CHƠN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN LÂM ĐỒNG - THIÊN LONG UY CHẤN

18 Tháng Chín 20218:30 CH(Xem: 1078)
huynh-dinh-dong-pic   THIÊN DANH: THIÊN LONG UY CHẤN
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - LÂM ĐỒNG
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 7 NĂM 2021

   THẾ DANH: HUỲNH ĐÌNH ĐỒNG

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1961
   SINH QUÁN: ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: VIỆT NAM
  


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 8 tháng 9 năm 2021 lúc 15:38 us.

 

Lâm Đồng GIÁO XỨ THẾ QUÂN

CHẤN UY LONG phụng THIÊN ân Bửu Huỳnh

ĐÌNH ĐÔNG tiếp cận Thánh Minh

Chùa am mới định hóa tình Càn Khôn

Tây An Phật Cổ bản môn

Tiên sinh trực tiếp Giáo Tông xuống bài

Hà Tiên chuyển thể Đức Ngài

Đồ Thơ Lạc Việt đẹp ngày Tân Dân.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đàn tràng Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gời đến Đức Ngài vào lúc 18:58 UST ngày 19 tháng 7 năm 2021.

 

TÂN nhân THIÊN điển CHẤN UY LONG

GIÁO ngữ đình đông chợ Lạc Rồng

BỬU pháp muôn phương HUỲNH đạo tổng

SƠN hà xã tắc hiệp Huyền Không

LONG lân quy phụng ai là trọng

VÕ trụ càn khôn mới đại ĐỒNG

HIỆP nhất âm dương trao ấn cộng

ĐÌNH còn đủ mặt rõ kỳ công.

 

[Khoán thủ: Tân Giáo Bửu Sơn Long Võ Hiệp Đình]

[Tam Giáo Tòa ban]

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đàn tràng Nam Thành, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gời đến Đức Ngài vào lúc 19:49 UST ngày 20 tháng 7 năm 2021.

 

HUỲNH năng đạo nghĩa đèn trời soi

ĐÌNH trụ thước khuôn đủ đai khôi

ĐỒNG mới tay gào trổ mặt tát

DANH phong quan Bắc hé cửa chờ

DUY hồi thay đổi tạng xác mới

LƯƠNG thân ngã bế bóng thoảng soi

PHONG tạng trần ai trình khuôn sắp

XỨ hậu lộn lai báo ân hồi

 

[Khoán Thủ: Huỳnh Đình Đồng Danh Duy Lương Phong Xứ.]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn