DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM TÂN SỬU

24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 5 Tháng 5 Năm Tân Sửu
14/6/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2021_09

 

Rằng đây thế sự đổi xoay

Ai tỏ biết đặng điều này đừng quên

Tam Nguyên một cửa đoạn quyền

Đường thông một cửa Toà Thiên xa gì

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ từ bi

Huyền cơ CHA chuyển cung vi rõ đường

Giáng trần CHA gọi tình thương

Ngộ tuỳ trần thế rõ tường huyền linh

 

Lời vàng tiếng ngọc cao minh

Mong sao trần hạ hiểu kinh pháp vàng

TÂM KINH sáng suốt CHA ban

Đạo nhân tâm chữ tu vàng vững tâm

 

Hăng say đạo pháp ngộ tầm

Đồng cùng nhau dắt lặng thầm lo tu

Điển huyền CHA phổ giáo phù

ĐỨC CHA chín bệ lượng từ Kỳ Ba

 

Hiệu danh THƯỢNG ĐẾ cung toà

CHÍ TÔN THƯỢNG PHỤ ĐẾ CHA THIÊN HUYỀN

Nữ nam già trẻ trần miền

Hào quang CHA rọi ban truyền học theo

 

Càn khôn mở thế thẳng neo

Điển cơ CHA chuyển vọng theo lực Càn

Ba màu khăn ấn CHA ban

Nam minh nữ diệu rõ ràng tỏ chung

 

Con hiền nam nữ đồng cùng

Tiếp cơ điển cận cùng chung lên về

Phụ Từ nói rõ điểm phê

Lời vàng tiếng ngọc tầm về hôm nay

 

Công lao THẦY MẸ ban khai

Con hiền nam nữ nhi tài dồi tâm

LONG HOA ĐẠI HỘI tại phàm

Do thân mình tạo dự làm thi thân

 

NGỌC HOÀNG hộ độ con trần

Tu tâm sửa tánh tập lần hành tu

Đức tề hiểu rõ công phu

Tu đi tu gấp thiện từ làm nhân

 

Đạo đời trọn vẹn ân cần

ĐẠO THẦY MINH NGỌC vạn ân hưởng nhờ

Dù rằng biển cạn con khờ

Băng sương gió rét rán chờ nên danh

 

CHA ban CHA đặt hiệu danh

Cung quê tiên cảnh con lành ngự yên

Tâm linh CHA chuyển con hiền

NGỌC MINH độ thế am thiền từ bi

 

Hữu duyên hữu tánh tu trì

Lời CHA dạy sách đồng qui trao dồi

Nghiệp vay phải trả con ơi

Ít nhiều phải trả nợ đời mà thôi

 

Không ai tránh khỏi trên đời

Hồng trần cõi tạm luân hồi nơi đây

Chơn linh tâm pháp tỏ bày

Huyền linh CHA ngự màn này xử thi

 

CHA THẦY giám độ giáo trì

Màn Ba thi cử tu đi trở về

Hồng trần là cõi tạm mê

Mịt mờ ảm đạm thảm thê lệ trào

 

Nghĩa kinh con hiểu để vào

Ăn năn nói thật pháp vào lời ra

Chữ tu đắc đạo nơi CHA

LONG HOA CHA phán Kỳ Ba kiến tầm

 

CHA truyền ân pháp thậm thâm

Ngâm thơ lục bát KINH TÂM NGỌC HOÀNG

Công phu công quả chỉnh trang

Phúc lành TỪ PHỤ độ an trở về

 

Bao năm truyền chỉ cõi mê

Điển CHA quang rọi trở về ngộ đi

Điển cơ CHA chuyển lời ghi

Lọc lừa tại thế hội thi đạo lành

 

Gom chung con trẻ mau nhanh

Vì là lần chót mỏng manh thế trần

Dịch ôn gió lửa khổ thân

Mau lên lần chót chẳng an màn này

 

THẦY là HUYỀN TỔ ĐẾ khai

Con nào biết đạo học THẦY dựa nương

Thấy con vấp ngã CHA thương

THẦY đi khắp chốn ban trường dự thi

 

Làm sao về đến cung vi

Vô không vô tướng oai nghi vô từ

Trăm đàng nhiều ngõ để tu

Đường đi chưa rõ rán tu tập lần

 

Dù rằng cực khổ tấm thân

Sớm trưa lời dạy thiện lành cho con

Chốn cung Trào Thượng thuở còn

Tâm linh đẹp đẽ thuở con cung vàng

 

HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ điển sang

Phê phê duyệt duyệt hội màn long hoa.

