DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM TÂN SỬU

21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 534)
ĐẠI LỄ THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI
ĐÀN GIỜ TỴ
Ngày 18 Tháng 10 Năm Tân Sửu
21/10/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 
PHÁP ÂM 2021_30
 

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 
PHÁP ÂM 2021_31

THƯỢNG thiên niên Tân Sửu đạo Nam

ĐẾ giáng chuyển khai hoà ái thầm

GIÁC dân Nam Á niên tân thế

ĐẠO mở đượm hoa nở liên tâm.

 

CHUYỂN hoá kết mừng thông khai kệ

THẾ miền Nam Bắc Tây Đông kê

PHÔ bày mừng ĐẠO THẦY thuyết lập

KHAI cội nguồn phân mừng trẻ về.

 

SỬU cuối ba trăng sắp tàn trôi

QUA đặng nhân loại bớt khóc cười

DẦN đến xuân đà bồi âm đức

ĐẾN tuổi già đời mãn lìa thôi.

 

MỞ giáo đạo khai nhành năm cội [một]

ĐƯỜNG về tự chọn mỗi con ôi

QUY tam y một chi nhứt bổn

CỘI giáo về tông đạo dung bồi.

 

NGÔI thất thiên tiên Bửu Trường lai

TỊNH rõ kiếp tu gọi khách tài

THUYỀN đưa kịp bến mau mau tỉnh

TỪ vọng THẦY khai Thánh Đức mài.

 

TAI thấu rõ rằng kíp kíp tu

HOẠ đến nhắn người kịp lo trừ

NHÂN khổ lo liệu màn cuộc tới

LOẠI sẩy sàng tiêu người chớ lu.

 

THẦY phân ĐẠI ĐẠO dựng khắp cùng

KHAI mừng linh vạn đặng qui chung

CƠ đề ĐẠI ĐẠO kỳ khai mở

ĐẠO giáo chót kỳ cứu con phùng.

 

NẤC một rán lên có thấy hồi

THANG dài nhìn ngoảnh gẫm xa nơi

TRỜI thiên bao dặm rèn bước tới

RỘNG đường thuyền nhã đã tách rời.

 

NGỌC trao nang cẩm trẻ khá cần

HOÀNG thương đời xót dạ úa lân

THƯỢNG hạ giồi tâm KỲ BA ĐẠO

ĐẾ huyền vi chuyển giáo đạo phân.

 

VÔ cơ trời được đâu dễ nào

VI thiên tròn mạng THẦY điển trao

TÌM căn linh đạo trao mật tới

KIẾM trẻ hữu duyên chuyển hiệp vào.

 

