DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY HỘI YẾN DIÊU TRÌ NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3401)
HỘI YẾN DIÊU TRÌ
ĐÀN GIỜ TỴ
Ngày 13 Tháng 8 Năm Tân Sửu
19/09/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 
PHÁP ÂM 2021_19

Nay ngươn hạ trước rằm MẸ giáng

Dùng điển thiên vẹt áng mây mờ

Xuống mừng tất cả con thơ

Đem về với MẸ hiện giờ quy chung

 

Đây Ngọc Điện Diêu Cung MẸ giáng

Chiếu điển quang soi rạng vì con

MẸ nhìn nam nữ chung lòng

Đồng quỳ bên MẸ chung đồng thưởng ban

 

Trước đàn lễ khang trang cuộc lễ

Từ ngoài trong bái tế MẪU HOÀNG

MẸ mừng rơi lệ hân hoan

Tình thâm mẫu tử hiệp đàng hôm nay

 

Nay xuân [vui lẽ, hân hoan] Thu trăng đầy ý mghĩa

Lời dặn dò tứ phía gái trai

Nhứt tâm tu học chớ phai

Cho tâm trí sáng mỗi ngày nên danh

 

[Chữ XUÂN bộ NHỰT có nghĩa là vui vẽ hân hoan. Cho nên chữ XUÂN THU TRĂNG ở đây có nghĩa là  Trăng Thu vui vẽ hân hoan.]

 

Công mỗi con tu hành phần có

Cẩm mão bào đợi đó hẳn hoi

Chờ con đắc đạo xong rồi

Đem con về hết thứ ngôi rõ ràng

 

Cố nghe con lo cần đầy đủ

Đạo đời đi rán trụ chơn tâm

Hai đường trọn vẹn đừng ham

Biết TÙNG THIÊN LUẬT siêng làm thiện lương

 

Biết lo cứu tình thương giúp đỡ

Biết làm hiền gát bỏ lòng hờn

Biết làm thiện phước nào hơn

Biết tu biết sửa biết cơn hiện giờ

 

Học chữ biết con thơ biết luật

Biết rằng con chơn thật hiền tu

Biết đời xáo trộn âm u

Biết biết phải biết CÔNG PHU ĐỦ ĐẦY

 

Biết chánh pháp hàng ngày vun đắp

Biết luật hành làm trật sao nên

KHOE MÌNH CAO CẢ TUỔI TÊN

LÀM SAI LẼ ĐẠO LUẬT THIÊN BAN HÀNH

 

Trên có MẸ chỉ rành ban xuống

Tròn đạo tâm thuốc uống khoẻ lòng

Học theo lời MẸ điển thông

Tu nhân học Phật phải lòng tin con

 

Thời mạt pháp thân con trôi nổi

SẮP TỚI ĐÂY ĐẾN HỘI LONG HOA

Nay dời mai đổi khổ đa

TÂM CON CHẲNG ĐỊNH YÊU MA MƯỢN HỒN

 

Nó kéo lôi thân con phải khổ

Khổ thân con tu đổ xuống sông

Thân con vùi lấp bao công

Hôm nay lâm cuộc đợi trông được gì

 

MẪU HOÀNG chẳng tiếc chi lời dạy

Cho con thơ trai gái đường ngay

Ruột rà vun dưỡng tạo xây

Sợ con sai lệch đường ngay không về

 

MẸ nhắc nhở chỉnh tề đặng sống

Đồng chung vai lo trọn nhứt tâm

Cố lo xong việc ngày rằm

Trung Thu trăng tám MẸ lâm giáng đàn

 

Thời cuộc đã gần tàn biến đổi

Khắp thế trần trôi nổi đó con

Cũng vì danh lợi héo hon

Gây điều tội lỗi mất còn tới đây

 

Khắp thế giới Đông Tây Nam Bắc

MẸ đã nhìn xem thật tội tình

PHẠM NHẰM ĐỊNH LUẬT THIÊN ĐÌNH

CHO NÊN GẶP PHẢI BIẾN HÌNH KHỔ ĐAU

 

Lòng MẪU đây lệ trào con hỡi

Giọt châu rơi vì bởi con thơ

Thương con MẸ hát ầu ơ

Ầu ơ con chẳng tu giờ tang thương

 

Đời tận thế đoạn trường thoi thóp

Đổi lớp màn sấm chớp tận đời

Xem trong bể khổ con ơi

Lòng MẸ quặn thắt lệ rơi châu hàng

 

MẸ mọi cách cứu hàng căn tánh

Được sống còn trong cảnh tới đây

Mong con đủ phước duyên đầy

Thoát qua ách nạn kỳ này vực sâu

 