  
 

NGỌC CHƠN VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN

HOÀNG THIÊN hiện rõ HỘI HOA RỒNG

THƯỢNG ĐẾ đảnh toà chờ con dại

ĐẾ HUYỀN Thượng cõi chuyển thế Long.

 

Đừng xưng! CHÁNH GIÁO Phật cầu năng

Đừng xưng! DI LẶC sửa trị hoằng

Đừng xưng! THÍCH CA, TIÊN SƯ LÃO

Đừng xưng! NGỌC ĐẾ biện bạch nan.

 

Không rõ hội này lỗi lầm sai

Phương nào chìm đắm thoát qua tai

Đào thân khốn khó tội rồi chịu

Thoát sao ngày kiếp oán giận thay.

 

Pháp cơ THIÊN Ý mở đồ thư

TRÙNG LAI CHÚA THÁNH QUI NGUYÊN TỪ

PHỤ ngàn thân cổ lai CHÁNH PHÁP

Chiếu khiếu huyền quang đổi hình cư.

 

Ý lòng vướng bận luỵ tâm sầu

Phàm cảnh Ngươn Ba vô minh sâu

Khó chuyển căn lành sầu bi thảm

Vượt trũng đoạn cuối kịp tu mau.

 

Đoạn cảnh một đời chữ hy sinh

Cuối vận đem thân hiến đạo lành

Vỡ mộng trần gian tri kỳ phận

Tuồng mảng âu lo thấu đáo hành.

 

HOẰNG PHÁP ĐẾ MINH đắc LONG HOA

Khai thị PHẬT ĐẠO cõi Ta Bà

Tam cõi QUỐC ĐẠO đồng hiệp nhất

Giáo chỉ dựng thành hoá Thánh Toà.

 

Mười ba lớp trận khai Liên Toà

Tranh danh gớm sợ lố lố ra

Cứu khổ hườn sanh truyền bửu pháp

Độ tận chúng sanh quỷ hết ma.

 

Đời khổ hải muôn loài hoạ hoạn

Nổi gió giông khó lánh khuyên dân

Chọn hiền ngay thảo đó giữ mình

Tu tâm tuyệt lửa cải bỏ sân.

 

Mấy mươi [năm] trần thế có vui chi

Lời dỗ tu tâm học chữ bi

Giáo huấn ra kinh tha tha thiết

Khuyên răn giữ mình đạo truyền ghi.

 

HUYỀN NGỌC MINH QUANG giảm chế tha

Huyết cầu đời tận chẳng an hoà

Ngưu hành VƯƠNG GIÁO cứu khổ thế

Hành ngưỡng trở xoay giác ngộ ra.

 

TA HẠ SAN MÀ XUỐNG CỨU ĐỜI

Thác chiến địa mang mũi tên rơi

Trăm ngàn điều khổ tuôn xót luỵ

Sơ huyết ai xin NGỌC [ĐẾ] PHỤ lời.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2021_10
 

NGỌC chiếu soi gương thế gian trần

HOÀNG PHỤ kinh tạc giáo khuyên răn

THƯỢNG MINH vì chúng sang hạ đáo

ĐẾ hiệp hoà phong linh điển năng.

 

Hạnh đạo rán tu thoát đúng giờ

Lời khuyên HOÀNG PHỤ giác mê mơ

Cạn tỏ khúc kỳ chờ cửa rộng

Kiến HOÀNG MINH lai thảo tước công

 

TÂY PHƯƠNG [THƯỜNG] TRỰC CHA RỒNG THƯỢNG TỌA [1]

Trước mặt NGỌC [ĐẾ] lòng kỳ rõ giá

Thắng thoái tâm lực cả hồi qui

TÂN SẮC KHAI CHÁNH PHÁP HẠ KỲ

 

CUNG BẠCH NGỌC sáng qui HOÀNG PHƯỢNG

Cầm ngọc lộ màng the gió phưởng

MỆNH chờ thời tới hướng nhà Nam [Việt]

VỞ KỊCH VAI CHỌN DIỄN XÁC PHÀM

 

Bọc nguyên lộ mực đâm chồi cột

Thân hành giả nén thương giả dốt

Lục bộ quay lời thốt cường quang

Tích lâu Phong Thần điển cơ năng

 

Đại căn có đạo nhân thần xứ

Thời buổi nhiễu luật công xét xử

Giữ xác thân tu dự liên hoa

NGỌC nam sang [Tây] ngự trụ Thánh Toà [1]

 

MỞ HUYỀN PHÁP LIÊN HOA DỰNG BẢNG

Chuông ngân CHỌN NGƯỜI HIỀN ngự quán

Qui lại CHƠN KHÁCH bản Tây phang [1]

Liên hồi thúc ngàn năm phải rán

 

Dọn cảnh sầu bước thẳng Ngọc Toà

Cuộc cờ này cơ hội mau qua

Ngày lại tháng Ngọ qua cuộc thế

Dấu nét khôi ẩn ý hoạ đề

 

Tàng lộng cội thuyền về bến đổ

Cổ Kim Thiên chói sáng sen hồ

Từ bi dụng đạo đồ giáo huấn

Đem nguồn nhơn giải cảnh phiên luân

 

Chuông ngân báo đời trần nay khổ

Hồn tỉnh mê cửa khổ lùa vô

Theo điều lành nhìn đó bước vào

Về QUỐC ĐẠO ta mau ĐẮC QUẢ.

 

 

NGỌC chiếu trần thâu tóm được gì

HOÀNG phủ mây xanh chẳng lọt chi

THƯỢNG quyết oai linh bao trùm phổ

ĐẾ sửa trị nền bổ hoá vi.

 

Đem thân cốt phước lành xây lập

Theo MẸ CHA dìu dắt chánh tu

Gặp CHA lành ĐỨC PHỤ TỪ

Chờ con mau bước lên từ thoàn duyên

 

MỞ QUỐC ĐẠO con hiền trông đợi

Máu thịt là CHA gọi một nhà

Đừng quên nòi giống MẸ CHA

Lạc sanh khôn lớn cách CHA MẸ già

 

XÂY LẬP LẠI NỀN TÒA THÁNH ĐẠO

Tầm kiếm con khờ khạo khắp nơi

Đứng trước Hạ Ngươn rã rời

Mau tỉnh VÀO ĐẠO trẻ ôi linh hồn

 

Muôn ngàn năm có [với] không một cửa

Biển ái trần con tựa làm chi

Mau về cửa Thánh Phật qui

Kỳ Ba ân xá bước đi liên toà

 

Cửa mở rộng [Địa] Võng [Thiên] La mà bước

Theo THIÊN ĐỒ lần lượt trở về [2]

Muôn ngàn kiếp xẩy qua mê

Chúng sanh vạn vật đặng về liên ngôi

 

KHAI THẾ GIỚI LẬP ĐỜI vân hoá

Tẩy mao lông biến chạ lao đao

CỬU THIÊN hấp bánh tiên đào

LÊ SƠN THÁNH MẪU bước vào hạ sang

 

ĐỨC HỒNG QUÂN Tam ban Giáo dạy

THÁI THƯỢNG TIÊN yến đãi thuốc đơn

DI ĐÀ phổ độ lốt hườn

NHƯ LAI cứu khổ khuyến chơn muôn loài
 

BA TRÀNG THUYẾT NHƯ LAI CỨU CHÚNG

DI LẠC QUANG PHẬT dụng KINH NHÂN

Nhờ ĐỨC [TỪ] PHỤ hỷ xá ân

Phóng xã vào cửa Thiên Thần tốt thay

 