Điển thần THẦY trao lặng lẽ con

Phương Âu thay đổi động càn khôn

Chuyển xoay nháy mắt đảo dập dồn

NGỌC [ĐẾ] giao trẻ hổ long quang hối

THẦY chuyển hiệp cơ trời ngươn cuối

Tận xoay vần đen tối đến ngày

Qua chuông reo sau trước tàn phai

Mau bước lẹ tu ngay ngộ đạo

Bực tài danh báo ân công tạo

Đồng giác tu ĐẠI ĐẠO KỲ BA

Sửa trau mình phải tận tình hoà

Tận tận lực vượt qua ách nạn

Hố sâu chôn đường đi phải rán

Lòng đục thành trong hản con đi

Con hiển vinh thành đạo chuẩn y

Danh đề tạc nhứt kỳ son bảng

Tang thương biến đổi cồn thế cận

THẦY giục chuông cố gắng để tâm

Hối năm châu nhân thế người phàm

Thiện lương thảo đừng làm tạo ác

THẦY dội trống kêu vang thể tác

Vào bể Tây Nam Bắc Đông châu

Đoạn thâm thẩm bên con rõ thấu

THẦY khuyên trước ưu sầu cát bụi

Đừng nản con bước [tới] trước đừng lui

Nếu con biết cảnh bụi trần tiêu

Ai tà chánh thường hay rõ hiểu

THẦY LÀ CHA THƯỢNG [ĐẾ] nêu cổ hạnh

Khuyên con chờ dạ một đạo lành

Trước là người nên Thánh Phật Tiên

Tuy phàm thế đắc thành đạo hiển

Cho những bực dụng huyền CHA kế

Dụng huyền thâm cửa đạo cứu mê

Độ nhơn loài cứu thế buổi kỳ

Lãnh tuồng đạo đức bình an trị

NGỌC [ĐẾ] toả sáng mầu vi kinh đạo

HOÀNG [THƯỢNG] kết từ tá đức linh cao

Bao thuở nhã điển trao sâu hiểu

Câu đạo kinh luận học không thiếu

Đoạn đường dài con hiểu nhã đò

Con chớ tâm xao lãng chẳng lo

Nạn sắp tới bến bờ kinh khủng

Những điển thơ pháp THẦY CHA dụng

Các con ơi thâu đúng đừng quên

Cuộc nạn này do ở bề trên

THẦY phán bổ trọn đàn tách rẽ

Đừng u ơ hỡi này con trẻ

Qua chuông vang mau lẹ chính thoàn

Dầu khổ nguy công khó chớ nan

Bền sắt đá son vàng ghi tạc

Phải thanh cao việc làm đạo phát

Niềm chung vui bền sắc chữ tâm

Dụng ý kềm khuôn khổ chớ lầm

Tâm trau chuốc học làm thiện để

Ngôi vị THẦY định phần đâu kể

Bởi vì đâu nói rẻ tư riêng

Trẻ hiểu chung đường Phật Thánh Tiên

Đường tu hiệp nhân duyên thành đạt

Vẹn đặng thành ngay lành cứ mặc

Mặc một mai ta thác vang danh

Tiến về ngôi con rán kết nhành

Nhờ hiệp sức đạt thành tột đặng

Chèo chống đừng xê lệch rơi ngang

Cái khổ trước kềm răn học đạo

Sự phiền sau dạ chớ chen vào

Nổi cơn khổ đừng nao tách rẽ

Thuyền xuống đông hỡi này con trẻ

Bởi chia ly bởi trẻ tư riêng

Mới làm cho không vững con thuyền

Trước lập chữ tâm yên an lạc

Nay đúng ngày trăng mười thập bát

THẦY CHA mừng chúc các linh căn

Chung linh điển từ lành bố ban

Đêm trăng sáng kết đoàn tương ái

THẦY thương con nâng cao trí đại

Phải yêu thương đừng hại chung nguồn

Lời THẦY truyền dạ phải yêu thương

Qua bờ giác lợi phương căn bản

Ớ con linh nguyên nhân tường hản

THẦY LÀ CHA NGỌC [ĐẾ] phán đó con

CỘI ĐẠO HUỲNH chẳng đổi chẳng sờn

Thương là gốc đó con dành để

Rành từ lý CHA phương bồng bế

Nào rõ con trần bể nạn sâu

THẦY thương con mới lộ cơ mầu

Bước tu luật nào đâu thấu đặng

Tân luật hành phục thiện giữ an

Cần luật lệ thế gian mù phá

Mới là trọn yêu thương THẦY hoá

Tính thiện lương lành dạ điều qui

Người muội mê chễm chệ mặt lì

Sầu thảm khổ thật chi đâu chẳng

Buổi khổ chính tới đây tường hản

