DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 29 Tháng 7 Năm Tân Sửu
05/09/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2)

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 

Thi

THIÊN nhai KIM trọng luận hiệp công

Ngộ bổn tương nhơn ký quân đồng

NHỨT nhứt ngôn thính tư xuất cánh

Hạnh lý trực quan nguyệt cảm hồng.

[THIÊN NHỨT KIM = thiên danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường, thế danh Thái Kim Anh, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.  Chữ KIM 金 kết hợp với chữ TRỌNG 重 thành chữ CHUNG 鍾.  Cho nên câu đầu có thể đọc là THIÊN NHAI CHUNG LUẬN HIỆP CÔNG.]
 

LIỄU liễu lẫm hoá tác nhơn đàng

Tha nại lưu phong trở lệ sang

Khước khước thực diện thanh nan hảo

Đáo thính tuỳ duyên hạ cân quàng.

 

LIỄU lai niên bất vận tân điền

HẠNH tiết bình quân phục vạn nguyên

Đáo trung mục hạ hồi khứ phục

Thành bảo như lôi hoả cấp niên.

[LIỄU HẠNH = Liễu Hạnh Tiên Tử = Đệ Nhất Vân Hương Thánh Mẫu = Mẫu Thiên Y A Na = Ngũ Nương Diêu Trì Cung = Ngũ Nương Phật Mẫu Diêu Cung.]

Cứu chúng sanh thực hành sửa đổi

Biển tử sanh hành nghịch chưa vơi

Đã từ lâu tha lợi gia tăng

Khổ đau dập tối tăm tăm tối.

 

Tây Đông Nam Bắc dịch lộng lan

NGỘ CHỮ TU THÂN ẮT THOÁT NÀN 

Đa sự do mình mau cải hối

Vọng vọng mê cơn liệu hoạ mang.

 
Giảng
 

Tu các pháp thậm thâm hiểu được

Giác ngộ duyên thao lược duyên lành

Tu hành đầy đủ thân căn

Gặp pháp hữu phước khai đàng nhân thiên

 

Đời thống khổ đảo điên nhân nghiệp

Giác tu thân cho kịp đời nay

Dịch ôn tả bịnh đêm ngày

Hồi chuông cảnh giác vùi thây xác trần

 

Người gây khổ tự thân gây khổ

Biển nghiệp trần ta cố đức lành

Hỷ hoan hoan hỷ xung quanh

Tự tâm chủ được tu hành lặng yên

 

[CỰC TÂY THIÊN] ĐẠI ĐẠO MẸ HIỀN LÃO MẪU

Dạy từ bi tâm hậu có dư

Phát tâm sáng suốt thiện từ

Tình thương lành nguyện tâm như tuyệt vời

 

Nay thế giới khắp nơi ách khổ

Kêu gọi mau tu bổ lánh nàn

THIỆN LƯƠNG NIỆM PHẬT BƯỚC SANG

Tâm lành tươi sáng kho tàng ngọc châu

 

Tích pháp dễ từng câu để học

Được nhân duyên trên lọc lựa sàng

Mau mau tu gấp thoát nàn

Tâm cầu phát khởi tu sang liên đài

 

Chữ pháp đó nghĩa đầy thông thái

Hồi tỉnh tâm đọc mấy kinh thơ

Ai duyên hạnh ngộ sang bờ

Việc chi tài mạng mà chờ trông mong

 

Tuỳ cảnh biến ngoài trong công dụng

Hiểu được tâm sanh chúng làm sao

Tâm sanh địa ngục rớt vào

Kẻo nguy tâm ý tu sao kiến tà

Rằng nguy hiểm bá gia bá tánh

Khúc tri âm đạo chánh ân ban

Lỗi lầm hung bạo nghịch càng

Tức thời chịu đoạ ngục mang tan tành

 

Toàn thế giới gia tăng ôn dịch

Khắp các nơi người tịch tích tan

Kêu nhau niệm Phật toàn năng

Đau thương bớt khỏi trần gian vui vầy

 

Hướng tu tập những ngày động thế

Lực càn khôn xoay bế nơi đâu

Thì nơi đó sắp nạn sầu

Tử thần gõ cửa biết đâu mà lường

 

Nay pháp cương tỏ tường có được

Mau kịp tu đẩy trược nơi tâm

Được thân thật khó nơi phàm

Tạo công đức hội siêng làm thiện lương.