Thứ tha con bao lâu MẸ nhắc

Biết mình sai lầm lạc đường về

Qua ngày trễ hạn mãi mê

Thuyền từ tách bến não nề tác tan

 

Đến chừng đó thay màn đổi lớp

Thấy các con thoi thóp từng cơn

Ngàn năm khốn khổ xác hồn

Chữ tâm chơn thiệt con còn mai sau

 

Trì tâm sửa cho mau MẸ rước

Thuyền MẸ đưa thao lược hôm nay

Chúc con thành đạt ngày mai

Kiểm tra đạo đức gái trai lo cần

 

Nay xuân [vui vẽ, hân hoan] Thu trăng thanh gió mát

Chúc con hiền nghe pháp hữu duyên

Ba bền chí dạ bình yên

Pháp cơ khai lúc trăng lên đỉnh đầu

 

Chúc con MẪU qua mau năm tháng

Mới cũ cùng lo bản chơn tu

Mối giềng thống nhất hiệp từ

Bửu Toà CHA MẸ bảng lưu sổ vàng

 

LONG thiên tâm đặng an khương chọn

HOA nở thay phước hưởng thanh bường

CHIÊU Diêu Tân Sửu xuân [vui vẽ, hân hoan] trong

ĐỨC tài công quả con thông đến trường

 

CHUYỂN cơ chúc tình thương của MẸ

NHỦ khuyên con mau lẹ sự tu

SỬA lòng công quả công phu

TU đừng có tính tránh từ phát dai

 

MẸ dạy con tu ngay kẻo trễ

CẦN lo làm đừng kể tính công

CỐ lo trả nghĩa MẸ bồng

DẠY con mau lẹ đại đồng mà nương

 

MẸ nói đây đo lường thì hiểu

Cận tới đời ma níu quỷ lôi

Làm cho con MẸ mất ngôi

Dùng bùa dùng chú ôi thôi dẫy đầy

 

Bàng môn thật tài hay phép giỏi

Kêu gọi người soi bói nghiệm linh

Làm cho con MẸ phải tin

Mắt mờ che phủ chẳng nhìn được tâm

 

Đến lúc đó hố hầm sụp bẫy

Thân xác con chịu phải đoạ đày

MẸ khuyên cân nhắc mỗi ngày

Con không nghe MẸ thân hài hồn tiêu

 

MẸ cứu độ bao nhiêu cho đủ

Nhìn các con mới cũ ngủ say

Xem xét bao chục năm dài

Công trình tạo dựng ngày nay mấy phần

 

Đều sa ngã lấn xưng danh lợi

Tệ mỗi ngày lầm lỗi MẸ CHA

MẸ KHUYÊN TẤT CẢ HIỆP HÒA

CÙNG NHAU CHUNG MỘT ĐẠO CHA MẸ THẦY

 

Tâm làm đúng thiện tài chánh trực

Chuẩn rạch ròi sống thật nơi tâm

MẸ khuyên trong sạch việc làm

Mỗi con thể hiện đạo tâm hẳn hòi

 

Trì tâm MẪU con ôi vội bước

Dù khó khăn chớ trượt nghe con

Tưởng tin có MẸ cung son

Con không sai phạm trẻ còn DIÊU CUNG

 

Đôi lời MẪU con chung CHA MẸ

ĐẠI HỘI THIÊN MAU LẸ CON TRẦN

NGÀN NĂM CÓ MỘT MUÔN ÂN

MẪU đây cho biết tới lần rồi con

 

Nhìn trần thế héo von cùng khốn

MẪU ngự trên biết chọn đúng sai

Thế trần nhiều lắm nạn tai

Đây là hoạ phước những ngày con tu

 

Điển thiên chiếu diệu như lời cạn

Phước ban con tỏ rạng dương trần

Hộ phò tất cả MẸ lần

Phải thành lòng hoá linh căn trở về

 

Nay cuộc hội tứ bề đông đủ

Con khắp nơi mới cũ về đây

Dự ngày kỷ niệm MẸ THẦY

Trung Thu trăng tám tràn đầy tình thâm

 

MẸ về trước trăng rằm lâm giáng

Vẹt lừng mây MẸ rán nhìn xem

Điển thiên chiếu diệu vén rèm

Phước ban con trẻ nhìn xem MẪU HOÀNG

 

Trung Thu chúc pháp ban truyền rải

Rằm Trung Thu MẸ khải đờn nghe

Hữu phần cơ điển MẸ về

CHỨNG ĐÀN TÒA BỬU CHỈNH TỀ NGHIÊM TRANG

 

MẸ chúc con vạn an vui vẻ

Chúc chan hoà chi MẸ cũng ban

Điển thơ tạm gát rằm sang

MẸ về con ở trần gian thuận hoà.

 

DIÊU cung MẪU đợi đón con hiền

TRÌ tâm tu học trở Tây Thiên

KIM Thiên an lạc chờ con trẻ

MẨU huấn lời vang mãi đưa thuyền.

 

Thuyền ANH lập nên danh hưng THÁI

KIM đạo nêu Ngươn Ba buổi trái

Nhã nhơn hiền gặp hội Long Hoa

QUỐC Đạo ghi gần xa hiệp lại

HƯNG nhơn tại nam uyên Tử Lộ

CHIÊU xuất CAO tự khả NHIÊN đồ

Tập nhơn tại thuyền MẸ dang chơn

Khai trên chốn đài mây MẸ độ.


[Thái Kim Anh là thế danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường. Hà Hưng Quốc là thế danh của Đức Ngài Ngôi Hai Trào Ba, Hoàng Nhị Thiên/Hoàng Di Thiên. Chiêu = ý nói Đức Ngôi Hai Trào Một Ngô Văn Chiêu. Ngôi Hai Trào Một và Ngôi Hai Trào Ba cùng là chiết linh của Ngôi Một.]
 

DIÊU Diêu cung hé nhớ trẻ hiền

TRÌ tâm khai huệ trẻ sang thuyền

KIM khai tưởng lại dầm chan lệ

MẨU huấn lời lành dạy con nên.

 

GIÁNG dạy con đạo lý thiện đường

THẾ cuộc não luống than bi thương

NĂM Tân lo dạy tu hành đặng

SỬU dần khuyên nhủ niệm qua truông.

 

ĐẾN ngày cuối đoạn bước mau đi

NGÀY nạn thế giới rán tu trì

TẬN tận lắm rồi hững hờ mãi

DIỆT hết hội này cảnh ai bi.

 

CHIÊU tập kỳ ba chọn con hiền

ĐÃ ĐẾN KỲ VẬN chuyển mau chơn

MẸ LỰA CON HIỀN tròn nhơn

NAY ĐÀ HOA HỘI bớ con trở về

 

[Khoán: Chiêu Đã Đến, Kỳ Vận Mẹ Lựa Con Hiền, Nay Đà Hoa Hội.]

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe


PHÁP ÂM 2021_20

Chữ tu đâu lời thề năm cũ

Chốn chương đài con rũ bước đi

Xuống trần con hứa tu trì

Bây giờ trược nhiễm lỡ kỳ bởi mê

 

Hội này trể khó về con hỡi

Ngũ đài xanh thiên cõi chứng lòng

Lầu Tây đến Hội Đình Long

Màng Rồng gió mát thệ lòng lo tu

 

KIM MẪU HOÀNG khuyên tu lời niệm

Niệm Phật câu tìm kiếm lần dò

Tâm ta nghĩ Phật đừng lo

Phật linh hiển cứu ấm no dân tình

 

Khuyên nam nữ đăng trình tỉnh ngộ

Bước đường tu MẸ độ màn CAO [ĐÀI]

Ngàn thu Phật pháp khó vào

HUỲNH KIM [KHUYẾT] ĐẠI MẪU mở rào cứu con

 

Nay ách nạn thấy con rảo bước

MẸ vì con chờ rước trở về

Con ôi tu rán chớ mê

Đại dịch hồng thuỷ cận kề ớ con

 

Khắp thế gian nạn còn thê thảm

Giọt máu đào ảm đạm các nơi

Gìn lòng tu đặng con ơi

Thương con MẸ mới khuyên lời niệm tu

 

Con khôn lựa đường tu MẸ cứu

MAU CHÂN CON TỰ CHỦ LÊN THOÀN

Từ bi ngọn đuốc MẸ ban

Mau khôn về cảnh Tây Phang MẸ chờ

 

Con ơi chớ mê mờ trễ chuyến

Một chuyến đò di chuyển về quê

Lo tu có MẸ hầu kề

Rèn lòng cho sạch trở về gặp nhau

 

Trần biển sóng ba đào mau kịp

Con khóc mười mau kíp lập thân

Chữ tu mình phải ân cần

Rồi sau MẸ rước con trần cõi tiên

 

Đêm khuya dạy đạo truyền rán giữ

Sẵn ngọn đèn môn tự liên khai

KỲ BA ĐẠI ĐẠO sum vầy

Nhìn xem tiên cảnh sen đài nở hoa

 