Nhân quả nào đến hạn phải đền

Sẵn tới đây sàng sẩy từng tên

Gây ác phải chịu đền đúng dịp

Dữ lành tại trẻ gây tạo nghiệp

Giờ đến hồi mạng kiếp phải vong

Tạo lành thì trở lại Tiên Bồng

Hoạ phước do nơi con mời rước

Con biết tu tránh dữ làm phước

Gieo mầm từ con bước đi lên

Bước tiến con lướt khổ làm nền

CHA từ ngỏ kết liên nam nữ

Đường xa thẳm sớm hôm gìn giữ

Đạo vẫn còn con cứ tu hành

Bước nhanh đường đạo cố thiện lành

Thảm hại hiểu kịp nhanh nạn đến

Cuộc trần thế điêu tàn mòn hết

Lo đức sau đừng lệch thân mòn

Xem kinh sám từ lành tu trọn

Cảnh mạt đời các con khốn khổ

Sự điêu tàn THẦY đây biểu lộ

Kỳ hạ ngươn tứ khổ trần ai

THẦY tiết lộ thiên cơ nạn tai

Nơi địa ngục trần ai đều khổ

Cho nhân loài từ đây phải nhớ

Nhớ lời THẦY phải sợ lo tròn

Luật trả vay hiển hiện lắm con

Nhứt tâm nhứt qui lai trí bổn

Tình thiêng liêng THẦY CHA phủ rộng

Dạy con chung nguy khốn tới đây

Sắp phong ba ập đến gần ngày

Nhiều gây cấn nạn tai ập đến

Luật biến thiên rõ thông THẦY lệnh

Lệnh xuống trần nguy biến rồi đây

Long Hoa đã kề cận đến ngày

Tìm đường chánh kịp may kỳ hội

Rán nghiệm suy những lời THẦY nói

Mới kịp kỳ tấn hội khoa thi

Con ôi đời mê mãi làm chi

Đời như thể mù ghì theo bóng

Đời đạo đi con mau nhanh chóng

Ngọn đèn chơn chiếu rộng khắp phương

THẦY dạy bày đem hết tình thương

Mong sao con phục đường vào đạo

Lời lành tiếng dạy con ngay thảo

Đức năm hằng con thạo đức tài

Sửa thân tâm đừng bị khiến sai

Không ham lợi lộc đầy miếng quấy

Bổn phận tu không ham của sái

Đồ vật ngon của hại nếm vào

Vì miếng ngon tìm lối sang cao

Đồng kẻ bạo trở trao mưu tính

Đừng cậy thế quyền cao lấy lịnh

Hại người đau sự tính gió mưa

Đôi giây lầm con ngộ tỉnh chưa

Gặp cảnh khổ mới thưa cầu thỉnh

Nạn mới thấy giựt mình hồi tỉnh

Thì con ôi tiêu chín một còn

Vui người xem một thể hao mòn

Trót đời khải tiếng đờn vang giọng

Đừng rấp ranh rẽ chia bể chống

Giả dối bề chạm động tiêu hình

Xem lại mình sao cũng như in

Lời thốt quấy bề hình giả dối

Tiếng nói lành chạm vàng không lỗi

Biển non còn rắc rối khó đi

Nếu khó đi ta phải kiên trì

Đừng lui thối cứ đi thẳng bước

Ai đào hố đường đi phía trước

Cũng tại mình tự rước vào thân

Thế gian nhiều lắm nổi tranh phân

Dục tam độc si sân ố hỷ

Kẻ ngu muội đeo đàng mù trí

Chưa hại người tự chỉ hại thân

Lời ngọt ngon tiếng dụ vội vàng

Nghe tin cậy hố giăng chờ sẵn

Vì dục tâm nên chẳng vững vảng

Rồi thân chết siêu thăng không được

Mà gọi con rọi soi đàng đuốc

Chẳng suy cho con được gần bên

Cả năm châu huynh đệ đừng quên

Tương thân ái xây nền đạo đức

Sự lễ bái cho nghiêm tận lực

Con làm tròn được phúc THẦY ban

THẦY LÀ CHA NGỌC ĐẾ THƯỢNG HOÀNG

Lễ là nhắc nghiêm trang truy niệm

Bày ra lễ CHA tầm suy kiếm

Kiếm con hiền trao nhiệm thi hành

THẦY ban phong tên rạng hiển danh

Dạy bổn phận con hành đúng đắn

Nghe vừa tai THẦY đây lời dặn

Đừng ham cao cố gắng sớm chiều

Biết lựa lời nói đạo gọi kêu

Kêu nam nữ mọi điều học hỏi

Không văn chương lời nghe diệu lối

Trường học tu con hỡi chí bền

Yêu thương cả cột giềng tình mến

