DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM TÂN SỬU

21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5732)
ĐẠI LỄ THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI
ĐÀN GIỜ TÝ
Ngày 18 Tháng 10 Năm Tân Sửu
22/11/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 
PHÁP ÂM 2021_30


Thi

NGỌC BAN ẤN CHỈ CHUYỂN ĐIỂN CƠ

LÀNH NGHĨA CHUNG NHAU ĐỒNG ĐẠO CHỜ

TIẾP ĐIỂN CHUYỂN HÓA TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO

PHÁP BÍ HUYỀN RÕ BƯỚC VÔ.
 
[NGỌC LÀNH = thiên danh của hiền đạo
Nguyễn Thị Thanh, do Đức Ngọc Thanh Tiên Trường ban cho, cũng là HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ KIM NGỌC THANH HUYỀN của Giáo Hội Thiên Trường.]

Giảng


Lời đây thật điển đồng [tử] của MẸ

Mừng nữ nam bước lẹ về ngôi

Đúng ngày THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI

Về ngôi chầu MẸ nguyện lời chúc xinh

 

MẸ nhìn thấy tận tình cảm kích

Hội về đây khuyến khích tâm lành

Đủ đầy Đông Bắc Tây Nam

Bốn phương quy tụ việc làm các con

 

Gom về ngôi làm tròn ĐẠI LỄ

Mừng GIÁNG SANH CỦA MẸ hằng năm

MẸ nhìn con trẻ lòng tâm

Biết nghe lời MẸ tình thâm vui vầy

 

Nay chuyển điển đong đầy ấn ký

Điển MẸ ban dắt chỉ con thơ

Các con sum hiệp đúng giờ

Chầu đàn lập lễ chung lo một lòng

 

Ngày ĐẠI HỘI HOA LONG rực rỡ

Mỗi con thơ hớn hở hòa vui

Nữ nam tất cả vui cười

Cơm no lộc thực trao lời đạo tâm

 

Nay nhận xét nhiều năm khổ cực

Đồng các con tích cực học nhiều

Hôm nay lễ hội đồng đều

MẸ mừng khôn xiết bao nhiêu vui vầy

 

Con nào cũng chung tay tiếp đón

Dẫn dìu nhau vui chọn tu hiền

Mỗi con đều hưởng Ân Thiên

Được CHA MẸ định con hiền phước ban

 

Điển MẸ xoay dắt hàng căn tánh

QUY MỘT NGÔI SỐNG CẢNH HÒA BÌNH

Tới đây trong cuộc biến hình

Phong ba bão vũ con nhìn thấy run

 

ĐỜI THAY ĐỔI THIÊN CUNG ĐÃ ĐỊNH

ĐỀU DO CHA PHÁN LỊNH ĐÚNG KỲ

HẠ NGƯƠN ĐÚNG LUẬT HÀNH Y

THƯỞNG BAN RĂN PHẠT SUY VI CẢNH TRẦN

 

CÁC CON RÁN CỐ TUÂN TÙNG LUẬT

NẾU LÀM SAI BỊ TRẬT BỊ HƯ

CON ÔI THIÊN ĐỊA VÔ TƯ

ĐÒN CÂN CÔNG LÝ VÔ TƯ CÔNG BẰNG

 

MẸ thương tất khuyên răn dạy dỗ

Nhắc các con hiểu rõ thiệt hơn

HỌC THEO CHÁNH PHÁP BẢO TỒN

QUY VỀ CHA MẸ ĐẶNG CÒN HẦU VƯƠNG

 

Nay mừng hết VỀ TRƯỜNG HẦU MẸ

TẠI THIÊN TRƯỜNG bày lễ kinh cầu

MẸ HIỀN chứng nhận MẸ thâu

MẸ đây ấn ký điển hầu chứng tâm

 

Con chung MẸ lâm phàm ban phước

Mượn xác nhi khẩu tước ít vần

TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT thưởng phân

CHÚC MỪNG CON CÓ TÌNH THÂN MẪU HOÀNG

 

Nhờ hồng phước MẸ ban no ấm

Để các con được tắm ao sen

Mừng con của MẪU phong tên

Ban con lộc phước vui nền âu ca

 

MẸ mừng vui chan hòa đồng hưởng

Ban con MẸ bốn phương no lòng

Cũng nhờ con đã có công

Nên TRỜI nhỏ phước ân hồng cho con

 

MẸ chúc hết vuông tròn con MẪU

Được an vui ân hậu quốc tồn

Nữ nam già trẻ tử tôn

Mạnh lành sum hiệp quy tồn an vui

 

ĐÓN TRĂNG MƯỜI vui cười hạnh phúc

THẬP BÁT TRĂNG chúc phúc MẪU HOÀNG

Vui đời cùng đạo ca vang

Lập quả công đức ấn vàng MẸ trao

 

Tu bề lo biết sao cho đủ

Đời thạnh suy đủ thứ trên đời

Lợi danh danh lợi tơi bời

Làm cho con trẻ rối bời mòn hơi

 

Các con ôi nghe lời trách nhiệm

Giữ đạo tâm kiểm nghiệm thật hành

LÀM CHO ĐÚNG LUẬT THI HÀNH

MỚI MONG HƯỞNG ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH NGÀY SAU

 

MẸ CHỈ NHẮC ĐỊA CẦU MẸ ĐỨNG

Dễ ai qua chịu đựng như vầy

Nhìn con kết hợp chung tay

Khắp cùng huynh đệ NHỚ NGÀY GIÁNG SANH [CỦA MẸ]

 

Ngoại càn khôn địa thành vạn kiếp

Từ lâu tô tin kịp mau về

Con lành ân hậu thoát mê

Đừng nghe những đứa bùa mê hại mình

 

Đời nay thật muôn nghìn thay đổi

Các con ơi này hội hiệp nhau

CÓ NGHE MẸ ĐỨNG ĐỊA CẦU

NHU MÌ GIỮ CHỮ ĐẠO MẦU MẸ BAN

 

Khuyên con thảo nữ nam như nhứt

Giữ một đường một mực hành y

Đừng nghe những đứa phân ly

Chê bai ngạo báng mất đi nghĩa tình

 

Con của MẸ chung tình hậu hưởng

Được an vui sung sướng muôn đời

An lành thạnh trị vui tươi

Muôn năm đều hưởng một đời bền lâu.

