CHÂN DUNG ĐỨC CHƯỞNG QUẢN THIÊN HỘ - THIÊN LONG KỲ VÂN

16 Tháng Hai 20211:18 CH(Xem: 3120)
nguyen-long-van-2-thien-long-ky-van    THIÊN DANH: THIÊN LONG KỲ VÂN
    GIÁO PHẨM: ĐỨC CHƯỞNG QUẢN THIÊN HỘ
    GIÁO VỤ:  TRỰC THUỘC ĐIỆN THỂ NGUYÊN 
    GIA NHẬP HỘI THÁNH: THÁNG 12 NĂM 2021

    THẾ DANH: NGUYỄN LONG VÂN

    NGÀY THÁNG NĂM SINH: NHÂM THÌN 1952
    SINH QUÁN: VIỆT NAM
    CƯ TRÚ HIỆN TẠI: HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ
    
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 13 tháng 12 năm 2021.

 

NGUYỄN LONG VÂN Giáo Tòa ấn sắc

CHƯỞNG QUẢN THIÊN HỘ Phật Tây An

THIÊN LONG KỲ lịnh cơ bàn

VÂN đài Pháp Tướng Hồng Bàng Nam Thiên

Hòa Trung hiệu Sơn Liên điển ký

Giáo Hội Trường phục vị nguyên lai

Bửu Sơn Huỳnh Đạo lập bài

Quốc Khách Đại Đạo phân vai y hành.

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Giáo Hội ngày 11 tháng 12 năm 2021 lúc 09:08 A.M. US.

 

Xin thỉnh nguyện huyền vi vô lượng

Tất dạ thành cung ngưỡng chư thiên

Hiệp bửu duyên chánh niệm căn tiền

Nay hạ thế lập nguyên tam bửu

Đường vạn dặm thường lưu tạm trú

Phục bản nguyên cư ngụ dương gian

Đã trải qua mấy lớp đạo đàng

Dựng nguyên bản phong thần tại thế

Đường trước mặt dựa kề tâm thể

Đấng vô vi gốc rễ Huỳnh Long

Đạo Bửu Sơn cháu Lạc con Rồng

Đồng nhứt thống liên thông tam cõi

Đâu mấy bận Mân Côi La Mã

Trở về đây hiệp bá ngũ châu

Mẹ hiện linh khai mở bộ đầu

Cùng vận chuyển năm châu bốn biển

Riêng hiền tỉ điển thiên tá mượn

Xác phàm nhơn chung phướn Bửu Sơn

Gốc căn tiên Giáo Hội Thiên Trường

Lòng chí tín dựng đường Quốc Khách

Thiên bá nhựt đạo nhành chính khách

Ngọc Hoàng công nhận sách Trạng Trình

Vậy y hành đúng lịnh Thánh Minh

Thiên nhơn địa hiệp tình hiệp lý

Thời đại trí kỳ ly vạn pháp

Đấng vô vi khế hạp điển quang

Chức vị ban vạn trạng đường hoàng

Cùng thực hiện NAM BANG PHẬT QUỐC

Ngồi cùng bậc thượng TÔN hạ THÁNH

Lập chức danh Ngọc Đảnh sẵn dành

Thau KIM dành đáp lễ chúng sanh

NƯƠNG ngọc báu lưu danh tại thế

Thuyền tâm kệ điển đề thơ lễ

Gởi hiền huynh kịp để tường minh

Sách Trời nay LÃNH LỊNH THIÊN ĐÌNH

Dùng MẬT CHÚ tâm minh sẽ có

Câu kinh cũ làm đò Tiên Phật

Gặp nơi đây các bậc Tam Hoàng

Điển đất trời tâm nối cơ loan

Trao nguyên bổn linh thoàn bát nhã

KỆ VỚI KINH TA BÀ MỚI LẠ

ĐẤNG cửa HUYỀN phổ hoá muôn nơi

Định tâm không chỗ tới không lời

Âm dương điển đất trời mầu nhiệm

Nay tiếp điển Sơn Liên Tam Giáo

Gởi hiền huynh CHI ĐẠO LA TIN

Gặp thiện tâm hiền tỷ Vy tầm

Xem cơ bút thậm thâm diệu pháp.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Giáo Hội ngày 10 tháng 12 năm 2021 lúc 10:30 A.M. US.

 

NGUYỄN THỪA VĂN CẢNH

 

Nguyễn thế triều nguyên bửu mạng minh

Thừa chơn Tam Giáo lịnh Thiên Bình

Văn Long Thanh Đế ninh Tiên Thánh

Cảnh Pháp Liên Sơn sách Trạng Trình

Vấn Đạo Thiên Trường Kinh chuyển sắc

[Chuyển dấu sắc từ chữ VẤN sang chữ KINH thì thành hai chữ VÂN và KÍNH]

 

Vy tầm huyền diệu ngã Hiền Huynh

[Câu này ngoài nghĩa hiển nhiên còn có ý nói “Vy tầm huyền” hay “Vy tìm dấu huyền”. Tại sao tìm dấu huyền. Tìm dấu huyền là vì không có dấu huyền trong cụm chữ “Vy tầm huyền”. Chữ nào  trong cụm chữ không có dấu huyền? Thưa là chữ Tầm thiếu dấu huyền, tức nói chữ TÂM.  Loại bỏ dấu huyền ra khỏi câu thì nguyên câu có nghĩa là VY TÂM DIỆU NGÃ.  Hay nói cách khác Vy biến ngã thành DIỆU TÂM để giúp hiền huynh (Long Vân) của mình.]

 

Trần Văn Tân chủ [động] tình đời đạo

Quốc Khách Hưng Hà giáo Bửu Linh.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, Việt Nam, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Giáo Hội ngày 10 tháng 12 năm 2021 lúc 12:20 P.M. US tức 03:20 sáng VN.

 

NGUYỄN khai định mệnh phá tòng lâm

LONG rạng âm hao cảnh lựa tầm

VÂN kỳ tỏ rạng qui hồi khứ

CHIẾN binh nhà cổ chuyển bộ thầm

QUỐC lễ bàn cơ nhận xét thấy

QUANG phận đeo đai linh trận xoay

TRUNG truy bước đến Thiên Trường hạn

ANH khôi trời luyện lực vô khai

TÀI hữu kiếm khách nang cẩm vỡ

KIỆT sắc ký phiên Thiên Trường cơ

SÁNG cảnh trời Âu [ám chỉ California] trình điểm chỉ

TRÍ chất chứa tàn trận đường cờ

BỬU trình lộ thể kiên định giải

KỲ kiếm tri phong Thiên Trường khai

LAI hồi một khối lịnh thiên hảo

TRÀO bảo pháp khui đàng tự lai.

 

[Khoán Thủ: Nguyễn Long Vân Chiến Quốc. Quang Trung Anh Tài Kiệt. Sáng Trí Bửu Kỳ Lai Trào.]

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Giáo Hội ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 04:26 A.M. US.

 

CƠ VẬN NAM QUỐC PHẬT

 

CƠ thiên nay đã chuyển xoay

VẬN hành Bát Quái MẪU THẦY Long Hoa

NAM Phương giáo Đạo Trần Dà

QUỐC Vân hiệp khế bửu toà Đại Sư

PHẬT THIÊN phổ hoá lượng từ

Võ văn chuyển động binh thư toàn cầu

Sóng tần vô lượng linh châu

Giáng trần một chuyến gồm thâu ngũ hành

Đồ thơ định sẵn tam thanh

Khai thông vĩ độ đạo dành chúng sanh

A DI ĐÀ PHẬT giáo danh

Chánh tâm niệm đúng khai sanh tiên rồng

Tiền nhân ứng hiện Vân Long

Chấp cơ thủ pháp đại đồng hồi qui.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Giáo Hội ngày 8 tháng 12 năm 2021 lúc 04:51 A.M. US.

 

TRẠNG MINH TÁI CHUYỂN

 

Trận đồ Thầy Mẫu trung hoà

Đất trời chuyển động Long Hoa toàn cầu

Trần Dà bửu ấn gồm thâu

Mạng minh tái lại cùng bầu Bửu Sơn

Trạng Trình cơ bút chơn nhơn

Việt nam phục nghiệp bản quờn vô vi

Bửu Sơn Huỳnh Đạo Liên Kỳ [Hải Hội]

Cảnh thừa y lịnh chỉ ni Phật Thầy.

 

Tân Tòa Giáo Chủ Kim Sơn Liên Đài (Sư Tân), Tòa Đình Quốc Nội, Đầm Dơi, Cà Mau, gởi đến Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 8 tháng 12 năm 2021 lúc 04:54 A.M. US.
 
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)