Mau bỏ hết từ nay ghi dấu

Sửa MƯỜI ĐIỀU ĐỨC HẬU không quên

Cân điều tội phước ghi tên

Ác thì sa đoạ lành hiền thưởng ban

 

Ghi vào sổ HOÀNG phân tra xét

Huyền diệu MINH chẳng hẹp một ai

Than ôi thế sự mỗi ngày

Trước sau sau trước trần ai đã rồi

 

NHƠN ĐẠO ra cuộc thời thay đổi

Chờ vận minh chuyển khởi bốn phương

ĐẠI KHAI hồi trống rõ tường

GOM CƠ LONG HỘI LẬP TUỒNG SẮC NGÔI.

 

 

NGỌC Minh quang rọi lọc tôi hiền

HOÀNG phụ đạo ra dựng ngôi yên

THƯỢNG cơ Huỳnh Bửu kỳ nhiệm đúng

ĐẾ thâu kết thúc sắp cuộc liên.

 

Hoá rộng mở mang ĐẠO NHÂN TỪ

TRUYỀN KHAI ĐẠI ĐẠO học lo tu

Khai mầm lão ấu khuyên tất cả

Đạo rán ăn năn đừng học hư.

 

NGỌC cơ trời LẬP LẠI TÂN [KỶ] NGUYÊN

HOÀNG sửa loài người tạo Thánh Hiền

THƯỢNG Tôn Chí Đức ban ân bố

ĐẾ dựng phước lành cực lạc yên.

 

Tu hành chí dốc vào trường thi

Tu đắc quả thành điểm sắc khi

Tu chốn liên hoa ngồi yên đặng

Tu thân chuộc tội lỗi [hóa] từ bi.

 

Hành đạo hiếu trung cửa công phu

Hành sửa lỗi muôn ngàn tội trừ

Hành đem thân chuộc bao tội lỗi

Hành ĐỨC THÁNH ban DUNG thứ TỪ.

 

Thiện lòng cảm mến SỬA THÂN NÊN

Thiện ý đem lành TẠO PHÚC LIỀN

Thiện chí hết lòng CẢM PHỤC ĐỨC

Thiện bước con đường QUỐC ĐẠO THIÊN.

 

Tánh trung dắt xác KHỎI ÁI HÀ

Tánh thiện về đến DỰ LONG HOA

Tánh lượng từ bi QUI Y PHẬT

Tánh hiền vào đạo KỊP KỲ BA.

 

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHUYỂN ĐỔI XOAY

HOÀNG hoá độ dân THẾ KHỎI TAI

THƯỢNG vì lập thế RA KINH KHẨN

ĐẾ Cửu Trùng Thiên XÉT LẼ NGAY.

 

SẮP CUỘC PHẨM LAI KIM HÀI XÁC

Điển huệ thông khai sắc điểm y

Thay hình sửa sắc ẩn kỳ

Kim giai linh mở trùng kỳ tợ sen

 

TRỜI còn xoay ẨN TÊN phúc thiện

Quả đúng ngày hội yến THÁNH NHÂN

MẪU VƯƠNG LAI GỐC NHÂN THÂN

VƯƠNG TRIỀU bình trị ngôi đăng ngõ chờ

 

Kim giai nhứt cuộc cờ giải định

Vất vã trần chờ lịnh thần cơ

Lai kim cổ ẩn mật đồ

Hoa tươi chánh pháp thân vô sắc tường

 

Mừng kim vạn từ lương lai bản

Sen nở tươi hồ phướn Tây Cung [1]

Trăng lên tỏ rạng hài nhung

Tỏa hào quang sáng rực lung diệu đà.

 

Chú Thích:

[1] Phương Tây, Tây Cung, Tây Phang = Ý nói nơi khai mở Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình California, tại Hoa Kỳ.  Cung = Cung Tòa.

[2] Thiên Đồ = ám chỉ Huyền Không Đại Pháp, phương pháp tu luyện của Giáo Hội Thiên Trường.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.