 

Điển THIÊN MẸ chứng duyên phước hưởng

Ban mạnh lành chung hưởng bình yên

Ấm no lộc thật trọng lòng hiền

Chung thể ấm MẸ HIỀN ấn chứng

 

Đây ấn chứng ban con hữu dụng

Được màn ba con cũng rán chờ

Công đạo thành con MẪU hiện giờ

DIÊU CUNG LỊNH CUỘC CỜ CHẤM TAY

 

Hết lòng tu mà nương chung quảy

Dắt dìu con trở lại cội nguồn

QUY CĂN VỀ MẸ ĐÃ SẮP TUỒNG

CÒN MÀN CUỐI LÊN XUỒNG NGÔI CÓ

 

Hiện giờ trẻ cố tu đừng bỏ

Nay thấy vui được có ngôi phần

MẸ CHẤM CON MẸ ĐỊNH SẮP LẦN

ĐỪNG MÀNG ĐẾN MÊ TRẦN DANH LỢI

 

Bỏ đường đạo giữa đàng con hỡi

Bao năm dài biến đổi tứ phương

Mất kỳ cùng còn mất tìm đường

Ai cũng rên tan thương trần thế

 

Xót kỳ ba thấy vui con về

Cảnh đời chìm con trẻ xác xơ

Cố mà bền chí lãng khó lơ

Công vun đấp làm ngơ thối chí

 

Chỉ phút cuối chờ trông khai thị

Con kiên trì bền chí thành công

MẸ DANH ĐÂY KIM MẪU HƯ KHÔNG

MẸ CỨU HẾT CỰC LÒNG Ớ TRẺ

 

Trách nhiệm này đâu sai cặn kẻ

TRƯỜNG THI DO MẸ HÉ TRIỀN KHAI

MẸ LÃNH LỊNH CHỈ NGAY KHÂU NÀY

Dạy con học đủ đầy mới giỏi

 

Mong các con đạt kỳ cảnh giới

QUAY VỀ NGÔI ĐẠT TỚI THÂM SÂU

Quen đạo mầu hiểu thông đạt đậu

Đạt tới nơi ân hậu MẸ ban

 

LỜI ĐỒ THƠ TRÁCH NHIỆM CON MANG

QUYẾT CỨU NƯỚC VINH VANG DANH HIỆU

MONG SAO CON LO TRÒN ĐẠO HIẾU

MẸ NHẸ LÒNG CON HIỂU KHÚC NÔI

 

Cùng mừng chúc MẸ con dự hội

Hợp đủ đầy trao đổi vui cười

Chúc nhau thành đạo hưởng mọi người

Ngày kỷ niệm TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT

 

Có MẪU HIỀN chung vui tiên đạt

Hiếu trung con múa hát lo tròn

Chơn linh hạnh quả công mót bòn

Biết tu sửa thành lòng tôn kính

 

Trọn đạo lành MẸ CHA chung tính

Trọng đức ân ngưỡng tín trong tâm

Con hiền trọng nghĩa hiếu nhiều năm

Nhờ nhân đức chế châm lành phước

 

ĐẤNG TẠO HÓA CÂN PHÂN THAO LƯỢC

NHỜ ĐỨC TRỜI MỞ PHƯỚC VỊ THA

ĐỊNH SẴN PHẦN SẮP ĐẶT NGƯƠN BA

CHO CON MẸ LONG HOA PHẦN CÓ

 

Nay hội về ngày lành hoa trổ

Điển huyền linh MẸ bổ chuyển xoay

HỘI TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT đủ đầy

THIÊN GIÁO HỘI vui vầy quyến phước

 

Muôn nhà được an khang đón rước

Phước lộc TRỜI công tước ruộng vườn

Sử Tiên Rồng lịch Việt Nam khương

Hồng cháu Lạc khắp phương cung cúc

 

Được hạnh phúc tốt đẹp nhau chúc

Hiệp gia đàng tụng chúc hô to

Chúc mạnh lành ai cũng ấm no

Xưa nay dụng lễ hò cổ ấn

 

Trai gái thảo tràn đầy túc phụng

Đầy tình thương hòa cúng lạy cầu

CON CỦA MẸ TỨ PHƯƠNG NĂM CHÂU

ĐỒNG QUY CĂN LỄ HẦU NGHINH LỄ

 

Cung Tiên xa hiện giờ múa lễ

Mừng ngày vui HỘI LỄ MẪU HOÀNG

Nay TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT trang khang

LÊN THUYỀN MẸ SẴN SÀNG LÈO LÁI

 

DẦU CHO SÓNG BA ĐÀO BỦA SẢY

VẪN LỘNG LÈO DÂY LÁI CHO ÊM

CÓ MẸ ĐÂY TRỢ GIÚP NGÀY ĐÊM

CÓ CHƯ THẦN LẶNG IM TÚC TRỰC

 

BẢO HỘ CON BÌNH YÊN PHỦ LỰC

NGÀY HỘI SANH DƯỠNG BỰC DIÊU HOÀNG

TÊN DANH ĐỀ KIÊN NHẪN TU XAN

BỀN NHỨT DẠ NGHE ĐÀN BÀY TRẬN

 

Cũng vì tranh thấp cao tử nạn

Đúng ám hôn bày trận đời nay

Dùng bùa mê tranh cạnh hại bày

Hơn thua bởi tao mày đầu độc

 

MẸ nhìn thấy một cơn tàn khốc

Bởi thương con MẸ BỘC LỘ CƠ

Muốn cho con biết trận cuộc cờ

Giả ngu dại ngây khờ chánh quả

 

VÌ ĐÂY MÀN CUNG LỊNH CỦA CHA    

THỬ BA CÕI AI RA SỐNG SÓT

MẸ cân nhắc điển trao con mót

Chuyển bảo con bòn mót phút giây

 

Phút tan hoang nhớ lấy lời này

Con nên nhớ LO NGÀY TẬN THẾ

Thân mình nhẹ MẸ CHA ẲM BẾ

Cho con hay MẸ kể hết xem

 

ĐÀNG HIỆP NGÔI CON MẸ ẤM ÊM

AI CŨNG ĐẶNG NHÌN XEM VƯƠNG PHẬT

Sống đời thạnh an khương ninh xuất

VUA TIÊN VƯƠNG KẾT NẠP ĐỊNH PHÂN

 

Con nào lành cũng đặng có phần

PHÒ VUA GIÚP NƯỚC ÂN CẦN HIỆP

ĐỜI THẠNH TRỊ MỘT MÀU BƯỚC TIẾP

Con hữu phần vẹn kịp chữ nhu

 

Tu hành đạo công lý muôn thu

Bao phen chuyển lời ru của MẸ

MẸ vì con chẳng ngưng lời lẽ

Sợ con buông con té đuối trôi

 

Nên MẸ đây khuyên bảo con ơi

Mong con nghe tròn lời cố gắng

Ban cho con thảo hưởng TRỜI ban

Đời mai sau phước đặng con vào

 

Về mới MẸ trai hiền gái thảo

Mạng này con điên đảo tiêu vong

Lời điển y MẸ nói con thông

Dắt dìu về một lòng lo tu

 

Chung tất cả sửa đổi công phu

Danh tài đáng công tu trai gái

Màn này cần nhứt thảo triển khai

Tu NHƠN ĐẠO hôm nay con MẸ

 