Không học đạo khó nên thân mãi

Có bệnh thân trị khó từ nay

Rốt việc bệnh nạn tai đâu bạ

Để vào lòng từ nay tu giá

Giá CHA THẦY đáo hạ trần gian

Này các con nam nữ linh căn

Muốn Tiên Thánh hiền nhân làm trước

Cuộc tới đây sẩy sàng thao lược

Trọn lành nhờ công cuộc lưu thanh

Khử trược thanh thân tâm chọn lành

Muốn tiến bộ tu hành chơn chánh

Bỏ lời câu móc đêu tranh ngạnh

Bỏ khích khiêu [tập] từ tánh khiêm nhường

Bỏ những lời hơn thiệt [tập] yêu thương

Bỏ thêm bớt ngông cuồng xấc xược

Bỏ đả kích thị phi sau trước

Bỏ lời tranh ta bước cho hoà

Biết nghe THẦY lời dạy hiểu ra

Làm người phải ôn hoà tất cả

Nói vừa ý những lời tao nhã

Nói khôn ngoan đẹp dạ mọi người

Nhứt là tu khẩu cần thiệt lời

Nhứt nhứt đúng con ôi ngôn cẩn

Cũng trong lời thật ngoan hai tảng

Tiếng diệu dàng mới đáng hiền tài

Ở trên đời đừng vội trách ai

Nhìn mình trước thân nay cũng giả

Của vật đời cũng giả đó mà

Đời vốn là lợi giả trường danh

Hiểu thông lẽ đừng tranh đừng cạnh

Dạ vô tư tu hạnh sâu lắng

Trọn phụ từ trí hiệp đạo vàng

THẦY mở ra đạo rạng giáo tôn

Nào chơn lý thuở vô cùng rộng

Trời chơn lý vô không vô đại

Ráng thực hành trau luyện hôm nay

Nạn giải thoát chung vai đồng hiệp

THẦY lộ cơ giải cùng nạn kiếp

Có một đời lo kịp đường tu

Lộn càn khôn thay đổi kiếp phù

Tới chừng đó kiếp tu đã muộn

ĐỨC NGỌC HOÀNG THẦY đây lời chuộng

Rán mà tu THẦY xuống được xem

Xem tướng trời tuốt kiếm vẹt rèm

Chừng đó thấy màn đêm vũ trụ

Rất lạ kỳ đảo lộn thâu thu

Tuồng Phật Tiên thật sự là đây

Lời THẦY nói không sai rồi thấy

ĐỨC NGỌC HOÀNG THẦY đây lộ biết

Thảm thê lương sầu bi cách biệt

THẦY gẫm khuyên con biết nạn trời

Chiếu chưa nát người đã chết rồi

Chỉ tay không một đời chôn lấp

Cũng có khi xác thân hồn dập

Ván vô minh vùi lấp trĩu đen

Vào địa ngục u minh đua chen

Hồn trong người trĩu đen ta nói

Giờ có thân lo tu kịp tới

Đợi lết bò thì mới ăn năn

THẦY gọi con giấc ngủ canh đàng

ĐẠO THẦY TRỜI khâm tuân thiên chánh

Đường tu nay chơn truyền phàm tánh

Giữ lòng trong yên lặng một màu

Cuộc hao mòn sắp tới năm châu

Trần gian thế còn đâu nhàn hưởng

Lá cơ đời phận trò THẦY lượng

Lượng từ bi năm hưởng một ngàn

Phải lo hành cho đúng xác tân

Đời Thượng Cổ hưởng ân an lạc

Một ngàn năm hoàn toàn tự tác

Rõ hư vô chánh bậc đạo cao

Ấy là trẻ rõ lý bước vào

Mới là đúng trí cao căn đại

NỀN ĐẠI ĐẠO CHÍ TÔN LỌC LẠI

Thượng tôn nay THẦY dạy mấy lời

THẦY LÀ CHA cai quản bầu trời

Vi thể xác chuyển lời đạo giáng

Sanh quả kết tinh hoa điểm quán

Lặng minh châu chiếu rạng thần minh

GIÁO THỐNG [KỲ] TAM ĐẠI ĐẠO HUYỀN LINH

Truyền điển khẩu căn linh bí chỉ

Công phu tịnh dưỡng thần nhiệm kỹ

Sự tu thân trì trí linh thông

Sáng suốt linh rửa sạch cõi lòng

THẦY chiếu điển ngoài trong sáng suốt

Cậy Tây Môn Giáo Trường [Giáo Hội Thiên Trường] thắt buộc

Để khuyến trần biết được trở về

Giẫm gớm ghê mới tường khổ thế

Nguồn sầu gieo cuộc thế rắc nàn

Tạc điển hồng THẦY chuyển nhân gian

Đời tiêu diệt lớp màn chẳng đặng

Nếu mà lo đức đầy tánh mạng

Đồng bước qua ách nạn cận kề

Lố bóng chiều khó bước màn HUÊ [HOA]

KỲ PHỔ HÓA chung về lạc hưởng

Trống chuông vang động còn ý tưởng

Sớm tỉnh lần biết hướng lên đàng

Quả đủ ngôi cao hưởng Tây Phang

Bền tâm vững lên đàng buổi chót

Đạo Trời xoay giáng đàn tỉa gọt

Khai đại đồng bòn mót chơn linh

THẦY truyền trao khai mở đường minh

NGỌC [ĐẾ] phản chiếu căn linh điểm hoá

Trước án tiền nữ nam đồng dạ

Lễ thiện mừng MẪU hạ giáng trần

Đại đồng cơ thống nhất ban phân

KIM LÃO MẪU giáng trần thập bát

Trăng toả sáng Tiên vui múa hát

Đón chào mừng thập bát đêm trăng

Lập thượng đài MẸ ngự cung hằng

Giáng đàn lễ khai ban công đức

Diêu Cung Điện con ơi tỉnh thức

Thức cùng chầu con được MẪU ban

Nữ phái con vui hát khải đàn

Nam liên hiệp chỉnh trang con nhớ

Đào tiên cúc cảnh diêu hoa trổ

Đêm diệu Tây giá hộ MẪU HOÀNG

Trẻ ráng cực hội khoa xứng đáng

Giữ tánh từ lo đạo kỳ công

DỰ LONG HOA TẬN MẶT CHẠM RỒNG

NGỌC HOÀNG THƯỢNG MỖI CON NHỚ KỸ

Tá điển chơn vui cơ chuyển ý

Khoẻ trí thần chánh lý NGỌC THẦY

Bạch Ngọc ngôi chờ trẻ về đây

Vui mùi đạo hăng say cố học

Thẳng đường lên THẦY ban thang dốc

Bước lên cao chọn lọc thượng đời

Lọc con hiền đức đạo về ngôi

Vô hình ảnh ĐẠO TRỜI cứu khổ

Tìm suy hiểu gái trai THẦY LỘ

Lộ THIÊN KINH rạng rỡ nên trang

Giáo lương dân chép ghi lưu bản

Để lại đời sáng gương lược sử

Ghi cho rành lưu tôn truyền tử

Khắp hoàn cầu văn tự kinh môn

CỦA TRỜI BAN định rõ sáng công

ĐẠO THẦY diệu bảo tồn sanh hoá

Trẻ rán vẹn đức tài thật dạ

Đây sống còn đạo bá truyền sanh

Chớ buôn trôi ĐẠI ĐẠO không thành

Toan đầy đủ tan tành con ớ

TÂN LUẬT mới con chờ con nhớ

Đừng phạm lầm đừng cho mọi việc

Tưởng tà tây lỗi lầm đáng tiếc

Tu luyện tâm cho thiệt vẹn toàn

Rõ được mầu chỉ dạy THẦY ban

Tường cơ diệu diệu căn hành đúng

Đã đến giờ THẦY lui cung phụng

Phật Thánh Tiên hộ phụng phục chầu

Đàn tiền xong THẦY phủ ngọc châu

Lai đáo trở long bầu an nghĩ

Chúc nữ nam đồng tâm nhất trí

NGỌC ĐẾ LÀ CHA chỉ răn đời

Điển nhiệm mầu con chớ tưởng chơi

Cơ diễn dạy điển lời cạn lý

Đăng chiếu sáng tinh hoa quả vị

Chúc nữ nam hiểu lý đạo mầu

TA thế hội đại ân ban dấu.

 

NGỌC qúi Bửu Toà cứu lương nhân

HOÀNG điện tân niên chuyển xoay lần

THƯỢNG đức thiên thọ KHAI ĐẠO GIÁO

ĐẾ ban phước tại tục thế gian. 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 328)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 503)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 896)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 740)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 456)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 673)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 539)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 576)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 740)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 596)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 616)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 795)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 529)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 573)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 648)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 996)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 971)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 1290)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 1189)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 1353)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 1845)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 1802)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 1535)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 1680)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2909)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 2532)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 2324)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 2430)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 2821)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 3020)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2810)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 2646)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2887)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2973)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 2619)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 2624)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 2570)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2912)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 2726)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 2695)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2728)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2865)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2818)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 3672)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 3089)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2962)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 3112)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 3462)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 3298)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 4202)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3755)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4879)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4932)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4924)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 5546)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 4337)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 2472)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5823)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 5283)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 6118)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 6048)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 5234)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 4410)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 5184)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 4539)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 5026)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 5559)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.