 
Thi
 

CHUYẾN này sanh chúng tự thân lo

ĐÒ ngang hồi kết gắng sớm dò

KỲ chót lo sớm không kẻo trễ

BA khổ lấp vùi một chuyến đò.

 
Giảng

Lệ mạt buồn vui khổ đến rồi

Không còn thao lợi chết ôi thôi

Hồi chuông cảnh giác ta mau tỉnh

Thức tỉnh nhẹ nhàng đi đến nơi.

 

Trâu gần nguy hiểm chẳng được yên

Trâu tâm cũng hiển một góc điền

Trâu cày cuộc kéo bao khổ nạn

Trâu rừng ai tạo khổ liên miên

 

Khả vi tự tác thượng khả vi

Di đức di nhân bất khả y

Tắc thị thị tắc nhân thị tắc

Phục dã phi tâm chân mục chi.

 

Mục chi thâm tính vong kỷ hoại

Khẩu khẩu đa ngôn vô dụng tai

THÁNH HIỀN NĂNG HÀNH YÊN TỈNH LẶNG

Túc tri tri túc hữu lực tài.

 

Bất thủ bất thủ niên hoạn thế

Thiên thiên lượng vị dĩ bất tề

Chiêu hạ hối nhân thiên tác nghiệt

Dĩ thắng tác hung giải giải mê.

 

Điển diệu âm ngọc thanh mục lộ

Nhân trí túc tri hiển chân vô

Thiền tâm thể lộ âm thanh phát

Tâm phúc phúc tâm cảnh giới đồ.

 

Trần ai giả lòng nhân hoạ hoại

ĐẠO KHÔNG HÀNH QUÁN PHÁP KHÔNG LAI

Tâm là gốc khởi tâm thiện ác

Giải thoát an phát ý chánh mài.

 

Đời đã tới giáo khuyên việc rõ

ĐỨC NGỌC HOÀNG CHẲNG BỎ MỘT AI

Sao người chẳng một khi đặng giải

THƯỢNG ĐẾ ĐỊNH TRONG NGOÀI RỒI TỚI.

 

Mãn lo lành bày tỏ trần người

Chín sáu ức con người căn mạng

HỘI LONG HOA trần hạ lăng xăng

Lớp ôn dịch mở màn vừa kéo.

 

Lớp ngập lụt chạy lo sợ nghèo

Lớp tà quỷ bám theo thân nọ

Lớp bịnh hoạn côn trùng sâu bọ

Lớp khốn nàn nghèo khó khổ lao.

 

Lớp mất cha mẹ đổ lệ trào

Lớp con lìa lao xao lửa dậy

Lớp cả nhà lăng xăng bỏ chạy

Lớp lửa bay rực cháy tiêu tan.

 

Lớp kẻ thời nát ruột tim gan

Lớp đau bấy tràn lan thế giới

Lớp nước ngập binh đao trận tới

Lớp hổ lang ta nói héo von.

 

Lớp sấm nổ người mất kẻ còn

Lớp ma quỷ dấy con người khổ

Lớp dữ mất mà coi lọt hố

Lớp thây xác trôi bờ nó nổi.

 

Lớp giặc kia chinh chiến các nơi

Lớp phù tang việc đời thảm khốc

Lớp cạnh tranh cấu xé lừa lọc

Lắm cơn giông chất độc chảy ra.

 

Tranh tước quyền thoái hoá mê tà

Nên điều thảm bá gia tan nát

Lời giục thúc tu hành tâm phát

Cơ trời xoay chóc lát tiêu tan.

 

Việc đến nơi thưa thớt lần lần

Muốn vượt ải ta cần tu gấp

Tới xem qua cảnh hư Tiên Phật

CUỘC VÉN MÀN ÔI THẬT THIÊNG LIÊNG.

 

ĐIỆN NGỌC RA THẤY CHÍNH CỬU THIÊN

MẦU NHIỆM PHÉP NGỌC TUYÊN PHÂN ĐỊNH

Phân chư quốc nơi nơi hãy tỉnh

Cuộc hầu gần chờ lịnh biết lời.

 

Nước ngập tràn mau tỉnh dân ơi

Chúng thưa thớt dòm đời có mấy

XEM HƯ THIỆT BẤY GIỜ RÕ THẤY

MỞ CUỘC MÀN CHẾT BẢY CÒN BA.

 

Quỷ nhiều ma đang quấy trần hà

Thêm đại dịch dữ a tan nát

Ngừa đặng đâu mới biết Trời Phật

Thế liệu toan tất bật chẳng an.

 

Thuỷ kiệt phong cảnh báo nhân gian

Bầu trái đất nứt đang vận chuyển

Xế chiều Tây thảm thương ách biến

Thấy quỷ ma nó khiển sinh linh.

 

Bởi do tâm bày ác không tin

Có nhân quả nay mình phải chịu

CỐ nói trước lâu nay lo liệu

HỘI LẬP CÔNG phải chịu lọc lừa.

 

Mẹo tới đây thi đức bản thưa

Thưa đạo đức vì chưa căn hạnh

Thi đạo đức chọn lành bản tánh

Bại hay thành chờ lãnh nay mai.

 

Cơ chuyển xoay trường thi qui lại

Đợi chờ xem CỐ khải lắng nghe

Hoa Long tới nhìn xem NGỌC ĐẾ

Định phân đồng công lẽ một ngôi.

 
Thi

CỐ HỶ THƯỢNG ĐỘNG kêu kêu gọi

HỶ biết phong thần dựng bản coi

LÂM hạ xuất thế thiên binh tướng

SAN hướng Nam tri chuyển biến hồi.


Giảng

Tịch tịch tình tình tang tang

Rồi đây thấy khổ xóm làng phân ly

Sau một trận dịch sao y

Sau coi biển sóng việc chi ở đời

 

Thây trôi không lấp thúi hôi

Nước không mà uống cõi đời chiều mai

Lao xao bịnh tật không thầy

Thời cơ manh mỏng gái trai bây giờ

 

Không lo tu kịp đặng nhờ

Đến ngày diệt tận co giò chạy đâu

Vong tồn sau chót mà rầu

Bởi trần gây tạo hồi đầu sớm mai

 

Lưu truyền Đông Bắc Nam Tây

Thời nghe nghĩ lại gái trai trẻ già

HỘI LONG TU NIỆM VƯỢT QUA 

LỰA COI NHIỀU ÍT LẬP RA ĐỨC HIỀN.
 

 Thi


CỐ
cảm thương trần sắp sóng to

HỶ trên mây bạc giữa thời lo

THƯỢNG buồn bốn phía không yên giấc

ĐỘNG chuyển càn khôn đẩy chuyến đò.
 

Giảng 

 
Đàn kêu hai mốt giữa đàng

Thế suy cùng động rần rần lặn trăng

Đàn kêu trâu kéo đất bằng

Gió Tây Nam Bắc Đông càng thắm âu

 

Đàn kêu trâu cụng suy bầu

Bốn phương đổi gió quay đầu chuyển âm

Đàn kêu dần tới hỏi thăm

Cọp rừng dằn dữ chịu cam thảm sầu

 

Đàn kêu mạt kiếp đâu đâu

Báo nguy là chẳng còn lâu thì giờ

Đàn kêu trước đó huyền cơ

Tương lai dữ dội xác xơ lược trình

 

Đàn kêu ách khó giữ mình

Chịu cơn quỷ vận chỉ nhìn vong suy

Đàn kêu thay đổi lạ kỳ

Đổi thay nhân vật một khi phạt hành

 

Đàn kêu vùi lấp trần sanh

Địa cầu tan rã chúng sanh nhân loài

Đàn kêu một nấc bước sai

Diệt thì lần chót trong ngoài một phen

 

Đàn kêu nhắc nhở chớ quên

Đời sắp thảm khổ ta nên qui hồi

Đàn kêu bước khéo về ngôi

Hữu căn hữu phước biết đời hậu lai

 

Đàn kêu ai thấu thở dài

Xa đường tội lỗi bỏ ngay làm lành

Đàn kêu đạo đức tu hành

Thuận theo thiên lý khôn lanh mà về.

 
Thi
 

CỐ đạo bàn qua dạo ngồi chơi

HỶ bày tỏ nổi tiên tri lời

THƯỢNG đảnh đối đầu trừ gian ác

ĐỘNG xào trâu gậm cụng thây phơi.

 

ĐỘNG tiếng ai bi xiết ưu phiền

THƯỢNG PHỤ luỵ tuôn mẹo chưa yên

HỶ xả kêu riết lo tu tập

CỐ gắng gian lao thoát đảo điên.

 

Duyên sự chờ trông rán tu sang

Gặp HỘI LONG HOA sảy lựa sàng

Lo tu bồi đức ra khỏi loạn

Nhịn trầu thuốc biến CỐ ý ban.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.