CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN BẾN GỖ - THIÊN HOA HÒA PHỔ

18 Tháng Chín 20218:30 CH(Xem: 1007)
phan-thi-kim-hoa   THIÊN DANH: THIÊN HOA HÒA PHỔ
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - BẾN GỖ
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

   THẾ DANH: PHAN THỊ KIM HÒA

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1962
   SINH QUÁN: BIÊN HÒA, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: BẾN GỖ, VIỆT NAM
  

 Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 10 năm 2021.

 

Bửu pháp Mẹ Cha đặng đạo phần

THIÊN HOA HÒA PHỔ ấn Tân Dân

Kim thân thị hoá phần giáo phận

Pháp cổ tâm thân vấn đạo tân

Quốc Khách Bửu Huỳnh tần sóng phổ

Kỳ Hương Sơn Bửu ngộ sư Tân

Nam mô vô lượng quang minh chiếu

Hải Hội Liên Kỳ Liễu Hạnh phân.


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp điển Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 30 tháng 10 năm 2021.
 

THIÊN thuần ngọn mũi thúc quy câu

HOA đơm tắm gội khách lưỡng bầu

HOÀ nhịp trời tiết mây lam tước

PHỔ phẩm đôi vai tài phận lâu

LÃO nhân bổn phía tương tề nội

TƯỚNG lãnh hồi về mật nhiệm thời

MAI thanh thảo gốc trồng tỉa ngắm

QUÊ lặng yên tâm tựa hồ mơi.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)