DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 25 Tháng 8 Năm Tân Sửu
01/10/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

NGỌC KINH:
KỆ NGỌC CHÂU MINH
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 
PHÁP ÂM 2021_23


Thi


CHÚA
THẦY BÁC ÁI MỞ LÒNG THƯƠNG

TỂ CHA [NGỌC] HƯ PHỤ DẪN LỐI ĐƯỜNG

KIỀN TÂM CHÍ NGUYỆN TU TÂM DƯỠNG

KHÔN CÀN THẦY CHÚA TỂ KIỀN PHƯƠNG.

 

TAM LƯỢNG CÔNG XÉT LẬP QUI ĐÀN

KỲ BA HỐI NGỘ THOÁT KHỔ NÀN

ĐẠI ĐẠO MỞ RỘNG CHƠN KINH KỆ

HỘI TỚI OAI LINH HÓA TAM THANH.

 

KỆ MỞ RỘNG NGHE THẾ GIAN SINH

NGỌC BỬU KIỀN KHÔN ĐẠI CHƠN KINH

CHÂU ĐÀI PHÚC ĐỘNG ĐỨC CHÍ CẢ

MINH CẦM QUYỀN HỘI SẮC THIÊN ĐÌNH.

 

THƯỢNG SẮC TỨ BAN PHỔ ĐỘ PHÀM

ĐẾ PHỤ CHA LÀNH VẬN CHUYỂN NAM

NGỌC CHIẾU OAI LINH THẦN GIẢI THOÁT

HOÀNG MINH CHÍ CẢ MỞ HỘI TAM.

 

CHA THẦY TỨ HƯỚNG TỪ GIÁNG HẠ

TRỜI XÓT [TÀNG] LINH MẮC NẠN KHÓ RA

TẬN ĐỘ NĂM CHÂU MẮT NHÌN NGÓ

ĐỘ BẬC LINH CĂN BIẾT ĐÂU NHÀ.

 
Giảng
 

Đời mạt pháp linh căn nhồi nhả

Loạn thế trần lã chã thân đau

Tại ai gây thảm khóc sầu

Tại sao Ta phải bắt cầu cho dân

 

Ta cho biết nghiệp căn phải trả

Quả chúng sanh có lạ gì đâu

Ngang tàng hóng hách đáo đầu

Ỷ quyền thế nói lạy cầu làm chi

 

Ỷ làm ông nói chi nghe đấy

Ỷ thế quyền nói bậy cũng nghe

Nhằm đời ma quỷ nó đè

Đợi thời cơ nó mọc khoe cái sừng

 

Khó đoán nó mọc sừng nó lộ

Làm những điều ác đố con người

Nhe nanh vuốt xác tả tơi

Không còn lý trí thân người sao nay

 

Nó đội lớp quỷ khai xuất chúng

Dẫn dắt mình bại lụn đạo tu

Nếu mà không vững công phu

Bao năm tu đạo tối lu nhiễm trần

 

QUỶ NHẬP XÁC XƯNG PHẦN TỪNG VỊ

GIẢ THIÊN CHA MẸ KÝ PHÁP MÔN

Thiên bày phép đủ dại khôn

Nó dễ sai khiến xác hồn ớ con

 

Cũng tại nó kéo dồn thế giới

Sự chiến tranh sắp tới mà lo

Lo là giữ vững thước đo

Mình đo khoảng cách đừng cho nó gần

 

MÀN XUẤT CHÚNG RẦN RẦN NỔI DẬY

XƯNG ÔNG NÀY CÁC THẢY BỀ TRÊN

Tên mình nó biết réo lên

Hú kêu gọi mãi cái tên của mình

 

ĐỜI MẠT PHÁP CUỒNG TIN CHO DỮ

MẤT TRÍ KHÔN MỘT CHỮ KHÔNG TU

Quỷ ma xáo trộn nơi lòng

Con sao thoát khỏi quỷ dòng tà mưu

 

Cuộc tận thế nó hù bỏ chạy

Hỡi dân ơi ngần ngại làm chi

Vững tu cứu giải thân ni

Đừng nghe kêu gọi thôi thì tiêu tan

 

Kẻ mê Tây kẻ gian tà đạo

Bỏ đạo đề loạn bạo hung hăng

Sấu nằm rắn uốn chờ trăng

Chờ trăng nguyệt sáng ắt tàn phanh thây

 

Cuộc tẩy trần đầu khai mở bắt

Trên gom thâu thắt chặt quỷ ma

Cuộc này hủy diệt đúng là

Tiêu tan hồn xác thâu tà cuộc nhơn

 

Tuồng trần đời biết cơn ma quỷ

Đã đến giờ biết huỷ thế gian

Tẩy trần huỷ diệt đời tàn

Kẻ gian tiêu mất dương trần lũ yêu

 

Thập Bát Quốc ra chiều cuộc chiến

Ngồi mà coi TAM BIẾN sạch trơn

Gà lom khom túc kêu lờn

Nay ngồi rầu rĩ bi cơn toàn cầu

 

Tan buổi chợ ai mau nhóm đạo

Hỡi bớ dân lộn lạo quỷ ma

Tuồng trần kết thúc trẻ già

Ngày nay tuồng hát sáng ra một đàng

 

Coi ngựa đá dê hàng bỏ chạy

Khỉ ngồi buồn gà gáy ló đầu

Thế gian ơi chớ ngồi rầu

Rầu vì tận thế cuộc bầu tang thương

 

Trận thế trận ách ương phải chịu

Kết thúc đời giờ níu vào đâu

Tuồng hát chỉ mới bắt đầu

Bắt đầu khai mở mà rầu rồi đây

 

Quét sạch hết đố ai mà thoát

Lưới phủ vây chẳng sót một ai

Chạy đâu lưới phủ bày khai

Cho người phát sợ nay mai đến mình

 

Giờ phải chịu xác hình tơi tả

Hùm xé thây nghiêng ngã có hay

Quan sư căn chúng phương bày

Quan quân ôi chớ làm tài múa rêu

 

Tội ăn ở sai điều yêu ngó

Quỷ nó lây kêu đó đúng tên

Tội tài trời khó nổi quên

TỘI BỘI PHẢN CHÚA ÂN TRÊN CỬU TRÙNG

 

Hỡi dân ơi chớ đừng bắt chước

Thanh Long đao ba thước đem ra

Vì tiền bỏ đạo quên Cha

Quên ơn công Mẹ sanh ra thân mình

 

Đao Thánh Đế rất minh rất chuẩn

Trảm kẻ tham tà trận ra ma

Lớp sư ẩn nấp nhà đà

Sư chẳng chọn lục sự ra mua kỳ
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2021_24

 

Đạo hạnh kém tu gì không mở

Trí huệ mờ thẹn lộ chức mua

Sư ơi đừng múa chữ chùa

Để ngày sư phải bị lùa đầu ôm

 

Muốn bá gia nhìn gồm chứa ẩn

Thỉnh phép tà đạo phận hay đâu

Chữ đạo tà chẳng linh câu

Dứt đao mà đao dứt hồn sâu cực hình

 

Hồn sáng mất cực hình Thiên Tước

Về Tây Phương ba thước phải chăng

Đạo buồn mất một sư tăng

Thích Ca đâu có sai thân sai lòng

 

Tại người lỗi chớ hòng đổ lỗi

Để Phật Trời cân đối biết liền

Thế nào cũng bị gọi tên

Linh căn ơi chớ làm phiền Mẹ Cha

 

Chớ đừng nói do Ta chẳng dạy

Tại do mình mê mãi chưa buông

Tâm còn chứa nặng mê tuồng

Mê tuồng xưng Chúa chấp khuôn vẫn còn

 

Nên đạo đời không còn thong thả

Bởi do ta sa ngã còn tham

Bởi căn tâm tánh giựt làm

Mọi việc nhỏ lớn muốn tham mãi hoài

 

Tâm chẳng vững thường hay nghiêng ngã

Lúc kêu tên thì dạ giật mình

Ta nói trước mà chẳng tin

Nước đến gần mới la [thất] thanh nhảy ầm

 

Ngày ân xá rán tầm đạo học

Biết sửa sai Ta lọc phủ thân

Di Đà niệm sám hối lần

Sửa liền tâm tánh xác thân để nhờ

 

Đừng để trễ ầu ơ ơ ớ

Hối liền ngay rán nhớ được công

Biết sai sám hối trong lòng

Một ngày công được là xong thân mình

 

Nhưng nên nhớ lòng tin tu phải

Đừng nghĩ rằng Ta mãi xá ân

Sửa không không sửa đời gần

Đừng đổ thừa đổ Phật Thần Thánh Tiên

 

Nhìn người ta thân yến [ánh sáng] thong thả

Nhìn lại mình quỷ ngạ đón rình

Lúc đó chớ đừng xỏ xin

Xỏ xin Cha Mẹ hiển linh độ người

 

Muộn lắm rồi con ôi trần thế

Tại mình lơi chẳng để tâm tu

Tại lời xác tục không phù

Nói đâu mà đúng động mù hay chi

 

Đâu xứng đáng để ghi người lạy

Cũng như nhau chớ bái làm gì

Chớ đừng khờ khạo hiểu chi

Hiểu chi thân xác nói gì mà nghe

 

Đừng xem thường bỉm chê là dại

Có biết đâu Ta lại mượn thân

Hãy xem lời nói cơ tân

Lời phán xét đố ai tuân y hành

 

Lệnh đưa xuống chúng sanh tuân chỉ

Lệnh chiếu truyền trừng trị sái lời

Tội phạm thượng tức đầu rơi

Vô minh chớ có tội người xác tiêu

 

Hồn xác mất chớ mà kêu cứu

Cả sư tăng chức tự các phần

Khó mà thoát thảm sầu chăng

Tẩy trần này sạch hung hăng chẳng còn

 

Nếu không tu khó toàn tánh mạng

Giữ thân mình cho rạng ngày sau

Là vì thế giới ba đào

Là vì ta nói lưới rào cuộc vây

 

Hỡi dân ơi nghe đây Ta nói

Việc thiên tai diễn tới sắp gần

Việc sàng sảy tới bớ dân

Lọc lừa hao hớt xác thân chẳng còn.