MẸ dạy con tâm phàm mau lẹ

Mỗi các con chập chẹ bước lên

Phải cần MÁT DIỆU TÂM chớ quên

MẸ phân nhắc là nên NÓI THIỆT

 

Lời này chơn ít câu con biết

ĂN THIỆT LÀM NÓI THIỆT là nên

MẸ khen con thảo chấm có tên

Tên vàng sổ chấm tên con thảo

 

ĐẠO LÀM NGƯỜI nhơn nan chu đáo

CỐ CON ƠI thật khó mới hay

Nếu dễ ai cũng tự xưng tài

Còn khó hết phô bày gian thế

 

CÁC CON NHỚ HÔM NAY NGÀY LỄ

THẬP BÁT TRĂNG CHÍN BỆ PHỦ ĐẦY

CÕI HƯ KHÔNG CÓ PHỤNG RỒNG BAY

CẢNH HIẾM THẤY CUNG TÂY HOÀNG MẪU

 

Đạo đắc thành MẸ khen chấm đậu

Đậu đạt rồi HOÀNG MẪU thưởng ban

Chỉ cần con tu đạt sen vàng

Xanh đỏ trắng hồng lan nở rộ

 

Dạy đạo lý làm người chung độ

Mong sao con đạt đổ nghe lời

Làm theo lời con đắc thành rồi

Điểm ghi chấm vẹn mười tài đức

 

Màn này con cố mà chí lực

Thì thành công hướng bực hiệu danh

Đời mạt pháp biến loạn tung hoành

Khắp thế giới tan bành tai nạn

 

Làm hiền chẳng mấy ai thiện đặng

Tạo việc hung việc chẳng ra chi

MẸ khuyên bảo nam tài nữ nhi

Mau SỬA THIỆT tu trì ngay thảo

 

Giữ đạo đức hằng ngày tự bảo

Tánh trau dồi tâm đạo sửa hoài

ĐẠO ĐỨC CAO HUYỀN DIỆU LÀ ĐÂY

MUÔN TRIỆU PHỤC MÀN NÀY ĐIỂM ĐẠO

 

Nay MẸ về chỉ trẻ nêu cao

Kỷ niệm ngày dưỡng bảo ra vào

Thơ văn điển chiếu xoay con thảo

Ngày đại lễ ra vào liên tiếp

 

TRƯỚC ĐIỆN NGÔI HỘI NÀY SUM HIỆP

NGÔI MẪU HOÀNG CÓ DỊP MỞ KHAI

ÂM DƯƠNG ĐỒNG THẬP BÁT TRĂNG ĐẦY

HÒA ĐỒNG THỐNG VUI NGÀY ĐIỂM CHẤM

 

Phước các con mừng vui đầm thấm

TẠI NGÔI ĐỀN [GHTT] MẪU CHẤM ĐỦ ĐẦY

Điển cơ chiếu diệu xuống trần ai

Mừng các con oằn sai lúa ngọc

 

Được TRỜI ban ấm no phủ bọc

Được phúc tròn phước lộc muôn nhà

Ấm lộc đầy con thảo vang ca

Cho con MẸ chan hòa này hội

 

CHA MẸ thương độ cho thảnh thới

Ban cho con xã hội nêu cao

Thứ vật trần khuyên nhủ lần bao

Mong con hiểu trần lao mê nhiễm

 

Cực CHA MẸ TỔ THẦY tăng tiến

Thương cho trần ngửa nghiêng trầy bẩy

Vì mê danh lợi bỏ MẸ THẦY

Nên việc đây màn này lãnh việc

 

Dạy con thơ lý mầu hiểu biết

HỌC ĐẠO BỀN TU THIỆT CAO SÂU

Lòng thành chơn chánh báo về chầu

Chầu CHA MẸ cung khâu thiên cũ

 

ĐẠO CHỈ DẠY KHẮC GHI TÂM CHÚ

HIẾU TRUNG TRÒN TÔN TỬ RA CÔNG

GIÚP ĐỒNG BÀO GIỮ TRỌN THIỆN LÒNG

CHỚ XAO LÃNG QUÊN KHÔNG NỀN GỐC

 

NÊN GIỮ TRỌN TỨ ÂN TRỤ CỘT

CÓ MÓNG NỀN TRỤ CỘT THẲNG NGAY

CÁC CON ƠI CỐ GẮNG MIỆT MÀI

LÀM TỪ BƯỚC NHIỀU NGÀY CŨNG ĐẠT

 

Đừng vội gấp chẳng xong sai trật

Nên hạ mình nhượng tất chờ cơ

MẸ nay xuống điển lậu nang thơ

Khuyên con MẸ hiện giờ chới với

 

Các con ơi vì đời biến đổi

Nên MẸ đây sớm tối lo cần

Sợ con MẸ quên lối chậm chân

Uổng một kiếp tiến thân này hội

 

MẸ chấm hết trai tài nữ bối

Có công dài ngày hội siêng lo

Ra công làm lèo lái thuyền đò

Rước con MẸ bến bờ ngôi trở

 

CÁC ĐẠI CĂN ĐỨC TÂM ĐỦ CÓ

HẠNH THANH CAO AI CÓ CHÂN TÌNH

ĐỀU NGHE LỜI CON NÊN MẸ NHÌN

MẸ BẢO HỘ CĂN LINH CHO XUỐNG

 

Đã từ lâu đợi chờ trông luống

Nhớ con thơ MẸ xuống trần nhơ

Xúc động nhìn dùng điển chuyển thơ

Nay MẸ xuống đồ thơ khuyên bảo

 

DÙNG ĐIỂN CƠ PHỔ TRUYỀN PHÁP GIÁO

TRUYỀN ĐẠO NHÂN ĐIỂN GIÁO THIỆN LÀNH

Dạy tu sửa ân CHA MẸ sanh

Dạy hành thiện sanh thành non biển

 

Các con cố lòng son đạt tiến

Những lời phân MẸ chuyển thật hành

Rán quên đi những cuộc lợi danh

Vòng danh lợi khó an màn tới

 

MẸ khuyên nhắc hiện nay con hỡi

Khó mạng này nạn tới cùng kỳ

Ngươn Ba cạn chẳng thấy con ghi

NGÔI CAO PHẨM CHUNG QUY PHÒ CHÚA

 

MỘT KỲ NÀY CON ƠI CỐ DỰA

ĐẠO LAN TRÀN ĐIỂM DỰA KHÔNG RỒI

ĐỀN CHỪNG XÉT VIỆC RÃ ÔI THÔI

AI CŨNG GIỎI LỌT RỒI TỰ ĐẮC

 

Đến mức cùng quỷ ma chiếm xác

Thì là kiếp sai lạc còn đâu

GẶP HỘI NÀY TU RÁN CHUNG HẦU

NGƯỜI TIÊN THÁNH RIÊNG ĐÂU CHIA RẼ

 

