đạo hiếu trung cửa công phu

Hành sửa lỗi muôn ngàn tội trừ

Hành đem thân chuộc bao tội lỗi

Hành ĐỨC THÁNH ban DUNG thứ TỪ.

 

Thiện lòng cảm mến SỬA THÂN NÊN

Thiện ý đem lành TẠO PHÚC LIỀN

Thiện chí hết lòng CẢM PHỤC ĐỨC

Thiện bước con đường QUỐC ĐẠO THIÊN.

 

Tánh trung dắt xác KHỎI ÁI HÀ

Tánh thiện về đến DỰ LONG HOA

Tánh lượng từ bi QUI Y PHẬT

Tánh hiền vào đạo KỊP KỲ BA.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHUYỂN ĐỔI XOAY

HOÀNG hoá độ dân THẾ KHỎI TAI

THƯỢNG vì lập thế RA KINH KHẨN

ĐẾ Cửu Trùng Thiên XÉT LẼ NGAY.

 

SẮP CUỘC PHẨM LAI KIM HÀI XÁC

Điển huệ thông khai sắc điểm y

Thay hình sửa sắc ẩn kỳ

Kim giai linh mở trùng kỳ tợ sen

 

TRỜI còn xoay ẨN TÊN phúc thiện

Quả đúng ngày hội yến THÁNH NHÂN

MẪU VƯƠNG LAI GỐC NHÂN THÂN

VƯƠNG TRIỀU bình trị ngôi đăng ngõ chờ

 

Kim giai nhứt cuộc cờ giải định

Vất vã trần chờ lịnh thần cơ

Lai kim cổ ẩn mật đồ

Hoa tươi chánh pháp thân vô sắc tường

 

Mừng kim vạn từ lương lai bản

Sen nở tươi hồ phướn Tây Cung [1]

Trăng lên tỏ rạng hài nhung

Tỏa hào quang sáng rực lung diệu đà.

 

Chú Thích:

[1] Phương Tây, Tây Cung, Tây Phang = Ý nói nơi khai mở Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình California, tại Hoa Kỳ.  Cung = Cung Tòa.

[2] Thiên Đồ = ám chỉ Huyền Không Đại Pháp, phương pháp tu luyện của Giáo Hội Thiên Trường.

 

13. HỒI HƯỚNG

 

(Nguyện)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn