CHƠN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN NGHỆ AN - THIÊN HOA LOAN HẠNH

18 Tháng Chín 20218:30 CH(Xem: 924)
tran-thi-loan-23-05-1955   THIÊN DANH: THIÊN HOA LOAN HẠNH
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - NGHỆ AN
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 8 NĂM TÂN SỬU

   THẾ DANH: TRẦN THỊ LOAN

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1955
   SINH QUÁN: TƯƠNG DƯƠNG, NGHỆ AN, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: VIỆT NAM
  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 8 tháng 9 năm 2021 lúc 15:38 US.

 

TRẦN miền đạo bản Phật THIÊN

THỊ tâm phụng nguyện thiện duyên HẠNH lành

LOAN hòa HOA Bửu Tam Thanh

Nghệ An GIÁO XỨ chức danh hữu hình

Tam Tòa lập vị chứng minh

Giáo truyền QUÂN THẾ vô hình thông linh

Ấn ban sắc chỉ làm tin

Bút thần trung chuyển chúng sinh Tân Bình. 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đàn tràng Nam Thành, VN, nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 13.08.2021 lúc 20:37, giờ US.

 

TRẦN cảnh thuyền đò khéo gọi rân

THỊ lướt cạn sâu tỉnh lặng trần

LOAN duyên hưng độ tâm sáng rõ

DANH ngôn ngã Phật trải yên thân

THIÊN nền lành giống chơn tu hoá

HOA nở yên bề quẩn quanh ta

LOAN thảo thiện ý chờ trông cổ

HẠNH mở tâm căn ngày áo dà.

 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 14.08.2021 lúc 11:44, giờ US.

 

Huỳnh Long Kim Mẫu ấn tân dân

Giáng điển THIÊN HOA bửu pháp thân

Phán Thị LOAN Trần đời đạo HẠNH

Thanh lời chơn mộc thể nguyên căn

Như như thất đại thanh huyền vấn

Liễu liễu vô ưu có phải cần

Võ trụ tuần hoàn xoay mấy lớp

Quan Âm xuyên Việt ngộ Sư Tân.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)