Chẳng hòa nhau phân minh cạn kẽ

Kỵ mất tình con trẻ không nên

Làm MẸ THẦY đứng nhìn không yên

Đành quên hết lời khuyên chỉ bảo

 

Chữ từ tâm con đâu hiếu thảo

Cứ nghịch gây giông bão đáo đầu

Cùng một bọc sao chẳng nhịn nhau

Làm cho MẸ ruột đau trong dạ

 

CHA cũng buồn con thơ lâm hạ

Hãy mau tu CHA xá ân giờ

Lỗi xưa chừa sửa đổi bến bờ

Đồng tưởng MẪU con thơ cung cúc

 

Cho hóa công kỳ này kịp lúc

Các con nghe nhớ bực lời THẦY

VÌ MẸ ĐÃ LÃNH CỨU CON NAY

ĐÒ CHUYẾN CHÓT MẸ LAY KẺO TRỄ

 

KHÁCH TRẦN AI LÊN THUYỀN MAU LẸ

ĐÒ CHUYẾN [CUỐI] CÙNG CON MẸ MAU LÊN

Về bến giác lãnh thưởng có tên

Rước tìm kiếm mau lên con hỡi

 

Kim vàng lượng Huỳnh Kim tặng gởi

Đậu phẩm cao rõ đổi trao con

Các con ơi chí quyết lập công

Biết thiện tâm cây trồng hái được

 

Kết trái rồi ra công chịu cực

Có công tên chung sức một lòng

Kỳ này con cố đắp quả công

CHA thâu dụng chung đồng xây dựng

 

Một lòng vì nghĩa trọng trọn trung

Rồi đây thấy THIÊN CUNG NHỨT PHẨM

CHA MẸ GOM CĂN PHẦN HIẾU CHÁNH

CÔNG HỘI NÀY GỘI TẮM AO SEN

 

Chấm trai tài nữ kiệt làm nên

Con có trí đồng bền tu học

Lòng tà gian TRỜI CHA thâu lọc

Bướng việc hư công nhọc thành người

 

Con phạm nhầm xử trị định thời

Ăn nói thật giúp đời thể hiện

Nhường cơm sẻ [áo] giúp nhau đạo tiếng

MẸ lo chung cuộc biến rồi đây

 

Vòng nạn nguy khó thoát xác thây

Đừng xiêu ngã kỳ này con ớ

NGHE MẸ KHUYÊN SỬA TRAU ĐẠO BỔ

THÚC KẾT MÀN CON CỐ MỚI TỒN

 

Sẵn ghế ngồi mau lẹ cho khôn

SỐNG TIÊN ĐỜI HẦU CÔNG THƯỢNG CỔ

HỘI LONG HOA TRỌN PHẦN ĐẠT ĐỖ

Sạch bản thân e sợ lầm sai

 

Phép luật oai công tội xử ngay

Bởi do ác họa tai kề cận

Xin CHA thương trẻ sống hồng ân

Xét ra còn BA BẬN TAI ƯƠNG

 

Con bất nghĩa khổ đau nghiệp chướng

Điển xuống cho ân hưởng MẸ ban

Dẹp hôm nay THẬP BÁT TRĂNG xan

Hành định dạy con căn lo định [liệu]

 

DIỆU PHÁP NÀY MẸ BAN ẤN LỊNH

Cho con thơ đàn tín Cửu Cung

Cảnh Tiên dành sẵn để hiệp phùng

Bạch hạc một đàn [không] trung ríu rít

 

Hạc reo vui cung đàn phím tịch

Tịch tịch tang tịch tích reo vang

Đón mừng vui THẬP BÁT MẪU HOÀNG

Đồng lai tỉnh trùng gian nghinh điển

 

Nghe tiếng MẸ con ôi vọng tiếng

Lịnh tuân hành MẸ điển tại nơi

Ngày hôm nay THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI

Vui đón hội bình thời an lạc

 

Nay đến lúc MẸ CHA thưởng phạt

TỪ ĐÂY CON CHỚ LẠC LẦM SAI

Đời mạt pháp trôi nổi tới đây

Con vùi lấp bùn lầy thân khổ

 

Hồi tâm sửa MẸ đây phổ độ

Độ kỳ ba chẳng nỡ bỏ con

Cuộc tang bồng tới đây mất còn

MẪU HOÀNG cứu hiền con trung thảo

 

Từ lâu học giữ gìn tâm đạo

Đồng cùng nhau con thảo về ngôi

Đã từ lâu con học xong rồi

Giờ ôn lại trau dồi minh chánh

 

Nay THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI điển nhắn

Chiếu điển quang vô hạn thương con

Phước hồng ân ban nhỏ con còn

Còn mừng MẸ TRĂNG TRÒN THẬP BÁT

 

Công mỗi con MẸ đây phân phát

Phát cho tâm an lạc nên danh

Công mỗi con MẸ đã sẵn dành

Chờ đắc đạo nên danh [áo] bào [cân] mão

 

Đợi cho con vinh quy đắc đạo

Cố nghe con chấm khảo kỳ này

Đừng đắm chìm sâu hố không hay

Bao công sức dựng gầy hao tốn

 

PHẠM THIÊN LUẬT PHẠT HÀNH KHỐN ĐỐN

Rán vượt qua kẻo muộn ơ con

Đừng cho lỗi xác hồn con còn

Đời rất ngắn ngoan khôn con biết

 

MẪU chuyển điển này khuyên chấm duyệt

Mong con thơ nghe biết cho minh

Con mới còn tồn tại nhẹ mình

Thời cuộc đã rung rinh biến đổi

 

Khắp thế trần ớ con trôi nổi

Cảnh biến hình nạn tới khổ đau

Lòng MẪU đây trong dạ úa xào

Tuôn tràn lệ con nào hay biết

 

Thương con MẸ hết lời thắm thiết

Sao con chẳng tu thiệt tùng lời

Tận thế đời thay đổi màn thôi

Con thoi thóp giữa đời bể khổ

 

Khổ tang thương ách nàn đừng cố

Biết liệu khôn dựa chỗ mà nương

THUYỀN TỪ MẸ RƯỚT ĐƯA THẲNG HƯỚNG

Điển lành rọi Cung Đường Thiên hướng

 

Xoay đổi dời phủ điển TRỜI thương

ĐÂY CỐT LÕI THIÊN TRƯỜNG MẸ CHÚC

Đây bản cơ xum vầy hạnh phúc

Đây tiền đề thơ chúc các con

 

Hưởng ngày vui THẬP BÁT TRĂNG TRÒN

Hưởng Xuân mới bế bồng về MẸ

Bớ con thơ lên thuyền bước lẹ

Bến MẪU HIỀN đồng thệ cho con

 

Nguyền tương lai mạng ước cho tròn

Cố nghe MẸ con còn tươi sáng

Bực hùng anh kỳ này cố gắng

Mức [cuối] cùng thi con đậu mới hay

 

Tài đức nhân sáng lạng anh tài

HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI

Thiên điển MẸ chuyển xoay sáng rọi

Ban các con ngày hội sum vầy

Hưởng an lạc hạnh phúc đủ đầy

Chúc thành đạt ngày mai tươi sáng.


Thi

TRĂNG lên soi sáng đặng hữu duyên

MƯỜI ân THIÊN MẸ chuyển cộng liền

THẬP phương cơ pháp quy an thuận

BÁT chánh cùng lo đạo con hiền.

 

LONG HỘI về ngôi hưởng an hồng

HOA sen đua nở hội [Thập] Bát đông

CHIÊU hiền tài đức huyền linh ứng

ĐỨC MẪU DIÊU TRÌ chấm thi công.

 

DIÊU CUNG hội chuyển Thập Bát Trăng

TRÌ tâm MẪU giáng chứng lễ đàn

KIM ngôn chạm dạ con hiền tưởng

MẪU tử thiêng liêng nhắc con trần.

 

CHUYỂN cơ tân lực thâm diệu ấn

ĐIỂN hiệp đông vui cố quy chung

MỪNG hết nam nữ con của MẪU

CON về chầu MẸ hội lễ phùng.

 

ĐẠI lễ đông vui hiệp điển cung

HỘI đủ chung quy MẪU tử phùng

THIÊN trì diệu tỏ phân con thảo

LIÊN mầu nhiệm thật MẸ cố chung.

 

BAO lời thương nhớ mấy cách xa

NĂM tháng đợi mong trẻ về nhà

XA con dõi mắt nhìn dương thế

CÁCH biệt bao năm MẸ với CHA.

 

KIM LIỄU [HẠNH] lậu hình pháp diệu chơn

NGỌC hiện xá nhi nữ LIỄU [HẠNH] hườn

THANH thanh thời khắc thọ thiên LIỄU [HẠNH]

HUYỀN hiệp tương ân vô giai sờn.

[KIM NGỌC THANH HUYỀN = Giáo phẩm HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ phong danh KIM NGỌC THANH HUYỀN do Đức Ngài của Giáo Hội Thiên Trường ban phong hiền đạo Nguyễn Thị Thanh. Bốn câu trên tiết lộ cho biết KIM NGỌC THANH HUYỀN là hóa thân dưới thế của Liễu Hạnh Tiên Tử Ngũ Nương Diêu Trì Cung.]

 

TIẾP hiệp nhãn thiên phân tay hữu

ĐIỂN thiên lữ giã vô thế ân

CHUYỂN cảm nhứt tầng truy thế phận

số xuyên đức mãi âm từ.

 

THẬP xuất nương đài môn dụng hóa

BÁT vạn ngoạt cổ đa sinh nữ

TRĂNG tròn hạ giáng MẪU xuất hư

MƯỜI phương HOÀNG tại cung thành hạ.

 

ĐỨC lâm VƯƠNG MẪU TỪ TÔN lương

MẸ kiết ĐẠI ĐẠO tập quần chân

DIÊU địa MẪU cung thiên VÔ tầng

TRÌ trí túc tịnh bất hiệp phương.

 

KIM giai hiệp nhãn tân MẪU chú

MẪU nhứt ngao ngư tạo bình thân

ĐIỂN lậu hội thành đại từ ân

GIÁNG chuyển tử phùng VÔ THƯỢNG HƯ [KHÔNG]

 

quan thay đổi chuyển xoay dần

PHÁP hiện tâm khai sáng nhờ thân

BAN phước về cơ hiền thống nhứt

TRUYỀN khai con MẪU gởi thế trần.

 

DIÊU diệu huyền thâm chuyển cơ linh

TRÌ giữ trong tâm dõi mắt nhìn

HOÀNG MẪU điển lời lui cung khướt

MẪU HOÀNG tạm giả trở Tây Đình.

  

NGỌC KINH:
THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 
PHÁP ÂM 2021_31

Thi

THƯỢNG THIÊN NIÊN TÂN SỬU ĐẠO NAM

ĐẾ GIÁNG CHUYỂN KHAI HÒA ÁI THẦM

GIÁC DÂN NAM Á NIÊN TÂN THẾ

ĐẠO MỞ ĐƯỢM HOA NỞ LIÊN TÂM.

 

CHUYỂN HÓA KẾT MỪNG THÔNG KHAI KỆ

THẾ MIỀN NAM BẮC ĐÔNG TÂY KÊ

PHÔ BÀY MỪNG ĐẠO THẦY THUYẾT LẬP

KHAI CỘI NGUỒN PHÂN MỪNG TRẺ VỀ.

 

SỬU cuối ba trăng sắp tàn trôi

QUA đặng nhân loại bớt khóc cười

DẦN đến Xuân đà bồi âm đức

ĐẾN tuổi già đời mãn lìa thôi.

 

MỞ GIÁO ĐẠO KHAI NHÀNH NĂM CỘI [MỘT]

ĐƯỜNG VỀ TỰ CHỌN MỖI CON ÔI

QUY TAM Y MỘT CHI NHỨT BỔN

CỘI GIÁO VỀ TÔNG ĐẠO VUN BỒI.

 

NGÔI thất THIÊN TIÊN BỬU TRƯỜNG lai

TỊNH rõ kiếp tu gọi khách tài

THUYỀN đưa kịp bến mau mau tỉnh

TỪ vọng THẦY khai thánh đức mài.

 

TAI thấu rõ rằng kíp kíp tu

HOẠ đến nhắn người kịp lo trừ

NHÂN khổ lo liệu màn cuộc tới

LOẠI sảy sàng tiêu người chớ lu.

 

THẦY PHÂN ĐẠI ĐẠO DỰNG KHẮP CÙNG

KHAI MỪNG LINH VẠN ĐẶNG QUY CHUNG

ĐỀ ĐẠI ĐẠO KỲ KHAI MỞ

ĐẠO GIÁO CHÓT KỲ CỨU CON PHÙNG .

 

NẤC một rán lên có thấy hồi

THANG dài nhìn ngoảnh gẫm xa nơi

TRỜI thiên bao dặm rèn bước tới

RỘNG đường thuyền nhã đã tách rời.

 

NGỌC trao nang cẩm trẻ khá cần

HOÀNG thương đời xót dạ úa lân

THƯỢNG hạ giồi tâm KỲ BA ĐẠO

ĐẾ huyền vi chuyển giáo đạo phân.

 

cơ trời được đâu dễ nào

VI thiên tròn mạng THẦY điển trao

TÌM CĂM LINH ĐẠO TRAO MẬT TỚI

KIẾM TRẺ HỮU DUYÊN CHUYỂN HIỆP VÀO.


Giảng
 

Điển thần THẦY trao lặng lẽ con

Phương Âu thay đổi động càn khôn

Chuyển xoay nháy mắt đảo dập dồn

NGỌC [ĐẾ] giao trẻ hổ long quang hối

THẦY CHUYỂN HIỆP CƠ TRỜI NGƯƠN CUỐI

Tận xoay vần đen tối đến ngày

Qua chuông reo sau trước tàn phai

Mau bước lẹ tu ngay ngộ đạo

BỰC TÀI DANH BÁO ÂN CÔNG TẠO

ĐỒNG GIÁC TU ĐẠI ĐẠO KỲ BA

Sửa trau mình phải tận tình hoà

Tận tận lực vượt qua ách nạn

Hố sâu chôn đường đi phải rán

Lòng đục thành trong hãn con đi

Con hiển vinh thành đạo chuẩn y

Danh đề tạc nhứt kỳ son bảng

Tang thương biến đổi cồn thế cận

THẦY GIỤC CHUÔNG cố gắng để tâm

Hối năm châu nhân thế người phàm

Thiện lương thảo đừng làm tạo ác

THẦY DỘI TRỐNG kêu vang thể tác

Vào bể Tây Nam Bắc Đông châu

Đoạn thâm thẩm bên con rõ thấu

THẦY khuyên trước ưu sầu cát bụi

Đừng nản con bước [tới] trước đừng lui

Nếu con biết cảnh bụi trần tiêu

Ai tà chánh thường hay rõ hiểu

THẦY LÀ CHA THƯỢNG NÊU CỔ HẠNH

Khuyên con chờ dạ một đạo lành

Trước là người nên Thánh Phật Tiên

Tuy phàm thế đắc thành đạo hiển

Cho những bực dụng huyền CHA kế

DỤNG HUYỀN THÂM CỬA ĐẠO CỨU MÊ

ĐỘ NHƠN LOÀI CỨU THẾ BUỔI KỲ

Lãnh tuồng đạo đức bình an trị

NGỌC [ĐẾ] toả sáng mầu vi kinh đạo

HOÀNG [THƯỢNG] kết từ tá đức linh cao

Bao thuở nhã điển trao sâu hiểu

Câu đạo kinh luận học không thiếu

Đoạn đường dài con hiểu nhã đò

Con chớ tâm xao lãng chẳng lo

Nạn sắp tới bến bờ kinh khủng

Những điển thơ pháp THẦY CHA dụng

Các con ơi thâu đúng đừng quên

Cuộc nạn này do ở bề trên

THẦY phán bổ chọn đàng tách rẽ

Đừng u ơ hỡi này con trẻ

Qua chuông vang mau lẹ chính thoàn

Dầu khổ nguy công khó chớ nan

Bền sắt đá son vàng ghi tạc

Phải thanh cao việc làm đạo phát

Niềm chung vui bền sắc chữ tâm

Dụng ý kềm khuôn khổ chớ lầm

Tâm trau chuốc học làm thiện để

Ngôi vị THẦY định phần đâu kể

Bởi vì đâu nói rẻ tư riêng

Trẻ hiểu chung đường Phật Thánh Tiên

Đường tu hiệp nhân duyên thành đạt

Vẹn đặng thành ngay lành cứ mặc

Mặc một mai ta thác vang danh

Tiến về ngôi con rán kết nhành

Nhờ hiệp sức đạt thành tột đặng

Chèo chống đừng xê lệch rơi ngang

Cái khổ trước kềm răn học đạo

Sự phiền sau dạ chớ chen vào

Nổi cơn khổ đừng nao tách rẽ

Thuyền xuống đông hỡi này con trẻ

Bởi chia ly bởi trẻ tư riêng

Mới làm cho không vững con thuyền

Trước lập chữ tâm yên an lạc

Nay đúng ngày TRĂNG MƯỜI THẬP BÁT

THẦY CHA mừng chúc các linh căn

Chung linh điển từ lành bố ban

Đêm trăng sáng kết đoàn tương ái

THẦY thương con nâng cao trí đại

Phải yêu thương đừng hại chung nguồn

Lời THẦY truyền dạ phải yêu thương

Qua bờ giác lợi phương căn bản

Ớ con linh nguyên nhân tường hản

THẦY LÀ CHA NGỌC [ĐẾ] PHÁN ĐÓ CON

CỘI ĐẠO HUỲNH CHẲNG ĐỔI CHẲNG SỜN

Thương là gốc đó con dành để

Rành từ lý CHA phương bồng bế

Nào rõ con trần bể nạn sâu

THẦY thương con mới lộ cơ mầu

Bước tu luật nào đâu thấu đặng

TÂN LUẬT HÀNH PHỤC THIỆN GIỮ AN

CẦN LUẬT LỆ THẾ GIAN MÙ PHÁ

Mới là trọn yêu thương THẦY hoá

Tính thiện lương lành dạ điều qui

Người muội mê chễm chệ mặt lì

Sầu thảm khổ thật chi đâu chẳng

Buổi khổ chính tới đây tường hãn

Nhân quả nào đến hạn phải đền

Sẵn tới đây sàng sẩy từng tên

Gây ác phải chịu đền đúng dịp

Dữ lành tại trẻ gây tạo nghiệp

Giờ đến hồi mạng kiếp phải vong

Tạo lành thì trở lại Tiên Bồng

Hoạ phước do nơi con mời rước

Con biết tu tránh dữ làm phước

Gieo mầm từ [mẫn] con bước đi lên

Bước tiến con lướt khổ làm nền

CHA TỪ NGỎ [LỜI] KẾT LIÊN NAM NỮ

Đường xa thẳm sớm hôm gìn giữ

Đạo vẫn còn con cứ tu hành

Bước nhanh đường đạo cố thiện lành

Thảm hại hiểu kịp nhanh nạn đến

Cuộc trần thế điêu tàn mòn hết

LO ĐỨC sao [cho] đừng lệch thân mòn

XEM KINH SÁM từ lành tu trọn

Cảnh mạt đời các con khốn khổ

Sự điêu tàn THẦY đây biểu lộ

Kỳ hạ ngươn tứ khổ trần ai

THẦY tiết lộ thiên cơ nạn tai

Nơi địa ngục trần ai đều khổ

CHO NHÂN LOÀI TỪ ĐÂY PHẢI NHỚ

NHỚ LỜI THẦY PHẢI SỢ LO TRÒN

Luật trả vay hiển hiện lắm con

Nhứt tâm nhứt qui lai trí bổn

Tình thiêng liêng THẦY CHA phủ rộng

Dạy con chung nguy khốn tới đây

Sắp phong ba ập đến gần ngày

Nhiều gây cấn nạn tai ập đến

Luật biến thiên rõ thông THẦY LỆNH

LỆNH XUỐNG TRẦN NGUY BIẾN RỒI ĐÂY

LONG HOA ĐÃ KỀ CẬN ĐẾN NGÀY

Tìm đường chánh kịp may kỳ hội

RÁN NGHIỆM SUY NHỮNG LỜI THẦY NÓI

MỚI KỊP KỲ TẤN HỘI KHOA THI

Con ôi đời mê mãi làm chi

Đời như thể mù ghì theo bóng

Đời đạo đi con mau nhanh chóng

Ngọn đèn chơn chiếu rộng khắp phương

THẦY dạy bày đem hết tình thương

Mong sao con phục đường vào đạo

Lời lành tiếng dạy con ngay thảo

ĐỨC NĂM HẰNG con thạo đức tài

SỬA THÂN TÂM đừng bị khiến sai

Không ham lợi lộc đầy miếng quấy

Bổn phận tu không ham của sái

Đồ vật ngon của hại nếm vào

Vì miếng ngon tìm lối sang cao

Đồng kẻ bạo trở trao mưu tính

Đừng cậy thế quyền cao lấy lịnh

Hại người đau sự tính gió mưa

Đôi giây lầm con ngộ tỉnh chưa

Gặp cảnh khổ mới thưa cầu thỉnh

Nạn mới thấy giựt mình hồi tỉnh

Thì con ôi TIÊU CHÍN MỘT CÒN

Vui người xem một thể hao mòn

Trót đời khải tiếng đờn vang giọng

Đừng rấp ranh rẽ chia bể chống

Giả dối bề chạm động tiêu hình

Xem lại mình sao cũng như in

Lời thốt quấy bề hình giả dối

Tiếng nói lành chạm vàng không lỗi

Biển non còn rắc rối khó đi

Nếu khó đi ta phải kiên trì

Đừng lui thối cứ đi thẳng bước

Ai đào hố đường đi phía trước

Cũng tại mình tự rước vào thân

Thế gian nhiều lắm nổi tranh phân

Dục tam độc si sân ố hỷ

Kẻ ngu muội đeo đàng mù trí

Chưa hại người tự chỉ hại thân

Lời ngọt ngon tiếng dụ vội vàng

Nghe tin cậy hố giăng chờ sẵn

Vì dục tâm nên chẳng vững vảng

RỒI THÂN CHẾT SIÊU THĂNG KHÔNG ĐƯỢC

Mà gọi con rọi soi đàng đuốc

Chẳng suy cho con được gần bên

CẢ NĂM CHÂU HUYNH ĐỆ ĐỪNG QUÊN

TƯƠNG THÂN ÁI XÂY NỀN ĐẠO ĐỨC

SỰ LỄ BÁI CHO NGHIÊM TẬN LỰC

CON LÀM TRÒN ĐƯỢC PHÚC THẦY BAN

THẦY LÀ CHA NGỌC ĐẾ THƯỢNG HOÀNG

LỄ LÀ NHẮC NGHIÊM TRANG TRUY NIỆM

BÀY RA LỄ CHA TẦM SUY KIẾM

KIẾM CON HIỀN TRAO NHIỆM THI HÀNH

THẦY ban phong tên rạng hiển danh

Dạy bổn phận con hành đúng đắn

Nghe vừa tai THẦY đây lời dặn

Đừng ham cao cố gắng sớm chiều

Biết lựa lời nói đạo gọi kêu

Kêu nam nữ mọi điều học hỏi

Không văn chương lời nghe diệu lối

Trường học tu con hỡi chí bền

Yêu thương cả cột giềng tình mến

Không học đạo khó nên thân mãi

Có bệnh thân trị khó từ nay

Rốt việc bệnh nạn tai đâu bạ

Để vào lòng từ nay tu giá

Giá CHA THẦY đáo hạ trần gian

Này các con nam nữ linh căn

Muốn Tiên Thánh hiền nhân làm trước

Cuộc tới đây sẩy sàng thao lược

Trọn lành nhờ công cuộc lưu thanh

KHỬ TRƯỢC [LƯU] THANH THÂN TÂM TRỌN LÀNH

Muốn tiến bộ TU HÀNH CHƠN CHÁNH

Bỏ lời câu móc điêu tranh ngạnh

Bỏ khích khiêu [tập] từ tánh khiêm nhường

Bỏ những lời hơn thiệt [tập] yêu thương

Bỏ thêm bớt ngông cuồng xấc xược

Bỏ đả kích thị phi sau trước

Bỏ lời tranh ta bước cho hoà

Biết nghe THẦY lời dạy hiểu ra

Làm người phải ôn hoà tất cả

Nói vừa ý những lời tao nhã

Nói khôn ngoan đẹp dạ mọi người

Nhứt là tu khẩu cần thiệt lời

Nhứt nhứt đúng con ôi ngôn cẩn

Cũng trong lời thật ngoan hai tảng

Tiếng dịu dàng mới đáng hiền tài

Ở trên đời đừng vội trách ai

Nhìn mình trước thân nay cũng giả

Của vật đời cũng giả đó mà

Đời vốn là lợi giả trường danh

Hiểu thông lẽ đừng tranh đừng cạnh

DẠ VÔ TƯ TU HẠNH SÂU LẮNG

TRỌN PHỤ TỪ TRÍ HIỆP ĐẠO VÀNG

THẦY MỞ RA ĐẠO RẠNG GIÁO TÔN

Nào chơn lý thuở vô cùng rộng

Trời chơn lý vô không vô đại

Ráng thực hành trau luyện hôm nay

Nạn giải thoát chung vai đồng hiệp

THẦY lộ cơ giải cùng nạn kiếp

Có một đời lo kịp đường tu

Lộn càn khôn thay đổi kiếp phù

Tới chừng đó kiếp tu đã muộn

ĐỨC NGỌC HOÀNG THẦY đây lời chuộng

Rán mà tu THẦY XUỐNG [THẾ] ĐƯỢC XEM

XEM TƯỚNG TRỜI TUỐT KIẾM VẸT RÈM

CHỪNG ĐÓ THẤY MÀN ĐÊM VŨ TRỤ

RẤT LẠ KỲ ĐẢO LỘN THÂU THU

TUỒNG PHẬT TIÊN THẬT SỰ LÀ ĐÂY

LỜI THẦY NÓI KHÔNG SAI RỒI THẤY

ĐỨC NGỌC HOÀNG THẦY ĐÂY LỘ [CHO] BIẾT

Thảm thê lương sầu bi cách biệt

THẦY gẫm khuyên con biết nạn trời

Chiếu chưa nát người đã chết rồi

Chỉ tay không một đời chôn lấp

Cũng có khi xác thân hồn dập

Ván vô minh vùi lấp trĩu đen

Vào địa ngục u minh đua chen

Hồn trong người trĩu đen ta nói

Giờ có thân lo tu kịp tới

Đợi lết bò thì mới ăn năn

THẦY gọi con giấc ngủ canh đàng

ĐẠO THẦY TRỜI KHÂM TUÂN THIÊN CHÁNH

Đường tu nay chơn truyền phàm tánh

Giữ lòng trong yên lặng một màu

Cuộc hao mòn sắp tới năm châu

Trần gian thế còn đâu nhàn hưởng

Là cơ đời phận trò THẦY lượng

Lượng từ bi năm hưởng một ngàn

Phải lo hành cho đúng xác tân

Đời Thượng Cổ hưởng ân an lạc

Một ngàn năm hoàn toàn tự tác

Rõ hư vô chánh bậc đạo cao

Ấy là trẻ rõ lý bước vào

Mới là đúng trí cao căn đại

NỀN ĐẠI ĐẠO CHÍ TÔN LỌC LẠI

THƯỢNG TÔN nay THẦY dạy mấy lời

THẦY LÀ CHA cai quản bầu trời

Vi thể xác chuyển lời đạo giáng

Sanh quả kết tinh hoa điểm quán

Lặng minh châu chiếu rạng thần minh

GIÁO THỐNG [KỲ] TAM ĐẠI ĐẠO HUYỀN LINH

Truyền điển khẩu căn linh bí chỉ

Công phu tịnh dưỡng thần nhiệm kỹ

Sự tu thân trì trí linh thông

SÁNG SUỐT LINH RỬA SẠCH CÕI LÒNG

THẦY CHIẾU ĐIỂN NGOÀI TRONG SÁNG SUỐT

CẬY TÂY MÔN GIÁO TRƯỜNG [Giáo Hội Thiên Trường] THẮT BUỘC

ĐỂ KHUYẾN TRẦN BIẾT ĐƯỢC TRỞ VỀ

Giẫm gớm ghê mới tường khổ thế

Nguồn sầu gieo cuộc thế rắc nàn

Tạc điển hồng THẦY chuyển nhân gian

Đời tiêu diệt lớp màn chẳng đặng

Nếu mà lo đức đầy tánh mạng

Đồng bước qua ách nạn cận kề

Lố bóng chiều khó bước màn HUÊ 

KỲ PHỔ HÓA chung về lạc hưởng

Trống chuông vang động còn ý tưởng

Sớm tỉnh lần biết hướng lên đàng

Quả đủ ngôi cao hưởng Tây Phang

Bền tâm vững lên đàng buổi chót

ĐẠO TRỜI XOAY GIÁNG ĐÀN TỈA GỌT

KHAI ĐẠI ĐỒNG BÒN MÓT CHƠN LINH

THẦY TRUYỀN TRAO KHAI MỞ ĐƯỜNG MINH

NGỌC [ĐẾ] PHẢN CHIẾU CĂN LINH ĐIỂM HÓA.

Trước án tiền nữ nam đồng dạ

Lễ thiện mừng MẪU hạ giáng trần

Đại đồng cơ thống nhất ban phân

KIM LÃO MẪU GIÁNG TRẦN THẬP BÁT

Trăng toả sáng Tiên vui múa hát

Đón chào mừng THẬP BÁT đêm trăng

Lập thượng đài MẸ ngự cung hằng

Giáng đàn lễ khai ban công đức

DIÊU CUNG ĐIỆN con ơi tỉnh thức

Thức cùng chầu con được MẪU ban

Nữ phái con vui hát khải đàn

Nam liên hiệp chỉnh trang con nhớ

Đào tiên cúc cảnh diêu hoa trổ

Đêm diệu Tây giá hộ MẪU HOÀNG

Trẻ rán cực hội khoa xứng đáng

Giữ tánh từ lo đạo kỳ công

DỰ LONG HOA TẬN MẶT CHẠM RỒNG

NGỌC HOÀNG THƯỢNG MỖI CON NHỚ KỸ

Tá điển chơn vui cơ chuyển ý

Khoẻ trí thần chánh lý NGỌC THẦY