Một chuyến đò MẸ CHA rồng bệ

MẸ khai thuyền huynh đệ dựa kề

Thuyền Loan đang đợi trở về

MẸ đương trông đứng cuộc về đài mây

 

Đời lộn bạc vàng thay kỳ lựa

Sầu cho đời MẸ tựa cạnh màng

Thương con MẸ mở khoa tràng

Từ đây việc phải điêu tàn còn đâu

 

Gìn lời khuyên năm châu bốn bể

ĐẠI KỲ YÊN MẸ HIỂN LONG HOA

LIÊN ĐÀI ĐẠI HỘI KỲ BA

Ma tà nhào lộn chia ra hai đàng

 

Kỳ Tam ĐẠO lựa trang tài đức

Kỳ Tam TIÊN chọn thật hài nhi

MẸ già đạo lý lựa kỳ

Ai Tiên ai Phật nhớ ghi nơi lòng

 

Lỡ thuyền HỘI HOA RỒNG CHA MẸ

Lỡ không về gặp MẸ [A] Tỳ sa

Uổng công con dại tài ba

CÓ TÀI KHÔNG ĐỨC uổng mà tấm thân

 

DIÊU vén mở lệ giọt buồn
TRÌ tâm chở trẻ giựt mãi chuông
KIM khai thức tỉnh nhi mau bước
MẪU huấn kỳ ba đạo diễn tuồng

ĐỪNG than khóc tủi MẸ lo tròn
PHỤ tình ân MẸ chẳng gắng công
LỜI khuyên kêu mãi con thơ dại
MẸ hiền mở hội về nghe con

MẸ biết phận già cạnh Thiên Thai
ĐÂY lời MẸ gọi hỡi nhi hài
KHUYÊN con tâm giữ tròn đạo nghĩa
NHŨ đời bóng xế phím đứt dây

 

Chờ con màn đạo muộn năm Canh

Lầm vui có mấy [ai] đức thiện lành

Mượn thân trần xác thơ giây phúc

Trăng đêm soi sáng điển xác thanh.

 

DIÊU Điện lời vàng thỏ thẻ chung

TRÌ tâm tu niệm hiệp MẪU phùng

KIM vàng đã mở con chung bước

MẪU tử tương phùng Diêu cảnh cung.

 

DIÊU Cung tủi cảnh MẸ điều hiu

TRÌ dây con thi đổ khoa triều

KIM thuyền HOÀNG MẪU dìu con lại

MẪU đợi cung son cảnh Tiên Diêu.

DIÊU HOÀNG nhớ trẻ dạ chẳng an

TRÌ lo cho thế cảnh ách nàn

KIM loan giục thúc hiền nhi rán

MẪU đợi chờ con dựa cung vàng.

 

DIÊU xưa chỉ giáo đạo màn tiên

TRÌ khai đắc đạo MẸ phán truyền

KIM lộ độ thế kỳ ngươn chót

MẪU huấn khai đường địa phẩm yên.

 

DIÊU cảnh Tây Cung MẸ đau sầu

TRÌ lời truyền dạy đạo mầu mau

KIM tỏa mở hội bàn đào phản

MẪU ngự đền Diêu ngự dòng châu.

 

Đò chiều tan buổi bước vô

Lâm phàm thức kẻ trương phô đạo lành

Kiếm tìm con trẻ tu hành

Con nào rõ đặng đạo rành không phai

 

Trên thuyền chọn khách đức tài

Thuỷ triều trôi ngược gái trai rán gìn

Đường tu gặp phải gập ghình

NGÀY MAI GẶP ĐẠO TỰ MÌNH BƯỚC VÔ

 

Ngươn tàn mau niệm Nam Mô

Lo con dạ MẸ chuyến đò kịp không

MẸ thương muốn ẳm muốn bồng

Con không gần MẸ đau lòng MẸ đây

 

KHI VỪA XUỐNG THẾ MẸ KHAI

ĐẠI ĐẠO RÁN KỊP HỘI NÀY Ớ CON

Quê mình ngọc báu lầu son

Đức tài gồm đủ là hơn MẸ chờ

 

Cậy nương giáo đạo tròn lo

Tam nàn chót lưỡi ra tro là rồi

Đời này MẸ thấy hỡi ôi

Dịch càn quét mạnh lìa nơi gia đàng

 

Con hiền phải rán sửa sang

Nhìn đời MẸ luống sầu than cho đời

Con khôn lựa chỗ mà ngồi

ĐỪNG ĐỂ TRỄ HỘI THÂN TRÔI THEO DÒNG

 

Dạy con chẳng đặng khuây lòng

Con ôi cuộc thế tai phong ba đào

Nhìn con MẸ đổ luỵ trào

RỒI ĐÂY CƯỜI MỘT KHÓC GÀO CHÍN TIÊU

 

Đường dài vó ngựa hẩm hiu

Rán tu đặng có tên kêu sổ vàng

Kỳ Ba lựa tuyển khoa tràng

Ngồi trông con dại hai hàng lệ rơi

 

Rán tu đặng có xem đời

TRANH DANH ĐOẠT LỢI BÂY GIỜ ÍCH CHI

Bây giờ gặp cảnh ly kỳ

Sớm còn tối mất vui gì lấn chen

 

TRỜI CHA quy lý chọn tên

Điểm tô công quả đài sen con mừng

Nghe CHA với MẸ mẫu cung

Khôn nhờ dại chịu linh trung trở về

 

Hồn thơ giây phút tỉnh mê

Giật mình chẳng biết thân về nơi đâu

Trầm kha nơi vực trần sâu

Uổng công cơ tạo đạo mầu dành con

 

Trên đời xác tục mất còn

Mịt mù rồi lại hao mòn lụy bi

Chẳng lâu hồi trống cuối thì

Nào gương nào sách cực kỳ xem qua

 

Đời cùng MẸ mới thốt ra

MẸ khai đạo chánh Ta Bà khắp nơi

Con ơi con rán nghe lời

Hội thi MẸ mở kịp thời con lên

 

Rèn tâm giữ đạo xây nền

Dầu cho cực nhọc phước hiền cho con

Cuộc đời lắm nổi tiêu mòn

Kêu con cứ ngủ linh hồn thả rong

 

Không tu trôi nổi giữa dòng

Ngồi trên cung cảnh mà lòng quặn đau

MẸ nhìn tràn lệ dầm châu

Khuyên con gắng chí mới mầu qua truông

 

Mạt kiếp đáo đầu rõ tường

Làm sao cho khỏi tai ương hồng trần

Mẹo Dần Thìn tới tiêu lần

Thảm thê thê thảm thở than đêm ngày

 

HIỆN GIỜ ĐẠO MẸ VỪA KHAI

Kỳ này MẸ độ đức tài thuyền lên

Đàn kêu hạnh ngộ ĐẠO TIÊN

Khuyên con đức tánh dạ hiền sửa sang

 

Đàn kêu ngặt nỗi chưa an

Nghe rồi tu tỉnh xác thân giữa thời

Đàn kêu MẸ ĐẤT CHA TRỜI

Như rên như rĩ khóc đời chẳng tu

 

Đàn kêu thế giới âm u

A tỳ địa phủ như ru thảm sầu

Đàn kêu khắp chốn năm châu

Sao con không thấy màn tâu việc đời

 

Đàn kêu Mẹo tới thì bơi

Bơi không qua khỏi thì mạt đời xác con

Đàn kêu thây chết ngổn ngang

MẸ rán xuống thế nhặt khoan khải đờn

 

Trùng vây không phím tận cơn

Cho cam trần hởi MẸ đờn chi đây

Đàn kêu ngự động MẸ lây

Cửa CUNG BẠCH NGỌC gần khai hội triều.

 

DIÊU đài đủ sắc long lanh điển

TRÌ vọng quyết đan áo gấm tiên

KIM Tiêu kêu thức đời ôi khổ

MẪUthúc rán tu khỏi sầu riêng

 

DIÊU mộng non tiên MẸ thúc lần

TRÌ thân sau gặp cảnh bồng phân

KIM khai đường thiện khuyên tu niệm

MẪU hứng con trần mới hầu gần

 

MẸ lựa con hiền trọn lòng thanh

LỰA chơn trở lại bớ con lành

CON lành đã đến kỳ LONG HỘI

HIỀN tròn nhơn đức được nên danh

 

TRỞ về cảnh cũ MẸ hầu kề

LẠI ngày qua tháng dứt sông mê

BỚ bớ tỉnh thức vậy thời trẻ

CON mê mãi ngủ buổi khó về

 

MẸ lành lay chuyển cho đời tỉnh

LÀNH đức tánh trung yên chí định

MỞ hội tòa chương trở về dự

ĐẠO lý MẸ hiền độ an bình.

 

Nương lo tu niệm kịp thoát qua

Tàng linh muôn vạn ức điêu nhà

Lao bề tài thiếu đức chưa đủ

Khổ rán đặng thi chuyến kỳ ba

 

Từ trường sanh MẸ đã lo tròn

Bi than đợi trẻ chốn cung son

Con hiền rán bước lên thuyền MẸ

Rán đề tên bảng ngọc hiền con.

 
  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 

PHÁP ÂM 2021_21
Đời mạt Trụ màn ba sắp hết

Đổi mới rồi chấm phết phận yên

MẸ cho biết sắp tới ngày đêm

Bao nạn ách nhiều thêm con biết

 

MẸ buồn chẳng nói nào phân biệt

Đão lộn đời mới biết xuống hầm

Nên hư cũng tại do bản tâm

Tu sao không đạt tâm tại mình

 

MẸ về chỉ rõ đạo tận tình

Con nào có phận linh linh phần

Về ngôi CHA MẸ đồng trọng ân

Cho con biết cạn phân chỉ rõ

 

MẸ giải ra chờ đợi con thơ

NHỚ LỜI MẸ ĐỒ THƠ PHỔ BIẾN

Một đường đi tới bến lặng yên

Đạo trọn đời đức hiền luôn tới

 

CỨ CHÈO THUYỀN DÙ MỆT CON ƠI

Khởi sự do tự nơi tâm mình

Bơi cho kịp bạn hữu đệ tình

Đứa chèo đẩy hy sinh nguy cứu

 

CHỌN ĐẠO NHÀ MÀ GIỮ LO TU

DẠY CHO DÂN LO TU HẠNH ĐẠO

Từ đây luật công bình rốt ráo

Thượng ngươn cần con thảo đều tuân

 

Phải rành nhớ noi theo giữ phận

Đừng làm sai chìm nhận lấy thân

PHẢI LO BAN PHƯỚC THÍ THI ÂN

PHẢI NGHE BẬC THÁNH NHÂN TRAU SỬA

 

Khi ba bước đủ đầy chọn lựa

Phải lo mà chỉnh sửa cho tròn

Ai đau ai khổ khóc mất còn

MẸ nhìn thấy khó toàn thân xác

 

Chẳng biết tu sửa mình chay lạt

Trận thứ ba chết chắc con ơi

Đừng khoe giỏi hơn thua MẸ đợi

Rán làm đức hậu thời được thưởng

 

Phước tồn lai chơn thật MẸ thương

Con bất nghĩa sai đường nghiệp chướng

Con phạm nhầm xử trị thẳng đường

Hãy mà giữ con đường đạo đức

 

Công cao phẩm phước lành con được

Lần dò đi thao lược kỳ này

MẸ hé đường nơi cảnh cung Tây

Con chung sức dựng xây mau lẹ

 

Đạo đời tốt MẸ đây mở hé

Cho chơn linh thấy MẸ chẳng lầm

MẸ đây xây dựng đạo âm thầm

Có phước được MẸ tầm MẸ dạy

 

Trọn yêu thương có căn hiệp lại

Thành nên danh việc phải chí tâm

Con lo tu thiện chí rán làm

Đường chơn lý chẳng kham thử thách

 

Chí miệt mài trong tâm thanh bạch

Dù khó khăn không lách bỏ tu

THI MÀN CHÓT NÊN BỎ HẬN THÙ

TÂM ĐỊNH LẠI SÁNG NHƯ TỜ GIẤY

 

Đường có xa đức tài chậm lại

Cũng không sao thử thách hôm nay

Xem sau trước năm dài chục mấy

Mỗi con thơ MẸ dạy làm lành

 

Thông thì hiểu khen chấm phước lành

Nay cơ tạo đạt thành con MẪU

Vì thời cuộc thảm sầu đau thấu

Bước mà đi mau đậu con ơi

 

Khuyên con thơ phải rán kịp thời

Con lặn hụp dòng đời cuồng loạn

Riêng con MẪU được phần phước đặng

Được chứng tâm đắc bản an thân

 

Được về sau MẪU ban thanh nhàn

Nhưng phải nhớ nghĩa nhân hiếu đạo

Nghĩa anh em giúp đỡ lẫn nhau

Nhìn con thơ nhốn nháo ba đào

 

Thương con MẪU ngã siêu đường đạo

Bả lợi danh gây xáo tâm con

Cứ lo tranh đấu lợi chẳng còn

Con khốn đốn dần mòn thay đổi

 

Kết cuộc tan hết đó con ôi

Phải cố vững đạo đời kẻo trễ

HÒA VUI SỐNG ĐỜI TÂN TIẾP KẾ

HÒA CHUNG THƯƠNG MẸ BẾ CHA BỒNG

 

ĐẾN TƯƠNG LAI NỀN TẢNG ĐỀU ĐỒNG

Con chung MẪU đồng lòng nắm bắt

Một kỳ này đó con lượm lặt

Màu sắc da diện mặt giống chung

 

Chí tâm lên cố sức hiệp cùng

Đừng vì nghịch Khảm Khung đau khổ

MẸ chấm hết các con vào chỗ

Quyết thi vào phải cố vững vàng

 

Đừng vì thời nghịch trái vương mang

Mê là khổ mất đàng về chỗ

Con có biết không tu là khổ

Cuộc thế buồn hầm hố thẩm sâu

 

Nhìn con thơ bốn biển năm châu

Đâu cũng nạn ách sầu xiêu ngã

Ân CHA CHÚA con thì chưa trả

Ân đồng bào tất dạ chia đôi

 

Đến cận rồi đắp quả con ôi

Ngày sau hưởng được ngồi ban thưởng

Tu nhân học Phật ân chuyển hướng

Cực đừng than đừng tưởng lợi danh

 

Nó lôi con cuốn trẻ căn hành

Chỉ đường dẫn tiêu banh hồn xác

MẸ nhìn thấy con thơ thất lạc

Phạm tội CHA xử phạt quá nhiều

 

Thương con MẸ mới mãi khuyên kêu

Vì quá dại tà yêu dẫn dắt

Mau cải sửa trau dồi học Phật

MẸ CHA ân điển bậc an vui.

 

DIÊU cung MẸ nát đoạn lòng đau

TRÌ dạ MẸ lo cảnh thế sầu

KIM đài bất tử mới chung vui

MẪU cửa tòa thân lý pháp mầu.

 

DIÊU vâng THÁNH LỊNH giáo Liên Hoa

THIÊN HUYỀN khuyết MẪU giữ hội thuyền

HUYỀN diệu thâm bâu vào ra đợi

ĐỊNH cửa non bồng rèm ngọc thiên.

 

Kết đoạn trăng thu MẸ giã từ

Đêm thanh Ngọc Điện chín tầng lư

Phản hồi đặng có mừng con MẸ

Diêu Điện thương con hồi phản hư.

 

Thuyền không đáy MẸ sang đưa rước

Đức tài đầy mời bước lên thuyền

Ma Ha rửa sạch cái tên

Cái tên phàm thế đắc lên sen vàng.

 

Tiên cảnh lầu son MẸ đợi chờ

Bụi hồng con nghĩ ngợi sầu lo

Nhìn con MẸ mãi đợi giọt lụy

Giả con ở lại MẸ lui đò.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 

PHÁP ÂM 2021_22
CỐ về với MẪU chỉ lời khuyên

HỶ hoan già trẻ bước xuống thuyền

THƯỢNG PHỤ CHA già đang nhìn ngó

ĐỘNG tâm mãi khổ rán ngước lên.

 

CỐ thăm gởi con Tiên của MẪU

Gái lẫn trai hợp tấu cầu nghinh

Chúc cho con CỐ MẪU tình

Trăng Rằm xuân [vui vẽ, hân hoan] mới đượm tình vui tươi

 

CỐ HỶ điển vui cười thăm gởi

Tiết Trung Thu mong mõi khuyên con

CỐ nghe chuông dọng bon bon

Thắt lòng vào đó ớ con CỐ mừng

 

Mừng bổn đạo con chung CHA MẸ

Có lòng trì thủ lễ khang trang

Trung Thu CỐ giáng cuộc đàn

Đông vui cung hiệp rằm trăng diệu kỳ

 

Chầu đàn lập chuẩn y rực rỡ

Mỗi một người hớn hở hoà vui

Y như sen nở vui cười

CỐ mừng căn tánh hiền thời nở hoa

 

Rán diệu dụng học qua mới biết

Kề tai nghe cho thiệt điều khuyên

Công tu nhờ đó thành Tiên

Tâm ta nương đó cố liền thật hư

 

Hằng ngày phải từ từ tâm dưỡng

Xác thân hồng thiện lượng đợi chờ

ĐÒ CHIỀU CUỐI ĐÍCH BẾN BỜ

ĐỢI CHỜ LỮ KHÁCH TÌM ĐÒ GIÁC QUA

 

Con chớ có lân la đây đó

Trễ bước rồi công khó vào tu

Muôn năm mới có ân từ

Muôn ngàn kiếp học con hư sao đành

 

Trần biển khổ mỏng manh lặng hụp

Khó kiếm người hiền bực đạo vì

Tâm phàm thì vội khinh khi

Lu bù danh lợi chữ y không hành

 

Sống đã quen giựt dành ăn miếng

Miếng nào to nó khiển vào trong

Chuyện tu lười biếng mê đời

Đỉnh chung lục đục lắm người cũng đông

 

Đời cuối trận ngoài trong bế tắc

RÁN TU ĐI DI LẶC RA ĐỜI

THẾ THIÊN HÀNH HÓA CỨU NGƯỜI

Tu hành tích cực thảnh thơi lên đò

 

ĐÒ TRỜI ĐÓ [RỒI] cứ lo do dự

Đã chán rồi thế sự hôm nay

Năm châu thế giới nạn tai

Cơ đời cuối tận rồi ai mất còn

 

Cơ mạt pháp tu tròn thân đạo

Địa ách tai giông bảo rồi đây

Nhiều cơn bão tố dẫy đầy

Đoái nhìn cơ mạc xác thây chất chồng

 

Khuyên giác ngộ rõ thông CỐ dạy

Vững mạnh chơn học tài lập đức

Tạm mượn con đò chung sức

Chống chống chèo chèo tăng lực chuyến đò

 

Có kẻ tưởng cố hò cố hát

Giả khẩu nhiên hiển bất tấn lai

Trăng Thu không hẹn mà tài

Việc này DIÊU MẸ nương tay đợi chờ

 

Đón Trung Thu cố vô cận MẪU

Thêm an lành lòng thấu an vui

Đúng là con MẪU vui tươi

Một kỳ tự lập đến nơi vui mừng

 

Đừng lơi là chung cùng ngoan hiếu

ĐẠO MẸ CHA KHÔNG THIẾU KINH VĂN

Xã thân vì đạo chu toàn

Các con cố nhớ niệm lần sáu câu

 

ĐÒ CHUYẾN CHÓT MAU MAU CON HỠI

Còn chần chờ trễ bởi một giây

CỐ thương mới nói cho hay

Độ con của MẸ gái trai trở về

 

CỐ khuyên nhắc các con ghi nhớ

Tỉnh tinh thần tưởng nhớ bề trên

Đừng cho tiền bạc hoá vọng điên

Do thời cuộc đảo điên sàng sảy

 

LUẬT CHA TRỜI màn thử ai ngay

Coi các con bỏ chạy tán loàn

Dù gặp cảnh rán mà kiên nhẫn

Nhìn tất cả hàng nam cùng nữ

 

Cố dồi trau học hành biết tự

Tự giác mình sau dự Long Hoa

Phải rán làm cho đúng lệnh CHA

Con sẽ thoát màn ba vượt khổ

 

Rèn tâm trí tu hành CỐ độ

Độ những ai tu bổ cao thâm

Lấy chữ nhơn học chịu âm thầm

CỐ kêu hết học tầm đạo đức.

 

Nay Trung Thu MẸ CHA thao lược

Tu với đời đừng trượt ớ con

Tu phải biết công phu cho tròn

Tu hoà nhịn sửa lòng tích đức

Tu phải biết lòng nhân năng lực

Tu làm hiền đạo đức giúp nhau

Tu bả thân lấy nghĩa làm đầu

Tu cho kỷ hố sâu đừng té

Tu sửa lòng con trẻ đừng quên

Tu sao còn tính thiệt xưng tên

Tu là sửa ân trên chuyển độ

Tu sao đợi nhắc hoài bản lộ

Tu hành trau đâu có thấp cao.

 

Từ mọi lẽ điển cơ CỐ bảo

Mừng Trung Thu con thảo tựu về

Hội Trăng Rằm đến mọi bề

Trẻ quỳ bên MẸ chấm phê có phần.

 

CỐ khuyên cải sửa lo tu hiền

HỶ hoan tất cả linh căn tiên

THƯỢNG ban công có đồng điều phước

ĐỘNG trở lai cung tạm neo thuyền.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE [Thái Kim Anh là thế danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường. Hà Hưng Quốc là thế danh của Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên/Hoàng Di Thiên Ngôi Hai Trào Tam.]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 117)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 106)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 859)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1314)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 939)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 841)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 804)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 820)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 760)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1769)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1790)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2206)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1574)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1709)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2275)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2147)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3716)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3600)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3058)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4089)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3095)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4738)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3147)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3286)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3603)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3502)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3011)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3135)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3361)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2897)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3206)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3143)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3006)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2960)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2886)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3189)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3121)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3439)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3262)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3398)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4031)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3799)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3766)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3945)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5357)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5030)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4648)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4709)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5234)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5265)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4823)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4728)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5141)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5261)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4798)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4648)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5036)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4732)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4668)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4866)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5020)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4925)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5688)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)