 

Việc thêm bớt mất còn hồi tới

Chớ có đâu mà đợi xảy ra

Xảy ra một lúc thì là

Thì là phải kéo muôn nhà nát tan

 

Hội Long Hoa sảy sàng ai mất

Ai còn tồn mới thật người tu

Đổi thay thay đổi bể phù

Đổi đời quy cổ phân từ có Ta

 

Việc thiêng liêng có Ta phân xử

Việc thế trần truyền cứu kịp thời

Ấn lịnh kịp lúc lần hồi

Chớ đâu có sai lúc hồi hết đâu

 

Nên Ta xuống nước nào đến lúc

Đúng rồng bay lượn khúc rộn ràng

Ấn truyền hạ thế nhân gian

Trị kịp thảm khổ cho dân thái bình

 

Bấy lâu nay căn phần nhẫn nại

Nhẫn miệt mài giữ lấy tấm thân

Nhẫn nhịn nhục xác an trần

Khâu bít lời ngậm hỡi căn đến giờ

 

Ngậm đắng cay chờ giờ cơ xuất

Đời bạc khinh ấm ức trong lòng

Đè căn của thế hết mong

Hết mong trở lại Tây Bồng người ơi

 

Rơi nước mắt con ơi Ta nói

Hỡi căn ơi rán tới cấp giai

Đến giờ mới xuất anh tài

Bỏ đi oán ức mới hay chức quyền

 

Đừng có oán đời tiền chức cả

Đừng có hơn lướt cả thân danh

Không tu sắp tới ngó rành

Phần hồn tan nát tan tành Diêm Vương 

 

Thương xác thân còn đương tại thế

Đau đớn trần đại thể nạn chung

Chỉ có căn diệt quỷ hung

Chỉ có căn mới bệnh [HUYỀN] KHUNG CHA truyền

 

Vậy căn ơi phải hiền tu đạo

LỊNH HOÀNG THIÊN CHỈ BÁO LỜI RA

Chớ đừng cố chấp rồi xa

Xa CHA xa MẸ liên hòa khó mong

 

Hãy hỉ xả tu không quấy loạn

Xác hại người khinh bạn đồng tu

Ma yêu quấy loạn tâm lu

Chết rã người mất tối u nào còn

 

Thật là khủng từng cơn ách nạn

Chết bịnh lây càng nặng khí trời

Chết vùi lấp hố chồng hơi

Chết sông sâu biển kiệt thay sóng thần

 

Chết nhiễm độc chiến tranh gây chiến

Bùng nổ ra Đông Biển nổ bùng

Chết sụp nhà đổ tiêu tùng

Chết đói chết khát lăn đùng đứt hơi

 

Chết như cá biển khơi đầy dẫy

Chết họng dài chết bảy còn ba

Chúng sanh thây chết rên la

Chập chùng thây chết nghẹt mà ngổn ngang

 

Ta ngán ngẫm nguy nan sắp tới

Dân hỡi ơi thêm tội mà chi

Vui đùa náo nức làm gì

Mau mau thức tỉnh tu trì là hơn

 

Chết đến nơi rút chân sau kịp

Vẫn vui đùa mất kiếp nào hay

Để rồi sau thấy xác đây

Một phen lội biển mới hay giật mình

 

Thế gian ơi sửa mình gài cửa

Đã đến giờ sàng lựa quả công

Sự này thảm khốc hết mong

Toàn chung thế giới chớ không riêng rè [rẽ]

 

Nặng hay nhẹ đức về tài mọn

Chỗ đức tin biết chọn đường tu

Nước nào tu ít dập cù

Chuyển kỳ sẽ đến Diêm Phù chọn xong

 

Ai tu được Phật đồng Tiên Thánh

Thần chở che người hạnh căn chơn

Có thiên tai cũng đở hơn

Nhưng cũng phải chịu hao mòn chút thôi

 

Đó cũng nhờ phước bồi công quả

Có phước tu lướt cả nạn tai

Còn bằng không sẽ chuyển hòai

Hết chuyện rồi đến ở trong đến ngoài

  

Chuyện thiên tai khắp Tây Đông Bắc

Một quốc gia hay khắp bốn phương

Ở trong bệnh đói tang thương

Bệnh truyền nhiễm lạ lan phường lạ chi

 

Không chỗ chứa xác ghì hôi thúi

Không hòm gom tiếp nối xác thêm

Thân trần trụi khác nào têm

Thân xác người thúi lấp thêm chôn đào

 

Hoặc thiêu đốt thể nào chung thể

Xác ông bà cha mẹ cháu con

Tới chừng không nệ mất còn

Nặng nhẹ cái xác hỡi con hãi hùng.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1666)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2581)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4869)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.