CHÂN DUNG GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN BỬU HÒA - THIÊN LONG ĐÔNG NHỨT

18 Tháng Chín 20218:30 CH(Xem: 1036)
ÔN ĐÔNG NHỨT - THIÊN LONG ĐÔNG NHỨT   THIÊN DANH: THIÊN LONG ĐÔNG NHỨT
   GIÁO PHẨM: GIÁO LỄ ĐẠO QUÂN - BỬU HÒA
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

   THẾ DANH: ÔN ĐÔNG NHỨT

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1975
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: BỬU HÒA, ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
   

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 10 năm 2021.

 

Tâm không Thiên Phật được gần

ÔN ĐÔNG NHỨT thệ Tân Dân gặp Thầy

Tây Đông Nam Bắc rồi đây

Quốc Khách Đại Đạo chuyển xoay Lạc Rồng

ĐẠO QUÂN GIÁO LỄ THIÊN LONG

Sắc phong hữu tướng tâm đồng vô vi

Gởi về Sơn Bửu Hương Kỳ

Đầm Dơi bổn tự chứng tri phẩm hàng.


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp điển Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 30 tháng 10 năm 2021.

THIÊN vận nền không trải tròn vòng

LONG mầm bổn gốc phú sang đông

ĐÔNG đà may mắn trăng đầu sáng

NHỨT thần bổn thể mở bên trong

SỨ lãm vẽ vang Nam Kỳ ẩn

MẠNG thệ hoàng ca thủ lớp lang

VÔ phong chào đón kỳ tài sắc

TƯỚNG cầm chữ cội đỉnh lục trầm.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)