BẠCH NGỌC ngôi chờ trẻ về đây

Vui mùi đạo hăng say cố học

Thẳng đường lên THẦY ban thang dốc

Bước lên cao chọn lọc thượng đời

LỌC CON HIỀN ĐỨC ĐẠO VỀ NGÔI

VÔ HÌNH [VÔ] ẢNH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ

TÌM HIỂU SUY GÁI TRAI THẦY LỘ

LỘ THIÊN KINH RẠNG RỠ NÊN TRANG

GIÁO LƯƠNG DÂN CHÉP GHI LƯU BẢN

ĐỂ LẠI ĐỜI SÁNG GƯƠNG LƯỢC SỬ

GHI CHO RÀNH LƯU TÔN TRUYỀN TỬ

KHẮP HOÀN CẦU VĂN TỰ KINH MÔN

CỦA TRỜI BAN định rõ sáng công

ĐẠO THẦY diệu bảo tồn sanh hoá

Trẻ rán vẹn đức tài thật dạ

Đây sống còn đạo bá truyền sanh

CHỚ BUÔNG TRÔI ĐẠI ĐẠO KHÔNG THÀNH

TOAN ĐẦY ĐỦ TAN TÀNH CON Ớ

TÂN LUẬT mới con chờ con nhớ

Đừng phạm lầm đừng cho mọi việc

Tưởng tà tây lỗi lầm đáng tiếc

Tu luyện tâm cho thiệt vẹn toàn

Rõ được mầu chỉ dạy THẦY ban

Tường cơ diệu diệu căn hành đúng

Đã đến giờ THẦY lui cung phụng

Phật Thánh Tiên hộ phụng phục chầu

Đàn tiền xong THẦY phủ ngọc châu

Lai đáo trở long bầu an nghĩ

Chúc nữ nam đồng tâm nhất trí

NGỌC ĐẾ LÀ CHA CHỈ RĂN ĐỜI

ĐIỂN NHIỆM MẦU CON CHỚ TƯỞNG CHƠI

Cơ diễn dạy điển lời cạn lý

Đăng chiếu sáng tinh hoa quả vị

Chúc nữ nam hiểu lý đạo mầu

TA thế hội đại ân ban dấu.

 
Thi

NGỌC QUÝ BỬU TÒA CỨU LƯƠNG DÂN

HOÀNG ĐIỆN TÂN NIÊN CHUYỂN XOAY LẦN

THƯỢNG ĐỨC THIÊN THỌ KHAI ĐẠO GIÁO

ĐẾ BAN PHƯỚC TẠI TỤC THẾ GIAN.







 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 53)
PHÁP ÂM 2024_23-24
16 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 232)
PHÁP ÂM 2024_23-24
21 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1305)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1743)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1403)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1487)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1593)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1530)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1746)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2363)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1879)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2017)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2274)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2690)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2085)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1805)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1522)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1598)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1637)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2573)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2522)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2355)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2642)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3050)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2814)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3334)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4398)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4310)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4897)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3764)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3843)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3884)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4068)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4232)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4130)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3706)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3619)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3773)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3927)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3572)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3811)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3623)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3613)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3817)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3739)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4117)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3899)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 4011)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4634)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4578)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4490)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4803)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4398)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4848)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6504)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5806)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5474)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5429)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5949)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6103)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5512)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5396)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5759)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5868)
Pháp Âm 2020_40.