CHÂN DUNG GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN QUẬN 10 - THIÊN HOA PHƯƠNG HẠNH

24 Tháng Mười 202112:57 CH(Xem: 931)
to-phuong-2-   THIÊN DANH: THIÊN HOA PHƯƠNG HẠNH
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN - Q10 TP HCM
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

   THẾ DANH: TÔ PHƯƠNG

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1966
   SINH QUÁN: SÀI GÒN, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: QUẬN 10, TP HCM VIỆT NAM
  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 10 năm 2021.

 

Đạo nghĩa hằng khuyên gắng giữ tròn

Cang thường lắm cảnh chợ chon von

Tân Dân Thánh Đức thoàn tâm đạo

Cổ Phật chơn như giáo pháp đoan

Bối rối lòng con còn suy tính

Phân vân thực tánh HẠNH chưa tròn

TÔ PHƯƠNG GIÁO XỨ THIÊN HOA trụ

TIẾP THẾ QUÂN này Bửu Ngọc chọn.


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp điển Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 30 tháng 10 năm 2021.

THIÊN nhịp cảnh sinh toả ý lòng

HOA tâm nương tựa mở khai thông

PHƯƠNG nơi ân cử đạo phúc kiến

HẠNH đượm trân kỳ gởi trọn dòng

CƠ may kỳ ngộ chèo thuyền lái

CĂN tâm hướng tới cẩm nan xoay

HUỆ linh thông trí duyên rộng khối

ĐIỂM tựa tuyệt vời diệu pháp khai. 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)