CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN BỬU HÒA - THIÊN HOA VÂN ĐÀI

18 Tháng Chín 20218:30 CH(Xem: 958)
nguyen-thanh-van-thien-hoa-van-dai   THIÊN DANH: THIÊN HOA VÂN ĐÀI
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - BỬU HÒA
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

   THẾ DANH: NGUYỄN THANH VÂN

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1982
   SINH QUÁN: BIÊN HÒA, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: BỬU HÒA, ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
  

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 10 năm 2021.

 

VÂN ĐÀI đốn ngộ Như Lai

THIÊN HOA Minh Đế Đạo Ngài Phật Vương

THẾ QUÂN GIÁO XỨ độ lường

Đạo Thầy giữ trọn cương thường nghĩa nhân

Điển thơ phán NGUYỄN THANH VÂN

Tâm thân bát nhã đạo phần sơ khai

Đồng qui thanh tịnh bản lai

Tầm theo dấu thỏ hưu nai ngọ mùi.
 
 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp điển Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 30 tháng 10 năm 2021.

 

THIÊN kỳ nhàng nhẹ trải ý phơi

HOA hội lòng ta đến kỳ thời

VÂN định thân hồn đôi vai phẩm

ĐÀI yên xanh tuổi đoạn giai hồi

TIÊN cung tái hạn căn tự bổn

NHUNG trí thế trần hoa tiên phong

YẾN một chạm lưu cung căn qúi

THỦ chọn đạo vàng sự mới xong.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)